Sunteți pe pagina 1din 9

DOSAR TEHNIC PENTRU

INSTALATII ELECTRICE DE UTILIZARE

Nr............. ..din .............................


Contract nr...............din......................
Anticipatia...........................................

Abonat .....................................................
Proprietar: .......................................................
Localitatea: .........................................................
ATR:............................................................................
Judet ..................................................................
NUME SI PRENUME...............................................................
LOCALITATEA .......................................................................

CATRE – ENEL ILFOV

Birou Analiza Documente

Va depunem dosarul instalatiilor electrice de utilizare de la locul de consum din localitatea


…………………………… spre analiza in vederea racordarii si a punerii in functiune dupa
incheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
Dosarul se depune prin instalatorul electrician autorizat ..................................................., posesor al
autorizatiei nr. .........................................................
Data punerii in functiune se stabileste cu ocazia perfectarii contractului de furnizare a energiei electrice.
Plata taxelor necesare se va efectua de catre abonat .

EXECUTANT
....................................................
....................................................
DECLARATIA EXECUTANTULUI

........................................... cu sediul in localitatea ................................ Str. ....................................... nr...............,


SAI ,avand ca obiect de activitate proiectarea executia si revizia instalatiilor electrice de utilizare reprezentata
prin .................................. , declar ca in conformitate cu datele si schitele anexate am executat / revizuit prin
instalatorul electrician autorizat ................................., posesor a autorizatiei.................................. , instalatia de
utilizare a energiei electrice din localitatea ................................ judetul ILFOV avand destinatia: LOCUINTA
BRANSAMENT: - existent
- nou, executat de ……………………………………………
COLOANA: - existenta
- noua, executata de ……………………………………………..
Proprietarul imobilului este ......................................... LOC. ................................... in instalatia
electrica de alimentare si utilizare este finalizata. S-au efectuat toate verificarile tehnice necesare.
Atestam ca aceasta corespunde din punct de vedere tehnic, inclusiv celor de protectie a muncii si PSI, normelor,
prescriptiilor si normativelor in vigoare si se poate pune sub tensiune.
Consumatorul are obligatia sa exploateze si sa intretina instalatiile proprii in conformitate cu prescriptiile in vigoare,
fiind raspunzator de orice modificare (neautorizata) ulteriora adusa instalatiei.

Anexez:
1. Adresa de inaintare
2. Avizul de racordare si cererea de racordare
3. Declaratia executantului
4. Memoriu de prezentare
5. Tabel cu clasificarea incaperilor
6. Buletin de verificare priza de pamant
7. Buletin de verificare a rezistentei de izolatie a circuitelor
8. Buletin de reglaj al intrerupatorului general (nu)
9. Buletin de verificare la transformatoare de curent si tensiune (nu)
10. Desenul de executie a instalatiei de protectie prin legare la p.p.
11. Desenul de releveu cu destinatia spatiilor
12. Date si documente privind subconsumatorii alimentati din instalatiile consumatorului (nu)
13. Schema monofilara a instalatiei de alimentare si utilizare, respectiv a tabloului principal

Semnatura reprezentant legal al Semnatura reprezentantului


................................ autorizat al ................................................
INSTALATIE ELECTRICA DE UTILIZARE

MEMORIU DE PREZENTARE

Art.1 – Date privind viitorul consumator de energie electrica, din…………………………………


……………………………………… executat in localitatea
………………………………… instalatie noua, marire instalatie, revizuirea instalatiei
existente, situatie reala,santier
,........................................................................................................................................................
.... ....................................................................................................................................................
........
Art.2 – aceste lucrari necesita urmatoarele puteri electrice:

a) instalatie existenta: Pi......…………….kW Pa...........…….kW


b) marire de instalatie: - puteri in inst. Pi...........................kW Pa....................kW
existente
- spor de putere Pi..........................kW Pa….................kW

TOTAL (situatie finala) Pi...... ...kW Pa.......…..……kW

c) separare instalatie: - putere totala Pi..........................kW Pa.....................kW


existenta
-putere separata Pi..........................kW Pa.....................kW
(consumator nou)
d)revizuirea instalatiei existente:
- situatie reala Pi..........................kW Pa......................kW
e) santier Pi..........................kW Pa.......................kW

- tensiune de utilizare........230/400 V...............


- factor de putere cos  : 0,92

Art.3 Date privind instalatia de alimentare:


Puterea electrica absorbita in prezent este prin:
a) post trafo nr................; deja existenta, prin bransament nr............coloana nr.........................

Art.4 Date privind avizul de racordare: Nr. Aviz .......................................................


Art.5 Persoane de specialitate din partea consumatorului: electrician autorizat ............................

BENEFICIAR, INSTALATOR AUTORIZAT

..................................... ……………….
BULETIN DE INCERCARE
PENTRU PRIZA DE PAMANT

Nr ........... din ...........................

Privind masurarea rezistentei de dispersie de la locuinta, din ................................................ aprecieri


asupra gradului de umiditate a solului:
- foarte umed, umed, uscat, foarte uscat
1. metoda folosita la masuratoare cu electrozi.
2. marca si numarul aparatului METREL nr.16011529
3. valoarea masurata a rezistentei de dispersie a prizei de pamant………………. 
4. s-a executat conform proiect ENEL

OBSERVATII

1. Priza de pamant este considerate corespunzatoare numai in cazul in care valoarea rezistentei de dispersie nu
depaseste urmatoarele limite:

4 ohmi pentru instalatiile obisnuite de suprafata

2 ohmi pentru instalatiile agrozootehnice

1 ohm pentru instalatiile din subteran

2. Durata de valabilitate a buletinului de incercare a prizei de pamant: 6 (sase) luni.

Efectuat masuratoare, Verificat,

…………………. ……………………………….
BULETIN DE INCERCARE

rezistenta de izolatie intre conductor circuit


rezistenta de incercare intre conductor circuit
pamant

Abonat : ............................................................................................................................
Dosar definitiv nr........... din ...............................................
Instalatie noua separare, marire, situatia reala, revizuire.

Incercarea pamant circuit conductor

Circuitul nr. 1 ILUMINAT rezistenta RST –N_________________Mohm


Circuitul nr. 2_ PRIZA mono rezistenta RST -N _________________Mohm
Circuitul nr. 3 PRIZA trif rezistenta R-S____ R-T____ S-T____ RST-N____ RST-O____ ohm
Circuitul nr. 4 Coloana BMPT- Tg rezistenta R-S____ R-T____ S-T____ RST-N____ RST-O____ ohm

Incercarea intre conductori circuit

Circuitul nr. 1 ILUMINAT rezistenta_______________________Mohm


Circuitul nr. 2 PRIZA rezistenta ___ __ _Mohm
Circuitul nr. 3 COLOANA rezistenta______________________Mohm
Circuitul nr. 4 rezistenta______________________Mohm
Circuitul nr. 5 rezistenta______________________Mohm
Circuitul nr. 6 rezistenta _______Mohm
Circuitul nr. 7 rezistenta _______Mohm
Circuitul nr. 8 rezistenta _______Mohm
Circuitul nr. 9 rezistenta _______Mohm
Circuitul nr. 10 rezistenta _______Mohm

ELECTRICIAN AUTORIZAT,

......................................................................
DOSAR nr…..

Pentru instalatia de utilizare si alimentare a energiei


electrice la locul de consum din:

Localitatea ...........................................................................................................................................................
Abonat ..........................................contract nr. ...................................................................................................
Utilizarea: iluminat si utilitati agenti economici, productie
Lucrarea solicitata: situatie reala, instalatie noua, separare, modificare, alimentare noua trifazata, monofazata,
trifazarea alimentarii, amplificarea alimentarii, alimentare existenta trifazata.
Aviz energetic .......................................................
Prin ENEL
Instalatia corespunde din punct de vedere tehnic si s-a pus sub tensiune la data ………………...........................
Delegat ENEL. ……………………………………………., Semnatura ……………………...............................

SPECIFICATIE BUC. P (Kw)


LOCURI DE LAMPA
LOCURI DE PRIZA
Denumire receptoare
electrice cu puteri mai
mari de 2 Kw

TOTAL Pi

PROIECTANT EXECUTANT
Electrician Numele Ing………………….. ………………………
Autorizat Semnatura
Autorizatia nr.
Societatea Comerciala Denumirea
Adresa
Stampila Semnatura

Accord proprietar: B.I. seria………nr………….eliberat de …………….semnatura……………..


Solicitant: B.I. seria………….nr…………eliberat de……………………semnatura……………..
Beneficiar : .........................................
Adresa beneficiarului ...................................................

TABEL

cu clasificarea incaperilor conform


NORMATIV- 17 - 98 privind
proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V

Nr. Corp cladiri Nivel Numar Destinatia Indicativ clasificare


Crt. cladiri incaperi

CONSUMATORUL : SE ANGAJEAZA CA IN CAZUL SCHIMBARII DESTINATIEI IMOBILULUII SA


ANUNTE IN SCRIS SDFEE ILFOV

BENEFICIAR, INSTALATOR AUTORIZAT

......................................................

.....................................................
EMBED Package

Imag006 - Shortcut.lnk

INTOCMIT