Sunteți pe pagina 1din 3

Instituţia: .............................................................

Numele logopedului: Gavril Ionela


Data înregistrării: ..............................

FIŞA DE EXAMINARE COMPLEXĂ ŞI EVOLUŢIE LOGOPEDICĂ

Numele şi prenumele: Stoica Ioan


Data naşterii: 18.02.2007 domiciliul: Iași, România tel: 0757514356
Şcoala (Grădiniţa): Elena Cuza Cl(grupa) a III-a Învăţător (ed.): Stamati Mariana

I. Anamneza

1. Situaţia socioculturală şi familială:


- nivelul de instrucţie al părinţilor: studii medii
- profesia: mama- operator call-center, tata- tâmplar
- nr. de copii: 5
- rangul naşterii: 2; tip de familie: organizată
2. Antecedente personale fiziologice:
-prenatale: expunere la substanțe radioactive, incompatibilitate Rh
-evoluţia sarcinii: normală
-perinatale: asfixie la naștere
-naşterea: natural; greutatea: 2000 gr, scor APGAR: 8
-postnatale: suptul degetului, răceli frecvente, rujeolă la 3 ani
-alimentaţia după naștere: mixtă
3. Funcţia aparatului locomotor: ortostatism: 12 l. mers: sprijinit la 9 l, independent: 10 l
Manipulare: 6-8 l; lateralitate: ambidextrie; tulburări neuromotorii: mobilitatea redus a vălului
palatin și a mușchilor faring-nazali
4. Anamneza logopedică:
- apariţia şi evoluţia limbajului: lalalizare: peste 10 luni, primele cuvinte cu sens: 14-18 luni,
combinarea cuvintelor în propoziții: după 3 ani
- istoricul tulburării: începând cu vârsta de 3 ani
- prezenţa tulburării în familie: Nu
- atitudinea copilului faţă de vorbire: teamă, negativism
- atitudinea membrilor familiei faţă de vorbirea copilului: iresponsabilitate, nepăsare, neglijență
- intervenţii logopedice anterioare: Nu

II. Examinarea logopedică

1. Morfologia şi motricitatea aparatului fonoarticulator:


- malformaţii: lezare, disfuncţii ale aparatului: capacitatea redusă de funcționare
- tip de respiraţie: claviculară
2. Tulburări de pronunţie
- auz fonematic: citește așa cum aude
- conştiinţa fonologică: nu pronunță corect și evită unele cuvinte
3. Particularităţile vorbirii:.
-vorbire reflectată: de tip rinolalic, prezintă spasme
-vorbire independentă: de tip rinolalic, prelungiri ale sunetelor, ușor inteligibilă, fără intonații melodice
-recitare: ușor inteligibilă
-povestire liberă: vocabulary inadecvat vârstei, rareori exprimă opinii personale din teama ca ceilalți vor
râde de el, are greșeli în pronunțarea literei ”r”
1
-povestire după imagini: surprinde secvențialitatea și cronologia evenimetelor
-ritmul: normal fluenţa: ușor afectată
-timpul mediu fonator (T.M.F.): 15 minute, lungimea medie a exprimării(L.M.E): 5 minute

2
3. Tulburări ale limbajului scris-citit
-citire: cursivă, lentă, greșeli specific în pronunția cuvintelor, sesizează semnificația enunțurilor citite
-scriere: corectă, nu există tulburări
-copiere: copiază correct orice text, urmărește și respect succesiunea elementelor grafice ale literei
-dictare: scrie correct după dictare
-compunere: formează fraze coerente, inteligibile

4. Diagnostic logopedic inițial: rinolalie aperta funcțională

5. Examene de specialitate:
- ORL: nu s-au depistat tulburări
- neurologic: sunt afectate anumite funcții ale aparatului fonoarticulator, mobilitate redusă a vălului
palatin
- neuropsihiatric: nu s-au înregistrat alte probleme
- psihologic: prezența unor tulburări de personalitate, de comunicare, inhibare

7. Diagnostic logopedic final şi prognostic


Rinolalie aperta funcțională: Copilul vorbește pe nas, aerul se scurge pe nas, prezintă ezitări în
pronunțarea cuvintelor, în special al celor ce conțin litera ”r”, sare deseori peste aceste cuvinte,
diminuează rezonanța sunetului,. Prezintă grimace faciale (strângerea nărilor pentru a opri ieșirea
aerului pe nas), respiră mai des. Prezintă sentimente de apatie, negativism, anxietate. Articulează greșit
unele cuvinte, vocea este tulburată, tărăgănarea pronunției.
Cauzele tulburării sunt cel mai probabil prenatale (expunerea la substanțe radioactive), perinatale
(asfixie la naștere) și postnatale (suptul degetului, răceli). Ele mai sunt și de ordin neurologic și
psihologic ( negativism, inhibiție).
De asemenea intervenția târzie și lipsa de interes a părinților pentru problemele copilului a influențat
evoluția problemei.
Evoluţia copilului pe parcursul terapiei logopedice:
Logopadul a reacționat pozitiv la terapie, a renunțat treptat la inhibiții, la teama de exprimare, adaptând
o atitudine optimist cu speranța unei recuperări majore, ajungând treptat să-și corecteze tulburarea.

8. Bilanţul evaluărilor

Corectat / ameliorat: DA
Data : 09.01.2018 Semnătura logopedului:
Gavril I.