Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE OBSERVARE GENERALĂ

a unei unităţi de asistenţă şi/sau educaţie a persoanelor cu


cerinţe speciale

A. Instituţia
1. Variabile funcţionale (scopuri, obiective):
- specificul vârstei – nevoi comune
- specific individuale
- asistenţa medicală
- asistenţa logopedică
- asistenţa CDF (corectarea deficienţelor fizice)
- protecţie şi securitate afectivă
- terapii
- petrecerea timpului liber etc.
2. Variabile structurale:
- resurse umane – personal
a. de specialitate (profesor de educaţie
specială)
b. didactic (profesori pentru discipline pe
care nu le predă profesorul/învăţătorul
specialist, exp. discipline tehnice, religie,
educaţie plaszică, muzică ş.a.)
c. specializat (psiholog şcolar, logoped,
prfesor CFM – cultură fizică medicală,
etc.)
d. didactic itinerant / de sprijin pentru elevii
ce învaţă în sistem integrat
e. medical (medici de diferite specialităţi,
asistente medicale, infirmiere)
f. asistenţă socială
g. instructori de educaţie
h. supraveghetori de noapte
i. animatori
j. tehnic-administrativ
k. financiar-contabil
l. personalul blocului alimentar
m. personal de intreţinereşi portar
n. voluntari
- resurse materiale
- dotări
- spaţii
- mijloace de transport
- resurse financiare (buget de stat, local,
extrabugetare – sponsori, externe, familie, etc.)
- altele
3. Variabile operaţionale:
- Strategii - generale, de grup, individuale
- Cunţinuturi – programe, manuale, programe
recuperatorii, altele
- Evaluare – cum sunt apreciate progresele
efectuate de subieţi

B. Subiecţii (copii, bătrâni, bolnavi, etc.)


1. Cauzele (orientării, internării) – diagnostic (în
general)
2. Ruta socio-şcolară anterioară (în general)
3. Adaptarea şi gradul de integrare (la instituţia
analizată, la grupul de apartenenţă, socială)
4. Nivelul general
- fizic
- psihic
- educaţional
- social
5. forme de manifestare
- în şcoală
- în societate
6. Posibile soluţii, propuneri, sugestii la problematica
instituţiei în cauză

Data Semnătura

Bibliografie:
Gherguţ, A., (2001) „Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale – strategii de
educaţie integrate”, Iaşi, Ed. POLIROM, p.198 – 199.