Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Cîmpineanu Maria


DATA:
CLASA: a VI – a
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
MODULUL: Materiale şi tehnologii
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Materii prime şi materiale
TEMA LECŢIEI: Materii prime şi materiale textile
TIPUL LECŢIEI: transmitere de noi cunoștințe
TIMP : 50 minute
COMPETENŢE
C1 – identificarea etapelor de prelucrare a fibrelor textile în scopul obţinerii produselor finite;
C2 – recunoaşterea materialelor textile pe mostre;
C3 - analizarea domeniilor de utilizare ale materialelor textile;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia euristica, demonstrarea cu ajutorul mostrelor,
studiul de caz, observarea dirijată.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, mostre de materiale textile, mostre de ţesături şi
tricoturi, fişe de lucru
TIP DE ACTIVITATE: frontal şi pe grupe

BIBLIOGRAFIE:
1. Bunaciu, M. C., Capotă, V., Dinescu, M., Marinescu I. – Educaţie tehnologică, manual pentru casa a VI –a, Editura Corint,
Bucureşti, 2005;
2. Lichiardopol G., Stoicescu V. – Educaţie tehnologică, manual pentru casa a VI –a, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
DESFĂȘURAREA LECŢIEI

Strategii de predare - învăţare

Competenţe
Timp
Secvenţele Moduri de
Conţinutul instructiv - educativ Metode şi Mijloace de Evaluare
lecţiei organizare
procedee învăţământ
a învăţării

0 1 2 3 4 5 6 7
I Moment - se verifică prezenţa; conversaţia activitate observare
organizatoric 2’ - - se pregătesc caietele, mijloacele care vor fi instructaj verbal - frontală sistematică
folosite.
II Verificarea 5’ - se adresează elevilor întrebări conversaţia portofoliul activitate evaluare
cunoştinţelor - se verifică tema pentru portofoliu: „Produse euristică elevilor frontală formativă
realizate din materiale textile”; explicaţia probă orală
- se completează răspunsurile elevilor. verificare orală
III Legătura cu lecţia 2’ - se precizează că fibrele textile reprezintă conversaţia activitate observare
nouă materia primă în industria textilă şi acestea explicaţia frontală sistematică
urmează a fi prelucrate
IV Anunţarea 3’ - se scrie pe tablă titlul lecţiei şi structura ei: conversaţia activitate observare
subiectului lecţiei noi Materii prime şi materiale textile explicaţia frontală sistematică
şi a structurii ei - fibre textile
- fire textile
- materiale textile: ţesături, tricoturi
V Comunicarea 20’ C1 - prin analogie cu lucrările de prelucrare demonstrarea cu catalogul de activitate observare
noilor cunoştinţe manuală desfăşurate în trecut, sunt prezentate ajutorul mostrelor mostre frontală sistematică
elevilor etapele de prelucrare ale fibrelor textile observarea
în drumul lor spre produsul finit: filarea, ţeserea dirijată
tricotarea; conversaţia
C2 – elevii sunt solicitaţi să observe mostrele de euristică
fire textile, ţesături şi tricoturi prezentate de explicaţia
profesor din mapa cu mostre;
C3 - se notează la tablă şi în caiete definiţiile
materialelor textile, tipurile şi utilizările
acestora;
VI Sistematizarea si 15’ C1 - se împart elevii pe grupe de lucru, câte doi, conversaţia fişe de lucru activitate pe observare
fixarea cunoştinţelor C2 conform aşezării în bănci; explicaţia mostre de grupe sistematică
C3 - se distribuie grupelor formate fişele de lucru studiul de caz ţesături şi
cu tema de lucru în clasă şi seturile de mostre; tricoturi
- se citesc cu glas tare cerinţele din fişa de
lucru şi se explică;
- se solicită elevilor să rezolve cerinţele din fişa
de lucru;
- profesorul îndrumă activitatea grupelor de
elevi;
- elevii prezintă rezultatele studiului de caz,
notat în fişele de lucru.
VII Concluzii finale - se fac aprecieri verbale şi evidenţieri privind conversaţia activitate observare
3’ activitatea şi comportamentul elevilor; explicaţia frontală sistematică
- se antrenează elevii în notare; autoevaluare
Disciplina: Educaţie tehnologică Modul: Materiale şi tehnologii
Clasa: a VI – a Unitatea de învăţare: Materii prime şi materiale
Lecţia: Materii prime şi materiale textile

FIŞĂ DE LUCRU
Priviţi cu atenţie mostrele de materiale textile aflate în mapa de lucru şi
răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Selectaţi/lipiți mostrele de ţesături şi mostrele de tricoturi în coloana potrivită;
2. Propuneţi o utilizare pentru fiecare material textil identificat;

MATERIALUL TEXTIL PROPUNERE DE


ŢESĂTURĂ TRICOT UTILIZARE

Completaţi în tabelul de mai jos:

Grupa nr. ………


Elev 1………………………………………………………
Elev2……………………………………………………….
Elev3……………………………………………………….