Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERISTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCURESTI

FACULTATEA DE MOASE SI ASISTENTA MEDICALA


SPECIALIZAREA: TEHNICA DENTARA

Examen de Licenta – Sesiunea septembrie 2019


Proba practică

1. Realizarea machetei coroanei turnate cu grosime totală


2. Realizarea machetei coroanei turnate cu grosime dirijată
3. Realizarea machetei componentei metalice a coroanei semifizionomice tip Weiser
4. Confecționarea machetei corpului de punte suspendat mandibular
5. Confecționarea machetei corpului de punte punctiform mandibular
6. Confecționarea machetei corpului de punte tangent linear pe versantul vestibular al
crestei la maxilar
7. Confecționare croșet cervico-alveolar deschis dental
8. Confecționare croșet cervico-alveolar deschis edental
9. Confecționarea pintenului ocluzal
10. Realizarea machetei componentei metalice a protezei scheletate maxilare
11. Realizarea machetei componentei metalice a protezei scheletate mandibulare
12. Confecționarea lingurii individuale din acrilat autopolimerizabil la edentatul total
13. Confecționarea șabloanelor de ocluzie din placă de bază la edentatul total
14. Confecționarea șabloanelor de ocluzie din acrilat autopolimerizabil la edentatul total
15. Realizarea machetei protezei totale maxilare
16. Realizarea machetei protezei totale mandibulare
17. Confecționarea machetei restaurărilor protetice unidentare mixte metalo-ceramice
18. Confecționarea machetei restaurărilor protetice pluridentare mixte metalo-ceramice
19. Confecționarea machetei restaurărilor protetice integral ceramice
20. Confecționarea crosetului Stahl
21. Confecționarea crosetului Adams
22. Confecționarea arcului vestibular
23. Confecționarea componentei acrilice a aparatelor mobilizabile
24. Reparație aparat ortodontic mobilizabil: componentă acrilică și componentă metalică
(arcuri, croșete)
Proba va consta din 2 manopere practice distincte. Astfel, temele anunțate vor fi
împărțite în 2 categorii și fiecare subiect va fi scris pe un bilet. Fiecare candidat va extrage prin
tragere la sorți câte un bilet din fiecare categorie de subiecte și va executa ambele manopere
practice de pe biletele extrase. Durata probei practice este de 2 ore.

Bibliografie

1. Ion Rândaşu: Proteze dentare (Vol. I), Editura Medicală, Bucureşti, 1994.
2. Dorin Bratu, Robert Nussbaum: Bazele clinice si tehnice ale protezarii fixe, Edit. Medicală,
Bucureşti 2003.
3. Dorin Bratu, Leretter, Mihai Romînu, Meda Negruţiu, Mihai Fabricky: Coroana mixtă,
Editura Helicon, Timişoara, 1998.
4. Vasile Donciu, Dumitru David, Ion Pătraşcu: Tehnologia protezei totale – curs pentru
colegiile de tehnică dentară, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995.
5. Vasile Donciu, Irina Donciu: Proteza parţială mobilizabilă, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2001.
6. Ecaterina Ionescu, Viorica Milicescu: Noţiuni de tehnică ortodontică, Editura Cerma,
Bucureşti, 2001.
7. Lidia Boboc, Dragoş Stanciu: Ortodonţia practică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2001.