Sunteți pe pagina 1din 31

Descrierea metodelor de

stimulare a creativității
Sesiunile 10 - 11

Metoda cadranelor, Metoda predării - învăţării reciproce,


Mozaicul, Organizatorul grafic

Formator, Laurențiu Marin-Badea


Metoda cadranelor
Descriere

Este o modalitate de rezumare şi sistematizare a unui conţinut


informaţional solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea
lui adecvată.
➢ Pe mijlocul tablei se trasează două axe principale perpendiculare una
pe cealaltă (una orizontală şi alta verticală) în urma căreia apar “patru
cadrane”;
➢ Activitatea se poate desfăşura pe grupe sau ca activitate
independentă;
➢ Elevii audiază o prelegere, o povestire sau citesc un text.
➢ Sunt invitaţi să noteze informaţiile în fiecare cadran, după exemplul:
Cadrane
CADRANUL I CADRANUL II

ideile înțelese din mesajul textului sau prezentării sentimentele pe care le-a trezit conţinutul textului

CADRANUL III CADRANUL IV

stabilirea unor legături între conţinutul textului sau “morala ”sau ”învăţătura” ce se desprind din conţinutul de
prezentării, pe de o parte şi cunoştinţele şi experienţa de idei prezentat.
viaţă pe de altă parte
Reguli pentru utilizarea metodei

✓ Scrieţi tot ce ştiţi referitor la tema pusă în discuţie în


sectorul indicat al cadranului;
✓ Sintetizaţi conţinutul informaţional asimilat ;
✓ Nu va opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în
minte şi completaţi;
✓ Găsiţi un titlu sau o frază cheie care să sistematizeze
toate informaţiile adunate.
Aplicare

În cazul activităţii individuale, fiecare elev va primi o fişă


ce conţine cadranele;
În cazul activităţii pe echipe, fiecare grup constituit va
primi o fişă.
Se poate desena pe tablă cadranul.
Avantaje

👍 Stimulează atenţia şi gândirea;


👍 Iese în evidenţă modul propriu al elevului de a înţelege o
temă anume;
👍 Elevul caută căi de acces spre propriile cunoştinţe,
credinţe şi convingeri;
👍 Metoda conştientizează elevul asupra propriului nivel al
cunoştinţelor.
Activitate 1 - individuală

Vizionați următorul videoclip:


https://youtu.be/U6FvJ6jMGHU?t=173 - 20 minute
Accesați tema ”Metoda cadranelor activitate individuală”, din
cadrul cursului în Classroom.
Completați cele patru cadrane și predați tema.
Activitate 2 - în echipe

Discutați, stabiliți și realizați în colaborare fișa echipei ce


conține cele patru cadrane.
Echipa 1 - Metoda cadranelor
Echipa 2 - Metoda cadranelor
Echipa 3 - Metoda cadranelor
Echipa 4 - Metoda cadranelor
Activitate 3 - frontal

Se stabilesc conținuturile celor patru cadrane, de comun


acord cu toți elevii (cursanții).
Frontal - Metoda cadranelor
Bonus
Metoda predării - învățării
reciproce
Descriere
Este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de
studiere a unui text.
După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează
rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a
dialogului elev–elev.
Se poate desfăşura pe grupe sau cu toată clasa.
Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru
strategii de învăţare folosite de oricine care face un studiu de
text pe teme sociale, ştiinţifice sau un text narativ (poveşti,
nuvele, legende).
Strategii de învățare a textului
REZUMAREA - Se face un rezumat cu ceea ce este mai
important din ceea ce s-a citit;
PUNEREA DE ÎNTREBĂRI - Se listează o serie de întrebări
despre informaţiile citite. Cel ce pune întrebările trebuie să
cunoască bineînţeles şi răspunsul;
CLARIFICAREA DATELOR - Presupune discutarea termenilor
necunoscuţi, mai greu de înţeles, apelul la diverse surse
lămuritoare, soluţionarea neînţelegerilor;
PREZICEREA (PROGNOSTICAREA) - Se referă la exprimarea a
ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare, bazându-se
pe ceea ce au citit.
Avantaje

😊 este o strategie de învăţare în grup, care stimulează şi


motivează;
😊 ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu
textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le poate folosi
apoi şi în mod independent;
😊 dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu
operaţiile ei (analiza, sinteza, concretizarea,
generalizarea, abstractizarea) şi capacitatea de ascultare
activă;
😊 stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de
citit şi priceperea de a selecţiona esenţialul;
Activitate 4 - individuală

Studiați textul următor (15 minute):


Ce înseamnă să fii profesor pentru copiii secolului XXI
Activitate 5 - în echipe

➔ Fiecare echipă își va stabili Echipa 1 - Rezumarea


„profesorul” care va „preda”
celorlalți Echipa 2 - Punerea de întrebări
➔ Echipa va completa, în colaborare, Echipa 3 - Clarificarea datelor
fișa pusă la dispoziție în cursul din
Classroom, în care se va aplica una Echipa 4 - Prezicerea (prognosticarea)
dintre strategiile prin care vor învăța
colegii din celelalte echipe:
1. rezumarea;
2. punerea de întrebări;
3. clarificarea datelor;
4. prezicerea (prognosticarea)
Activitatea 6 - frontal

Se revine în sala comună și fiecare cursant participa la „turul


galeriei”
15 minute
Bonus
Activitatea 7 - individual

Asincron, fiecare cursant va exprima ce i s-a părut mai


relevant din experiența de învățare și ce neclarități are,
printr-un eseu.
Mozaicul
Descriere

Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul


unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare
membru al grupului unui alt grup.
Etape

1. Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare


dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de
la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere;
2. Prezentarea succintă a subiectului tratat;
3. Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi
de cunoaştere;
4. Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în
grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un
grup, cei cu numărul 2 vor forma alt grup s.a.m.d. În cazul în
care se lucrează cu toată clasa se vor forma două grupuri
pentru fiecare număr;
Etape
5. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din
unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută,
încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda
ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar. Strategiile de
predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de
experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de
experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii
respective celorlalţi membri ai grupului iniţial;
6. Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi
membri. Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă
neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din
grupul expert pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile,
atunci problema trebuie cercetată în continuare;
7. Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu
toată clasa / cu toţi participanţii.
Avantaje

👍 stimularea încrederii în sine a elevilor;


👍 dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi
de relaţionare în cadrul grupului;
👍 dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente;
👍 dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup;
👍 optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva.
Activitatea 8 - individuală - asincron

Completați fișa pusă la dispoziție în tema cursului din


Classroom cu felul în care considerați că ar trebui utilizate
aplicațiile și instrumentele din suitele G Suite sau Microsoft
Teams pentru punerea în aplicare a metodei „Mozaicul” în
activitatea didactică online cu elevii.
Ce scenariu didactic ați vedea realizabil, în mediul online, prin
aplicarea metodei „Mozaicul”?
Evidențiați avantaje și dezavantaje ale mediului online pentru
aplicarea acestei metode.
Organizatorul grafic
Descriere
ORGANIZATOR GRAFIC
Organizatorul grafic presupune
esenţializarea unui material
informativ care urmează să fie
Eliminarea informației Structurarea exprimat sau scris, prin
redundante informației schematizarea, sistematizarea
şi vizualizarea ideilor.

Reprezentarea vizuală
a unor noţiuni,
fenomene, concepte
Avantaje - organizatorul grafic poate fi
structurat pe domenii:
⇨ comparaţia
⇨ descrierea
⇨ structurarea pe secvenţe
⇨ relaţia cauză-efect
⇨ detectarea problemei şi găsirea soluţiei
Activitatea 9 - echipe - sincron

Sintetizați, printr-un organizator grafic, conținutul materialului

https://youtu.be/UCFg9bcW7Bk?t=11

Echipa 1 - Organizatorul grafic

Echipa 2 - Organizatorul grafic

Echipa 3 - Organizatorul grafic

Echipa 4 - Organizatorul grafic


Bonus

S-ar putea să vă placă și