Sunteți pe pagina 1din 9

AN ŞCOLAR 2013 – 2014

GRUPA MARE
EDUCATOARE MIRONA BÂRLĂ

BUNELE MANIERE
PENTRU CEI MICI
= programă opţional =
ARGUMENT

„Manners make man”(Comportamentul îl face pe om) – este celebra


inscripţie gravată pe faţada clădirii de la New College din Oxford, care
cuprinde în câteva cuvinte calitatea cea mai de preţ pe care trebuie să o aibă
fiecare om, aceea de a fi manierat.
Se afirmă din ce în ce mai des că în vremurile pe care le trăim au început
să se altereze tot mai mult valorile tradiţionale. Continuăm să trăim într-o lume
în care în discoteci tinerii dansează pe mese, alţii pornesc noaptea pe
motociclete cu casetofoane date la maxim de unde răsună o muzică neplăcută,
raşi în cap sau cu plete, o lume în care tânărul nu mai oferă locul în autobuz
celui mai învârstă ci, din contră îl împinge la urcare pentru a-şi croi primul loc,
etc. - o lume pe care noi nu o înţelegem şi care ne dă senzaţia că înnebunim pe
zi ce trece.
În astfel de condiţii, mai merită să ne preocupăm de bunele maniere?
Răspunsul e unul singur: buna creştere nu este şi nu va deveni niciodată inutilă,
pentru că ea îl face pe om să se respecte în primul rând pe sine ca apoi să-i
poată respecta pe cei din jur.
Alterarea comportamentului îşi află rădăcinile în etapa de vârstă
preşcolară. O tot mai mare libertate a copiilor, lipsa de supraveghere
intenţionată şi conştientă din partea părinţilor, par să fie cauzele cele mai
frecvente generatoare ale comportamentului nedorit la copil.
Pornind de la aceste consideraţii şi de la faptul că educaţia unui copil nu
se limitează doar la a-l învăţa să scrie, să citească şi să calculeze, ci şi la
învăţarea felului în care trebuie să se comporte cu ceilalţi, am ales introducerea
unei activităţi opţionale care să pună bazele unui comportament adecvat, adică
a bunelor maniere – acestea fiind cheia către succesul social.

2
TEMA: „Bunele maniere pentru cei mici”

ARIA CURRICULARĂ: Opţional la nivelul mai multor arii curriculare

CATEGORII DE ATIVITĂŢI IMPLICATE:


Educaţie pentru societate Educarea limbajului
Educaţie muzicală Cunoaşterea mediului
Activităţi practice şi elemente de activitate casnică

EDUCATOARE: Mirona Bârlă

NIVEL DE VÂRSTĂ: II – Grupa Mare (5-6 ani)

TIMP DE DESFĂŞURARE: 1 an

OBIECTIVE CADRU
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei
atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului
înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;

3
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti, folosirea
cuvintelor şi expresiilor specifice acestora;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială,
precum şi reguli de securitate personală;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care
trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de joacă);
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste
prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles;
 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului;
 Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de
propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte;
 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme
de comportament corect şi util celorlalţi;
 Să cânte cu dezinvoltură cântece pentru copii.

4
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A
ACTIVITĂŢILOR

SEMESTRUL I

NR. DATA TEMA OBIECTIVE RESURSE


CRT. MIJLOACE DE OPERAŢIONALE
REALIZARE
1. 20 sept. „Bunele maniere” - să înţeleagă ce este „Codul Carte ilustrată -
2013 bunelor maniere” şi importanţa „Bunele maniere
- lectură după imagini - respectării lui în viaţa de zi cu zi; pentru copii”
- să manifeste interes pentru a fi
manieraţi.
2. 27 sept. „Salutul – reguli de - să-şi însuşească regulile de bază Tablouri
2013 ale salutului; Casete audio
bază” - să salute corect persoanele Calculator
- convorbire - cunoscute de ei sau de părinţii lor.
3. 4 oct. 2013 „Cine sunt eu?” - să se prezinte; Planşe cu
- să se descrie; imagini ale unor
- joc exerciţiu - - să-şi prezinte membrii familiei, familii;
prietenii, colegii. Poze cu familiile
copiilor aduse de
ei
4. 11 oct. „Doi fraţi cuminţi” - să precizeze cum trebuie să se Planşe cu
2013 de Elena Farago comporte în relaţiile de familie. imagini din
- să preţuiască „bogăţia” de a poezie
- memorizare -
avea o familie.
5. 18 oct. „Bunicul” - să îşi respecte şi să îşi iubească Planşe cu
2013 „Bunica” necondiţionat bunicii; imagini din
de B. Şt. Delavrancea - să îşi descrie bunicii şi să poveşti
explice de ce îi iubesc. Poveşti şi
- lectura educatoarei - povestiri
ilustrate
6. 25 oct. „Prietenii” - să respecte regulile de igienă Asistenta
2011 de Dan Faur personală pentru a fi respectaţi şi medicală
îndrăgiţi de cei din jur. Imagini
- memorizare - Pliante
7. 1 noi. 2011 „ Cuvântul - să-şi însuşească şi să folosească Planşe cu
fermecat” formulele de politeţe: imagini
de V. Oseeva „mulţumesc”, „te rog”, „iartă- Carte de poveşti
mă”;
- povestire -
5
- să cunoască avantajele purtării
manierate.
8. 15 noi. „Cuvinte frumoase” - să folosească corect formulele Recuzită pentru a
2011 de politeţe în orice împrejurare; crea diferite
- joc de rol - - să precizeze consecinţele cadre
nerespectării bunelor maniere în
viaţa personală.

9. 22 noi. „Un copil politicos” - să recepteze corect mesajul etic Instrumente


2011 al cântecului. muzicale
- cântec - Casetofon
10. 29 noi. „Bunele maniere la - să cunoască şi să-şi însuşească Planşe cu
2011 grădiniţă” regulile de comportare civilizată imagini
la grădiniţă; Cărţi
- convorbire - - să înţeleagă necesitatea Reviste
respectării lor.
11. 6 dec. „Nu numai la - să aplice regulile de bună Carte de poveşti
2011 purtare şi în afara grădiniţei; Planşe cu
grădiniţă” - să educe la rândul lor persoanele imagini
care uită uneori „bunele
- lectura educatoarei –
maniere”: adulţi
sau copii.

12. 13 dec. „Fetiţa cu chibrituri” - să manifeste compasiune faţă de Planşe


2011 persoanele aflate în dificultate; Carte de poveşti
- povestire – - să aprecieze efortul părinţilor de
a le
oferi o viaţă liniştită şi împlinită.

13. 20 dec. „Iedul cu trei capre” - să-şi aprecieze propriul Costume


2011 - de Octav Pancu Iaşi comportament în raport cu alte Colegi de
persoane sau personaje din grădiniţă
- dramatizare - poveşti, în situaţii cunoscute.
14. 17 ian. „Gândăcelul”
2014 de Elena Farago - să manifeste compasiune faţă de Imagini
micile vietăţi lipsite de puterea de Carte de poezii
- memorizare -
a se apăra.

15. 24 ian. „Vizită” - să-şi manifeste dezacordul faţă Cărţi


2014 - de de atitudinile negative din Planşe
propriul Casetofon
I.L.Caragiale comportament şi al celorlalţi.
- lectura educatoarei -
16. 31.01.2014 Evaluare sumativă - să identifice sensul şi
„Copil rău” semnificaţia normelor şi valorilor
morale în situaţii concrete;
- studiu de caz - -să ia atitudine împotriva
comportamentelor neadecvate.

6
SEMESTRUL II

NR. DATA TEMA OBIECTIVE RESURSE


CRT. MIJLOACE DE OPERAŢIONALE
REALIZARE
1. 14 feb. „Casa speranţei” - să manifeste grijă şi toleranţă faţă Grădiniţa socială
2014 de persoanele mai puţin norocoase
- vizită la o grădiniţa decât ei.
socială -
2. 21 feb. „Ce obiect este - să recunoască şi să mânuiască Obiecte de uz
2014 acesta unele obiecte casnice necesare casnic
pentru pregătirea şi servirea mesei. Imagini
şi ce faci cu el?
(veselă)
- joc didactic –
3. 28 feb. „Primim oaspeţi la - să participe la efectuarea unor Veselă
2014 masă” treburi gopodăreşti; Casetofon
- să aranjeze o masă festivă alături
-activitate de adulţi.
gospodărească-
4. 7 „O aniversare în - să sesizeze importanţa Planşe
martie familie” aniversărilor în familie.
2014 - lectură după imagini -
5. 14 „Confecţionăm - să confecţioneze şi să Hârtie glasată
martie daruri împacheteze cu plăcere un cadou Hârtie creponată
pentru o persoană dragă. Cutii
2014 pentru cei dragi”
- activitate practică -
6. 21 „Cum ne - să se poarte adecvat atât pe stradă Planşe
martie cât şi în mijloacele de transport în
comportăm...? comun.
2014
- convorbire -
7. 28 „Greşeala - să aplice corect regulile de Carte de poveşti
martie Cuminţicăi” circulaţie şi normele morale; Planşe cu imagini
2014 de Viniciu Gafiţa - să înveţe din greşelile altora. din poveste

- lectura educatoarei -
8. 04 „Cum treci strada?” - să desprindă conţinutul educativ Carte de poezii
aprilie de Ileana Bumbac din imagini şi din versurile poeziei. Planşe cu imagini
2012 - memorizare –
9. 25 „Întrecerile sportive - să cunoască şi să aplice reguli de Planşe
aprilie comportament şi securitate la locul CD-uri
şi fairplay-ul” de joacă educaţionale
2014
- convorbire cu suport
intuitiv –
10. 2 mai „Telefonul, un rău - să cunoască şi să aplice reguli Telefoane
7
2014 necesar” privind convorbirile telefonice. Tablouri
Pliante
- lectură după imagini –

11. 09 mai „Alo, aici…” - să cunoască şi să aplice reguli Telefoane


2014 privind convorbirile telefonice în Costume
- joc de rol - diferite situaţii şi faţă de diverse
persoane.
12. 16 mai „Alo, Salvarea - să conştientizeze importanţa Poliţist
2014 Pompierii-Poliţia...” folosirii corecte a telefonului în Telefon
situaţii-limită, menite să salveze Cărţi
- dramatizare - viaţa lor sau a celor din jur.
13. 23 mai „La teatru” - să comenteze câteva situaţii de Planşe
2014 comportare civilizată şi necivilizată
- convorbire pe baza când participă la spectacole.
materialului intuitiv –
14. 30 mai „Suntem cetăţeni - să promoveze valorile cerute Imagini
2014 europeni” cetăţenilor ţărilor membre U.E.: CD-uri
devotament civic, dragoste şi educaţionale
- convorbire cu suport prietenie faţă de semeni,
intuitiv - comportament civilizat în toate
împrejurările.
15. 06 „Fetita care l-a luat e - să sesizeze situaţii de comportare Imagini
iunie civilizată şi necivilizată ; CD-uri
NU in brate” educaţionale
2014
- lectura educatoarei-
16. 13 „Proverbe şi zicători - să analizeze câteva proverbe şi Cărţi
iunie – zicători româneşti, insistând asupra Costume
mesajului lor etic.
2014 adevăruri generale”
- şezătoare -

17. 20 „ABC-ul bunelor - să conştientizeze consecinţele Fişe


iunie maniere” pozitive şi negative ale actelor sale Cartonaşe
- joc didactic - asupra sa şi asupra celorlalţi; Steguleţe
2012
- să manifeste comportamente
pozitive în relaţiile de grup;
- să dezaprobe atitudinile negative
şi comportamentul necuviincios.

MODALITATI DE EVALUARE

Evaluarea se va efectua:
8
- Continuu -prin repovestiri, dramatizări, colaje, jocuri didactice şi de rol;
- Lunar, semestrial - prin teme de evaluare propuse, prin organizarea de
expoziţii permanente cu lucrările copiilor şi fotografii de la activităţi.

BIBLIOGRAFIE

- „ABC-ul bunelor maniere”, Ciub, Natalia, Editura Litera Internaţional,


Bucureşti, 2011
- ,,Codul bunelor maniere astăzi”, Marinescu, Aurelia –Bucuresti,
Humanitas 1999
- ,,Codul Emily Post al bunelor maniere pentru copii” - Peggy Post, Cindy
Post Senning, Corint, 2005
- www.didactic.ro