Sunteți pe pagina 1din 2

BAREM DE CORECTARE

Istoria românilor și universală


Nr. Modul de acordare Maximu m
Răspuns corect/ posibil
item a punctelor pentru item
SUBIECTUL I 12
1 Se acordă un punct pentru o
1
propunere adecvată
3
2 puncte pentru argumentare
2
justificată
2 Se acordă 3 puncte pentru o
3 3
explicație
3 Se acordă 1 punct pentru
1
recunoașterea personalității
3
2 puncte pentru fraze
2
concretescrise la subiect
4 Se acordă 3 puncte pentru o
3 3
meditație bine argumentată
SUBIECTUL II 23
1 Se acordă 1 punct explicarea
1 1
expresiei subliniate în sursă
2 Se acordă 3 puncte pentru
descrierea contextului istoric 3 3
corect
3 Se acordă 2 puncte pentru fiecare 2
4
frază plagiată corect 2
4 Se acordă 2 puncte pentru
formularea justă a unei
2
caracteristici; 4
2
Se acordă 2 puncte pentru
calcularea corectă a celor 101 ani
5 Se acordă câte 2 puncte pentru 2
4
fiecare reper 2
6 Se acordă 6 puncte pentru
exprimarea corectă a unei opinii 6 6
bine argumentate.
7 1 1
SUBIECTUL III 15
1  Se acordă 3 puncte pentru 2
15
utilizarea limbajului istoric
 Se acordă 3 puncte pentru 3
expunerea logică
 Utilizarea cronologică și termini 3
istorici -3p
 Utilizarea surselor – 3p 3
 Se acordă un punct pentru
respectarea spațiului 3
 Text coerent cu introducere,
cuprins, încheiere, concluzii 3
proprii – 3p
Total 50 50