Sunteți pe pagina 1din 18

Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar

si Prescolar, Anul I

Portofoliu

la

Alternative
Educationale
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

Bîra Paula -Tatiana

Ion Albulescu- Pedagogii alternative

Lucrarea „Pedagogii alternative” scrisă de pedagogul Ion


Albulescu a văzut lumina tiparului la Editura ALL, în anul 2014, având
Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României. Cartea are un număr
de 295 pagini și un cuvânt înainte semnat de autor. Lucrarea de față este
structurată în șase capitole, fiecare dintre ele tratând câte o alternativă
educațională. Cele reglementate legal și implementate în țara noastră,
sunt: Pedagogiile Montessori, Waldorf, Curativă, Planul Jena, Programul
Step-by-Step și Freinet.

Această lucrare este destinată studenților care urmează


specializări din domeniul „Științe ale educației”, dar și cadrelor didactice
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

interesate de teoria și practica alternativelor educaționale întâlnite în țara


noastră și, nu în ultimul rând, părinților interesați de un rol mai activ în
educarea copiilor lor. –„Am căutat să prezentăm în paginile sale concepte
de bază, principii de acțiune, strategii și tehnici de lucru specifice, care se
pot constitui în repere de gândire și acțiune pedagogică.”- Ion Albulescu.

Astfel, capitolele urmaresc redarea principalelor aspecte legate de


respectiva pedagogie. Cartea este deschisă de o introducere și include, la
final, concluzii, dar și o bibliografie, utilă, fără doar și poate, pentru
oricine ar dori să aprofundeze chestiunile analizate în fiecare capitol.
Conținutul capitolelor este adaptat în funcție de metoda pedagogică
descrisă. Concepția pedagogică, perspectiva privind dezvoltarea
copilului, metoda sau metodele de predare, învățare și evaluare, relația
cadrului didactic cu elevii sau relația școlii cu părinții sunt printre
elementele abordare în cadrul fiecărei pedagogii.
Cartea se ocupă doar de câteva pedadogii alternative dintr-o multitudine
de sisteme educative concepute în ultimele secole. Cele șase metode pot
fi încadrate în curentul pedagogic ,,educația nouă”, fiind elaborate în
primele decenii ale secolului XX. Ele oferă soluții și concepții diferite
privind educația copilului, alternative la modelul clasic, al pedagogului
ceh Jan-Amos Comenius (secolul al XVII-lea), care prevede gruparea
elevilor pe clase, cu elevi de aproximativ aceeași vârstă, și structurarea
conținutului pe discipline, repartizate pe ani de studiu și cicluri. Autorul
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

încearcă să demonstreze că aceste pedagogii alternative sunt


complementare și diversitatea metodelor poate asigura valorificarea
calităților elevilor.
Pedagogiile alternative, așa cum spune si autorul, sunt
„pedagogii de autor, adică valorifică ideile unor personalități de referință
în istoria acestei științe: Maria Montessori, Rudolf Steiner, Celestin
Freinet, Peter Petersen. Ele promovează modalități de realizare a
procesului educațional care oferă alte variante organizatorice și
funcționale decât acelea proprii școlii tradiționale, ca urmare a unei
viziuni de ansamblu diferite asupra marilor sisteme pedagogice
contemporane.

„Nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit vremea”- spunea
Victor Hugo. În dicționarul de pedagogie semnat de Horst Schaub și Karl
G. Tradus la editura Polirom în 2001, învățământul alternativ este definit
ca fiind „ activitatea care se desfășoară în instituții școlare, după obiective,
organizare, conținut, forme de predare și învățare, mijloace, viața școlii și
activitatea părinților, cu abatere totală de la caracteristicile unitare ale
învățământului de stat și care oferă o altă variantă de instruire și educare.”

Astfel, educația alternativă propune următoarele soluții:

- Introducerea metodelor active


- Promovarea unei legături între școală și viața practică
- Individualizarea învățământului
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

- Utilizarea intuiției ca modalitate de cunoaștere


- Fructificarea spontaneității, ca mijloc de realizare a punctului de
vedere funcțioal
- Dezideratele disciplinei libere, al autoconducerii, cooperării școlare,
ca mijloace de integrare activă în realitatea socială.

Pedagogia Montessori, prima prezentată, vorbește despre teoria


elaborată de Maria Montessori, bazată pe respectul pentru copil, pentru
posibilitățile și nevoile acestuia. În fiecare copil se regăsesc, în stare
potențială energii și calități care pot fi trezite la viață prin asigurarea unor
condiții externe favorabile.

Prezentarea alternativei Montessori cuprinde o introducere, cunoașterea


legilor dezvoltării copilului, înnoirea metodelor de educație, respectarea
libertății copilului, materialele didactice și realizarea activităților,
disciplina, concluzii.

În ceea ce privește pedagogia Waldorf, aceasta este tratată amănunțit,


cu expresii pe înțelesul tuturor. Astfel, pedagogia Waldorf are ca
fundament antroposofia, antropologia și psihologia dezvoltării elaborate
de Rudolf Steiner și prezentate în ciclurile de conferințe susținute, precum
și în numeroasele sale scrieri. Copiii care cresc în Waldorf nu trebuie să
fie supuși unei cerințe intelectuale inadecvate vârstei. De regulă, un cadru
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

didactic conduce elevii ca profesor diriginte până în clasa a patra. Predarea


euritmiei are un rol important în procesul educativ. Predarea în epoci a
așa-numitelor discipline cognitive, la care se adaugă predarea obișnuită a
orelor de specialitate și alte forme de predare, se întâlnește de asemeni tot
la Waldorf.

Pedagogia Waldorf pornește de la copil și are ca scop dezvoltarea


potențialului individual al acestuia.

Pedagogia Curativă se sprijină pe convingerea că este posibilă


dezvoltarea copiilor deficienți în condițiile unei juste îmbinări a
fizioterapiei și psihoterapiei cu un program educațional special, care
presupune predarea unor cunoștințe accesibile și formarea unor deprinderi
și comportamente dezirabile din perspectiva integrării socio-profesionale.
Copilul este privit ca o individualitate în devenire și este ajutat de adulții
din jur ca să-și găsescă propria cale în viață.

Pedagogia Freinet. Modelul educațional promovat de Celestin


Freinet susține strategiile didactice centrate pe elev.Si acest tip de educație
îl are în centrul său pe copil cu nevoile sale firești, favorizând inițiativa,
experimentarea, exprimarea liberă, cooperarea, asumarea deciziilor,
responsabilitatea, autonomia, socializarea.

Planul Jena este o alternativă fundamentată in concepția


pedagogului german Peter Petersen. În esență acestă alternativă urmărește
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

dezvoltarea armonioasă a personalității elevului, corelată cu pregătirea lui


pentru integrarea în societate. Principiile, ideile, valorile și metodele sale
sunt centrate pe cerințele și trebuințele formării omului în societate și
pentru societate, urmărindu-se formarea conștiinței de sine a elevului,
cultivarea responsabilității, a dorinței și a capacității de a lua decizii
independent.

Programul Step-by-Step urmărește să le dezvolte copiilor


cunoștințe, aptitudini, și deprinderi de care vor avea nevoie în viață. În
România dar și în alte țări a fost implementat ca răspuns la necesitatea
resimțită de a aduce o schimbare semnificativă la nivelul practicilor din
sistemul de învățământ, marcat încă de o serie de caracteristici
statorinicite printr-o îndelungată tradiție. Programul promovează
inițiativa personală a copilului, consolidarea încrederii în sine, libertatea
de gândire și de exprimare, respetul față de ceilalți, respectul și aprecierea
diferențelor, toate acestea fiind calități necesare vieții într-o societate
democratică. Această pedagogie promovează participarea părinților ca
parteneri activi ai cadrelor didactice în procesul educativ.

Step-by-Step pregătește astfel elevii pentru viață, pornind de ideea lui


Dewey că școala, prin tot cee ce se întâmplă în interiorul ei face parte din
viață.
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

Existența diferitelor alternative este benefică pentru un sistem


de învățământ dinamic și deschis, ele punând în evidență și valorificând,
într-o perspectivă proprie, specifică, aspecte mai puțin vizate în
învățământul tradițional. Ele promovează modalități de realizare a
procesului care oferă alte variante organizatorice și funcționale decât cele
proprii școlii tradiționale, ca urmare a unor viziuni de ansamblu diferite
asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum și asupra
practicilor școlare actuale din lume.

Recomand această carte tuturor părinților, cadrelor didactice și


studenților care sunt în cautare de cunoștințe temeinice de pedagogie
alternativă.

Metoda Montessori

Maria Montessori s-a nascut in 1870 si a fost prima femeie care a


practicat medicina in Italia. A lucrat in domenii precum psihiatrie,
educatie si antropologie si a dovedit un interes deosebit pentru educatia
copiilor.
Maria Montessori considera ca fiecare copil se naste cu un potential unic,
care trebuie sa fie revelat. Cele mai importante contributii ale sale in
domeniul educatiei copiilor au vizat pregatirea unui mediu natural de
invatare pentru copii, observarea copiilor in acest mediu, adaptarea
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

continua a mediului educativ la nevoile copilului, pentru a-l ajuta sa isi


dezvolte la maxim potentialul fizic, mental, emotional si spiritual.
Dr. Montessori a studiat comportamentul copiilor de diferite rase si
culturi, ajungand la concluzia ca legile dupa care evolueaza fiinta umana
sunt valabile oriunde.
Prima institutie deschisa de Maria Montessori, in 1907, pentru
educatia copiilor, se afla intr-un cartier sarac din Roma.
Era o scoala pentru copii cu varste intre 3 si 6 ani. In 1909, dr. Montessori
tine primul curs despre educatia copiilor, la care participa studenti din
toate colturile lumii, dupa ce scoala pe care o infiintase devenise celebra
pentru rezultatele ei.
In 1915, dr. Montessori a fost primita cu interes in SUA, unde meteodele
ei au fost rapid asimilate in scoli. In timpul razboiului, nazistii au interzis
metoda Montessori, insa a aparut o miscare Montessori in India.
Mostenirea spirituala si materiala lasata de catre Maria Montessori a fost
perpectuata de fiul acesteia, Mario, care, din 1952 a devenit succesorul la
conducerea Asociatiei Internationale Montessori, cu sediul in
Amsterdam.
Metoda propusa de Maria Montessori este riguros definita din
punct de vedere stiintific, fiind testata si imbunatatita in permanenta, in
scopul de a scoate ceea ce e mai bun din fiinta umana.
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

Metoda ii invata pe adulti sa respecte diferentele individuale, sa


incurajeze interactiunea sociala si educarea intregii personalitati in locul
predarii unui set anume de informatii, in scopul formarii deprinderilor.
Invatamantul de tip Montessori este intr-o dinamica permanenta,
generata de faptul ca fiecare copil are nevoi specifice si, prin urmare,
necesita un tratament diferit. Satisfacerea nevoilor fizice, mentale,
spirituale si emotionale ale copiilor are ca rezultat faptul ca acestia se
joaca si muncesc cu placere, invata si creeaza cu entuziasm.
De asemenea, prin aceasta metoda se stimuleaza dorinta copiillor de a-i
invata si ajuta pe altii, tendinta de a le pasa de cei din jur si de mediul in
care traiesc. Reusita sistemului Montessori tine de faptul ca metodele
utilizate vin in sprijinul copiilor, modelandu-le nevoile mentale si
abilitatile fizice intr-un mod natural, mediul in care copiii invata fiind
foarte apropiat de modelul societatii in care vor trai ca adulti.
Sistemul Montessori este raspandit in intreaga lume, fiind aplicat
atat in scoli publice cat si in scoli private. Programul este, de asemenea,
aplicat si in scoli in care invata copii cu dizabilitati. De asemenea, multi
parinti aplica descoperirile Mariei Montessori acasa, in educatia zilnica a
propriilor copii.
In viziunea Mariei Montessori, profesorul este mai mult un ghid care ii
indruma pe copii , lasandu-le libertatea de a invata singuri. Rolul sau este
de a stimula activitatea acestora, aratandu-le cum sa foloseasca obiectele.
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

In timpul lectiilor, cuvintele si gesturile excesive sunt evitate, accentul


fiind pus pe intelegerea a ceea ce se prezinta. Lectiile care sunt predate
sunt alese in functie de nevoile copiilor si ele se pot schimba pe parcurs
in functie de evolutia acestora. Profesorul nu intervine in activitatea unui
elev, decat atunci cand acesta are nevoie de ajutor sau ii deranjeaza pe
ceilalti. Daca un copil greseste nu este corectat, ci este pus sa reia ceea ce
lucreaza dupa un anumit timp, considerandu-se ca mai are nevoie de timp
pentru a asimila conceptul respectiv.
Educatorul nu trebuie sa il domine pe copil, ci trebuie sa incerce sa ii
patrunda in suflet si sa il directioneze delicat spre lucrurile pe care trebuie
sa le invete.
Dr. Montessori a observat ca un copil evolueaza mai bine daca i
se asigura un mediu propice nevoilor lui. Auto-disciplina intervine prin
concentrarea la o activitate continua si care nu a fost impusa, ci liber
aleasa. De aceea, mediul exterior trebuie sa fie proiectat astfel incat sa
asigure dezvoltarea nevoilor copilului. Materialele de lucru trebuie sa fie
expuse pe rafturi de inaltime potrivita inaltimii copiilor, astfel incat sa
aiba acces la ele. Mobilierul trebuie sa fie adaptat dimensiunilor copiilor
si sa fie flexibil. Copilul trebuie sa aiba libertatea sa stea acolo unde
doreste.
Clasa Montessori contine mai multe zone, in functie de
amplasarea materialelor folosite la o disciplina sau alta. Fiecare material
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

didactic defineste un anume concept. De exemplu, un turn roz alcatuit din


zece cuburi de dimensiuni descrescatoare, ilustreaza conceptul de
dimensiune. Prin felul in care sunt asezate obiectele, prin felul in care
copiii sunt lasati sa le manuiasca, metoda Montessori se axeaza pe ideea
ca un copil trebuie sa invete sa rezolve probleme independent,
dezvoltandu-si astfel increderea in sine.
Conform principiilor incluse in cea mai importanta lucrare a Mariei
Montessori, "Descoperirea Copilului", copilul este cu adevarat
disciplinat atunci cand "este stapan pe sine si poate urma o regula de
viata". Pentru a se atinge acest deziderat este necesar ca orice copil "sa
invete sa-si ordoneze lumea prin mijloace adecvate, adica prin
lucruri care sunt pe masura lui". Mai exact, este necesar ca adultul sa-
i creeze un mediu cu obiecte variate (de exemplu, cu piese de mobilier si
obiecte casnice de dimensiuni mici), din care copilul sa fie liber sa le
aleaga pe cele pe care le doreste.
Toti cei implicati in educatia copilului nu trebuie sa faca anumite lucruri
in locul lui, ci "sa-l ajute sa obtina independenta", lasandu-l "sa
evolueze in propriul ritm si sa invete din propriile greseli".
Principiile de mai sus au stat la originea dezvoltarii unor domenii de
studiu cu care copilul se va familiariza de la o varsta frageda.
Acestea sunt:
• Viata practica- Copilul invata sa aiba grija de mediul in care isi
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

desfasoara viata, dar si de propria persoana. In plus, se va integra mai


usor intr-o colectivitate, isi va coordona miscarile si va invata sa-si
canalizeze actiunile spre un scop.
• Dezvoltarea senzoriala- Invata sa distinga, sa ordoneze, sa clasifice si,
in cele din urma, va reusi sa descrie impresii legate de caracteristici ale
lucrurilor din jur (ex: lungimea, inaltimea, temperatura etc.)
• Matematica - Cu ajutorul unor obiecte din viata de zi cu zi (cum ar fi:
bile, margele, jucarii ce reprezinta figuri geometrice etc.), copilul va
invata cifrele, dar si diferite operatii matematice.
• Dezvoltarea limbajului - Prin intermediul literelor de carton colorate, a
cartonaselor cu scene din povesti si a cartilor, copilul isi va dezvolta
vocabularul si va putea comunica mai bine cu cei din jur.
• Stiintele si activitatile culturale - Cartile, hartile, instrumentele
muzicale, pictura si observarea naturii vor ajuta copilul sa acumuleze
cunostinte de istorie, geografie, biologie, muzica.
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

Modalitati de imbunatatire a sistemului de invatamantul


traditional valorificand metodele alternative

In studiul “Alternativele Educaționale din România”, elaborat de


Ministerul Educației și Cercetării în anul 2003, sunt descrise foarte
explicit, din mai multe puncte de vedere, diferențele de abordare dintre
învățământul tradițional și cel alternativ:

1. Din punct de vedere a atitudinii cadrelor didactice:


Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

2.Din punct de vedere al continuturilor predate:

3.Din punt de vedere al strategiilor de invatare:


Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

4. Din punct de vedere al evaluarii:


Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

5. Din punct de vedere al participarii familiei:

Consider ca o prima modalitate de imbunatatire a invatamantului


traditional folosind pedagogii alternative ar fi adaptarea continuturilor
curriculumului la cerintele societatii,la nevoile ulterioare ale copilului de
a se adapta la mediul de viata. Continuturile curriculumului ar trebui sa
vizeze in primul rand dezvoltarea socio-emotionala si mai apoi cea
cognitiva. Lucru care se pierde din vedere odata cu trecerea in
invatamantul primar. Gradinita de copii este cea careia ii revine sarcina
de a ajuta si incuraja copilul in dezvoltarea identitatii si a conturarii
individualitatii.
O alta modalitate de imbunatatire a invatamantului traditional o
consider a fi adaptarea in evaluare. Imbunatatirea ei prin crearea mai
multor modalitati de evaluare a realizarilor copiilor.
In invatamantul traditional copiii sunt evaluate dupa acelasi barem pentru
ca educatia este centrata pe rezultat.
Facultatea de Educatatie Fizica si Sport, Pedagogia Invatamantului Primar
si Prescolar, Anul I

Sunt de parere ca modul de abordare variat in rezolvarea de situatii trebuie


folosit ca punct de plecare in modul in care vor fi acumulate cunostintele
ulterioare.
O a treia modalitate a imbunatatirii invatamantului traditional ar fi
educarea parintilor in cee ace priveste perceptia asupra institutiilor de
invatamant, importanta educatiei formale in societate, interesul acordat
procesului intructiv-educativ si constientizarea beneficiilor adduce
copiilor prin colaborarea lor cu institutiile de invatamant si cu
reprezentantii acestora, respectiv invatatori, educatori si profesorii.