Sunteți pe pagina 1din 116

ly

on
e
ic
www.dtco.vdo.com

Tahograf digital – DTCO® 1381


rv
Varianta 2.0 – 2.1
Se
Manual de utilizare întreprindere & conducător auto

DTCO® SmartLink (Opţiune)


Caseta tehnică

Stimate utilizator, © 04.13 by Continental Automotive GmbH


Tahograful Digital, DTCO 1381, împreună cu Responsabil pentru conţinut:
componentele sale de sistem este un aparat Continental Automotive GmbH

ly
de control EG şi corespunde specificaţiilor P.O. Box 1640
tehnice conform regulamentului VO(EWG) 78006 Villingen-Schwenningen
3821/85 anexa I B, în varianta actualizată. GERMANY

on
Datele editate vin în ajutorul ... Modificările detaliilor tehnice din descrieri, date şi
grafice sunt rezervate acestui manual de
앫 conducătorului auto prin acordul cu
instrucţiuni. Copierea, traducerea şi multiplicarea
regulamentul social în circulaţia rutieră. nu sunt permise fără acordul scris al firmei
앫 şi oferă agentului economic (prin producătoare.
intermediul unui software special) date
utile despre conducătorul auto şi despre

e
utilizarea vehiculului.
Acest manual de instrucţiuni se adresează

ic
întreprinderii şi personalului auto şi descrie
manipularea profesională şi regulamentară a
tahografului DTCO 1381. Citiţi cu atenţie
rv
instrucţiunile, familiarizaţi-vă cu DTCO 1381.
Mai multe informaţii despre DTCO 1381 şi
adresele de contact se găsesc pe internet la:
www.dtco.vdo.com
Se

Vă urăm mereu călătorie plăcută.


Al dv Continental Automotive GmbH

2 DTCO 1381
Cuprins

Rezumat achiziţie................................ 6 Afişarea informaţiilor ...................... 19 Regimul de lucru


Producător ...................................... 19 "exploatare" 4
Indicaţii generale 1 Out-of-scope (în afara zonei de

ly
aplicare a reglementărilor) ............. 19
Introducere cartelă (cartele)
Traversare în feribot sau tren ......... 19
Mod de reprezentare........................... 8 conducător auto ............................... 28
Comportament la sub- /
Utilizarea DTCO 1381 ......................... 9 Introduceri manuale ......................... 28
supratensiune ................................. 20

on
Dispoziţii legale ................................ 10 Posibilităţi de corectare.................... 30
Întrerupere curent ........................... 20
Îndatoririle conducătorului auto ...... 10 Introducerea ţării în cursul
Îndatoririle întreprinzătorului ........... 11 introducerii manuale a datelor ......... 31
Manipularea imprimărilor ................ 11
Regim de lucru Respingerea procedurii de
Manipularea cartelei tahografice .... 12 "întreprinderi" 3 introducere de date .......................... 31
Curăţarea cartelei tahograf ............. 12 Adăugarea activităţii "Timp de
odihnă"............................................ 32

e
Funcţiile cartelei întreprinderii ....... 22
Funcţiile meniului în regimul de Continuare tură de lucru ................. 33
Introducere 2 Continuarea turei şi trecerea
lucru "întreprindere"......................... 22

ic
Introducerea cartelei de înainte a activităţilor dintr-o tură...... 34
Primii paşi în exploatare .................. 14 Setare activităţi ................................. 35
întreprindere .................................... 23
Pentru intreprindere ........................ 14 Setare manuală .............................. 35
Introducerea numărului de
Pentru conducătorul auto ............... 14
rv înmatriculare ................................... 24 Setare automată ............................. 35
Elemente de afişaj şi comandă ....... 15 Setare automată după pornire/
Pregătirea descărcării datelor ......... 25
Descriere pe scurt ........................... 15 oprire contact *................................. 35
Retragerea cartelei de
Variante de afişaj ............................. 17 Activităţi înregistrate în scris ........... 36
întreprindere .................................... 26
Se
Modul Stand-by .............................. 17 Descărcarea datelor de pe cartela
VDO GeoLoc * (de la release 2.1)... 17 conducătorului auto.......................... 37
Indicaţii după pornit/oprit contact .... 17 Retragere cartelă (cartele)
Afişaj(e) standard ............................ 18 conducător auto ............................... 38
Afişarea datelor când vehiculul Citirea meniului după scoaterea
staţionează ..................................... 18 cartelei conducătorului auto ............ 39

© Continental Automotive GmbH 3


Cuprins

Schimb de conducător auto / Afişare valori săptămânale .............. 53 Meniu principal intrare date
vehicul la exploatare ........................ 40 Afişarea stării................................... 53 conducătorul auto-1/conducătorul
Documente însoţitoare .................... 41 Structura meniului ........................... 54 auto-2................................................. 60

ly
Navigare prin funcţiile meniului ..... 55 Introducere început ţară ................. 60
Manipularea imprimantei 5 Acces blocat la meniu! ................... 56 Introducere sfărşit ţară ................... 60
Părăsirea funcţiilor meniului ........... 56 Meniul principal introducere date
vehicul .............................................. 61

on
Introducerea rolei de hârtie.............. 44 Meniu principal imprimare
conducătorul auto-1 / Out introducere început / sfârşit ..... 61
Printarea datelor................................ 45
conducătorul auto-2 ........................ 57 Introducere început feribot / tren .... 61
Începerea imprimării ........................ 45
Printare bilanţul zilei ....................... 57 Setare timpul local ......................... 61
Întrerupere imprimare ..................... 45
Printare evenimente ....................... 57 Introducere corectură UTC ............ 62
Specificaţii pentru printare .............. 46
Îndepărtarea hârtiei prinsă în Imprimare activităţi .......................... 57 Meniu principal afişare
Meniul principal imprimare vehicul .. 58 conducătorul auto-1/

e
imprimantă ...................................... 46
Printarea bilanţului zilei din conducătorul auto-2 ........................ 63
memorie ......................................... 58 Meniul principal afişare vehicul ..... 64
Funcţiile meniului 6

ic
Printarea evenimentelor din
memorie ......................................... 58 Anunţuri 7
Apelarea funcţiilor meniului ............ 48
Printarea depăşirilor de viteză ........ 58
Pentru vehicul oprit .......................... 48
rv Printarea datelor tehnice ................ 58
Afişaj la începerea cursei................. 48 Apare un anunţ ................................ 66
Imprimare diagramă-v ..................... 59 Observaţii anunţuri.......................... 66
Afişare timpii cartelei de
Imprimare stare D1/D2 *.................. 59 Confirmare anunţuri ....................... 67
conducător auto .............................. 49
Printarea profilului vitezei *.............. 59
Setare limbă .................................... 49 Sumarul evenimentelor.................... 68
Se
Printare profilul frecvenţei de
VDO Counter * .................................. 50 Sumarul deranjamentelor ................ 70
rotaţie * ............................................ 59
Structura afişajului VDO Counter..... 50 Avertizări timpi de condus ............. 72
Afişaje în timpul cursei..................... 51 Sumarul indicaţiilor de control ...... 73
Afişare la activitatea "Pauză"........... 52
Afişaj la activitatea "timp de lucru"... 52
Afişare valori zilnice ......................... 53

4 DTCO 1381
Cuprins

Descrierea produsului 8 Pictograme şi exemple de Anexă A


printare 9
Regimuri de lucru DTCO 1381 ........ 78 Registru parole ................................ 109

ly
Cartelele tahografice ....................... 79 Aspectul pictogramei ...................... 86 Setarea automată a activităţilor
Cartela de conducător auto ............ 79 Combinaţii-pictograme .................. 87 după pornit / oprit aprindere .......... 112
Cartela de întreprindere .................. 79 Simbol ţări ........................................ 89 Notă .................................................. 113

on
Cartela de control ........................... 79 Simboluri regiuni ............................ 90 EC Declaration of Conformity .........115
Cartela atelierului ............................ 79 Exemple printare ............................. 91
Blocarea cartelelor tahografului ...... 79 Printare zi cartelă conducător auto ... 91
Dreptul de accesare al cartelei Evenimente / deranjamente
tahografice ..................................... 80 cartela de conducător auto ............. 92
Date salvate ....................................... 81 Printare zi vehicul ........................... 93

e
Cartela de conducător auto ............. 81 Evenimente / deranjamente vehicul.. 94
Cartela de întreprindere................... 81 Depăşiri viteză ................................ 95
Memoria de masă............................ 81 Date tehnice .................................... 95

ic
VDO GeoLoc * (de la release 2.1)... 81 Activităţile şoferului ......................... 96
Managementul timpului ................... 82 Diagramă-v...................................... 96
Convertire în timp UTC ................... 82 Diagramă stare D1/D2 * .................. 96
rv
Întreţinere şi asistenţă...................... 83 Profiluri viteză * .............................. 97
Curăţare DTCO 1381 ..................... 83 Profiluri turaţie * .............................. 97
Obligaţia verificării pt tahografe ...... 83 Imprimare în ora locală ................... 97
Comportament la reparare / Explicaţie la exemple de printare ... 98
Se
înlocuire DTCO 1381 ...................... 83 Legendă blocuri de date.................. 98
Îndepărtarea componentelor ........... 83 Caracteristica setului de date
Date tehnice ...................................... 84 pentru evenimente sau
DTCO 1381 .................................... 84 deranjamente .................................. 105
Rolă de hârtie ................................. 84 Criptare aplicaţie set de date ........ 105
Criptarea următoarei descrieri...... 107

© Continental Automotive GmbH 5


Cuprins

쮿 Rezumat achiziţie
Prezentul manual de utilizare certificat es-

ly
te valabil pentru următoarele versiuni de
aparat DTCO 1381:

Stare achiziţie Manual de utilizare certificat Observaţii importante pentru utilizare

on
(vezi pe plăcuţa cu caracteristici)
BA00.1381.20 101 125 앫 În timpul cursei este posibilă o setare individuală a afişajului
standard dorit.
Rel. 2.0
앫 Este posibilă imprimarea în coordonatele locale de timp.

e
BA00.1381.21 100 125 Manualul de utilizare actual
앫 Modificarea instrucţiunilor meniului la introducerea cartelei
Rel. 2.1
de conducător auto;  vezi pagina 28.

ic
앫 Afişajul meniului în funcţie de cartelele introduse;  vezi
pagina 48.
앫 VDO GeoLoc: Înregistrare opţională a datelor poziţiei unui
rv
vehicul;  vezi pagina 17.
앫 Instrucţiune pentru descărcarea la termen a unei cartele de
conducător auto, la extragerea acesteia;  vezi pagina 39.
Se

Rel. = varianta
Aceste instrucţiuni de utilizare nu
sunt adecvate pentru aparatele din
versiunile anterioare.

6 DTCO 1381
Indicaţii generale
1
Mod de reprezentare

ly
Utilizarea tipului DTCO 1381
Dispoziţii legale

on
Manipularea cartelei tahografice

e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Mod de reprezentare 1. Indicaţii generale

쮿 Mod de reprezentare
1
În aceast manual de instrucţiuni găsiţi Paşii în manipulare Prezentarea meniului

ly
următoarele sublinieri: 1. Numerotarea descrie o acţiune –
Trebuie să faceţi ceva. Sau sunteţi
Avertizare condus pas cu pas prin meniu şi vi se  sofer 1
1

on
Avertizarea vă atrage atenţia cere introducerea unei date.  tara initial
asupra posibilelor pericole de 2. Următoarele activităţi sunt numerotate
accidentare sau vătămare în ordine crescătoare.
corporală. Liniile sau semnele luminoase din afişajul
Simboluri meniului sunt reprezentate cursiv în
această carte tehnică (1).
Atenţie! * Steluţa înseamnă o dotare specială.

e
Textul de lângă sau de sub acest Observaţie: Aveţi în vedere indicaţiile
Definiţii
simbol conţine informaţii variantei ADR " " şi ale opţiunii
importante pentru evitarea pierderii "Setare automată a activităţilor Conducătorul

ic
de date, a deteriorării aparaturii şi după pornirea/oprirea contactului", auto-1 = Persoana care va
pentru respectarea cerinţelor pentru că funcţiile individuale depind conduce sau conduce
legale. de contact. momentan vehiculul.
rv
VDO Counter vă asistă la planificarea Conducătorul
dv. zilnică, săptămânală atunci când auto-2 = Persoana care nu
Tip
sunteţi în călătorie. conduce vehiculul.
Acest simbol vă dă sfaturi sau
 Acest simbol indică pagina la care mai
Se
informaţii pentru evitarea dereglării
aparaturii din neglijenţă. puteţi găsi informaţii pe această temă.
 Acest simbol marchează trecerea la
pagina următoare.
 Cartea face trimitere şi la altă
documentaţie.

8 DTCO 1381
1. Indicaţii generale Utilizarea DTCO 1381

쮿 Utilizarea DTCO 1381


1
앫 Utilizaţi numai role de hârtie aprobate
Pericol de accidentare Pericol de explozie

ly
pentru tipul respectiv şi recomandate
În timpul drumului pot să apară Varianta DTCO 1381 ADR * este de producător (hârtie pentru imprimat
anunţuri pe display. Cartela concepută pentru exploatare în originală VDO). Atenţie la semnul de
conducătorului auto poate fi de medii cu risc de explozie. acreditare.

on
asemenea aruncată automat în Vă rugăm, respectaţi indicaţiile  Vezi detalii "Rolă de hârtie" la
afară. pentru transportul şi pagina 84.
Nu vă abateţi atenţia din această manipularea substanţelor 앫 Nu activaţi tastele cu obiecte ascuţite
cauză, ci concentraţi-vă întreaga periculoase în medii cu risc de sau tăioase, de exemplu pixuri,etc.
atenţie asupra circulaţiei rutiere. explozie. 앫 Curăţaţi aparatul cu o lavetă uşor
umezită sau cu o lavetă pentru

e
Pericol de accidentare Pentru a evita daunele la curăţare cu microfibre. (Se pot obţine
DTCO 1381 luaţi în consideraţie de la centrul dvs autorizat de service &
Dumneavoastră sau alte persoane

ic
următoarele indicaţii! distribuţie.)
ar putea să se accidenteze din  Vezi "Întreţinere şi asistenţă" la
cauza sertarului deschis al pagina 83.
imprimantei. Deschideţi sertarul 앫 DTCO 1381 este instalat şi sigilat
rv numai de persoane autorizate.
imprimantei numai la introducerea
unei role de hârtie! Vă rog nu întreprindeţi intervenţii la
aparatură şi cabluri.
În funcţie de volumul imprimării,
앫 Nu introduceţi alte cartele, de exemplu
Se
capul de imprimare termică poate fi
foarte fierbinte! Aşteptaţi răcirea cărţi de credit, catele imprimate în
capului de imprimare înainte de a relief sau cartele metalice, etc. în fanta
introduce o nouă rolă de hârtie. cartelei. Avariaţi fanta cartelei a
DTCO 1381!

© Continental Automotive GmbH 9


Dispoziţii legale 1. Indicaţii generale

쮿 Dispoziţii legale
1
왘 Îndatoririle conducătorului auto 앫 In cazul pierderii, furtului, avarierii sau
Cine operează schimbări la

ly
앫 Conducătorul auto trebuie să respecte funcţionării eronate a cartelei de
tahografe sau la alimentarea cu
regulamentul de utilizare a cartelei şi conducător auto, acesta trebuie ca la
semnal care influenţează
tahografului. începutul şi sfârşitul cursei să
înregistrarea şi memoria
genereze un imprimat din DTCO 1381

on
tahografului, în special cu intenţia 앫 Comportamentul în cazul funcţionării
şi să-şi noteze pe el datele personale.
de a induce în eroare, se supune eronate a tahografului:
Dacă este necesar se vor trece în scris
sancţiunilor prevăzute de lege, – Conducătorul auto trebuie să
şi timpii de conducere, pauză şi alte
respectiv de regulament. noteze pe o foaie separată sau pe
activităţi.
Falsificarea, suprimarea sau spatele rolei de hârtie informaţii
 Vezi "Activităţi înregistrate în scris"
distrugerea înregistrărilor despre activităţile care nu mai sunt la pagina 36.

e
tahografului, cartelelor tahografice înregistrate, imprimate sau afiţate
앫 Cartela de conducător auto trebuie
şi documentelor tipărite este corespunzător.
predată autorităţilor abilitate în caz de
interzisă.  Vezi "Activităţi înregistrate în

ic
avariere sau funcţii eronate, iar în
scris" la pagina 36.
cazul pierderii, aceasta trebuie
Suport legal – Dacă vehiculul nu se întoarce într-
anunţată în conformitate cu
Utilizarea tahografelor este reglementată o săptămână la sediul companiei,
regulamentul. Cartela înlocuitoare
rv reparaţia tahografului va fi
în prezent de versiunea în vigoare a trebuie solicitată în curs de şapte zile
regulamentului CE nr. 3821/85 în acord cu efectuată de un service autorizat
calendaristice.
regulamentul CE nr. 561/2006 (CE) şi cu pe traseu.
앫 Este permisă continuarea călătoriei
legile naţionale relevante. Ea atrage după 앫 În timpul exploatării mixte a tahografului
Se
fără cartelă pe o perioadă de 15 zile
sine o serie de îndatoriri şi răspunderi (conducerea vehiculelor atât cu
calendaristice, dacă acest lucru este
pentru conducătorul şi pentru proprietarul tahografe analogice cât şi digitale),
necesar pentru înapoierea vehiculului
vehicului (pentru întreprinzător). trebuie să aveţi asupra dumneavoastră
la întreprindere.
Următoarea enumerare nu are pretenţia următoarele documente.
de a fi completă sau valabilă legal!  Vezi "Schimb de conducător auto / 
vehicul la exploatare" la pagina 40.

10 DTCO 1381
1. Indicaţii generale Dispoziţii legale

앫 Motivele exacte pentru reînnoirea, 앫 Blocaţi întreprinderea în DTCO 1381 la 왘 Manipularea imprimărilor
înlocuirea sau schimbarea cartelei începutul şi sfârşitul intrării în 앫 Aveţi grijă ca imprimările să nu fie 1
conducătorului auto trebuie exploatare. deteriorate (nelizibile) din cauza

ly
comunicate imediat autorităţii abilitate  Vezi detalii "Introducerea cartelei de luminii, expunerii la soare, umidităţii
printr-o altă autoritate a statelor întreprindere" la pagina 23. sau frigului.
membre. 앫 Asiguraţi-vă că există suficiente role
앫 Imprimările trebuie păstrate de către
de hârtie admise în vehicul.

on
앫 Conducătorul auto trebuie să ia cu sine proprietarul vehiculului/antreprenor cel
în vehicul cartela de conducător auto 앫 Supravegheaţi funcţionarea puţin un an.
după expirarea valabilităţii acesteia impecabilă a tahografului. Respectaţi
încă cel puţin 28 zile calendaristice. intervalele de verificare ale
(Regulamentul pentru conducători tahografului conform reglementărilor.
auto în Germania). (Verificarea periodică cel puţin doi ani.)

e
앫 Descărcaţi regulat datele din memoria
왘 Îndatoririle întreprinzătorului DTCO 1381 şi de pe cartelele
앫 Aveţi grijă, ca la livrarea vehiculului, un conducătorilor auto şi salvaţi-le

ic
service autorizat trebuie să introducă conform prevederilor legale.
datele de calibrare, statul membru 앫 Realizaţi reparaţiile şi calibrările numai
autorizat şi numărul de înmatriculare. în ateliere abilitate.
rv
앫 La introducerea cartelei întreprinderii  Vezi detalii "Obligaţia verificării pt
vi se cere eventual introducerea tahografe" la pagina 83.
statului membru şi a numărului de 앫 Supravegheaţi utilizarea
înmatriculare a autovehiculului în regulamentară a tahografului de către
Se

DTCO 1381. şoferi. Verficaţi timpii de lucru şi de


 Vezi detalii "Introducerea numărului repaus la intervale regulate şi indicaţi
de înmatriculare" la pagina 24. eventualele abateri.

© Continental Automotive GmbH 11


Manipularea cartelei tahografice 1. Indicaţii generale

쮿 Manipularea cartelei tahografice


1
Deţinerea unei cartele tahografice Manipulaţi cu atenţie cartela 왘 Curăţarea cartelei tahograf

ly
autorizează utilizarea DTCO 1381. tahografului şi respectaţi de Curăţaţi contactele murdărite ale cartelei
Domeniile de activitate şi drepturile de asemenea indicaţiile centrelor de tahografului cu o lavetă uşor umezită sau
utilizare sunt descrise în lege. distribuţie a cartelelor tahografului cu o lavetă pentru curăţare cu microfibre.
 Vezi "Cartelele tahografice" la

on
pentru a evita pierderea datelor. (Se pot obţine de la centrul dvs autorizat
pagina 79. de service & distribuţie.)
앫 Nu îndoiţi, nu încovoiaţi şi nu utilizaţi
Cartela de conducător auto este Nu folosiţi pentru curăţarea
cartela tahografică în alte scopuri.
nominală. Cu ea se identifică contactelor unei cartele tahografice
şoferul în raport cu DTCO 1381. 앫 Nu utilizaţi cartele tahografice
deteriorate. solvenţi cum ar fi diluanţi sau
Cartela conducătorului auto nu benzină.

e
este transmisibilă! 앫 Păstraţi suprafeţele de contact curate,
uscate, neunse cu ulei sau grăsime
(păstraţi-le întotdeauna în folia

ic
Cartela a întreprinderii este protectoare).
destinată proprietarului vehiculului 앫 Protejaţi-le de expunerea directă la
cu tahograf digital şi nu poate fi soare (nu le lăsaţi să stea pe tabloul de
rv
transmisibilă. bord).
Cartela întreprinderii nu serveşte 앫 Nu le ţineţi în apropierea unui câmp
condusului! electromagnetic puternic.
Se
앫 Nu utilizaţi cartela în afara perioadei de
valabilitate, solicitaţi din timp o nouă
cartelă tahografică, înainte de
expirare.

12 DTCO 1381
Introducere

Primii paşi în exploatare

ly
Elemente de afişaj şi comandă
2
Variante de afişaj

on
e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Primii paşi în exploatare 2. Introducere

쮿 Primii paşi în exploatare

왘 Pentru intreprindere 왘 Pentru conducătorul auto 6. Eventualele deranjamente ale

ly
1. Înregistraţi întreprinderea la 1. Introduceţi cartela dumneavoastră de aparatului sau ale componentelor
2 sistemului apar pe display. Notaţi
DTCO 1381. Introduceţi cartela conducător auto în slotul pentru cartele
întreprinderii într-unul din sloturile la începutul turei (începutul zilei atenţionarea.

on
pentru cartele. lucrătoare).  Vezi detalii "Apare un anunţ" de la
 Vezi detalii "Introducerea cartelei de  Vezi detalii "Introducere cartelă
pagina 66.
întreprindere" la pagina 23. (cartele) conducător auto" de la 7. La sfârşitul turei (sfârşitul zilei
pagina 28. lucrătoare) sau la schimbarea
Cartela întreprinderii nu serveşte 2. Prin "introducerea manuală" a datelor vehiculului retrageţi cartela
condusului vehiculului! puteţi să completaţi activităţile pe dumneavoastră din slot.
 Vezi detalii "Descărcarea datelor de

e
cartela conducătorului auto
2. Retrageţi cartela întreprinderii din slot  Vezi detalii "Introduceri manuale" de pe cartela conducătorului auto" de la
după înscriere sau după descărcarea la pagina 28. pagina 37.

ic
datelor. 3. Setaţi activitatea, pe care doriţi să o 8. Puteţi afişa sau imprima activităţile
 Vezi detalii "Retragerea cartelei de zilelor anterioare, evenimentele, etc
desfăşuraţi în prezent cu tasta pentru
întreprindere" la pagina 26. prin intermediul funcţiilor meniului.
activităţi.
rv  Vezi detalii "Setare activităţi" la  Vezi detalii "Apelarea funcţiilor
pagina 35. meniului" de la pagina 48.
4. Setaţi ora la ora locală.
Aceste instrucţiuni de operare nu
 Vezi detalii "Setare timpul local" la
conţin toate cerinţele legale
Se
pagina 61.
valabile în toate ţările. Dacă este
DTCO 1381 este pregătit! necesar acestea se vor alinia la
5. Important! Setaţi neapărat activitatea legile tărilor deasemenea.
pe "" în cazul pauzei sau a timpului de
odihnă.

14 DTCO 1381
2. Introducere Elemente de afişaj şi comandă

쮿 Elemente de afişaj şi comandă


(1) Display

ly
a 1 9 8 (2) Tastatură conducătorul auto-1
(3) Slotul cartelei-1 2
(4) Download Interfaţă
(5) Tastatură conducătorul auto-2

on
(6) Slotul cartelei-2
(7) Tastă de deblocare caseta imprimantei
(8) Marginea de rupere
(9) Taste meniu

(a) Simbol " " pentru varianta ADR *

e
(ADR = Acordul European cu privire la
transportul de mărfuri periculoase

ic
rutiere.)
2 3 4 5 6 7
DTCO 1381 poate fi comandat de la dis-
tanţă, cu accesoriile corespunzătoare.
rv
왘 Descriere pe scurt

Display (1) Tastatură conducătorul auto-1 (2) Slotul cartelei-1 (3)


Se

În funcţie de regimul de lucru al vehicului Tasta de activităţi pentru Conducătorul auto-1, care conduce
apar diverse afişaje sau pot fi afişate date. conducătorul auto-1 vehiculul momentan introduce cartela sa
 Vezi "Indicaţii după pornit/oprit contact"  Vezi detalii "Setare activităţi" la în slotul cartelei-1.
la pagina 17. pagina 35.  Vezi detalii "Introducere cartelă
Tasta de retragere slotul cartelei-1 (cartele) conducător auto" de la pagina 28. 

© Continental Automotive GmbH 15


Elemente de afişaj şi comandă 2. Introducere

Download Interfaţă (4) Taste meniu (9) Plăcuţa cu caracteristici tehnice


Sub capac găsiţi interfaţa de download. Pentru introducerea, afişarea sau tipărirea
Drepturile de acces la această interfaţă datelor utilizaţi următoarele taste:

ly
sunt reglementate în funcţie de cartela / Selectarea funcţiei dorite sau
2 introdusă în tahograf. alegerea din pagini. (Prin apăsarea
 Vezi detalii "Dreptul de accesare al şi ţinerea apăsată a tastei auto-

on
cartelei tahografice" la pagina 80. repeat-function este posibil).
Confirmaţi sau notaţi funcţia /
Tastatură conducătorul auto-2 (5) alegerea făcută.
Tasta de activităţi pentru Prin apăsări succesive veţi ajunge
conducătorul auto-2 la ultimul câmp de introducere a
Tasta de retragere slotul cartelei-2 datelor sau de selectare a funcţiei Plăcuţa cu caracteristici tehnice

e
dorite. După deschiderea sertarului imprimantei,
Slotul cartelei-2 (6) Înapoi la ultimul câmp de editare, se poate vedea plăcuţa cu caracteristici

ic
Conducătorul auto-2, care nu conduce anularea precizării ţării sau ieşirea tehnice cu următoarele informaţii: Numele
vehiculul momentan introduce cartela sa pas cu pas din funcţiile meniului. şi adresa producătorului, varianta
în slotul cartelei-2 (exploatare în echipă). aparatului, numărul seriei, anul de
Varianta ADR * (a) fabricaţie, semnul de verificare şi admitere
rv
Tasta de deblocare (7) Funcţiile individuale, ca şi durata de funcţionare.
Cu această tastă deblocaţi sertarul introducerea sau retragerea De la release 2.1: După o upgradare a
imprimantei, de exemplu pentru cartelelor tahografice, imprimarea software-ului, versiunile de hardware şi
Se
introducerea unei role de hârtie. sau afişarea datelor sunt posibile software trebuie indicate pe o etichetă
numai cu pornirea contactului! aplicată pe sertarul imprimantei.
Marginea de rupere (8)
Prin marginea pentru rupere puteţi separa În timpul încărcării şi descărcării
de rola de hârtie, partea care a fost mărfurilor periculoase, capacul de la
imprimată de printerul integrat. DTCO 1381 trebuie să fie închis.

16 DTCO 1381
2. Introducere Variante de afişaj

쮿 Variante de afişaj

În general În modul de control DTCO 1381 Aveţi posibilitatea de a activa (2) înregis-

ly
Afişajele constau din pictograme şi text, declanşează după cca 5 minute trarea poziţiei vehiculului sau de a o dez-
pentru care se poate seta limba automat operaţia "" în modul standby în activa (1). 2
după cum urmează: următoarele condiţii:

on
앫 Limba afişată este determinată de 앫 Contactul este oprit, 왘 Indicaţii după pornit/oprit contact
cartela conducătorului auto, care este 앫 şi nu există niciun anunţ.
introdusă acum sau care a fost ultima 12:30  0km/h
Lângă oră (1) şi modul de operare (2) apar
dată introdusă în slotul cartelei-1, 1   card! 
activităţile setate (3). În următoarele
respectiv în DTCO 1381. 12:31  0km/h
3 minute (valoare specifică clientului) se 2
앫 Sau cartela de tahograf cu valenţă mai stinge display-ul.  123456.7km 

e
mare, de exemplu cartela
Modul Stand-by este revocat:
întreprinderii, cartela de control. 4 12:30  0km/h 3
앫 când porniţi contactul,

ic
 123456.7km 
Alegeţi limba 앫 Apăsaţi o tastă oarecare,
Indicaţii după pornit/oprit contact
Alternativ, la setarea automată a limbii prin 앫 sau când DTCO 1381 semnalează un
Pornit contact: Dacă nu introduceţi
cartela tahografică, puteţi seta individual o eveniment sau un deranjament.
rv nicio cartelă tahografică în slotul pentru
limbă preferată.
cartelă-1, apare o indicaţie (1) pentru cca
 Vezi detalii "Setare limbă" la pagina 49. 왘 VDO GeoLoc * (de la release 2.1) 20 de secunde, după care apare afişajul
standard (2).
Se
왘 Modul Stand-by
 vehicul Oprit contact: Simbolul (3) înseamnă că
 oprita achiz. 1 funcţia IMS este disponibilă.
1 12:30  2  vehicul (IMS = Independent Motion Signal)
3   3  pornita achiz. 2 De la release 2.1: Simbolul (4) semnifică
Afişare Modul Stand-by VDO GeoLoc activarea funcţiei VDO GeoLoc.

© Continental Automotive GmbH 17


Variante de afişaj 2. Introducere

왘 Afişaj(e) standard Prin apăsarea unei taste oarecare din Dacă lipseşte cartela şoferului, apar
meniu puteţi să schimbaţi între (a), (b) perioadele care sunt alocate uneia
1 2 3 sau (c) în afişajul standard. dintre sloturile "1" sau "2".

ly
2 12:50  75km/h Afişaj standard (a): Opţiune: VDO Counter * (c)
a
 123456.7km  (1) Oră (1) Timp de condus rămas ""

on
cu simbol "" = Ora locală ("h " se aprinde intermitent = această
4 5 6 7 8 fără simbol "" = Ora UTC parte a afişajului este activă
(2) Simbolul tipului de funcţionare actualmente).
1 2 "Funcţionare" (2) Următorul timp de pauză valabil /
(3) Viteza perioada de odihnă zilnică sau
101h21 00h15 (4) Activitate conducător auto-1 săptămânală "".
b

e
202h05 (5) Simbolul cartelei conducător auto-1  Vezi detalii "VDO Counter *" la
(6) Kilometrajul total pagina 50.
3 (7) Simbolul cartelei conducător auto-2

ic
(8) Activitate conducător auto-2 왘 Afişarea datelor când vehiculul
VDO Counter * 1 staţionează
Afişaj standard (b): Când vehiculul staţionează şi cartela de
VDO 03 h 09
rv
c (1) Timp de condus "" conducător auto 1 conducător auto este introdusă în slot,
00h30
de la întreruperea validă a timpului de puteţi accesa şi alte date de pe cartelă.
pauză.  Vezi "Apelarea funcţiilor meniului" la
2
(2) Timp valid de pauză "" în întreruperi pagina 48.
Se
Afişaje standard în timpul cursei
parţiale de cel puţin 15 minute şi
următoarele 30 minute, conform
Atât timp cât vehiculul merge şi nu este Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
afişat niciun anunţ, apare afişajul standard (3) Timpul pentru conducătorul auto-2:
setat anterior. Timpul de disponibilitate "" pentru
activitatea actuală şi durata activităţii.

18 DTCO 1381
2. Introducere Variante de afişaj

왘 Afişarea informaţiilor 왘 Out-of-scope (în afara zonei de 왘 Traversare în feribot sau tren
Indiferent de afişajul care apare pe aplicare a reglementărilor)
moment sau dacă vehiculul staţionează

ly
sau merge, informaţiile au prioritate în 12:40   3
afişare.  123456.7km 
2
12:10  75km/h
 Vezi "Apare un anunţ" la pagina 66. 2 OUT 123456.7km

on
Afişaj standard (a): traversare în feribot sau tren
왘 Producător
Afişaj standard (a): Out-of-scope Vehiculul se află pe un feribot sau într-un
Vehiculul rulează în afara zonei de tren, simbol "" (3).
aplicarea a reglementărilor, simbol Puteţi să setaţi această funcţie prin meniu.
1 10:30  0km/h "OUT" (2).  Vezi "Introducere început feribot / tren"
 56.7km 
Puteţi să setaţi această funcţie prin meniu. la pagina 61.

e
 Vezi "Out introducere început / sfârşit"
Afişare stadiu de execuţie la pagina 61. Ţineţi cont că aceasta funcţie

ic
Dacă DTCO 1381 nu este încă activat ca trebuie setată înainte de inceperea
Următoarele curse pot exista exclusiv în
aparat de control, apare "Producător", cu activităţii şi de începerea
afara domeniului de valabilitate:
simbolul "" (1) DTCO 1381 nu acceptă transportului vehiculului.
앫 Curse pe străzi care nu sunt publice.
rv
alte cartele tahografice în afară de cartela
service! 앫 Curse în afara ţărilor UE. Prin apăsarea unei taste oarecare
앫 Curse, pentru care greutatea totală a din meniu puteţi comuta la afişajul
Vă rog, dispuneţi imediat vehicului nu necesită o utilizare a standard (b) sau (c) *,
Se
controlul aparatului DTCO 1381 DTCO 1381 conform regulamentului.  vezi pagina 18.
conform regulamentului într-un Prin apăsarea unei taste oarecare
atelier de specialitate abilitat. din meniu puteţi comuta la afişajul
standard (b) sau (c) *,
 vezi pagina 18.

© Continental Automotive GmbH 19


Variante de afişaj 2. Introducere

왘 Comportament la sub- / Cazul 3: "" (3)


Dacă în cazul tensiunii corecte la
supratensiune Acest caz corespunde unei întreruperi în
bord apare permanent simbolul ""
alimentarea cu energie electrică. Apare
pe afişaj, mergeţi, vă rog la un

ly
automat afişajul standard (a). DTCO 1381
2 1 12:10  45km/h atelier de specialitate calificat!“
nu-şi poate îndeplini funcţia de aparat de
 123456.7km  În cazul unei defecţiuni la
control! Activităţile conducătorului auto nu
DTCO 1381 sunteţi obligaţi sa
se înregistrează.

on
menţionaţi activităţile în scris.
2 12:10  45km/h
 Vezi "Activităţi înregistrate în
 123456.7km  왘 Întrerupere curent
scris" la pagina 36.

3 12:10 
123456.7km 1 xx.xx.xx
2 SWUM xx.xx

e
Afişaj standard (a): Perturbări în aprovizionarea ! tensiune
cu energie electrică intrerupta xx

ic
O tensiune de alimentare actualmente
prea mică sau prea mare a DTCO 1381 Afişarea informaţiei "Întreruperea alimentării cu
apare pe afişajul standard (a), după cum energie electrică"
urmează:
rv În momentul în care apare din nou
Cazul 1: "" (1) Subtensiune sau … tensiunea, pe ecran vor fi afişate pentru
Cazul 2: "" (2) Supratensiune cca. 5 secunde versiunea software-ului de
DTCO 1381 memorează la fel activităţile. funcţionare (1) şi versiunea software-ului
Se
Funcţiile de printare sau afişare de date ca modulului de upgradare (2).
şi introducerea sau retragerea unei cartele În continuare, DTCO 1381 anunţă
tahografice nu sunt posibile! "tensiune întrerupta".

20 DTCO 1381
Regim de lucru "întreprinderi"

Funcţiile cartelei întreprinderii

ly
Introducerea cartelei de întreprindere
Pregătirea descărcării datelor

on
3
Retragerea cartelei de întreprindere

e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Funcţiile cartelei întreprinderii 3. Regim de lucru "întreprinderi"

쮿 Funcţiile cartelei întreprinderii


앫 Accesul la datele din memorie şi în 왘 Funcţiile meniului în regimul de
Întreprinderea controlează

ly
special la datele care sunt atribuite lucru "întreprindere"
utilizarea regulamentară a
numai acestei întreprinderi. Navigarea în domeniul funcţiilor meniului
cartelei(cartelelor) de
întreprindere. 앫 Accesul la datele unei cartele de are loc în principiu întotdeauna după

on
conducător auto introduse. aceeaşi sistematică.
3 Luaţi în consideraţie prevederile
앫 Afişarea, imprimarea sau descărcarea  Vezi "Apelarea funcţiilor meniului" la
legale valabile pentru ţara
datelor prin interfaţa de download. pagina 48.
dumneavoastră!
Dacă de exemplu, cartela întreprinderii se
Cartela de întreprindere este află în slotul cartelei-2, ramân blocate
Cartela de întreprindere identifică o
concepută exclusiv pentru toate meniurile principale, care sunt
întreprindere şi înregistrează
managementul datelor întreprinderii

e
întreprinderea în DTCO 1381 la prima atribuite fantei cartelei-2.
şi nu serveşte condusului  Vezi "Acces blocat la meniu!" la
introducere. Prin aceasta se asigură
vehiculului! Dacă mergeţi cu cartela pagina 56.
dreptul de acces la datele atribuite

ic
întreprinderii, apare un mesaj.
întreprinderii. În acest caz puteţi să afişaţi, să tipăriţi sau
Cartela întreprinderii introdusă vă să descărcaţi doar datele unei cartele
În anumite state membre există obligaţia
autorizează accesul la următoarele funcţii: introduse în slotul cartelei-1.
rv de a descărca datele regulat. În
 Vezi "Meniu principal imprimare
앫 Conectarea şi deconectarea următoarele cazuri este recomandat să
conducătorul auto-1 / conducătorul auto-
întreprinderii de la / la acest descărcaţi datele din memorie:
2" la pagina 57.
DTCO 1381, de exemplu la vânzarea 앫 Vânzarea vehiculului,
Se
vehiculului, la expirarea contractului de
앫 Încetarea activităţii vehiculului,
închirieriere a vehiculului, etc.
앫 Schimbarea DTCO 1381 în cazul
앫 Introduceţi eventual (o singură dată)
defecţiunii.
statul membru şi numărul de
înmatriculare a autovehiculului.

22 DTCO 1381
3. Regim de lucru "întreprinderi" Introducerea cartelei de întreprindere

쮿 Introducerea cartelei de întreprindere

Pas / Afişare meniu Explicaţie /semnificaţie

ly
3. Mesaj de întâmpinare: Pentru cca 3 secunde apar
welcome
timpul local setat "12:50" şi ora universală
12:50 10:50UTC
coordonată-UTC "10:50UTC" (Decalaj de timp = 2 de

on
ore). 3
4. Apare numele întreprinderii. O bară de progres arată
2 Sped. Muster
citirea cartelei întreprinderii.
 
DTCO 1381 solicită eventual introducerea numărului de
înmatriculare.
Introducerea cartelei de întreprindere

e
앫 "da" selectaţi şi cu tasta confirmaţi,
1. Porniţi contactul (necesar numai pentru  vezi pagina 24.
varianta ADR *).
5.

ic
La prima introducere a cartelei întreprinderii urmează
2. Introduceţi cartela întreprinderii  companie
automat înregistrarea întreprinderii la DTCO 1381.
dumneavoastră cu contactele cipului inregistrata
în sus şi cu săgeata orientată înainte – sau Funcţia de blocare a întreprinderii este activată. Prin
rv
într-un slot oarecare pentru cartele. aceasta se asigură protecţia datelor specifice
 deja întreprinderii!
Cartela întreprinderii determină inregistrata
limba afişajului. Alternativ puteţi să 6. După terminarea citirii apare afişaj standard.
Se
setaţi individual o limbă preferată. 12:51  0km/h
 Vezi "Setare limbă" la pagina 49.  123456.7km  DTCO 1381 se află în regimul de lucru "întreprindere",
simbol "" (1).
1

© Continental Automotive GmbH 23


Introducerea cartelei de întreprindere 3. Regim de lucru "întreprinderi"

왘 Introducerea numărului de înmatriculare

Pas / Afişare meniu Explicaţie /semnificaţie

ly
Dacă apare întrebarea alăturată, Intrare date:
1.  introdu nr.
vehiculului? da 앫 selectaţi "da" şi confirmaţi. Selectaţi funcţia dorită cu tastele sau
şi confirmaţi alegerea cu tasta .

on
3 앫 Alegeţi ţara şi confirmaţi. Corectarea datelor introduse:
2. tara: D
Navigaţi cu tasta pas cu pas înapoi la
Primul loc de introducere "_" se aprinde intermitent.
tara: D poziţia anterioară şi repetaţi introducerea
VS WM 앫 Selectaţi şi confirmaţi caracterul dorit. (introducerile) de date.
앫 Repetaţi procedura, maxim 13 poziţii.
앫 Dacă sunt necesare mai puţine poziţii, apăsaţi şi Imprimare: Date tehnice

e
3. tara: D
menţineţi apăsată tasta , luminează intermitent
VS WM 877 _
ultima poziţie. ------------------------

ic
 25.04.2013 10:50 (UTC)
앫 Confirmaţi introducerea de date încă o dată cu -----------------------
tasta . 
-----------------------
 Sped. Effinger
Se execută automat o tipărire de verificare. D /12341234123412 3 4
4.
rv -----------------------
 ABC12345678901234
앫 Verificaţi introducerea de date efectuată! D /VS WM 877
5.  confirma -----------------------
numarul? nu 앫 "Selectaţi "da" şi confirmaţi.  Continental Automotive
GmbH
Se
Dacă numărul de înmatriculare este greşit, selectaţi şi H.-Hertz-Str.45 78052
VS-Villingen
confirmaţi "nu". Apare pasul 1, repetaţi introducerea de 1381.12345678901234567
date. e1-84

Observaţie: Numărul de înmatriculare se introduce o singură dată. Modificările


ulterioare se pot efectua numai într-un atelier de specialitate calificat.

24 DTCO 1381
3. Regim de lucru "întreprinderi" Pregătirea descărcării datelor

쮿 Pregătirea descărcării datelor


5. După descărcarea datelor închideţi
Pericol de explozie 1. Rabataţi spre dreapta capacul (1).

ly
neapărat din nou capacul de
Vă rugăm, respectaţi indicaţiile 2. Conectaţi laptopul (4) la interfaţa protecţie (1).
pentru transportul şi manipularea pentru descărcare (2).
substanţelor periculoase în medii 3. Porniţi softul de citire date. Identificarea datelor

on
cu risc de explozie.
4. Sau introduceţi cheia de descărcare
3
Înainte de descărcarea datelor din
La încărcarea şi descărcarea (3) în interfaţa pentru descărcare. DTCO 1381 datele copiate au atasate
substanţelor periculoase … semnătură digitală (identificare). Pe baza
앫 trebuie închis capacul de Cu un SmartLink (5) este posibilă acestei semnături datele pot fi atribuite
protecţie (1) comunicaţia dintre DTCO 1381 şi aparatului DTCO 1381 şi se verifică
un smartphone, printr-o conexiune exactitatea şi veridicitatea datelor.

e
앫 şi nu este permisă
Bluetooth.
descărcarea datelor.
Descărcarea datelor de la distanţă *

ic
(Remote)
12:51| 0km/h
2  123456.7km 
Cu un sistem de management al parcurilor
de maşini puteţi descărca datele de la
rv 6 distanţă, după autentificarea cu succes a
Afişaj standard (a): Identificare transmisia cartelei întreprinderii.
1 datelor în progres
3 În timpul transmisiei datelor apare  Vă rog luaţi informaţii detaliate
Se
simbolul (6). despre software din documentaţia
5 corespunzătoare!
4 În nici un caz nu întrerupeţi
conexiunea cu interfaţa pentru
Interfaţă descărcare
descărcare. La varianta ADR * lăsaţi
contactul pornit.

© Continental Automotive GmbH 25


Retragerea cartelei de întreprindere 3. Regim de lucru "întreprinderi"

쮿 Retragerea cartelei de întreprindere


Puteţi scoate cartela întreprinderii Pas / Afişare meniu Explicaţie /semnificaţie

ly
din fantă numai când vehiculul
3. Apare numele întreprinderii. Bara de progres indică
staţionează! 2 Sped. Muster
transmiterea datelor de la DTCO 1381 pe cartela
 
întreprinderii.

on
3 4. Întreprinderea nu a ieşit din cont
 stergere
 stergere nu
companie? 앫 Selectaţi "nu" cu tastele / şi confirmaţi cu
companie? da tasta .
Leşire din cont întreprindere
앫 Selectaţi "da" şi cu tasta confirmaţi.

e
 companie Funcţia de blocare a întreprinderii este dezactivată.
stergere Datele stocate ale întreprinderii dumneavoastră rămân

ic
blocate pentru alte întreprinderi!
solicitarea cartelei întreprinderii 5. Cartela întreprinderii se elibereză, apare afişajul
13:10  0km/h
1. Porniţi contactul (necesar numai pentru standard.
 123456.7km 
rv Eventual, înainte poate apărea o indicaţie că are loc
varianta ADR *).
1 verificarea periodică sau că a expirat valabilitatea
2. Apăsaţi tasta de retragere de pe,
cartelei întreprinderii,  vezi pagina 76.
în care se află cartela întreprinderii.
DTCO 1381 se află din nou în regim de lucru
Se

"Exploatare", simbol "" (1).

Atenţie: Operaţia de retragere din slotul cartelei-2 se blochează dacă deschideţi


sertarul imprimantei! O instrucţiune de deservire vă indică acest lucru.

26 DTCO 1381
Regimul de lucru "exploatare"

Introduceţi cartela(cartelele) de conducător auto

ly
Setare activităţi
Descărcarea datelor de pe cartela conducătorului auto

on
Retrageţi cartela(cartelele) de conducător auto
Schimb de conducător auto / vehicul la exploatare 4

e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Introducere cartelă (cartele) conducător auto 4. Regimul de lucru "exploatare"

쮿 Introducere cartelă (cartele) conducător auto


 Vezi "Sumarul evenimentelor" la afişează dacă în fanta pentru cartele 2

ly
pagina 68. este introdusă o cartelă de conducător au-
1. Porniţi contactul (necesar numai pentru to.
varianta-ADR *).  Vezi "Structura meniului" la pagina 54.

on
2. Conducătorul auto-1 care conduce 왘 Introduceri manuale
Conducătorul auto-1 vehiculul introduce cartela sa de
conducător auto cu contactele cipului Conform regulamentului,
4 în sus şi cu săgeata orientată înainte în activităţile care nu pot fi înregistrate
slotul cartelei-1. pe cartela de conducător auto
3. Următorul ciclu are loc conform trebuie completate ulterior prin
Instrucţiune control după pornire contact: În "introducere manuală". (Detalii cu

e
meniului,  vezi pagina 29.
slotul cartelei-1 lipseşte cartela de conducător privire la activităţi,
auto. 4. Imediat ce este citită cartela  vezi pagina 35.)

ic
conducătorului auto-1, conducătorul
Conform procedurii de abordare auto-2 introduce cartela sa în slotul
Retragere (15.04.2013) Introducere (18.04.2013)
corecte, în acord cu cartelei-2.
16:31 Ora locală 07:35 Ora locală
regulamentul şi în interesul
rv Observaţie
siguranţei în circulaţie, vă rugăm Citirea meniului se face în limba 
introduceţi cartela(cartelele) de consemnată pe cartela de conducător
conducător auto numai când auto. Alternativ puteţi să setaţi individual Perioadă de timp necunoscută
Se
vehiculul staţionează! o limbă preferată. De la release 2.1: Exemplu pentru perioadă de timp necunoscută
Funcţiile de meniu pentru afişaj şi impri- După fiecare introducere a cartelei în slot
Introducerea cartelei de conducător auto marea datelor conducătorului auto sunt sunt posibile următoarele introduceri de
este posibilă şi în timpul cursei, dar posibile numai dacă este introdusă o car- date:
această acţiune este raportată ca telă corespunzătoare. De exemplu, punc-
eveniment şi este salvată! tul din meniu "Imprimare sofer 2" se 앫 Adăugare activitate timp de odihnă ""; 
Exemplu 1,  vezi pagina 32.

28 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Introducere cartelă (cartele) conducător auto

앫 Continuare tură de lucru; exemplu 2, introducere a cartelei (rândul 2) conform


 vezi pagina 33. 3. Ultima extragere orei locale.
앫 Continuare, încheiere tură de lucru şi/ 15.04.13 16:31

ly
sau trecerea în faţă a unor activităţi în 6. M 15.04.13 16:31
cadrul unei ture de lucru; exemplu 3,  M1615.04.11
.04.13 07:35
Pentru cca. 4 secunde apar data şi ora 16:31
 vezi pagina 34.
ultimei cartele extrase conform orei locale  16.04.13 09 :35

on
Procedură principială (simbol ""). rândul 2 = bloc de introducere date
앫 Selectaţi funcţia, activitatea sau Puteţi introduce succesiv variabilele
valoarea numerică dorită cu tastele 4. 1M intrare posibile din punct de vedere logic (câmpuri 4
/ din câmpul de introducere. adaugati?
1M intrare nu de introducere cu aprindere intermitentă)
앫 Confirmaţi alegerea cu tasta . adaugati? da în următoarea ordine:
"Activitate – zi – lună – an – oră – minute".

e
1. welcome Procedura se încheie la atingerea
앫 Dacă nu doriţi să completaţi nicio
07:35 05:35UTC momentului introducerii cartelei.

ic
activitate, selectaţi "nu"; mai departe
vezi pasul 9. Următoarea solicitare apare înainte de
Mesaj de întâmpinare: Pentru cca 3 confirmarea datelor introduse manual
앫 Cu "da" DTCO 1381 vă solicită
secunde apar timpul local setat "07:35" (după Release 2.0).
rv introducerea manuală de date.
şi ora universală coordonată-UTC
"05:35UTC" (Decalaj de timp = 2 de ore). 7.  tara initial
5. M 15.04.13 16:31
:E
Se
 18.04.13 07:35
2. 1 Maier
   regiune init.
"M" = Introducere manuală de date;
"" = Câmpul de introducere a activităţii se E AN
aprinde intermitent.
Apare numele de familie al conducătorului
auto. O bară de progres arată citirea Apare perioada de timp dintre extragere 앫 Alegeţi ţara şi confirmaţi.
cartelei conducătorului auto. (rândul 1) şi procedura actuală de
앫 Eventual alegeţi regiunea şi confirmaţi.

© Continental Automotive GmbH 29


Introducere cartelă (cartele) conducător auto 4. Regimul de lucru "exploatare"

앫 Cu tasta puteţi şterge informaţia În timpul procesului de citire a


despre ţară. cartelei conducătorului auto, pentru 4. 1M intrare
adaugati? da
scurt timp nu este posibilă

ly
8. 1M intrare executarea funcţiilor autonome.
confirmare?
1M intrare da 앫 Accesarea funcţiilor meniului 5. M 15.04.13 16:31
 16.04.13 07 :35
confirmare? nu 앫 Solicitarea cartelei tahografice

on
앫 Confirmaţi introducerea cu "da". Dacă se apasă o tastă de meniu sau tasta Acum puteţi corecta succesiv variabilele
4 de retragere, apare anunţul. posibile.
앫 Selectaţi "nu".
 Vezi "Posibilităţi de corectare" la
Prin apăsarea şi menţinerea
pagina 30. rugam asteptati!
apăsată a tastei puteţi sări la

e
următorul câmp de introducere,
respectiv
9. 07:36  0km/h respectiv la următorul bloc complet

ic
 123456.7km   eliberarea de introducere a datelor.
nu e posibila xx

Apare afişajul standard (a). Simbolurile de


rv
cartelă apărute anterior au următoarea 왘 Posibilităţi de corectare
semnificaţie:
În blocul de introducere a datelor puteţi
앫 "" Cartela conducătorului auto se selecta şi corecta direct variabilele
Se
găseşte în slotul cartelei. posibile cu tasta (pas înapoi).
앫 "" Puteţi să începeţi cursa, datele Dacă negaţi la întrebarea: "Confirmaţi
relevante sunt memorate. introducerea de date M?", mai întâi apare
pasul 4, iar apoi primul bloc complet de
introducere a datelor (pasul 5).

30 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Introducere cartelă (cartele) conducător auto

왘 Introducerea ţării în cursul Alegerea ţărilor 왘 Respingerea procedurii de


introducerii manuale a datelor Ultima ţară introdusă apare prima. Cu introducere de date
tastele / apar în continuare ultimele Dacă nu există nicio introducere de date la

ly
1.
M 28.10.13 17:45 patru ţări introduse. Identificare: Două procedura de introducere date, după 30 de
M 07.11.13
28.10.11 14:00
16:50 puncte înaintea simbolului ţărilor ":B". secunde apare următorul afişaj.
? tara final Următoarea alegere are loc în ordine

on
? tara final
alfabetică, începând cu litera "A":
:D  va rugam
앫 Cu tasta A, Z, Y, X, W,..ş.a.m.d.;
intrare
앫 Cu tasta A, B, C, D, E, ... ş.a.m.d. 4
앫 Selectaţi şi confirmaţi în primul câmp
de introducere "" simbolul  Vezi "Simbol ţări" la pagina 89.
"? tara final" (este posibil nu- Dacă apăsaţi în următoarele 30 secunde
Prin apăsarea şi ţinerea apăsată a

e
mai dacă timpul primei introduceri ma- tasta , puteţi continua introducerea
tastei / se accelerează datelor.
nuale a datelor nu corespunde cu
alegerea (funcţia auto-repeat).
timpul pentru introducerea ţării de la ul- După expirarea acestui timp sau la

ic
tima extragere a cartelei.) începerea cursei se finalizează citirea
앫 Alegeţi ţara şi confirmaţi. cartelei conducătorului şi apare afişajul
Sau: standard (a). DTCO 1381 stochează
rv
datele deja confirmate cu tasta .
2. Anularea introducerii manuale prin
M 07.11.13 12:10
M 07.11.13
07.11.11 14:00
12:10 solicitarea cartelei conducătorului auto.
Se
? tara initial  Vezi detalii "Solicitatea cartelei în cursul
? tara initial introducerii manuale a datelor" la
:A pagina 38.

앫 Selectaţi şi confirmaţi simbolul


"? tara initial".
앫 Alegeţi ţara şi confirmaţi.

© Continental Automotive GmbH 31


Introducere cartelă (cartele) conducător auto 4. Regimul de lucru "exploatare"

왘 Adăugarea activităţii "Timp de odihnă"

Exemplul 1:

ly
Procedura de introducere a cartelei
Retragere (15.04.2013) Introducere (18.04.2013)
1 16:31 Ora locală 07:35 Ora locală
Ultima extragere

on
15.04.13 16:31
 
Confirmarea activităţii
4 1M intrare M 15.04.13 16:31
Adăugarea timpului de odihnă

adaugati? da  18.04.13 07:35


M 15.04.13 16:31
 18.04.13 07: 35
Atenţie: Datele trebuie introduse conform

e
1 orei locale.
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

ic
2. Salt automat la ultimul câmp de
introducere (aprindere intermitentă
Rel. 2.0 Rel. 2.1 minute).
rv 3. Confirmaţi introducerea datelor cu
1M intrare  tara initial
confirmare? da :D tasta .
4. Urmaţi indicaţiile din meniu.
Se
 tara initial 1M intrare
:D confirmare? da

07:36  0km/h 07:36  0km/h


 123456.7km   123456.7km 

32 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Introducere cartelă (cartele) conducător auto

왘 Continuare tură de lucru

Exemplul 2:

ly
Procedura de introducere a cartelei
1 Retragere (24.02.2013) Introducere (25.02.2013)
23:32 Ora locală 02:30 Ora locală
Ultima extragere

on
00:20 Ora locală
24.02.13 23:32 Introducere activităţi / dată
  
M 24.02.13 23:32
1M intrare M 25.02.13
24.02.11 02:30
23:32 Completare activităţi
4
adaugati? da M 25 .02.13 02:30
24.02.09 23:32
 25.02.13 00: 20 Atenţie: Datele trebuie introduse conform

e
orei locale.
1
1. Setaţi şi confirmaţi prima activitate "".

ic
M 25.02.13 00:20
M 25.02.13
2. Setaţi şi confirmaţi ziua, setaţi şi
25.02.09 02:30
00:20
confirmaţi orele, setaţi şi confirmaţi
 25.02.13 02: 30
minutele.
rv
Rel. 2.0 Rel. 2.1 3. Setaţi şi confirmaţi a doua
1M intrare  tara initial
confirmare? da :D activitate "".
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ,
minutele se aprind intermitent.
Se
 tara initial 1M intrare
:D confirmare? da 5. Confirmaţi introducerea datelor cu
tasta .
6. Urmaţi indicaţiile din meniu.
02:31  0km/h 02:31  0km/h
 123456.7km   123456.7km 

© Continental Automotive GmbH 33


Introducere cartelă (cartele) conducător auto 4. Regimul de lucru "exploatare"

왘 Continuarea turei şi trecerea înainte a activităţilor dintr-o tură

Exemplul 3:

ly
Procedura de introducere a cartelei 1
Retragere (05.11.2013) Introducere (14.11.2013)
Introducere activităţi / dată 17:50 Ora locală 14:00 Ora locală
Ultima extragere
 ? 

on
05.11.13 17:50 M 05.11.13 17:50
M 14.11.13
05.11.11 14:00 18:45 12:10
17:50 Introducerea ţării
 05.11.13 18: 45
4 1M intrare Trecerea înainte a
M 05.11.13 18:45 ? tara final unei activităţi
adaugati? da ? tara final :D Sfârşitul turei
Completare activităţi Începutul turei

e
1 M 05.11.13 18:45
Atenţie: Datele trebuie introduse conform
M 14.11.13
28.10.11 14:00
18:45 orei locale.

ic
? 14.11.13 12: 10
M 14.11.13 12:10 ? tara initial 1. Setaţi şi confirmaţi prima activitate ""
? tara initial :A împreună cu data, ora.
2. Selectaţi şi confirmaţi simbolul
rv "? tara final".
M 14.11.13 12:10
M 14.11.13
28.10.11 14:00
17:45 3. Alegeţi ţara şi confirmaţi.
 14.11.13 14: 00 4. Selectaţi şi confirmaţi activitatea "?" =
Se
timp necunoscut împreună cu data şi
 tara initial De la Release 2.1 ora.
:D
5. Repetaţi sistematic până la atingerea
momentului introducerii cartelei.
14:01  0km/h 1M intrare
 123456.7km  confirmare? da

34 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Setare activităţi

쮿 Setare activităţi

 = Timp de condus (automat la cursă) 2. Apăsaţi tasta până de mai multe ori 왘 Setare automată după pornire/

ly
când apare pe display (1) activitatea oprire contact *
 = Toţi ceilalţi timpi de lucru
dorită (  ). După cca. 5 sec. apare După pornirea/oprirea contactului,
 = Timpi la dispoziţie (timpi de afişajul anterior.
aşteptare, timp rulare, timp cabina DTCO 1381 poate comuta pe o activitate

on
3. Conducătorul auto-2 apasă tasta definită; de exemplu "".
de somn în timpul cursei pt
. Activitatea (1) şi/sau (2) care se schimbă
conducătorul auto-2)
 = Pauze şi timpi de odihnă în funcţie de pornirea sau oprirea
왘 Setare automată 4
automată a contactului apare pe afişajul
DTCO 1381 comută automat pe standard (a) şi se aprinde intermitent
왘 Setare manuală următoarele activităţi: pentru cca 5 secunde. În continuare apare

e
Setarea activităţilor este posibilă din nou afişajul anterior.
la … Conduc. Conduc.
numai când vehiculul staţionează!
auto-1 auto-2

ic
cursa   18:01  0km/h
oprire vehicul   1   123456.7km   2
1
rv
Aprinderea intermitentă a activităţii (activităţilor)
La sfârşitul turei sau pentru pauză
pe afişajul standard (a)
setaţi obligatoriu activitatea "".
Conducătorul auto-1
Astfel este garantat un calcul sigur Funcţie de necesităţi, modificaţi
Se
al VDO Counter *. activităţile setate, corespunzător cu
activitatea Dvs. Prezentă.
Conducătorul auto-2

Setare activitate
1. Conducătorul auto-1 apasă tasta
, apare afişajul standard (a). 

© Continental Automotive GmbH 35


Setare activităţi 4. Regimul de lucru "exploatare"

Observaţie Date personale


În funcţie de dorinţa clientului, la un atelier
 Prenume şi nume de familie
service autorizat se poate programa

ly
activitatea care se va seta automat după  Numărul cartelei de conducător
pornirea/ oprirea contactului la auto sau al permisului de
1 conducere
DTCO 1381;  vezi pagina 112.

on
No. Numărul de înmatriculare al
왘 Activităţi înregistrate în scris vehiculului
Conform regulamentului sunteţi obligat ca  Locul la începutul turei
4 şofer să notaţi activităţile în următoarele  Locul la sfârşitul turei
cazuri: km Km la sfârşitul turei
앫 La defectarea DTCO 1381. km Km la începutul turei

e
앫 În cazul pierderii, furtului, avarierii sau km Kilometri parcurşi
funcţionţrii eronate a cartelei de 2 Dat. Dată

ic
conducător auto trebuie să faceţi la Sig. Semnătura proprie
începutul şi sfârşitul cursei o printare a
zilei la DTCO 1381. În acest caz
trebuie completate în scris perioadele Luaţi în consideraţie prevederile
rv
de disponibilitate şi alţi timpi de lucru. legale valabile pentru ţara
dumneavoastră!
Pe spatele rolei de hârtie aveţi
posibilitatea să notaţi activităţile (2) dv şi
Se
să completaţi datele personale (1).
Înregistrări în scris ale activităţilor

36 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Descărcarea datelor de pe cartela conducătorului auto

쮿 Descărcarea datelor de pe cartela conducătorului auto

Pericol de explozie Atenţie, trebuie să fie introdusă o În nici un caz nu întrerupeţi

ly
singură cartelă de conducător auto! conexiunea cu interfaţa pentru
Vă rugăm, respectaţi indicaţiile
Altfel nu are loc transferul de date. descărcare. La varianta ADR * lăsaţi
pentru transportul şi manipularea
contactul pornit.
substanţelor periculoase în medii

on
1. Rabataţi spre dreapta capacul (1).
cu risc de explozie.
2. Conectaţi laptopul (4) la interfaţa 5. După descărcarea datelor închideţi
La încărcarea şi descărcarea neapărat din nou capacul de
pentru descărcare (2).
substanţelor periculoase … protecţie (1). 4
3. Porniţi softul de citire date.
앫 trebuie închis capacul de
protecţie (1) 4. Sau introduceţi cheia de descărcare Identificarea datelor
(3) în interfaţa pentru descărcare.

e
앫 şi nu este permisă Datele copiate sunt prevăzute cu o
descărcarea datelor. Cu un SmartLink (5) este posibilă semnătură digitală (identificare). Pe baza
comunicaţia dintre DTCO 1381 şi acestei semnături datele pot fi atribuite

ic
un smartphone, printr-o conexiune cartelei de conducător auto şi poate fi
2 Bluetooth. verificată exactitatea şi veridicitatea
datelor.
rv
 Vă rog luaţi informaţii detaliate
1 12:51| 0km/h
despre software din documentaţia
 123456.7km 
3 corespunzătoare!
Se
6
5
Afişaj standard (a): Identificare transmisia
4 datelor în progres
Interfaţă descărcare În timpul transmisiei datelor apare
simbolul (6).

© Continental Automotive GmbH 37


Retragere cartelă (cartele) conducător auto 4. Regimul de lucru "exploatare"

쮿 Retragere cartelă (cartele) conducător auto


1. Porniţi contactul (necesar numai pentru Solicitatea cartelei în cursul
Din principiu, la sfârşitul turei

ly
varianta-ADR *). introducerii manuale a datelor
cartela conducătorului auto poate
rămâne în slot- vă rugăm setaţi 2. Setaţi activitatea corespunzătoare, de 1. Apăsaţi tasta corespunzătoare pentru
activitatea "". exemplu la sfârşitul turei pe "". extragere .

on
În cazul schimbării conducătorului 3. Apăsaţi tasta corespunzătoare pt 2. Selectaţi si confirmaţi următoarele
auto sau schimbării vehiculului extragere pentru slotul cartelei-1 întrebări cu "nu".
trebuie să luaţi cartela din slot. sau-2. Următorul ciclu are loc conform
4  Vezi "Schimb de conducător meniului,  vezi pagina 39.
1M intrare
auto / vehicul la exploatare" la confirmare? nu
Operaţia de retragere din slotul
pagina 40.
cartelei-2 se blochează dacă

e
1M intrare
deschideţi sertarul imprimantei! adaugati? nu
Puteţi scoate cartela de conducător Următoarea indicaţie vă arată acest

ic
auto din slot numai când vehiculul lucru.
staţionează! 3. Mai departe,  vezi pagina 39.
Se anulează introducerea manuală a
rv datelor, pentru o perioadă nedeterminată
 sertar DTCO 1381 salvează activitatea "?".
deschis xx
Se

Dacă închideţi sertarul imprimantei


reuşeşte operaţia de retragere.

Solicitare cartelă de conducător

38 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Retragere cartelă (cartele) conducător auto

왘 Citirea meniului după scoaterea cartelei conducătorului auto

Pas / Afişare meniu Explicaţie /semnificaţie

ly
Apare numele de familie al conducătorului auto. Bara
1. 1 Maier
 
de progres indică transmiterea datelor de la
DTCO 1381 pe cartela întreprinderii.

on
앫 Alegeţi ţara şi confirmaţi. Selectaţi ţara cu tastele sau şi
2.  tara final
: E tara final
앫 Eventual alegeţi regiunea şi confirmaţi. confirmaţi alegerea cu tasta .
앫 Cu tasta anulaţi introducerea ţării, dacă, de
E AN exemplu, doriţi să vă continuaţi tura. 4
앫 Selectaţi "da" şi confirmaţi, dacă aveţi nevoie de o
3. 24h zi
26.10.13 nu
imprimare, dacă nu, confirmaţi cu "nu".

e
24h zi
26.10.13 da

ic
앫 Confirmaţi cu "da", dacă doriţi imprimarea în timp
4. imprimare in
UTC (solicitare conform legii).
timp UTC
imprimare in da 앫 Dacă selectaţi şi confirmaţi "nu" veţi obţine o
timp UTC nu imprimare în "coordonate de timp locale".
rv
imprimare La funcţia aleasă apare pe afişaj continuarea acţiunii.
pornita ...
Este eliberată cartela conducătorului auto, apare Dupa caz, poate să apară o observaţie
Se
5. 15:05  0km/h
 123456.7km 
afişajul standard (a). precum că expiră valabilitatea cartelei de
conducător auto, că trebuie efectuata ve-
rificarea periodică sau că trebuie efectu-
ata următoarea descărcare a cartelei de
conducător auto (de la Release 2.1);
 vezi pagina 76.

© Continental Automotive GmbH 39


Schimb de conducător auto / vehicul la exploatare 4. Regimul de lucru "exploatare"

쮿 Schimb de conducător auto / vehicul la exploatare


Cazul 2: 앫 imprimările zilnice, relevante de la

ly
Conducătorul auto-1 şi / sau tahograful digital (2), de exemplu în
conducătorul auto-2 părăsesc cazul deteriorării sau erorii de
vehiculul funcţionare a cartelei conducătorului
auto,

on
1. Respectivul solicită cartela sa,
eventual pregăteşte o imprimare a zilei 앫 diagramele tahograf completate (3),
şi ia cartela din DTCO 1381. 앫 şi eventual înregistrările scrise de
4 2. Noul personal auto introduce cartela, mână ale activităţilor.
fiecare după funcţie (conducător
auto-1 sau -2) în slot.
Schimbare cartelă (cartele) conducător auto

e
Cazul 3 - exploatare mixtă: 2
Cazul 1: Aplicaţie auto cu tipuri diferite de

ic
Personal se schimbă, conducătorul tahografe
auto-2 devine conducătorul auto-1
앫 De exemplu tahografe cu înregistrare 1
1. Scoaterea cartelelor din slot şi pe suport hârtie sau ...
introducerea în cealaltă slot.
rv
앫 Tahografe digitale cu cartelă de
Conducătorul auto-2 (acum 3
conducătorul auto-1) introduce mai conducător auto conform
întâi cartela sa în slotul cartelei-1 şi regulamentului EG (EWG) Nr. 3821/85
Se
conducătorul auto-1 (acum anexa I B, de exemplu DTCO 1381.
conducătorul auto-2) introduce La un control conducătorul auto trebuie să Luaţi în consideraţie prevederile
cartela sa în slotul cartelei-2. prezinte pentru săptămâna în curs şi legale valabile pentru ţara
2. Setare activitatea dorită. pentru ultimele 28 zile următoarele: dumneavoastră!
앫 cartela de conducător auto (1),

40 DTCO 1381
4. Regimul de lucru "exploatare" Schimb de conducător auto / vehicul la exploatare

왘 Documente însoţitoare Cazuri neobişnuite:


Pentru a garanta siguranţa persoanelor,
Concediu medical / odihnă: vehiculului sau a bunurilor transportate,

ly
Conform directivei Comisiei Europene pot fi necesare abateri de la prevederile
2006/22/EG, conducătorul auto trebuie să legale valabile. În astfel de cazuri
prezinte o adeverinţă despre următoarea conducătorul auto trebuie să precizeze în

on
situaţie a ultimelor 28 de zile: scris tipul şi motivul abaterii cel târziu când
앫 Perioada de timp, în care şoferul s-a ajunge într-un loc de oprire adecvat.
aflat în concediu medical. 앫 De exemplu, pe foaia de parcurs,
4
앫 Perioada de timp, în care şoferul s-a 앫 pe o imprimare de la DTCO 1381
aflat în concediu de odihnă. 앫 sau în programul de lucru.
앫 Perioada de timp pentru o cursă care a

e
fost făcută în afara domeniului de
aplicabilitate a regulamentului CE nr.

ic
561/2006 şi a AETR.

 O variantă pentru imprimare a


formularului se găseşte pe internet
rv
la: ec.europa.eu
Se

Extras: Model activităţi


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:RO:PDF

© Continental Automotive GmbH 41


ly
on
4

e
ic
rv
Se

42 DTCO 1381
Manipularea imprimantei

Inseraţi rola de hârtie

ly
Printarea datelor

on
5

e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Introducerea rolei de hârtie 5. Manipularea imprimantei

쮿 Introducerea rolei de hârtie

Atenţie, vă rog Pericol de accidentare Fiţi atent să nu prindeţi rola de hârtie

ly
Utilizaţi (comandaţi) numai role de În funcţie de volumul imprimării, în sertarul imprimantei şi capătul
hârtie (Hârtie pentru imprimat capul de imprimare termică hârtiei (1) să treacă peste marginea
Original VDO) pe care sunt vizibile poate fi foarte fierbinte! Puteţi să sertarului!

on
următoarele însemne: vă ardeţi degetele!
앫 Tahograf tipul (DTCO 1381) cu 3. Închideţi sertarul central.
Introduceţi cu atenţie rola de hârtie
marca de conformitate " " Imprimanta porneşte automat avansul
sau aşteptaţi până se răceşte capul
hârtiei.
앫 şi marca de înregistrare " " de imprimare termică.
sau " ".
Pericol de accidentare
5 Fiţi atenţi ca sertarul imprimantei să

e
fie în permanenţă închis.
Dumneavoastră sau alte persoane

ic
ar putea să se accidenteze din
cauza sertarului deschis al
imprimantei.
rv
4. Imprimanta este gata de funcţionare.
Puteţi să începeţi o imprimare, o
1 imprimare întreruptă (la capătul hârtiei)
Se
Inseraţi rola de hârtie continuă automat.
Apăsaţi tasta de deblocare 2. Introduceţi noua rolă de hârtie conform
1. Prin apăsarea tastei de deblocare se desenului.
deschide sertarul imprimantei.

44 DTCO 1381
5. Manipularea imprimantei Printarea datelor

쮿 Printarea datelor

왘 Începerea imprimării  Vezi "Apelarea funcţiilor meniului" la 6. Protejaţi hârtia de imprimare de

ly
pagina 48. murdărire, de lumină şi de expunerea
O imprimare este posibilă numai directă la radiaţia solară.
2. Confirmaţi afişajul meniului cu
dacă ...
tasta .

on
앫 Vehiculul staţionează contactul 왘 Întrerupere imprimare
3. Selectaţi şi confirmaţi tipul de
este pus (necesară numai 1. Apăsaţi încă o dată, în timp ce rulează
imprimarea dorită (UTC sau ora
pentru varianta ADR *), imprimarea tasta şi apare
locală).
앫 Sertarul imprimantei închis şi următoarea întrebare.
4. Începe imprimarea. Aşteptaţi să se
rola de hârtie inserată,
termine imprimarea.
앫 niciun alt deranjament nu 5

e
împiedică printarea. imprimare
anulare
imprimare nu

ic
anulare da
24h zi
1
26.10.13 da
rv
 sofer 1 2. Selectaţi funcţia dorită cu
2 tastele / şi confirmaţi cu
!x eveniment
tasta ; printarea continuă sau
se întrerupe.
Se

1. Fie vi se cere la citirea meniului Separaţi imprimarea din rola de hârtie


"scoaterea cartelei de conducător" (1) 5. Separaţi imprimarea din rola de hârtie
pentru printarea zilei, fie vi se solicită prin tragerea în sus sau în jos de
prin meniu o imprimare marginea de rupere.
corespunzătoare (2).

© Continental Automotive GmbH 45


Printarea datelor 5. Manipularea imprimantei

왘 Specificaţii pentru printare 왘 Îndepărtarea hârtiei prinsă în

87654321087654 3 2
-----------------------
96 284 km
-----------1------------

----------001-----------

DK /45678901234567 7 8
 27.11.2013 16:56 (UTC

0 km
-----------------------
1 2 3 imprimantă
앫 În cazul în care tura a început înainte
de ora 00:00, ora universală O hârtie poate rămâne prinsă în

25.11.2013

ly
coordonată UTC, DTCO 1381 imprimantă, dacă, de exemplu o hârtie

95 872 km
printează automat după "scoaterea imprimată nu a fost separată conform

? 00:00 06h17
 02.04.2012

95 872 -

95 872;
cartelei de conducător auto" valoarea regulilor şi din această cauză

Winfried
on  Rogenz
zilei precedente şi a zilei actuale. transportarea următoarei hârtii imprimate
se blocheză în fanta de ieşire a hârtiei.

---

---
앫 Capătul hârtiei de apropiere spre final

D
este identificabil printr-un marcaj 1. Deschiderea sertarului imprimantei.
colorat (1) de pe spatele hârtiei  Vezi "Introducerea rolei de hârtie" la
imprimate. 1 2 3 pagina 44.
5 앫 Pe capătul hârtiei apare următorul 2. Separaţi hârtia mototolită din rolă şi

e
mesaj. Continuarea imprimării după înlocuirea hârtiei îndepărtaţi resturile de hârtie din
(1) Marcaj colorat (pe verso) sertarul imprimantei.

ic
(2) Sfârşitul imprimării întrerupte 3. Introduceţi din nou rola de hârtie şi
o fara hartie (3) Continuarea imprimării întrerupte închideţi sertarul imprimantei.
xx Linia 1: Timp de pornire a imprimării
Fiţi atenţi, vă rog la
rv Linia 2: Contor imprimări continuate
avertismentele menţionate!
앫 Dacă în curs de 1 oră se introduce o Rândurile individuale ale primei  Vezi "Introducerea rolei de
nouă rolă de hârtie, DTCO 1381 imprimări pot fi eventual repetate pe hârtie" la pagina 44.
Se
continuă automat imprimarea. a doua imprimare!
앫 În primele două rânduri ale următoarei
imprimări apare o indicaţie (3).

46 DTCO 1381
Funcţiile meniului

Apelarea funcţiilor meniului

ly
VDO Counter *
Structura meniului

on
Meniu principal imprimare conducătorul auto-1/
conducătorul auto-2
Meniul principal imprimare vehicul
Meniu principal intrare date conducătorul auto-1/

e
conducătorul auto-2
6

ic
Meniul principal introducere date vehicul
Meniu principal afişare conducătorul auto-1/
conducătorul auto-2
rv
Meniul principal afişare vehicul
Se

© Continental Automotive GmbH


Apelarea funcţiilor meniului 6. Funcţiile meniului

쮿 Apelarea funcţiilor meniului

De la release 2.1: Funcţiile de me- 앫 Cu tasta vă întoarceţi direct la


a

ly
niu pentru afişaj şi imprimarea date- afişajul standard (a).
12:40  0km/h
lor conducătorului auto sunt posibile Prin apăsarea tastei funcţiile extinse
 123456.7km 
numai dacă este introdusă o cartelă ale meniului.

on
corespunzătoare. De exemplu,  Vezi "Structura meniului" la pagina 54.
103h46 00h15 punctul din meniu "Imprimare
125h57 00h21 Schimbarea activităţii
sofer 2" se afişează dacă în fanta
pentru cartele 2 este introdusă o 1. Apăsaţi tasta / , astfel apare
201h10 00h00
cartelă de conducător auto. afişajul standard (a).
215h00 00h21
* 2. Dacă este necesar, schimbaţi
왘 Pentru vehicul oprit

e
VDO 00h44 activitatea afişată actualmente. După
11h00 03h23 În primul nivel de meniu puteţi accesa cu 5 secunde DTCO 1381 se conectează
6 tastele / informaţiile de mai jos: din nou la afişajul setat anterior.

ic
VDO24h 02h00 앫 Detalierea timpilor pentru cartela
11h00 03h15 (cartelele) de conducător auto 왘 Afişaj la începerea cursei
introdusă/e. La începutul călătoriei apare ultimul afişaj
rv
UTC 29.09.2013 앫 Măsuri ajutătoare pentru planificarea standard setat (a), (b) sau (c).
10:40 +02h00 viitoarelor dv. zile şi săptămâni cu  Vezi detalii "Afişaj(e) standard" la
ajutorul VDO Counter*. pagina 18.
selectati
Se
 Vezi detalii "VDO Counter *" la
limba? pagina 50.
앫 Timpul UTC cu dată, cât şi decalajul de
accesare meniu
timp (ofset) setat pentru ora locală.
principal?
앫 Meniul pentru setarea limbii dorite.
 Vezi "Setare limbă" la pagina 49.
Navigare în primul nivel al meniului

48 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Apelarea funcţiilor meniului

왘 Afişare timpii cartelei de Pentru o cartelă eronată apar 3. DTCO 1381 anunţă pentru 3 secunde
conducător auto perioadele (cu excepţia poziţiei 3) acţiunea realizată în limba aleasă.
care sunt alocate unuia dintre

ly
1 2 sloturile cartelelor "1" sau "2". Memorarea setării limbii
Dacă în momentul setării limbii cartela dv
103h46 00h15 왘 Setare limbă de conducător auto sau cartela
a

on
125h57 00h21 întreprinderii se află în fanta cartelei-1,
Fiţi atent la paragraful "memorarea DTCO 1381 memorează limba preferată
3 4 setării limbii", ca DTCO 1381 să sub numărul cartelei dv.
memoreze temporar limba dorită. La următoarea scoatere / introducere a
201h10 00h36
b 215h00 00h21 cartelei tahografice prezentarea meniului
1. Cu tastele / selectaţi şi toate textele afişate apar în limba
funcţia "selectati limba?" şi

e
Afişarea datelor pentru conducătorul auto-1 aleasă.
apăsaţi tasta .
(a) Timpii pentru conducătorul auto-1 DTCO 1381 rezervă până la cinci locuri în
2. Selectaţi funcţia dorită cu memorie. Dacă toate locurile din memorie 6

ic
(b) Timpii pentru conducătorul auto-2 tastele / şi confirmaţi sunt ocupate, valoarea nouă se scrie
(1) Timp de condus "" conducător auto 1 alegerea cu tasta . peste cea mai veche.
de la întreruperea validă a timpului de
pauză.
rv
(2) Timp valid de pauză "" în întreruperi  Sprache
parţiale de cel puţin 15 minute şi Deutsch
următoarele 30 minute, conform
Se
 language
Regulamentului (CE) nr. 561/2006. english
(3) Suma timpului de condus pentru două
săptămâni  idioma
(4) Durata activităţii setate español

Selectarea limbii dorite

© Continental Automotive GmbH 49


VDO Counter * 6. Funcţiile meniului

쮿 VDO Counter *
activităţii timp de lucru "" în loc de simbolul "!" în locul simbolului "?".
Atenţie, vă rog!
perioada de odihnă zilnică ""! (2) Timp de condus rămas ""

ly
앫 Introducerea datelor de tip feribot/tren În timpul călătoriei se afişează distanţa
VDO Counter nu scuteşte utilizatorul de care mai trebuie să parcursă.
şi activitatea actuală.
obligaţia înregistrării şi autoevaluării (00h00 = încheiere timp de condus)

on
timpilor de condus, de odihnă, de 왘 Structura afişajului VDO Counter (3) Timp de pauză rămas ""
disponibilitate şi a altor timpi de lucru, ca Durata următoarei perioade de pauză/
urmare a diverselor interpretări ce pot fi 1 odihnă La încetarea activităţii "" se
făcute de autorităţile naţionale de control cu VDO ? 03 h 09
00h09 2 face o numărătoare inversă a timpilor
privire la Regulamentul UE 561/2006 şi la de pauză şi a periodelor de odihnă
3 VDO h?45 04h30
00
00h30 00h09 4 rămase.
prevederile AETR sau ca urmare a altor
11h00 00h00 5
03 h 50 (00h00 = încheiere pauză)

e
limitări ale sistemului. Prevederile valabile VDO
pot fi respectate. 00h00 01 h 09 6 (4) Timpul viitor de condus ""
6 Nu se pot formula pretenţii referitor la VDO Counter: Structura afişajului (Rel. 2.0: " ")

ic
afişajele generale, lipsite de erori ale Durata timpului viitor de condus după
Dacă litera "h " se aprinde respectarea timpului recomandat de
prevederilor juridice de către VDO Counter.
intermitent, înseamnă că acest pauză/ perioadei de odihnă.
afişaj este, în prezent, activ.. (5) Început mai târziu perioada de
Pentru ca acest VDO Counter să
rv
indice informaţii utile, pentru analiza (1) "?" = Indicaţii pentru utilizatori odihnă zilnică ""
datelor e necesară obligatoriu Pe cartela conducătorului auto sunt De exemplu la activitatea setată ""
îndeplinirea următoarele condiţii: stocate perioade de timp cu activitate mai apare încă timpul rămas până la
începerea perioadei de odihnă zilnice
Se
앫 O completare a activităţilor dvs. pe necunoscută "?" sau date insuficiente
(de exemplu, utilizarea unei noi cartele necesare.
cartea de conducător auto fără
de conducător auto). VDO Counter (6) Începerea următorului timp de
întreruperi. evaluează activităţile lipsă, cum este condus "" (Rel. 2.0: "")
앫 O setare corectă a activităţii actuale – activitatea "". Release 2.1: Dacă se Puteţi începe următoarea perioadă de
fără o deservire incorectă. De constată o suprapunere de timp rele- condus abia după expirarea acestui
exemplu, reglarea accidentală a vantă în activităţile conducătorului au- timp.
to, aceasta va fi afişată pe display prin

50 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului VDO Counter *

왘 Afişaje în timpul cursei zilnice. Dacă este permis, această (5) VDO Counter identifică staţionarea pe
perioadă de odihnă poate avea loc în un feribot/tren. Condiţia obligatorie:
Vă rugăm să respectaţi două etape. A doua etapă poate introducerea datelor corecte pentru

ly
reglemetările specifice fiecărei ţări cuprinde un interval de timp fără această funcţie,  vezi pagina 61.
referitoare la programul de lucru! întreruperi de 9 ore. Cel târziu după expirarea timpului de
condus (1) trebuie să aibă loc
continuarea perioadei de odihnă

on
Exemplul 1: Exemplul 3:
zilnice.
VDO 02 h 09 1 VDO 02 h 09 1
2 00h45
VDO 03 h 09 4 45h00
VDO 03 h 09 Exemplul 5: OUT-of-scope
00h30 24h00

Activitatea ""; "h " = afişaj activ Activitatea ""; "h " = afişaj activ

e
(1) Timp de condus rămas. (4) Cel târziu după expirarea timpului de VDO 02h19 6
(2) Cel târziu după expirarea timpului de condus (1) trebuie să aibă loc o 00h45
condus (1) trebuie să aibă loc o pauză, perioadă de odihnă săptămânală, 6

ic
Activitatea ""; setat Out of scope
respectiv o continuare a pauzei periodică, respectiv, dacă este permis, (în afara zonei de aplicare a reglementărilor)
cumulate. o perioadă de odihnă săptămânală
redusă. (6) Afişajul timpului de condus rămas este
rv inactiv ("h " nu se aprinde intermitent),
Exemplul 2:
Exemplul 4: nu are loc o contorizare înapoi. VDO
VDO 02 h 09 1 Counter evaluează activitatea "" ca
3 11h00 activitatea "".
VDO 03 h 09 VDO 00 h 29 1
Se
09h00 5 03h25
Activitatea ""; "h " = afişaj activ
Activitatea ""; "h " = afişaj activ
(3) Cel târziu după expirarea timpului de
condus (1) trebuie să aibă loc
continuarea perioadei de odihnă

© Continental Automotive GmbH 51


VDO Counter * 6. Funcţiile meniului

왘 Afişare la activitatea "Pauză" 왘 Afişaj la activitatea "timp de


Exemplul 3: Perioada de odihnă zilnică
lucru".
Exemplul 1: Timp de pauză
VDO 00h09 2

ly
Vă rugăm să respectaţi
VDO 00h09 2 7 10 h 59 04h30 3
reglemetările specifice fiecărei ţări
1 00 h 29 04h30 3 Activitatea ""; "h " = afişaj activ referitoare la programul de lucru!

on
VDO 04h30 4 (7) Perioada de odihnă zilnică rămasă.
00 h 00 Dacă este permis, se împarte 3 +
Activitatea ""; "h " = afişaj activ 9 ore. VDO 03 h 09
00h28 2
(1) Timp de pauză rămas. 1 11h00
00h30 03 h 50 3
Exemplul 4:
(2) Timpul de condus rămas, dacă nu se
respectă timpul de pauză (1). VDO 00h00 Activitatea ""; "h " = afişaj activ

e
(3) Durata timpului de condus imediat 8 00h00 01 h 09 9 (1) Durata următoarei perioade de odihnă
disponibil după expirarea timpului de zilnice.
6 pauză afişat (1). Activitatea ""; "h " = afişaj activ

ic
(2) Timpul de condus rămas.
(4) Timpul de condus disponibil după un (8) Încheiat timp de pauză/perioadă de (3) Începutul următoarei perioade de
timp de pauză valabil. odihnă valabile. odihnă zilnice. Cel târziu înainte de
(9) Începerea următorului timp de condus.
rv expirarea timpului reprezentat trebuie
Exemplul 2: Timp de pauză Situaţia: A fost atins deja timpul max. să înceapă o nouă perioadă de odihnă
de condus, respectiv timpul de condus zilnică.
VDO 00h09 2 pentru două săptămâni. Deşi s-a
5 6 respectat întreruperea valabilă,
Se
00 h 44 01h09
VDO Counter identifică numai după Observaţie:
Activitatea ""; "h " = afişaj activ expirarea timpului afişat noua perioadă VDO Counter evaluează activitatea "" în
de condus posibilă! timpul unei întreruperi a timpului de
(5) Timp de pauză rămas.
condus prin comparaţie cu activitatea ""
(6) Durata timpului de condus zilnic care
(cu excepţia perioadei de odihnă zilnice).
mai este disponibil după expirarea
timpului de pauză (5).

52 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului VDO Counter *

Cu tastele / puteţi accesa informaţii (1) Număr de înmatriculare pentru Apare dacă de la începutul turei de
suplimentare. afişarea valorilor săptămânale de la lucru există regimul de exploatare în
ultima perioadă de odihnă echipă. VDO Counter respectă în
calculele sale regulile valabile pentru

ly
왘 Afişare valori zilnice săptămânală.
aceasta.
(2) Timp de condus săptămânal rămas
(3) În această săptămână sunt permise
(3) Durata perioadei de odihnă
încă două perioade de odihnă zilnice
1 săptămânale.

on
reduse (posibil de max. 3x pe
VDO24h
VDO 24  03 h 09
06h06
02h00 2 Cel târziu după şase timpi de condus
săptămână).
3 11h00
00h30 03
03hh050
15 4 zilnici trebuie să urmeze o perioadă de
(4) În această săptămână este permis
odihnă săptămânală.
încă un timp de condus zilnic prelungit
Activitatea "/"; "h " = afişaj activ (4) Cel târziu înainte de expirarea timpului
de max. 10 ore (posibil de max. 2x pe
(1) Număr de înmatriculare pentru afişajul reprezentat trebuie să înceapă
săptămână).
perioada de odihnă săptămânală.

e
valorilor zilnice (5) Compensarea unei perioade de
(2) Timp de condus zilnic rămas odihnă săptămânale reduse.
(3) Durata următoarei perioade de odihnă 왘 Afişarea stării Timpul afişat trebuie compensat pe 6

ic
zilnice. baza unei perioade de odihnă
(4) Cel târziu înainte de expirarea timpului săptămânale reduse împreună cu o
reprezentat trebuie să înceapă 1 2 pauză de odihnă de minim 9 ore.
perioada de odihnă zilnică.
rv VDOi 24 
VDO 03 h 09
06h06
9h 2 3
5 11h00
∆|19h58
00h30 03 h 050
10h 1 4
왘 Afişare valori săptămânale
VDO Counter afişarea stării
Se
(1) Număr de înmatriculare pentru
1 afişarea stării
VDO 24
VDO|  h 09
09h48
03
06h06 2 (2) Număr de înmatriculare pentru
3 00h30
11h00 03
45h00 43hh050
39 4 personal compus din doi conducători
auto (multi-manning).
Activitatea "/"; "h " = afişaj activ

© Continental Automotive GmbH 53


Structura meniului 6. Funcţiile meniului

쮿 Structura meniului

imprimare  sofer 1 1) intrari  sofer 1 afisaj  sofer 1 1)

ly
24h zi  tara initial 24h zi
!x eveniment  tara final !x eveniment

on
 activitati

imprimare  sofer 2 2) intrari  sofer 2 afisaj  sofer 2 2)


24h zi  tara initial 24h zi
!x eveniment  tara final !x eveniment

e
 activitati
intrari  vehicul
6

ic
imprimare  vehicul OUT initial/OUT final afisaj  vehicul
24h zi  bac/tren 24h zi
!x eveniment  ora locala !x eveniment
rv
 depasit vit.  UTC corectie  depasit vit.
 date tehnice  vehicul pornita/oprita  date tehnice
v v-diagrama achiz.  companie
Se
*
D stare D1/D2
Meniu principal
%v v-profil *
* Opţiune
%n n-profil * 1) Rel. 2.1: Funcţiile meniului numai cu carte- 2) Rel. 2.1: Funcţiile meniului numai cu carte-
la de conducător auto introdusă în fanta la de conducător auto introdusă în fanta
pentru cartele 1 pentru cartele 2

54 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Structura meniului

왘 Navigare prin funcţiile meniului

Apelarea funcţiilor meniului este – Dacă nu este introdusă nicio


cartelă de conducător auto, se 3  vehicul

ly
posibilă numai când vehiculul
afişează "imprimare vehicul". 24h zi 4
staţionează!  vehicul

În cazul în care în varianta ADR * Acestea nu sunt valabile pentru !x eveniment
 vehicul
meniurile de introducere a datelor.  depasit vit.

on
printaţi sau afişaţi datele
propuse, porniţi contactul.
imprimare Selectaţi o funcţie de meniu
Procedeul are loc mereu după aceeaşi 1  sofer 1 Apare meniul principal selectat (3),
sistematică şi este descris în detaliu în funcţiile posibile luminează intermitent în
cele ce urmează. linia 2 (4).
1. Meniu principal

e
1. Apăsaţi tasta , vă aflaţi în meniul 3. Cu tastele / selectaţi funcţia
principal 1. Clipitul în linia a doua (reprezentată cursiv) dorită, de exemplu imprimarea unei
De la release 2.1: Afişajele din meniul vă sugerează că există şi alte posibilităţi zile (4), şi confirmaţi alegerea cu 6

ic
principal 1, care se referă la meniurile de alegere. tasta . 
de afişare şi de imprimare, diferă în
funcţie de cartelele de conducător auto imprimare
rv
introduse în fanta pentru cartele 1 şi 2: 24h zi
 sofer 1
imprimare 25.10.2013
– Dacă în fanta pentru cartele 1 este 24h zi
 sofer 2
introdusă o cartelă de conducător imprimare 24.10.2013
24h zi
auto, se afişează "imprimare 2  vehicul
5 23.10.2013
Se
sofer 1".
– Dacă în fanta pentru cartele 2 este Căutaţi în meniul principal Selectaţi ziua dorită
introdusă o cartelă de conducător 2. Cu tastele / selectaţi meniul 4. Cu tastele / selectaţi ziua
auto, se afişează "imprimare principal dorit, de exemplu imprimarea dorită (5), şi confirmaţi alegerea cu
sofer 2". datelor autovehiculului (2), şi tasta .
confirmaţi alegerea cu tasta .

© Continental Automotive GmbH 55


Structura meniului 6. Funcţiile meniului

Meniul principal este afişat, dar dispare 왘 Părăsirea funcţiilor meniului


imprimare in clipitul din linia 2.
timp UTC
imprimare in da Automat

ly
timp UTC nu
imprimare În următoarele situaţii meniul este părăsit
"nu" = Imprimare în ora locală  sofer 2 automat:
5. Cu tastele / selectaţi tipul de 앫 După introducerea sau solicitarea unei

on
imprimare dorit şi confirmaţi alegerea cartele tahografice
La selectarea funcţiei apare instrucţiunea
cu tasta . 앫 sau la începutul cursei.
de utilizare " fara date!".
Timp de 3 secunde DTCO 1381 anunţă
pornirea unei imprimări. Eventual puteţi Manual
întrerupe imprimarea. Exemplul 2 Acces blocat la date 1. Apăsaţi tasta până apare
 Vezi detalii "Întrerupere imprimare" la Accesul la datele memorate este următoarea instrucţiune:

e
pagina 45. reglementat de regulament prin drepturile
În continuare apare ultima funcţie de de acces şi se realizează prin cartelele
6 tahografice corespunzătoare. Absenţa

ic
meniu selectată. iesire meniu
autorizaţiei apare în următorul mod:
6. Selectaţi o altă imprimare cu iesire meniu da
principal
tastele / . principal nu
rv
7. Sau apăsaţi tasta şi schimbaţi 
înapoi la nivelul imediat următor al DK /4 6 0 2 4
7 8 2. Cu tastele / selectaţi "da" şi cu
meniului.
---------------- tasta confirmaţi. Sau cu tasta
Se
ignoraţi instrucţiunea. Apare afişajul
왘 Acces blocat la meniu!
standard (a).
Exemplul 1 Cartela conducătorului Datele prezentate apar trunchiate. Datele
auto lipseşte sau în fanta cartelei se personale sunt şterse parţial sau în
află o cartelă a întreprinderii, întregime.
respectiv o cartelă de control.

56 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Meniu principal imprimare conducătorul auto-1 / conducătorul auto-2

쮿 Meniu principal imprimare conducătorul auto-1 / conducătorul auto-2


În acest meniu principal puteţi să printaţi 왘 Printare bilanţul zilei Are loc o printare a evenimentelor

ly
datele unei cartele introduse. memorate sau încă active şi a
Selectaţi funcţiile specificate pas cu pas. 1. imprimare deranjamentelor;  vezi pagina 92.
 sofer 1
Porniţi contactul la varianta ADR *. 왘 Imprimare activităţi

on
2.  sofer 1
Observaţie 24h zi 1. imprimare
Ciclul pentru conducătorul auto-1 este  sofer 1
identic cu cel pentru conducătorul auto-2
3. 24h zi
şi nu va fi descris explicit în cele ce 23.10.2013 2.  sofer 1
24h zi

e
urmează. Înainte de fiecare imprimare  activitati
puteţi selecta tipul de imprimare dorit. 22.10.2013

3. 6

ic
 activitati
23.10.2013
imprimare in Are loc printarea tuturor activităţilor din  activitati
timp UTC
imprimare in da ziua selectată;  vezi pagina 91. 22.10.2013
timp UTC
rv
nu
왘 Printare evenimente
"nu" = Imprimare în ora locală Începând cu ziua selectată are loc o
1. imprimare imprimare a tuturor activităţilor din ultimele
Se
 sofer 1 7 zile calendaristice;  vezi pagina 96.

2.  sofer 1
!x eveniment

© Continental Automotive GmbH 57


Meniul principal imprimare vehicul 6. Funcţiile meniului

쮿 Meniul principal imprimare vehicul


În acest meniu principal puteţi să printaţi 왘 Printarea depăşirilor de viteză
3. 24h zi

ly
datele din memorie.
25.10.2013
24h zi
Selectaţi funcţiile specificate pas cu pas. 1. imprimare
24.10.2013  vehicul
Porniţi contactul la varianta ADR *.

on
2.  vehicul
Are loc printarea tuturor activităţilor
Observaţie  depasit vit.
conducătorului auto în ordine cronologică
Înainte de fiecare imprimare puteţi selecta
separat după conducătorul auto-1 / -2;
tipul de imprimare dorit.
 vezi pagina 93.
Are loc printarea depăşirilor valorii vitezei

e
왘 Printarea evenimentelor din setate la DTCO 1381;  vezi pagina 95.
imprimare in
memorie
6 timp UTC
imprimare in da 왘 Printarea datelor tehnice

ic
timp UTC nu
1. imprimare
"nu" = Imprimare în ora locală  vehicul 1. imprimare
rv  vehicul
왘 Printarea bilanţului zilei din
2.  vehicul
memorie !x eveniment 2.  vehicul
 date tehnice
Se
1. imprimare
 vehicul Are loc o printare a evenimentelor
memorate sau încă active şi a Are loc printarea datelor la identificarea
deranjamentelor;  vezi pagina 94. vehiculului, răspunsul senzorului şi
2.  vehicul
24h zi
calibrare;  vezi pagina 95.

58 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Meniul principal imprimare vehicul

왘 Imprimare diagramă-v 왘 Printare profilul frecvenţei de


3. D stare D1/D2
rotaţie *
25.10.2013
D stare D1/D2
1. imprimare

ly
24.10.2013
 vehicul 1. imprimare
 vehicul
2.  vehicul

on
Începând cu ziua selectată are loc o
v v-diagrama
imprimare a intrărilor de stare din ultimele 2.  vehicul
%n n-profil
7 zile calendaristice;  vezi pagina 96.
3. v v-diagrama
25.10.2013
v v-diagrama 왘 Printarea profilului vitezei * 3. %n n-profil
24.10.2013 25.10.2013
%n n-profil

e
1. imprimare 24.10.2013
 vehicul
De la ziua selectată are loc o imprimare a 6

ic
diagramei de viteză;  vezi pagina 96. Are loc o printare a profilului turaţiei
2.  vehicul
%v v-profil
motorului;  vezi pagina 97.
왘 Imprimare stare D1/D2 *
rv
3. %v v-profil
1. imprimare 25.10.2013
 vehicul %v v-profil
24.10.2013
Se

2.  vehicul
D stare D1/D2
Are loc o printare a profilului vitezelor de
coducere;  vezi pagina 97.

© Continental Automotive GmbH 59


Meniu principal intrare date conducătorul auto-1/conducătorul auto-2 6. Funcţiile meniului

쮿 Meniu principal intrare date conducătorul auto-1/conducătorul auto-2


왘 Introducere început ţară 왘 Introducere sfărşit ţară
Independent de funcţia de introducere sau

ly
retragere a cartelei de conducător auto, Selectaţi pas cu pas următoarele funcţii: Selectaţi pas cu pas următoarele funcţii:
puteţi să introduceţi datele ţării.
1. intrari 1. intrari

on
Conform regulamentului  sofer 1  sofer 1
conducătorul auto-1 şi -2 trebuie
să introducă separat în tahograf
2.  sofer 1 2.  sofer 1
ţara în care începe sau se
 tara initial  tara final
termină tura sa.

Observaţie 3.  tara initial 3.  tara final

e
Ciclul pentru conducătorul auto-1 este 28.10 11:30
 tara :D
initial 29.10 11:30
 tara :F
final
6 identic cu cel pentru conducătorul auto-2 28.10 11:30 :E 29.10 11:30 :E

ic
şi nu va fi descris explicit în cele ce
urmează. 4.  regiune init 4.  regiune final
11:30 E AN 11:30 E AN
rv
În condiţiile date vi se cere automat În condiţiile date vi se cere automat
introducerea regiunii (pasul 4). introducerea regiunii (pasul 4).
Se

60 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Meniul principal introducere date vehicul

쮿 Meniul principal introducere date vehicul


Din acest meniu principal puteţi prelua 왘 Introducere început feribot / tren 왘 Setare timpul local

ly
următoarele date. Documentaţi staţionarea vehiculului pe un
Înainte de a face schimbări,
feribot sau pe un tren în momentul în care
왘 Out introducere început / sfârşit familiarizaţi-vă cu indicaţiile din
v-aţi ocupat poziţia la transport.
capitolul "Managementul timpului"!

on
Dacă circulaţi cu vehiculul în afara Selectaţi pas cu pas următoarele funcţii.  Vezi "Managementul timpului" la
domeniului de valabilitate al
pagina 82.
regulamentului, puteţi seta funcţia "out of
1. intrari
scope" sau să închideţi din nou.
 vehicul Selectaţi funcţiile specificate pas cu pas.
Selectaţi pas cu pas următoarele funcţii.

2.  vehicul 1. intrari

e
1. intrari  bac/tren  vehicul
 vehicul
6

ic
2.  vehicul
2.  vehicul 3. În continuarea setaţi activitatea  ora locala
OUT initial actuală cu tasta .
rv Inregistrarea deplasării se încheie auto-
 vehicul 3. UTC 27.03.2013
OUT final mat, în momentul în care DTCO 1381 a în- 23:32 23:32
UTC 29.03.2011
registrat un timp de călătorie de un minut.
23:32 00:02
UTC 29.03.2011
Se
Dacă vehiculul se deplasează, nu 23:32 00:32
Setarea "out of scope" ia sfârşit automat,
se mai afişează simbolul "". Afişa-
când introduceţi sau scoateţi o cartelă de
rea reapare totuşi dacă vehiculul se
conducător auto din fantă.
opreşte, fără ca DTCO 1381 să fi în-
registrat un timp de călătorie de un
minut. 

© Continental Automotive GmbH 61


Meniul principal introducere date vehicul 6. Funcţiile meniului

Puteţi să potriviţi ora din afişajul standard


Dacă abaterea timpului UTC afişat
la timpul local, la începutul şi la sfârşitul
însumează mai mult de 20 de
orei de vară în etape de ± 30 de minute.
minute, contactaţi vă rugăm un

ly
atelier de specialitate autorizat!
Luaţi în consideraţie prevederile
legale valabile pentru ţara
dumneavoastră! Această funcţie a meniului se

on
blochează în următoarele situaţii:
왘 Introducere corectură UTC 앫 S-a realizat deja o corectură în
Puteţi să corectaţi timpul UTC cu maxim ultimele 7 zile.
± 1 pe săptămână. Abateri mai mari se pot sau
corecta doar într-un atelier de specialitate 앫 Dumneavoastră încercaţi să
autorizat.

e
corectaţi timpul UTC înainte sau
Selectaţi pas cu pas următoarele funcţii: după miezul nopţii.
6 La selectare apare pentru

ic
1. intrari 3 secunde următoarea indicaţie.
 vehicul
rv
2.  vehicul  UTC corectare
 UTC corectie imposibila!
Se
3.  23:32UTC
corectie
 +1min
23:32UTC
corectie -1min

62 DTCO 1381
6. Funcţiile meniului Meniu principal afişare conducătorul auto-1/conducătorul auto-2

쮿 Meniu principal afişare conducătorul auto-1/conducătorul auto-2


În acest meniu principal puteţi să afişaţi Observaţie Toate activităţile zilei selectate, respectiv

ly
datele unei cartele introduse. Apelarea funcţiilor se face identic cu toate evenimentele şi deranjamentele
apelarea imprimării şi de aceea nu va fi memorate sau încă active se pot afişa prin
Pentru varianta ADR *, afişarea descrisă explicit în cele ce urmează. răsfoire.
datelor este posibilă numai cu Există de asemenea posibilitatea de a

on
contactul pornit. accesa orice afişaj dorit în ora locală.

Indicaţie la afişare
Comparativ cu printarea datele apar pe afisare in
display cu o linie de printare (24 de timp UTC in
afisare da
semne) reprezentată separat pe două linii. timp UTC nu

e
"nu" = Afişaj în oră locală
 23.10.2013 14:
6

ic
55 (UTC) Selectaţi pas cu pas afişările posibile
pentru conducătorul auto -1 sau -2.
---------------
--------
rv
Exemplu de afişare de date  sofer 1
24h
24hzizi
În cazul în care vă intoarceţi din nou la
căutarea informaţiilor cu tastele / , 25.10.2013
Se

puteţi să apelaţi numai cca 20 de linii de sau


printare înapoi.
 sofer 1
Cu tasta părăsiţii afişajul.
!x eveniment

© Continental Automotive GmbH 63


Meniul principal afişare vehicul 6. Funcţiile meniului

쮿 Meniul principal afişare vehicul


În acest meniu principal puteţi afişa datele Observaţie sau

ly
din memorie. Apelarea funcţiilor se face identic cu 앫 Să afişaţi codul cartelei întreprinderii
apelarea imprimării şi de aceea nu va fi înscrise. Nu apare nicio întreprindere
Pentru varianta ADR *, afişarea descrisă explicit în cele ce urmează. logată "___".
datelor este posibilă numai cu Există de asemenea posibilitatea de a

on
contactul pornit. accesa orice afişaj dorit în ora locală.
 vehicul
Indicaţie la afişare 24h
24h zi
zi
Comparativ cu printarea datele apar pe afisare in
25.10.2013
display cu o linie de printare (24 de timp UTC in
afisare da
semne) reprezentată separat pe două linii. sau
timp UTC nu

e
 vehicul
"nu" = Afişaj în oră locală
6  23.10.2013 14: !x eveniment

ic
55 (UTC) Selectaţi funcţiile posibile pas cu pas. Prin  vehicul
răsfoire puteţi:  depasit vit.
---------------
-------- 앫 Să afişaţi toate activităţile şoferului în  vehicul
rv ordine cronologică.  date tehnice
앫 Să afişaţi toate evenimentele şi  vehicul
Exemplu de afişare de date
deranjamentele memorate sau încă  companie
În cazul în care vă intoarceţi din nou la
căutarea informaţiilor cu tastele / , active.
Se

puteţi să apelaţi numai cca 20 de linii de 앫 Să afişaţi depăşirile valorii setate a


printare înapoi. vitezei.
Cu tasta părăsiţii afişajul. 앫 Să afişaţi date despre identificarea
vehiculului, senzorilor şi despre
calibrare.

64 DTCO 1381
Anunţuri

Apare un anunţ

ly
Sumarul evenimentelor
Sumarul neregulilor

on
Avertizări timpi de condus
Sumarul indicaţiilor de control

e
ic 7
rv
Se

© Continental Automotive GmbH


Apare un anunţ 7. Anunţuri

쮿 Apare un anunţ
DTCO 1381 înregistrează permanent 앫 Trebuie să confirmaţi aceste anunţuri

ly
datele referitoare la conducătorul auto şi cu tasta .
x1 eroare vehicul şi supraveghează funcţiile 앫 DTCO 1381 memorează în plus pentru
interna xx sistemului. Erorile dintr-o componentă, din eveniment sau deranjament datele
aparat sau din operare apar imediat după

on
corespunzătoare specificaţiilor
apariţia pe display şi sunt împărţite regulamentului în memoria de mare
1 2 3 funcţional în următoarele grupe:
Afişarea unei informaţii capacitate şi pe cartela de conducător
앫 ! = Eveniment auto. Puteţi afişa sau printa aceste
(1) Combinaţii de pictograme, eventual cu date prin funcţia de meniu.
numărul slotului cartelei 앫 x = Deranjament
(2) Textul clar al anunţului 앫  = Avertizare timp de condus
Avertizări timpi de condus

e
(3) Cod de memorie 앫  = Mesaj de control
앫 Mesajul avertizează conducătorul auto
Pericol de accidentare La mesajele referitoare la cartelă, cu privire la o depăşire a timpului de

ic
lângă pictogramă apare şi numărul condus.
În timpul drumului pot să apară
anunţuri pe display. Există de slotului cartelei. 앫 Mesajul apare cu iluminarea fundalului
7 şi trebuie confirmat cu tasta .
asemenea posibilitatea ca pe
rv
fondul încălcării condiţiilor de 왘 Observaţii anunţuri
siguranţă să vă fie respinsă Mesaje de control
automat cartela de conducător Evenimente, deranjamente Mesajele de control apar fără iluminarea
intermitentă a fundalului şi dispar (până la
Se
auto. 앫 Iluminarea de fundal a afişajului
clipeşte pentru cca 30 de secunde, în anunţuri) automat după 3, respectiv 30 de
Nu vă abateţi atenţia din această
acelaşi timp apare cauza secunde.
cauză, ci concentraţi-vă întreaga
atenţie asupra circulaţiei rutiere. deranjamentului cu combinaţia de
pictograme, textul clar al anunţului şi
codul de memorie. 

66 DTCO 1381
7. Anunţuri Apare un anunţ

Odometru 앫 Dacă nu confirmaţi un mesaj în


În cazul în care în vehicul este instalat un timpul călătoriei, la fiecare
odometru, controlul funcţiei " " indică 10 secunde apare o alternare

ly
anunţurile DTCO 1381. între afişajul standard setat
actual şi mesaj.
 Informaţii detaliate vezi instrucţiunile
de exploatare vehicul. 앫 Dacă apar mai multe anunţuri

on
trebuie să le confirmaţi pe rând.
왘 Confirmare anunţuri
1. Dacă apăsaţi tasta , se stinge clipitul În cazul funcţiilor eronate ale
iluminării de fundal. tahografului aveţi obligaţia ca şofer
2. Apăsaţi încă o dată tasta , mesajul să notaţi pe o foaie separată sau pe
spatele rolei de hârtie că datele

e
dispare şi apare din nou afişajul
standard setat anterior (a), (b) sau (c). afişate sau imprimate de tahograf
despre activităţi nu mai sunt

ic
Observaţie ireproşabile.
O instrucţiune de control dispare după  Vezi "Activităţi înregistrate în
prima confirmare cu tasta . scris" la pagina 36. 7
rv
Se

© Continental Automotive GmbH 67


Sumarul evenimentelor 7. Anunţuri

쮿 Sumarul evenimentelor

În cazul în care se repetă permanent un eveniment, contactaţi vă rog un

ly
atelier de specialitate abilitat!

Picto / cauză semnificaţie Luare măsuri

on
! violare Pot fi posibile următoarele cauze: Confirmare anunţ.
siguranta 앫 Eroare la memorarea datelor, siguranţa datelor nu mai este
garantată la DTCO 1381.
앫 Datele senzorului nu mai sunt fiabile.
앫 Carcasa aparatului DTCO 1381 a fost deschisă neautorizat.
앫 Blocarea cartelei este deranjată sau defectă. Confirmare anunţ.

e
!1 violare
siguranta 앫 DTCO 1381 nu mai recunoaşte o cartelă tahografică Dacă DTCO 1381 identifică violări ale
introdusă corect anterior. securităţii datelor, prin care nu se mai asigură

ic
앫 Identitatea sau autenticitatea cartelei tahografice nu este în securitatea datelor, cartela tahografică este
regulă sau datele înregistrate pe cartelă nu sunt fiabile. respinsă automat în timpul cursei!
7 Introduceţi încă o dată cartela sau duceţi-vă
rv la verificat.
! tensiune Tensiunea a fost deconectată sau alimentarea cu energie Confirmare anunţ.
intrerupta electrică a DTCO 1381 a fost prea mică sau prea mare.  Vezi "Comportament la sub- /
Acest anunţ poate să apară şi la pornirea motorului! supratensiune" la pagina 20.
Se

! conflict Discrepanţă la evaluarea deplasării vehiculului între emiţător şi Confirmare anunţ.
semnal depla. o sursă de semnal independentă. Eventual la deplasare nu a Căutaţi cât mai curând un atelier de
fost setată funcţia (feribot/tren). specialitate.
! traductor Comunicarea cu senzorul este perturbată. Confirmare anunţ.
defect 

68 DTCO 1381
7. Anunţuri Sumarul evenimentelor

Picto / cauză semnificaţie Luare măsuri


! conducere Cursa a început fără cartelă sau fără cartelă de conducător auto Confirmare anunţ.
fara card valabilă în slotul-1. Acest anunţ apare şi în cazul în care la Opriţi vehiculul şi introduceţi cartela de

ly
introducerea cartelei în timpul cursei apare o combinaţie conducător valabilă.
neadmisă de cartele. Extrageţi cartela întreprinderii/cartela de
 Vezi "Regimuri de lucru DTCO 1381" la pagina 78. control eventual introdusă din DTCO 1381.

on
!1 introducere Cartela a fost introdusă după începerea cursei. Confirmare anunţ.
pe parcurs
!1 timp Timpul UTC setat al acestui tahograf rămâne în urmă faţă de Confirmare anunţ.
suprapus timpul UTC al tahografului precedent. Rezultă de aici o diferenţă Identificaţi tahograful care nu indică timpul
negativă de timp. UTC corect şi aveţi grijă să-l duceţi la verificat
şi corectat cât mai curând într-un atelier de

e
specialitate autorizat.
!1 cardul Fie a expirat cartela tahografică, fie nu este valabilă, fie Confirmare anunţ.

ic
invalid autentificarea este eronată. Verificare cartelă tahografică şi
O cartelă introdusă de conducător auto, care nu mai este reintroducere.
valabilă după o tură este respinsă automat după oprirea 7
vehiculului.
rv
! conflict Nu este permisă introducerea concomitentă a două cartele Confirmare anunţ.
carduri tahografice în DTCO 1381! De exemplu introducerea cartelei de Retrageţi cartela tahografică respectivă din
întreprindere împreună cu o cartelă de control. slot.
Se
!1 card Cartela de conducător auto nu a fost retrasă corect din ultimul Confirmare anunţ.
nefinalizat tahograf. În aceste cazuri nu sunt stocate datele despre
conducătorul auto.
 depasire Viteza maximă admisă setată a fost depăşită pe o durată mai Confirmare anunţ.
viteza mare de 60 de secunde. Reducere viteză.

© Continental Automotive GmbH 69


Sumarul deranjamentelor 7. Anunţuri

쮿 Sumarul deranjamentelor

În cazul în care se repetă permanent un eveniment, contactaţi vă rog un

ly
atelier de specialitate calificat!

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri

on
x eroare Deranjament grav la DTCO 1381, pot fi posibile următoarele Confirmare anunţ.
interna cauze:
앫 Eroare neaşteptată în program sau în timpul prelucrării
datelor.
앫 Elemente de taste blocate sau apăsate concomitent un timp Verificare funcţie elemente de taste.

e
mai lung.
앫 Deranjament în comunicarea cu aparatele externe. Verificare cabluri de conectare sau funcţia
aparatelor externe.

7
ic
앫 Deranjament în comunicarea cu odometrul. Verificare cabluri de conectare sau funcţia
odometrului.
rv
앫 Deranjament la ieşire impulsuri. Verificare cabluri de conectare sau funcţia
unităţii de control electronic conectate.
x1 eroare 앫 Deranjament la mecanica asociată cartelei, de exemplu nu Extragere cartelă tahografică şi
interna are loc blocarea cartelei. reintroducere.
Se

x timp eronat Timpul UTC al DTCO 1381 nu este plauzibil sau nu este afişat Confirmare anunţ.
corect. Pentru evitarea inconsistenţei datelor, nu sunt acceptate
cartelele nou introduse de conducător auto/de întreprindere. 

70 DTCO 1381
7. Anunţuri Sumarul deranjamentelor

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri


x eroare S-a întrerupt alimentarea imprimantei cu energie electrică sau Confirmare anunţ.
imprimanta senzorul de temperatură pt capul de imprimare este defect. Repetare proces, eventual mai înainte

ly
scoateţi / introduceţi cheia în contact.
x descarcare Deranjament în timpul descărcării datelor pe un aparat extern. Confirmare anunţ.
date eronata Repetaţi încă o dată descărcarea datelor.

on
Verificare cabluri de conectare (de ex.
contact slăbit) sau aparat extern.
x traductor Senzorul anunţă după autotest un deranjament intern. Confirmare anunţ.
defect
x IMS defect IMS = Independent Motion Signal. Semnalul de deplasare Confirmare anunţ.
independent, suplimentar lipseşte sau nu este disponibil.

e
x1 card defect În timpul citirii / detalierii cartelei tahografice a apărut un Confirmare anunţ.
deranjament în comunicare, de exemplu din cauza contactelor Curăţaţi contactele cartelei tahografice şi

ic
x2 card defect murdărite. introduceţi-o încă o dată.
Datele nu pot fi înregistrate complet pe cartela de conducător  Vezi "Curăţarea cartelei tahograf" la
auto. pagina 12. 7
rv
Se

© Continental Automotive GmbH 71


Avertizări timpi de condus 7. Anunţuri

쮿 Avertizări timpi de condus

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri

ly
1 pauza! Acest anunţ apare după un timp de rulare neîntrerupt de 04:15 Confirmare anunţ.
104h15 00h15 ore. Luaţi o pauză scurtă.
Depăşire timp de rulare! Acest anunţ apare după un timp de Confirmare anunţ.

on
1 pauza!
104h30 00h15 rulare neîntrerupt de 04:30 ore. Luaţi vă rog o pauză.

Afişaj VDO Counter*


Atenţie, vă rog!
DTCO 1381 înregistrează,

e
salvează şi calculează timpii de
conducere pe baza regulilor VDO 00 h 00 1
stabilite prin regulament. 00h30

ic
Avertizează din timp conducătorul
auto înaintea depăşirii timpului lui
7 de condus!
După confirmarea celei de-a doua
rv
Aceşti timpi de rulare cumulaţi "avertizări timp de condus" VDO Counter
nu constituie un acces la afişează că timpul dvs. de condus (1) este
interpretarea legală pentru "timp la sfârşit. (Cu excepţia regimului Out of
de rulare neîntrerupt". scope.)
Se

Vă rugăm să introduceţi imediat o pauză.

72 DTCO 1381
7. Anunţuri Sumarul indicaţiilor de control

쮿 Sumarul indicaţiilor de control

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri

ly
 va rugam Dacă la procedura de introducere manuală a datelor nu are loc Apăsaţi tasta şi continuaţi intrarea datelor.
intrare intrarea datelor, apare acestă cerinţă.
 imprimarea Momentan nu este posibilă printarea: Atât timp cât s-a eliminat cauza, puteţi

on
nu e posibila 앫 deoarece nu este pornit contactul (varianta ADR *), solicita o imprimare.
앫 temperatura capului de imprimare termică este prea ridicată,
앫 dacă interfaţa imprimantei este ocupată cu un alt proces
activ, de exemplu imprimare în curs
앫 sau dacă tensiunea de alimentare este prea mare sau prea

e
mică.
앫 Momentan nu este posibilă printarea, deoarece nu este Pornire contact şi apelarea imprimării dorite

ic
pornit contactul (varianta ADR *). încă o dată.
 imprimare O imprimare în curs este întreruptă sau întârziată deoarece Aşteptaţi răcirea. În momentul când s-a atins
intarziata temperatura capului de imprimare este prea mare. starea admisă, începe automat printarea. 7
 sertar
rv
La comanda imprimantei sau în timpul imprimării, DTCO 1381 Închideţi sertarul.
deschis identifică deschiderea sertarului imprimantei. Comanda Porniţi din nou comanda imprimantei.
imprimantei este respinsă sau o imprimare în curs este
întreruptă.
Se

Acest anunţ apare şi atunci când solicitaţi cartela tahografică din Închideţi sertarul imprimantei şi solicitaţi din
slotul-2 cu sertarul imprimantei deschis. nou cartela tahografică.
o fara hartie Imprimanta nu are hârtie. Comanda imprimantei este respinsă Dacă în curs de 1 oră se introduce o nouă
sau o imprimare în curs este întreruptă. rolă de hârtie, DTCO 1381 continuă automat
imprimarea. 

© Continental Automotive GmbH 73


Sumarul indicaţiilor de control 7. Anunţuri

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri


 eliberarea Solicitarea cartelei tahografice este refuzată: Aşteptaţi până DTCO 1381 eliberează
nu e posibila 앫 deoarece este posibil ca datele să fie citite sau transferate funcţia sau înlăturaţi cauza: Opriţi vehiculul

ly
chiar în acest moment, sau porniţi contactul.
앫 sau se solicită din nou o cartelă corect citită în reţeaua de Solicitaţi în continuare din nou cartela
înregistrare, tahografică.

on
앫 are loc o schimbare a zilei după timpul UTC,
앫 vehiculul rulează
앫 sau la varianta ADR * este oprit contactul.
?1 inregistra. În succesiunea în timp a datelor de pe cartela de conducător Acest anunţ poate să apară până când se
incomplecta auto există o inconsistenţă. înlocuiesc înregistrările eronate cu datele

e
noi!
În cazul în care anunţul apare permanent,

ic
duceţi cartela tahografică la verificat.
1 eroare card La prelucrarea datelor de pe cartela tahografică a apărut o Curăţaţi contactele cartelei tahografice şi
7 eroare. Cartela tahografică nu este acceptată şi este scoasă introduceţi-o încă o dată.
rv
afară din nou. Dacă anunţul apare din nou, verificaţi dacă o
altă cartelă tahografică este citită corect.
1 card Cartela introdusă nu este o cartelă tahograf. Cartela nu este Vă rog introduceţi o cartelă tahografică
gresit acceptată şi este scoasă afară din nou. valabilă.
Se

1 eroare Deranjament la mecanismul asociat cartelei, de exemplu nu are Extragere cartelă tahografică şi
interna loc blocarea cartelei. reintroducere.



74 DTCO 1381
7. Anunţuri Sumarul indicaţiilor de control

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri


 eroare 앫 Deranjament la ieşire impulsuri. Verificare cabluri de conectare sau funcţia
interna unităţii de control electronic conectate.

ly
앫 DTCO 1381 are o defecţiune gravă sau există o eroare de Aveţi grijă ca un atelier de specialitate
timp fatală. De exemplu timp UTC nerealist. Cartela autorizat să verifice tahograful sau să-l
tahografică nu este acceptată şi este scoasă afară din nou. înlocuiască în cel mai scurt timp posibil.

on
continual error Dacă apare acest anunţ DTCO 1381 nu mai este capabil de Vă rog fiţi atent la instrucţiunile în cazul
#xxxxxxxx xxx funcţionare! funcţiei de eroare a tahografului;
 vezi pagina 67.

Instrucţiuni de control ca informaţie

e
Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri
 fara date! Funcţia de meniu nu poate fi apelată, deoarece în slotul Aceste instrucţiuni dispar automat după 3

ic
cartelei ... secunde. Nu este nevoie să se ia măsuri.
앫 nu este introdusă nicio cartelă
앫 sau nu este introdusă nicio cartelă de întreprindere / control.
7
rv
 UTC corectare Funcţia de meniu nu poate fi apelată:
imposibila! 앫 Timpul UTC a fost corectat deja în ultimele 7 zile.
앫 Dumneavoastră încercaţi să corectaţi timpul UTC înainte
Se
sau după miezul nopţii.
imprimare Răspunsul funcţiei alese.
pornita ...
intrare Răspuns că DTCO 1381 a stocat datele intrate.
memorata 

© Continental Automotive GmbH 75


Sumarul indicaţiilor de control 7. Anunţuri

Picto / cauză Semnificaţie Luare măsuri


afisaj Atât timp cât rulează procedura de printare, nu pot fi afişate Aceste instrucţiuni dispar automat după
imposibil! date. 3 secunde. Nu este nevoie să se ia măsuri.

ly
rugam asteptati! Cartela tahografică nu este complet citită încă. Nu este posibilă
apelarea funcţiilor de meniu.
Următoarea verificare periodică are loc, de exemplu, în 18 zile.

on
§ calibrare
in zile 18 Verificările necesare din cauza modificărilor tehnice nu pot fi
luate în considerare! Un atelier service autorizat poate
programa de la ce zi trebuie să apară acest avertisment.
 Vezi detalii "Obligaţia verificării pt tahografe" de la pagina 83.
1 expira in De exemplu, cartela eliberată a tahografului nu este valabilă în
zile 15 15 zile! Un atelier service autorizat poate programa de la ce zi

e
trebuie să apară acest avertisment.
1 descarcari De la release 2.1: Următoarea descărcare a cartelei de condu-

ic
in zile 7 cător auto este scadentă, de exemplu, în 7 zile (setare stan-
dard). Un atelier service autorizat poate programa de la ce zi
7 trebuie să apară acest avertisment.
rv
Se

76 DTCO 1381
Descrierea produsului

Regimuri de lucru DTCO 1381

ly
Cartelele tahografice
Date salvate

on
Managementul timpului
Întreţinere şi asistenţă
Date tehnice

e
ic
rv
8
Se

© Continental Automotive GmbH


Regimuri de lucru DTCO 1381 8. Descrierea produsului

쮿 Regimuri de lucru DTCO 1381


DTCO 1381 dispune de patru regimuri de În funcţie de cartela (cartelele)
1

ly
lucru: tahografului introdusă (introduse),
앫 Exploatare "" DTCO 1381 comută automat pe următorul
12:50  0km/h mod de funcţionare:
앫 întreprindere ""

on
 123456.7km 
앫 Control ""
앫 Calibrare ""

(1) Afişare regim de lucru

e
Regimuri de lucru Slotul cartelei-1
Fără cartelă Cartela de Cartela de Cartela de control Cartela atelierului

ic
conducător auto întreprindere
Fără cartelă Exploatare Exploatare întreprindere Control Calibrare
Slotul cartelei-2

Cartela de
rv
Exploatare Exploatare întreprindere Control Calibrare
conducător auto
8
Cartela de întreprindere întreprindere întreprindere Exploatare Exploatare
întreprindere
Se

Cartela de control Control Control Exploatare Control Exploatare


Cartela atelierului Calibrare Calibrare Exploatare Exploatare Calibrare
În aceste situaţii DTCO 1381 utilizeză numai cartela
tahografică din slotul-1.

78 DTCO 1381
8. Descrierea produsului Cartelele tahografice

쮿 Cartelele tahografice
Cartelele tahografice stipulate de lege se De asemenea există posibilitatea 왘 Blocarea cartelelor tahografului

ly
obţin prin autorităţile statelor membre UE. descărcării datelor de la distanţă, cu un Dacă DTCO 1381 acceptă o cartelă
sistem corespunzător de management al tahografică introdusă, extragerea ei se
왘 Cartela de conducător auto parcurilor de maşini. Cartela întreprinderii blochează mecanic. Scoaterea cartelei
este destinată proprietarului sau

on
Cartela conducătorului auto serveşte la tahografice este posibilă numai dacă:
identificarea şoferului în raport cu posesorului vehiculelor.
앫 Vehiculul este oprit,
DTCO 1381. Cartela conducătorului auto
왘 Cartela de control 앫 La cererea utilizatorului,
este destinată regimului normal de
deplasare a autovehiculului şi permite Cartela de control identifică funcţionarul 앫 După memorarea datelor definite de
salvarea, afişarea şi (numai dacă este unui organ de control (de ex. Poliţia) şi regulament pe cartela tahografică.
introdusă o singură cartelă de conducător permite accesul la memoria de mare

e
auto) imprimarea unor activităţi sub capacitate. Toate datele memorate şi Scoatere automată
această identitate. datele cartelei conducătorului auto Dacă DTCO identifică un deranjament la

ic
introduse sunt accesibile. Ele pot fi afişate, blocarea cartelei, încearcă să înregistreze
왘 Cartela de întreprindere printate sau descărcate prin interfaţa de datele pe cartela tahografică înainte de
download. scoaterea automată a acesteia. În acest
Cartela de întreprindere identifică
caz integritatea şi autenticitatea datelor de
rv
întreprinderea şi reglementează accesul
왘 Cartela atelierului pe cartela tahografică nu mai sunt
la datele acestei întreprinderi. Cartela
garantate! 8
întreprinderii permite afişarea, imprimarea Personalul unui atelier autorizat care sunt
şi descărcarea datelor stocate în memoria autorizate să programeze, să calibreze şi
Se
de mare capacitate sau în cartela să verifice obţin cartela atelierului.
conducătorului auto introdusă. Dacă este
cazul (o dată per aparat) introducerea
statului membru autorizat şi numărul
oficial de înmatriculare în DTCO 1381.

© Continental Automotive GmbH 79


Cartelele tahografice 8. Descrierea produsului

왘 Dreptul de accesare al cartelei tahografice

Drepturile de acces ale datelor din

ly
Cartela de control

Cartela atelierului
memoria de mare capacitate a

conducător auto
DTCO 1381 sunt reglementate legal şi

întreprindere
sunt permise numai cu cartela

Fără cartelă

Cartela de

Cartela de
corespunzătoare.

on
Date conducător auto X V V V V Date conducător = Date cartela conducătorului
auto auto
Printare

Date vehicul T1 T2 T3 V V Date vehicul = Datele memoriei de mare

e
capacitate
Date parametrii V V V V V Date parametrii = Date reglare aparat/calibrare

ic
Date conducător auto X V V V V
Afişări

Date vehicul T1 T2 T3 V V V = Drepturi nelimitate de acces


rv
Date parametrii V V V V V T1 = Activităţile conducător auto din ultimele zile
8 fără date de identificare ale conducătorului
Date conducător auto X T2 V V V T2 = Identificare conducător auto numai după
Citire date

introducere cartelă
Se

Date vehicul X X T3 V V T3 = Activităţile conducătorului auto angajat al


întreprinderii
Date parametrii X X V V V X = Nu e posibil

80 DTCO 1381
8. Descrierea produsului Date salvate

쮿 Date salvate

왘 Cartela de conducător auto Cu privire la activităţile întreprinderii se 앫 DTCO 1381 poate stoca cca. 168 de

ly
앫 Datele pentru identificarea salvează următoarele date: ore valori ale vitezei cu rezoluţie de un
conducătorului auto 앫 Tipul activităţii minut. Valorile se înregistrează cu
– Intrare / ieşire cont precizie de secunde, cu oră şi dată.
După fiecare utilizare a vehiculului se

on
salvează următoarele date: – Descărcarea datelor din memoria 앫 Valorile vitezei salvate cu înaltă
de mare capacitate rezoluţie (un minut înainte şi un minut
앫 Vehicule utilizate
– Descărcarea datelor de pe cartela după o întârziere neobişnuită) folosesc
앫 Activităţile conducătorului auto, la de conducător auto la evaluare în cazul unui accident.
un regim normal de deplasare minim
앫 Perioada de timp ( de la / până la) în Aceste date pot fi citite prin Download
28 de zile.
care au fost descărcate datele. Interface:

e
앫 Introducere date ţară
앫 Identificare vehicul 앫 Download legal 24 de ore,
앫 Evenimente / deranjamente apărute
앫 Identitatea cartelei conducătorului 앫 cu software special de download

ic
앫 Informaţiile despre activităţile de auto de la care au fost descărcate întreaga memorie de masă.
control datele.
앫 Condiţii specifice la care vehiculul se 왘 VDO GeoLoc * (de la release 2.1)
rv
află pe un feribot/tren sau în starea Out 왘 Memoria de masă Opţional este posibilă şi înregistrarea
of scope. 앫 Într-o perioadă de minim 365 de zile datelor de poziţie a vehiculului 8
Dacă se depaşeşte capacitatea de calendaristice memoria de masă prin GPS.  Vezi "VDO GeoLoc * (de la
stocare, DTCO 1381 scrie peste datele salvează datele prestabilite conform release 2.1)" la pagina 17.
Se
mai vechi. regulamentului VO(CEE) 3821/85
anexa I B.
왘 Cartela de întreprindere 앫 Evaluarea activităţilor are loc la
앫 Se identifică întreprinderea şi se intervale de un minut în care
autorizează accesul la datele salvate DTCO 1381 evaluează activitatea cea
ale întreprinderii. mai lungă din intervalul considerat.

© Continental Automotive GmbH 81


Managementul timpului 8. Descrierea produsului

쮿 Managementul timpului
DTCO 1381 memoreză începutul şi
Offset- zone de State Exemplu:

ly
sfârşitul tuturor intrărilor de timp pt timpul timp
de lucru, de disponibilitate, de condus, de Ora locală în Germania = ora 15:30 (ora
odihnă etc. în timp UTC. 00:00 (UTC) UK / P / IRL / IS de vară)
+ 01:00 h A / B / BIH / CZ / D /

on
Zona de timp Timp UTC = Timp local - (ZO + SO)
"0" = UTC DK / E / F / H / HR / I /
= Ora 15:30 –
L / M / N / NL / PL / S /
(01:00 h + 01:00 h)
SK / SLO / SRB
Timp UTC = 13:30 Ora
+ 02:00 h BG / CY / EST / FIN /
GR / LT / LV / RO /
TR / UA

e
+ 03:00 h RUS

ic
왘 Convertire în timp UTC

Timp UTC = Timp local - (ZO + SO)


Zone de timp în Europa
rv
ZO = Offset- zone de timp
8 Timpul UTC corespunde zonei "0" din cele SO = offset-ora de vară
24 de zone (–12 ... 0 ... +12) ale globului. (la sfârşitul orei de vară nu
Se
Din fabrică, ora afişată pe display este se aplică acest offset)
setată din principiu în timp UTC. Prin (ZO + SO) = offset setat la
funcţiile din meniu puteţi seta ora locală. DTCO 1381
 Vezi "Setare timpul local" la pagina 61.

82 DTCO 1381
8. Descrierea produsului Întreţinere şi asistenţă

쮿 Întreţinere şi asistenţă

왘 Curăţare DTCO 1381 왘 Îndepărtarea componentelor


Aveţi grijă să fie reînnoită plăcuţa

ly
Curăţaţi carcasa, ecranul şi tastele de de instalare după fiecare verificare Vă rog îndepărtaţi DTCO 1381
funcţii cu o lavetă uşor umezită sau cu o şi să conţină indicaţiile prescrise. împreună cu componentele de
lavetă de curăţare din microfibre.
Aveţi grijă ca în timpul procedurii de sistem conform directivelor în

on
verificare să nu fie întreruptă vigoare din statele membre, privind
Nu utilizaţi detegenţi corozivi şi nici
tensiunea de alimentare a îndepărtarea aparatelor de control
diluanţi sau benzină.
DTCO 1381 mai mult de 12 luni în EG.
total, de exemplu prin separarea
왘 Obligaţia verificării pt tahografe
bateriei de vehicul.
Serviciul de întreţinere preventivă nu este

e
necesar pt DTCO 1381. Cel puţin o dată la 왘 Comportament la reparare /
doi ani trebuie verificată funcţionarea înlocuire DTCO 1381
regulamentară a DTCO 1381 printr-un

ic
Atelierele de reparaţie autorizate pot să
atelier autorizat.
descarce date de pe DTCO 1381 şi să le
Reexaminările sunt necesare, dacă ... furnizeze întreprinderii corespunzătoare.
rv
앫 Au avut loc schimbări la vehicul, de Dacă descărcarea datelor stocate nu este
exemplu la numărul de impulsuri sau la posibilă din cauza unui defect, atelierele
circumferinţa anvelopei,
8
de reparaţii sunt autorizate să elibereze
앫 S-a făcut o reparaţie la DTCO 1381, întreprinzătorului o confirmare scrisă
Se

앫 Se modifică semnul oficial al asupra acestui fapt.


vehiculului,
Arhivaţi datele sau păstraţi
앫 Timpul UTC este deviat cu mai mult de
confirmarea scrisă pentru
20 de minute.
eventualele întrebări.

© Continental Automotive GmbH 83


Date tehnice 8. Descrierea produsului

쮿 Date tehnice
왘 DTCO 1381 왘 Rolă de hârtie

ly
Valoare finală 220 km/h (conform anexei I B) Condiţii de mediu Temperatură: -25 până la 70 °C
domeniu de 250 km/h (pentru alte utilizări ale ambiant
măsură vehiculului)

on
LC-display 2 linii cu câte 16 caractere Dimensionări Diametru: cca 27,5 mm
Temperatură Exploatare: -25 până la 70 °C Lăţime: 56,5 mm
Depozitare: -40 până la 85 °C Lungime: cca 8 m
Tensiune 24 sau 12 volt-DC Comand.-nr. 1381.90030300
Consum de curent Tipic pentru Rolele de hârtie de schimb originale se
Standby: funcţionare: obţin de la centrul dvs. autorizat de

e
max. 30 mA (12 V) max. 3,0 A (12 V) service şi distribuţie.
max. 20 mA (24 V) max. 1,0 A (24 V)

ic
EMC / EMC ECE R10
Atenţie, vă rog
Unitate printare Dimensiune caracter: 2,1 x 1,5 mm
termică Lăţime imprimare: 24 caractere/linie Utilizaţi (comandaţi) numai role de hârtie (hârtie originală
rv
Viteza: cca. 15 - 30 mm/s pentru imprimare VDO) pe care este vizibil tipul tahografului
8 (DTCO 1381) cu simbolul de verificare " " şi simbolul
Imprimarea diagramelor
valabil de acceptare " " sau " ".
Tip de protecţie IP 54
Se

Echipament 앫 Varianta ADR


special posibil 앫 Plăcuţă specifică clientului, iluminarea ecranului şi tastelor
앫 Setarea automată a activităţilor după pornit / oprit aprindere
앫 Imprimarea şi descărcarea profilurilor v / n, intrărilor de stare D1/D2
앫 VDO Counter / De la Release 2.1: VDO GeoLoc

84 DTCO 1381
Pictograme şi exemple de printare

Aspectul pictogramei

ly
Simbol ţări
Exemple printare

on
Explicaţie la exemple de printare
Caracteristica setului de date pentru evenimente sau deranjamente

e
ic
rv
Se
9

© Continental Automotive GmbH


Aspectul pictogramei 9. Pictograme şi exemple de printare

쮿 Aspectul pictogramei

Regimuri de lucru Aparate / funcţii x Deranjament

ly
 Întreprindere 1 Slotul cartelei-1; Şofer-1  Instrucţiune control / avertizare
timp lucru
 Control 2 Slotul cartelei-2; Şofer-2
 Început tură
Cartelă tahografului (citirea

on
 Exploatare 
încheiată)  Loc
 Calibrare
 Cartela tahografului introdusă,  Securitate
 Producător date în curs de citire
  Viteza
 Ora Timp
Persoane 
 Imprimantă / imprimare Σ Total / abstract
 Întreprindere

e
 Intrare date Sfârşitul turei
 Controlor 
 Afişare
 Şofer M Intrare manuală date despre
A pornit VDO GeoLoc *.

ic
 activităţi şofer
 Atelier / loc verificare (de la release 2.1)
 Producător  Stocare externă Condiţii specifice
Descărcare date (copiere)
Nu e necesar aparatul de control
Activităţi
rv OUT
Transmisia datelor în progres
 Staţionare pe feribot sau tren
 Timp disponibilitate  Senzor
 Timp rulare  Vehicul / unitate vehicule / Calificative
Se
 Pauză şi timp odihnă DTCO 1381
9 24h Zilnic
 Alt timp de lucru  Circumferinţă pneuri
| Săptămânal
 Întrerupere legală  Alimentare energie electrică
 Două săptămâni
? Necunoscut  De la sau până la
Diverse
! Eveniment

86 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Aspectul pictogramei

왘 Combinaţii-pictograme

Diverse Cartele v Diagramă-v

ly
 Locul de control  Cartela de conducător auto D Diagramă stare D1/D2 *

 Timp început  Cartela de întreprindere %v Profiluri viteză *

 Timp sfârşit  Cartela de control %n Profiluri turaţie *

on
OUT Început "out of scope":  Cartela atelierului
Nu e necesar aparatul de control
Afişări
--- Fără cartelă
OUT Sfârşit "out of scope": 24h Activităţi zilnice şofer (valoare zi)
pe cartelă
 Locul la începutul zilei de lucru Rulare
!x Evenimente şi deranjamente de pe
(Începutul turei)  Echipă cartelă conducător auto
Locul la sfârşitul zilei de lucru

e
  Suma timpului de condus pentru 24h Activităţi zilnice conducător auto
(sfârşitul turei) două săptămâni (valoare zi) de la vehicul /
 De la vehicul DTCO 1381

ic
 Printare cartelă conducător auto Printări Evenimente şi deranjamente la
!x
 Printare vehicul / DTCO 1381 24h Activităţi zilnice şofer (valoare zi) vehicul / DTCO 1381
pe cartelă
Intrare date vehicul / DTCO 1381  Depăşiri viteză

rv
!x Evenimente şi deranjamente de pe
 Afişare cartelă conducător auto  Date tehnice
cartelă conducător auto
 Afişare vehicul / DTCO 1381  Intreprindere
24h Activităţi zilnice şofer (valoare zi)
 Ora locală de pe DTCO 1381
Se

 Corectură UTC !x Evenimente şi deranjamente la 9


DTCO 1381
 Depăşiri viteză
 Date tehnice
 Activităţile şoferului 

© Continental Automotive GmbH 87


Aspectul pictogramei 9. Pictograme şi exemple de printare

Evenimente x Deranjament descărcare date  Cartelă falsă

! Introducerea unei cartele x Deranjament senzor  Extragerea nu e posibilă


tahografice nevalabile (IMS = Independent Motion Signal) Procedeu amânat

ly
x 
! Suprapunere timp Lipseşte semnalul independent de ? Înregistrare inconsistentă
deplasare
! Introducerea cartelei de  Deranjament aparat
conducător auto în timpul cursei

on
Avertizări timpi de condus 1 Nu e valabil în zilele ...
 Depăşirea vitezei
 Pauză! § Calibrarea în zilele ...
! Eroare în comunicarea cu senzorul
1 Descărcare cartelă de conducător
! Setare timp (prin atelier) Procedeu manual intrare date auto în zile ... (de la release 2.1)
! Conflict cartele // Introducere "Activităţi"
Cursă fără cartelă de conducător
VDO Counter *
! ? Introducere "Activitate

e
auto valabilă necunoscută"  Timp de condus rămas
! Ultima procedură a cartelei nu a ? Intrare "loc" la sfârşitul turei Începerea următorului timp de

ic
fost finalizată corect condus
? Intrare "loc" la începutul turei
! Întreruperea alimentării cu curent  Release 2.0
 Release 2.1
! Violarea securităţii Instrucţiuni de control
Timpul viitor de condus
rv
 Control depăşirea vitezei  Intrare falsă
 Release 2.0
! Conflict de date la deplasarea  Accesul la meniu nu e posibil  Release 2.1
vehiculului Rog intrare date
  Timp de pauză rămas/pauză de
Se
Afişarea nu e posibilă odihnă rămasă
9 Deranjamente 
 Sertar deschis  Timp rămas până la începere
x Funcţie eroare cartelă perioadă de odihnă zilnică,
o Nu e hârtie
x Deranjament afişaj săptămânală
 Întârziere printare
x Deranjament imprimantă
 Cartelă greşită
x Deranjament intern DTCO 1381

88 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Simbol ţări

쮿 Simbol ţări

Alocare valori FL Liechtenstein RO România

ly
A Austria FR/FO Insulele Feroe RSM San Marino

AL Albania GE Georgia RUS Federaţia Rusă


GR Grecia S Suedia

on
AND Andora
ARM Armenia H Ungarn SK Slovacia

AZ Azerbaidjan HR Croaţia SLO Slovenia

B Belgia I Italia SRB Serbia

BG Bulgaria IRL Irlanda TM Turkmenistan

BIH Bosnia şi Herţegovina IS Islanda TR Turcia

e
BY Belarus KZ Kazahstan UA Ucraina

CH Elveţia L Luxemburg UK Regatul Unit, Alderney, Guernsey,

ic
LT Lituania Jersey, Isle of Man, Gibraltar
CY Cipru
Letonia UZ Uzbekistan
CZ Republica Cehă LV
Malta V Vatican
D Germania
rv M
Monaco WLD Altele
DK Danemarca MC

E Spania 1) MD Republica Moldovei


1) 
MK Macedonia Vezi "Simboluri regiuni" la pagina 90.
Se
EC Comunitatea Europeană
EST Estonia MNE Muntenegru 9
EUR Restul Europei N Norvegia

F Franţa NL Olanda

FIN Finlanda P Portugalia


PL Polonia

© Continental Automotive GmbH 89


Simbol ţări 9. Pictograme şi exemple de printare

왘 Simboluri regiuni

Alocare valori – Spania

ly
AV Andaluzia AST C PV NA
AR Aragon
AST Asturia

on
G
C Cantabria
CAT Catalonia LR
CAT
CL Castilia-León CL AR
CM Castilia-La Mancha
CV Valensia
M

e
EXT Extremadura
G Galisia CM CV IB

ic
IB Insulele Baleare
EXT
IC Insulele Canare
LR La Rioja
rv MU
M Madrid
AN
MU Murcia
NA Navara
Se
IC
9 PV Ţara Bascilor

90 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Exemple printare

쮿 Exemple printare

왘 Printare zi cartelă conducător auto

ly
1  26.11.2013 14:55 (UTC)
-----------------------
8c  06:17 00h45
 07:02 00h39  18:38 CH
205 408 km

on
24h  07:41 01h19 
2 8e  04h54 317 km
-----------------------
 Schmitt
95 958 km; 86 km
------------------------ 11d  02h27  03h29
3 Peter 8a ? 09:00 00h24  01h14 ? 11h56
 04h28
D /12345678901234 5 6 -----------2------------
----------------------- 8b  S /LCR 243 12 ----------!x-----------
x 0 10.11.2013 12:45
 Rogenz 205 002 km
00h04
3a Winfried 8c  09:24 02h30 
 D /VS VM 612
DK /45678901234567 7 8  11:54 00h39
04.01.2014 ------------------------ ------------------------
----------------------- 8a ? 12:33 00h10 12c ! 0 05.08.2013 09:23

e
 ABC12345678901234 -----------1------------ !34 ( 0) 00h01
4 D /VS VM 612  12:43 02h27  D /VS VM 612
----------------------- 8c  15:10 01h12 ------------------------
 Continental Automotive  16:22 00h16

ic
5 GmbH  16:38 00h42  D /VS VM 612
1381.12345678901 8d 16:38 ---------- 13 ----------!x-----------
-----------------------  17:20 00h52  5 15.11.2013 16:42
 NFZ-Profi Service & Ve  18:12 00h24 ( 2) 00h12
6 rtrieb  18:36 00h02 D /98765432109876 5 4
F /12345678901234 5 6
8e
rv
D /87654321087654 3 2 205 408 km; 231 km
------------------------ ------------------------
 02.04.2012
----------------------- 8a ? 18:38 05h22 13c  4 15.10.2013 11:10
D /12345678901234 5 6 -----------Σ------------ ( 95) 00h30
7  11.11.2013 11:11  11 06:00 D DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
----------------------- 95 872 km
8 25.11.2013 310 09:00 D ------------------------
Se
x 0 10.11.2013 12:45
------------------------ 11a 95 958 km
00h04 9
8a ? 00:00 06h00 09:24 D
205 002 km DK /45678901234567 7 8
 06:00 00h17 ------------------------
-----------1------------ 12:33 D
 Friedrichshafen
8b  D /VS VM 612 205 177 km .....................
95 872 km 12:43 D
205 177 km 21  Schmitt Peter
.....................
 Rogenz Winfried
.....................



© Continental Automotive GmbH 91


Exemple printare 9. Pictograme şi exemple de printare

Particularitate la "printare zi cartelă 왘 Evenimente / deranjamente


conducător auto" cartela de conducător auto

ly
-----------------------
D /12345678901234 5 6 1  11.11.2013 11:11 (UTC)
-----------------------
 11.11.2013 11:11  ------------------------
-----------------------
25.11.2013 310
2 !x
----------------------- ! 05.08.2013 09:23

on
8f  Schmitt 12c !22 00h01
--------? ! ? -------- 3 Peter  D /VS VM 612
D /12345678901234 5 6 ------------------------
------------------------ ----------------------- ! 17.04.2013 16:04
? 00:00 06h00  Rogenz !11 01h02
 D /VS VM 612
 06:00 00h17 3a Winfried
-----------1------------ DK /45678901234567 7 8 12b -----------x-----------
x 10.11.2013 12:45
04.01.2014
----------------------- 00h04
4  ABC12345678901234  D /VS VM 612
------------------------

e
D /VS VM 612
 D /VS VM 612 12a -----------!----------- 12c x 11.02.2013 18:02
00h03
95 872 km ! 04.04.2013 02:14
 06:17 00h45 06h03  D /VS VM 612
------------------------

ic
 07:02 00h39   S /LCR 243
x 20.12.2012 01:54
8g  07:41 ------------------------
00h04
km; km 12c ! 04.11.2013 18:12
00h01  D /S VD 432
-----------Σ------------
06:00 D  D /VS VM 612 ------------------------
95 872 km ------------------------  Ulm
.....................
rv ! 10.02.2013 08:12
 00h00 km
00h05 21 Schmitt Peter
 .....................
 D /S VD 432  Rogenz Winfried
.....................
------------------------
! 12.12.2012 10:15
----------------------- 00h10
Se
-----------------------  D /VS VM 612
9 25.11.2013 310 ------------------------
------------------------ ! 10.05.2013 08:45
8h ----------OUT-----------
 D /VS VM 612
00h01
-----------1------------
 D /VS VM 612
95 872 km
 00:00 07h02
 07:02 00h39

92 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Exemple printare

왘 Printare zi vehicul

 27.11.2013 16:55 (UTC)

ly
1 -----------------------
24h 10e  06:17 00h45
 07:02 00h39 
D /VS VM 612
25.11.2013 16:30
2 -----------------------  07:41 01h19 
 Schmitt 10g 95 958 km; 86 km 96 206 km
3 Peter ------------------------  16:30 00h56

on
D /12345678901234 5 6 ---  17:26 01h11
----------------------- 10a 95 958 km 96 274 km; 68 km
 ABC12345678901234  09:00 00h05 ------------------------
D /VS VM 612 95 958 km; 0 km
4 ----------------------- ------------------------
---
96 274 km
5
 Continental Automotive 10b  Mustermann  18:37 00h23
GmbH Heinz-Dieter 10a  19:00 00h21
1381.12345678901 F /12345678901234 5 6  19:21 04h39
----------------------- 16.06.2013 96 284 km; 10 km
6  NFZ-Profi Service & Ve 10c D /M MS 680
10h -----------2------------

e
rtrieb 24.11.2013 18:54 ---
D /87654321087654 3 2 95 872 km
 02.04.2012 10d 95 958 km
10a  00:00 07h02
-----------------------  09:05 00h25  00:00 07h02
7 D /12345678901234 5 6

ic
 09:30 02h55
 11.11.2013 11:11   12:25 01h18
----------------------- 10f 12:25 ---------- 11 -----------Σ------------
9 25.11.2013  13:43 00h03 1---
95 872 - 96 284 km 10e  13:46 00h02   00h21 10 km
10 -----------1------------  13:48 00h45  11b  00h28  00h00
---
rv  14:33 00h35   11h16
95 872 km  15:08 01h02  2---
10a  00:00 06h17 10g 96 206 km; 248 km 11c  00h00  12h16
95 872 km 0 km ------------------------  07h02
------------------------ --- ------------------------
10b  Rogenz 96 206 km  Rogenz
Se
Winfried  16:10 00h20 Winfried
DK /45678901234567 7 8
04.01.2014
96 206 km; 0 km
------------------------
11e DK /45678901234567 7 8 9
09:00 D
10c S /LCR 243
24.11.2013 18:54
 Anton
Max
95 958 km
 01h19 86 km
A /56789567895678 9 5  01h24  00h00
10d 95 872 km M 25.10.2013  00h00
 01h58



© Continental Automotive GmbH 93


Exemple printare 9. Pictograme şi exemple de printare

왘 Evenimente / deranjamente
vehicul
13 ----------!x-----------
! 1 25.11.2013 19:01

ly
( 1) 00:20
--- 1  24.10.2013 16:07 (UTC)
-----------------------
!
!17
0 17.04.2013 16:04
( 0) 01h02
------------------------
13c  5 15.11.2013 16:42 2 !x
-----------------------
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6
( 2) 00h12

on
 Schmitt UK /54321987654321 9 8
D /98765432109876 5 4
F /12345678901234 5 6 3 Peter ------------------------
------------------------ D /12345678901234 5 6 ! 0 05.08.2013 09:23
x 0 10.11.2013 12:45 ----------------------- !22 ( 0) 00h01
00h04 4  ABC12345678901234 DK /45678901234567 7 8
DK /45678901234567 7 8 D /VS VM 612 13b -----------x-----------
x 0 10.08.2013 07:00
------------------------ 13a -----------!-----------
! 0 10.08.2013 08:12 00h02
 Lindau
..................... ( 0) 00h01 D /12341234123412 3 4
21  Schmitt Peter
..................... D /12345678901234 5 6 ------------------------
 ..................... F /12345678901234 5 6 13c x 0 05.05.2012 07:15

e
------------------------ 00h14
 ..................... 13c ! 0 10.08.2013 08:20 D /12345678901234 5 6
 ..................... ( 0) 00h03 F /12345678901234 5 6
D /12345678901234 5 6 ------------------------

ic
F /12345678901234 5 6 x 6 05.05.2012 07:15
------------------------ 00h14
! 1 15.10.2013 07:02 D /12345678901234 5 6
Particularitate la "printare zi vehicul" ( 1) 00h54 F /12345678901234 5 6
--- ------------------------
rv ------------------------ x 0 12.09.2013 21:00
00h01
! 2 15.10.2013 07:02
-----------1------------ ( 1) 00h54 ---
10i ----------OUT----------- --- ------------------------
 Rogenz ------------------------ x 0 02.06.2013 21:00
Winfried ! 3 15.03.2012 07:56 00h30
DK /45678901234567 7 8 ( 1) 00h01 D /12341234123412 3 4
Se
04.01.2014 F /12345678901234 5 6 ------------------------
9 S /LCR 243 B /22335578901234 1 2  Lindau
....................
------------------------ 21  Schmitt Peter
....................
 4 15.10.2013 11:10
( 95) 00h30  ....................
DK /45678901234567 7 8
F /12345678901234 5 6

94 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Exemple printare

왘 Depăşiri viteză 왘 Date tehnice


ë ?????????????????
/??????????????
 24.10.2013 14:50 (UTC) ------------------------

ly
w 8 000 Imp/km
1 ----------------------- 1  25.10.2013 14:50 (UTC) k 8 000 Imp/km
 90 km/h ----------------------- l 3 050 mm
2 ----------------------- 2   315/70/R22.5
 Mustermann -----------------------  90 km/h
3 Heinz-Dieter 3  Spedition Mustermüller 0 - km

on
F /12345678901234 5 6 D /12341234123412 3 4 ------------------------
16.06.2013 -----------------------  NFZ-Profi Service & Ve
-----------------------  Mustermann rtrieb
 ABC12345678901234 3a Heinz-Dieter
4 D /VS VM 612 F /12345678901234 5 6
Hauptstr. 24-26 Muster
----------------------
13.03.2013 14:15
16.06.2013
----------------------- 17 -----------------------
19 17.04.2013 17:44 ( 7) 4  ABC12345678901234
! 08.03.2012 14:00
 08.03.2012 15:00
--------------------- D /VS VM 612  Fa. Mustermann & NFZ-
20 24.05.2012 14:02 00h06 ----------------------- 17a Hersteller
14

e
98 km/h 92 km/h ( 1)  Continental Automotive Schillerstr. 10 Muster
 Förster GmbH kirchen
20c Thomas H.-Hertz-Str.45 78052 D /45678901234567 8 9
D /98765432109876 5 4 VS-Villingen 21.01.2013
-------(365)---------- 1381.12345678901234567

ic
------------------------
20a 15.10.2013 11:10 00h30 e1-84 ! 28.08.2012 13:00
98 km/h 95 km/h ( 95) 12345678  28.08.2012 13:26
 Rogenz 2013  Kienzle ARGO GMBH
Winfried V xxxx 17.04.2013 Bismarckstr. 19 Berlin
DK /45678901234567 7 8 ----------------------- -Steglitz
rv
------------------------ 15  87654321 D /89012345678901 5 6
e1-175 19.10.2013
DK /45678901234567 7 8 08.03.2012 ----------!x-----------
20b
-------(10)-----------
16.05.2013 17:10 00h15
16 -----------------------
 Fa. Mustermann & NFZ- 18 ! 18.10.2013 06:34
x 30.09.2013 18:15
94 km/h 92 km/h ( 12) Hersteller ------ ATTACHMENT------
25
Se
 Mustermann Schillerstr. 10 Muster
20c Heinz-Dieter 16a kirchen
SWUM
V xx.xx 9
F /12345678901234 5 6 D /45678901234567 8 9 ----------------------
------------------------
......................
21.01.2013 26 CAN: 1
Source: speed
 ...................... 16b  08.03.2012 (1) Gain: 0.00390625
21  ABC12345678901234 Factor: 0.926
Mustermann Heinz
 ...................... ----------і------------
27 CR(EU) No.1266/2009: XX

© Continental Automotive GmbH 95


Exemple printare 9. Pictograme şi exemple de printare

왘 Activităţile şoferului 왘 Diagramă-v 왘 Diagramă stare D1/D2 *

------------------------ ------------------------ ------------------------

ly
1  25.10.2013 14:50 (UTC) 1  25.10.2013 14:50 (UTC) 1  25.10.2013 14:50 (UTC)
----------------------- ----------------------- -----------------------
2 
----------------------- 2 v
----------------------- 2 D
-----------------------
3  Mustermann
4  ABC12345678901234
4  ABC12345678901234

on
Heinz-Dieter D /VS VM 612 D /VS VM 612
F /12345678901234 5 6 ----------------------- -----------------------
16.06.2013  Continental Automotive  Continental Automotive
----------------------- 5 GmbH 5 GmbH
 Continental Automotive 1381.12345678901 1381.12345678901
5 GmbH ----------------------- ----------D-----------
1381.12345678901 20.10.2013 ? 0 1
--------------------- 95 872 - 96 284 km D1
28 ?     ----------v----------- D2
29 30 ------------------------

UTC 00:00 01:00 02:00 03:00


km/h

e
24.10.13
23.10.13
22.10.13
21.10.13
20.10.13
19.10.13
18.10.13
120
------------------------

30

60

90

UTC 00:00 01:00 02:00 03:0024:00


24.10.13
23.10.13
22.10.13
21.10.13
20.10.13
19.10.13
18.10.13

0
UTC 00:00 01:00

ic D1

D2
rv
23:00 24:00

Se
9
24:00

------------------------ ------------------------ ------------------------


21  ..................... 21  ..................... 21  .....................

96 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Exemple printare

왘 Profiluri viteză * 왘 Profiluri turaţie * 왘 Imprimare în ora locală

1  27.11.2013 17:05 (UTC) 1  27.11.2013 17:05 (UTC) ------------------------

ly
----------------------- ----------------------- 31 !!! No legal printout!!!
2 %v
-----------------------
2 %n
-----------------------
------------------------
 25.11.2013 01:00
3
 Spedition Mustermüller  Spedition Mustermüller 32  26.11.2013 01:00
D /12341234123412 3 4 3 D /12341234123412 3 4 UTC +01h00

on
----------------------- ----------------------- -----------------------
4  ABC12345678901234  ABC12345678901234 33  26.11.2013 15:55 (LOC)
D /VS VM 612 4 D /VS VM 612 -----------------------
-----------------------

-----------------------
 34 24h
-----------------------
25.11.2013 00:00 25.11.2013 00:00  Rogenz
25.11.2013 06:17 25.11.2013 06:17 Winfried
--- km/h ----------- --- rpm ------------ DK /45678901234567 7 8
04.01.2014
112 <=v< 221 00h00 3281 <=n< × 00h00 -----------------------

e
22 ----------------------- -----------------------  ABC12345678901234
 Mustermann
Heinz-Dieter 22  Mustermann
Heinz-Dieter
D /VS VM 612
-----------------------
25.11.2013 18:37 25.11.2013 18:37  Continental Automotive
26.11.2013 00:00 26.11.2013 00:00 GmbH

ic
--- km/h ----------- --- rpm ------------ 1381.12345678901
0 <=< 1 05h02 0 <=n< 1 05h02 -----------------------
1 <=v< 10 00h01 1 <=n< 234 00h00  NFZ-Profi Service & Ve
10 <=v< 16 00h02 24 234 <=n< 469 00h00 rtrieb
16 <=v< 24 00h04 469 <=n< 703 00h00 D /87654321087654 3 2
23 24 <=v<
rv
32 00h05 703 <=n< 938 00h00  02.04.2012
32 <=v< 40 00h05 938 <=n< 1172 00h00 -----------------------
40 <=v< 48 00h04 1172 <=n< 1406 00h03 D /12345678901234 5 6
48 <=v< 56 00h00 1406 <=n< 1641 00h03  11.11.2013 12:11 
56 <=v< 64 00h00 1641 <=n< 1875 00h04
64 <=v< 72 00h00 1875 <=n< 2109 00h09
Se
72 <=v< 80 00h00 2109 <=n< 2344 00h02
80 <=v<
88 <=v<
88 00h00
96 00h00
2344 <=n< 2578 00h00
2578 <=n< 2812 00h00
9
96 <=v< 104 00h00 2812 <=n< 3047 00h00
104 <=v< 112 00h00 3047 <=n< 3281 00h00
112 <=v< 221 00h00 3281 <=n< × 00h00
------------------------ ------------------------
21  .................... 21
 ....................

© Continental Automotive GmbH 97


Explicaţie la exemple de printare 9. Pictograme şi exemple de printare

쮿 Explicaţie la exemple de printare

La cerere, imprimarea poate fi 왘 Legendă blocuri de date Date titularul cartelei tahografice
3

ly
prevăzută cu logo-ul specific fimei. introduse:
1 Data şi ora printării în timp UTC  = Controlor
 = Şofer
2 Tipul printării:

on
1 -----------!-----------  = Întreprinzător
! 0 10.08.2013 08:12 24h = Printare zi cartelă
( 0) 00h01  = Atelier / loc verificare
D /12345678901234 5 6 conducător auto
앫 Nume
F /12345678901234 5 6 !x = Evenimente /
2 ------------------------ 앫 Prenume
! 0 10.08.2013 08:20 deranjamente cartela de
( 0) 00h03 앫 Identificare cartelă
conducător auto
앫 Cartelă valabilă până la ...
24h = Printare zi DTCO 1381

e
!x = Evenimente / Pentru cartelele tahografice care nu
Fiecare imprimare constă dintr-o sunt asociate unei persoane, în locul
deranjamente la DTCO 1381
succesiune de diverse blocuri de date, numelui se printează numele locului
 = Depăşiri viteză

ic
care sunt identificate printr-un identificator de control, al întreprinderii sau al
Se printează în plus şi valoarea setată atelierului.
de bloc (1).
a limitei de viteză.
3a Date titularul următoarei cartelei
Un bloc de date conţine una sau mai multe  = Date tehnice DTCO 1381 tahografice
rv
propoziţii de date, care sunt identificate  = Activităţile şoferului Identificare vehicul:
printr-un identificator de propoziţii (2). v = Diagramă-v 4
앫 Număr identificare vehicul
Un identificator de propoziţii nu poate fi Printări opţionale: 앫 Stat membru admis şi simbol
printat imediat după un identificator de
Se
D = Diagramă stare D1/D2 * vehicul
9 bloc! %v = Profiluri viteză * Identificare tahograf:
5
%n = Profiluri turaţie * 앫 Producător tahograf
앫 Număr tahograf DTCO 1381 

98 DTCO 1381
9. Pictograme şi exemple de printare Explicaţie la exemple de printare

6 Ultima calibrare a tahografului: 8b Introducerea cartelei de 8h Condiţia specifică "OUT of scope"


앫 Numele atelierului conducător în locaş (slotul a fost activată la începutul zilei.
앫 Identificare cartelă atelier cartelei-1 sau slotul cartelei-2):
9 Începutul listării tuturor

ly
앫 Data calibrării 앫 Stat membru admis şi codul activităţilor şoferului la
Ultimul control vehiculului DTCO 1381:
7
앫 Identificare cartelă de control 앫 Kilometrajul la introducerea 앫 Zi calendaristică a imprimării

on
앫 Data, ora şi tipul controlului cartelei 앫 Kilometrajul la ora 00:00 şi la
 = Descărcare date de pe 8c Activităţi cartela de conducător 23:59
cartela de conducător auto auto: Ordinea cronologică a tuturor
 = Descărcare de pe 10
앫 Început şi durată şi statut activităţilor de la slotul cartelei-1
DTCO 1381 conducerea vehiculului
 = Printare 10a Perioada în care în slotul cartelei-
 = Exploatare în echipă 1 nu a fost introdusă nicio cartelă
 = Afişări

e
8d Condiţii specifice: de conducător auto:
8 Lista tuturor activităţilor şoferului
앫 Timp intrare şi pictogramă, în 앫 Kilometrajul la începutul
în ordinea intrării:
exemplul: Feribot sau tren perioadei
앫 Ziua calendaristică a

ic
contorizării printării şi 8e Scoaterea cartelei de conducător 앫 Activităţi setate în acestă
prezenţei (numărul zilelor în auto: perioadă
care s-a utilizat cartela.) 앫 Kilometraj şi distanţa parcursă 앫 Kilometrajul la sfârşitul
rv de la ultima introducere perioadei şi distanţa parcursă
8a ? = Perioadă, cartelă neintrodusă:
앫 Activitatea de intrare date 8f Atenţie: Inconsistenţă posibilă la 10b Introducerea cartelei de
manual după introducerea înregistrarea datelor, deoarece conducător auto:
cartelei de conducător auto cu această zi a fost stocată de două 앫 Nume conducător auto
Se

pictogramă, început şi durată. ori pe cartela tahografică. 앫 Prenume conducător auto 9


8g Activitate incompletă: 앫 Identificare cartelă
앫 La imprimarea cu cartela de 앫 Cartelă valabilă până la ...
conducător introdusă, durata
activităţilor şi rezumatul zilei
pot fi incomplete. 

© Continental Automotive GmbH 99


Explicaţie la exemple de printare 9. Pictograme şi exemple de printare

10c 앫 Stat membru admis şi codul 10i Condiţia specifică "OUT of scope" 11d Rezumatul zilei "Valori totale ale
oficial al vehiculului anterior a fost activată la începutul zilei. activităţilor" de pe cartela de
앫 Data şi ora scoaterii cartelei Rezumatul zilei conducător auto:
11

ly
din vehiculul precedent 앫 Timp total de rulare şi distanţa
10d 앫 Kilometrajul la introducerea 11a Locuri introduse: parcursă
cartelei 앫  = Început oră cu ţara şi 앫 Timp total de lucru şi de

on
M = s-a efectuat o introducere eventual regiunea disponibilitate
manuală de date 앫  = Sfârşit oră cu ţara şi 앫 Timp total de odihnă şi timp
Lista activităţilor: eventual regiunea necunoscut
10e
앫 Pictograma activităţii, Început 앫 Kilometrajul vehiculului 앫 Timp total activităţi în echipă
şi durata şi statut conducerea 11b Rezumatul segmentelor de timp 11e Rezumatul activităţilor ordonate
vehiculului fără cartela de conducător în cronologic după conducător auto
 = Exploatare în echipă slotul cartelei-1: (câte un şofer, cumulat pentru

e
Introducere condiţii specifice: 앫 Locuri introduse în ordine ambele fante):
10f
앫 Timp intrare şi pictograma cronologică (în exemplu fără 앫 Nume, prenume, identificarea

ic
condiţiei înregistrare) cartelei conducătorului auto
 = Tranzit pe feribot sau pe 앫 Toate activităţile de la slotul 앫  = Început oră cu ţara şi
tren cartelei-1 eventual regiunea
OUT = Început (nu e necesar
rv Rezumatul segmentelor de timp  = Sfârşit oră cu ţara şi
aparatul de control) 11c
fără cartela de conducător în eventual regiunea
OUT = Sfârşit slotul cartelei-2: 앫 Activităţile acestui conducător
10g Scoaterea cartelei de conducător 앫 Locuri introduse în ordine auto: timp total de rulare şi
Se
auto: cronologică (în exemplu fără distanţă parcursă, timp total
9 앫 Kilometrajul şi distanţa înregistrare) de lucru şi timp total de
parcursă 앫 Toate activităţile de la slotul disponibilitate, timp total de
10h Ordinea cronologică a tuturor cartelei-2 odihnă, timp total activităţi în
activităţilor de la slotul cartelei-2 echipă. 

100 DTCO 1381


9. Pictograme şi exemple de printare Explicaţie la exemple de printare

12 Lista ultimelor cinci evenimente Linia 3: Linia 2:


sau deranjamente stocate pe 앫 Statul membru admis şi 앫 Evenimentele a căror
cartela de conducător auto. numărul de înmatriculare al securitate este vulnerabilă

ly
vehiculului la care au apărut sunt detaliate printr-o criptare
12a Lista tuturor evenimentelor
stocate pe cartela şoferului evenimentele sau suplimentară.
ordonate după tipul de eroare şi deranjamentele.  Vezi "Criptarea următoarei

on
dată. Lista ultimelor cinci evenimente / descrieri" la pagina 107.
13
deranjamente stocate sau încă 앫 Numărul evenimentelor
12b Lista tuturor deranjamentelor
stocate pe cartela şoferului active la DTCO 1381. asemănătoare din această zi.
ordonate după tipul de eroare şi  Vezi "Numărul
13a Lista tuturor evenimentelor evenimentelor asemănătoare"
dată. înregistrate sau permanente la
DTCO 1381. la pagina 106.
12c Set de date al evenimentului sau 앫 Durata evenimentului sau

e
deranjamentului. 13b Lista tuturor deranjamentelor deranjamentului.
Linia 1: înregistrate sau permanente la
앫 Pictograma evenimentului DTCO 1381. Linia 3:

ic
sau deranjamentului. 앫 Identificarea cartelei
13c Set de date al evenimentului sau (cartelelor) introduse la
앫 Data şi începutul deranjamentului.
Linia 1: începutul sau la sfârşitul
Linia 2:
rv 앫 Pictograma evenimentului evenimentului sau
앫 Evenimentele a căror
sau deranjamentului. deranjamentului (maxim patru
securitate este vulnerabilă
앫 Criptare aplicaţie set de date. înregistrări).
sunt detaliate printr-o criptare
 Vezi "Caracteristica setului 앫 "---" apare dacă nu este
suplimentară.
Se
de date pentru evenimente introdusă nicio cartelă de 9
 Vezi "Caracteristica setului
sau deranjamente" la conducător auto.
de date pentru evenimente
sau deranjamente" la pagina 105.
pagina 105. 앫 Data şi începutul
앫 Durata evenimentului sau
deranjamentului. 

© Continental Automotive GmbH 101


Explicaţie la exemple de printare 9. Pictograme şi exemple de printare

14 Identificare tahograf: 16b 앫 Data şi scopul calibrării: 17a Lista datelor disponibile despre
앫 Producător tahograf 1 = Activare; înregistrarea setarea timpului:
앫 Adresa producătorului datelor de calibrare cunoscute 앫 Data şi ora, vechi

ly
tahografului în momentul activării 앫 Data şi ora, schimbat
앫 Număr 2 = Prima instalare; primele 앫 Numele atelierului care a setat
date de calibrare după
앫 Numărul autorizaţiei tipului de timpul
activarea DTCO 1381

on
construcţie 3 = Instalare după reparare – 앫 Adresa atelierului
앫 Numărul seriei aparat de schimb; primele 앫 Identificare cartele atelier
앫 Anul construcţiei date de calibrare pentru 앫 Cartelă atelier valabilă până
앫 Versiunea şi data instalării vehiculul actual la ...
softului de exploatare 4 = Verificare regulată; date Observaţie: În setul 2 de date este
Identificare senzor: de calibrare după verificare evident că timpul UTC setat a fost
15 5 = Introducerea numărului de
앫 Numărul seriei corectat de un atelier autorizat.

e
înmatriculare de către
앫 Numărul autorizaţiei tipului de 18 Ultimul eveniment înregistrat şi
antreprenor
construcţie 앫 Vehicul Număr identificare ultimul deranjament:

ic
앫 Data primei instalări (prima 앫 Statul membru admis şi 앫 ! = cel mai nou eveniment,
cuplare cu DTCO 1381) numărul de înmatriculare data şi ora
Date calibrare 앫 w = Turaţia vehiculului 앫 x = cel mai nou deranjament,
16
rv data şi ora
앫 k = constantă setată la
16a Lista datelor de calibrare (în seturi DTCO 1381 pentru 19 Informaţii la controlul "Depăşirea
de date): aproximarea vitezei vitezei":
앫 Nume şi adresă atelier 앫 l = Circumferinţa reală a 앫 Data şi ora ultimului control
Se
9 앫 Identificare cartele atelier pneului 앫 Data şi ora primei depăşiri de
앫 Cartelă atelier valabilă până 앫  = mărime pneu viteză de la ultimul control şi
la ... 앫  = Setare limită de viteză numărul următoarelor
앫 Kilometraj vechi şi nou depăşiri.
Setări de timp 20 Prima depăşire de viteză după
17 ultima calibrare. 

102 DTCO 1381


9. Pictograme şi exemple de printare Explicaţie la exemple de printare

20a Cele 5 cele mai grave depăşiri de 22 Date la titularul cartelei profilului 23 Înregistrare profiluri de viteză:
viteză din ultimele 365 de zile. înregistrat: 앫 Lista domeniilor de viteză
앫 Nume conducător auto definite şi perioada de timp în
20b Ultimele 10 depăşiri de viteză

ly
înregistrate. În plus se 앫 Prenume conducător auto acest domeniu
înregistrează şi cea mai mare 앫 Identificare cartelă 앫 Domeniu: 0 <=v< 1 =
depăşire de viteză pe zi. Observaţie: Datele eronate la titularul Staţionare vehicul

on
20c Înregistrări la depăşirile de viteză cartelei înseamnă: nu este introdusă Profilul vitezei este împărţit în
(în ordine cronologică după cea nicio cartelă de conducător auto în 16 zone. Domeniile autonome pot fi
mai mare Ř viteză): slotul-1. setate individual la instalare.
앫 Data, ora şi durata depăşirii 앫 Început înregistrare profil cu 24 Înregistrare profiluri de turaţie:
앫 Cea mai mare viteză de dată şi oră 앫 Lista domeniilor definite de
depăşire şi viteza Ř, numărul 앫 Sfârşit înregistrare profil cu turaţie motor şi perioada de
dată şi oră timp în acest domeniu

e
evenimentelor asemănătoare
din această zi Sunt generate noi profiluri: 앫 Domeniu: 0 <= n < 1 =
앫 Nume conducător auto 앫 Prin introducerea / scoaterea Motor oprit

ic
앫 Prenume conducător auto cartelei tahografice din slotul 앫 Domeniu: 3281 <= n < x =
앫 Identificare cartela cartelei-1 infinit
conducătorului auto 앫 Prin schimbarea zilei Profilul turaţiei este împărţit în
rv 16 zone. Domeniile autonome pot fi
Observaţie: Dacă într-un bloc nu 앫 Prin corectura timpului UTC
există niciun set de date pentru o 앫 Printr-o întrerupere în setate individual la instalare.
depăşire a vitezei, apare "---". alimentarea cu energie 25 Date speifice producătorului:
Date scrise de mână: electrică 앫 Numărul versiunii modulului
21
Se
앫  = Locul controlului upgrade software (SWUM) 9
앫  = Semnătură controlor
앫  = Timp început
앫  = Timp sfârşit
앫  = Semnătură şofer 

© Continental Automotive GmbH 103


Explicaţie la exemple de printare 9. Pictograme şi exemple de printare

26 Configurarea "semnalului de 28 Marcarea activităţilor: 32 Intervalul imprimării în oră locală.


deplasare independent" 앫 Legenda simbolurilor 앫  = Începerea înregistrării
앫 CAN: Vehicul magistrală date 앫 Începând cu ziua selectată se  = Sfârşitul înregistrării

ly
1 sau 2 formează o diagramă a 앫 UTC +01h00 = Diferenţa
앫 Source: Sursă semnal; activităţilor ultimelor 7 zile dintre timpul UTC şi ora
speed = ABS / wheel = turaţie calendaristice. locală.

on
roţi / odometer (GPS) = aparat Înregistrare prin diagrama Data şi ora imprimării în oră locală
29 33
GPS vitezelor din ziua selectată. (LOC).
앫 Gain: Factor de conversie la Înregistrarea grupurilor Tipul imprimării de exemplu
30 34
aproximarea unităţii de suplimentare de lucru, ca "24h" în oră locală "".
măsură între "sursa de utilizarea Blaulicht, Martinshorn
semnal independentă" şi etc.:
semnalul emiţătorului.

e
앫 Legenda simbolurilor
앫 Factor: Factor pentru 앫 Începând cu ziua selectată se
adaptare la semnalul formează o diagramă a

ic
emiţătorului. intrărilor de stare D1/D2 ale
27 Date despre traductorul montat ultimelor 7 zile calendaristice.
(de la Release 2.1): Atenţie, vă rog:
31
rv Imprimare neautorizată!
앫 OK: Traductorul conectat
(KITAS2+) corepunde Conform regulamentului
prevederii 161a (CR(EU) No. (de exemplu: obligaţia de
1266/2009). păstrare a documentelor) este
Se
9 앫 ?: Traductorul trebuie verificat invalidă imprimarea în oră locală!
manual de un atelier de
specialitate autorizat.

104 DTCO 1381


9. Pictograme şi exemple de printare Caracteristica setului de date pentru evenimente sau deranjamente

쮿 Caracteristica setului de date pentru evenimente sau deranjamente


DTCO 1381 înregistrează şi stochează 왘 Criptare aplicaţie set de date
Deranjamente

ly
datele la fiecare eveniment sau Următorul rezumat indică evenimentele şi
deranjament constatat după reguli Picto / cauză Aplicaţie
deranjamentele ordonate după tipul erorii
prescrise. (cauza) şi coordonarea aplicaţiei setului x Deranjament cartele 0

on
de date: x Deranjament aparat 0/6
( 1) 00h01
F /12345678901234 5 6 x Deranjament imprimantă 0 / 6
B /22335578901234 1 2 Evenimente
------------------------ x Deranjament afişaj 0/6
1  4 15.10.2013 11:10 Picto / cauză Aplicaţie
( 45) 00h30 x Deranjament descărcare 0 / 6
DK /45678901234567 7 8 ! Conflict cartele 2) 0
F /12345678901234 5 6 date
2 ! Cursă fără cartelă 1/2/7
Deranjament generator 0/6

e
x
de conducător auto
valabilă 2) x Lipseşte semnalul 0/6
(1) Aplicaţie set de date independent de

ic
(2) Numărul evenimentelor asemănătoare ! Pornire în cursă 3
deplasare 2)
din această zi ! Cartelă neînchisă 0 (IMS = Independent Motion
Aplicaţia setului de date (1) determină  Viteză prea mare 2)
4/5/6 Signal)
rv
cauza înregistrării unui eveniment sau
! Întrerupere curent 1/2/7
unui deranjament. Evenimente de acelaşi
Deranjament generator 1/2/7 1) Acest eveniment este stocat numai pe
tip care au apărut repetat în această zi !
apar la poz. (2). ! Conflict deplasare 2)
1/2 cartela de conducător auto.
Se
2) Acest eveniment / această defecţiune se 9
! Violarea securităţii 0
salvează numai în DTCO 1381.
! Suprapunere timp 1) - 3)DTCO 1381 nu stochează acest
! Cartelă nevalabilă 3) -
eveniment.


© Continental Automotive GmbH 105


Caracteristica setului de date pentru evenimente sau deranjamente 9. Pictograme şi exemple de printare

Rezumat aplicaţie set de date Numărul evenimentelor


asemănătoare
0 = Unul dinre cele mai noi 10

ly
evenimente sau deranjamente. 0 = Stocarea "Numărul evenimetelor
1 = Cel mai lung eveniment al uneia asemănătoare" nu este necesară
dintre ultimele 10 zile în care a pentru acest eveniment.

on
apărut un eveniment. 1 = În acestă zi a apărut un eveniment
2 = Unul dintre cele mai lungi 5 de acest tip.
evenimente din ultimele 365 de zile. 2 = În această zi au apărut două
3 = Cel mai lung eveniment al uneia evenimente de acest tip şi numai
dintre ultimele 10 zile în care a unul a fost stocat.
apărut un eveniment. n = În această zi au apărut "n"

e
4 = Cel mai grav eveniment al uneia evenimente de acest tip şi numai
dintre ultimele 10 zile în care a unul a fost stocat.

ic
apărut un eveniment.
5 = Unul dintre cele mai grave 5
evenimente din ultimele 365 de zile.
rv
6 = Primul eveniment sau primul
deranjament după ultima calibrare.
7 = Un eveniment activ sau un
Se
deranjament permanent.
9

106 DTCO 1381


9. Pictograme şi exemple de printare Caracteristica setului de date pentru evenimente sau deranjamente

왘 Criptarea următoarei descrieri

15 = Eroare integritate, autenticitatea


------------------------
datelor stocate ale utilizatorului

ly
! 0 05.08.2013 09:23
!22
 D /VS VM 612
00h01 nu este garantată.
------------------------ 16 = Eroare internă în înregistrarea
! 0 17.04.2013 16:04
1 datelor

on
!16 01h02
 D /VS VM 612
17 = Deschidere neautorizată a
carcasei
Evenimentele a căror securitate "!" este 18 = Manipulare hardware
vulnerabilă sunt detaliate printr-o criptare
suplimentară. Încercări de încălcare a securităţii la

e
generatorul de impulsuri
Încercări de violare a securităţii la
DTCO 1381 20 = Fără alte date

ic
10 = Fără alte date 21 = Autentificare eşuată
11 = Autentificare eşuată a 22 = Eroare integritate, autenticitatea
generatorului datelor stocate nu este
rv garantată.
12 = Eroare autentificare cartelă şofer
23 = Eroare internă la înregistrarea
13 = Schimbare neautorizată a
datelor
generatorului
Se
24 = Deschidere neautorizată a
14 = Eroare integritate; autenticitatea 9
carcasei
datelor de pe cartela de
conducător auto nu este 25 = Manipulare hardware
garantată.

© Continental Automotive GmbH 107


ly
on
e
ic
rv
Se
9

108 DTCO 1381


Anexă Registru parole

쮿 Registru parole
A Cartela de conducător auto .................79 Dreptul de accesare al cartelei

ly
Afişaj standard .................................... 18 Date de pe cartela de tahografice ....................................... 80
conducător auto ...............................81 Manipularea cartelei tahografice ...... 12
Afişaj variante ..................................... 17
Introducere cartela de Scoatere automată .......................... 79
Afişarea datelor când vehiculul
conducător auto ...............................28 Citirea meniului după scoaterea

on
staţiionează ..................................... 18
Retragere cartelă de cartelei conducătorului auto ................ 39
Afişarea informaţiilor ........................ 19
conducător auto ...............................38 Combinaţii-pictograme ........................ 87
Afişaje standard la mers .................. 18
Indicaţie după pornire contact ......... 17 Cartela de control ................................79 Comenzi .............................................. 15
Modul Stand-by ............................... 17 Cartela de întreprindere .......................79 Display ............................................. 15
Out-of-scope (în afara zonei de Date de pe cartela de întreprinderii ..81 Download Interfaţă ........................... 16
aplicare a reglementărilor) ............... 19 Funcţiile cartelei întreprinderii ..........22 Marginea de rupere ......................... 16

e
Producător ....................................... 19 Funcţiile meniului în regimul Slotul cartelei-1 ................................ 15
Sub- / supratensiune ....................... 20 de lucru "întreprindere" .....................22 Slotul cartelei-2 ................................ 16

ic
Traversare în feribot sau tren .......... 19 Introducerea cartelei Tasta de deblocare .......................... 16
VDO GeoLoc * (de la release 2.1) ... 17 de întreprindere ................................23 Tastatură conducătorul auto-1 ......... 15
Afişare întreprindere ........................... 64 Introducerea numărului Tastatură conducătorul auto-2 ......... 16
de înmatriculare ...............................24 Taste meniu ..................................... 16
rv
Anunţuri ............................................... 65
Retragerea cartelei
Apare un anunţ ................................ 66 D
de întreprindere ................................26
Confirmare anunţuri ......................... 67 Date tehnice ........................................ 84
Cartelele tahografice ...........................79
Avertizări timpi de condus ................... 72 DTCO 1381 ...................................... 84
Se
Blocarea cartelelor tahografului .......79
C Cartela atelierului .............................79 Rolă de hârtie .................................. 84
Capătul hârtiei ..................................... 46 Cartela de conducător auto ..............79 Definiţii .................................................. 8
Cartela de control .............................79 Conducătorul auto-1 .......................... 8
Conducătorul auto-2 .......................... 8
A
Cartela de întreprindere ...................79
Curăţarea cartelei tahograf ..............12 Deranjamente ...................................... 70

© Continental Automotive GmbH 109


Registru parole Anexă

Descărcarea datelor ...................... 25, 37 Evenimente / deranjamente I


Cheie de descărcare ........................ 37 vehicul ..............................................94 Imprimare activităţi .............................. 57
Cheie de descãrcare ........................ 25 Explicaţii ...........................................98
Imprimare diagramă-v ......................... 59

ly
Software ..................................... 25, 37 Imprimare în ora locală .....................97
Transmisia datelor ..................... 25, 37 Printare zi vehicul .............................93 Imprimare în ora locală ........................ 39
Descărcarea datelor de pe cartela Profiluri turaþie .................................97 Imprimare stare D1/D2 ........................ 59
conducătorului auto ............................. 37 Profiluri viteză ...................................97 Îndepărtarea hârtiei prinsă în

on
Interfaţă descărcare ......................... 37 imprimantă ........................................... 46
F
Dispoziţii legale ................................... 10 Indicaţii generale ................................... 7
Funcţiile meniului .................................47
Îndatoririle conducătorului auto ........ 10 Dispoziţii legale ................................ 10
Acces blocat la date .........................56
Îndatoririle întreprinzătorului ............ 11 Manipularea cartelei tahografice ...... 12
Acces blocat la meniu! .....................56
Manipularea imprimărilor ................. 11 Mod de reprezentare .......................... 8
Afişare conducătorul auto-1/
Download Interfaţă .............................. 16 Pericol de accidentare ....................... 9
conducătorul auto-2 ..........................63

e
Interfaţă descărcare ................... 25, 37 Pericol de explozie ............................. 9
Afişare timpii cartelei de
Utilizarea DTCO 1381 ........................ 9
E conducător auto ................................49

ic
Afişare vehicul ..................................64 Instrucţiuni de control .......................... 73
EC Declaration of Conformity ............ 115 Intrare date .......................................... 60
Apelarea funcţiilor meniului ..............48
Evenimente ......................................... 68 Imprimare conducătorul auto-1/ Introducere corectură UTC .............. 62
Exemple printare ................................. 91 Introducere început feribot / tren ...... 61
rv conducătorul auto-2 ..........................57
Activităţi cartela de Imprimare vehicul .............................58 Introducere început ţară ................... 60
conducător auto ............................... 91 Intrare date conducătorul auto-1/ Introducere sfărşit ţară ..................... 60
Activităţile şoferului .......................... 96 conducătorul auto-2 ..........................60 Out introducere început / sfârşit ....... 61
Se
Date tehnice ..................................... 95 Introducere date vehicul ...................61 Setare timpul local ........................... 61
Depăşiri viteză ................................. 95 Navigare prin funcţiile meniului ........55 Întrerupere curent ................................ 20
Diagramă stare D1/D2 ..................... 96 Părăsirea funcţiilor meniului .............56 Întreţinere şi asistenţă ......................... 83
A Diagramă-v ...................................... 96 Pentru vehicul oprit ...........................48 Curăţare DTCO 1381 ....................... 83
Evenimente / deranjamente Setare limbă .....................................49 Obligaţia verificării pt tahografe ....... 83
cartela de conducător auto .............. 92 Reparare / înlocuire ......................... 83

110 DTCO 1381


Anexă Registru parole

Introducerea numărului de Pericol de accidentare ...................44, 66 Setare activităţi .................................... 35


înmatriculare ....................................... 24 Pericol de explozie ....................9, 25, 37 Activităţi înregistrate în scris ............ 36
Introducerea rolei de hârtie ................. 44 Pictogramă ..........................................86 Setare automată .............................. 35

ly
Introduceri manuale ............................ 28 Setare automatã după pornire/
Plăcuţa cu caracteristici tehnice ..........16
Adăugarea activităţii "Timp de oprire contact ................................... 35
Printare profilul frecvenţei de rotaţie ....59 Setare manuală ............................... 35
odihnă" ............................................. 32
Printarea bilanţului zilei de pe cartela Setare limbă ........................................ 49

on
Continuare tură de lucru .................. 33
de conducător auto ..............................57
Introducere date ţară ....................... 31 Simbol ţări ........................................... 89
Nu treceţi nicio activitate ulterior ...... 29 Printarea bilanţului zilei din memorie ...58 Simboluri regiuni .............................. 90
Posibilităţi de corectare ................... 30 Printarea datelor ..................................45 Structura meniului ............................... 54
Procedură principială ....................... 29 Începerea imprimării .........................45
Sub- / supratensiune ........................... 20
Respingerea procedurii de Întrerupere imprimare .......................45
introducere de date .......................... 31 Specificaţii pentru printare ................46 T

e
Trecerea înainte a activitatea Printarea datelor tehnice .....................58 Timp UTC
dintr-o tură ....................................... 34 Printarea depăşirilor de viteză .............58 Convertire în timp UTC .................... 82

ic
L Printarea evenimentelor de pe cartela V
Leşire din cont întreprindere ............... 26 de conducător auto ..............................57 Varianta ADR ...................................... 15
Logare întreprindere ........................... 23 Printarea evenimentelor din memorie ..58 Abaterile funcţiei .............................. 16
rv Simbol pe aparat .............................. 15
Printarea profilului vitezei ....................59
M
VDO Counter * .................................... 50
Managementul timpului ....................... 82 R
Afişaj la activitatea "timp de lucru". ... 52
Regimuri de lucru ................................78
O Afişaje în timpul cursei ..................... 51
Se
Regim de lucru "întreprinderi" ..........21 Afişare la activitatea "Pauză" ........... 52
Odometru ............................................ 67 Regimul de lucru "exploatare" ..........27 Afişarea stării ................................... 53
P S Structura afișajului VDO Counter ..... 50
Paşi de exploatare (primii) .................. 14 Valoare zilnică ................................. 53 A
Schimb şofer / vehicul .........................40
Pentru conducãtorul auto ................ 14 Documente însoþitoare ....................41 VDO GeoLoc * (de la release 2.1) .. 17, 81
Pentru intreprindere ......................... 14 Exploatare mixtă ..............................40

© Continental Automotive GmbH 111


Setarea automată a activităţilor după pornit / oprit aprindere Anexă

쮿 Setarea automată a activităţilor după pornit / oprit aprindere

Activitate setată automat ...

ly
... după pornit aprindere ... după oprit aprindere Indicaţie!
 Pauză / timp de staţionare  Pauză / timp de staţionare Setările definite ale activităţii după

on
pornire/oprire contact pot fi programate

Conduc.

Conduc.
 Alt timp de lucru  Alt timp de lucru

auto-1

auto-1
deja de la producătorul de automobile.
 Timp disponibilitate  Timp disponibilitate Vă rog, marcaţi cu "" în tabel funcţiile
setate.
– Neschimbat – Neschimbat

 Pauză / timp de staţionare  Pauză / timp de staţionare

e
Conduc.

Conduc.
 Alt timp de lucru  Alt timp de lucru
auto-2

auto-2
 Timp disponibilitate  Timp disponibilitate

– Neschimbat

ic – Neschimbat
rv Setarea automată după pornire/oprire Date referitoare la DTCO 1381
În timpul "introducerii manuale"
(completarea activităţilor pe cartela contact rezultă la afişajul standard (a). Tip:
de conducător auto), această Activitatea se aprinde intermitent pentru
Nr.:
opţiune este în afara funcţionării! Nu cca. 5 secunde, în continuare apare din
Se
nou afişajul anterior. An:
are loc nicio schimbare a activităţii
 Detalii pentru setarea standard, vezi
după pornire/oprire contact!
"Setare activităţi" de la pagina 35. Data setării:_______________________
A
Semnătură:________________________

112 DTCO 1381


Anexă Notă

쮿 Notă

ly
on
e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH 113


Notă Anexă

ly
on
e
ic
rv
Se

114 DTCO 1381


ly
on
e
ic
rv
Se

© Continental Automotive GmbH 115


ly
on
Continental Automotive GmbH
P.O. Box 1640
78006 Villingen-Schwenningen
GERMANY
www.dtco.vdo.com

e
A2C86199100
ic
rv
40619670 OPM 000 AA
BA00.1381.21 100 125
Limba: Româna
Se

Printed in Germany I © 04.2013 I Continental Automotive GmbH

Evaluare