Sunteți pe pagina 1din 3

Contextul individual al managerului - Modelul Stewart

Unul dintre factorii cu impact semnificativ asupra eficacităţii manageriale


este tipul de activitate desfasurată.
Rosemary Stewart a sugerat că ceea ce face un manager se află partial sub
controlul său, orice post fiind o combinaţie de cerinţe şi constrângeri, care,
impreună definesc opţiunile pe care le poate avea managerul .
Deci un post poate fi analizat dacă este privit prin prisma a trei elemente:
• Cerinţe – reprezintă ce trebuie să faceţi
• Constrângeri - ce nu aveţi voie să faceţi
• Opţiuni - definite in funcţie de cerinţe şi constrângeri, delimitând libertatea de
decizie in interiorul limitărilor impuse .

Cerinţe
• Cerinţele conform modelului Stewart ,reprezintă tot ceea ce trebuie să facă
deţinătorul postului. Ele pot fi cerinţe referitoare la performanţa, care impun
atingerea unui standard minimal precizat sau cerinţe referitoare la conduită,
care-i pretind deţinătorului postului să efectueze anumite activităţi .
Cerinţele unui post se pot referi la :
- performanţa, in sensul că i se cere angajatului să obţină rezultate la
anumite standarde, sau la comportament, in sensul că impun asumarea
anumitor sarcini, cum ar fi participarea la anumite şedinţe, alcătuirea unui buget,
etc

Rosemary Stewart a precizat de unde sunt generate cerinţele de mai sus:

- cerinte impuse de manager : ceea ce şeful dvs se aşteaptă să faceţi şi


ceea ce nu puteţi trece cu vederea fără să vă atrageţi o formă sau alta de
penalizare ;
- cerinţe impuse de colegi : servicii, informaţii sau asistenţă la un nivel
similar celor pe care le primiţi şi dvs. de la ceilalţi din organizaţie ; a nu
răspunde unor asemenea cereri poate să vă aducă penalizari ;
- cerinţe impuse din exterior: privesc furnizarea unor informaţii sau
adoptarea unor măsuri; sunt formulate de persoane exterioare organizaţiei ,nu
pot fi delegate si trebuie sa primeasca neaparat un raspuns pentru a nu fi
penalizat;
- cerinţe impuse de sistem: privesc intocmirea de rapoarte şi bugete, sedinte
ce nu pot fi evitate , participarea la evenimente de societate de la care nu vă
puteţi eschiva pentru că sunt privite ca parte componentă a muncii dvs.
- cerinţe impuse de subordonaţi: timpul care trebuie afectat subordonaţilor
(pentru indrumare, evaluare performanţă, supervizare, etc) in virtutea atribuţiilor
de baza pe care le aveţi, şi pe care nu li-l puteţi refuza fără să fiţi penalizat ;
- cerinţe autoimpuse : ceea ce simţiţi că trebuie să faceţi, pornind de la
propriile standarde sau obiceiuri; munca pe care o consideraţi necesară pentru

1
a răspunde aşteptărilor celorlalţi .

Constrângerile

Sunt factorii care limitează acţiunile deţinătorului unui post şi pot proveni atât din
interiorul ,căt şi din exteriorul organizaţiei. Rosemary Stewart .
Exemple :
- limitările in privinţa resurselor (cantitatea şi tipul resurselor disponibile-
fonduri, număr personal) ;
- reglementările legale;
- acordurile sindicale ;
- limitările tehnologice: impuse de procesele tehnologice şi de
echipamentul aflat la dispoziţia managerului ;
- amplasarea fizică in spaţiu a managerului şi a compartimentului său ;
- politica şi procedurile specifice adoptate in organizaţie
- atitudinea şi aşteptările oamenilor: voinţa lor de a accepta sau de a
tolera ceea ce doreşte managerul să facă.

Opţiunile

Se referă la ceea ce se face – sau nu se face - cât şi la mijloacele adoptate de


către deţinătorul unui post.
• Opţiunile se manifestă atât conştient cât şi inconştient şi se referă ,in
general la:
- ce lucrare să executaţi - lucrarea concretă ce trebuie executată;
- modul in care trebuie procedat;
- momentul in care trebuie să o realizeze;
- iniţiativele noi pe care să le puneţi in practică;

Analiza cerinţelor şi constrângerilor din munca dvs oferă o bază pentru


imbunătăţirea gamei de opţiuni pe care le aveţi la dispoziţie .

Metode de diminuare a cerinţelor:


• dacă cerinţele impuse de şef nu sunt prea severe se poate incerca să se
discute cu el pentru găsirea unei căi de a va reduce volumul de muncă;
• ca să puteţi câştiga mai multă libertate s-ar putea să demonstraţi că sunteţi in
stare să vă asumaţi mai multe responsabilităţi ;
• se pot diminua cerinţele impuse din partea colegilor discutind cu ei - oamenii
s-ar putea să nu-şi dea seama cât de mult efort le solicită celor cărora le cer
ceva ;
• cerinţele din partea subordonaţilor pot fi negociate. Pentru rezolvarea
problemelor lor, puteţi adopta proceduri privind lucrările de rutină sau să stabiliţi
limite de responsabilitate clare pentru fiecare membru al echipei, in cadrul cărora
să le lăsati libertatea să ia singuri decizii, fără să vă mai solicite aprobarea;
• cerinţele impuse de sistem sunt cele legate de procedurile şi regulile adoptate

2
n privinţa desfăşurării activităţii. Acestea nu ar trebui să creeze piedici deoarece
au menirea să ajute bunul mers al activităţii. Aici s-ar putea să ăxiste imbunatăţiri
posibile, pe care le-aţi putea face in propria dvs sferă de responsabilitate şi să
diminuaţi presiunile la care sunteţi supus.
• Dacă cerinţele impuse din exterior sunt sistematice şi impun conformare, le
puteţi răspunde prin adoptarea unor proceduri de rutina .
• Cerinţele autoimpuse : există tensiune intre a răspunde cerinţelor « a fi
reactiv » şi a lua iniţiativă « a fi proactiv ». Managerul poate intra intr-un cerc
vicios, străduindu-se să-şi facă timp ca să se poată gândi cum anume să-şi mai
reducă din solicitările pe termen scurt, care-i ocupă o bună parte din activitate.
Va trebui să găsţti o cale să frângeţi acest cerc vicios.Totuşi munca managerului
este foarte incărcată .In aceste cazuri, problema este de natură structurală şi nu
ţine numai de practicile adoptate numai de managerul respectiv. Atunci este bine
să discutaţi cu managerul dvs. Si să-i prezentaţi diferite propuneri de soluţii care
v-ar putea ajuta să vă echilibraţi mai bine munca.

Constrângeri :
Domenii pe care aveţi mai multe şanse să le influenţaţi sunt :
- cel al atitudinii şi al aşteptărilor oamenilor printr-un proces gradat;
- cel al resurselor limitate –facând economie sau nu in cazul resurselor umane
dacă imbunătăţiţi organizarea muncii ca să eliberaţi oameni din alta parte ;
- cel al amplasării in spaţiu a compartimentului, puteţi uneori să le
ameliorati dacă vă gândiţi să vă deplasaţi in locurile unde sunteţi solicitat
şi nu să vină oamenii la dvs.
Pe termen lung, trebuie să incercaţi o armonizare intre cerinţele muncii dvs. şi
aptitudinile pe care le folosiţi.
Acesta este un aspect important in dezvoltarea carierei.