Sunteți pe pagina 1din 3

Cresterea bisericii

fiecare madular la locul lui

totiVORVEDEA ceMAREESTIDUMNEZEU!

Prin BISERICA!

14.Voisuntetiluminalumii.Ocetateasezatapeunmuntenupoatesaramanaascunsa.

15.Sioameniin­aprindluminacas­opunasubobroc,ciopuninsfesnic,silumineazatuturor

celordincasa.

16.Totasasaluminezesiluminavoastrainainteaoamenilor,caeisavadafaptele

voastrebunesisaslaveascapeTatalvostrucareesteinceruri.

­Saavetiopurtarebunainmijloculneamurilor,pentruca,inceeacevavorbescderaucape nistefacatoriderele,prinfaptelevoastrebunepecarelevadsaslaveascapeDumnezeu

inziuacercetarii.(1Pet.2:12)

­pentrucadomniilesistapaniriledinlocurilecerestisacunoascaazi,prinBiserica,

intelepciuneanespusdefeluritaaluiDumnezeu,(Efes.3:10)

TRUPUL TREBUIE SA CREASCA!

ci,credinciosiadevarului,indragoste,sacrestemintoateprivintele,casaajungemlaCelce

esteCapul,Hristos.(Efes.4:15)

sinusetinestransdeCapuldincaretottrupul,hranitsibineinchegat,cuajutorulincheieturilor

silegaturilor,isiprimestecrestereapecarei­odaDumnezeu(Col.2:19)

DinEltottrupul,bineinchegatsistranslegat,princeeacedafiecareincheietura,isiprimeste cresterea,potrivitculucrareafiecareipartiinmasuraei,sisezidesteindragoste.

DUMNEZEU A PUS MADULARELE IN TRUP

27.VoisuntetitrupulluiHristos,sifiecare,inparte,madularelelui.

28.SiDumnezeuaranduitinBiserica,intai,apostoli;aldoilea,proroci;altreilea,invatatori;apoi,

peceiceaudarulminunilor;apoi,peceiceaudarultamaduirilor,ajutorarilor,carmuirilorsi

vorbiriiinfeluritelimbi.

29.Oaretotisuntapostoli?Totisuntproroci?Totisuntinvatatori?Totisuntfacatorideminuni?

30.Totiaudarultamaduirilor?Totivorbescinaltelimbi?Totitalmacesc?

(1CORINTENI12:27­30)

4.Suntfeluritedaruri,daresteacelasiDuh;

5.suntfeluriteslujbe,daresteacelasiDomn;

6.suntfeluritelucrari,daresteacelasiDumnezeu,carelucreazatotulintoti.

7.SifiecaruiaisedaaratareaDuhuluisprefolosulaltora.

8.Depilda,unuiaiiestedat,prinDuhul,savorbeascadespreintelepciune;altuia,savorbeasca

desprecunostinta,datoritaaceluiasiDuh;

9.altuia,credinta,prinacelasiDuh;altuia,darultamaduirilor,prinacelasiDuh;

10.altuia,putereasafacaminuni;altuiaprorocia;altuia,deosebireaduhurilor;altuia,felurite

limbi;sialtuia,talmacirealimbilor.

11.DartoateacestelucrurilefaceunulsiacelasiDuh,caredafiecaruiainparte,cumvoieste.

12.Caci,dupacumtrupulesteunulsiaremultemadulare,sidupacumtoatemadularele

trupului,macarcasuntmaimulte,suntunsingurtrup,totasaestesiHristos.(1Cor12:4­12)

2 ATITUDINI IN TRUP

- NU SUNT MANA?! NU SUNT DIN TRUP!!!

15.Dacapiciorularzice:"Fiindcanusuntmana,nusuntdintrup"­nuestepentruaceasta

dintrup?

16.Sidacaurecheaarzice:"Fiindcanusuntochi,nusuntdintrup"­nuestepentru

aceastadintrup?

17.Dacatottrupularfiochi,undearfiauzul?Dacatotularfiauz,undearfimirosul?

1COR12:15­17

­chiardacazicecanuedintrup,tote.Dacanuisivafaceslujba,ramanenefacuta.

­Dumnezeuafacutpiciorulpiciorsioricumnuvaputeafimana.

­Fiiunpiciorbun(nudorisafiimana)

­FIIourechebuna(nudorisafiiochi)

­

-

NU ESTI MANA? NU AM TREBUINTA DE TINE! ESTI NEFOLOSITOR!

21.Ochiulnupoatezicemainii:"N­amtrebuintadetine";

nicicapulnupoatezicepicioarelor:"N­amtrebuintadevoi."

22.Bamaimult,madulareletrupuluicareparmaislabesuntdeneaparatatrebuinta.

23.Sipartiletrupuluicareparvrednicedemaiputinacinste,leimbracamcumaimultapodoaba.

Asacapartilemaiputinfrumoasealetrupuluinostrucapatamaimultafrumusete,

24.pecandcelefrumoasen­aunevoiesafieimpodobite.Dumnezeuaintocmittrupulinasafel,

casadeamaimultacinstemadularelorlipsitedecinste,

25.pentrucasanufieniciodezbinareintrup,cimadularelesaingrijeascadeopotrivaunelede

altele.

1COR12:22­25