Sunteți pe pagina 1din 43

RUGĂCIUNEA

DOMNEASCĂ
IEROM.VASILISC DONICA
GIMNAZIUL SAHARNA NOUĂ
Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca
fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului.

 să cunoască autorul rugăciunii


Domneşti şi imprejurările în care a fost
descoperită;
 să enumere şi să explice cele şapte
cereri din rugăciunea „Tatăl nostru”;
 să-şi formeze deprinderea de a se ruga
neîncetat;
 să conştientizeze importanţa rugăciunii
în viaţa zilnică.
Rugăciunea Domnească:
 A fost rostită prima dată de Mântuitorul
nostru Iisus Hristos pentru a învăţa
oamenii cum trebuie să se roage.
 Este alcătuită dintr-o formulă de
adresare şi şapte cereri către
Dumnezeu.
 Dintre care primele trei se referă la
Dumnezeu, iar celelalte patru cereri se
referă la viaţa credincioşilor.
Rugăciunea Domnească
Versiuni :
 cea după Matei (Matei 6, 9-13)
 cea după Luca (Luca 11, 2-4)

! Matei prezintă rugăciunea „Tatăl nostru“ în


contextul Predicii de pe munte (Matei 5-7),
alături de celelalte două fapte ale evlaviei -
postul şi milostenia.
În Predica de pe Munte Iisus învaţă mulţimile cum
să se roage
„Doamne, învaţă-ne
să ne rugăm!“

Apostolii şi ucenicii I-au cerut lui Iisus.


Doamne, învaţă-ne
să ne rugăm!
Deci voi aşa să vă rugaţi:
„Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău; vie
împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum
în cer şi pe pământ. Pâinea noastră
cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi;
şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi
nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de
cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi
puterea şi slava în veci. Amin!” Matei 6:9-13
Formula de adresare:

Tatăl nostru care


eşti în ceruri!
! Invocarea lui Dumnezeu
ca ,,Tată’’…
PRIMA CERERE:

Sfinţească-Se
numele Tău!
Recunoaştem şi afirmăm că
Dumnezeu este Sfânt;
A doua cerere:

Vie Împărăţia Ta!


Pacea vă las vouă!

Îl rugăm să reverse în lume


pacea, dreptatea şi
bunăvoirea între toţi oamenii şi
să ne facă moştenitori ai
Împărăţiei Sale cereşti.
A treia cerere:

Facă-sevoia Ta,
precum în cer aşa şi
pe pământ!
 cerem ca Dumnezeu să ne ajute să
facem voia Lui cea Sfântă, aici pe
pământ, aşa cum o împlinesc îngerii în
ceruri.
A patra cerere:

Pâinea noastră cea


de toate zilele dă-
ne-o nouă astăzi!
rugăm pe Dumnezeu să ne
ajute ca prin muncă cinstită
să putem avea tot ceea ce
ne este de trebuinţă în
fiecare zi, mai ales hrana.
A cincea cerere:

Şine iartă nouă


greşalele noastre,
precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri!
Porunca mare a dragostei

 Îl
rugăm să ne ierete păcatele
noastre, în măsura în care şi
noi iertăm celor ce ne greşesc
nouă şi aici se arată datoria
pe care o avem faţă de
semenii noştrii.
A 6 – ea cerere:

Şinu ne duce
pe noi în ispită!
Rugăm pe Dumnezeu
să ne ferească de
păcate şi să ne ajute
să le biruim.
A 7 – ea cerere:

Cine izbăveşte
de cel rău!
Îlrugăm să ne scape şi
să ne apere de cel
viclean, adică de diavol.
Sfîrşitul sau încheierea
 Cuvîntul evreiesc ,,Amin’’
- ce înseamnă ,,aşa să fie’’, adică tot ce
am cerut în rugăciune să se
împlinească.
Unde sînt doi sau trei adunaţi în numele
Meu, acolo sînt şi Eu cu ei!
Vreau să ştiu!
 Prima versiune românească a
rugăciunii Tatăl nostru, cu litere latine,
avea să fie tipărită pentru prima dată nu
în Țările Române, ci la Cracovia, într-o
lucrare a polonezului Stanislau Sarnicki.
„Rugăciunea domnească” fusese scrisă
la cererea cărturarului polonez de
logofătul Luca Stroici.
Află mai mult!
 Rugăciunea „Tatăl nostru“ însoţeşte
întreaga viaţă de rugăciune a creştinului.
 Rugăciunea „Tatăl nostru“ este modelul
de rugăciune al creştinului, fiind
considerată un fel de „ prescurtare a
întregii Evanghelii’’
 Se recomandă să se rostească de cel
putin trei ori pe zi de către fiecare
creştin.
Ţine minte!
 Cea mai importantă rugăciune pentru
noi creştinii rămâne a fi „Tatăl nostru“
sau „Rugăciunea Domnească“, pentru
că ea a fost învăţată sau preluată de la
Iisus Hristos şi cuprinde însăşi cuvintele
Lui.
Pune în casetele libere numerele
B
corespunzătoare din coloana A pentru
coloana B ,, Amin .’’

A
1- recunoaştem şi afirmăm că Dumnezeu este Sfânt;
2- Îl rugăm să reverse în lume pacea, dreptatea şi Tatăl nostru care ești în ceruri
bunăvoirea între toţi oamenii şi să ne facă
moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti; Facă-se voia Ta, precum în cer aşa
3- cerem ca Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui
şi pe pământ
cea Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o împlinesc
Şi ne iartă nouă greşalele noastre,
îngerii în ceruri;
4- rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca prin muncă precum şi noi iertăm
cinstită să putem avea tot ceea ce ne este de greşiţilor noştri
trebuinţă în fiecare zi;
5- Îl rugăm să ne ierete păcatele noastre, în măsura Pâinea noastră cea de toate zilele
în care şi noi iertăm celor ce ne greşesc nouă; dă-ne-o nouă astăzi
6- rugăm pe Dumnezeu să ne ferească de păcate şi
să ne ajute să le biruim;
Şi nu ne duce pe noi în ispită
7- Îl rugăm să ne scape şi să ne apere de cel viclean,
adică de diavol;
8-Invocația prin care chemăm pe Dumnezeu ca tatăl Ci ne izbăveşte de cel rău(viclean).
nostru al tuturor și ne înălțăm gîndurile la ceruri Vie Împărăţia Ta
9-Cuvîntul evreesc arată sfîrșitul rugaciunii și
înseamna ,,așa să fie’’ ,adică toate cîte am cerut în Sfinţească-Se numele Tău
rugăciune să se împlinească.
Tema pentru acasă!
Expune-ţi parerea asupra citatului