Sunteți pe pagina 1din 1

Glosar pentru ”Microeconomie”

T. 1. Nevoie economice; Bunuri economice; Problemele economice fundamentale;


Curba posibilităților de producție; Resurse economice; Cost de oportunitate;
Microeconomie
T. 2. Cerere; Factorii non-preț ai cererii; Efectul Giffen; Funcția cererii; Legea
ofertei; Factorii non-preț ai ofertei; Echilibrul pieței
T. 3. Elasticitatea cererii în funcție de preț; Coeficientul elasticității cererii;
Elasticitatea încrucișată; Elasticitatea ofertei; Elasticitatea în punct; Factorii de
influență asupra elasticității
T. 4. Utilitate totală; Utilitate cardinală; Utilitate marginală; Curba de indiferență;
Echilibrul consumatorului; Linia bugetară; Rata marginală de substituire
T. 5. Factori de producție; Neofactori de producție; Funcția de producție; Produsul
mediu; Produsul marginal; Izocuantă; Perioada scurtă și lungă de producție
T. 6. Costuri de producție; Cost total; Cost variabil; Cost marginal; Costuri medii
fixe; Cost fix; Costuri pe termen lung
T. 7. Venit total; Venit mediu; Venit marginal; Profit; Prag de rentabilitate,
Cantitatea optimă
T. 8. Concurență; Piața cu concurență perfectă; Monopol; Oligopol