Sunteți pe pagina 1din 1

Creaţi o sarcină de lucru pentru elevi la disciplina dvs.

, pentru rezolvarea căreia aceştia să utilizeze noile


tehnologii. Descrieţi pe scurt modul în care vă aşteptaţi ca elevii să rezolve sarcina de lucru.

Disciplina: Religie

Clasa a VIII-a

Tema: Pelerinajul

Sarcina: Împărţiţi în grupe de câte 3-4 elevi să realizeze o prezentare power point în care să ofere detalii
semnificative despre o serie de mănăstiri din orice colţ al ţării pe care ar dori ei înşişi să le viziteze.
Prezentarea trebuie realizată într-o aşa manieră încât să nască şi în cei ce o urmăresc dorinţa de a
explora astfel de locuri.

Mod de lucru: sarcinile pot fi împărţite aşa că un elev sau chiar doi se pot documenta temeinic despre
mănăstiri aşa încât să poată selecta locurile care prin frumuseţea şi spiritualitatea lor ar putea atrage
pelerini spre vizitare. Ceilalţi doi pot căuta imaginile cele mai sugestive, sau chiar fondul sonor, iar la
final vor pune la cap la cap tot materialul în vederea realizării unei prezentări cât mai atractive.
Prezentările nu trebuie să depăşească mai mult de 5 minute pentru a da posibilitatea tuturor grupelor
să-şi prezinte materialul în timpul unei ore de curs, în faţa celorlalţi colegi.

Obiective:

-elevii trebuie să înveţe că la şcoală la fel ca în viaţă trebuie să-şi unească forţele cu semenii lor pentru a
duce la bun sfârşit diverse sarcini de lucru

-elevii trebuie să cunoască numeroasele vetre monahale din ţară pentru a înţelege bogăţia spirituală a
României

-elevii trebuie să fie capabili să înveţe şi prin alte metode decât cele tradiţionale, dezvoltându-şi
creativitatea şi spiritul de echipă