Sunteți pe pagina 1din 9

PLANIFICARE CALENDARISTIC

INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de nvmnt Avizat,


______________________
_________________________________
Profesor___________________________
Clasa a V-a ___
Nr. ore/sptmn 1 or
Documente curriculare:
Plan-cadru OMENC nr. 3590/5.04.2016;
Programa colar OMEN nr. 3393 /28.02.2017, Anexa 2;
Structura anului colar 2017 2018 OMEN nr. 3382/24.02.2017

Semestrul I, 18 sptmni
Unitatea de Competene Nr.
Coninuturi Sptmna Observaii
nvare specifice ore
- Normele de securitate i protecie a
muncii n laboratorul de informatic
- Poziia corect a corpului la staia
de lucru
- Momente principale n evoluia
sistemelor de calcul
- Sisteme de calcul i de comunicaii
ntlnite n viaa cotidian
1.1. Utilizarea - Structura general a unui sistem de
eficient i n calcul S1-s9
- Rolul componentelor hardware ale
1.Sisteme condiii de
unui sistem de calcul 9
informatice siguran a - Dispozitive de intrare: exemple,
11 sept 3
dispozitivelor de rol, mod de utilizare noi
calcul - Dispozitive de ieire: exemple, rol,
mod de utilizare
- Dispozitive de intrare/ieire:
exemple, rol, mod de utilizare
- Dispozitive de stocare a datelor:
exemple, uniti de msur pentru
capacitatea de stocare, comparaie
ntre dispozitivele de stocare n
funcie de capacitate
1.1. Utilizarea
eficient i n
condiii de S10 S17
- Elemente de interfa ale unui
siguran a
2. Sistemul sistem de operare 30.11 i 1.
dispozitivelor de 10 noi 2017
de operare - Organizarea datelor pe suport 8 12 sunt
calcul 26 ian
Windows extern libere
1.2. Utilizarea 2018
- Operaii cu fiiere i directoare
eficient a unor
componente
software
Recapitulare i S18
24.01.2018,
evaluare C1.1, C1.2 Capitolele 1 i 2 1 29 ian 2
liber
semestrial feb 2018
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Semestrul al II-lea, 17 sptmni


Unitatea de Competene Nr.
Coninuturi Sptmna Observaii
nvare specifice ore
1.2. Utilizarea
eficient a unor - Servicii ale reelei Internet
componente - Serviciul World Wide Web:
software navigarea pe Internet; cutarea
1.3. Utilizarea informaiilor pe Internet utiliznd
3. Internet
motoare de cutare; salvarea
2 S 19 20
eficient i n
siguran a informaiilor de pe Internet
Internetului ca - Drepturi de autor
surs de - Sigurana pe Internet
documentare
1.2. Utilizarea
eficient a unor
componente
software
4. Legislaie 1.3. Utilizarea - Drepturi de autor
i conduit - Sigurana pe Internet
2 S 21 S 22
eficient i n
siguran a
Internetului ca
surs de
documentare
1.1. Utilizarea
eficient i n
condiii de
- Rolul unui editor grafic
siguran a - Elemente de interfa specifice
dispozitivelor de - Crearea, deschiderea i salvarea
calcul fiierelor grafice
1.2. Utilizarea - Comenzi pentru selectare, copiere,
eficient a unor mutare, tergere
5. Editoare
grafice
componente - Panoramare imagine 3 S 23 S 25
software - Instrumente de desenare
3.1. Aplicarea - Utilizarea culorilor n prelucrarea
operaiilor imaginilor; crearea culorilor 31 martie
personalizate
specifice mari, 10
- Stiluri de umplere
editoarelor grafice - Inserarea i formatarea textului
aprilie
n vederea vacan de
realizrii unor primvar
materiale digitale
2.1. Identificarea - Noiunea de algoritm
unor modaliti - Proprieti ale algoritmilor
algoritmice pentru - Clasificarea datelor cu care
lucreaz algoritmii n funcie de
rezolvarea unor
rolul acestora (de intrare, de ieire,
situaii din viaa de manevr)
cotidian,
exprimate prin - Constante i variabile
limbaj natural
2.2. Identificarea - Expresii (operatori aritmetici,
6. Algoritmi datelor cu care relaionali, logici; evaluarea 8 S26 S33
lucreaz expresiilor)
algoritmii n
scopul utilizrii - Medii grafice interactive
elemente de interfa specifice
acestora n
mediului grafic interactiv
prelucrri
1.2. Utilizarea - Structura secvenial (liniar)
eficient a unor
componente - Structura alternativ (decizional)
software
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr.


Coninuturi Sptmna Observaii
nvare specifice ore
2.3. Descrierea n - Modaliti de reprezentare a
limbaj natural a structurilor secveniale i alternative
unor algoritmi cu prin blocuri grafice
ajutorul
secvenelor de
operaii i a S33 -
deciziilor pentru evaluarea
rezolvarea unor unitii de
probleme nvare
simple2.3.
Descrierea n Zile libere:
limbaj natural a 1.05 i
unor algoritmi cu 28.05
ajutorul
secvenelor de
operaii i a
deciziilor pentru
rezolvarea unor
probleme simple
3.2.
Implementarea
unui algoritm care
conine structura
secvenial i/sau
alternativ n
mediu grafic
3.3. Manifestarea
creativ prin
utilizarea unor
aplicaii simple de
construire a unor
jocuri digitale
7. Elaborarea
creativ de
mini proiecte
care vizeaz
aspecte
sociale,
culturale i Recapitulare
personale,
C1.2, C 3.1, C 3.2
Evaluare final prin proiecte
2 S 34 S 35
respectnd
creditarea
informaiei i
drepturile de
autor
Aplicaii
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Anul colar 2017 2018


Unitatea de nvmnt _________________________________

Manual de Informatic i Tehnologia Informaiei i a Comunicaiilor

Clasa a V- a

Planificarea unitilor de nvare


Unitatea de Competene Nr. ore Spt-
Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
Exersarea utilizrii corecte a unui
calculator sau a unor dispozitive
mobile (tablet, telefon, consol, Manual, auxiliar
1. Ergonomia laptop), cu evidenierea efectelor - filme didactice Aplicaii
- Normele de securitate i
postului de lucru. asupra strii de sntate i a existente pe practice
protecie a muncii n
Norme de securitate pericolelor ce pot aprea n cazul YouTube
laboratorul de informatic 1 S1
i protecie n unei utilizri incorecte, inclusiv - simulatoare Observare
- Poziia corect a corpului
laboratorul de identificarea riscurilor asociate cu virtuale pentru sistematic i
la staia de lucru
informatic implicarea excesiv a poziia corect la notare
divertismentului digital sau utilizarea calculator
1. Utilizarea excesiv a platformelor i resurselor
responsabil i 1.1. Utilizarea de divertisment digital
eficient a eficient i n Manual, auxiliar
- Momente principale n Descrierea momentelor principale n Aplicaii
tehnologiei condiii de - filme didactice
evoluia sistemelor de evoluia sistemelor de calcul i de practice
informaiei i a siguran a 2. Sisteme de existente pe
calcul comunicaii (prin imagini/desene/
comunicaiilor dispozitivelor calcul. Tipuri de YouTube 1 S2
- Sisteme de calcul i de grafice/filme didactice etc.) cu Observare
Sisteme de calcul sisteme de calcul - diverse
comunicaii ntlnite n identificarea caracteristicilor sistematic i
informatice platforme
viaa cotidian dispozitivelor actuale notare
educaionale
- Structura general a unui 3. Componenta
Identificarea componentelor
sistem de calcul hardware Manual, auxiliar
hardware (de exemplu utiliznd: Aplicaii
- Rolul componentelor 3.1. Memoria - filme didactice
componente ale unor calculatoare practice
hardware ale unui sistem sistemului de calcul existente pe
dezasamblate, simulatoare virtuale,
de calcul 3.2. Unitatea YouTube 5 S3- S7
filme didactice, plane etc.) cu Observare
- Dispozitive de intrare: central de - simulatoare
evidenierea rolului componentelor sistematic i
exemple, rol, mod de prelucrare virtuale
hardware i a interaciunilor dintre notare
utilizare 3.3. Sistemul de - tutoriale
acestea
intrare/ieire
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
- Dispozitive de ieire-
Dispozitive de
intrare/ieire
- Dispozitive de stocare a
datelor: exemple, uniti de
msur pentru capacitatea
de stocare, comparaie
ntre dispozitivele de
stocare n funcie de
capacitate
4. Componenta
1.2. Utilizarea software Aplicaii
eficient a - Rolul unui sistem de 4.1. Sisteme de Exersarea utilizrii elementelor de practice
Manual, auxiliar
unor operare operare interfa, ntr-o aplicaie specific Observare 1 S8
- tutoriale
componente 4.2. Alte elemente sistemului de operare folosit sistematic i
software ale componentei notare
software
Evaluarea portofoliului pentru acest capitol Evaluare 1 S9
5. Elemente de Realizarea, ntr-o aplicaie specific
interfa grafic
sistemului de operare sau ntr-un
6. Organizarea
datelor pe suport utilitar specializat, a principalelor
operaii cu fiiere i directoare Manual, auxiliar
extern. Noiunile de
(creare, tergere, redenumire, - aplicaii
1. Utilizarea fiier i director Observare
specifice
responsabil i 7. Operaii cu fiiere copiere, mutare, cutare) n vederea sistematic i
1.1. Utilizarea - Elemente de interfa ale sistemului de
eficient a i directoare organizrii resurselor digitale notare
eficient i n unui sistem de operare operare pentru
tehnologiei 8. Accesorii ale
condiii de - Organizarea datelor pe personale editarea de text, S10-
informaiei i a sistemului de 7
siguran a suport extern Exersarea utilizrii elementelor de gestiunea S16
comunicaiilor operare Windows Recapitulare
dispozitivelor - Operaii cu fiiere i interfa, ntr-o aplicaie specific fiierelor
Sistemul de 8.1. Aplicaia la final de
de calcul directoare sistemului de operare folosit (de - resurse gratuite
operare Calculator semestru i
online (ex. Total
Windows 8.2. Aplicaia exemplu un editor de texte simplu de capitol
Commander,
Notepad sau un editor grafic), cu evidenierea Google Drive etc.)
8.3. Aplicaia rolului unui sistem de operare -
Wordpad descrierea modului de organizare a
8.4. Alte aplicaii
informaiilor pe suport extern i
utile
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
1.2. Utilizarea exersarea modalitilor de lucru cu
eficient a fiiere i directoare
unor
componente
software
Evaluare
Evaluare unitate de nvare 1 S17
Capitolul 2
Recapitulare, evaluare semestrial Portofoliu 1 S 18

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna

- identificarea unor servicii ale reelei


1.2. Utilizarea Internet i descrierea rolului acestora n
- Servicii ale reelei
eficient a satisfacerea unor nevoi din viaa de zi
Internet Manual, auxiliar
Utilizarea unor cu zi Observare
- Serviciul World Wide 9. Noiuni generale - browsere
responsabil i componente - cutarea unor informaii pe Internet, sistematic i
Web: navigarea pe despre Internet specifice
eficient a software salvarea informaiilor cutate notare
Internet; cutarea 10. Browsere sistemului de S19-
tehnologiei (text/imagini) Recapitulare 2
informaiilor pe Internet 11. Motoare de operare pentru S20
informaiei i a - analizarea unor situaii n care la final de
utiliznd motoare de cutare. Metode de navigarea pe
comunicaiilor Internetul poate genera pericole i capitol
cutare; salvarea rafinare a cutrii. Internet
Internet 1.3. Utilizarea identificarea unor soluii posibile, a Evaluare
informaiilor de pe
eficient i n unor metode de a evita astfel de situaii Capitolul 3
Internet
siguran a (utiliznd jocuri de rol, filme didactice
Internetului ca etc.) disciplinare/interdisciplinare
surs de
documentare
1.2. Utilizarea - stabilirea unor reguli pentru o
eficient a 12. Drepturi de autor navigare sigur i eficient pe Internet Manual, auxiliar Aplicaii
- Drepturi de autor
1. Utilizarea unor 13. Sigurana pe i discutarea credibilitii resurselor - filme didactice practice
- Sigurana pe Internet
responsabil i componente Internet Web n scopul identificrii unor existente pe Observare
eficient a software resurse relevante pentru teme YouTube sistematic i
tehnologiei - cutarea unor informaii pe Internet, - tutoriale notare S21-
1.3. Utilizarea 2
informaiei i a cu evidenierea normelor referitoare la - diverse Recapitulare S22
eficient i n
comunicaiilor drepturile de autor, licene software i platforme la final de
siguran a
Legislaie i drepturi de utilizare aferente educaionale (ex. capitol
Internetului ca
conduit coninuturilor digitale www.oradenet.ro Evaluare
surs de
etc.) Capitolul 4
documentare
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
1.1. Utilizarea 14. Rolul unui editor - listarea unui set de informaii despre
eficient i n - Rolul unui editor grafic grafic editoare grafice; identificarea rolului Manual, auxiliar
condiii de - Elemente de interfa lor; stabilirea asemnrilor funcionale - aplicaii
3. Elaborarea siguran a specifice specifice
creativ de dispozitivelor - Crearea, deschiderea i sistemului de
mini proiecte de calcul salvarea fiierelor grafice operare pentru Aplicaii
care vizeaz 1.2. Utilizarea - Comenzi pentru 15. Aplicaia Paint - realizarea unor personaje grafice, 2D editare grafic practice
aspecte sociale, eficient a selectare, copiere, elemente de interfa sau 3D, utiliznd editoare specializate, (Paint) Observare
culturale i unor mutare, tergere specifice prin participarea la - tutoriale sistematic i
personale, componente - Panoramare imagine 15.1. Operaii cu concursuri de creaie - proiecte cu teme notare S23-
3
respectnd software - Instrumente de fiiere grafice - realizarea i utilizarea unor personaje interdisciplinare Recapitulare S25
creditarea 3.1. Aplicarea desenare grafice pentru ilustrarea unei poveti (ex. personaje la final de
15.2. Operaii
informaiei i operaiilor - Utilizarea culorilor n - realizarea unei felicitri, a unui afi grafice pentru capitol
drepturile de specifice prelucrarea imaginilor; elementare ce se pot publicitar, a unui logo etc ilustrarea unei Evaluare
autor editoarelor crearea culorilor realiza cu ajutorul poveti) Capitol 5
Editoare grafice n personalizate aplicaiei Paint - realizare de
grafice vederea - Stiluri de umplere felicitri, afie
realizrii unor - Inserarea i formatarea publicitare, logo
materiale textului etc.
digitale
2.1.
Identificarea - analizarea exemplelor existente pe
16. Noiunea de Manual, auxiliar
unor modaliti Internet specifice mediului grafic
- Noiunea de algoritm algoritm. Proprieti - exemple
algoritmice selectat i modificarea acestora pentru
- Proprieti ale ale algoritmilor concrete, fie din
pentru a ndeplini alte funciuni
algoritmilor viaa real, fie de
rezolvarea
17. Clasificarea la alte discipline
2. Rezolvarea unor situaii - Clasificarea datelor cu
datelor. Noiunea de - identificarea necesitii utilizrii unei colare
unor probleme din viaa care lucreaz algoritmii Aplicaii
constant, variabil. - determinarea
elementare prin cotidian, n funcie de rolul constante, variabile sau expresii n practice
Expresii datelor de intrare,
metode exprimate prin rezolvarea unor probleme practice Observare S26-
acestora (de intrare, de ieire, de manevr 2
intuitive de limbaj natural sistematic i S27
ieire, de manevr) pentru o problem
prelucrare a 2.2. - identificarea necesitii utilizrii unei notare
- Constante i variabile cotidian
informaiei - Identificarea
- Expresii (operatori structuri de decizie (alternative) i - formularea n
Algoritmi datelor cu care
lucreaz aritmetici, relaionali, introducerea n aplicaia creat a unor limbaj natural a
astfel de structuri unor propoziii
algoritmii n logici; evaluarea care s conin
scopul expresiilor) operaii aritmetice,
utilizrii
relaionali i logici
acestora n
prelucrri
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
Manual, auxiliar
- medii grafice
online (ex.
1.2. Utilizarea - realizarea de aplicaii, individual sau Blockly) Aplicaii
- Medii grafice 18. Mediul grafic
eficient a n echip, utiliznd un mediu grafic, - aplicaii care se practice
interactive elemente de interactiv de S28-
unor eventual prin participarea la un concurs instaleaz pe Observare 2
interfa specifice programare 29
componente (de exemplu: crearea unui joc calculatorul de sistematic i
mediului grafic interactiv SCRATCH
software individual) lucru (ex. notare
Scratch, Alice,
Turtle etc.)
- tutoriale
2.3. Descrierea
n limbaj
natural a unor
algoritmi cu - introducerea
- utilizarea unui mediu interactiv care
ajutorul structurilor
permite implementarea structurii
secvenelor de (secvenial i Aplicaii
secveniale i alternative folosind
operaii i a alternativ) practice
19. Noiunea de elemente grafice (de exemplu, Scratch,
deciziilor pornind de la Observare
structur aplicaii existente pe platforma
pentru necesitatea sistematic i
secvenial. Forme educaional de tip code.org etc.)
rezolvarea - Structura secvenial utilizrii acestora notare
de reprezentare n pentru a crea aplicaii cu structura
unor probleme (liniar) n situaii concrete Recapitulare
mediul grafic secvenial prin operaii de micare,
simple - Structura alternativ - sarcini de lucru la final de
sunete, vizualizare text etc.
3.2. (decizional) atractive, de tip capitol i de
Implementarea - Modaliti de joc, pentru semestru S30-
20.Noiunea de - analizarea codului unui joc simplu n 3
unui algoritm reprezentare a instruciunile Evaluare S32
structur alternativ. scopul identificrii modului de
care conine structurilor secveniale i grafice Capitol 5
Forme de realizare a funcionalitii acestuia,
structura alternative prin blocuri - crearea de jocuri Evaluare
reprezentare n modificarea codului pentru a obine
secvenial grafice educaionale n sumativ
mediul grafic alte efecte i analiza comparativ a
i/sau echip Semestrul 2
efectelor obinute printr-un schimb
alternativ ntr-
liber de idei
un mediu
grafic
PLANIFICARE CALENDARISTIC
INFORMATIC I TIC, anul colar 2017 - 2018

Unitatea de Competene Nr. ore Spt-


Coninuturi Titlul leciei Activiti de nvare Resurse Evaluare
nvare specifice alocate mna
3.3.
Manifestarea
creativ prin
utilizarea unor
aplicaii simple
de construire a
unor jocuri
digitale

Evaluare unitate de nvare Portofoliu 1 S33


1.2. Utilizarea
3. Elaborarea eficient a
creativ de unor
- participarea la evenimente de tip: - realizarea de
mini-proiecte componente
Hour of Code, Europe CodeWeek colaje grafice
care vizeaz software
(codeweek.eu), Scratch Day - participarea la
aspecte sociale, 3.1. Aplicarea (day.scratch.mit.edu), Google Science evenimente de tip: Aplicaii
culturale i operaiilor - Date, variabile,
Fair etc. Hour of Code, practice S34-
personale, specifice expresii, structuri lineare Aplicaii practice 2
- implicarea n activiti colaborative Europe Concursuri pe 35
respectnd editoarelor i alternative
utiliznd aplicaiile studiate (de CodeWeek, echipe
creditarea grafice n exemplu, participarea la un joc didactic Scratch Day,
informaiei i vederea de echip, crearea n echip a unui joc Google Science
drepturile de realizrii unor educaional/poveti etc.) Fair
autor materiale
Aplicaii digitale
C 3.3.