Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Disciplina PSIHOLOGIE
1. Senzaţiile sunt procese psihice care se desfăşoară in timp scurt si determina apariţia unui produs
psihic anume = imaginea senzorială. Senzaţiile se deosebesc de percepţii şi reprezentări.
Încercuiţi, în căsuţa de text, acele noţiuni care fac referire la senzaţii.

auditive, vizuale, gustative, tactile,olfactive ,foame, sete, greaţa, utilizarea imaginii despre obiecte si
fenomene in absenţa lor,oboseala ,proprioceptive , am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele.

2. Grupaţi noţiunile de mai jos în casetele corespunzătoare.

2.Jocul, învăţarea 3.temperamentul,


1.munca, creaţia
aptitudinile,

4.caracterul, inteligenţa,
creativitatea

Activităţi psihice – modalitatile prin Însuşirile psihice – particularitatile de


care omul se adapteaza la mediu personalitate

3. Procesele psihice sunt grupate in 3 categorii.În funcţie de categoria cărora le aparţin stabiliţi
corespondenţa dintre cele două coloane:

a. Procese psihice senzoriale 1. Gândirea


2. Senzaţiile
b. Procese psihice cognitive superioare 3. Motivaţia
4. Afectivitatea
c. Procese şi activităţi psihice reglatorii 5. Voinţa
6. Reprezentarea
7. Memoria
8. Percepţia
9. Imaginaţia
10. Limbajul

1. ..............
2. ..............
3. ..............
4 . Percepţiile reprezintă procesele senzoriale complexe şi totodată imagini primare conţinând
totalitatea informaţiilor despre însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor în condiţiile acţiunii
directe a acestora asupra analizatorilor. Reflectă însuşiri concrete şi intuitive dar şi totalitatea atributelor
obiectelor - imagini unitare şi integrale. Se enunţă ca imagine primară - apar doar în relaţia directă sau
imediată cu obiectul. Iluziile sunt percepţii denaturate care pot avea cauze diferite,de la stare la
oboseala sau de la stres pana la intenţie voluntara de a le avea.Descrieţi ce vedeţi în imaginea de mai
jos. Argumentaţi afirmaţiile.