Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT / PLAN DE INCADRARE

Pentru intalnirea de preluare a proiectului/planului, trebuiesc avute in vedere


urmatoarele:
- machetele vor fi redenumite cu codul unitatii inaintea numelui
fisierului, copiate pe stick si transmise pe adresa de e-
mail mru.isjdb@yahoo.com;
- tiparirea documentelor se va face la intalnirea de preluare, dupa verificarea
lucrarilor;
- trebuie sa aveti la dumneavoastra stick-ul cu informatiile, copie a pr-vb al CA,
si stampila unitatii; Adresa de înaintare este cuprinsă de fila Pagina de gardă, în
cadrul căreia este asumat și faptul că vă asumați întreaga răspundere cu privire la
utilizarea datelor cu caracter personal cuprinse în aceasa;
- proiectul de incadrare se realizeaza cu respectarea reglementarilor legale in
vigoare (LEN 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.E.N.
4165/2018 , Metodologia-cadru, Centralizatorul disciplinelor din
invatamantul preuniversitar, planurile cadru si alte acte normative
specifice)

Proiectul de încadrare, urmând să devină plan de încadrare, va rămâne o


situație deschisă la lucru pe parcursul etapelor de mobilitate a personalului didactic,
la care permanent actualizăm informațiile.

Reguli pentru toate registrele de lucru:


 Incepeti prin a salva fisierul in calculatorul dumneavoastra si a-i adauga înaintea semnului „_”
codul unitatii dvs.
 In coloanele al caror cap de tabel textul este ROSU, NU trebuie sa completati campurile.
Coloanele au formule. Aceeași situație o aplicăm și pentru zonele de tipărire – Zona B.
 Folie de lucru sunt protejate.
 Nu introduceți rânduri noi! Utilizați câmpurile deja create!
 Pentru început, completați informațiile din foaia de calcul "Pagina Garda" cu toate elementele
solicitate (data CA, Nume PJ, structuri, degrevari functii conducere ș.a.)
 Foaia de lucru "1A1" se completează valorile privind numărul de elevi și formațiunile de studii
care există pentru anul curent, 2018-2019, cât și cele propuse pentru anul școlar 2019-2020.
DIFERENȚIAȚI pe rânduri diferite situații precum alternativa Step by step, utilizând coloana C.
 Foaia de lucru "1A2" - (Ore pe discipline) se va completa ținând cont de disciplină / unitatea /
structura / la care sunt acestea, MENȚIONÂND la fiecare dintre acestea unitatea/structura, aria
curriculară, numărul de ore la care se raportează disciplina respectivă. Pentru fiecare clasă în parte,
se introduce numărul de ore pe discipline în trunchi comun și c.d.ș sau suma acestora pentru clase
paralele și literele tuturor claselor.
 Foaia de lucru "CadreDidactice" trebuie să conțină toate cadrele didactice din unitatea
dumneavoastră indiferent de statutul acestora și să conțină informațiile actualizate la zi. În mod
obligatoriu, se va defini unitatea PJ pe coloana E. În această foaie cuprindem și titularii care nu au
ore, dar au postul rezervat. Pentru ca informațiile cadrului didactic să poată fi corecte pe
întreg ansamblul lucrării, trebuie ca un acesta să fie cuprins O SINGURĂ DATĂ în foaia
CadreDidactice. Acest lucru poate fi identificat foarte ușor, dacă textul și umplerea celulei
CNP este colorat ca mai jos :
1234567891231

1234567891231
În această situație trebuie să ștergeți celălalt / celelalte rânduri ale cadrului didactic înscrise de alte
unități.
Puteți lăsa celelalte cadre didactice în listă pentru a le elimina după parcurgerea etapelor de
mobilitate, pentru a avea datele acestora, dacă este cazul. La proiectul de încadrare se va filtra
numai unitatea dumneavoastră.
Actualizați obligatoriu câmpurile cu definiții noi, precum cele de mai jos, astfel ușurândune munca
ulterioară :

Categorie INCADRAT IN CONTRACT Functia ALTE Nr. de Dirigentie BAZA


cadru (PERIOADA) didactica ACTIVITI ore / CLASA in
didactic UNITATE (Tip cadu (Conform săpt. Unitate
didactic) : Fișă post, până la
Dirigenție ...) 40

Categorie cadru didactic are următoarele valori în listă :


TITULAR intr-o unitate
TITULAR in mai multe unitati
PENSIONAR

ASOCIAT

SUPLINITOR

INCADRAT IN UNITATE (Tip cadu didactic) :


Titular la catedra
Titular Mentinut An 1
Titular Mentinut An 2
Titular Mentinut An 3
Titular până la 65 ani - Femei
Titular cu catedra rezervata (art 255/279)
Titular pensionar revizuibil
Titular cu timp partial de lucru
Titular în restrângere de activitate nesoluționată
Titular în concediu ingrijire copil
Titular în concediu medical
Titular in concediu fara plata
Titular - venit in unitate pentru completare catedra
Titular - detasat in alta unitate (plecat din unitate)
Titular - venit prin detasare din alta unitate (venit in unitate)
Obligatie CJRAE
Suplinitor calificat
Suplinitor necalificat
PCO - Titular in alta unitate
PCO - Cadru didactic asociat
PCO - Pensionar
PCO - Suplinitor calificat
PCO - Suplinitor necalificat

: completând valoare aici, nu va mai fi nevoie să o încărcați în pagina 1B


Nr. de ore / săpt. până la 40
Incadrare pe ore.
BAZA in Unitate : Un cadru didactic încadrat în mai multe unități, trebuie să aibă baza “DA”, într-o
singură unitate, conform documentelor întocmite la constituirea posturilor. Cadrul didactic încadrat
într-o singură unitate are baza “DA”, în acea unitate.
** Pe coloana ”Dată decizie”, înaintea datei, inserați un spațiu (space), astfel Excel, va aduce în
pagina 1B Incadrare pe ore, informația completă și corectă, ne mai făcându-se autoformatare a
celulei.
 Foaia de lucru "1B Incadrare pe ore" va cuprinde toate catedrele din unitate, atât cele ocupate cu
titulari și cu cadre didactice venite în etapele de mobilitate, cât și cele libere cu statut de vacant sau
rezervat. Majoritatea informațiilor despre cadrele didactice care sunt încadrate pe ore, pe fiecare
structură / disciplină / mod de incadrare / clasă în parte se vor autocompleta din foaia
"CadreDidactice" pe care dumneavoastră ați reactualizat-o. Posturile / catedrele libere, se vor
ocupa rând pe rând în următoarele etape din calendarul de mobilitate.
FOARTE IMPORTANT!!!
În situația în care la introducerea CNP-ului, datele nu vin în mod automat, acționați după cum
urmează :
În foaia CadreDidactice dați click pe celula cuprinzând CNP-ul cadrului didactic, acționați
comanda copy – Ctrl+C, mergeți în foaia 1B Incadrare pe ore, dați click pe celula în care vreți să
aduceți CNP-ul și apăsați o singură dată, tasta ENTER.

MODURILE DE ÎNCADRARE PE ORE (din lista derulantă):


TLC-Titular la catedra
TNR-Titular cu norma redusa
COR-Completare catedra pe catedra rezervata
COV-Completare catedra pe catedra vacanta
CJR-Titular detasat in judet pe catedra rezervata (venit in unitate)
CJV-Titular detasat in judet pe catedra vacanta (venit in unitate)
CVR-Titular detetasat din alt judet, pe catedra rezerv. (venit in unitate)
CVV-Titular detasat din alt judet, pe catedra vacanta (venit in unitate)
PO2-Plata cu ora a II-a sansa
POD-Plata cu ora Invatamant la domiciliu
POF-Plata cu ora Frecventa redusa
POR-Plata cu ora pe catedra rezervata
POV-Plata cu ora pe catedra vacanta
PPR-Plata cu ora pensionar pe catedra rezervata
PPV-Plata cu ora pensionar pe catedra vacanta
PRN-Plata cu ora NECALIFICAT pe catedra rezervata
PVN-Plata cu ora NECALIFICAT pe catedra vacanta
RJR-Tit. det. prin restr. activ., in judet, pe catedra rezervata
RJV-Tit. det. prin restr. activ., in judet, pe catedra vacanta
RVR-Tit. det.prin restr.activ., venit din alt judet, pe cat.rez.
RVV-Tit. det.prin restr.activ., venit din alt judet, pe cat.vac.
SCR-Suplinitor CALIFICAT pe catedra rezervata
SCV-Suplinitor CALIFICAT pe catedra vacanta
SNR-Suplinitor NECALIFICAT pe catedra rezervata
SNV-Suplinitor NECALIFICAT pe catedra vacanta

 Foaia de lucru RA partiala, se completează cu datele cadrelor didactice desemnate a fi în


completare de catedră la nivelul Inspectoratului Școlar.
 Foaia de lucru RA totala, se completează cu datele cadrelor didactice declarate a fi în restrângere
totală de activitate.
 Foaia de lucru Vacante-Rezervate, se va completa cu toate orele rămase libere, vacante sau
rezervate, cumulate pe discipline. Acestea concid ca număr, cu orele așezate pe clase, în foaia de
lucru ’1B Incadrare pe ore’.

ATENTIE!
Discipline noi si/sau confundate in Noul plan cadru pentru gimnaziu vs. Vhechiul
plan cadru COROBORATE CU CENTRALIZATORUL:
Noul plan cadru Vhechiul plan cadru
CULTURA CIVICA - GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI CULTURA CIVICA (pentru clasele a
CULTURA CIVICA - EDUCATIE INTERCULTURALA VIII-a)
CULTURA CIVICA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA
(pentru clasele a V-a, a VI-a și a VII-a – aria curriculara Om si
societate: Educatie sociala)
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR OPTIONAL IN DOMENIUL INFORMATICA
(pentru clasa a V-a) / TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A
COMUNICATIILOR

Verificați ca vresiunea dumneavoastră de Excel, să fie compatibilă cu macheta!


Faceți teste și verificați pe alte calculatoare dacă informațiile rămân salvate!
Recomandăm să aveți instalat, minimum Pachetul Microsoft Office 2013!

Numai bine și spor!

Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita


Calea Domneasca , nr. 127, Târgoviste, jud. Dâmbovita
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Inspector prof. Ramona MÂINEA
Tel.: 0745.142858; 0787.858073
Inspector prof. Victor ILIE
Tel.: 0722.988930; 0733.738904
Informatician Cristian MIHAI
Tel.: 07321.00439; 0726.259077

S-ar putea să vă placă și