Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Enciu Adrian


Școala: Gimnazială Nr.2, Modelu
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Titlul lecției: Oferirea de sfaturi și învățăuri
Tipul lecției: mixtă
Durata lecției: 50 min
Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 Să ofere exemple de sfaturi pe care le pot oferi/respecta.
O2 Să memoreze câteva strofe dintr-o poezie care cuprinde sfaturi.
Strategia didactică:
1. Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia, argumentarea, explicaţia, exemplul, observaţia, exercițiul, povestirea, problematizarea;
2. Mijloace de învăţământ: auxiliar de religie pentru clasa a II, fișa de lucru;
3. Forme de organizare ale activităţii elevilor: activitate frontală, individuală;
Bibliografie:
1. ****Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
2. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa a II-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
3. ***Micul Creștin Talentat, 24 activități pentru ora de Religie, Sinapsis, Cluj-Napoca, 2012.
4. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religie. Caiet pentru elevi, clasa II, ed. Sf. Mina, Iași, 2014.
5. Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
Desfășurarea lecției:
Etapele Obiecti Elementele de conținut Strategia didactică (metode, mijloace, forme de Instrumente de
lecției/Timp vele organizare) evaluare
operați
onale
Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și mijloace de Forme de organizare
învățământ
Momentul Salutul, Rugăciunea. Elevii răspund la salut, spun Conversația, Activitate frontală,
organizatoric rugăciunea împreună cu profesorul. Rugăciunea, activitate individuală.
5 min Conversația.
Actualizarea Profesorul pune elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări: Conversația. Activitate frontală, Aprecieri
cunoștințelor întrebări: 1. „Data trecută am învățat Activitate individuală. verbale.
5 min 1. „Despre ce am învățat data despre sfaturi și învățături”.
trecută?” 2. „Domnul Iisus Hristos ne dă
2. Ce sfat ne dă Domnul Iisus sfatul să fim blânzi ca
Hristos?” porumbei și înțelepți ca
3. „Ce sfat ne dă medicul?” șerpii”.
4. „Ce sfat ne dă pompierul?” 3. „Să ne spălăm pe mâini ca
5. „Ce sfaturi dau părinții?” să nu ne îmbolnăvim”.
4. „Pompierul ne spune să nu
ne jucăm cu chibriturile,
căci am putea declanșa un
incendiu”.
5. „Părinții ne spun să-i
ascultăm pentru că și ei au
fost copii ca și noi și știu ce
ni s-ar putea întâmpla”.

Anunțarea Profesorul îi anunță pe elevi că vor Elevii ascultă explicația cu atenție. Explicația. Activitate frontală. Aprecieri
titlului lecției continua cu lecția despre sfaturi, dar de verbale.
noi și această dată cu ce sfaturi ar putea da ei
prezentarea și cu o activitate practică: Copacul
obiectivelor sfaturilor.
propuse
3 min
Comunicarea Profesorul folosindu-se de Elevii dau exemple de însușiri bune: Explicația, Activitate frontală, Aprecieri
cunoștințelor problematizare le cere elevilor să se iertător, harnic, milostiv, blând, Conversația, Activitate individuală. verbale.
15 min gândească la însușirile unui bun creștin credincios, cinstit etc, iar când Observația
ce respectă sfaturile Domnului Iisus profesorul intervine cu sfaturile Descrierea,
Hristos intervenind din când în când cu negative ei afirmă că nu așa face un Problematizarea
câte o însușire negativă: egoist, bun creștin.
neascultător, nepăsător. Elevii citesc poezia.
Profesorul împarte elevilor fișa de
lucru cu copacul sfaturilor și poezia lui
Traian Dorz Sfatul cel bun.
O1 „Sfatul cel bun
Train Dorz
El îți privește pașii
Și-i numără mereu,
Copilul meu ascultă,
Să fugi de orice-i rău.
O2
Iisus ți-ascultă vorba
Și-o scrie-n Cartea Lui,
Copila mea ascultă,
Tu rele să nu spui.

Iisus îți vede gândul,


Și îngerașul Său,
Copilul meu ascultă,
Să nu gândești vreun rău.

Dacă-L iubiți pe Domnul


Și vreți să fiți ai Săi,
Copiii mei de-acum,
Deloc să nu fiți răi”.
Profesorul cere elevilor să citească
poezia și învăță cu ei două strofe la
alegerea lor.
Fixarea Profesorul cere elevilor ca să transcrie Elevii găsesc sfaturile pe care le scriu Fișa de lucru. Activitate frontală, Aprecieri
noilor versurile din care rezultă sfaturile pe frunze și apoi lipesc frunza de Activitate individuală. verbale.
cunoștințe pentru copii de pe frunzele copacului. copac și colorează fișa: Exercițiul.
10 min Fiecare sfat pe câte o frunză, iar apoi să  Să fugi de orice-i rău
decupeze frunza și să o lipească de  Tu rele să nu spui.
copac.  Să nu gândești vreun rău.
 Deloc să nu fiți răi.
Fișă de lucru
Aprecierea, Profesorul le explică elevilor că trebuie Elevii ascultă explicația cu atenție. Explicația,
asocierea, să dea sfaturi bune, dar trebuie să și Descrierea. Clasa a II-a – Sfaturi și învățături
generalizarea respecte. Pentru că dacă oferim sfaturi
5 min bune și încercăm să le respectăm Sfatul cel bun
Dumnezeu ne va răsplăti însutit. Sfatul
cel mai de preț care trebuie respectat Traian Dorz
este participarea la slujbele din
Biserică. El îți privește pașii
Activitate Li se comunică elevilor ca activitate Elevii ascultă și notează activitatea în Metoda îndrumării Activitate frontală.
suplimentară suplimentară că au de participat la caiete. teoretice și practice. Și-i numără mereu,
Activitate individuală.
2 Sfânta Liturghie.
Încheierea Rugăciunea, salutul. Elevii spun rugăciunea și răspund la Copilul meu ascultă,
Activitate frontală.
5 min salut.
Să fugi de orice-i rău.

Iisus ți-ascultă vorba

Și-o scrie-n Cartea Lui,

Copila mea ascultă,

Tu rele să nu spui.

Iisus îți vede gândul,

Și îngerașul Său,

Copilul meu ascultă,

Să nu gândești vreun rău.

Dacă-L iubiți pe Domnul

Și vreți să fiți ai Săi,

Copiii mei de-acum,

Deloc să nu fiți răi.