Sunteți pe pagina 1din 17

TEMA: Când, cum și de ce se întâmplă? SAPTĂMÂNA: 22-26.05.

2017
SUBTEMA: Cu ce călătoresc oamenii?
POEZIA SĂPTĂMÂNII: „Semaforul”, de Florin Iordăchescu

ZIUA/ TURA I TURA II


DOMENIUL ADP ALA ADE ALA
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: „Cum zboară
„Transportul pe avionul?”- (joc de „Cu ce
roţi/La-ndemână rol); călătoresc „Mijloace de
LUNI pentru toţi!”; oamenii?” transport” –
Calendarul naturii „Semaforul”, de (lectură după puzzle;
ȘTIINȚĂ RUTINE: Florin Iordăchescu imagini);
„Cu ochii în patru!” (învăţare poezie);
(deprinderea de a „Barca” –
manifesta spirit de pictură;
observaţie);
TRANZIȚII:
„Roşu – stop! Stai pe
loc!”;
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ:
„Îmi place să mă plimb „Drumul spre „Spune mai
MARȚI cu vaporul”; mare” -labirint departe” (joc „Culorile
Calendarul naturii din cuburi de lemn didactic); semaforului”-
LIMBĂ RUTINE: ; modelaj
ȘI „Să pregătim valiza “Semaforul” – plastilină;
COMUNICARE pentru mare!” „Cine aruncă lipire;
(deprinderea de a selecta mai departe
în funcție de necesitate); colacul?” (joc
TRANZIȚII: distractiv);
„Marinarii trag
frânghiile” (joc
distractiv);
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: „Semaforul”,
„Strada nu e loc de „Semnele de de Florin „De-a agentul
MIERCURI joacă!”; circulație ne Iordăchescu de circulaţie în
ACTIVITATI Calendarul naturii ajută în orice (repetare trafic”; -joc de
MATEMATICE RUTINE : „Cunosc situație!”; poezie); rol;
semnele de circulație”
(deprinderea de a „Hai la drum, ,,Trasarea şi
respecta regulile străzii); mici pietoni!” consolidarea
TRANZIȚII: (plimbare); cifrelor
„Mașinile şi pietonii” 1,2,3,4”-
(joc de grupare); exerciţiu
grafic;
ZIUA TURA I TURA II
ADP ALA ADE ALA
JOI ÎNTALNIREA DE
OM SI DIMINEAȚĂ:
SOCIETATE „Vine trenul!...”; „Pe unde „Numărăm și
Calendarul naturii circulă?” ne plimbăm” „Semaforul”, de
RUTINE: (jetoane cu (joc didactic); Florin
„În mașină sau pe mijloace de Iordăchescu
jos, știu să mă transport); „Labirint – (repetare poezie);
comport frumos!” „Popas la iarbă Cum
(deprinderea de a se verde” (lăsăm ajungem la
comporta civilizat curat după noi); avion?”
oriunde);
TRANZIȚII :
„Bariera” (joc
distractiv).
ÎNTALNIREA DE
VINERI DIMINEAȚĂ: „Zburăm ca
DOMENIUL „Aviaţie, cu puțină „De-a avioanele! „Avion cu motor
ESTETIC imaginație”; dispecerul de uite cum aş vrea
-CREATIV Calendarul naturii zbor”; (mers pe teren să zbor!” joc de
RUTINE: în pantă cu rol;
„Sunt copil „Urcăm în genuflexiuni
civilizat!” avion” repetate);
(deprinderi de (căţărare);
„Câte
comportare civilizată
baloane, tot
în afara grădiniţei);
atâtea
TRANZIȚII:
avioane!”
„Trenulețul cu
(fișă de lucru);
bagaje” (joc de
mișcare);

COORDONATOR:LARISA VIOLETA SINDILA-BURCEA


Semaforul
de Florin Iordăchescu

Toți copiii pot să vadă


Stopul de la colț de stradă.
Trei ochi are și-i arată
Rând pe rând, nu toți deodată.
Fiecare ochi vorbește:
Ochiul roșu te oprește.
Ochiul galben când apare
Spune:”Stați în așteptare!”
Ochiul verde vrea să zică:
”Treci acuma, fără frică!”
PROIECT DIDACTIC

Grupa: Mică

Categoria activităţii: Estetic creativ

Mijloc de realizare: Lipire

Tema activităţii:,,Semaforul “

Tipul de activitate: Dobândire de noi cunoştinţe , consolidarea de priceperi şi deprinderi;

Scopul:

-cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie;

- utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor situaţii specifice circulaţiei rutiere;

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

- să cunoască cele trei culori ale semaforului şi semnificaţia lor;

- să precizeze locul pe unde se poate traversa strada (zebra,

semafor);

- să cunoască modul de asigurare pentru trecerea străzii, acolo

unde nu exista indicatoare de circulaţie;

- să cunoască semnificaţia indicatoarelor: stop, trecere de pietoni;

- să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie;

- să nu folosească strada ca loc de joacă;

- să analizeze comportamentul unor copii din imagini referitor la

respectarea regulilor de circulaţie;


b) motrice:

-să abordeze o poziţie corectă pe scăunele,

-să mânuiască materialul distribuit;

- să aplice corect lipiciul, pe suprafaţa dată, respectând indicaţiile primite;

c) afective:

- să se dezvolte gustul estetic şi creativ al copiilor;

- să participe cu interes la activitate;

Metode şi procedee:

- conversaţia;

- explicaţia;

-demonstraţia;

- exerciţiul;

- munca individuala;

-observaţia;

Material didactic: imagini semnificative, planşă model, coli A4 pe care se va lipi semaforul
impreuna cu trecerea pentru pietoni.

Material bibliografic:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii Editura


DIANA ;

Durata: 15`;

Locul desfăşurării:Sala de grupă;


Desfăşurarea activităţii

Evaluare,

Nr. Evenimente Conţinutul ştiinţific Strategii Instrumente


didactice
crt. didactice ,Indicatori

Moment Se creează condiţiile unei bune Anuntarea Observarea


organizatoric desfăşurări a activităţii(ordine la copiilor in comporta-
1
locul jucariilor, masute si scaunele vederea mentului
libere ); incheierii copiilor;
activitatilor
libere alese;

Captarea Se va realiza printr-o ghicitoare:


atenţiei
2 Conversaţia ; Evaluare
Trei ochi coloraţi,
orală;
Ghicirea;
În cutie ferecaţi.

Pe rând sclipesc,

Pe rând şoptesc

Trei cuvinte trei

Vezi seamă să iei,

Pe străzi cand păşeşti

Astfel o paţeşti.

(Stopul)
3 Anunţarea Astăzi copii vom discuta despre Conversaţia; Observarea
temei felul în care trebuie să circulăm pe comporta-
strada ca pietoni respectând mentului
regulile de circulaţie. copiilor;

- Pe unde avem voie sa traversăm


strada? Observatia;
- Cum este marcată zebra pe Conversatia;
stradă?
Coli albe
- Ce indicator aţi observat acolo semaforul şi
unde este marcată zebra? zebra pentru
pietoni;
- Ce este desenat pe acest
4 indicator? Lipici;
Dirijarea Evaluare
învăţării - Unde întâlnim acest indicator? Planşă model; orală;

Voi arata copiilor două imagini în Explicaţia;


care un copil traversează strada. Demonstraţia;
Conversaţia;
- În care imagine copilul
“pietonul” respectă regulile de
circulaţie? Explicaţi.

- Cine se ocupă de respectarea


regulilor de circulaţie atât de către
pietoni cât şi de către mijloacele
de transport?

Dar acolo unde nu există semafor?


-agentul de circulaţie este cel care
dirijează circulaţia pentru a nu se
produce aglomerari de
autovehicole şi pentru a nu fi
accidentaţi pietonii.
Asigurarea Voi realiza cu copiii câteva exerciţii Explicaţia; Stimulare
de încălzire a muşchilor mici ai verbala;
retenţiei şi a mâinilor: „închidem şi deschidem Conversaţia;
transferului de pumnii”,„învârtim morişca”, „batem Analiza
Demonstraţia; lucrarilor;
cunoştinţe palmele sus”, ”cântăm la pian”, etc;
5 Exerciţiul;
Urez copiilor „Spor la lucru!”
după care se va trece la realizarea Munca
temei de către copii; individuală;

Voi supraveghea îndeaproape


activitatea copiilor, voi trece pe rând
pe la fiecare copil şi voi da explicaţii
suplimentare şi ajutorul necesar,
acolo unde este nevoie.

6 Încheierea Voi face aprecieri asupra Conversatie; Aprecieri


activităţii comportamentului copiilor pe verbale;
parcursul activităţii Recompense;
PROIECT DIDACTIC

Grupa:Mica

Categoria activităţii:Activitate matematică

Mijloc de realizare:Exerciţiu grafic

Tema activităţii:,,Trasarea şi consolidarea cifrelor 1,2,3,4”

Tipul de activitate: Sistematizare, consolidare de cunoştinţe

Scopul:

- sistematizarea, consolidarea cunoştinţelor matematice referitoare la număratul în limitele 1-


4;

- perfecţionarea operaţiilor matematice de numărare exprimate într-un limbaj corespunzător;

- educarea gândirii logice prin stimularea flexibilităţii, mobilităţii şi independenţei în acţiunile


întreprinse.

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

- să-şi reactualizeze cunoştinţele de constituire a mulţimilor după criterii date;

- să aprecieze global cantitatea prin numărare, bătăi din palme;

- să raporteze corect numărul la cantitate şi invers;

- să utilizeze un limbaj matematic corespunzător.

b) motrice:

-să abordeze o poziţie corectă pe scăunele,

-să mânuiască materialul distribuit.

- să transpună grafic sarcini propuse pentru rezolvare.

c) afective:

- să manifeste independenţă şi perseverenţă în acţiune;

- să motiveze acţiunile desfăşurate.


Metode şi procedee:

Observaţia ,explicaţia, conversaţia , jocul, aprecierea, munca în echipă.

Problematizarea, intrebari si raspunsuri, dialogul constructiv .

Material didactic: planşe / carti cu cifrele 1-4 , cifre din carton, fişe de lucru,creioane.

Material bibliografic:Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.editura


DIANA

Durata: 15-20`

Locul desfăşurării:Sala de grupă


Desfăşurarea activităţii

Evaluare,

Nr Evenimente Strategii Instrumente


didactice
crt didactice Conţinutul ştiinţific Indicatori

Anuntarea
copiilor in
1 Moment Se creează condiţiile unei bune vederea Observarea
organizatoric desfăşurări a activităţii(ordine la incheierii comporta-
activitatilor mentului
locul jucariilor, masute si scaunele
libere alese copiilor
libere )

Introducerea prin intermediul unei


poezii, ale cărei versuri se
completează pe măsură ce se
repetă cifrele:“ Hai să numărăm,
copii!de Al. Bălănescu
2 Captarea În casa cu jucării/ Hai să Cooperare si
atenţiei numărăm, copii! 1 este un cârlig exprimare
cu nas ascuţit de frig;/ 2 e parcă Convorbirea/ verbala si
un răţoi de pe lacul din zăvoi;/ 3 e Dialog ; nonverbala;
oare un cercel sau codiţă de
purcel?/ 4 este un frumos scaun cu
spătaru-n jos;/

Reamintesc copiilor specificaţiile Expunerea; Observaţia


fiecărei cifre în parte;
3 Reactualizarea Explicaţia; Directă;
cunoştinţelor
Planse/Imagini
cu tema aleasa;
Se anunţă tema: :,,Trasarea şi
consolidarea cifrelor 1,2,3,4”
4 Anunţarea Explicaţia; Dacă reţin
temei Ne vom reaminti număratul de la titlul
1 la 4; Conversaţia; activităţii;

Ne vom aduce aminte tot ce ştim Dacă reţin


despre numere de la 1 la 4; sarcinile
propuse;
Ne vom împrieteni cu ele;

Vom vedea cine va fi cel mai bun


matematician.1,2,3,4”;

Se va trasa cifrele peste linii deja


trasate;

Munca în
echipă;
Reactualizarea cunoştinţelor Stimularea,
despre grupuri de obiecte; Exerciţiul;
5 Dirijarea completarea şi
învăţării Reactualizarea cunoştinţelor Numere corectarea
referitoare la grupare; propuse de răspunsurilor;
copii şi de
Asocierea corectă a numărului la educatoare;
cantitate prin semnal auditiv;
Bătăi din palme
Se va trasa cifrele peste linii deja conform
trasate; semnalului;

Exerciţiul;

Explicaţia;

Asigurarea Conversaţia; Aprecierea

6 retenţiei şi a “Cine ştie mai bine”: verificarea Demonstraţia; Răspunsurilor;


transferului de număratului;
Exerciţiul;
cunoştinţe Asocierea cantităţii la număr;
Recunoaşterea corectă a cifrei. Panou imagini;

Se fac aprecieri generale şi Aprecierea Aprecierea


individuale asupra modului cum verbală prin răspunsurilor;
7 Încheierea au răspuns şi s-au comportat copiii recompense;
activităţii la activitate.