Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 18

HEMISPHERIC MODE INDICATOR (Bernice McCarthy, 1983)

Pentru fiecare item bifaţi una dintre cele 4 căsuţe libere, orientâdu-vă către coloana A sau către
coloana B, în funcţie de expresiile care caracterizează cel mai bine felul dvs. de a fi sau de a reacţiona.
Nu bifaţi mai mult de o căsuţă pentru fiecare rând.

COLOANA A COLOANA B

Mult Puţin Puţin Mult


1. În decizii mă bazez pe fapte În decizii mă bazez pe sentimente
2. Prefer un spaţiu de lucru Prefer un spaţiu de lucru flexibil
organizat
3. Fără griji, spontan Grijuliu, precaut
4. Înţeleg punând ideile cap la cap Înţeleg bazându-mă pe experienţa
anterioară
5. Încerc soluţii bazându-mă pe Abordez logic problemele
intuiţie
6. Prefer atleţii sau sportivii Prefer contabilii sau chimiştii
7. Îmi place dreptul civil Îmi place dreptul penal
8. Ordonat Dezordonat
9. Orientat pe proces, pe acţiune Orientat pe produs, pe rezultate
10. Improvizaţie, idei noi Chibzuit, cu picioarele pe pământ
11. Prefer schimbarea şi lucrurile Prefer ordinea şi stabilitatea
neobişnuite
12. Îmi amintesc nume, informaţii Îmi amintesc feţe, îmbrăcăminte,
acţiuni
13. Precis în limbaj Limbaj evaziv, liber
14. Mă concentrez asupra cuvintelor Sesizez limbajul trupului, tonul
utilizate şi a mesajului emoţional
15. Global, intuitiv Ordonat, secvenţial
16. Cuvinte şi numere Spaţiu şi formă
17. Sintetic Analitic
18. Abstract Concret
19. Emoţional Raţional
20. Obiectiv Subiectiv
21. Practic Visător
22. Calculat cu timpul Fără limite precise de timp
23. Realist Idealist
24. Condus de sentiment Condus de raţiune
25. Clar Ambiguu
26. Prefer colaborare colegială Prefer autoritate ierarhică
27. Justificare logică Intuiţie
28. Cauză şi efect Asemănări, similitudini
29. Prefer conexiune Prefer divizare
30. Rigoare intelectuală Imaginaţie
31. Delicat Ferm
32. A continua, a prelungi A încheia, a îngloba, a cuprinde

NUMELE: ...................................................................
SPECIALIZAREA: ..................................................................
ANUL: .......................................................................
HEMISPHERIC MODE INDICATOR (Bernice McCarthy, 1983)

Pentru fiecare item bifaţi una dintre cele 4 căsuţe libere, orientâdu-vă către coloana A sau către
coloana B, în funcţie de expresiile care caracterizează cel mai bine felul dvs. de a fi sau de a reacţiona.
Nu bifaţi mai mult de o căsuţă pentru fiecare rând.

COLOANA A COLOANA B

Mult Puţin Puţin Mult


1. În decizii mă bazez pe fapte -2 -1 +1 +2 În decizii mă bazez pe sentimente
2. Prefer un spaţiu de lucru -2 -1 +1 +2 Prefer un spaţiu de lucru flexibil
organizat
3. Fără griji, spontan +2 +1 -1 -2 Grijuliu, precaut
4. Înţeleg punând ideile cap la cap -2 -1 +1 +2 Înţeleg bazându-mă pe experienţa
anterioară
5. Încerc soluţii bazându-mă pe +2 +1 -1 -2 Abordez logic problemele
intuiţie
6. Prefer atleţii sau sportivii +2 +1 -1 -2 Prefer contabilii sau chimiştii
7. Îmi place dreptul civil -2 -1 +1 +2 Îmi place dreptul penal
8. Ordonat -2 -1 +1 +2 Dezordonat
9. Orientat pe proces, pe acţiune +2 +1 -1 -2 Orientat pe produs, pe rezultate
10. Improvizaţie, idei noi +2 +1 -1 -2 Chibzuit, cu picioarele pe pământ
11. Prefer schimbarea şi lucrurile +2 +1 -1 -2 Prefer ordinea şi stabilitatea
neobişnuite
12. Îmi amintesc nume, informaţii -2 -1 +1 +2 Îmi amintesc feţe, îmbrăcăminte,
acţiuni
13. Precis în limbaj -2 -1 +1 +2 Limbaj evaziv, liber
14. Mă concentrez asupra cuvintelor -2 -1 +1 +2 Sesizez limbajul trupului, tonul
utilizate şi a mesajului emoţional
15. Global, intuitiv +2 +1 -1 -2 Ordonat, secvenţial
16. Cuvinte şi numere -2 -1 +1 +2 Spaţiu şi formă
17. Sintetic +2 +1 -1 -2 Analitic
18. Abstract -2 -1 +1 +2 Concret
19. Emoţional +2 +1 -1 -2 Raţional
20. Obiectiv -2 -1 +1 +2 Subiectiv
21. Practic -2 -1 +1 +2 Visător
22. Calculat cu timpul -2 -1 +1 +2 Fără limite precise de timp
23. Realist -2 -1 +1 +2 Idealist
24. Condus de sentiment +2 +1 -1 -2 Condus de raţiune
25. Clar -2 -1 +1 +2 Ambiguu
26. Prefer colaborare colegială +2 +1 -1 -2 Prefer autoritate ierarhică
27. Justificare logică +2 +1 -1 -2 Intuiţie
28. Cauză şi efect -2 -1 +1 +2 Asemănări, similitudini
29. Prefer conexiune +2 +1 -1 -2 Prefer divizare
30. Rigoare intelectuală -2 -1 +1 +2 Imaginaţie
31. Delicat +2 +1 -1 -2 Ferm
32. A continua, a prelungi -2 -1 +1 +2 A încheia, a îngloba, a cuprinde