Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - Clasa a V-a


Anul școlar 2021-2022

 Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru: 50 de minute.


 Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, pentru a rezolva cerinţele:


Luna stătea într-un fotoliu, picior peste picior și se gândea – cu lucrul în mână uitat în poale – la
fiicele ei, stelele.
La drept vorbind – în afară de Astra, steaua cea mare – celelalte nouă sute nouăzeci și nouă de
fiice îi dădeau numai motive de mulțumire. Erau binecrescute, curate, cuviincioase și harnice.
Doar cu steaua ce mare, cu Astra, avea necazuri Luna. Astra era trufașă ca Soarele – tatăl ei...
Prea răsfățată, prea încredințată de frumusețea ei, se admira întruna în oglinzi. Și oglinzi erau destule în
palatul Lunii, erau chiar o mie și una de oglinzi – cea mai mare, cu rame de sidef, era a Lunii–Vrăjitoare, iar
celelalte o mie, toate la fel, ale celor o mie de stele... Așa că Astra se putea admira în voie în toate odăile
palatului. Și când se sătura de apele oglinzilor, căuta apele vii, tremurânde ale mărilor și ale lacurilor de pe
fața Pământului. (...)
Odată, în miez de noapte, pe când stelele se așezaseră tacticoase, să bea lapte, Luna–Vrăjitoare le
chemase în ajutorul unei corăbii rătăcite sub cerul de cerneală neagră. (Silvia Kerim, Moșul din iarbă)

SUBIECTUL I – 48 de puncte
1. Scrie câte un termen cu înțeles asemănător pentru fiecare cuvânt subliniat în textul dat. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Desparte în silabe cuvintele: odăile, oglinzi și tacticoase. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Rescrie fragmentul următor, trecând verbele la timpul prezent: ” Luna stătea într-un fotoliu, picior peste
picior și se gândea.” 6
puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Transcrie din text un substantiv comun, un pronume personal și un numeral. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Alcătuiește un enunț în care substantivul luna să fie subiect. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Precizează într-un enunț personajele prezente în text. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Transcrie o secvență din fragmentul dat din care să reiasă o trăsătură a personajului Astra. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Explică într-un enunț de ce luna le-a chemat pe stele să ajute ”o corabie rătăcită sub cerul de cerneală
neagră”. 6 puncte
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Subiectul al II-lea – 30 de puncte
Redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să folosești 5 cuvinte alese de tine din
fragmentul dat. Dă un titlu sugestiv compunerii tale.
Cuvinte alese: __________________________, _________________________, _____________,
_______________________, __________________________ .

_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Redactare - 12 puncte - registrul de comunicare, stilul şi vocabularul – 2 p.; coerenţa textului – 2 p.; ortografia – 3 p.
(0-1 greşeli-2 p.; 2-3 greşeli-1 p.; 4 greşeli - 0p.); punctuaţia – 3 p; aşezarea în pagină şi aspectul lucrării -2 p .

S-ar putea să vă placă și