Sunteți pe pagina 1din 2

Ochiul lui Horus - puterea atotvăzătoare a Soarelui

Ankh – simbolul vietii vesnice


ceea ce priveşte scrierea egipteană veche, cunoscută sub numele de “medu netcher”, pentru a o
înţelege mai bine, vă prezentăm în continuare alfabetul egiptean .

1. Vulturul Egiptean – această pasăre ameninţătoare reprezenta atât câmpul de luptă cât şi
cimitirul (traducere tradiţională – 3)
2. Trestia – era folosită pentru a se construi săgeţi sau instrumente de scris (traducere tradiţională
– I)
3. O pereche de trestii – reprezenta acţiunea vântului în lanul de trestie (traducere tradiţională –
Y)
4. Braţul – în limbajul egiptean acesta era folosit pentru a reprezenta puterea şi forţa (traducere
tradiţională – ‘)
5. Puiul de Quail – adesea folosit pentru a reprezenta timpul (traducere tradiţională – W)
6. Piciorul – egiptenii au devenit familiari cu anatomia umană prin intermediul proceselor de
mumificare (traducere tradiţională – B)

7. Covorul de Trestie/Tronul – un semn din Egiptul Antic ce era utilizat foarte des, demonstrând
statutul regal al egiptenilor (traducere tradiţională – P)
8. Vipera cu Corn – unul din cei mai folosiţi şerpi în Egiptul Antic (traducere tradiţională – F)
9. Bufniţa – reprezenta o literă comună, care demonstra că rar se pot observa feţele animalelor în
imagini (traducere tradiţională – M)
10. Valul – folosit pentru a demonstra caracterul efemer (traducere tradiţională – N)
11. Gura – folosită pentru exprimarea cuvintelor ” recitare, a mânca, a vorbi” (traducere tradiţională
– R)
12. Casa – acest semn era folosit pentru reprezentarea caselor sau aşezămintelor rurale (traducere
tradiţională – H)

13. Funia – adesea reprezenta materialul comun folosit de egipteni (traducere tradiţională – H)
14. Placenta – reprezenta adesea expresii ce conţineau cuvintele “avere” şi “miros” (traducere
tradiţională – H)
15. Burta Animalului – semn folosit pentru descrierea deformărilor fizice (traducere tradiţională –
H)
16. Prosopul – diverse variaţii, fonetic este asemănător cu s-ul din limba engleză (traducere
tradiţională – S)
17. Piscina – desemna clasele superioare ale omenirii dar era şi un simbol al afluenţilor (traducere
tradiţională – S)
18. Panta unui Deal – folosit pentru a exprima înălţimea, vârful (traducere tradiţională – K)

19. Coşul – cel mai adesea folosit pentru a exprima acţiunile propriei persoane (traducere
tradiţională – K)
20. Borcanul – după cum se ştie, egiptenii sunt iubitori ai vinului. Semnul acesta este transliterat
prin G (traducere tradiţională – G)
21. Pâinea – pâinea era alimentul de bază al egiptenilor, de aceea semnul reprezintă o jumătate de
pâine (traducere tradiţională – T)
22. Frânghia – egiptenii au 38 de semne pentru frânghii şi funii, toate acestea reprezentând
pronume (traducere tradiţională – T)
23. Mâna – de asemenea, sunt 63 de semne pentru corpul uman, fiecare reprezentând câte
o acţiune (traducere tradiţională – D)
24. Cobra – acesta exprima acţiunea unei declaraţii/recitare (traducere tradiţională – D)