Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA DE OBSERVARE A PREȘCOLARULUI

 EXTRAS DIN FIȘA PENTRU APRECIAREA PROGRESULUI INDIVIDUAL AL COPILULUI, ÎNAINTE DE


ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ
SUBDOMENIUL ASPECT SPECIFIC INDICATORI NIVELUL DE
ATINGERE AL
INDICATORULUI

NS D A
Comunică cu ușurință cu
adulții
Cunoaște și folosește
formule de politețe în
ABILITĂȚI DE INTERACȚIUNI comunicare
CU ADULȚII Răspunde la întrebările puse
de adulți
Nu intervine întrerupând
discuția adulților
Cere informații sau ajutor
adulților când are nevoie
Stabilește din proprie
inițiativă relații pozitive și de
respect cu copii apropiați de
vârstă
DEZVOLTARE Propune și inițiază jocuri și
SOCIALĂ ABILITĂȚI DE activități care implică mai
INTERACȚIUNE mult de un copil
CU COPII DE Sugerează noi variante de joc
VÂRSTĂ APROPIATĂ Cere și oferă voluntar
ajutorul copiilor din jurul său
cînd are nevoie
Cooperează, face schimb de
obiecte în joc
Respectă regulile grupului de
joc, manifestând fair-play (
pierde/câștigă)
Deosebește persoanele după
anumite criterii ( aspect
exterior, gen, vârstă)
Manifestă toleranță față de
ACCEPTAREA ȘI alți copii care aparțin altor
RESPECTAREA DIVERSITĂȚII etnii, categorii minoritare,
confesionale sau copii cu CES

Observă că aceeași persoană


va avea mai mule roluri
sociale( mama este mama
lui, este angajată la …, este
fiica bunicii….)
Respectă drepturile altor
persoane, copii și adulți
Se joacă sau lucrează fără să
îi deranjeze pe ceilalți
Respectă reguli simple de
participare în activități și joc,
în grupuri mici sau mai mari,
în caliate de conducător sau
executant
Aplică independent regulile
în situații noi, darsimilare
Își exprimă dezacordul față
de comportamente incorecte
Rezolvă conflice apărute în
cadrul grupului flosind
strategii diverse( întâi
DEZVOLTAREA vorbește apoi cere ajutorul
COMPORTAMENTULUI adultului)
PRO-SOCIAL Rezolvarea problemelor
apărute în interacțiunea cu
copiii, fără a-l implica pe
adult
Acceptă responsabilități, le
raspectă și participă la luarea
de decizii simple ( mâncare,
îmbrăcăminte, jucării, cărți)
Vorbește despre emoțiile
sale ( bucurie, tristețe, furie)
Alină membrii familiei care
nu se simt bine ( din prprie
inițiativă)
Începe să înțeleagă situația
oamenilor aflați în situații
dificile ( sărăcie, dezastre
naturale, boală)
Cunoaște ziua, luna, orașul și
țara în care s-a născut
Împărtășește celorlalți
DEZVOLTARE DEZVOLTAREA CONCEPTULI informații despre sine
EMOȚIONALĂ DE SINE Conștintizează schimbările ce
se produc în sine și în mediu
( copilul crește, plantele au
un ciclu de viață)
Are o imagine pozitivă
despre sine
Își așteaptă rândul
Își controlează exprimarea
DEZVOLTAREA sentimentelor ( mai ales cea
AUTOCONTROLULUI a celor negative- furia)
EMOȚIONAL Își exprimă propriile trăiri
fără să se certe
Îți modifică expresia și
comportamentul în funcție
de context
Își exprimă emoțiile prin joc
și activități artistice
DEZVOLTAREA Reacșionează adecvat
EXPRESIVITĂȚII emoțional la situații variate
EMOȚIONALE Verbalizează frustrarea
adoptând o mimică adecvată
sensului mesajului
Asociază emoțiile cu cuvinte
și expresii faciale

S-ar putea să vă placă și