Sunteți pe pagina 1din 8

SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

Fisa Test
pentru verificarea cunostintelor asimilate dupa
efectuarea
instructajului introductiv general

Nume si
Prenume .......................................................................
.........
Functia ..........................................................................
...........................
Pregatirea
Profesionala ..................................................................
..
Calificativul obtinut .................

Cititi cu atentie intrebarile din fisa test si


marcati cu semnul „X” patratelul care indica
semnul corect.

1 – Care este scopul instructajului introductiv general?


 a) Este o procedura practicata frecvent la angajarea in
munca a unei persoane, de catre unitatile aflate in
proprietatea statului;
 b) Pentru prezentarea de informatii despre profilul
unitatii si a riscurilor potentiale de accidentare si de
cunoastere a normelor de protectia muncii si a masurilor de
prevenire specifice locurilor de munca;
 c) Este o prevedere inscrisa in Legea Protectiei Muncii;

1
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

2 – Care sunt categoriile de personal carora li se face


instructajul Introductiv General?
 a) Persoanelor aflate in perioada de proba in vederea
angajarii;
 b) Persoanelor venite in unitate si care se afla in una din
situatiile:
• Noilor incadrati in munca;
• Elevilor si studentilor aflati in practica
profesionala;
• Noilor veniti ca detasati;
• Persoanelor aflate in perioada de proba in vederea
angajarii;
 c) Numai personalului muncitor care este expus riscurilor
de accidentare sau imbolnavire profesionala.

3 – Precizati locul si persoana care poate efectua


instructajul introductiv general?
 a) Seful biroului Resurse Umane care intocmeste
dosarul de angajare la dispozitia data de directorul unitatii si
in biroul acestuia;
 b) Un angajat sau chiar de patron in functie de schema
organizatorica de functionare;
 c) Persoana cu atributii si responsabilitati, imputernicita
prin decizie de angajator, in cabinetul de protectie a muncii
sau in alt spatiu repartizat in acest scop.

4 – Care din cele trei variante prezentate reprezinta


definirea corecta a Legii Protectiei Muncii?
 a) Protectia Muncii este o problema de stat al carui scop
este asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea
procesului de munca, respectiv apararea vietii si integritatii
anatomo-functionale si a sanatatii angajatului in procesul de
munca;
 b) O lege in baza careia statul are dreptul sa incaseze
CAS de la agentii economici;
2
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

 c) Este una din pachetul de legi impuse Parlamentului


de Banca Mondiala si Fondul Mondial International pentru a
face posibil accesul Romaniei in Uniunea Europeana.

5 – Care din cele trei variante de raspuns prezentate


exprima corect domeniul de aplicabilitate al Legii
Proteciei Muncii?
 a) Agentilor economici din sectorul public, privat si
cooperatist care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;
 b) Agentilor economici prezentati mai sus la care se
adauga cei cu capital strain, autoritatile si institutiile publice,
asociatiile, fundatiile si organizatiile nonprofit, asociatiile
familiale si membrii acestora, persoanele fizice care angajaza
personal cu contaract de munca;
 c) Prevederile Legii Protectiei Muncii se aplica tuturor
persoanelor juridice sau fizice la care activitatea se
desfasoara cu personal angajat pe baza de contract individual
de munca sau in orice alte conditii prevazute de lege.

6 – Precizati ce conditii trebuie sa indeplineasca


echipamentele tehnice din dotarea unui agent
economic?
 a) Sa fie de fabricatie romaneasca pentru ca sunt
proiectate si realizate dupa normele si standardele elaborate
de specialisti romani;
 b) Sa fie aduse din import pentru ca sunt mai bune si
mai performante decat cele de fabricatie romaneasca;
 c) Echipamentele tehnice din productia interna si din
import trebuie sa corespunda prevederilor din normele,
standardele si reglementarile de protectie a muncii, sa fie
certificate de organisme recunoscute de Ministerul Muncii
Solidaritatii Sociale si Familiei si sa nu prezinte pericol pentru
viata si sanatatea salariatilor.

3
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

7 – Cui si cum se acorda echipamentul individual de


protectie?
 a) Echipamentul individual de protectie se acorda
obligatoriu si gratuit salariatilor si altor
categorii de persoane angajate pe baza de contract individual
de munca sau in alte conditii prevazute de lege, potrivit
criteriilor stabilite in Normativul - Cadru de acordare si
utilizare a echipamentelor de protectie;
 b) Se acorda salariatilor conform Normativul - Cadru de
acordare si utilizare a echipamentelor de protectie, numai
daca agentul economic dispune de fondurile necesare pentru
cumpararea de aceste echipamente;
 c) Salariatilor angajati cu contract individual de munca,
pe baza de tabel aprobat de conducatorul agentului
economic.

8 – Dati definitia accidentului de munca.


Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a
organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala care
provoaca:
 a) Incapacitate temporara de munca de cel purin 5
(cinci) zile, invaliditate ori deces;
 b) Invaliditate ori deces;
 c) Incapacitate temporara de munca de cel purin 3 (trei)
zile, invaliditate ori deces;

9 – Care din urmatoarele cazuri sunt considerate de


asemenea accidente de munca?
 a) Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu
procesul muncii, daca se produce la sediul persoanei juridice
sau in alt loc de munca organizat de aceasta, in timpul
programului de munca;
 b) Accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu
procesul muncii, in afara locurilor de munca;
 c) Sunt considerate accidente de munca numai
accidentele care au legatura cu procesul muncii.
4
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

10 – Ce intelegeti prin accident colectiv de munca?


Acidentul:
 a) Care provoaca invaliditatea sau decesul a cel putin 3
(trei) persoane
 b) In care sunt accidentate cel putin 3 (trei) persoane in
acelas timp si din aceeasi cauza;
 c) In care sunt accidentate cel putin 5 (cinci) persoane
din aceasi cauza.

11 – Ce intelegeti prin „echipament individual de


protectie”?
Echipamentul individual de protectie reprezinta mijloacele
cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca
pentru:
 a) A fi protejat impotriva factorilor de risc de
accidentare si de
imbolnavire profesionala;
 b) A-si proteja hainele si incaltamintea de oras;
 c) A fi protejat impotiva prafului din unitate.

12 – Cum procedati in cazul electrocutarii unui coleg de


munca aflat in apropiere?
 a) Anunt imediat seful ierarhic de producerea unui
accident prin electrocutare;
 b) Scot accidentatul de sub actiunea curentului electric
prin deconectarea de la retea si îi acord primul ajutor medical;
 c) Anunt salvarea de la primul post telefonic.

13 – Cum se pedepseste nerespectarea masurilor de


protectie a muncii in locurile de munca cu pericol
deosebit?
 a) Cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda;
 b) Cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda;

5
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

 c) Cu amenda conform prevederilor legale.

14 – Ce lucrari aveti voie sa executati in cadrul


formatiei de lucru?
 a) Orice lucrare care trebuie executata la punctul de
lucru;
 b) Numai pe cele pentru care sunt calificat si instruit
 c) Lucrarile aferente colegului de echipa absent de la
lucru in ziua respectiva.

15 – Cum se procedeaza la transportul si manipularea


materialelor?
 a) Se transporta manual toate materialele, indiferent de
greutate si forma geometrica;
 b) Se face un instructaj suplimentar si se transporta
manual numai cu cele cu mase admise in limitele prescrise, in
norme in functie de sex si varsta;
 c) Conform ordinului dat de seful de formatie.

16 – Cum procedati atunci cand aţi fost ranit?


 a) Opresc hemoragia cu un garou (tub de cauciuc
elastic) sau in lipsa acestuia cu cravata, cureaua sau o sfoara;
dezinfectez rana cu apa oxigenata si cu tifon steril ma prezint
la prima unitate spitaliceasca;
 b) Dezinfectez rana cu alcool medical;
 c) Ma prezint la prima unitate spitaliceasca fara a lua
nici o masura de prim ajutor.

17 – La terminarea programului de lucru cum


procedati?
 a) Fac curatenie si anunt seful de formatie de parasirea
locului de munca;
 b) Ma imbrac cu hainele de strada si plec neanunţat;
6
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

 c) Îl rog pe colegul de echipa sa faca curatenie si sa


anunte seful ca am plecat acasa.
18 – Ce obligatii vă revin in cazul observarii unui
incendiu?
 a) Sa anuntati sefii ierarhici fara a participa la stingerea
focului;
 b) Sa anuntati imediat sefii ierarhici sau in lipsa
acestora pompierii militari, sa participati la stingerea lui, la
evacuarea persoanelor si bunurilor materiale;
 c) Sa incercati sa stingeti incendiul, fara a anunta sefii
ierarhici.

19 – Cand va prezentati la lucru sunteti obligati?


 a) Sa fiti in buna stare fizica si psihica (odihnit, fara
influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a altor substante
sau medicamente cu efecte nocive);
 b) Nu aveti nici o obligatie;
 c) Sa aveti o imbracaminte corespunzatoare, fara a
conta starea fizica si psihica.

20 – Ce aveti (nu aveti) voie sa faceti in timpul orelor


de lucru?
 a) Nu exista prevederi speciale;
 b) Nu am voie sa consum bauturi alcolice, droguri sau
alte substante sau medicamente ce pot influenta starea mea
fizica sau mentala;
 c) Am voie sa parasesc locul de munca fara sa anunt pe
nimeni.

7
SC INTEX AGRO SRL serviciu intern SSM

Semnatura Angajat,

.................................