Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

BETA CONSTRUCT METAL SRL

AVIZAT ADMNISTRATOR

TEST pentru verificarea cunostintelor asimilate dupa verificarea instruirii introductive generala

Nume si prenume_________________________ Functia__________________________________ Calificativul obtinut________________________

Nota: Se vor incercui raspunsurile corecte pentru fiecare intrebare parcursa.

Cititi cu atentie intrebarile si incercuiti raspunsul corect.


1. Care este scopul efectuarii instruirii introductiv generale ?

a) este o procedura practicata frecvent la angajarea in munca a unei personae de catre unitatile aflate in proprietatea statului b) scopul instruirii introductiv generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii! riscurile pentru securitate si sanatate in munca! precum si masurile si activitatile de prevenire si protective la nivelul unitatii! in general c) scopul instruirii introductiv generale este de a pre"enta activitatea desfasurata la noul loc de munca

2. Care sunt categoriile de personal carora li se face instruirea introductiv generala ?

a) b)

persoanele aflate in perioada de proba in vederea angajarii persoanele venite in unitate si care se afla in una din situatiile :

# # # #

la angajarea lucratorilor $persoana angajata! student%elevi! practicanti! ucenici si alti participant la procesul de munca) lucratorilor detasati de la o intreprindere la alta si%sau unitate la alta lucratorilor delegate de la o intreprindere si%sau unitate la alta lucratorului pus la dispo"itie de catre un agent de munca temporar

c) numai personalului muncitor care este e&pus riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala

3. Precizati locul si persoana care poate efectua instruirea introductiv generala .

a) b) c) d)

angajatorul cae si#a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca lucratorul desemnat pentru a se ocupa de activitati de prevenire si protectie un lucrator al serviciului de prevenire si protective serviciul e&tern de prevenire si protectie

4. Care sunt masurile pe care trebuie sa le ia angajatorul in cadrul responsabilitatilor sale in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor ?

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor b) prevenirea riscurilor profesionale c) informarea si instruirea lucratorilor d) asigurarea cadrului organi"atoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca

5. Prin indatoriri de serviciu se inteleg sarcini profesionale stabilite in

a) contractual individual de munca b) regulamentul intern sau regulamentul de organi"are si functionare c) fisa postului d) deci"ii scrise

!. Precizati care sunt grupurile specifice e"puse la riscuri# conform $egii 31%&2''!# pe care angajatorul trebuie sa le ia in considerare la amenajarea locurilor de munca (

a) femeile gravide b) tinerii c) salariatii cu program redus d) persoanele cu di"abilitati

). Ce reprezinta ec*ipamentul individual de protectie ?

a) prin ec'ipamentul individual de protectie se intelege orice ec'ipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a#l proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ii pun in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca! precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop b) imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care sunt proiectate in mod special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului c) ec'ipamentele de munca special concepute pentru a indeparta anumite riscuri de accidentare

+. ,rice ec*ipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii

a) sa fie acordat fara implicarea salariatului in plata acestuia b) sa fie corespun"ator pentru riscurile implicate! fara sa conduca el insusi la un risc c) sa corespunda conditiilor e&istente la locul de munca d) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului e) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta! dupa ajustarile necesare

%. Ce se intelege prin accident de munca ?

a) accidentul care se petrece in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu in incinta societatii! avand ca urmari ranirea salariatului b) vatamarea violenta a organismului! precum si into&icatia acuta profesionala! care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin ( "ile calendaristice! invaliditate ori deces

c)

vatamarea organismului in timpul procesului muncii avand ca urmari intreruperea activitatii minim ( "ile calendaristice

10. Care este principala obligatie a fiecarui lucrator ?

a)

lucratorii care trebuie sa aduca la indeplinire orice sarcina data de conducatorul direct al locului de munca

b) c)

fiecare lucrator este obligat sa respecte programul de lucru si sa nu paraseasca locul de munca! nefiind admise e&ceptii fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea a! precum si cu instructiunileprimite din partea angajatorului! astfel incat sa nu se e&puna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana! cat si alte personae care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul preocesului de munca

)ata______________

Semnatura salariatului $persoanei instruite)_______________________