Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura română, Clasa a VI-a

”Muzica ce aţi ascultat-o cu el se desfăcu în acorduri lungi de orgă, şi întorcând capul, micul
Cantemir zări în stânga, acolo unde era Polul Nord, un cub de gheaţă verde, mult mai limpede ca
apa. La o măsută de sticlă, cu picioare de aur, răsucite la capetele de jos, Andersen, cu faţa lui
prelungă şi bună, scria poveşti, în timp ce foaia de hârtie acoperită cu rune negre era luminată de
un sfeşnic cu flacără rece. Lângă el se afla orga de sticlă la care cânta o laponă mică, mică. Degetele
ei pluteau pe clape, uşoare ca aburul aurorei boreale; avea plete negre şi breton retezat chiar
deasupra sprâncenelor.”

A.
1. Formulează ideea principală a textului. (15 p)
2. Expresia ”sfeșnic cu flacără rece” sugerează că:
a. Sfeșnicul era luminat electric;
b. Flacăra nu încălzea;
c. Lumina flăcării era difuză. (10 p)
3. Formulează un argument care să susțină caracterul ficțional al textului. (20p)
4. Ce figuri de stil reprezintă următoarele:
”laponă mică, mică” – (10P)
”ușoare ca aburul”-
B. 1.Dă sinonime pentru următoarele cuvinte: (10 p)
-se desfăcu
-răsucite
-rune
-sfeșnic
2. Dă antonime pentru următoarele cuvinte(10p)
-rece
-ușoare
-retezat
-prelungă.
3. Alcătuiește câte un enunț în care să folosești sensul propriu de bază, propriu secundar și pe cel figurat
al cuvântului ”ușor”.(15p)