Sunteți pe pagina 1din 1

E P I S C O P I A S Ă L A J U L U I

Protopopiatul Şimleu Silvaniei


PAROHIA ORTODOXĂ COSNICIU DE SUS
457212 – COSNICIU DE SUS; nr. 44; jud. Sălaj – CIF: 10309934
Mobil: 0741.21.67.29; e-mail: mansorin74@yahoo.com.

Nr. 22 din 26.06.2016

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 26.06.2016, cu ocazia întrunirii Consiliului Parohial al Parohiei


Ortodoxe Române Cosniciu de Sus în şedinţă de lucru.

În cadrul şedinţei s-a hotărât:

- angajarea d-lui Tarcea Ionica Daniel, începând cu 01.07.2013, cu ½ normă,


pe durată nedeterminată, pe postul de paracliser.

Preot Paroh
Membrii Consiliului Parohial Sorin-Nicu Man

Leah Ioan ________________


Vasoc Gheorghe ________________
Tarce Ioan ________________
Roșan Ioan ________________
Roșan Gheorghe ________________
Tarcea Ionica ________________
Repaș Nicolae ________________
Hopide Celin ________________
Hosu Ioan ________________

Cosniciu de Sus
26 Iunie 2016