Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Gimnazială

FIȘĂ DE LUCRU
TEZEU ȘI MINOTAURUL

EXPLOZIA STELARĂ

UNDE se desfășoară
acțiunea?

CINE CÂND
participa la acțiune? se
petrec faptele?

CARE IN CE gen literar se


Sunt etapele acțiunii? încadrează textul?
CIORCHINELE

Tezeu
CINE ESTE? CE FACE?

CUM ESTE?
Momentele acțiunii Rezumatul

Elemente ce țin de imaginar Elemente ce țin de real


CVINTETUL
Realizaţi un cvintet (strofă alcătuită din cinci versuri) care să-l aibă
pe Minotaur în centru, răspunzând celor cinci cerinţe:
1. Subiectul ......
2. Două adjective care-l
caracterizează................................................................................
3. Trei verbe ce exprimă acţiunile sale la
.............................................................
4. Un enunţ alcătuit din patru cuvinte exprimând sentimentul vostru faţă de
subiect.............................................................................
5. Un cuvânt care exprimă esenţa
subiectului.....................................................................

S-ar putea să vă placă și