Sunteți pe pagina 1din 3

ELABORAREA METODICĂ Nr 3.

Tema: Morfologia funcţională a muşchilor Sistemului Stomatognat.


Întrebări asupra temei
1. Muşchii Sistemului Stomatognat. Clasificare
Mușchii sistemului stomatognat, după funcțiile lor de bază se sistematizează
în 2 grupe :
- Mușchii mobilizatori ai mandibulei,
- Mușchii mimicii (orofaciali).
2. Trei grupe de muşchi mobilizatori ai mandibulei.
Cele trei grupe de muşchi mobilizatori ai mandibulei sunt :
- Mușchii ridicători,
- Mușchii coborâtori,
- Mușchii propulsori.
3. Muşchii ridicători ai mandibulei. Inserţia. Funcții
Această grupă de mușchi ai mandibulei include următorii mușchi :
- Mușchiul temporal, care are inserția principală pe scuama oaselor
temporale și pe apofizele coronoide. Din punct de vedere funcțional,
mușchiul temporal se împarte in trei fascicule : fasciculul anterior, cu direcție
aproape vertical și el deplasează mandibula în sus. Fasciculul mijlociu, care
are o înclinare oblică spre înapoi și el realizează deplasarea mandibulei în sus
și înapoi. Fasciculul posterior, care are fibre cu poziție orizontală, realizează
retropulsia mandibulei, fiind astfel antagonist al pterigoidianului extern.
Mușchiul temporal participă la : deplasarea mandibulei în sus și posterior,
mișcările de lateralitate, retropulsia mandibulei, având rol în mișcările rapide
cu contact ocluzal și în masticația lejeră.
- Mușchiul maseter, care se înseră pe arcada zigomatică și fața externă a
unghiului goniac. Masa musculară a maseterului se diferențiază în trei
fascicule. Mușchiul maseter realizează mișcări puternice de ridicare,
propulsie și diducție a mandibulei.
- Muschiul pterigoidian intern are fibrele orientate oblic de sus în jos,
dinspre înainte spre înapoi și dinăuntru către înafară, realizând mișcări de
ridicare, propulsie și diducție a mandibulei.
4. Muşchii coborâtori ai mandibulei. Inserţia. Funcții
Mușchii coborâtori ai mandibulei mai sunt numiți și mușchi suprahioidieni,
formând totodată planșeul bucal. Mușchii coborâtori au două inserții, ambele
mobile, una pe mandibulă și alt ape osul hioid. În raport de funcție, fiecare
inserție poate devein un punct fix. Această grupă de mușchi este alcătuită trei
perechi de mușchi :
- Mușchii geniohioidieni, care se inseră pe cele două apofize geniene la
mandibulă
- Mușchii milohioidieni, care se inseră pe liniile oblice interne
- Fasciculele anterioare ale mușchiului digastric, care se inseră pe foseta
digastrică a mandibulei.
În raport de funcție, prin contracția coborâtorilor se realizează o deschidere
mai mica sau mai mare a gurii. Alături cu funcția de coborâre a mandibulei,
mușchii milohioidieni și digastrici mai au și funcții auxiliare. Mușchii
milohioidieni la o contracție unilaterală deplasează mandibula în directive opusă
contracției atunci când mușchiul digastric o deplasează în aceeași direcție. O
altă funcție auxiliară a acestor mușchi este participarea lor la mișcarea de
retropulsie a mandibulei.
5. Muşchii propulsori ai mandibulei. Inserţia. Funcții
Mușchii propulsori ai mandibulei sunt reprezenați de către mușchiul
pterigoidian extern. Funcția principală a acestui mușchi este propulsia
mandibulei în plan sagital și transversal. După cum s-a menționat, la asemenea
mișcări mandibulare participă și alți mușchi, însă ei au un rol secundar.
Mușchiul pterigoidian extern este compus din două fascicule : superior – cu
fibre musculare orientate orizontal și cel inferior – cu fibre musculare orientate
oblic. Fasciculul superior are punctul fix de inserție pe aripa mare a osului
sfenoid și cel mobil – pe porțiunea anterioară a meniscului articular. Fasciculul
inferior se inseră pe punctul fix de pe fața externă a aripii mari a apofizei
pterigoide, având inserția mobilă pe foseta condilului articular al mandibulei.
6. Explicaţi rolul funcţiei muşchilor la dezvoltarea, formarea şi modelarea
individuală a componentelor sistemului stomatognat.
Mușchii au un rol important în îndeplinirea funcțiilor aparatului dento-maxilar.
Aceasta se explică în felul următor : mușchii mimicii –au rol important în
modelarea mimicii feței.
- mușchii mobilizatori - acordă mandibulei diverse mișcări de realizare a
actului de masticație, deglutiție, fonație.
- mușchii coborâtori participă la realizarea deschiderii gurii, pariticipă la
mișcările de retropulsie a mandibulei.
- mușchii pterigoidieni participă la modelarea tuberculului articular.
7. Forţa musculară absolută. Caracteristica.
Forța absolută a mușchiului este forța dezvoltată de el în timpul contracției
maximale. Pentru prima data Weber în condiții fiziologice a determinat că 1 cm
pătrat de secțiune transversală a mușchiului dezvoltă o forță egală aproximativ
de 10 kg. Luând în considerație că secțiunea transversală a mușchilor ridicători
este egală cu 39-40 cm pătrați, forța absolută a lor va fi de 390-400 kg.
8. Dependenţa steriotipului actului de masticaţie de prevalare a funcţiei
muşchilor temporali.
Mușchiul temporal este unul dintre cei mai importanți mușchi din cadrul
Sistemului Stomatognat. Dacă funcția mușchiului temporal predomină asupra
celorlalți, se formează stereotipul de masticație tocată, el ia asupra lui aproape
2/3 din această funcție, ceea ce duce la absența abraziei fiziologice a dinților.
9. Dependenţa steriotipului actului de masticaţie de prevalare a funcţiei
muşchilor maseter - pterigoidian intern.
Predominarea funcționării mușchiului maseter și pterigoidian intern duce la
formarea stereotipului de masticație mixt sau frecator (tip de masticație
maseteric) în cazul căruia se formează o abraziune fiziologică a dinților.
10. Cum se referă steriotipul actului de masticaţie asupra morfologiei
dinţilor.
Stereotipul actului de masticație influențează mult morfologia dinților,
deoarece în diferite moduri acționează diferite forțe asupra paradontului, diferite
presiuni, ceea ce contribuie la modelarea a diferitor formei ale dinților, mai
convexă sau mai concave și le atribuie o duritate mult mai mare , sau
dimpotrivă, una mai mică .

S-ar putea să vă placă și