Sunteți pe pagina 1din 1

Test la limba și literatura română, Clasa a VI-a

Se dă textul:

” Puiul de vulpe dormea. Şi el visa. Ziua şi noaptea strigau în el străbunii trăiţi în păduri şi morţi acolo, umblând în
libertate şi călcând după pofta inimii lumea jivinelor, iarna, vara, toamna, primăvara, cântând la lună şi făcând
ospeţe şi nunţi lungi în poieni ascunse pe veci străinilor, în bucurie şi desfătare, da, aceşti străbuni strigau din
depărtarea sângelui şi puiul de vulpe îi auzea cu sângele, cu ochii, cu şira spinării, cu măruntaiele, iar în dinţii lui
ascuţiţi chemarea străbunilor trimitea fulgere scurte şi dureroase.

Dar el tăcea, bea lapte dulce de vacă blândă şi se îmblânzea mereu şi se linguşea sub mâna omului, torcea ca
pisicile şi se zbenguia ca iezii, iar omul îi dădea crezare.”

A.
1. Formulează ideea principală a textului. (15 p)
2. Expresia ”puiul de vulpe îi auzea cu sângele” sugerează că:
a. Puiul auzea în somn strigătele animalelor din pădure;
b. Puiul simte chemarea instinctelor;
c. Aude cum îl caută/cheamă mama lui. (10 p)
3. Formulează un argument care să susțină caracterul ficțional al textului. (20p)
4. Ce figuri de stil reprezintă următoarele:
”strămoși...făcând ospețe și nunți lungi” – (10P)
”torcea ca pisicile”-
B. 1.Dă sinonime pentru următoarele cuvinte: (10 p)
-jivină-
-desfătare-
-se lingușea-
-chemare-
2. Dă antonime pentru următoarele cuvinte(10p)
-scurte-
-dureroase-
-îmblânzea-
-dulce-
3. Alcătuiește câte un enunț în care să folosești sensul propriu de bază, propriu secundar și pe cel figuraț
al cuvântului ”pui”.(15p)