Sunteți pe pagina 1din 4

Vasile Lupu, Orhei

Inaugurarea monumentului lui Vasile Lupu, 5 noiembrie 1937.

Revista "Straja Neamului", Noiembrie 1937, Chişinău

Alte două imagini interbelice

.
În luna iunie 1940, înainte de venirea ocupanţilor sovietici, statuia a fost evacuată la Iaşi şi
instalată pe locul unde puţin mai devreme a stat statuia lui George G. Mârzescu.
Statuia la Iaşi, 1941.

În timpul războiului, după fugărirea sovieticilor din Basarabia de către trupele germano-române,
statuia a fost adusă înapoi la Orhei şi instalată în anul 1942 pe un soclu scurt.

Statuia lui Vasile Lupu în anii 1942-1944

1942-1944
În anul 1944 sovieticii revin în Basarabia. Statuia domnitorului Vasile Lupu este dusă la Craiova,
în parcul Nicolae Romanescu, însă la 24 ianuarie 1945 a fost preluată de armata sovietică şi
transportată în U.R.S.S.

Readus din nou la Orhei în timpul ocupaţiei ruse şi instalat într-un scuar lângă locul iniţial, mai
târziu mutat în curtea bisericii Sf. Dumitru.

În prezent statuia e la câţiva metri mai într-o parte de locul iniţial, soclul fiind absolut diferit.

La 5 noiembrie 1937, în prezenţa reprezentanţilor Guvernului României, prefectului Constantin


Roşca, Cavaler al Ordinului Steaua României şi a primarului de Orhei Constantin Plăcintă,
Cavaler al Ordinului Steaua României, preotul-paroh Piescu de la Catedrala Sf. Dumitru, a fost
sfinţit şi inaugurat monumentul din bronz al domnitorului Moldovei Vasile Lupu, opera de artă a
vestitului sculptor Oscar Han.
Statuia din bronz îl reprezintă pe Vasile Lupu, în odăjdii voievodale, în mâna dreaptă ţinând o
gramotă domnească. Statuia este redată în mişcare.