Sunteți pe pagina 1din 52

I Articolul

II Substantivul
III Pronumele
IV Numeralul
V Adjectivul
VI Verbul
VII Adverbul
VIII Prepozitia

Articolul
individualizeaza obiecte si fenomene îndeplinind functia de determinant.
Este considerat "determinantul propriu-zis", pentru ca el nu poale fi o parte de
vorbire independenta, el contribuie doar la determinarea unica sau individuala a
substantivului pe care îl însoteste.
Aproape fiecare substantiv dintr-o propozitie engleza este însotit de un
articol, iar felul articolului folosit este departe de a coincide întotdeauna cu acela
din limba româna.
Articolul este redat prin:
a) articolul hotarât the;
b) articolul nehotarât a sau an;
e) articolul zero sau neexprimat.
Articolul are pozitie fixa: înaintea substantivuJui.

I. Articolul hotarât (the)


Articolul hotarât se utilizeaza cu substantive numarabile (au forma atât la
singular, cât si la plural) pentru a indica un anumit obiect, clar individualizat:
The box is on the floor. Cutia se afla pe jos.
The bates art on the floor. Cutiile se afla pe jos.
The student is learning English. Studentul învata englezeste.
The boys were running fast. Baetii alergau repede.
The apare dupa prepozitii:
in the library (în biblioteca)
on the table (pe rnasa)
to the museum (la/spre muzeu)
În mod obligaoriu folosim articolul hotarât cu:
 substantive nume proprii de ape,
 munti,
 dealuri,
 oceane,
 mari,
 lacuri,
 insule,
 golfuri,
 canale:
the Danube (Dunarea), the Thames (Tamisa),
the Carpathians (Carpatii), the Alps (Alpii),
the Atlantic (Oceanul Atlantic), the Black Sea (Marea Neagra),
the Shetlands (insulele Shetland), the Gulf of Mexico (Golful Mexic),
the English Channel (Canalul Mânecii).
. substantive compuse:
 nume de tari:
the United States (Statele Unite),
the United Kingdom (Regatul Unit)
 nume de institutii oficiale:
the W'hite House (Casa Alba)
the Kremlin (Kremlin)
the Ministry of Foreign Affairs (Ministerul de Externe)
the British Museum (Muzeul Britanic)
 substantive care denumesc obiecte din univers, astrologie etc.:
the sun (Soarele), the moon (Luna), the sky (cerul),
tile world (Lumea), the earth (pamantul)
 nume de vase, ambarcatiuni:
the Titanic, the Christina
 nume de evenimente istorice :
the First World War (Primul Razboi Mondial),
the Gulf War (Razboiul din Golf),
the Plague (Ciuma)
 nume de ziare:
The Times, The Morning Star

 constructii genitivale cu of:


the streets of the town (strazile orasului)
the waves of the sea (valurile marii)
 cu substantive urmate de o propozitie care raspunde la întrebarile:
care?, ce fel de?:
The man who is speaking is my brother;
Barbatul care vorbeste este fratele meu.
This is the house which I live in.
Aceasta este casa în care locuiesc.
 the transforma adjective în substantive
beautiful (adj. - frumos)/the beautiful (subst. - frumosul).
 denumeste clase, grupuri, persoane de acelasi fel:
the rich (bogatii), the poor (saracii)
the blind (orbii), the sick (bolnavii)
the English (englezii), the French (francezii)
the Romanians (românii)
 ajuta la formarea superlativului relativ:
the best (cel mai bun)
the earliest (cel mai timpuriu, primul)
 ajuta la formarea adjectivelor si numeralelor ordinale:
the second (cel de) al doilea
the fifty-sixth (cel de) al cincizeci si saselea
 în expresii:
for the time being (deocamdata, pentru moment)
in the long run (pâna la urma)
on the whole (în general)
at the beginning (la început)
in the end (la sfârsit)
by the way (apropo)
in thet seventh heaven (în al noualea cer)
on the rocks (pe geanta (familiar))
the day after tomorrow (poimâine)
Nota: De regula, numele de persoane nu primesc articol. Dar când
apare un nume de familie la plural, numele capata sensul de "familia...",
the Browns (familia Brown)
the Kramm (familia Kramer)
the Danes (danezii (popor))
the Poles (polonezii (popor))

II Articolul nehotarât (a/an)


a - cu substantive care încep cu o consoana:
a box, a child, a magazine
an - cu substantive care încep cu o vocala:
an egg, an idea, an actor
Nota: Se utilizeaza cu substantive la singular! Presupune ideea de numar.
- poate întocui numeralul one:
a hundred (one hundred) - una suta
a map (one map) and two paintings - o harta si doua tablouri
- se foloseste cu substantive care se pot numara (countables):
a man (un om) an idea (o idee)
- se foloseste obligatoriu cu:
denumiri de meserii, profesii, nationalitati:
Mr. Brown is a teacher. Dl. Brown este profesor.
My sister became a doctor. Sora mea a devenit medic.
He is an Englishman. El este englez.
- numerale, pentru a indica o cifra aproximativa:
(about) a thousand people (aproximativ) o mie de persoane)
- pronumele little (putin) si few (putine), carora le coonfera un plus de
cantitate:
I have little time. Am putin timp - deloc.
- se foloseste cu denumiri de masuri (timp, distanta, cantitate):
I have a little time. Am putin timp - destul.
once a day (o data pe zi), twice a week (de doua ori pe saptamâna),
three miles an hour (trei mile pe ora)
- se foloseste în expresii:
to have a mind to (a avea chef de)
to take a fancy to (a îndragi)
once in a blue moon (din an în Paste)
to keep an eye on (a nu stabi din ochi)
all of a sudden (brusc)

Atentie! Articolul nehotarât a an nu se foloseste cu

substantive nenumarabile:
I bought an iron yesterday. Am cumparat un fier de calcat ieri.
dar: This fence is made of iron. Acest gard este din fier.

III Articolul zero


Desemneaza lipsa articolului.
Se folosesle:
cu substantive la plural (indica obiectele oarecare în general):
Clothes do not make the man. Nu haina face pe om.
Books are on the table. Pe masa se afla carti.
I like milk, coffee, music. Thtatre, games.
Îmi plac laptele. cafeaua, muzica. teatrul, jocurile.
În proverbe si limbaj stiintific:
Haste makes waste. Graba strica treaba.
Light travels faster than sound.
Lumina se deplaseaza mai repede decât sunetul.
obligatoriu:
cu substantive ce denumese zilele saptamânii, lunile anului,
anotimpurile:
I'll meet you on Monday. Ne întâlnim luni.
He left in May and returned in March. A plecat în mai si s-a întors în martie.
I like spring. Îmi place primavara.
cu denumiri de continente, tari, provincii, comitate; orase
(exceptie: the Hague (Haga). singurul oras cu articol), cladiri, strazi,
poduri:
Last year we visited Italy and France. Anul trecut, am vizitat ltalia si
Franta.
The United Kingdom is made up of Scotland, England, Wales and
Nonhern Ireland. Regatul Unit este format din Scotia, Anglia, Ţara Galilor si
Irlanda de Nord.
I live in Bucharest. Locuiesc în Bueuresti.
We visited Bran Castle. Am vizitat castelul Bran.
Our house is on Oxford Street. Casa noastra se afla pe strada Oxford.
We went for a walk on London Bridge. Am facut o plimbare pe Podul Londrei.
cu substantive nume de materie:
Oil is lighter than water. Untdelemnul este mai usor decât apa.
cu denumirile limbilor:
I learn English. Învat engleza.
cu substantive abstracte care nu au forma de plural:
love,hate. joy, happiness, wisdom etc.
iubire ura. bucurie, fericire, înțelepciune
Some people believe in love at first sight.
Unii oameni cred în dragoste la prima vedere.
- în expresii:
at random (la întâmplare)
in time (la timp)
for good (pentru totdeauna)
hand in hand (mâna în mâna)
at dawn (în zori)
bag and baggage (cu catel si cu purcel)
by ear (dupa ureche)
side by side (unul lânga altul)
by mistake (din greseala)
Nota: Articolul zero îndeplineste functii precise, iar înlocuirea lui poate atrage
dupa sine fie schimbari de înteles, fie pur si simplu greseli de exprimare.
Cazuri când omitem articolul (situatii care nu produc modificari de
sens):
- în vorbirea familiara: (A) Friend of mine told me about it. Un
prieten de-al meu mi-a spus despre asta.
- în limbajul jurnalistic: Employees have to obey safety
regulation. Angajatii trebuie sa respecte regulile de protectie a muncii.
- în indicatii scenice: (The) Old woman goes to the settee (on the)
right. Batrâna se îndreapta spre canapeaua din dreapta (scenei).

Substantivul
Denumeste obiecte în sens foarte larg, adica fiinte, lucruri, fenomene, are
categorii de gen, numar si caz, si pe lânga functia de subiect în propozitie mai poate fi
echivalentul unei propozitii sau fraze.
Substantivele din limba engleza pot fi clasificate din mai multe puncte de
vedere:
1. Dupa forma
simple: boy, meal, day
compuse (formate din doua elemente): childhood, schoolboy, classroom
copilărie, elev, sala de clasă
prin conversie (din alte parti de vorbire):
- din adjective the good, the evil, the rich
- din verbe: cook, fall, reading, boxing
prin contragere, abrevieri: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym (gymnastics,
gymnasium), lab (laboratory), MP(Member of Parliament), Mr. (Mister), Mrs. (Misses),
Mirs sau Ms - apelalive pentru femei casatorite sau necasatorite.
2. Dupa continut
comune; denumesc:
- un element dintr-o categorie de obiecte de acelasi fel: table, school
- mai multe elemente de acelasi fel: family, people
- substanta constitutiva a unor obiecte: wood, steel
- abstractiuni: difficulty, worry, peace
nume proprii:
- persoane: Churchill
- localitati, tari, continente, ape, munti: London, Romania, Europe,the Danube, The
Alps
- diviziuni temporale, sarbatori : January, Sunday, Independence Day
- nume de carti, ziare, reviste: Hard Times, The Sunday Times
- nume de institutii: the Grand Hotel, the British Museum
Nota: în limba engleza substantivele proprii se scriu cu litera mare, inclusiv numele de
nationalitati si limbi.
He speaks English. El vorbeste englezeste.
We are Romanians. Noi suntem români.
Numarul substantivelor
Din punct de vedere al ideii de numar, substantivele în limba engleza pot fi:
A. numarabile
B. nenumarabile
A. Substantivele numarabi1e au atât plural, cât si singular.
a boy - two boys
museum - museums
child - children
Exista doua forme de plural:
- forme regulate
- forme neregulate

1 pluralul regulat: se formeaza prin adaugarea lui -s la forma de singular:


book - books (carte)
table - tables (masa)
boy - boys (baiat)
class - classes (clasa)
nose - noses (nas)
Exista substantive care au doua forme de plural:
banjo - banjos, banjou (instrument muzical)
motto - motlos, mottoes (moto)
volcano - volcanos, volcanoes (vulcan)
zero - zeros, zeroes (zero)

Nota: Literele, numeralele si abrevierile formeaza pluralul prin adaugarea unui 's.
A's; 1920's; MP's etc.
There are two A's and three 2's in the number of that English car.
Sunt doi de A si trei de 2 în numarul acelei masini englezesti.
Atentie! Forma fara apostrof este mai frecvent folosita.

2 pluralul neregulat:
-th devine -ths: bath - baths (baie) ; mouth - mouths (guri)
-f; -fe devin -ves: half - halves (jumatate); knife - knives (cutit)
- schimbarea vocalei: man - men (barbat)
foot - feet (picior)
mouse - mice (soarece)
- terminatia - en : ox - oxen (bou); child - children (copil)
- aceeasi forma la singular si plural:
baracles (baraci); headquarters (cartier general,
sediu), series (serie). species (specie), works (uzina) sheep (oaie). deer(caprioara)
Nota: Aceste plurale pot avea si forme cu -s', întâlnite mai ales în vorbirea curenta:
B. Substantive nenumarabile au forma nemodificata, deci au forma doar
de singular sau doar de plural
. numai forma de singular: sugar, wisdom, bread, butter, chalk, food, fruit, gold, jam,
silver, advice, information
zahăr, înțelepciune, pâine, unt, cretă, alimente, fructe, aur, gem, argint,
sfaturi, informații
- boli: meastes (pojar), mumps (oreion)
- nume de stiinte : aesthetics, economicsf, phonetics. politics
- nume de jocuri : billards, bowls, cards, darts
- nume proprii: Athens, Naples, Wales
Nota: Pentru a delimita anumite,caantitati se folosesc cuvinte ca :
a piece of, an item of, a bar of, a bag of
a bar of chocolate, soap o bucata de ciocolata, sapun
a lump of sugar o bucata (cub) de zahar
a sheet of paper o foaie, coala de hârtie
a piece of advice un simplu sfat
an item of information o farâma de informatie
a bit of interest un pic de interes
. numai forma de plural:
- unelte: binoculara, compasses, glasses, scissors
- îmbracaminte : jeans, overalls, pants, pyjamas, shorts, trousers
Nota: Aceste substantive se numara cu ajutorul cuvântului pair:
a pair of scissors (o foarfeca, o pereche de foarfece)
a pair trousers (o pereche de pantaloni, un pantalon)
a pair of glasses (o pereche de ochelari)
Atentie! Exista numeroase substantive folosite doar cu forma de plural, de
regula terminate în -s
arms (arme) funds (fonduri bansti)
colours (steag, drapel) manners (purtare)
damages (despagubiri) regards (salutari)
camings (castig) remains (resturi)
fireworks (foc de artificii) savings (economii)
outskirts (periferie) archives (arhiva)
holiday (vacanta) goods (marfa)
Atentie! Exista suhstantive care au doua forme, cu întelesuri diferite:
advice (sfaturi) advices (instiintari, avize)
colour (culoare) colours (drapel)
glass (pahar) glasses (ochelari)
custom (obicei) customs (vama)
damage (avarie) damages (despagubiri)
pain (durere) pains (osteneala)
Genul substantivelor
În limba engleza, în afara cazurilor în care genul este marcat formal:
boy - girl (balat - fata);
lion -lioness (leu - leoaica)
. genul substantivelor se identifica de obicei cu ajutorul pronumelor care se refera la ele
si care au forme diferite dupa gen:
he - el; she - ea;
it - neutru
sau 1. substantive nume de persoane
2. substantive nume de animale
3. substantive nume de obiecte
1. substantivele ce denumesc persoane de sex barbatesc sunt de gen masculin:
man (barbat)
brother (frate)
. cele care denumesc persoane de sex feminin sunt de genul feminin:
woman (femeie)
sister (sora)
Nota:
masculin - feminin → cuvinte direrite
father - mother (tata - mama)
king - queen (rege - regina)
monk - nun (calugar - calugarita)
uncle - aunt (unchi - matusa)
→ terminatia -ess
actor - actress (actor - actrita)
host - hostess (gazda)
negro - negress (negru - negresa)
→ terminatille -ine, -er, -groom
hero - heroine (erou - eroina)
widow - widower (vaduva - vaduv)
bride - bridegroom (mire - mireasa)
Genul comun are o singura forma atât pentru feminin, cât si pentru masculin:
- artist, chairman (presedinte), friend (prieten(a)),
- neighbour (vecin(a)), professor, pupil (elev(a))
Diferentierea se face în context cu ajutorul pronumelor si a cuvintelor ca: boy,
male, female.
The teacher asked the pupil a question.
He asked her a question.
Profesorul (el) a întrebat elevul (ea).
- boy-friend (prieten) - male-student (student)
- girl-friend (prietena) - female-student (studenta)
2. - numele de animale mari sunt în general de genul masculin (se întocuiesc cu
pronumele he)
- numele de animale mici sunt de obicei de genul neutru (se întocuiesc cu
pronumele it)
- cuvinte diferite pentru sexe diferite
horse (he) - cal cock - hen (cocos gaina)
mare (she) - iapa dog - bitch (câine - catea)
frog (it) - broasca drake - duck (rata)
gander - goose (gâscan - gâsca)
he-goat - tap tom-cat - motan
she-goat - capra she-cat - pisica
3. - numele de obiecte sunt de genul neutru:
Where is your umbrella? Unde-i umbrela ta?
It (umbrella) is in my bag. Este în geanta mea.
Nota: În vorbirea curenta se pot schimba genurile suhstantivelor pentru a
marca diferite atitudini:
masculin: → anger, fear, munfer, terror (violente)
furie, teamă, munfer, teroare

ocean, river, sun, wind (fenomene naturale)


the Danube (fluvii)
the Alps (munti)
feminin: → affection, devotion, faith( credinta), hope (speranta)
→ ambition,jealousy, vanity
→ fortune(avere), liberty, peace, mercy (abstracte)
Tendinte în vorbirea curenta:
- atribuire de gen masculin sau feminin:
. feminin semnifica afectiune pentru:
- vehicule, masini, ambarcatiuni
- tari, localitati ca unitati politice
- atribuire de gen neutru; marcheaza dispret.
Exemple :

I am very fond of my car and I wash her every day.


Îimi iubesc msina foarte mult si o spal în fiecare zi.
Where is the cat ? She is on the bed. Unde este pisica? Ea este pe pat.
You found the girl at last. Where did you find it ?
Ai gasit fata pâna la urma. Unde ai gasit-o?
Cazul substantivelor
În limha engleza existai patru cazuri:
. nomimativul este cazul de baza al substantivului, aratând obiectul care
desfasoara actiunea exprimata de verb. Este deci cazul subiectului si raspunde la
întrebarile: cine? ce?

.genitivul arata posesiunea, apartenenta. Este cazul atributului si raspunde la


întrebarile: al, a, ai, ale cui?
În engleza exista doua tipuri de genitiv:
sintetic ('s) - de obicei se foloseste numai pentru fiinte (cazuri
exceptionale la lucruri); daca substantivele au terminatia -s, se adauga numai
apostroful.
This is the student's book. Aceasta este cartea studentutui.
These are the students' books. Acestea sunt cartile studentilor.
- analitic (of) - se foloseste pentru fiinte si lucruri:
This book is of the student. Aceasta este cartea studentului.
These are the books of the students. Acestea sunt cartile studentilor.
This is the cover of the book. Aceasta este coperta cartii.
These are the covers of the books. Acestea sunt copertile cartilor.

. dativul este cazul complementului indirect si raspunde la întrebarea: cui?


- se indica prin prezenta prepozitiei to:
Speak to me, please! Vorbeste-mi, te rog!
He brought the newspaper to me. Mi-a adus ziarul.
. acuzativul este cazul complementului direct si raspunde la întrebarile: pe
cine? ce?
I met my brother yersterday. L-am întâlnit pe fratele meu ieri.
Read the letter, please! Citeste scrisoarea, te rog!
Orice substantiv precedat de o prepozitie se afla în cazul acuzativ, exceptie
facând prepozitia to, specifica pentru dativ.
Nota: Daca în aceeasi propozitie apare un substantiv la dativ si unul la acuzativ,
pozitiile lor în propozitie pot fi inversate, caz în care prepozitia to (specifica) este
absenta.
Tell me a story! Spune-mi o poveste!
The postman has given my neighbour a letter. The postman has given a letter to my
neighbour. Postasul i-a dat o scrisoare vecinului meu.

Pronumele
Este partea de vorbire care tine locul unui substantiv. Pronumele poafe fi clasificat dupa
forma si continut.
1. Dupa forma:
. simplu: I, you, he, she, which, what, who(Eu, tu, el, care, ce, cine)
. compus: myself, yourself, somebody, anyone, each other, whatever, the same
(eu însumi, tu, cineva, oricine, oricând, oricum, la fel)
2. Dupa continut:
. PERSONAL: indica diferite persoane, are forme în functie de numar si caz.
Pers. Nr. Nominativ Genitiv Dativ (+to) Acuzativ
(cine? (al, a, ai, ale cui?) (cui)?) (pe cine?
ce?) ce?)
1 sg. I (eu) Mine (al meu, a mea, ai (to) me (mie, me (pe mine,
mei, ale mele) îmi) ma)
2 sg. you (tu) yours (al tau, a ta, ai tai, (to) you (tie, îti) you (pe tine,
ale tale) te)
3 sg. he (el) his (al, a, ai, ale lui) (to) him (lui) him (pe el, îl)
m. she (ea) her (al, a, ai, ale ei) (to) her (ei) her (pe ea,
sg. it (pt. its (pt. lucruri) (to) it (îi) o)
f. lucruri) it pt. lucruri
sg.
N.
1 pl. we (noi) Ours (al nostru, a noastra, (to) us (noua) us (pe noi,
ai nostrim, ale noastre) ne)
2 pl. you (voi) Yours (al vostru...) (to) you (voua) you (pe voi,
v)
3 pl. they (ei) Theirs (a lor...) (to) them (lor) them (pe ei,
îi)
Acestea sunt si formele pronumelui posesiv.
Nota:
. în limba engleza genitivul pronumelor personale coincide cu pronumele posesiv!
. în limba engleza, I (eu) se scrie întotdeauna cu majuscula.
He speaks English better than I do. El vorbeste englezeste mai bine decât mine.
. disctinctie de gen (masculin, feminin sau neutru) se face doar cu pronumele persoanei a
III-a singular.
. în limba engleza exista pronume de politete ca în limba româna. You poate însemna
atât tu, voi cât si dumneata,dumneavoastra, în functie de context. La fel, he, she pot
însemna el, ea sau dumnealui, dumneaei.
. it poate aparea si în constructii impersonale ca:
It rains. Ploua.
It is cold. E frig.
It is late. E târziu.
It is important to... Este important sa...
It does not matter if... Nu conteaza daca...
POSESIV: dupa cum am observat din tabelul anterior, pronumele posesive sunt, de
fapt, genitivele pronumelor personale.
DEMONSTRATIV: indica distanta în spatiu sau timp a unui obiect fata de un alt obiect
sau identitatea acestuia cu sine însusi (pronumele si adjectivul demonstrativ au forme
identice).
- pentru apropiere: this (acesta, aceasta) / these (acestia, acestea)
- pentru departare: that (acela, aceea) / those (aceia,acestea)
- such: acesta, aceasta sau astlfel
Such was the situation. Aceasta era situatia.
- the same: acelasi lucru, aceleasi
The same may be said about the others. Acelasi lucru se poate spune si despre ceilalti.
. RELATIV: se refera la un substantiv sau înlocuilor al acestuia care a fost deja
mentionat si face astfel legatura între cele doua propozitii:
who
I know people don 'I like is wriler.
that
Cunoste oameni carora nu le place acest scriitor.
Pronumele relative sunt:
who - care (pentru persoane)
which - care, care dintre (atât pentru persoane, cât si pentru lucruri)
that - care (atât pentru fiinte, cât si pentru lucruri)
Nota: That are o functie restrictiva. Poate fi înlocuit prin who sau which. Când
e la acuzativ, poate fi omis.
the man (that) whom you saw - omul pe care l-ai vazut
'The question (that) you asked - întrebarea pe care ai pus-o
Astfel de omisiuni au loc mai cu seama în limba vorbita. Daca se omite un
pronume relativ însotit de o prepozitie, aceasta se asaza dupa verb:
the bok (...) he was looking for - cartea pe care o cauta
the boy (...) you told me about - baiatul de care mi-ai vorbit
Atentie! Pronumele relativ trebuie asezat, pe cât posibil, lânga antecedentul sau. Ne-
respectarea acestei reguli poate da nastere la confuzii:
He met the girl in the street that you know.
A întâlnit fata pe strada pe care o cunosti.
He met the girl that you know in the street
A întâlnit fata pe care o cunosti pe strada.
. INTEROGATIV: Pronumele interogative tin locul substantivelor sau pronumelor
asteptale ca raspuns la întrebare.
who - cine (pentru persoane)
what - ce (pentru lucruri)
which - care (selecteaza dintr-un grup de fiinte sau lucruri)
Who are you? Cine esti / sunteti?
What have you got there? Ce ai acolo?
Which is the best? Care dintre ei este cel mai bun?
how much - cât de mult (pentru cantitati)
how many - cât de mult (pentru numar)
what kind of - ce fel de (pentru calitati)
Nota: Who este singurul care are forme diferite în functie de caz:
Nominativ: who (cine, care?)
Genitiv: whose (al, a, ale cui, carei, caror?)
Dativ: to whom (cui, caruia, carora?)
Acuzativ: who (pe cine, pe care?)
Atentie! Când pronumele interogativ este însotit de o prepozitie, aceasta se afla
înaintea lui în limba scrisa, dar în limba vorbita se aseaza la sfârstilul prnoozitiei:
From what country does she come? Din ce tara vine? - limba scrisa
What country does she come from? - limba vorbita
. REFLEXIV: Pronumele reflexiv înlocuieste obiectul asupra caruia se excrcita actiunea
verbului. Apare dupa cuvântul pe care îl accentueaza si are sens de întarire, de singur,
de chiar, în persoana.
myself - eu insumi
yourself - tu însuti
himself - el însusi
herself - ea însasi
itself - el, ea însusi/însisi (pentru lucruri)
oneself - el însusi (cu sens impersonal)
ourselves - noi însine
yourselves - voi însiva
themselves - ei insisi / ele însele
Nota: Precedat de prepozitia by, capata sensul de "singur".
I saw him myself. Eu însumi l-am vazut.
He lived there by himself. Traia acolo singur.
. NEHOTĂRÂT: nu ofera nici o indicatie precisa asupra obiectului.
some - ceva, câteva, niste. De obicei, apare în propozitii afirmative, dar
poate aparea în întrebari, atunci când se exprima o rugaminte, o dorinta sau o oferta.

any - ceva, niste, câtiva, câteva, unii, unele, vreun, vreo, oarecare. Apare în
întrebari sau în propozitii negative.

no - nici un, nici o, nu. Apare în propozitii negative (verbul la afirmativ).

none (no one) - nici unul, nici una. Apare în propozitii negative (verbul la afirmativ).

Where is the ink? I'll take some. Unde e cerneala? Am sa iau putina.
Any will do. Oricare e buna.
I haven't any. Nu am deloc.
Nota: Spre deosebire de limba româna, în limba engleza nu este posibila existenta a
doua negatii în aceeasi propozitie: se poate nega fie verbul, fie subiectul sau obiectul.
I didn't see anybody = I saw nobody. N-am vazut pe nimeni.
Some, any si no ajuta la formarea urmatoarelor pronume compuse:
someone - cineva, careva
somebody - cineva
something - ceva
anyone - oricare, careva, nimeni
anybody - cineva, oricine, nimeni
anything - ceva, orice, nimic
no one - nici unul/una
nobody - nimeni
nothing - nimic
Alte pronume nehotarâte sunt:
every - fiecare (cu compusii: everyone - toti, fiecare
everybody - toti, toata lumea
everything - tot, totul)
other - alt, alta, alti, alte
another - un altul, o alta, înca un, înca o
the other - celalalt, cealalta
both - amândoi, amândoua, ambii, ambele
several - câtiva, câteva.
all - tot, toata, toti, toate
one - un, unul, una, cineva
much - mult, multi
many - multi, multe
(a) little - putin, putine
either - oricare (dintre doua elemente)
neither - nici unul, nici una (dintre doua elemente)

Exemple:
Let me tell you something. Sa-ti spun ceva.
He didn't know anything about it. Nu stia nimic despre asta.
Anybody can help you. Oricine te poate ajuta.
Everything is ready. Totul e gata.
Everybody wili be present. Toata lumea va fi prezenta.
Somebody is knocking at the door. Bate cineva la usa.
Something is better than nothing. Mai bine ceva decât nimic.
One says that... Se spune ca ...
Neither is good. Nici una (dintre cele doua solutii) nu este buna;

Numeralul
Reprezinta partea de vorbire care exprima o cifra, numarul sau ordinea obiectelor. Deseori
determina un substantiv, înaintea caruia apare.
Exista mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt:
. Numeralul cardinal: exprima o cifra sau numarul obiectclor:
1 - one; 2 - two; 3 - three; 4 - four; 5 - five; 6 - six; 7 -seven; 8 - eight; 9 - nine; 10 - ten; 11 - eleven; 12 -
twelve .

între 13 si 19, numeralele se compun prin adaugarea terminatiei -teen:


13 - thirteen; 14 - fourteen; 16 - sixteen; 17 - seventeen; 18 - eighteen; 19 - nineteen

Zecile (20-90) se rompun prin adaugarea terminatiei -ty:


20 - twenty; 30 - thirty; 40 - forty; 50 - fifty; 60 - sixty; 70 - seventy ; 80 - eighty; 90 - ninety;

100 - one hundred; 1000 - one thousand.


între zeci si unitati apare obligatorie liniuta de unire: 21 - twenty-one; 35 - thirty-five; 79 - seventy-
nine...

Între sute, mii sau milioane si zeci apare obligatoriu and.


one hundred and twenty-one - 121
seven hundred and thirty-five - 735
one thousand and seventy-nine - 1079

Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele nu sunt cunoscute, acestea apar la
forma de plural: tens(zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions (milioane).

Daca numerele sunt cunoscute, apar la forma de singular:


three hundred - trei sute
ten thousand - zece mii
five million - cinci milioane

Nota: în limba engleza, cuvântul care defineste miliardul este billion.


Spre deosebire de limba româna (unde se foloseste punctul), miile se separa prin virgule.
.
Numeralul ordinal exprima ordinea obiectclor sau locul unui obiect într-o seris. În general,
se formeaza prin adaugarea terminatiei -th, la numeralul cardinal, cu exceptia primelor trei:
The first (primul, prima)
The second (al doilea, a doua)
The third (al treilea, a treia)
The fourth (al palrulea, a patra)
The fifth (al cincilea, a cincea)
Abrevierea se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra: 1st, 2nd, 3rd, 4th.
Dupa cum se poate observa, la unele numerale se produc modificari de scriere: fifth, eigth,
ninth.

La zeci, terminatia -ty devine -tieth:


twentieth, thirtieth, fortieth, sicitieth, seventieth, eightieth, ninetieth.
Numeralul ordinal este însotit de arilcolul the!
Alte tipuri de numerale sunt:
. Numeralul fractionar, unde numaratorul este exprimat printr-un numeral cardinal, iar
numitorul, printr-un numeral ordinal:
1/3 - one-third (o treime) 2/10 - two-tenth (doua zecimi)
1/5 - onte-fifth (o cincime) 3/4 - three-fourth (trei patrimi)

. Numeralul colectiv:
couple (doi, doua)
pair, (pereche)
dozen (duzini)
score (douazeci)

Numeralul multiplicativ, format prin adaugarea terminatiilor -fold sau -times la numeral,
exceptie facând numeralele one si two.
single, once (o data)
double, twice (de doua ori)
threefold, three times (de trei ori)
fourfold, four times (de patru ori)

Numeralul distributiv, care arata repartizarea în grupe, se formeaza cu ajulorul lui by sau and.
one by one (unut câte unul)
three by three (trei câte trei)
by twos (câte doi)
by threes (câte trei)
two and two (doi si cu doi)
three and three (trei si cu trei)

Nota: Aproximarea numerica se exprima prin:


about (circa)
nearly (aproximativ)
almost (aproape)
Depasirea unei cifre se exprima prin:
over (peste)
more than (mai mult de)â
above (peste)

Exprimarea datei
Ordinea ohisnuita este: luna, ziua, anul pentru engleza americana si: ziua, luna, anul pentru engleza
britanica, fiind exprimata prin numeralul ordinal:
June the 5th, 1992
April 22nd, 1978
December 1st 1997
Anii se citesc:
1. cu ajutorul miilor sau sutelor (stil oficial):
1966 - one thousand nine hundred and fifty-six; nineteen hundred and sixty-six
2. cu ajutorul zecilor (în limba vorbita):
1966 - nineteen sixty-six
Anul 2000 sc citeste two thousend.

Atentie! Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love
zero: în matematica si indicarea temperaturii
oh: la numerele de telefon
nil si nothing : pentru exprimarea scorului la fotbal
love: în tenis

Exemple:
It is four degrees below zero. Sunt minus patru grade.
Dial 6070... Formeaza...
Leeds United won 4-0 (four nil sau four to nothing). Leeds a câstigat cu 4:0.
Splârlea leads by 30:0 (thirty-love). Spârlea conduce cu 30 :0.

Exprimarea timpului cronologic


Ora întreaga se exprima cu ajutorul formei o'clock, iar propozitia începe de obicei cu
pronumele it.
It is ten o'clock.
It is five o 'clock sharp. Este cinci fix.
Jumatatea de ora se exprima prin half, sfertul de ora prin (a) quarter.
Functiile orare se exprima cu ajutorul prepozitiilor past (între 1 si 29 de minute - trecute de
ora fixa) si to(între 31 si 59 de minute - cele ramase pâna la ora fixa).
It is ten (minutes) past nine. Este noua si zece.
It is a quarter past nine. Este noua si un sfert.
It is half past nine. Este noua si jumatate.
It is twenty (minutes) to ten. Este zece fara douazeci.
It is quarter to ten. Este zece fara un sfert.

Se practica exprimarea orei si în felul urmator:


2:15 - two fifteen (doi si un sfert)
5:30 - five thirty (cinci si jumatate) (mai ales când este vorba de orarul trenurilor, ora exacta... ) si cu:
Abrevierile: p.m. (post meridiem) - dupa amiaza
a.m. (ante meridiem) – dimineata
Adjectivul
Este partea de vorbire care exprima însusirea unui obiect (fiinta sau lucru). Apare de obicei înaintea
substantivului pe care îl determina si raspunde la întrebarile: care?, ce fel de? Spre deosebire de
limba româna, în limba engleza adjectivul este invariabil (nu se modifica în functie de gen si numar).
Adjectivul prezinta doua categorii de clasificare: dupa forma si dupa continut.

1. Dupa forma, adjectivele pot fi:


. simple (formate dintr-un singur cuvânt): simple, quick(rapid), nice, good, brave, bright(luminos),
real, right, beautiful, interesting
. compuse (formate din doua cuvinte): good-looking(frumos.), short-sighted(miop.), blue-eyed(ochi
albaștri), hard working(muncitor), ready-made(gata facut)

2. Dupa continut, adjectivele se împart în:


. propriu-zise (calificative), care arata o calitate a obiectului: red, white, bitter, busy, dull, easy, fresh,
happy, old, perfect, slow, tall
. determinative, care confera precizie obiectului. Unele dintre acestea provin din pronume.
Deosebirea dintre pronume si adjectivele provenite din pronume este functionala: în timp ce
pronumele apar independent, adjectivele provenite din pronume însotesc obligatoriu un substantiv.
Adjectivele determinative sunt:
. posesive: indica posesorul unui obiect:
my - al meu, a mea, ai mei, ale mele
your - al tau, a ta, ai tai, ale tale, al, a, ai, ale d-voastra
his - al, a, ai, ale lui (pentru persoane)
her - al, a, ai, ale ei (pentru persoane)
its - ai, a, ai, ale lui/ei (pentru lucruri)
our - al nostru, a noastra, ai nostri, ale noastre
your -al vostru, a voastra, ai vostri, ale voastre, al, a, ai, ale d-voastra
their - al, a, ai, ale lor

. relative: introduc o propozitie relativa:


whose - al, a, ai, ale carui/carei/caror (pentru persoane)
what - ce, care (pentru lucruri si, uneori, pentru fiinte)
which - care, care dintre (pentru lucruri si fiinte, implicând selectia dintr-o clasa)
The young man whose book is here was my classmate.
Tânarul a carui carte este aici a fost colegul meu de clasa.

The story is about a girl whose brother is lost.


Povestea este despre o fata al carei frate s-a ratacit.

1 don't remember what / which address this is.


Nu-mi amintesc ce/care adresa este aceasta.
She knows what / which book I am talking about.
stie despre ce / care carte vorbesc.
.
interogative: apar în întrebari, pentru a determina substantivul asteptat ca raspuns:
whose - al, a, ai, ale carui / carei / caror (pentru fiinte)
what - ce, care (pentru lucruri si, uneori, pentru fiinte)
which - care, care dintre (pentru lucruri si fiinte, implicând selectia dintr-o clasa)
Whose car have you driven? A cui masina ai condus?
Whose brother are you? Al cui frate esti?
What / Which student is the best? Ce/Care student este cel mai bun?

Comparatia adjectivelor se refera la adjectivele propriu-zise (calificative).


Ca si în limba româna, în limba engleza exista urmatoare grade de comparatie:
a) gradul pozotiv - este forma de baza a adjectivului: wise(intelept), long(lung), short(scurt),
common(comun)
b) gradul comparativ - indica însusirea unui obiect prin comparatie cu un alt obiect.
- de inferioritate: not so / as... as (nu asa de... ca)
less... than (mai putin decât)
not so wise as less important than
not as short as not so beautiful as

- de superioritate: adjectivele formate dintr-o singura silaba, precum si cele formate din doua silabe
(cu terminatia în -y, -ble, -er) adauga -er la final:
- er than (mai ... decat)
wiser than easier than
shorter than abler than
- majoritatea adjectivelor formate din doua silabe, precum si cele formate din mai muite
silabe sunt precedate de more:
more ...than (mai ...decât)
more correct than more interesting than
more prudent than more beautiful than
c) gradul superlativ
- relativ: indica nivelul cel mai înalt sau cel mai redus al însusirii unui obiect în raport cu un
alt obiect:
. adjectivele formate dintr-o singura silaba, precum si cele formate din doua silabe (cu terminatia în -
y, -ble,-er) adauga -est la final:
the... -est of (cel mai... dintre)
the wisest of the easiest of
the shortest of the ablest of
. majoritatea adjectivelor formate din doua silabe, precum si cele formate din mai multe silabe sunt
precedate de most:
the most... of (cel mai... dintre):
the most correct of the most intersting of
the most prudent of the most beautiful of
. absolut: indica cel mai înalt nivel al însusirii, fara a se mai face comparatie:
very... (foarte)...
Exemple: comparatie regulata
pozitiv comparativ superlativ
small (mic) smaller (mai mic) the smallest (cel mai mic)
big (mare) bigger (mai mare) the biggest (cel mai mare)
dry (uscat) drier (mai uscat) the driest (cel mai uscat)
noble (nobil) nobler (mai nobil) the noblest (cel mai nobil)

Un numar de adjective au o comparatie neregulata:


pozitiv comparativ superlativ
good better the best (bun)
bad, ill worse the worst (rau, bolnav)
much more the most (mult)
many
liltle less the 1east (putin)
old older the oldest (vechi, batrân)
elder the eldest (pt. membrii mai vârstnici)
far farther the farthest (departat)
further (suplimentar) the further (în timp)
late later the 1atest (târziu)
the latter (ultimul din doi) the last (ultumul)
near nearer the nearest (apropiat)
the next (urmatorul)
Nota: Cu ajutorul lui much, by far si far întarim ideea exprimata de adjectiv.
much more interesting than
far more interesting than
by far more interesting than (mult mai interesant decât...)

Verbul
Este partea de vorbire care exprima actiuni, procese care au loc în timp si sunt legate de un agent.
1. Dupa forma, verbele pot fi:
. regulate, formând trecutul simplu (Past Simple) si participiul trecut (Past Participle)prin adaugarea
terminatiei -(e)d la forma de infinitiv:
to ask - asked - asked
to talk - talked - talked
to open - opened - opened
. neregulate, cu forme identice sau total diferite la trecutul simplu si participiul trecut:
to be - was - been
to get - got - got
to shut - shut - shut
2. Dupa continut, verbele se pot clasifica dupa cum urmeaza:
. auxiliare (ajutatoare): to be, to have, to do,shall, will, should, would
Aceste verbe nu au înteles independent, neputând fi traduse, îsi schimba forma în functie de modul,
timpul, persoana si numarul cerute, în timp ce verbul de conjugat ramâne invariabil.
TO DO - formeaza negativul si interogativul timpurilor prezent si trecut.
TO BE - formeaza aspectul continuu, împreuna cu participiul prezent -ing:
- formeaza diateza pasiva împreuna cu participiul trecut (-ed, la verbe regulate; a treia forma, la
verbe neregulate).
TO HAVE - formeaza timpurile perfecte, împreuna cu participiul trecut (-ed sau forma a-III-a a
verbului).
SHALL, WILL - formeaza timpul viitor.
SHOULD, WOULD - formeaza modul conditional si modul subjonctiv analitic.
. modale: can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would, dare, need.
Aceste verbe însotesc întotdeauna un alt verb, caruia îi modifica sensul: daca verbul comun
exprima o actiune propriu-zisa, în prezenta verbului modal capata o nuanta deosebita (o actiune
imaginara, posibila).
. comune (obisnuite), care prezinta cele trei forme (infinitiv, trecut simplu, participiu trecut).
Verbul prezinta câteva caracteristici specifice, care trebuie avute în vedere în analizarea actiunii:
persoana care face actiunea, timpul când se face actiunea, modul în care se desfasoara actiunea,
aspectul acesteia (durata în timp), diateza.
PERSOANA care face actiunea este subiectul propozitiei. În functie de aceasta, verbul dobândeste
forme diferite pentru a indica îndeplinirea actiunii de catre vorbitor.
TIMPUL actiunii reprezinta momentul sau perioada în care se desfasoara actiunea. În limba engleza
exista trei timpuri de baza - trecut, prezent si viitor - si trei timpuri secundare: trecut perfect,
prezent perfect si viitor perfect.
MODUL actiunii indica felul cum este conceputa actiunea. Exista moduri personale (care formeaza
singure predicatul unei propozitii) si moduri impersonale (care nu pot forma singure predicatul).
Moduri personale:
indicativ: arata o actiune reala, sigura
subjonctiv: descrie o actiune ireala
conjunctiv: descrie o actiune dorita
imperativ: exprima un ordin, o sugestie directa, o rugaminte, un sfat

Moduri impersonale:
infintiv: arata numele actiunii, starii
gerundul: indica actiunea verbala
participiul: cu forme de prezent (aratând o actiune în desfaurare) si trecut (indicând însusirea
rezultata dintr-o actiune)
Nota: Gerundul si participiul prezinta particularitati care se disting clar fata de gerundul si participiul
din limba româna.
ASPECTUl actiunii reprezinta o categorie verbala specifica limbii engleze, referitoare la durata unei
actiuni. Poate fi de doua tipuri:
. simpla (actiunea propriu-zisa);
. continuu (desfasurarea neîntrerupta a actiunii într-o anumita perioada de timp, bine definita)
Aspectul continuu se formeaza cu ajutoruI verbului auxiliar to be si terminatia -ing, adaugata la verb.
Atentie! Exista o serie de verbe care, de regula, nu pot fi folosite la aspectul continuu (atunci
când totusi apar la acest aspect, îsi modifica sensul:
to hear to see, to smell, to taste, to fell, to sound, to look, to appear; to belive, to consider; to
hope, to know, to think, to forget, to love, to want, to regret, to wish, to have, to be, to own, to
belong.
DIATEZA difera de cea din limba româna. Se refera la forma verbului în functie de actiunea
îndeplinita de subiect: daca subiectul este cel care face actiunea, diateza este activa; daca actiunea
este îndeplinita de altcineva si este numai suportata de subiect, diateza este pasiva; daca subiectul
este cel care indeplineste si, în acelasi timp, suporta actiunea, diateza este reflexiva. În limba engleza
diateza reflexiva nu exista ca atare, fiind fie inclusa în sensul unor verbe, fie introdusa prin prezenta
unui pronume reflexiv plasat dupa verb.
He grew fat. S-a îngrasat.
I am washing myself. Ma spal.
Formele personale ale verbului
MODUL INDICATIV prezinta actiunea, starea exprimata de verb ca reala, îndeplinita chiar. Are
urmatoarele timpuri, pe axa lor cronologica:
Pe axa trecutului Pe axa prezentului Pe axa viitorului
Past Present Future
Past Perfect Present Perfect Future Perfect
He returned the book to the library after he had read it.
A înapoiat cartea la biblioteca dupa ce a citit-o.
I can return the book to the library now. I have read it.
Pot sa returnez cartea la bibtioteca (acum). Am citit-o.
He will return the book to the library next Monday. He will have read it by then.
Va înapoia cartea la biblioteca lunea viitoare. O va fi citit pâna atunci.
Past Tense: desemneaza un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul
este amintit în prezent).
La verbele regulate se formeaza cu terminatia -ed.
play - plaed arrive - arrived
cross -crossed stop - stopped
study - studied move - moved
La verbele neregulate nu exista o regula; au forme deosebite si trebuie invatate pe dinafara. (o lista
cu principalele verbe neregulate se afla la finalul capitolului.)
burn - burnt; creep - crept; hit - hit;
meet - met; sit - sit; grow - grew;
give - gave; begin - began; go - went...
Nota: Past Tense exprima o actiune savârsita si încheiata în trecut.
I went to the opera last night. Am fost la opera aseara.
I often visited him. Îl vizitam adesea.
He said goodbye and left. Spuse la revedere si pleca

. Past Perfect: se foloseste când vorbitorul se plaseaza psihologic pe o axa a trecutului si


desemneaza un eveniment anterior unui eveniment trecut.
I had finished the book before you came. Terminasem cartea înainte sa vii tu.
Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. Mama gatise deja cina când a ajuns
tata acasa.
Nota: Este un timp mai utilizat în limba engleza decât în 1imba româna pentru exprimarea
anterioritatii.
Se formeaza din had + forma a III-a a verbului (participiul trecut):
had called; had taken; had written

. Future in the Past exprima ideea de viitor într-o propozitie secundara, dependenta de o
propozitie principala cu verbul la un timp trecut
I knew you would come. stiam ca vei veni.
I knew I would have finished the novel by ten o'clock.
stiam ca voi fi terminat romanul pâna la ora zece.
Nota: Este un timp inexistent în limba româna, necesar în limba engleza pentru respectarea
anumitor reguli de concordanta a timpurilor. Se formeaza:
should/would + verb
should read; would go
should/would + have + forma a III-a a verbului
should have read; would have gone
.

Present desemneaza un eveniment, o actiune, o stare care are loc simultan cu momentul
vorbirii sau care include momentul vorbirii.
I go to school. Merg la scoala
I watch TV in the evening. Ma uit seara la televizor.
Nota: Ca forma este identic cu infinitivul (forma de baza a verbului), la toate persoanele. Persoana a
III-a singular adauga terminatia -s (sau -es).
I go / read we go / read
you go / read you go / read
he, she, it goes / read, they go / read
. Present Perfect desemneaza un eveniment, o actiune, o stare anterioara momentului
vorbirii, dar a carui anterioritate nu este fixata, având un caracter nedefinit.
I've painted a picture. Am pictat un tablou.
Folosirea acestui timp este asociata cu adverbe care exprima o perioada de timp deschisa,
neterminata:
- today, this week, this mont , just, already
Nota: Present PerfecI e folosit si pentru evenimente care au avut loc: în trecut, dar autorii sau
efectele evenimentelor, actiunilor mai exista si în prezent.
Eugen Barbu has written several novels. Eugen Barbu a scris mai multe romane.
(Eugen Barbu traieste.)
Have you seen the exhibition? Ai vizut expozitia? (Expozitia mai e deschisa.)
John has injured his arm. John s-a ranit la mâna. (Înca îl mai doare, se vede rana.)
Se formeaza cu have la prezent + forma a III-a a verbului (participiul trecut):
I have phoned / seen we have phoned / seen
you have phoned / seen you have phoned / seen
he, he, it have phoned / seen they have phoned / seen
.

Future desemneaza un eveniment, o actiune care are loc într-un moment viitor, apropiat de
momentul vorbirii.
Se formeaza cu shall (pers. 1. sg./pl.) / will (restul persoanelor) + infinitivul verbului.
În limba vorbita se foloseste will la toate persoanele.
I will go to the seaside tomorrow. Mâine plec la mare.
Vom întâlni des forma scurta: I'll go...
Nota: Future este o forma caracteristica limbii scrise (limbaj jurnalistic, emisiuni de stiri, anunturi
oficial, limbajul literar). În vorbire, se prefera viitorul cu going to pentru exprimarea ideii de viitor
apropiat.
Se formeaza cu: be going to la prezent + infinitivul verbului
I am going to read / write we are going to read / write
you are going to read / write you are going to read / write
he, she, it is going to read / write they are going to read / write
Atentie! Go si come nu pot fi folosite cu forma be going to.
Formele cu going to exprima o:
. actiune viitoare - intentie przenta
We are going to spend our holiday in the mountains.
Intentionam sa ne petrecem vacanta la munte. (Am rezervat deja o camera.)

. actiune viitoare - cauza prezenta:


It is going rain. Cred ca o sa ploua. (Uita-te la nori.)

. Future Perfect exprima o actiune, un eveniment viitor care va avea loc înaintea unui
moment viitor sau ajungând pâna la acesta.
He will have finished the book by the time you come back home.
El va fi terminat cartea pâna când te întorci tu acasa.
He will have worked in this factory for forty years when he retires.
Va fi lucrat în aceasta fabrica timp de 40 de ani când se va pensiona.
Nota: Se formeaza cu: to have la viitor + forma a III-a a verbului
I shall have written. Eu voi fi scris.
Este o forma verbala caracteristica limbii scrise, fiind mai rar folosita în limba curenta.
Toate timpurile enuntate anterior au si un aspect continuu, adica exprima actiuni, stari în
desasurare, repetate, neterminate si continuate pe axa prezentului, a trecutului sau a viitorului.
Ele se formeaza cu: to be (conjugat) + forma în -ing a verbului.
a) Prezent Continuous: I am reading
b) Past Continuous: I was reading
c) Present Perfect Continuous: I have been reading
d) Past Perfect Continuous: I had been reading
e) Future Continuous: I will be reading
f) Future Perfect Continuous: I will have been reading

a) Present Continuous exprima o actiune în desasurare în momentul vorbirii, o actiune


repetata prezentata în desfasurarea ei, o actiune care nu a fost terminata la momentul vorbirii.
De obicei, Present Continuous este însotit de adverbe de timp: now (acum), right now (chiar
acum), at this moment (în acest moment), always (întotdeauna), all the
time (tot timpul), continually, today (azi), this week(saptamâna aceasta).
He is singing in the bathroom now. Cânta în baie.
I always take my umbrella when it is raining. Totdeauna iau umbrela când ploua.
He is doing his homework. Îsi face temele.
He is knocking on the door. El bate în usa.
He is crying all the time. El plânge într-una, tot timpul.
We are leaving tomorrow. Plecam mâine.

b) Past Continuous exprima actiuni în desfasurare la un moment trecut.


I was walking at two o'clock yesterday. Ierie la ora doua ma plimbam.
He was reading a book last night. Citea o carte aseara. (Nu a terminat.)
He was always coming late to the English lesson. Întoteauna întârzia la ora de englza.

c) Present Perfect Continuous exprima o actiune, stare, începuta în trecut, continuata


în prezent, poate si în viitor. Este folosit în expresii adverbiale ca: for ages (de multa vreme), for
three hours (de trei ore), since 19... (din anul 19...), since last year (de anul trecut).
I have been reading for three hours. Citesc de trei ore.
They have been playing tennis for half an hour. Joaca tenis de o jumatate de ora.
He has been living in Bucharest for ten years. A trait în Bucuresti zece ani.
I've been working at this painting since five o'clock. Lucrez la acest desen de la ora cinci.

d) Past Perfect Continuous are aceleasi valori ca Present Perfect Continuous, momentul de
referinta fiind înca axa trecutului.
I had been waiting for my friend since two o'clock when he finally arrived.
Îl asteptam pe prietenul meu de la ora doua, când în sfârsit a sosit.
He had been writing poems for two years when I met him.
Scria poezii de doi ani când l-am cunoscut.
e) Future Continuous exprima actiuni, stari, evenimente în desfasurare într-un moment
viitor, posterior momentului vorbirii.
I shall / will be walking at two o'clock tomorrow. Ma voi plimba mâine la ora doua.
When he comes, I will be eating. Când va veni, eu voi fi în mijlocul mesei.
She will be walking while I am sleeping. Ea se va plimba în timp ce eu voi dormi.

f) Future perfect Continuous exprima o actiune în desfasurare în viitor, înainte si pâna la


o alta actiune viitoare (si poate si dupa aceea).
When the bell rings, we will be writing for fifty minutes.
Când va suna clopotelul, noi vom fi scris de cincizeci de minute.

MODUL SUBJONCTIV indica o actiune ireala, presupusa, dar posibila, realizabila. Dupa forma
poate fi:
1. sintetic
. prezent (identic în forma de baza a verbului); apare în expresii si exclamatii:
It is important that... Este important ca...
So be it! Asa sa fie...
God bless you! Dumnezeu sa te binecuvânteze!
Come what may! Fie ce-o fi!
Long live...! Sa traisca...!
. trecut (identic cu past Tense); apare în expresii ca:
I wish...,
it's time...
- if I were you / if you were me / he were you
- would rather,
had better
I wish he understood. As dori ca el sa înteleaga.
It's time we left. Este timpul sa plecam.
If I were you, I would tell him. Daca as fi în locul tau, i-as spune.
I would rather you left. As prefera sa pleci.

2. analitic, care se formeaza cu verbele modale cerute de expresii ca: it is important that; so that; in
order that; to suggest, to insist, to demand, to order (that).
It is important that he should come. Este important ca el sa vina.
I shall speak so that he might understand. Voi vorbi astfel încât el sa poata întelege
I insist that you should listen to me! Insist ca tu sa ma asculti.
MODUL CONDIŢIONAL exprima o conditie sau o actiune dorita. Propozitia secundara, care
indica o conditie a realizarii actiunii din propozitia principala, poate fi introdusa prin: if, if not, unless,
if not, in case.
În limba engleza exista trei tipuri de conditional:
1 conditie reala: realizabila în prezent sau viitor. Ideea de viitor se exprima numai în propozitia
principala, niciodata în cea conditionala.
He will / may understand if you talk to him.
Va întelege / poate întelege daca îi vorbesti.
2 conditie ideala: nu este realizabila în prezent, dar posibil sa se realizeze în viitor.
În propozitia principala apare wouldl + verb la forma de baza (frara to). În propozitia secundara
verbul este la Past Tense.
If you talked to him, he would understand. Daca i-ai vorbi ar întelege.
3 conditie ireala: nu s-a realizat si este imposibil sa se realizeze. În propozitia principala apar would +
have + forma a III-a a verbului, în propozitia secundara, verbul la Past Perfect:
If you had talked to him, he would have understood. Daca i-ai fi vorbit, ar fi înteles.

MODUL IMPERATIV exprima un ordin, o comanda, un îndemn, un sfat, o urare. Are o


singura forma: persoana a II-a singular si plural si coincide cu forma de baza (fara to) a verbului
Stop! Opreste-te !
Come here! Vino încoace !
Shut up! Gura!
Be quiet! Liniste!
Forma negativa cu ajutorul lui do + negatie + verb.
Do not push me! Do'n push me! Nu ma împinge!
Dn't be affraid! Nu-ti fie teama!
Pentru persoanele I si a III-a singular si plural se foloseste constructia cu verbul let.
let (me, him etc.) + verb
Let him come in! Sa intre!
Let's go! Sa mergem !
Don't let him come in! Nu-l lasa sa intre.

Formele impersonale ale verbului


Sunt: infinitivul, gerundul si participiul.
INFINITIVUL are doua forme:
- infinitivul lung: cu particula to (to call, to read)
- infinitivul scurt: fara particula to (call, read)
- mai exista infinitivul cu adverb intercalat:
to clearly understand - a întelege clar
to fully appreciate - a aprecia cum trebuie
to flatly refuse - a refuza categoric
They come to fully realize the importance of the event.
Au ajuns sa-si dea seama pe deplin de importanta evenimentului.
Nota: Aceasta forma este o constructie destul de frecventa în engleza contemporana. La fel de
uzuale mai sunt si constructiile:

a) acuzativ + infinitiv dupa verbe exprimând:


o activitate uzuala: believe, consider, think
permisiune: allow, permit
ordin, rugaminte: order, command, request, beg, ask
We request them to complete the survey. Le-am cerut sa termine ancheta.

Atentie! Dupa - verbe de perceptie: hear .see, watch, notice, observe si have, let si make se
foloseste infinitivul fara to.
I heard them come. I-am auzit venind.
I made her work harder. Am facut-o sa munceasca mai mult.
b) infinitiv cu for ...to:
They were anxious for her to begin her song.
Erau nerabdatori ca ea sa-si înceapa cântecul.
Atentie! Verbele forget, learn, teach know cu sensul de "a sti cum sa" este urmat de: how
+ infinitiv
She knows how to captivate her audience. stie cum sa-si captiveze auditoriul.
She taught me how to cath butterflies. M-a învatat cum sa prind fluturi.
Nota: Particula to poate fi folosita pentru a înlocui un verb care a fost deja mentionat.
A. Let's go. Hai sa mergem.
B. I don't want to. Nu vreau (sa mergem).

GERUNDUL este format din tema verbului cu ajutorul sufixului -ing.


calling, talking; gerond perfect: having called, having taken
Aceasta forma nepersonala a verbulul englez nu are un corespondent în limba româna. El nu trebuie
confundat cu gerundul românesc.
Gerundul este folosit:
- dupa verbele: to begin, to start, (a începe): to go on, to keep on (acontinua) to stop (a înceta)
- dupa adjeclivul: wort" (vrednic de)
- dupa substantivele: fun (amzament), good, use (folos) → anticipat de it.
- dupa there is no...
There is no contenting some people. Pe unii oameni nu-i chip sa-i multumesti.
- dupa: to avoid (a evita), to bear (a suferi), to escape (a scapa de), to fancy (a-si închipui), to forget (a
uita), to give up(a renunta la), to mind (a avea ceva împotriva), to propose (a propune), to try (a
încerca), to remember (a-si aminti),
- dupa: to agree (on) (a cadea de acord sa), to aim (at) (a tinti sa), to apologize (for) (a se scuza
pentru), to belive (in)(a crede în), to bother (about)(a se preocupa de), to assist somebody (in) (a ajuta
pe cineva sa), to excuse somebody (for) (a scuza pe cineva ca), to prevent somebody (for) (a împiedica
pe cineva sa), to thank somebody (for) (a-i multumi cuiva pentru)
- dupa: alert în (iute în), capable of (capabil sa), conscious of (costient ca)
- dupa: to force (a forta), to forsake (a se lepada), to talk (a discuta)
- dupa: chance of (snsa de), experience in (experienta în), interest in (interes pentru), idea of (idee
de),objection to (obiectie împotriva), means of (mijloc de), reason for (motiv pentru), right of (drept
de), use of (utilitate)
She admitted being wrong. A recunoscut ca a gresit.
It's not worth crying. Nu merita sa plângi.
She feels like dancing. Are chef sa danseze.
I am used to getting up early. Sunt obisnuit sa ma scol devreme.
This book is worth reading. Aceasta carte merita citita.
It's no sense to try to mend the vacuum-cleaner. Degeaba încerci/nu are rost sa repari aspiratorul.
You must avoid being late in future. Trebuie sa eviti sa întârzii în viitor.
I remember being disappointed. Îmi amintesc ca am fost dezamagit.
He is fond of reading aloud. Îi place sa citeasa cu glas tare.
I remember giving her the parcel. Îmi amintesc ca i-am dat pachetul.
They agreed to her coming. Ei sunt de acord ca ea sa vina.
She was right in refusing him. Ea a facut bine ca l-a refuzat.

PARTICIPIUL. Verbul englez are doua tipuri de participiu: de prezent si de trecut.


a) participiul prezent are forma identica cu gerundul (-ing,). Impreuna cu to be formeaza aspectul
continuu al verbelor.
I am trying to learn. Încerc sa învat.
El poate înlocui o propozitie:
While I was reading the newspaper, I remembered them (while reading the newspaper...)
În timp ce citeam ziarul, mi-am amintit de el.
Nota: Participiul este introdus prin while si who. (Gerondul numai prin prepozitii.)
The man crossing the street (who is crossing)...
Barbatul care traverseaza strada...

b) participiul trecut
- este forma cu terminatia -ed a verbelor regulate; cele neregulate au forma lor.
listen - listened; move - moved
- ajuta la formarea timpurilor perfecte ale verbelor cu ajutorul lui to have;
- este folosit în constructii absolute.
The customs cleared, we left the airport.
Formalitatile vamale terminate, am parasit aeroportul.
Weather permitting, we shall sleep in tents.
Daca vremea va permite, vom dormi în corturi.

Diateza pasiva
Atunci când subiectul sufera actiunea savârsita de obiect (nu o face), folosim diateza pasiva.
Lucy has written a letter. Lucia a scris o scrisoare.
subiect obiect
Diateza pasiva:
The letter has been written by Lucy. Aceasta scrisoare a fost scrisa de Lucia.
obiect subiect

Diateza pasiva se construieste cu:


to be (la timpul dorit) + forma a III-a a verbului
Present: I am called / taken. Am fost chemat / luat.
Past: I was called / taken
Future: I shall be called / taken
Present Perfect: I have been called / taken
Future Perfect: I shall been called /taken
Future in the Past: I should be called / taken
Imperativ: Let me be called / taken
Conditional:
Present: I should be called / taken
Past: I should have been called / taken
Subjonctiv:
Present: (that) I (shall, might) be called / taken
Past: (that) I were called / taken
Present Continuous: I am being called / taken
Past Continuous: I was being called / taken
Nota: Diateza pasiva este, de asemenea, folosita când autorul actiunii nu este cunoscut sau exprimat:
The battle was lost. Batalia a fost pierduta.
Atentie! În afara de verbul be se mai poate folosi si verbul get pentru formarea diatezei pasive -
aceasta mai ales în vorbirea curenta.
The skirt got caught in the door. I s-a prins fusta în usa.
All our glasses got broken when we moved. S-au spart toate paharele când ne-am mutat.
Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptata este verbul become însotit de: more and
more, increasingly.
The production of this factory is becoming increasingly specialized. Productia acestei fabrici devine
din ce în ce mai specializata.
Prepozitia by indica cine a savârsit actiunea suferita de subiect:
The poem was recited by Mary (not by Lucy or Ann). Poezia a fost recitata de Maria (nu de
Lucia sau Ana).
Nota: By se omite când nu se cunoaste cine a savârsit actiunea (A doctor has been sent for. S-a trimis
dupa doctor.), când vorbitorul nu doreste sa mentioneze, sau el se poate deduce din context (He was
elected President. A fost ales presedinte.)
By nu se folosesle în constructiile cu get sau become.

Verbele modale
reprezinta o categorie speciala cu urmatoarele catacteristici:
- infinitiv fara to (ca si verbele care le urmeaza);
- nu au -s la persoana a III-a singular Present Tense;
- nu primesc -ing;
- formeaza singure forma interogativa si negaliva;
- au echivalente pentru diferite timpuri.
1. CAN = a putea, a sti (înlocuit cu: to be able to = a fi în stare, a fi capabil)
Exprima :
. capacitate: I can run very fast. Pot sa alerg foarte repede.
She cannot (can't) cook. Ea nu stie sa gateasca.
. posibilitate, presupunere:
They can be there now. E posibiJ ca ei sa fie acolo.
She can't do that! Nu se poate sa faca asta!
. în limba vorbita înlocuieste may pentru a exprima permisiune:
Can I go home? Pot pleca acasa?
You cannot come in! Nu poti intra.
Pentru alte timpuri folosim to be able to:
He was able to run very fast. Putea sa alerge foarte repede.
He will be able to run very fast. Va putea sa alerge foarte repede.
2. COULD exprima:
. capacitate (ca trecut al lui can):
I could run very fast last year. Puteam sa alerg foarte repede anul trecut.
. permisiune mai formala:
Could I go home? As putea pleca acasa?
3. MAY = a putea, a avea voie (înlocuit cu: to be allowed to, to be permitted to) = a se putea, a fi
posibil (înlocuit cu: to be possible to)
Exprima:
. permisiune în limbaj formal:
May I go home? Pot pleca acasa?
You may not come in. Nu poti / nu ai voie sa intri.
sau: I was allowed to go home. Mi s-a îngaduit sa plec acasa.
He will be permitted to come in. I se va permite sa intre.
. posibilitate, presupunere:
They may be there now. Se poate sa fie / or fi acolo acum.
It may rain in the afternoon. Se poate sa ploua dupa-amiaza.
sau: It was possible to rain. Era / a fost posibil sa ploua.
It will be possible to rain. Va fi posibil sa ploua.

4. MIGHT exprima:
. permisiune (formala):
Might I go home? As putea pleca acasa?
You might not come in. Nu ai putea / nu ai voie sa intri.
. posibilitate vaga:
They might be there now. S-ar putea sa fie acolo acum.
It might rain in the afternoon. S-ar putea sa ploua dupa-amiaza.
5. MUST = a trebui (înlocuit cu: to have to = a trebui neaparat, a avea obligatia)
Exprima:
. obligatie, datorie:
You must write to them. Trebuie sa le scrii.
I must leave soon. Trebuie sa plec curând.
. posibilitate, presupunere:
You must be tired. Trebuie sa fii obosit. Trebuie ca esti obosit.
She must be at home now. Trebuie sa fie acasa acum.
Nota: La solicitarea permisiunii, , raspunsul se formeaza cu may, can sau must not.
May I smoke in here? Pot sa fumez aici?
Yes, you may - Da, aveti voie / vi se permite.
No, you musn't. Nu, este interzis.
Daca se pune la îndoiala obligatia, raspunsul se formeaza cu must (impunere) sau need not (lipsa
necesitatii).
Must I really go there? Chiar trebuie sa ma duc acolo?
Yes, you must. Da, trebuie / este obligatoriu.
No, you needn't. Nu, nu este necesar / nevoie.
6. SHALL
Ca modal e folosit la toate persoanele si exprima:
. promisiune, ordin:
I shall write the letter. Promit ca voi scrie scrisoarea.
They shall come on time. Trebuie sa ajunga la timp.
. o oferta, propunere, în care se asteapta opinia interlocutorului (apare în special cu
persoana I) în întrebari:
Shall I close the window? Sa închid fereastra?
Shall we listen to him? Oare sa îl ascultam?
7. SHOULD = ar trebui, ar fi cazul
Exprima:
. sfat:
You should talk to him. Ar trebui sa-i vorbesti.
She shouldn't go to that party. Nu ar trebui sa mearga la petrecerea aceea.
. presupunere:
He should still be at home. Ar trebui sa fie înca acasa.
They should be on their way now. Ar trebui sa fie pe drum acum.

8. OUGHT TO = ar trebui, s-ar cuveni (forma literara, mai protocolara decât should)
Exprima:

. sfat:
You ought to talk to him. S-ar cuveni sa îi vorbesti.
. presupunere:
He ought be still at home. S-ar cuveni sa fie înca acasa.
9. WILL:
Ca modal apare la toate persoanele si exprima:
. cerere, invitatie deosebit de politicoasa (apare în special cu persoana a II-a în întrebari):
Would you close the window? Ati vrea sa închideti fereastra?
Would you answer my question, please?Ati dori sa-mi raspundeti la întrebare, va rog?
. actiune repetata:
He would always ask this kind of question. Obisnuieste sa puna tot timpul astfel de întrebari.
Nota: Actiunea repetata în mod frecvent, dar în trecut (acum încheiata), poate fi exprimata prin
constructia used to =obisnuiam sa.
I used to ask this kind of questions. Obisnuiam sa pun astfel de întrebari.

10. DARE = a cuteza, a avea curajl. Ca modal apare în propozitii negative si interogative cu sensul: a
îndrazni, a se încumeta, a se aventura, a avea îndrazneala/neobrazarea.
How dare you? Cum îndraznesti?
She daren't say a word. Nu a îndraznit sa spuna o vorba.
11. NEED = a avea nevoie. Ca modal apare în propozitii negative si interogative cu sensul de a fi
nevoie, a trebui:
Need you go now? E nevoie sa pleci acum?

Verbele auxlliare
Sunt verbe cu sens lexical redus si marcheaza modul, timpul, aspectul, persoana si numarul la verbele
pe care le însotesc - la fel si forma interogativa a verbelor pe care le însotesc.
TO DO (a face) did, done
Do, did → intra în alcatuirea formei interogative si negative a verbelor la prezent si la trecut.
Do you live in this town? Locuiti în acest oras?
Did he attend this school? A urmat aceasta scoala?
I don't like it. Nu-mi place.
They didn't go. Nu s-au dus.
Nota:
. be primeste do la imperativ negativ:
Don't be silly! Nu fi prost!
. have formeaza interogativul si negativul cu do în limba vorbita:
I don't have enough time to do this. N-am destul timp ca sa fac asta.
. do întrebuintat pentru subliniere (pronuntat accentuat):
She does make all her dresses herself. Într-adevar îsi face toate rochiile singura.
Do read this letter to me. Citeste-mi, te rog, scrisoarea.

TO BE (a fi) was / were been


. se foloseste la formarea timpurilor conjugarii continue si a diatezei pasive:
He is sleeping.
I am being examined.
He has been informed.
Nota:
. interogativul si negativul la Present si Past Tense se formeaza fara do:
Am I= Are you? Is he?
I am not. You are not.
. imperativul se formeaza cu do:
Don't be afraid! Sa nu-ti fie teama!
Do be attentive, please! Fii atent, te rog!

TO HAVE (a avea) had, had


. formeaza structura formelor perfecte (Present Perfect, Past Perfect...)
He has read.
He had read.
Nota:
. interogativul si negativul la Present si Past Tense se formeaza fara do:
Have I? Have you? I have not.
Had I? Had he? I had not.
Exceptie: ca echivalent modal, to have este însa frecvent folosit cu do (exprima o posesiune
ocazionala, nu permanenta: "a primi", "a lua").
Did you have any luhch today? Ai luat masa de prânz astazi?
We didn't have any letters from him. N-am primit o scrisoare de la el.
Why do you have to be there? De ce trebuie sa fii acolo

Adverbul
Reprezinta partea de vorbire care exprima caracteristica sau împrejurarea unei actiuni.
Determina un verb, un adjectiv sau un alt adverb. Adverbul prezinta doua categorii de clasificare:
dupa forma si dupa continut:
1. Dupa forma, adverbele pot fi:
. formate prin adaugarea terminatiei -ly la adjectivul corespunzator:
happilly, extremely, finally, immediately, slowly, truly, nicely, equaly, fully, sincerely, simply
fericit. extrem, în cele din urmă, imediat, încet, cu adevărat, frumos, în egală măsură, pe deplin,
sincer, pur și simplu
. cu forma identica cu adjectivul corespunzator:
back, deep, direct, early, enough, far, fast, hard, ill, just, late, left, little, long, low, much, more, near,
pretty, right, short, still, straight, well, wrong
înapoi, adâncime, directă, timpuriu, suficient, grăsime, rapid, greu, voi, doar, târziu, stânga, puțin,
lung, scăzut, mult mai aproape, destul, gresit

. cu doua forme (una identica cu adjectivul, cealalta formata prin adaugarea terminatiei -ly la
adjectiv) si sensuri deosebite:
deep (adânc) - deeply (profund)
direct (direct) - directly (exact, imediat)
hard (din greu) - hardly (cu greutate, abia)
high (sus) - highly (foarte)
just (chiar, tocmai) - justly (drept)
late (târziu) - lately (recent, de curând)
near (lânga) - nearly (aproape ca)
short (bruusc) - shortly (pe scurt)

2. Dupa continut, exista adverbe:


. de mod, care arata modul în care se desfasoara o actiune (raspund la întrebarea cum?)
fast, hard, badly, easily, shortly
. de timp, care arata timpul când se desfasoara actiunea (raspund la întrebarea când?)
lately, ever, never, often, rarely, seldom, sometimes, usually, generally, constantly, today,
yesterday, tomorrow, ago, last, next, yet, still, since, before, after...
. de loc, care arata locul unde se petrece o actiune (raspunde la întrebarea unde?)
here, there, above, below, up, down, abroad, in, out, everywhere...
. interogative:
how?, why?, when?, where?
. de afirmatie si negatie:
yes, of course, certainly, naturally, sure, no, not, at all, by no means
Unele adverbe prezinta restrictii cu privire la pozitia în propozitie.
. adverbele de timp definit (yesterday, today, tomorrow, next week) pot aparea atât la începutul, cât
si la sfârsitul propozitiei:
I shall be able to meet you next week. Va voi putea întâlni saptamâna viitoare.
She is always asking a lot of questions. Întotdeauna pune o multime de întrebari.
. atunci când în propozitie apar mai multe adverbe, ordinea lor este fixa:
mod + loc + timp
She sang beautiful at the concert last evening. A cântat frumos la concert aseara.
My brother worked hard at the office last week. Fratele meu a muncit mult la birou saptamâna
trecuta.
Comparatia adverbelor
Ca si adjectivele, adverbele prezinta grade de comparatie, urmând aceleasi reguli:
a) gradul pozitiv reprezinta forma de baza a adverbului:
soon, hard, early, quickly, beautifully, importantly
b) gradul comparativ indica împrejurarea prin comparatie
. de inferioritate: not so / as... as nu asa de... ca
less... than mai putin... decât
. de egalitate: as... as (tot asa de... ca)
as hard as as quickly as
as early as as importantly as
. de superioritate
- adverbele formate dintr-o singura silaba si adverbul early adauga -er la final:
...-er than (mai... decât)
harder than earlier than
- advberbele formate din doua sau mai multe silabe sunt precedate de more:
more... than (mai... decât):
more quickly than more importantly than
c) gradul superlativ
. relativ - indica nivelul cel mai înalt sau cel mai redus al unei împrejurari în care se desfasoara
actiunea:
- adverbele formate dintr-o singura silaba si adverbul early adauga -est la finals
the... -est (of) (cel mai... dintre):
the hardest of the earliest of
- adverbele formate din doua sau mai multe silabe sunt precedate de most:
the most... of (cel mai... dintre)
the most quickly of the most importantly of
. absolut - indica cel mai înalt nivel al împrejurarii unei actiuni, fara a se mai face comparatie. Se
formeaza cu very(foarte)
very hard very quickly
very early very important
Nota: Exista si câteva exceptii la gradul comparativ de superioritate si la superlativ relativ.
Pozitiv Comparativ Superlativ
(mai...) (cel mai...)
wll better the best
hardly worse the worst
much more the most
little less the least
far farther the farthest (în spatiu)
further the furthest (în timp)

Prepozitia
- reprezinta partea de vorbire care face legatura între doua cuvinte diferite din punct de vedere
sintactic: substantivul si articolul sau, verb si complementul sau. În limba engleza, prepozitiile uzuale
sunt:
about - despre between - între of - de
above - deasupra beyond - în afara off - de pe, din
across - peste by - lânga, de catre on - pe, deasupra
after - dupa concerning - privind out - din
against - împotriva despite - în ciuda outside - în exteriorul
along - de-a lungul down - jos over - peste, deasupra
among - printre except - în afara de per - prin, din
around - în jurul for - pentru, de till - pâna
at - la from - de la to - catre, spre
before - înainte(a) in - în under - sub, dedesubt
behind - în spatele into - în with - cu
below - sub inside - în interiorul without - fara
beside - alaturi near - lânga
Deseori, prepozitiile îsi pot schimba sensul în functie de context:
through the window (pe fereastra)
in time (la timp)
for work (la lucru)
by bus (cu autobuzul)
on foot (pe jos)
Alteori, prepozitiile pot aparea dupa verbe, carora le confera un sens diferit fata de întelesul de baza
(le transforma în verbe frazale).
to look (a privi) - to look after (a avea grija de);
- to lok for (a cauta);
to go (a merge) - to go on (a continua);
- to go by (a trece);
to make (a face) - to make into (a transforma)
- to make up (a întregi, a fixa, a alcatui, a se farda)
În alte cazuri, prepozitiile pot aparea dupa substantive sau adjective si trebuie retinute împreuna.
at night (noaptea) safe from (ferit de)
at times (uneori) of old (pe vremuri)
at peace (în pace) proud of (mândru de)
by sea (cu vaporul) on duty (de serviciu)
by the hour (cu ora) on sale (de vânzare)
by the way (apropo) pale with fright (palid de spaima)
Dupa cum se poate observa, problematica prepozitiei în limba engleza cuprinde o mare diversitate de
sensuri si functii. expresiile ca atare trebuiesc retinute pe de rost.

Prepozitia reprezinta partea de vorbire care indica relatia dintre substantive, pronume si alte parti de
vorbire dintr-o propozitie. Cel mai des, acestea preced un substantiv. Nu isi schimba forma, indiferent
de cazul sau genul cuvantului la care face referire.

Prepozitiile nu au inteles de sine statator, ele capata diferite sensuri puse in legatura cu alte cuvinte.
Exista prepozitii simple (at, in, on, behind, under etc) si prepozitii compuse (in between / intre,
because of / din cauza ca, pentru ca, on behalf of / in numele).
TIPURI DE PREPOZITII

1. PREPOZITIILE DE TIMP

on - se utilizeaza pentru a exprima zilele saptamanii: on Monday (luni)

in - se utilizeaza pentru a exprima:


- luna / anotimpul: in March (in martie); in Spring (primavara)
- timpul zilei: in the afternoon (dupa-amiaza)
- anul: in 2001
- o anumita perioada de timp: in a minute (intr-un minut)

at - se utilizeaza pentru a exprima:


- pentru noapte: at night (la noapte)
- pentru weekend: at weekend (in weekend)
- ora exacta: at half past ten (la 10 si jumatate)

since - se utilizeaza pentru a exprima de cand a inceput actiunea pana in prezent: since 2011 (din 2011)

for - se utilizeaza pentru a exprima de cand dureaza actiunea pana in prezent: for two years (de doi ani)

to - precizeaza timpul exact: ten to six (sase fara zece minute)

past - precizeaza timpul: ten past eight (opt si zece minute)

to, till, until - precizeaza de cand si pana cand are loc actiunea: from Monday to/till Saturday (de luni pana
sambata)

by - precizeaza pana cand are loc actiunea: by 7 o'clock (pana la ora 7)

Alte prepozitii de timp:


ago - six years ago (cu 6 ani in urma)
after - after school (dupa scoala)
between - between Monday and Thursday (intre luni si joi)
during - during the holidays (pe perioada sarbatorilor)
before - before Easter (inainte de Pasti)
within - within an hour (intr-o ora)
up to - up to three hours a day (pana la 3 ore pe zi)

2.
3. PREPOZITIILE DE LOC

in - in the room (in camera), in the kitchen (in bucatarie), in the book (in carte), in the car (in masina)

at - at the concert (la concert), at the table (la masa), at the door (la usa), at school (la scoala)

on - on the first floor (la primul etaj), on the wall (pe perete), on the table (pe masa), on the plane (in avion), on the
radio (la radio)

by, next to, beside - standing by the car (sta langa masina)

under - under the table (sub masa)

over - over the shirt (peste camasa), over the river (peste rau)

Alte prepozitii de loc:


after (dupa)
in front of (in fata)
among (printre)
behind (in spatele)
on to (pe)
from (din)

4. PREPOZITIILE DE MISCARE

through - through the tunnel (prin tunel)

to - to the theatre (la teatru)

towards - towards the hospital (catre spital)

along - along the river (de-a lungul)

across - across the ocean (peste ocean)

past (langa)

about (prin)

around (in jurul)

Numeroase substantive, adjective si verbe se folosesc corect numai insotite de anumite prepozitii. Hai
sa vedem impreuna cateva exemple:

SUBSTANTIVE CU PREPOZITIE
belief in (credinta in)
concern for (preocupare pentru)
confusion about (confuzie cu privire la)
love of (dragoste de)
foundness for (toleranta pentru)
need for (nevoie de a)
reason for (motiv pentru)
success in (succes in)
respect for (respect pentru)

ADJECTIVE CU PREPOZITIE
afraid of (frica de)
angry at (furios la)
aware of (constient de)
capable of (capabil de)
careless about (neatent la)
interested in (interesat de)
made of (fabricat din)
married to (casatorit cu)
proud of (mandru de)
sure of (sigur de)
VERBE CU PREPOZITIE
ask about (a intreba despre)
bring up (a aduce)
find out (a afla)
look for (a cauta ceva)
look forward to (a astepta cu nerabdare sa)
grow up (a creste)
look up (a privi in sus)
make up (a alcatui)
pay for (a plati)
prepare for (a se pregati pentru)
talk about (a vorbi despre)
trust in (a crede in)
work for (a lucra pentru)

EXPRESII IDIOMATICE
Aceeasi prepozitie poate implica frazelor din care face parte un inteles diferit de cel obisnuit. Cateva
exemple:

in the street (pe strada)


in the playground (pe terenul de joaca)
in the sky (pe cer)
in the sun (la soare)
in all probability (dupa toate probabilitatile)
in a year's time (peste un an)
in the open air (la aer curat)
on the way to (in drum spre)
on the first floor (la etajul intai)
by my watch (dupa ceasul meu)
by heart (pe de rost)
by mistake (din greseala)
to go on a trip (a merge in excursie)
to look out of the window (a privy pe fereastra)
outside the garden (in fata gradinii)
at this moment (in acest moment)
at present (in prezent)
MODUL SUBJONCTIV
In engleza contemporana, subjonctivul nu are formele lui proprii. El apare cu forme de infinitiv, de
Past Tense si de Past Perfect. De asemenea, exista echivalenti de subjonctiv care constau in
verbele should, may, might, would + infinitiv.

1. Subjonctiv cu forma de infinitiv

a. Apare in propozitii exclamative, exprimând o lozinca, o urare, o dorinta sau un blestem.


Ex. Long live the king!
Traiasca regele.
Come what may.
Fie ce-o fi.
God forgive you!
Fie ca Domnul sa te ierte!
Curse this fog!
Blestemata fie aceasta ceata!

b. Poate fi intâlnit in poezia clasica, in situatii in care, in engleza contemporana, ar fi


inlocuit cu prezentul.
Ex. Shakespeare: "If this be error".
If this is error
Byron: "Though the hart be still as loving" .the heart is

c. Poate fi folosit ca o modalitate de a da ordine.


Ex. Everybody leave the hall.
Toata lumea sa paraseasca sala.
Somebody bring me a glass of water.
Cineva sa-mi aduca un pahar cu apa.

d. Dupa constructii de tipul: it is impossible that, it is desirable that, it is necessary that, it is


likely that.

Ex. It is necessary that you be present.


E necesar ca tu sa fii prezent.
It is desirable that we finish the translation first.
Este de dorit ca noi sa terminam intâi traducerea.
It is impossible that he do this.
Este imposibil ca el sa faca aceasta.
e) Dupa verbe ca: to propose, to suggest, to insist, to demand, to urge, to recommend, to order

Ex. I recommended that his proposal be accepted.


Am recomandat ca propunerea lui sa fie acceptata.
The doctor insisted that I keep indoors.
Doctorul a insistat ca eu sa stau acasa.

1.

2 Subjonctiv cu forma de Past Tense sau Past Perfect:


Apare dupa urmatoarele expresii:

a. I wish (mi-as dori, bine ar fi sa)


 Daca dorinta se refera la momentul prezent, se foloseste subjonctivul cu forma de Past
Tense.

Ex. I wish I were in England now.


Mi-as dori sa fiu in Anglia acum.

Nota: Verbul to be la subjonctivul du forma de Past Tense, apare ca were la toate persoanele.

 Daca dorinta se refera la un moment anterior, se foloseste subjonctivul cu forma de Past


Perfect.

Ex. I wish I had been born in England.


Mi-as dori sa ma fi nascut in Anglia.

 Daca dorinta se refera la un moment viitor, se foloseste would, ca echivalent de


subjonctiv.

Ex. I wish it would stop raining.


Mi-as dori sa inceteze ploaia.

b) If only - are aproximativ acelasi sens cu I wish


Ex. If only I lived to be a hundred!
Bine ar fi sa traiesc pâna la o suta de ani!

c) As if/though (ca si cum, de parca) even if/even though (chiar daca)


Ex. You speak English as if you were an Englishman.
Vorbesti engleza de parca ai fi englez.
You speak English as if you had lived in England.
Vorbesti engleza ca si cum ai fi trait in Anglia.
d)It is time. (E timpul.) It is high time. (Era de mult timpul.)
Ex. It is time the child went to bed.
E timpul sa mearga copilul la culcare.
It is high time you began to study seriously.
Era de mult timpul sa incepi sa studiezi serios.

a. I would sooner/rather (as prefera sa.)


Ex. I would sooner you stayed at home tonight.
As prefera sa stai acasa in seara asta.
In exemplul de mai sus, persoana care isi exprima preferinta este diferita de cea care face
actiunea.
In cazul in care persoana care isi exprima preferinta este aceeasi cu cea care face actiunea, se
poate folosi fie subjonctivul cu forma de Past Tense, fie cel cu forma de infinitiv.
Ex. I would sooner I stayed at home tonight.
I would sooner stay at home tonight.

1.

3 Echivalenti de subjonctiv

a. should - ca si subjonctivul cu forma de infinitiv (1-d) se poate folosi dupa constructii de


tipul: It is impossible that, it is necessary that.

Ex. It is necessary that you should be present.


It is desirable that we should finish the translation first.
It is impossible that he should do this.
Acest tip de constructii se traduc la fel (vezi 1-d), fie ca se foloseste in limba engleza subjonctivul cu
forma de infinitiv, fie ca se foloseste should ca echivalent de subjonctiv.
Exista o situatie in care nu se poate folosi subjonctivul cu forma de infinitiv,ci este necesara
introducerea lui should. Este vorba de cazul când propozitia secundara exprima o actiune anterioara
celei din principala.
Ex. It is impossible that he should have done this.
Este imposibil ca el sa fi facut aceasta.
Dupa cum se observa, in aceasta situatie should este urmat de infinitivul trecut.

 De asemenea, la fel ca si subjonctivul cu forma de infinitiv (vezi 1-e), should poate aparea
dupa verbe ca: to propose, to suggest, to insist, to demand, to urge, to recommend.

Ex. I recommend that his proposal should be accepted.


The doctor insisted that I should stay indoors.

 Dupa conjunctia lest (ca nu cumva sa)


Ex. Hurry up lest you should miss the train.
Grabeste-te ca nu cumva sa pierzi trenul.
I am afraid lest he should fail the exam.
Mi-e teama ca nu cumva sa piarda examenul.

Nota: In engleza contemporana exista tendinta de a se omite should dupa lest si de a se folosi
subjonctivul cu forma de infinitiv.

Ex. Hurry up lest you miss the train.

 Intrebari introduse prin how, why, where,when, fie in vorbirea direca, fie in vorbirea
indirecta.

Ex. How should I know where he is now?


De unde sa stiu unde este el acum?
I don't see why you should be so rude to him.
Nu vad de ce sa fii atât de nepoliticos cu el.

b may, might
Ca si subjonctivul cu forma de infinitiv, may poate aparea in lozinci si urari:

Ex. May success attend you!


Fie ca succesul sa fie cu tine!
May you live long and be happy!
Fie sa traiesti mult si sa fii fericit.

 Dupa to hope, to be afraid

Ex. I hope that he may pass the exam.


Sper ca el sa treaca examenul.
I was afraid that he might fail the exam.
Mi-era teama sa nu cada la examen.
Dupa cum reiese din exemplele de mai sus, daca verbul din propozitia principala este la timpul
prezent, in secundara se foloseste may, iar daca verbul din propozitia principala este la timpul
trecut, in secundara se foloseste might.

 Dupa so that, in order that

Ex. Study hard so that/in order that you may pass the exam.
Invata serios ca sa treci examenul.
I studied hard so that/in order that I might pass the exam.
Am invatat serios ca sa trec examenul.
 Dupa whoever, whenever, wherever, however, whichever, whatever sau
dupa formulele echivalente no matter who, no matter when, etc.

Ex. Whoever you may/might be, you have no right to do this.


No matter who you may/might be, you have no right to do this.
Oricine ai fi, nu ai dreptul sa faci asta.
Wherever I may/might be, I will ring you up.
Oriunde as fi, iti voi telefona.

 Dupa it is possible, it was possible


Ex. It is possible that he may be here in time.
Este posibil ca el sa ajunga aici la timp.
It was possible that he might be here in time.
Era posibil ca el sa fi ajuns aici la timp.

Nota: Dupa cum se poate observa, echivalentii de subjonctiv sunt la origine verbe modale. Exisa
situatii când se pot folosi si alte verbe modale decât cele expuse in acest capitol ca echivalenti de
subjonctiv, iar in aceste cazuri, verbele respective aduc in propozitie si sensul lor initial.

Ex. I wish I could speak English.


Mi-as dori sa pot vorbi engleza/sa fiu in stare sa vorbesc engleza.
I wish I might borrow your car.
Mi-as dori sa pot/sa am permisiunea de a imprumuta masina ta.

Confusable words - Cuvinte confundabile


In limba engleza sunt multe cuvinte asemanatoare ca scriere sau pronuntie, dar cu inteles
diferit, si sunt usor de confundat.
In aceasta pagina sunt prezentate cateva cuvinte frecvent confundate; cu definitii si exemple
de utilizare a acestora.

accept - a accepta.
except - cu exceptia, in afara de.

I would like you to accept this gift. - As dori sa acceptati acest cadou.
All his friends came to the party except Jim. - Toti prietenii lui au venit la petrecere, cu exceptia
lui Jim.

advice - substantivul "sfat".


advise - verbul "a sfatui".
He gave me good advice, to eat fruits and vegetables. - El mi-a dat un sfat bun, sa mananc fructe
si legume.
He advises me to look for inner light. - El ma sfatuieste sa caut lumina interioara.

affect - un verb care inseamna "a afecta".


effect - un substantiv care inseamna "efect".
The illusion does not affect the reality. - Iluzia nu afecteaza realitatea.
The illusion can have an effect on perception. - Iluzia poate avea un efect asupra perceptiei.

allowed - permis (este permis).


aloud - cu voce tare.
We are allowed to live happily. - Ne este permis sa traim fericiti.
He said that aloud. - El a spus asta cu voce tare.

assert - a afirma cu incredere, a sustine ferm.


assure - a asigura pe cineva de ceva (dandu-i incredere).
ensure - a te asigura de ceva, a face sa fie sigur.
He was very keen to assert his innocence. - El a fost foarte dornic sa-si afirme inocenta.
The mechanic assured me that my car would be ready on time. - Mecanicul m-a asigurat ca
masina va fi gata la timp.
I wanted to ensure that the car would be ready on time. - Am vrut sa ma asigur ca masina va fi
gata la timp.

climactic - culminant.
climatic - climatic, legat de clima.
Marriage is described as a climactic event. - Casatoria este descrisa ca fiind un eveniment
culminant.
He paid attention to the climatic conditions. - El a acordat atentie la conditiile climatice.

complement - a completa, sau ceva care completeaza, completare.


compliment - compliment.
The honey complemented the milk perfectly. - Mierea a completat laptele perfect.
He complimented Emy for that sweet dessert. - El a complimentat (a felicitat) pe Emy pentru
acel desert dulce.

comprise - verb care inseamna "a cuprinde", "a contine".


compose - a compune.
The USA comprises 50 states. - Statele Unite ale Americii cuprinde 50 de state.
The sentence is composed of words. - Propozitia e compusa din cuvinte.

council - consiliu.
counsel - sfat, a sfatui.
He was elected to represent his class on the school council. - A fost ales sa reprezinte clasa in
consiliul scolar.
I counsel you to stay longer in a quiet garden. - Te sfatuiesc sa stai mai mult intr-o gradina
linistita.

elicit - a obtine, a provoca un raspuns.


illicit - adjectiv care inseamna ceva ilicit, "nelegal".
I try to elicit exclamations of approval from guests. - Incerc sa obtin exclamatii de aprobare de la
oaspeti.
The football manager was involved in an illicit affair. - Managerul de fotbal a fost implicat kntr-o
afacere ilicita.

economic - legat de economie sau economii.


economical - econom, sau ceva economic (care consuma putin).
The country was experiencing a period of economic growth. - Tara trecea printr-o perioada de
crestere economica.
He has a small and economical car. - El are o masina mica si economica.

historic - istoric (de importanrta istorica).


historical - istoric (care tine de istorie).
We are standing on a historic site. - Stam pe un loc istoric.
The archaeological find was of historical significance. - Descoperirea arheologica a fost de
importanta istorica.

imply - a sugera indirect, a presupune.


infer - a concluziona, a deduce din evidente.
She tried to imply that I could not understand the question. - Ea a incercat sa sugereze ca nu am
putut intelege intrebarea.
From these facts we can infer that kindness has been increasing. - Din aceste fapte putem deduce
ca bunatatea a crescut.

incredible - incredibil, de necrezut.


incredulous - sceptic, neincrezator, incredul.
The vision was utterly incredible. - Viziunea a fost cu totul incredibila.
When I first saw the vision I was utterly incredulous. - Cand am vazut prima data viziunea am
fost extrem de neincrezator.

leave - a parasi, a pleca.


leaves - se foloseste ca verb: el /ea pleaca; dar e si substantivul: frunze.
live - a trai, a locui.
We leave this village. - Plecam din satul acesta.
Leaves fall from tree in Autumn. - Frunzele cad toamna din pom.
I live in a quiet and pleasant house. - Traiesc (Locuiesc) intr-o casa linistita si placuta.

loath - potrivnic, reticient, impotriva a ceva, care nu e dispus la ceva.


loathe - a detesta.
I was loath to stay more, I go home. - Am fost impotriva sa mai stau, ma duc acasa.
I loathe this wallpaper, it must be changed. - Detest acest tapet, trebuie schimbat.

loose - adjectiv care inseamna "slabit, nefix, slab fixat", "desprins".


lose - verb "a pierde".
That roof tile is loose and might fall. - Acea tigla este slabita (nefixa) si ar putea cadea.
You must not lose your kindness. - Nu trebuie sa-ti pierzi bunatatea.

passed - trecutul verbului "to pass", a trecut.


past - trecut.
He passed through towns and villages. - El a trecut prin orase si sate.
All sin has disappeared in the past. - Tot pacatul a disparut in trecut.
precede - a preceda, a fi inainte de ceva.
proceed - a continua ceva.
A state of peace preceded the healing. - O stare de pace a precedat vindecarea.
We can proceed with our meditation. - Putem continua cu meditatia noastra.

prophesy - verb: a revela o profetie, a profeta.


prophecy - substantiv: profetie.
The mystic used to sit beneath the waterfall and prophesy. - Misticul obisnuia sa stea sub
cascada si sa profeteze. (sa spuna profetii)
He sit next to the waterfall and deliver his prophecy. - El sta langa cascada si transmitea profetia
lui.

cite - a cita.
site - teren, loc, website.
sight - vedere, a zari.
That article is cited by other authors. - Acel articol este citat de alti autori.
He proposed that site for a hydroelectric dam. - El a propus acel teren pentru un baraj
hidroelectric.
He is older, but he has a good sight. - El este mai in varsta, dar are o vedere buna.

son - fiu, copil.


sun - soare.
My son loves the peace. - Fiul meu iubeste pacea.
The sun shines so bright in summer. - Soarele straluceste atat de luminos vara.

stationary - stationar, imobil, care nu se misca.


stationery - articole de papetarie, rechizite de birou.
The light was stationary. - Lumina era stationara. (nu se misca)
I go to buy some stationery. - Ma duc sa cumpar niste articole de papetarie.

three - numeralul trei.


tree - pom, copac.
We have three roses in the garden. - Avem trei trandafiri in gradina.
I planted a tree in the garden. - Am plantat un pom in gradina.

uninterested - neinteresat.
disinterested - dezinteresat, impartial.
I am uninterested in this book. - Sunt neinteresat de aceasta carte.
The jury is personally disinterested in the outcome of the case. - Juriul este personal dezinteresat
in rezultatul cazului.

whether - este utilizat in intrebari indirecte pentru a introduce o alternativa.


weather - este un substantiv semnificand starea atmosferei, vremea.
I'm not sure whether he is from Bolton or from Bologna. - Nu sunt sigur daca el este din Bolton
sau din Bologna.
I am certain that the weather is going to be wonderful tomorrow. - Sunt sigur ca vremea va fi
maine minunata.

your - al tau, a ta, ale voastre.


you're - tu esti.
This is your mirror. - Aceasta e oglinda ta.
You're that. - Tu esti asta.

Conditional IF in Limba Engleza - Fraze Conditionale


Exista trei tipuri de fraze conditionale cu IF ("Daca") in limba engleza. In toate, propozitia
conditionala (cea cu "if") este o propozitie secundara ce depinde de una principala.
Propozitia principala poate fi la inceput, sau poate sa urmeze dupa cea secundara
(conditionala cu "if").

Conditional 1
Conditionalul de tip 1 exprima o conditie reala şi posibila.
In acest tip, in propozitia secundara predicatul sta la present, iar in cea principala avem will
+ infinitiv scurt.
Exemple:
I will go to the seaside if the weather is fine. - Voi merge la mare daca vremea va fi buna.
If I leave now, I will get home at 8 o'clock. - Daca plec acum, voi ajunge acasa la ora 8.
I will stay at home if it rains. - Voi sta acasa daca va ploua.

In loc de "will" putem avea alte verbe modale, precum can, may, etc.
If you want to, you can borrow my book. - Daca vrei, poti sa imprumuti cartea mea.
If it is cloudy, it may rain. - Daca este innourat, e posibil sa ploua.

IF poate fi inlocuit de provided (that), providing, supposing, suppose, in case.


What shall we do, if he is late? - Ce vom face daca el intarzie?
What shall we do, supposing he is late? - Ce vom face presupunand ca el intarzie?

In loc de Present Simple se poate folosi should + infinitiv, atunci cand actiunea din
secundara (conditionala) este posibila, dar improbabila. Acest tip de secundara este adesea
combinat cu imperativul.
In acest caz, "should" se traduce cu: in caz ca, daca s-ar intampla ca.
If she ring up, tell her I am out. - Daca telefoneaza, spune-i ca nu sunt acasa.
If she should ring up, tell her I am out. - In caz ca telefoneaza, spune-i ca nu sunt acasa.

Conditional 2
Conditionalul de tip 2 exprima o conditie putin probabila si se refera la o situatie
ipotetica.
In propozitia secundara predicatul sta la timpul trecut simplu, iar in cea principala avem
constructia would + infinitiv.
Exemple:
I would go to the seaside if the weather were fine. - As merge la mare daca vremea ar fi buna.
If he came home, his mother would be very happy. - Daca ar veni acasa, mama lui ar fi foarte
fericita.
I would stay at home if it rained. - As sta acasa daca ar ploua.

Desi forma de trecut simplu a verbului "to be" (a fi) pentru persoana I si persoana a III-a
singular este "was", in cazul conditionalei se foloseste forma "were" la toate persoanele.
If I were you, I would be more peaceful. - Daca as fi in locul tau, as fi mai linistit.
He would buy this house if he were rich. - El ar cumpara casa aceasta daca ar fi bogat.

In loc de "would", putem avea alte verbe modale, precum "might" sau "could".
If you worked with more gain, you could buy that car. - Daca ai munci cu mai mult castig, ai
putea cumpara acea masina.
He might get in trouble, if he did not pay attention. - Ar putea avea probleme, daca nu ar fi atent.

Conditional 3
Conditionalul de tip 3 exprima o actiune din trecut (care nu s-a intamplat) ce ar fi
putut fi posibila, daca s-ar fi indeplinit o anumita conditie.
In propozitia secundara predicatul sta la timpul past perfect, iar in cea principala avem
constructia would + have + participiul (a treia forma a verbului).
Exemple:
I would have gone to the seaside if the weather had been fine. - As fi mers la mare daca vremea
ar fi fost buna.
If he had known the truth, he would have done things differently. - Daca ar fi stiut adevarul, ar
fi procedat altfel.
I would have stayed at home if it had rained. - As fi stat acasa daca ar fi plouat.

In loc de "would", putem avea alte verbe modale, precum "might" sau "could", astfel avem
constructiile: might + have + participiu sau could + have + participiu.
If he had gone to the garden, he might have met Mary. - Daca s-ar fi dus in gradina, poate ar fi
intalnit-o pe Mary.
If he had graduated high school, he could have gone to college. - Daca ar fi absolvit liceul, el ar
fi putut merge la colegiu.

Alte particularitati ale conditionalelor IF


• In afara de cele trei tipuri de conditional in engleza, mai putem intalni conditionala 0
(prezent + prezent) si conditionale mixte (o combinatie intre conditionala de tip 2 si 3).
If the temperature is below 0 degrees, the water freezes. - Daca temperatura scade sub 0 grade,
apa ingheata. (lucru cert)
If she had taken my advice, today she would be happily married. - Daca m-ar fi urmat sfatul,
astazi ar avea o casnicie fericita.
If he were not so amiable, she wouldn’t have been friends with him. - Daca el nu ar fi asa de
amiabil, ea nu s-ar fi imprietenit cu el.

• "if not" poate fi inlocuit cu "unless".


I won’t go shopping unless you come with me. (I won’t go shopping if you don’t come with me.)
- Nu merg la cumparaturi daca nu vii cu mine.
I wouldn’t have come unless you had invited me. (I wouldn’t have come if you not had invited
me.) - Nu as fi venit daca nu mai fi invitat.

• Propozitia circumstantiala conditionala poate fi inlocuita de un complement circumstantial


conditional, ce poate fi introdus de "but for".
But for her help, he would have been in other country. (If it had not been for her help, he would
have been in other country.). - Daca nu l-ar fi ajutat ea, el ar fi fost in alta tara.

• De obicei, in propozitia principala care este regent unei conditionale intalnim verbul modal
"will" la diverse timpuri (will / would / would have), acesta poate fi inlocuit de alte verbe
modale. Aceste verbe modale aduc nuante diferite fata de "will".

- "Will" arata gradul de posibilitate cel mai ridicat dintre verbele modale.
If her brother is good, she will be very happy. - Daca fratele ei e bun ea va fi foarte fericita. (un
fapt aproape sigur)
- "May / might" arata tot posibilitate, dar la un grad mai scazut decat will.
If it were cloudy, it might rain. - Daca ar fi innorat, s-ar putea sa ploua. (dar nu este foarte sigur
ca va ploua)
- "Can / could" arata abilitatea.
If he had been there, he could have helped them. - Daca ar fi fost acolo, i-ar fi putut ajuta. (dar nu
stim sigur daca ar fi vrut, stim doar ca ar fi avut abilitatea de a-i ajuta)

• Pe langa exprimarea unei conditii, conditionala se poate referi si la o promisiune sau o


avertizare, in special in cazul conditionalei de tip 1.
If you behave yourself, I will buy you a toy. - Daca te porti frumos, iti voi cumpara o jucarie.
If you don’t work hard, you will get fired. - Daca nu muncesti din greu, vei fi concediat.

Gerunziul si infinitivul in engleza

Infinitivul in engleza reprezinta modul care denumeste actiunea sau starea


exprimata de un verb.

Folosirea infinitivului in limba engleza


A. Infinitivul scurt – se foloseste:
1 Dupa "had better", "more than", "would rather", "would better", "nothing but",
"had rather"
He would rather sing than read. (Mai bine ar canta decat sa citeasca.)
2. Dupa verbele "to make", "to have", cand au sens cauzativ
He makes me laugh. (Ma face sa rad.)
3. Dupa verbele "to see", "to let", "to hear", "to fill", "to watch", "to help" (la
diateza activa)
Did you hear her sing ? (Ai auzit-o cantand?)
4 Dupa verbe modale cu exceptia lui "ought to"
The children can sing loudly. (Copiii pot canta tare.)

B. Infinitivul lung – se foloseste de regula in doua tipuri de constructii:


1. Constructia acuzativ + infinitiv
We want you to call us tonight. (Vrem ca sa ne suni diseara.)
Aceasta constructie se foloseste dupa verbe ca: "to consider", "to prefer", "to
imagine", "to find", "to order", "to allow", "to think", "to suppose", "to
want", "to hate", "to declare", "to like", "to believe", "to know"
2. Constructia nominativ + infinitiv
He is known to be a great writer. (E cunoscut ca fiind un mare scriitor.)

Spre deosebire de constructia cu acuzativ, constructia cu nominativ are drept


caracteristica faptul ca predicatul propozitiei este la diateza pasiva.
Constructia cu nominativ poate fi folosita si dupa urmatoarele verbe la diateza
activa: "to happen", "to prove", "to be sure", "to be likely", "to seem", "to
be unlikely":

I happen visit her today. (Se intampla sa o vizitez astazi.)

Infinitivul in limba engleza se folosesc dupa anumite adjective sau pentru a


exprima un scop, sau dupa verbele "to ask", "to wonder", "to find out", "to
understand", cand acestea sunt urmate de cuvinte interogative ca: "how",
"who", "what", "where":

It’s difficult drive that car.

Infinitivul prezent in engleza arata ca actiunea se desfasoara in acelasi timp cu


verbul dupa care este asezat: I hope to sing a song (Sper sa cant un cantec)
Infinitivul perfect in engleza arata ca actiunea exprimata de el este anterioara
celei aratate de verbul din fata lui: I’m sorry to have told him your secret (Imi
pare rau ca i-am spus secretul tau).

Gerunziul in engleza

A. Gerunziul prezent in engleza – are aceeasi forma cu participiul prezent


Pentru diateza activa se formeaza astfel: verb + ing (working)
Pentru diateza pasiva se formeaza astfel: being + verb 3/ - ed (being worked)

Reguli ce se aplica la formarea gerunziului in engleza:

1. Verbele terminate in "e" mut il pierd la gerunziu: to make – making; to hope


- hoping
2. Se dubleaza consoana finala la verbele care au o singura silaba si se termina in
consoana precedata de o singura vocala sau verbele care au mai multe silabe dar
se accentueaza ultima, sau cele terminate in "p" sau "l": to cut – cutting; to stop
– stopping; to forget forgetting
3. Verbele terminate in "ic" primesc "k" apoi "ing": to picnic - picnicking
4. Verbele terminate in "ie" transforma literele in "y": to lie - lying

B. Gerunziul perfect in engleza – are aceeasi forma cu participiul


perfect si exprima o actiune sau o stare anterioara
Pentru diateza activa se formeaza astfel: having + verb 3/- ed
Pentru diateza pasiva se formeaza astfel: having + been + verb3/ - ed

Utilizarea gerunziului in engleza


1. Dupa verbe de atitudine: "to like", "to dislike", "to enjoy", "to prefer",
"to hate"
I enjoy seeing him. (Ma bucur sa il vad.)

2. Dupa verbe care descriu etapele unei actiuni : "to continue", "to begin",
"to stop","to keep","to start"
He kept going (A continuat sa mearga)

3. Dupa verbe care descriu activitate mentala: "to forget", "to remember", "to
imagine", etc:
I must remember turning the TV off. (Trebuie sa-mi amintesc sa opresc
televizorul).

4. Dupa expresiile personale:


"I can’t help" (Nu pot sa nu, Nu ma pot abtine),
"I can’t stand" (nu pot suporta)

5. Dupa verbul "to mind" :


Would you mind closing the door (Te superi daca inchizi usa?)
6. Dupa verbe tranzitive: "to admit", "to delay", "to suggest", "to prevent",
"to involve":
He admitted being late. (A recunoscut ca a intarziat.)

7. Dupa expresiile impersonale:


It’s no good (nu e bine sa), it's good, it’s worth (merita sa), it’s no use (nu
e folositor sa), it’s useless (e inutil sa)

Verbele in engleza care folosesc fie infinitivul fie gerunziul: advise, agree,
allow, begin, can/could bear, cease, continue, forget, hate, intend, like, love,
mean, need, permit, prefer, propose, recommend, regret, remember,
require, start, stop, try, used to.

Verbe in engleza care folosesc infinitivul sa gerunziul fara sa-si modifice


intelesul: begin, start, continue, cease; can’t bear; intend; advise, allow, permit,
recommend; it needs/ requires/ wants.

S-ar putea să vă placă și