Sunteți pe pagina 1din 2

SCHITA DE PROIECT DIDACTIC

NIVEL IV
DISCIPLINA: ISTORIA ŞI GEOGRAFIA ROMÂNIEI
UNITATEA DE INVATARE :NOI ŞI LUMEA NOASTRA
TEMA: Priveşte în jurul tãu- realizarea unui plan
SCOPUL: formarea şi dezvoltarea priceperilor oamenilor de a observa şi gândi despre lume în
termeni spaţiali.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfârşitul lecţiei, cursanţii vor fi capabili :
• Sã elaboreze un plan simplu.
• Sã realizeze corespondenþe între elementele din mediul apropiat şi reprezentãrile lor pe un plan
simplu.
• Sã distingã între continuitatea istoricã sau geograficã şi natura favorabilã sau nefavorabilã a
schimbãrii.
• Sã defineascã conceptul de plan.
• Sã reprezinte grafic elemente din realitatea apropiatã.
RESURSE:
*Ghidul cadrului didactic. Istoria si Geografia Romaniei. IV, Ghidul cursantului.Istoria si
Geografia Romaniei. IV
* rigle, file cu liniaturã de matematicã, planul şcolii multiplicat pentru fiecare pereche de
cursanţi.
STRATEGII DE PREDARE-ÎNVÃŢARE: demonstraţia, explicaţia, observaţia,
exerciţiul, brainstormingul

DEMERSUL DIDACTIC (modelul ABC):


A. Actualizarea cunoştinţelor:
În cadrul lecţiei ,,Eu şi familia mea”, am discutat despre planul unei proprietăţi.
Amintiţi-vã dificultãţile întâmpinate la citirea acestui plan. Să revenim asupra motivelor
pentru care oamenii au nevoie de un asemenea desen (brainstorming, ex.: planul unei
clãdiri permite evacuarea ei în condiţii optime).
În cadrul lecţiei de azi, vom încerca să învăţăm să realizăm un plan, acţionând în
mod corespunzător.
Solicit cursanţilor sã observe, sã descrie, sã analizeze spaţiul organizat al
oamenilor, sã gândescã critic despre locuri, despre oamenii din trecut şi prezent.
B. Achiziţia:
Solicit cursanţilor sã studieze în grupe algoritmul de elaborare al unui plan
prezentat la ex. 9(Ghidul cursantului), apoi sã formuleze întrebãri în legãturã cu
nelãmuririle lor.
Se începe elaborarea planului clasei numai dupã ce cursanţii au reprezentãri cât
mai complete asupra clasei şi a obiectelor din interiorul ei (direcţie, poziţie, formã). Se
explica si se prezintă folosirea semnelor convenţionale, termenii de scară de micşorare,
schiţă, măsurători.
Subliniez faptul cã ordinea etapelor, a operaţiilor, trebuie respectatã deoarece
orice greşealã atrage dupã sine alte rezultate greşite.
C. Transferul:
Citiţi planul şcolii de la exerciţiul 6 folosind cunoştinţele obţinute în timpul
activitãţii.
Se fac apoi exerciţii de orientare pe planul clasei şi al şcolii. Acesta va fi
multiplicat şi mãrit de format A4 pentru fiecare pereche de cursanţi.
Evaluarea:
Pentru a-i învãţa sã se autoevalueze, cer cursanţilor sã verifice planul realizat în
clasã cu ajutorul unei grile de evaluare. Aceasta va fi completatã cu etapele de lucru şi
operaţiile enunţate la exerciţiul 9.
Tema de portofoliu
Planul camerei personale solicitat la exerciţiul 11 şi realizat în mod individual va
fi anexat la portofoliu, urmând sã fie evaluat dupã aceeaşi grilã.