Sunteți pe pagina 1din 9

ANOVA Univariate

Analizati efectul de interactiune al variabilelor X si Y asupra variabilei Z.


X , Y – variabile independente
Z – variabila dependenta

Exercitiu: Analizati efectul de interactiune al variabilelor genul subiectilor si nivel


emotivitate asupra rezultatelor la variabila nivel activism.
VI – genul subiectilor (sex), nivel emotivitate
VD – nivel activism

Stabilim cate niveluri are fiecare variabila independenta: ne uitam in baza de date,
variable view, values. Observam ca:
- sex : 2 niveluri (masculin si feminin)
- nivel emotivitate: 3 niveluri (scazuta, medie si ridicata)

Analyze – General linear model – Univariate


Dependent variable – ducem VD
Fixed Factor(s) – ducem VI

Contrasts – bifam variabila care are 2 niveluri; de la contrast alegem difference, si


apasam change, apoi Continue.
Atentie: se foloseste aceasta optiune doar pentru variabile cu 2 niveluri, in cazul acestui
exercitiu “sexul subiectilor”.

Plots – Horizontal axis: sex


Separate lines : nivel emotivitate
Add
Continue
Post Hoc – ducem in partea dreapta variabila independenta care are cel putin 3 niveluri si
bifam bonferroni, apoi continue. In cazul nostru variabila cu 3 niveluri este “nivel
emotivitate”.

Options – ducem in partea dreapta toate variabilele din partea stanga.


- bifam descriptive statistics si homogeneity tests
- Continue
Ok

Interpretarea outputului
Avem de analizat efectul principal al fiecarei variabile independente luate separat
si efectul de interactiune al celor 2 variabile independente, adica:
- efectul principal al variabilei gen
- efectul principal al variabilei nivel emotivitate
- efectul de interactiune al variabilelor gen si nivel emotivitate.

1. Efectul principal al variabilei sex


H1: exista un efect principal al varibilei “sex” asupra nivelului de activism.
Ho: nu exista un efect principal al varibilei “sex” asupra nivelului de activism.
Tabelul Test of between-subjects effects
- ne uitam pe linia “sex” si extragem valorile lui F si p, cu gradele de libertate
de la df
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
F
Source of Squares a df Mean Square Sig.
5
Corrected Model 2406.855 481.371 2.482 .038
1
Intercept 253648.570 253648.570 1307.600 .000
1
sex 61.419 61.419 .317 .575
2
emot_gr 1420.891 710.446 3.662 .030
2
sex * emot_gr 372.893 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)
Atentie: a doua valoare de la gradele de libertate o luam de la corrected total, nu de
la total.
F (1;93) = 0,317
p = 0,575 > 0, 05  acceptam Ho  nu exista un efect principal al varibilei
“sex” asupra nivelului de activism

Tabelul Custom Hypothesis Tests

Contrast Results (K Matrix)

Depende
nt
Variable
nivelul de
sex Difference Contrast activism
Level 2 vs. Level 1 Contrast Estimate 1.876
0
Hypothesized Value
Difference (Estimate - Hypothesized)
1.876

Std. Error 3.335


Sig. .575
95% Confidence Interval Lower Bound -4.751
for Difference Upper Bound 8.504

Mdif = 1,87
p = 0,575 > 0,050  nu apar diferente semnificative intre rezultatele baietilor si
rezultatele fetelor la variabila nivel activism.
Estimated marginal means, tabelul 1. sex
1. sex

Dependent Variable: nivelul de activism


95% Confidence Interval
sex Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
MASCULIN 59.355 1.928 55.524 63.187
FEMINI 61.232 2.721 55.825 66.639

- extragem valorile mediilor pentru baieti si fete ( coloana mean ).


Mm = 59,35
Mf = 61,23

2. Efectul principal al variabilei nivel emotivitate.


H1: exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate” asupra nivelului de
activism.
Ho: nu exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate” asupra nivelului
de activism
Tabelul Test of between-subjects effects
- ne uitam pe linia “nivel emotivitate” si extragem valorile lui F si p, cu gradele
de libertate de la df

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
F
Source of Squares a df Mean Square Sig.
5
Corrected Model 2406.855 481.371 2.482 .038
1
Intercept 253648.570 253648.570 1307.600 .000
1
sex 61.419 61.419 .317 .575
2
emot_gr 1420.891 710.446 3.662 .030
2
sex * emot_gr 372.893 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)

F (2, 93) = 3,66


p = 0,030 < 0,050  exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate”
asupra nivelului de activism.
Estimated marginal means, tabelul 2. ( nivel emotivitate)
- extragem valorile mediilor
2. nivel emotivitate

Dependent Variable: nivelul de activism


95% Confidence Interval
nivel emotivitate Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
emotivatate scazuta 64.840 3.412 58.060 71.620
nivel mediu 61.578 2.747 56.120 67.036
ridicata 54.463 2.416 49.661 59.265

Mes = 64,84 es – emotivitate scazuta


Mem = 61,57 em – emotivitate medie
Mer = 54,46 er – emotivitate ridicata

Post Hoc Test


Tabelul Multiple Comparisons
Multiple Comparisons

Dependent Variable: nivelul de activism


Bonferroni

Mean
Difference 95% Confidence Interval
(I) nivel emotivitate (J) nivel emotivitate (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
emotivatate scazuta nivel mediu 4.7048 3.65976 .606 -4.2273 13.6368
ridicata 10.8833* 3.44301 .006 2.4803 19.2864
nivel mediu emotivatate scazuta -4.7048 3.65976 .606 -13.6368 4.2273
ridicata 6.1786 3.50945 .245 -2.3866 14.7437
ridicata emotivatate scazuta -10.8833* 3.44301 .006 -19.2864 -2.4803
nivel mediu -6.1786 3.50945 .245 -14.7437 2.3866
Based on observed means.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mes – Mem = 4,70 p = 0,606 > 0,050 - nesemnificativ


Mes – Mer = 10,88 p = 0,006 < 0,050 - semnificativ
Mem – Mer = 6,17 p = 0,245 > 0,050 - nesemnificativ

Concluzie :
Nu exista diferente semnificative intre rezultatele la activism ale subiectilor cu
emotivitate scazuta si cele ale subiectilor cu emotivitate medie, precum nici intre subiectii
cu emotivitate medie si cei cu emotivitate ridicata. Rezultatele la activism ale subiectilor
cu emotivitate scazuta sunt semnificativ mai mari decat ale celor cu emotivitate ridicata.
3. Efectul de interactiune al variabilelor sex si
nivel emotivitate
H1: exista un efect de interactiune al variabilelor sex si nivel emotivitate asupra variabilei
nivel activism.
Ho: nu exista un efect de interactiune al variabilelor sex si nivel emotivitate asupra
variabilei nivel activism.

Tabelul Test of between-subjects effects


- ne uitam pe linia “sex*nivel emotivitate” si extragem valorile lui F si p, cu
gradele de libertate de la df

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
F
Source of Squares a df Mean Square Sig.
5
Corrected Model 2406.855 481.371 2.482 .038
1
Intercept 253648.570 253648.570 1307.600 .000
1
sex 61.419 61.419 .317 .575
2
emot_gr 1420.891 710.446 3.662 .030
2
sex * emot_gr 372.893 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)

F (2, 93) = 0,96


p = 0,386
p>0,05  acceptam Ho, respingem H1  nu exista un efect de interactiune al
variabilelor sex si nivel emotivitate asupra variabilei nivel activism.

V1 nivel emotivitate
1 ES 2 EM 3 ER
V2 sex 1 masculin 1) 65,28 2) 57,55 3) 55,23
2 feminin 4) 64,40 5) 65,60 6) 53,69

Comparam subiectii pe orizontala, adica grupurile 1-2-3, respectiv 4-5-6.


Impartim baza de date in functie de variabila plasata pe orizontala, adica in cazul
de fata “sex”.
Data - Splite file – organize output by groups – ducem variabila “sex” in partea
dreapta - Ok
Vi 2 “sex” – variabila folosita la Split file
Vi 1 “nivel emotivitate” are 3 niveluri  folosim Anova one way.

Analyze – compare means – one way anova.


Dependent list: nivel activism
Factor: nivel emotivitate
Post hoc: bonferroni
Ok

● Comparam grupurile 1- 2 - 3 (conditia Masculin)


Tabelul Anova
ANOVAa

nivelul de activism
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1088.136 2 544.068 3.076 .054
Within Groups 9373.792 53 176.864
Total 10461.929 55
a. sex = MASCULIN

F (2,53) = 3,07
p = 0,054

Post Hoc Test Multiple comparisons


Mes-Mem = 7,72 p = 0,197 > 0,05 nesemnificativ
Mes-Mer = 10,04 p = 0,094 > 0,05 nesemnificativ
Mem-Mer = 2,32 p = 1,00 > 0,05 nesemnificativ

● Comparam grupurile 4- 5 - 6 (conditia Feminin)


ANOVAa

nivelul de activism
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1206.399 2 603.199 2.743 .078
Within Groups 7696.470 35 219.899
Total 8902.868 37
a. sex = FEMINI

F(2,35) = 2,74
p = 0,078

Post Hoc Test Multiple comparisons


Mes-Mem = -1,20 p = 1,000 > 0,05 nesemnificativ
Mes-Mer = 10,70 p = 0,457 > 0,05 nesemnificativ
Mem-Mer = 11,90 p = 0,124 > 0,05 nesemnificativ

Comparam subiectii pe verticala, adica grupurile 1-4, 2-5, 3-6.


Pentru comparatiile pe verticala, vom folosi comanda Split File in functie de
variabila de pe verticala, adica nivel emotivitate.
Impartim baza de date in functie de variabila nivel emotivitate. Mai intai,
deselectam comanda de mai inainte : Data – Splite file – reset –ok.
Apoi Data – splite file – organize output by groups – ducem in dreapta “nivel
emotivitate” – ok
Vi 1 – nivel emotivitate – folosita la Split file
Vi 2 – sex – variabila cu 2 niveluri  folosim testul t pentru esantioane
independente.
Analyze – Compare means – Independent samples t test
Test variable: nivel activism
Grouping variable: sex , define groups: 1,2
Ok

● Comparam grupurile 1 cu 4 (emotivitate scazuta)


F=2,03
p=0,165 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t(28) = 0,13 , p = 0,892 > 0,05 - nesemnificativ

● Comparam grupurile 2 cu 5 (emotivitate medie)


F= 0,602
p = 0,445 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t (26) = -1,44 , p =0,161 >0,05 - nesemnificativ

● Comparam grupurile 3 cu 6 (emotivitate ridicata)


F= 2,325
p = 0,137 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t (34) = 0,308 , p =0,760 >0,05 - nesemnificativ

Concluzii:

Concluzie comparatie pe orizontala: Atat in cazul fetelor cat si in cazul


baietilor, nu apar diferente semnificative intre rezultatele la nivel activism ale
subiectilor cu emotivitate scazuta, medie si ridicata.

Concluzie comparatie pe verticala: Indiferent de nivelul de emotivitate, nu apar


diferente semnificative intre rezultatele obtinute la activism de catre baieti
comparativ cu rezultatele obtinute de catre fete.

Atentie: daca am fi avut diferente semnificative, le mentionam in concluzii


precizand sensul diferentei si nivelurile variabilelor intre care apar. In cazul de
fata nu apare nici o diferenta semnificativa.

Pe foaia de examen trebuie sa apara doar informatiile pe fond albastru. Celelalte


informatii le-am notat pentru facilita intelegerea rezolvarii exercitiului.