Sunteți pe pagina 1din 17

BREVIAR DE CALCUL

Pod PO13 km 3+507 pe drumul de legatura

Proiectare si executie Pod Suspendat peste


Dunare in Zona Braila

August 2018
Revizia 1.0

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

1 / 14
REVIZIA DATA COMENTARII

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

2 / 14
CUPRINS
1.  MODEL DE CALCUL SI INCARCARI ................................................................................. 4 
2.  FUNDATII INDIRECTE ......................................................................................................... 7 
2.1.  Capacitatea portanta la compresiune / tractiune............................................................ 7 
2.2.  Armare longitudinala ...................................................................................................... 8 
2.3.  Armare transversala (freta) ............................................................................................ 8 
3.  GRINZI .................................................................................................................................. 9 
3.1.  Dimensionarea la starea limita ultima – Zona de camp (rezistenta) .............................. 9 
3.2.  Verificarea la fisurare a grinzii in sectiunea de la mijlocul deschiderii.......................... 10 
3.3.  Armare transversala (etrieri) / Conectorii dintre grinda si placa de beton .................... 12 
4.  SUPRASTRUCTURA / PLACA DE BETON ...................................................................... 12 
4.1.  Armare longitudinala la partea superioara (in placa) si la partea inferioara (in grinzi) pe
zona de reazem ......................................................................................................................... 12 
5.  APARATELE DE REAZEM SI ROSTURI DE DILATATIE ................................................ 13 

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

3 / 14
1. MODEL DE CALCUL SI INCARCARI
Schema statica a suprastructurii este de grinda continua pe 3 deschideri egale de 28.00 m.
Suprastructura este compusa din 14 grinzi prefabricate precomprimate cu inaltimea de 1.05 m,
solidarizate prin placa de beton cu grosimea minima de 20cm si cate o antretoaza masiva pe
fiecare reazem, in care se inglobeaza capetele grinzilor.
Infrastructurile sunt compuse din doua culei masive fundate indirect pe cate 12 coloane si doua
pile fundate indirect pe cate 8 coloane. Pilotii au diametrul de 1.20m si fisa de 34.00 m.
Suprastructura reazema pe infrastructuri prin intermediul a cate 4 aparate de reazem tip
elastomeric cu miez de plumb (LRB = Lead core Rubber Bearing).
Figura de mai jos prezinta modelul de calcul 3D folosit pentru dimensionarea structurii.
Interactiunea teren-structura este considerata prin modelul din NP123:2010 Anexa C.

Verificarea structurii se face in situatiile de proiectare permanenta si tranzitorie, seismica


si accidentala.
Situatia de proiectare permanenta si tranzitorie considera urmatoarele incarcari:
- greutati proprii ale elementelor structurale, impingerea activa a pamantului si
suprasarcina provenita din stationarea vehiculelor pe terasament in regim static,

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

4 / 14
greutatea caii, a trotuarului si a parapetilor, incarcarile utile (grupurile de incarcari
gr1a, compus din convoiul LM1 si pietonii pe trotuare, si gr1b, compus din osia
unica LM2 folosita la dimensionari locale), variatii termice
Situatia de proiectare seismica considera urmatoarele incarcari:
- greutati proprii ale elementelor structurale, greutatea masivului de pamant ce
actioneaza pe radier, impingerea activa a pamantului si suprasarcina provenita din
stationarea vehiculelor pe terasament in regim static si seismic, greutatea caii, a
troruarului si a parapetilor, incarcarile utile (0.2 din incarcarea uniform distribuita
UDL din cadrul convoiul de calcul LM1 conform SR EN 1991-2, care se considera
si ca masa de vibratie suplimentara), variatii termice, actiunea seismica

Spectrele elastice si de proiectare pentru amplasamentul actual sunt prezentate in figurile


de mai jos:

0.80
Spectru orizontal
0.70
0.60 Spectru de proiectare
Spectru de raspuns
0.50 TB, TC, TD
Se Sd [g]

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Perioada [s]

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

5 / 14
0.70
Spectru vertical
0.60
Spectru de proiectare
0.50 Spectru de raspuns
TB, TC, TD
Se Sd [g]

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00
Perioada [s]

In continuare sunt prezentate primele 2 moduri de vibratie fundamentale:

Modul 1 / T=1.54s
Translatie in sens longitudinal

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

6 / 14
Modul 2 / T=1.44s
Translatie in sens transversal
Situatia de proiectare accidentala considera urmatoarele incarcari:
- greutati proprii ale elementelor structurale, greutatea masivului de pamant ce
actioneaza pe radier, impingerea activa a pamantului si suprasarcina provenita din
stationarea vehiculelor pe terasament in regim static si seismic, greutatea caii, a
trotuarului si a parapetilor, incarcarile utile (un vehicul cu greutate redusa, care
poate sa calce in pozitia de deformatie laterala maxima a barierei de siguranta,
adica pe capatul consolei), variatii termice

2. FUNDATII INDIRECTE
2.1. Capacitatea portanta la compresiune / tractiune
Reactiunea de calcul pe varful pilotului este prezentata mai jos. Nu apar forte de tractiune in pilot.
REd,PT,max = 6764 kN REd,PT,min = 2967 kN
REd,seismic,max = 7737 kN REd,seismic,min = 769 kN
(conv. de semn: compresiune “+” / tractiune “–“ )
Calculul capacitatii portante a pilotului este detaliat in Anexa 1. Pentru pilotul cu diametrul de
1.20 m si fisa de 34.00 m, valorile sunt:
RRd,compr = 8830 kN RRd,tract = -1083 kN

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

7 / 14
2.2. Armare longitudinala
Pilotii sunt supusi la compresiune / intindere excentrica, iar solicitarile maxime se obtin in situatia
de proiectare seismica. Armarea se imparte in doua zone: zona superioara (primii 16m) mai
solicitata si cea inferioara mai putin solicitata.
2.2.1. Zona superioara – primii 16m
Solicitarile la care sunt supusi pilotii sunt:
NEd,seismic = -428 kN MEd,seismic = 3706 kNm
Pilotul de diametru Ø1.20 m se armeaza cu 24 bare Ø32 din BSt500S pe contur.
MRd,coresp = 3712 kNm
2.2.2. Zona inferioara
Solicitarile la care sunt supusi pilotii sunt:
NEd,seismic = -809 kN MEd,seismic = 487 kNm
Eforturile sunt mici pentru sectiunea mare a pilotului. Se vor repsecta cerintele constructive de
armare a pilotilor precizate in EN 1992-1 si EN 1992-1/NB:
 Aria minima de armatura ptr. piloti cu Ac > 1.0 m2 este As,bpmin ≥ 0.0025 ∙ Ac = 2827 mm2
 Diametrul minim al barelor longitudinale nu va fi mai mic de 16mm, iar distanta libera intre
bare, masurata pe perimetrul pilotului, nu va fi mai mare de 200 mm.
Pilotul de diametru Ø1.20 m se armeaza cu 24 bare Ø16 din BSt500S pe contur.
As = 4825 mm2 MRd,coresp = 1413 kNm

2.3. Armare transversala (freta)


Forta taietoare maxima se obtine in situatia de proiectare seismica. Armarea se imparte in trei
zone: zona superioara (primii 6m; cea mai solicitata), zona mediana (urmatorii 10m) si zona
inferioara (cea mai putin solicitata).
2.3.1. Zona superioara – primii 6m
Forta taietoare la care sunt supusi pilotii este:
VEd,seismic = 1188 kN
Pilotul se armeaza cu freta Ø12 din BSt500S cu pas de 10 cm.
VRd = VRd,c + VRd,s = 488 kN + 782 kN = 1270 kN

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

8 / 14
2.3.2. Zona mediana – urmatorii 10m
Forta taietoare la care sunt supusi pilotii este:
VEd,seismic = 570 kN
Pilotul se armeaza cu freta Ø10 din BSt500S cu pas de 15 cm.
VRd = VRd,c + VRd,s = 488 kN + 362 kN = 850 kN
2.3.3. Zona inferioara
Forta taietoare la care sunt supusi pilotii este:
VEd,seismic = 253 kN
Eforturile sunt mici pentru sectiunea pilotului. Se prevede armarea constructive cu freta Ø8 din
BSt500S cu pas de 20 cm.
VRd = VRd,c + VRd,s = 419 kN + 174 kN = 593 kN
Pasul fretei se reduce la 10 cm, pe zonele de imbinare a barelor longitudinale.

3. GRINZI
Tehnologia de executie a suprastructurii este:
 Se executa o centura din beton simplu de clasa redusa pe marginea elevatiei; in interiorul
acesteia se monteaza aparatele de reazem
 Se executa subantretoaza cu grosimea de min. 50 cm.
 Se monteaza grinzile, care vor rezema pe subantretoaza.
 In prima etapa se executa placa in camp, dupa care se continua cu zonele de reazem si
antretoazele
 Se demoleaza betonul din centura, realizandu-se transferul reactiunilor pe aparatele de
reazem.
 Se continua cu executia caii, a trotuarului si a parapetului
Mai departe este detaliat calculul unei grinzi de pe deschiderea marginala (cea mai solicitata).

3.1. Dimensionarea la starea limita ultima – Zona de camp (rezistenta)


Sectiunea este solicitata la incovoiere. Se considera ca doar armaturile preintinse preiau
momentul incovoietor. Solicitarile maxime se obtin in situatia de proiectare permanenta si
tranzitorie.
MEd,perm_tranz = 4163 kNm
Se prevad 26 toroane TBP15.2 Y1860 (A=140mm2).
MRd = 4179 kNm Ap = 3640 mm2

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

9 / 14
3.2. Verificarea la fisurare a grinzii in sectiunea de la mijlocul deschiderii
ntoroane = 26 (ptr. cele doua toroane de sus)
Forta de tragere si efortul Pmax = 190 kN
Toroane T15.2 Y1860 Ap = 3640 mm2 (ptr. toroanele de jos)
unitar de control coresp.
Atoron = 140 mm2 σp,max = 1357 MPa ≤ 1488 MPa = min(0.8 fpk , 0.9 f.p0.1k)

Caracteristici sectiune Eforturi din greutatea Pierderi instantanee de Eforturi din greut. placii
Eforturi din precomprimare Eforturi unit. totale la TRANSFER
ideala grinda proprie tensiune in cabl. de beton

A = 0.417 m2 N = -4516.86 kN σpi = 1240.90 MPa


I = 0.0566 m4 M = 938.45 kNm Δσλ = 26.53 MPa M = -1535.61 kNm ≤ 1395 MPa M = 614.69 kNm
ysup = -0.497 m Δσpr = 20.50 MPa σsup = -5.592 MPa
Wsup = -0.114 m3 σsup = -8.25 MPa Δσel = 69.22 MPa σsup = 2.66 MPa (nu apare intindere) σsup = -5.40 MPa
yinf = 0.553 m σinf = -16.68 MPa
Δσinst = 116.85 MPa
Winf = 0.102 m3 σinf = 9.17 MPa σinf = -25.85 MPa ≤ 24 MPa = 0.6 fck σinf = 6.00 MPa

Caract. sectiune grinda Eforturi din greut. cale, Pierderi de tensiune in Eforturi din pierd. de tens. in Eforturi unit. totale in gruparea Eforturi din inc. utile
cu placa trot. si parap. timp in cabluri cabluri CVASIPERMANENTA (gr1a)

A = 0.625 m2 N = 177.73 kN
I = 0.107 m4 M = 313.5 kNm M = 95.77 kNm Mgr1a.TS = 759.53 kNm
ysup = -0.298 m Δσc_s_r = σsup = -11.86 MPa
Wsup = -0.358 m3 σsup = -0.88 MPa 48.83 MPa σsup = 0.02 MPa
yinf = 0.752 m σinf = -7.50 MPa Mgr1a.UDL = 489.28 kNm
Winf = 0.142 m3 σinf = 2.21 MPa σinf = 0.96 MPa > 0 MPa (decompresiune)

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0
BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura
Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

10 / 14
Eforturi din inc. utile in Eforturi unit. totale in Eforturi din inc. utile in Eforturi unit. totale in Eforturi din inc. utile in Eforturi unit. totale in grup.
gruparea frecventa gruparea FRECVENTA gruparea nefrecventa gruparea NEFRECVENTA gruparea caracteristica CARACTERISTICA
ψgr1a.TS = 0.75 ψgr1a.TS = 0.80 ψgr1a.TS = 1.00
ψgr1a.UDL = 0.40 σsup = -13.99 MPa ψgr1a.UDL = 0.80 σsup = -14.65 MPa ψgr1a.UDL = 1.00 σsup = -15.35 MPa
≤ 26.67 MPa = fcd ≤ 26.67 MPa = fcd ≤ 26.67 MPa = fcd
MFRECV = 765.36 kNm MNEFRECV = 999 kNm MCARACT = 1248.80 kNm
σsup = -2.14 MPa σinf = -2.11 MPa σsup = -2.79 MPa σinf = -0.47 MPa σsup = -3.49 MPa σinf = 1.29 MPa
σinf = 5.39 MPa ≤ -1 MPa σinf = 7.04 MPa ≤ 2.5 MPa = fctk0.05 σinf = 8.80 MPa ≤ 3.75 MPa = 1.5fctk0.05
Contrasageata la tensionare este de 42 mm. Eforturile de compresiune au semnul " - " , iar cele de intindere semnul " + " .

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0
BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura
Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

11 / 14
3.3. Armare transversala (etrieri) / Conectorii dintre grinda si placa de
beton
In tabelul de mai jos sunt prezentate:
 Fortele taietoare de calcul in punctele cheie de-a lungul grinzii (VEd)
 Armarea cu etrieri si fortele taietoare capabile pe sectiune (VRd)
 Aria de conectori necesara pe lungime unitara (Acon,nec) si armarea dispusa
Pozitia pe grinda 3m
capat 6m 10.00m
[m] (pe zona vutei)
VEd [kN] 1002 892 732 518
4 ramuri Ø10 2 ramuri Ø12 2 ramuri Ø12 2 ramuri Ø12
Armarea cu etrieri
la 10 cm la 10 cm la 15 cm la 20 cm
VRd,c + VRd,s [kN] 306+1301 227+936 186+624 186+468

VRd [kN] 1607 1163 810 653

Acon,nec [mm2] 200 178 219 207


Aria de armatura 314 226 226 226
conectorii dispusi 4 ramuri Ø12 2 ramuri Ø12 2 ramuri Ø12 2 ramuri Ø12
[mm2] la 10 cm la 10 cm la 15 cm la 20 cm

4. SUPRASTRUCTURA / PLACA DE BETON


Armarea longitudinala a placii in camp este constructiva, deoarece placa este comprimata in
aceasta directie.
Se va face calculul pentru armaturile dispuse in sens longitudinal pe zona de reazem (pentru
preluarea momentului de pe reazem, atat negativ, cat si pozitiv) si pentru armaturile dispuse in
sens transversal (intre grinzi, deasupra inimii grinzilor, in consola).

4.1. Armare longitudinala la partea superioara (in placa) si la partea


inferioara (in grinzi) pe zona de reazem
Momentul încovoietor minim (negativ) se obține în situația de proiectare permanentă și
tranzitorie. Nu apare moment incovoietor pozitiv (intindere la intradosul grinzilor pe reazem), dar
se vor dispune constructiv 3 bare Ø20 din BSt500S la partea inferioara a grinzilor, care ies din
acestea si se incastreaza in antretoaza. Valorile de mai jos sunt prezentate pe latimea unei grinzi.
MEd,reaz,PT,min = -2385 kNm

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

12 / 14
Se prevad bare 8 bare Ø32 din BSt 500S in placa la partea superioara deasupra fiecarei grinzi;
in restul placii pe portiunile dintre grinzi, barele se vor dispune la 15 cm.
Aa,sup = 6433 mm2 MRd,reaz = 2454 kNm

5. APARATELE DE REAZEM SI ROSTURI DE DILATATIE


Aparatele folosite sunt de tipul aparatelor elastomerice cu miez de plumb. Pe fiecare linie de
rezemare sunt prevazute cate 4 aparate. Dimensionarea acestora se face in urmatoarele situatii
de proiectare:
 in situatia de proiectare permanenta si tranzitorie: reactiunea maxima si deformatiile din
temperatura
 in situatia de proiectare seismica: deplasarea seismica maxima, cuplata cu deformatiile
termice si cele din fenomene reologice, concomitent cu reactiunea corespunzatoare

Pile Val. de calcul Capac. portante


LRN 750x120 (d x Te) Sit. de proi. permanenta si tranzitorie
H = 273 mm Reactiunea verticala REd,PT = 7170 kN Vmax = 9900 kN
Kr = 2.96 kN/mm Deplasarea longit. sEd,PT = 18 mm smax = 240 mm
Klead = 51.07 kN/mm Sit. de proi. seismica
Fy = 499 kN Reactiunea verticala REd,sism = 2790 kN Vsism = 8900 kN
Keff = 4.9 kN/mm Deplasarea totala sEd,sism = 237 mm smax = 240 mm
Culee Val. de calcul Capac. portante
LRN 600x144 (d x Te) Sit. de proi. permanenta si tranzitorie
H = 311 mm Reactiunea verticala REd,PT = 4110 kN Vmax = 5500 kN
Kr = 1.58 kN/mm Deplasarea longit. sEd,PT = 33 mm smax = 290 mm
Klead = 26.96 kN/mm Sit. de proi. seismica
Fy = 316 kN Reactiunea verticala REd,sism = 1450 kN Vsism = 2950 kN
Keff = 2.61 kN/mm Deplasarea totala sEd,sism = 282 mm smax = 290 mm

Pentru dimensionarea rosturilor de dilatatie este necesar calculul deplasarilor in 3 situatii de


proiectare:
 SLS seismic (50% variatii termice + 100% deformatii ireversibile + 40% seism);
dispozitivul de acoperire a rostului nu va fi avariat
 ULS seismic (50% variatii termice + 100% deformatii ireversibile + 100% seism); aceasta
situatie determina luftul minim necesar intre elementele de beton

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

13 / 14
 SLS permanent si tranzitoriu (100% variatii termice + 100% deformatii ireversibile); fiind
o situatie recurenta pe durata de viata a structurii, dispozitivul de acoperire al rostului de
dilatatie trebuie sa acopere aceasta plaja de deplasari.
Directie principala de
SLS seismic ULS seismic SLS perm. si tranz.
actiune a seismului
dlong = 81 mm
Longitudinal dlong = 185 mm dlong = 23 mm
dtransv = 20 mm
dlong = 33 mm
Transversal –
dtransv = 65 mm

Rost elastomeric tip S350


cu deplasarea capabila de ±175mm, ce poate acoperi un gol de 220 mm

Verificat, Intocmit,
Ing. Cristian Curta Ing. Mircea Contiu

P S B T C C A L P R T P O 1 3 G E N 0 0 2 1 0

BREVIAR DE CALCUL POD PO13 KM 3+507 pe drum de legatura


Proiectare si executie Pod Suspendat peste Dunare in Zona Braila.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

14 / 14
ANEXA 1 - Pilot Ø1.20m L=34m - Foraj FG39 - km 3+500 DL
Estimarea capacitatii portante ultime la compresiune si tractiune pentru piloti flotanti executati pe loc

𝑅 , 𝑅, 𝐴 ⋅𝑞 ; 𝑈∑𝑞 ; 𝑙
𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , = 8830.04 kN
𝛾 𝛾 𝛾 𝛾
Actiuni Rb,d Rs,d
Frecare negativa EN 1997-1/NB EN 1997-1/NB NP123
NP123 Rc,d
A1 A2 R1 R4 R1 R4 coeziv necoeziv
1.35 1 1.25 1.6 1.3 1 1.3 2.4 1.9
Ab1G1 A1+M1+R1 -476.01 6974.19 4940.19 11438.37
EN 1997-1/NB
Ab1G2 A2+(M1/M2)+R4 -352.60 5448.59 3800.14 8896.13
Ab1G1 A1+M1+R1 -476.01 6705.95 0.00 2600.10 8830.04
NP123
Ab1G2 A2+(M1/M2)+R4 -352.60 6705.95 0.00 2600.10 8953.45

𝑅 , 𝑈∑𝑞 ; 𝑙
𝑅 , = 1083.37 kN
𝛾 ; 𝛾 ⋅𝛾
Rs;t,d
EN 1997-1/NB NP123
Rt,d
R1 R4 coeziv necoeziv
1.25 1.6 2.4 1.9
Ab1G1 A1+M1+R1 1646.73 1646.73
EN 1997-1/NB
Ab1G2 A2+(M1/M2)+R4 1286.51 1286.51
Ab1G1 A1+M1+R1 0.00 1083.37 1083.37
NP123
Ab1G2 A2+(M1/M2)+R4 0.00 1083.37 1083.37

1 / 3
Fisa pilotului L= 34.00 m
Adancimea bazei radierului H1 = 2.50 m
Adancimea varfului pilotului H= 36.50 m Act. permanente nefav.
(frecarea negativa)
A1 A2 EN1997-1/NB
Tehnologia de betonare a pilotului
1.3 NP123
γb2 γG 1.35 1
4 => γb 1.25 1.6 EN
R1 R4 1997-1 COEZIV NECOEZIV
NP123
Modul de executie al pilotului γs2 2.4 1.9
7 => γs 1 1.3
γs;t 1.25 1.6 EN1997-1/NB
R1 R4
Sectiune transversala pilot
unde d = 1.20 m
1

=> Ab = 1.13 m2
Stratul in care se incastreaza varful pilotului U= 3.77 m
Denumire strat : Pietris nisipos, negricios

α= 0.3 γd = 19 Dc = min ( β∙db , D) = 24 m


ID = 0.65 => β= 20 γd;1 = 15.79

M1 M2
φ'k (°) = 34.01 EN1997-1/NB
γφ' 1.00 1.25

Nγ = 34.67
φ'd,M1 (°) = 34.01 => Nq =
=> 𝑞 , , 𝛼 𝛾 ·𝑑 ·𝑁 𝛾 ; ·𝐷 ·𝑁 𝛾 ·ℎ 7708.17 kN
64.12
Nγ = 13.45
φ'd,M2 (°) = 28.360617 => Nq =
=> 𝑞 , , 𝛼 𝛾 ·𝑑 ·𝑁 𝛾 ; ·𝐷 ·𝑁 𝛾 ·ℎ 3257.02 kN
26.24

2 / 3
Adancimi Tip Greutate Val. caract. Lung. in
Grosime la baza pamant specifica a rezist. de contact cu
Nume strat medie qs;k ∙ li γi ∙ li
[m] stratului necoeziv γi frecare stratul
[m] / Ic [kN/m3] qs;k [kPa] li [m]
Pamant vegetal 0.5 0.5 0.25 0 15.53 -2 0 0 0
Argila prafoasa, galbuie-cenusie 0.9 1.4 0.95 0.7 15.53 -23 0 0 0
Praf argilos, nisipos, galbui 1.6 3 2.2 0.01 15.53 -3.2 0.5 -1.6 7.765
2 5 4 0.01 15.53 -5 2 -10 31.06
Praf argilos, nisipos, cenusiu
0.6 5.6 5.3 0.01 15.53 -6.15 0.6 -3.69 9.318
Nisip prafos, cenusiu 1.4 7 6.3 prafos 15.53 -30.95 1.4 -43.33 21.742
2 9 8 0.08 15.53 -7.33 2 -14.66 31.06
Praf argilos, nisipos 2 11 10 0.08 15.53 -8 2 -16 31.06
0.5 11.5 11.25 0.08 15.53 -8.5 0.5 -4.25 7.765
2 13.5 12.5 prafos 15.53 36 2 72 31.06
Nisip, cenusiu 2 15.5 14.5 prafos 15.53 37.6 2 75.2 31.06
0.4 15.9 15.7 prafos 15.53 38.42 0.4 15.368 6.212
2.1 18 16.95 prafos 15.53 39.17 2.1 82.257 32.613
2 20 19 prafos 15.53 40.4 2 80.8 31.06
2 22 21 prafos 15.53 41.6 2 83.2 31.06
Nisip, cenusiu-galbui
2 24 23 fin 15.53 59 2 118 31.06
2 26 25 fin 15.53 61 2 122 31.06
2 28 27 fin 15.53 63 2 126 31.06
2 30 29 prafos 15.53 46.4 2 92.8 31.06
Nisip argilos, cenusiu 2 32 31 prafos 15.53 47.6 2 95.2 31.06
2 34 33 prafos 15.53 48.8 2 97.6 31.06
2 36 35 mare si medi 19 100 2 200 38
Pietris nisipos, negricios
1 37 36.5 mare si medi 19 100 0.5 50 9.5
2 39 38 fin 19 70 0 0 0
Nisip cenusiu, galbui
1 40 39.5 fin 19 70 0 0 0
γd;1 = 15.79 ∑frec.neg = -93.53 ∑coez = 0 ∑ necoeziv = 1310.43

3 / 3