Sunteți pe pagina 1din 3

Sectorul public și rolul lui in economia bazata pe cunoștințe

Cuprins

 Sectorul public-definiție

 Funcțiile sectorului public

 Economia bazată pe cunoștiințe

 Importanța avantajului competitiv

 Implementări ale economiei bazate pe cunoștiințe in România

Sectorul public reprezintă acea parte a economiei in care se manifestă proprietatea


publică.Ca subiecți de proprietate publică se pot indentifica toate agențiile și
departamentele guvernamentale,precum și toate societățiile publice care produc sau
distribuie bunuri publice,private sau mixte.Astfel,ca obiect de proprietate publică se
indentifică nu numai bunurile publice,ci și unele bunuri private și mixte,adică cele care
iși pierd din trăsăturile bunurilor publice in anumite condiții de piață.
In funcție de forma de proprietate,sectorul public se caracterizează prin două
elemente:dimensiune și intensitate.

 Dimensiunea sectorului public variază de la țară la țară,in funcție de ideologia


politică a guvernului aflat la conducere si exprimă domeniile in care se manifestă

intervenția statului.
 Intensitatea sectorului public diferă nu numai de la o economie la alta,dar și de la
un domeniu de intervenție la altul, si exprimă amploarea acțiunilor statului in
domeniu.
De exemplu,sănătatea este un domeniu in care se poate regasi sau nu,secorul
public,invătământul,transportul,la fel,ceea ce înseamnă ca prin includerea acestor
domenii de intervenție in activitatea sectorului public,dimensiunea acestuia crește.
Sectorul public este mai intens in învățământ dacă predomină școlile publice,față
de cele private,și de asemenea este mai intens în agricultură în care activitatea
fermierilor,țăranilor sau asociațiilor agricole este reglementată prin prețul
produselor,fiscalitate,subvenții acordate.

Funcțiile sectorului public


Adam Smith în cartea sa”Avuția Națiunilor”1776 puncta faptul că diviziunea
muncii duce la creșterea productivității.De asemenea,duce la crearea nevoii de
ajutor reciproc și la o dependență a fiecărui membru al societății.De exemplu în
situațiile in care există monopol sau oligopol,unde nu există piețe competitive cu
mai mulți cumpărători și vânzători ca și in telecomunicații,electricitate sau alte
monopoluri naturale,intervenția statului este justificată,pentru a controla
monopolul și a proteja populația de prețurile date de aceste piețe de monopol.
Intervenția statului este de asemenea binevenită in situațiile in care trebuie
intervenit asupra mediului inconjurător sau intervenția statului în cazul firmelor
care produc produse dăunatoare.
Richard Musgrave sublinia faptul că statul are urmatoarele funcții:
1.Statul trebuie să asigure stabilitatea prețurilor
2.Statul trebuie să asigure alocarea eficientă a resurselor
3.Statul trebuie să se asigure de faptul ca sunt menținute nivele acceptabile de
distribuire a averii și de acces la piața.