Sunteți pe pagina 1din 16

COLINDE BIZANTINE

2017
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

CUPRINS

1. Troparul Nașterii Domnului ..................................................................................................... 0​3

2. D’auzi gazdă! ................................................................................................................................ 0​5

3. Cerul și-a deschis soborul .......................................................................................................... 0​6

4. Veniți cu toții dimpreună .......................................................................................................... 0​7

5. Noi în seara de Crăciun .............................................................................................................. 0​8

6. Oaspeți cu azur în gene .............................................................................................................. 0​9

7. Condacul Nașterii Domnului .................................................................................................... 10

8. Colo-n sus pe-un deal frumos ................................................................................................... 12

9. Dumnezeu Prea Sfântul ............................................................................................................. 14

10. Cel făr’ de-nceput (Erurem) 15

……………………………………………………………………………………

2
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

1. TROPARUL NAȘTERII DOMNULUI


GLAS 4

3
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

4
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2. D’AUZI GAZDĂ
GLAS 8

2.Toaca-n cer cum o bătea 5.Îngerii țiind stâlpări


toaca-n cer cum o bătea îngerii țiind stâlpări
slujba-n rai cum o făcea cântau sfintele cântări
5
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

3.Dumnezeu cum cuvânta 6.Că S-a născut pe pământ


dumnezeu cum cuvânta că S-a născut pe pământ
maica Sfântă se ruga fiul Tatălui cel Sfânt

4.Și să stai să tot privești


și să stai să tot privești
cum făcea slujbe cerești

3. CERUL ȘI-A DESCHIS SOBORUL


GLAS 1

2.Merg cu pluguri de oglindă 4.Patru Heruvimi cu glugă


și de giuvaer albă de oier

6
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

toți luceferii colindă sub ferești colinde-ndrugă


leru-i Doamnei Ler leru-i Doamnei Ler

3.Vântul suflă cu lumină 4.N-au venit cu grâu la poartă


leru-i Doamnei Ler ci au rupt din ger
în buhai de lună plină stele mari ca să le-mpartă
legănat de ger leru-i Doamne Ler

4. VENIȚI CU TOȚII DIMPREUNĂ


GLAS 1

7
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2.Că ne e Domn și mântuință 4.El a făcut tot pământul


și să strigăm cu credință singur, numai cu cuvântul
lui din hotarele toate și nouă ne este Domnul
i se-nchină țări și gloate. împărat peste tot omul.

3. Că marea cu valuri înalte


de-a Lui mână sunt lucrate
de el sunt făcuți și munții
și brazii mari și cărunții.

5. NOI ÎN SEARA DE CRĂCIUN


COLIND DIN SĂLAJ

8
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2.Colindăm colind duios 4.Obicei de colindat,


Domnului Iisus Hristos pe la case de urat
bun ești Doamne, Bun. bun ești Doamne, Bun (x2)

3. Noi umblăm să împlinim


obiceiul din bătrâni
bun ești Doamne, Bun!

6. OASPEȚI CU AZUR ÎN GENE


GLAS 1

9
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2.Cântec legănat și frage 5.Și era o pace albă


înfloriri de ghiocei ca ninsoarea și era
umbre mari țineau isonul o sfială ce din stele
albăstrind pe după ei până-n inimi tremura

3. Se părea că-n zvon de aripi 6.Bacii lepădară grija


și miros de tămâier astăzi lupii țin ajun
în colinde mi se-ngână porumbeii nu visează
pui de om cu pui de cer vânt de uliu căpcăun

4.Și cântară și urară 7.Fă-mi-te numai ureche


și plecară cu un dor ca s-auzi bătrân pământ
strălucea un puf de înger sus în leagăn prins de stele
risipit pe urma lor gângurește Pruncul Sfânt

7. CONDACUL NAȘTERII DOMNULUI


GLAS 3

10
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

11
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

8. COLO-N SUS
GLAS 1

12
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2.Raza blând-a soarelui 3.Cântă îngerii în cor


scaldă fața Domnului să vestească tuturor
vântul dulce-l tragănă astăzi cerul s-a deschis
pruncul de mi-l leagănă pe Hristos ni l-a trimis

13
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

R.Leagăn verde legănel R.Leagăn verde legănel


tot din lemn de păltinel tot din lemn de păltinel
leagăn verde legănel leagăn verde legănel
tot din lemn de păltinel tot din lemn de păltinel (x2)

9. DUMNEZEU PREA SFÂNTUL


GLAS 1

14
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

2.El făcu lumină 4.Dumnezeu prea Bunul


Blândă și senină Ne-a trimis Crăciunul
Și își trimise Fiul ​{​Cu har și bucurie
S-alunge pustiul Și aici să fie} (X2)

3. Fiul se-ntrupează
Lumea luminează
Fecioara Maria
Naște pe Mesia

10. CEL FĂR’ DE’NCEPUT


15
Grupul Psaltic “Sfântul Ierarh Nicolae” al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara

GLAS 1

2.De la răsărit, magii au venit 6. Aur au adus, smirn-au închinat


Daruri să aducă stăpânului Și tămâie scumpă Celui Preaînalt
​Erurem...​(după fiecare strofă) 7. Îngerii cântau, păstori fluierau
3. Unde-i Împăratul, au întrebat Cerul și pământu-ntreg se
veseleau
Și Irod atuncea mult sa mâniat
8. Astăzi toată lumea se bucură
4. Magii au plecat pe Irod lăsând Pe Stăpânul Cântă și-L laudă!
Steaua luminând și calea arătând
Erurem.. (x2)
5.Venind la Iisus mult s-au
bucurat
Lăudând pe Domnul și I s-au
închinat

16

S-ar putea să vă placă și