Sunteți pe pagina 1din 23

Teorie bic primele 25 de grille

1.Bifati afirmatiile false despre concentratii:


F a.fractiile masice si cele molare difera intotdeauna ca valoare pentru acelasi
component
F b.produsul concentratiilor exprimate ca rapoarte intr-un amestec binar este 1
A c.trecerea de la fractia molara la concentratia molara se face cu ajutorul
(mediu).amestec
A d.exprimarea in rapoarte este recomnadabila numai la amestecuri (ce pot fi
considerate) binare
F e.o concentratie de tip raport este strict supraunitara

2.Concentratiile
F a.fractiile masice si cele molare difera intotdeauna ca valoare pentru acelasi
component
F b.produsul tuturor concentratiilor exprimate ca fractii intr-un amestec este 1
A c.trecerea de la concentratie molara la fractie molara se face cu ajutorul
volumului molar mediu al amestecului
A d.exrpimarea in rapoarte este recomandabila numai la amestecuri (ce pot fi
considerate) binare
F e.o concentratie de tip raport este strict supraunitara

3.Bifati afrimatiile false despre similitudine


F a.diametrul cercului este un numar intreg
F b.raportul a doua criterii de similitudine este tot un criteriu
A c.este necesara ridicarea la putere a criteriilor
A d.ridicarea la scara foloseste similitudinea completa sau partiala intre model si
prototip
A e.Eu si Fr sunt incompatibili

4.Bifati afirmatiile false despre instalatia pilot


F a.este construita de regula din metal
F b.realizeaza productii de tonaj ridicat
A c.serveste la testarea materialelor de constructie
A d.este indispensabila operatiei de “scale-up”
F e.nu poate fi in niciun caz inlocuita de un model mathematic
5.

6.Exprimarea concentratiilor
A a.in amestecuri binare este sufficient sa cunoastem concentratia unui singur
component,indiferent de forma de exprimare a acestuia
A b.molalitatea,desi nu este o exprimare coerenta a concentratiei, este de tip
fractie
A c.molaritatea, desi nu este o exprimare coerenta a concentratiei, este de tip
raport
A d.presiunea partial este utilizata si in amestecurile de gaze
A e.concentratia procentuala are o baza volumica de calcul

7.Organizarea unui process tehnologic chimic


A a.presupune 3 sfere de prelucrare in care apar reactii chimice
A b.presupune 3 sfere de prelucrare,in care apar procese fizice
F c.presupune 3 sfere de prelucrare,in care nu apar reactii chimice
Ad.presupune 3 sfere de prelucrare,in care apar procese termice
F e.contine cel mult un reactor chimic

8.Bifati afrimatiile false privind procesele specific din tehnologiile chimice


A a.caldura de reactie trebuie preluata cu ajutorul unui agent de racire
F b.in etapa de pregatire a materiilor prime, exista numai operatii mecanice
Ac.cele mai multe procedee de separare se bazeaza pe difuzie
A d.centrifugarea este o tehnica de lucru in mai multe operatii unitare
F e.principalele operatii termice sunt :incalzirea, reacirea si amestecarea

9.

10.Procese specifice din tehnologiile chimice


F a.caldura necesara unui proces fizic sau chimic trebuie asigurata intotdeauna cu
ajutorul unui agent (abur)
F b.in etapa de prelucrare a amestecului de reactie, exista numai operatii de
separare
A c.cele mai multe procedee de separare se bazeaza pe difuzie.
A d.centrifugarea este o tehnica de lucru aplicata in mai multe operatii unitare
Fe.principalele operatii termice sunt :incalzirea,racirea, amestecarea
10`.Criterii de similitudine
A a.sunt intotdeauna rapoarte adimensionale intre marimi de aceeasi natura
A b.Re si Fr sunt incompatibile
F c.au valori numerice care depind de unitatilor de masura ale marimilor ce le
alcatuiesc
d.figureaza in ecuatii algebrice criteriile stabilite in mod empiric
e.raporteaza de regula 2 fenomene simultane, evidentiind prin valoare pe cel
preponderent

11.Definitii din ingineria chimca


A a.transportul de proprietate are loc intre 2 faze ale aceluiasi sistem
F b.instalatia este ansamblul functional format din mai multe utilaje identice
A c.orice utilaj in care are loc o reactie chimica se numeste reactor chimic
A d.un fenomen fizic elementar are loc numai in absenta reactiilor chimice
A e.marimile fundamentale ccec se transporta/transfera/conserva sunt
impulsul,caldura si specia chimica

12.Terminologia ingineriei chimice


F a.operatia unitara este faza chimica a procesului tehnologic, desfasurata
impreuna cu unul sau mai multe procese fizice fundamentale.
A b.un proces semicontinuu nu se poate desfasura in regim stationar
A c.o instalatie este un ansmablu functional de cel putin 2 utilaje diferite ca
principiu de functionare
A d.procesul fizic elementar(funct)pentru inginerie chimica il reprez. transportul
uneia dintre cele 3 propr. functionale(impuls,energie,cantitatea de subst)
A e.echilibrul de faze(ex:L-V sau G-L) presupune absenta/incetarea oricarui
transfer de subst

12.Uscarea solidelor cu gaze


F a.se face intotdeauna cu aer cald si umed
A b.este operatie unitara la care se pot neglija atat pierderi material cat si cele de
caldura
A c.este operatie trifazica
F d.este operatia la care nu se pot considera niciodata ca unul din curenti este pur
A e.presupune multe amenajari interioare si exterioare atat termice cat si
mecanice
13.Bifati afirmatiile false de terminologie utilizate in ingineria chimica
A a.operatia unitara este o faza nechimica a procesului tehnologic desfasurat prin
mai multe procese fizice fundamentale
F b. un process discontinuu se poate desfasura in regim stationar
A c.o instalatie este un ansamble functional de cel putin 2 utilaje diferite ca
functionare
A d.procesul fizic elementar pentru ingineria chimica il reprez transferal uneia
dintre cele 3 propr. fundamentale(impuls,energie,cant.de subst)
A e.echilibrul de faze L-V presupune absenta/incetarea oricarui transfer

14.Bifati afirmatiile false despre decantare


F a.este operatie de separare cu 4 curenti
A b.este asemanatoare evaporarii deoarece produce un afluent practic pur
A c.separa amestecari eterogene (multifazice)
A d.este asemanatoare cristalizarii, ca mecanism,deoarece este implicat echilibrul
solid-lichid
F e.este descrisa intotdeauna de minim 3 relatii de bilant de materiale

15.Terminologie in ingineria chimica


A a.componentul/componentii-cheie din amestec este/sunt cei ce determina
comportarea amestecului in ansamblu,relative la procesul considerat
F b.reactantul limitativ este componentul aflat in cant. cea mai mare
A c.un inert este substanta care nu participa( sau participa neglijabil )la procesul
considerat in timp si spatiu
A d.un prea-plin este reglat intotdeauna astfelincat sa asigura un coefficient de
umplere unitar in utilajele din ingineria chimica
F e.regimul tranzitoriu este un caz particular de regim stationar

16.Terminologie de inginerie chimica


A a.termenii “denatural” si “fortat”, au aceeasi semnificatie , atat pentru circulatia
fluidelor in utilaje ca tehnica de lucru , cat si pentru convectie ca mecanism de
transport
A b.acumularea este intotdeauna neta in regim nesationar
F c.aportul net este diferenta iesire-intrare
?F d.durata de referinta pentru bilanturile in regim stationar poate fi considerate
unitara, indifferent de sistemul de unitati ales
A e.o ecuatie se numeste semi-empirica daca are atat baze teoretice , cat si
corectii stabilite pe baza datelor exprimentale

17.Aproximatii fundamentale in inginerie:


A a.amestecare perfecta inseamna constanta proprietatilor in timp
A b.izolatia adiabata asigura desfasurarea izoterma a proceselor fizico-chimice
F c.amestec ideal si gaz ideal inseamna acelasi lucru.
A d.realizarea regimului stationar simultan cu amestecare perfecta asigura o stare
de echilibru spatio-temporala
F e.un material izotrop este in mod sigur monofizic.

18.Bifati afirmatiile false despre anumite aproximatii fundamentale in inginerie


A a.amestecare perfecta inseamna constanta proprietatilor in spatiu
F b.izolatia adiabata asigura desfasurara izobara a proceselor fizico-chimice
F c.amestec ideal si gaz ideal inseamna acelasi lucru
A d.ipoteza izobara desfasurarii proceselor este mai raspandita si mai utila decat
cea izocora
F e.un material aizotrop este in mod sigur multifazic

19.Termeni util. in inginerie chimca


A? a.o reactie se numeste superficiala daca are o conversie redusa
Ab.un bilant este expresia matematica(de tip suma algebrica) a unui principiu de
conservare pentru contributii de acelasi tip
A c.perturbatiile sunt influentele externe, necontrolabile ce depasesc tot din
marimile ce caract un process
F d.generarea neta nu poate fi decat nagativa
A e.fluctuatiile sunt perturbatiile nemasurabile care nu depasasesc tot din
marimile caract.

20.

21.Bifati afrimatiile false despre unitati de masura


a.mbaru este un multiplu pentru Pa
A b.pentru temperature nu se fol. prefixe ce indica multiplii/submultiplii
indiferent de unitate
F c.o unitate de masura tolerate pt energia electrica este KW
Fd.echivalentul Si pentru unit. Poise din CGS Este kg/mxs
F e.unit fundamental de masa (in sens fizic) este gramul (ensi)

22.Unit de masura in Si:


F a.Bar-ul este multiplu pt Pa
A b.gradul Celsius este unit.fund. Pt temperatura in Si
F c.unit de masura pt energia electrica este Kw/h(
F d.unit fund.de timp, sec,nu admite submultiplii.
F e.unit fund de masa (in sens fizic) este gramul

23.Unitati de masura in CGS :


F a.vascozitatea dinamica este stokes
F b. pt forta este kg forta
F c.pt energie este degra
F d.lungime- mm
A e.masa-gram

24.Unitati de masura in sist anglo-saxon


Fa.lungime-1in=2.54mm
Fb.timp-min
Ac.masa-livra
F d.presiune-psia(psi)
Ae.temp-grad Fahrenheit

25.Bifati afirmatiile false


F.unit de masura tolerata pt energie electrica este este kw/h(Kw*h)
F b.presiune-psia(psi-cea adevarata)
A ? c.scara rankine este pt Fahrenheit echivalentrul scarii absolute pt scara Celsius
A d.o sapt are 604800 sec
A e.prefixul pico inseamna un submultiplu de ordinal 10^-12
F f.prefixul peta inseamna un submultiplu de ordinul 10^22(correct 10^13)
26. Unităţile de măsură:
A a). bar-ul este un multiplu pentru Tor
F b). gradul Celsius este unitatea fundamentală pentru temperatură în SI
A c). Stokes şi Poise sunt unităţile CGS
A d). singura unitate fundamentală comună tuturor sistemelor existente este cea
de timp-secundă
F e). Pa şi atm sunt unităţi tolerate în SI

27. Echivalente între unităţile de masă:


A a). g/L; kg/m³ sunt identice
A b). daP şi kg-m nu sunt egale
A c). 1kcal/(m-h-k) este aproximativ 1,163W/
F d).10kPa=1mbar
F e). 1kwh este 3600y

28. Care afirmaţii sunt false:


A a). L/mol=m³/kmol
F b). 0,1bar=1MPa
A c).10daN/cm²=10bar
A d).1Gcal~1,136HWh
A e). 1atm~14,7PSI

29. Bifaţi afirmaţiile false privind analiza dimensională:


F a). conversia unităţilor fundamentale de măsură între sisteme se face
întotdeauna prin înmulţire
A b). într-o ecuao ecuaţie fizică exponenţială şi argumentele logaritmice sunt ad...
F c). valoarea coeficienţilor nu poate fi subunitară
A d). inv geometrică pentru coeficienţi…..
F e).nu există criteria de similitudine ….

30.
a).
b).
c).
d).
e).

31. Regresia liniară:


A a). se mai numeşte şi metoda celor mai mici pătrate
F b). calculează trei parametrii de ….
F c).reprezintă o dependent empirică între o variabilă dependent şi două variabile
independente
A d). se realizează pe principiul minimizării abaterilor între măsurători şi valorile
calculate
A e). poate fiextinsă la orice dependent cu condiţia liniarizării ecuaţiei respective
prin artificii matematice

32. Utilizând , la alegere, metoda Rayleigh sau teorema Pi aflaţi relaţia criterială
din care se poate calcula coeficientul parţial de transfer de masă,kJ,Pa,
absorbţia unui gaz intr un lichid ce curge sub formă de film pe pereţii unei
coloane. Mărimile ce înfluenţează fenomenul sunt: densitatea şi viscozitatea
dinamică, v (viteza de curgere a filmului), d(diametrul), D(coeficientul de
difuzie). Bifaţi afirmaţiile false:
F a).unităţile de măsură şi pentru coeficientul parţial de transfer de masă sunt
m²/s
F b).unităţile de măsură şi tolerate pentru coeficientul de difuzie sunt km/h
A c).se obţin 3 grupări adimensionale
F d).criteriile obţinute sunt Re, Sh, Se şi un invariant geometric
A e).criteriile

33.—

34.Ce afirmaţii privind modelarea în ic sunt false?


A a).un model mathematic al unui process are limite de aplicabilitate atât în
spaţiu cât şi în timp valabil numai în anumite scale
A b).un model de stocaţie conţine cel puţin un parametru aleator
F c).trecerea de la modele globale la cele locale se face prin integrare
A d).simularea unui model de proces înseamnă obţinerea dimensiunilor
(grometriei) pe baza condiţiilor de operare, constantelor de material şi
performanţelor dorite
A e).modelarea regimului staţionar exclude prezenţa timpului ca parametru
35.Se corelează prin regresie liniară următoarele valori:
x -1 1 2 4 7
y 4,9 9,1 10,9 15,3 20
Panta şi ordonata la origine obţinute sunt:
F a).1,9 şi 7,1
A b).1,9*10^(-3) şi 7,1
F c).7,1 şi 1,9
F d). 1,9*10^3 şi 7,1
F e).1900 şi 7100
36. Se dau valorile:
x -2 -1 0 1 2
y -8,1 -5,9 -4 -1,9 0,1
Corelaţi datele prin regresie pătratică (parabolică), y=ax²+bx+c. constantele
sunt:
F a).1, -2 si 4
F b).-1, 2 si -4
A c).0, 2 si -4
F d).0, -2 si 4
F e).0, -2 si -4

37.—

38. Bifaţi afirmaţiile false despre similitudine:


F a).invariantul cercului este nr întreg
F b). raportul a două criterii este tot un criteriu
F c).este interzisă ridicarea la putere a criteriilor
A d).ridicarea la scară foloseşte similitudinea completă sau partialăăă între model
şi prototip
A e).Eu şi Fr sunt incompatibile

39.Bifaţi afirmaţiile false despre criteriile de similitudine:


F a). sunt întotdeauna raportate adimensional între mărimi de aceeaşi natură
F b).Re şi Eu sunt incompatibile
A c). Au valori numerice care depind de unităţile de măsură ale mărimilor ce le
alcătuiesc
A d).figurează în ecuaţii algebrice criteriale stabilite în mod empiric
F e). Raporteayă de regulă două fenomene simultane, evidenţiindu-l pe cel
preponderant

40.Criteriile de similitudine:
F a).sunt întotdeuna raportate adimensional între mărimi de aceeaşi natură
A b).Re şi Fr sunt incompatibile
A c).au valori numerice care depind de unităţile de măsură ale mărimilor ce le
alcătuiesc
A d).figuraează în ecuaţii algebrice criteriale stabilite în mod empiric
F e).raportează de regulă două fenomene simultane, evidenţiindu-l prin valoare
pe cel preponderant

41.Bilanţurile de materiale prezintă următoarele caracteristici:


F a).alcătuiesc întotdeauna un sistem compatibil şi determinat
A b)sunt rezolvate impreună cu restricţii de normare şi (eventual) de operare
pentru găsirea de debite şi/sau concentraţii
F c).pentru speciile care nu îşi schimbă compoziţia în utilaj sunt simple identităţi şi
nu ajută la rezolvarea sistemului
A d).bilanţul total este suma bilanţurilor parţiale
F e).bilanţul total nu este independent de bikanţurile parţiale

42.Uscarea solidelor cu gaze:


FALS a).se face întotdeauna cu aer cald şi umed
FALS b).este operţia unitară la care se pot neglija atât pierderile material cât şi
cele de căldură
ADEVĂRAT c).este o operaţie trifazică
FALS d).este o operaţie la care nu se poate considera niciodată că unul din curenţi
este pur
ADEVĂRAT e).persupne multe amenajări interioare şi exterioare, atât termice
cât şi mecanice

43.—

44.Bifaţi afirmaţiile false depre decantare:


FALS a).este o operaţie de separare cu patru curenţi
ADEVĂRAT b).este asemănătoare evaporării deoarece produce un effluent
practice pur
ADEVĂRAT c). separă amestecuri eterogene (multifazice)
ADEVĂRAT d). este asemănătoare cristalizării ca mechanism, deoarece este
implicat echilibrul solid-lichid
ADEVĂRAT e).este descrisă întotdeauna de minim 3 relaţii de bilanţ de material

45.Decantarea este o operaşie unitară:


FALS a).de separare cu 4 curenţi
ADEVĂRAT b).asemănătoare evaporării deoarece produce un efluent practic pur
ADEVĂRAT c).de separare a amestecurilor eterogene
ADEVĂRAT d).asemănătoare cristalizării, deoarece este implicat mecanismul
solid-lichid
ADEVĂRAT e). descrisă întotdeauna de minim trei relaţii de bilanţ de material

46.Condensarea este operaţia unitară:


ADEVĂRAT a).realizată întotdeauna într-o incintă separată faţă de cea a agentuli
termic
A b).asemănătoare distilării deoarece este implicat echilibrul lichid-vapori
A c).opusă distilării ca semn al entalpiei latente
A d).asemănătoare cristalizării, atât ca sens al căldurii transf., cat şi apariţiei unei
faze noi
F e).în care un effluent este întotdeauna un lichid saturat (la temperature de
fierbere)
47.Evaporarea este operaţia unitară:
A a).prin care se separă două lichide
ADEVĂRAT b).ce are loc în utilaje ce presupun un transfer termic
ADEVĂRAT c).asemănătoare cristalizării deoarece presupune realizarea unui
echilibru de faze
ADEVĂRATd).asemănătoare decantării deoarece produce un effluent practice pur
FALS e).desfăşurată aleatoriu în trepte

48.Extracţia lichid-lichid este o operaşie unitară:


FALS a).ce presupune realizarea unui echilibru de faze
ADEVĂRAT b).asemănătoare uscării deoarece are 4 curenţi
FALS c).asemănătoare rectificării deoarece fazele circulă în contracurent
FALS d).ce se doesebeşte de absorbţie deoarece aici nu este necesar contactul
intim între faze
ADEVĂRAT e).realizată de regulă în mai multe trepte

49.—

50.Bifaţi afirmaţiile false despre ecuaţiile de bilanţ de materiale:


FALS a).bilanţul total este independent de bilanţurile parţiale.
ADEVĂRAT b)sunt rezolvate impreună cu restricţii de normare şi (eventual) de
operare pentru găsirea de debite şi/sau concentraţii
FALS c).pentru speciile care nu îşi schimbă compoziţia în utilaj sunt simple
identităţi şi nu ajută la rezolvarea sistemului
FALS d).bilanţul total este suma bilanţurilor parţiale
ADEVĂRAT e).bilanţul total nu este independent de bikanţurile parţiale

50.Bifati afirmatiile false despre ecuatiile de bilant de materiale:


F. bilantul total este independent de bilanturile partiale

A. sunt rezolvate impreuna cu restrictii de normare si (eventual) de operare pentru gasirea de debite
si/sau conc

F. pentru speciile care nu-si schimba compozitia in utilaj(nod), bilanturile partiale sunt simple
indentitati si nu ajuta la rezolvarea sistemului

F. alcatuiesc intotdeauna un sistem compatibil si determinat

A. bilantul total este suma bilanturilor partiale

51.Entalpia:
F. este marimea introdusa de principiul II al termodinamicii

A. poate fi sensibila sau latent

A. apare in bilanturile termice ca marime relativa(la o temperatura si stare de referinta)

A. este introdusa in bilanturile termice cu semn opus fata de conventia termodinamica

F. generala(net) este asociata strict reactiilor chimice

52.Bifati afirmatiile false despre entalpie:


F. este marimea introdusa de principiul II al termodinamicii

A. poate fi sensibila sau latent

A. apare in bilanturile termice ca marime relativa (la o temperature si o stare de referinta)

F. este introdusa in bilanturile termice cu acelasi semn ca in conventia termodinamica

A. generata(net) nu este asociata strict reatiilor chimice

53.Intr-un bilant termic:


A. un curent pur termic intervine ca termen de transfer lateral

F. pot lipsi entalpiile latent

F. nu pot lipsi entalpiile latente

A. apar de fapt diferente de entalpii

A. apar de fapt puteri in regim stationar

55.Bifati afirmatiile false despre bilantul termic :


A. reprezinta un bilant energetic in care alte forme sunt reduse la forma inferioara de caldura

F. neglijeaza de obicei anumite forme de energie mai putin intalnite in procesele din industria chimica
cum ar fi energia magnetica, electrica, luminoasa si de frecare

F. trebuie scris inaintea bilantului de materiale

F. nu se mai scrie daca sistemul poate fi considerat izolat adiabat

F. este inutil in sistemele cu amestecare perfecta

56.Bifati afirmatiile false despre schimbatoarele de caldura industriala:


A. functioneaza intotdeauna cu agenti termici sau frigorifici

F. schimba numai caldura sensibila

A. sunt utilaje cu 4 curenti in majoritatea cazurilor

A. au schema de circulatie in contracurent, deoarece este mai eficienta

A. sunt utilaje pentru care nu se scrie bilantul de materiale


58. Bifati afirmatiile false relative la scrierea bilantului termic:
A. apare o singura ecuatie

F. necunoscutele sunt concentratii

F. este indispensabil bilantul de materiale in orice situatie

A. lipsa termenului de generare(conseun), implica lipsa reactiilor chimice

A. lipseste termenul de transfer lateral daca sistemul este total adiabat

59.La scrierea bilantului termic:


A. apare o singura ecuatie

F. necunoscutele sunt concentratii

F. este indispensabil bilantul de material in orice situatie

A. lipsa termenului de generare(consum) implica lipsa reactiilor chimice

A. lipseste termenul de transfer lateral daca sistemul este total adiabat

61.Regimul tranzitoriu:
F. este un caz particular al regimului stationar

F. este o aproximatie (simplificare) privind desfasurarea proceselor in timp

A. desi se modeleaza ca fiind asymptotic, se considera incheiat cand se intra in scala fluctuatiilor

A. inseamna prezenta timpului ca parametru

F. este valabil doar la anumite scale de timp

62.Ce afirmatii despre regimul tranzitoriu sunt false:


F. este un caz particular al regimui dinamic

F. este o aproximatie(simplificare) privind desfasurarea proceselor in timp

A. desi se modeleaza ca fiind asimptotic , se considera incheiat cand intra in scala fluctuatiilor

F. inseamna absenta timpului ca parametru

F. este valabil la anumite scale de timp

63 = 64
64. Ecuatia integrate a ecolutiei a concentratiei intr-un vas cu amestecare
perfecta:
−𝜏𝑚,𝐼
𝜏𝑚,𝐼 − 𝜏𝑚,𝐸 𝜏𝑚,𝐼−𝜏𝑚
𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,𝐼 − (𝑊𝐴,𝐼 − 𝑊𝐴,0 )(1 + ∗ 𝑡)
𝑚0

65. Evolutia concentratiei intr-un vas cu amestecare perfecta este:


𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,𝐼 − (𝑊𝐴,𝐼 − 𝑊𝐴,0 ) ∗ 𝑒 −𝑡/𝑡、

𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,𝐼 − (𝑊𝐴,𝐼 − 𝑊𝐴,0 ) ∗ 𝑒 −𝑡∗𝜏𝑢/𝑉

66.Evolutia concentratiei la iesirea dintr-un vas cu amestecare perfecta este:


 𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,𝐼 − (𝑊𝐴,𝐼 − 𝑊𝐴,0 ) ∗ 𝑒 −𝑡/𝑡′
𝑡
−′
 𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,0 ∗ 𝑒 𝑡 , cand 𝑊𝐴,𝐼 = 0
 𝑊𝐴 = 𝑊𝐴,𝐼 (1 − 𝑒 −𝑡∗𝜏𝑚/𝑚
cand 𝑊𝐴,0 = 0

68. Ecuatia integrate a bilantului total in regim tranzitoriu este 𝒎 = 𝒎𝟎 +


(𝝉𝒎𝑰 − 𝝉𝒎𝑬 ) ∗ 𝒕 . Prin urmare:
A. 𝑚𝑒 reprezinta conditia initiala

F. in situatia 𝜏𝑚𝐼 > 𝜏𝑚𝐸 avem o problema de golire

F. daca 𝜏𝑚𝐼 < 𝜏𝑚𝐸 avem cazul particular al regimului stationar

F. cazul 𝜏𝑚𝐼 < 𝜏𝑚𝐸 admite posibilitatea ca 𝑚0 = 0

A. e o problema de umplere impune o conditie finala.

69. Ecuatia integrate a BH in regim tranzitoriu este 𝒎 = 𝒎𝟎 + 𝝉𝒎𝑰 bilati


afirmatiile false:
A. reprezinta conditia initiala

F. in situatia 𝜏𝑚𝐼 > 𝜏𝑚𝐸 avem o problema de golire

F. daca 𝜏𝑚𝐼 = 𝜏𝑚𝐸 avem cazul particular a regimului stationar

F. cazul 𝜏𝑚𝐼 < 𝜏𝑚𝐸 admite posibilitatea ca 𝑚0 = 0


A. o problema de umplere impune o conditie finala

𝒅𝒘𝑨 𝝉𝒎𝑰 𝒅𝒕
70. Ecuatia diferentiala = reprezinta:
𝑾𝑨,𝑰 −𝑾𝑨 𝒎𝟎 +(𝝉𝒎𝑰 −𝝉𝒎𝑬 )∗𝒕

F. un bilant total in regim tranzitoriu

A. un bilant partial in regim tranzitoriu

F. un regim stationar daca 𝜏𝑚𝐼 = 𝜏𝑚𝐸

A. o relatie integrabila analitic daca se cunoaste o singura conditie limita

A. o imposibilitate cand 𝜏𝑚𝐼 = 0

72.Curentii speciali in instalatii(reciclu, purja , by-bass):


A. reciclul si by-pass-ul sunt curenti pereche si opusi din punct de vedere al sensului principal din
schema tehnologica

F. purja este asociata numai reactoarelor chimice

F. reciclul mentine constant conc dintr-o bucla din schema tehnologica

A. purja este un divizor de current

A. fractia de by-pass este intotdeauna o subunitara

73.Bifati afirmatiile false privind rectificarea:


A. se realizeaza dintr-o instalatie (cel putin 2 utilaje)

A. poate fi considerata , functie de incinta , separare cu ¾ …….. ?(nu inteleg ce scrie)

A. poate fi considerata o operatie in trepte

F. este o operatie in echicurent

F. este o operatie asemanatoare absorbtiei, deoarece implica echilibrul G-L

74.Care dintre urmatoarele seturi de date poate caracteriza rectificarea aerului


lichid(F-alimentare, D-distilat, W-reziduu, 1-O2, 2-Me, 3-Ar)
100𝑘𝑚𝑜𝑙 20𝑘𝑚𝑜𝑙 80𝑘𝑚𝑜𝑙
 𝜏𝐹 = ℎ
𝜏𝐷 = ℎ
𝜏𝑊 = ℎ
𝑥1 𝐹 = 0.21 𝑥2 𝐹 = 0.75 𝑥3 𝐹 = 0.01 𝑥1 𝐷 = 0.93

75.O instalatie completa de extractie in trepte


A a.contine cel putin 2 utilaje in fiecare treapta de contact
F b.are cel putin un reciclu si anume a rafinatului
A c.datorita pierderilor trebuie alimentata continuu cu solvent proaspat
A d.poate contine si un by-pass, in cazul prezentei unei impuritati neselective
A e.nu poate contine curenti puri

76.O instalatie frecventa in industria chimica este cea utilizata pentru


rectificarea amestecurilor:
F a.contine un numar de coloane cel putin egal cu cel al componentilor din
amestec
F b.daca este operata corect, poate obtine grade de recuperare de 100%
A c.contine cel putin o bucla de by-pass
F d.contine obligatoriu un preincalzitor pt fiecare coloana de rectificare
A e.restrictiile de eficacitate ale instalatiei au in vedere faptul ca o coloana se
“ocupa” de un singur component

77.Ce afirmatii despre extractia in trepte sunt false


A a.contine cel putin 2 utilaje in fiecare treapta de contact
F b.are cel putin un reciclu si anume al rafinatului
A c.datorita pierderilor trebuie alimentata continuu cu solvent proaspat
A d.poate contine si un by-pass in cazul prezentei unei impuritati neselective
A e.nu poate contine curenti puri

78.Ce afirmatii despre rectificare a amestecurilor multicomponente sunt false:


F a.contine un numar de coloane cel putin egal cu cel al componentiilor din
amestec
F b.daca este operat correct poate contine grade de recuperare de 100%
A c.contine cel putin o bucla de by-pass
F d.contine obligatoriu cate un preincalzitor pentru fiecare coloana de rectificare
A e.restrictiile de eficacitate ale instalatiei au in vedere faptul ca o coloana se
‘’ocupa’’ de un singur component

79.Bilanturi in instalatii:
F a.intr-un TEU collector nu se scriu bilanturi partiale
F b.in cazul curentilor generalizati debitele pot fi negative
F c.reciclul se mai numeste si feed-forward
F d.raportul de purjare nu poate fi subunitar
F e.by-pass-ul este asociat stric reactoarelor chimice

80.Ce afirmatii sunt false referitor la bilanturile in instalatii:


F a.intr-un teu collector nu se scriu bilanturi partiale
F b.in cazul curentilor generalizati debitele pot fi negative
F c.reciclul se mai numeste si feed-forward
F d.raportul de purjare nu poate fi subunitar
F e.by-pass-ul este asociat strict reactoarelor chimice

81.Afirmatia “viteza de reactie este practic nula”, este adevarata cand:


A a.temperatura se aproprie de valoarea la care reactia devine imposibila
termodinamic
F b.concentratia specilor implicate in reactia respectiva se aproprie de valorile de
echilibru
A c.concentratia unui reactant scade pana aproape de zero
F d.presiunea creste foarte mult
A e.timpul de stationare intr-un reactor catalitic tinde la infinit

82.Afirmatia “viteza de reactie este practice nula”, este falsa cand:


A a.temperatura se aproprie de valoarea la care reactia devine imposibila
termodinamic
F b.concentratia specilor implicate in reactia respectiva se aproprie de valorile de
echilibru
A c.concentratia unui reactant scade pana aproape de zero
F d.presiunea creste foarte mult
A e.timpul de stationare intr-un reactor catalitic tinde la infinit

83.Bifati afirmatiile false privind reactia chimica in inginerie :

F a.conversia fractionara a unui reactant nu poate fi in niciun caz egala cu


conversia reactiei
A b.selectivitatea unui reactant pentru un anumit produs este raportul dintre
randamentul reactantului in produsul respective si conversia fractionara a
reactantului
A c.gradul de avansare al reactiei este intotdeauna pozitiv
A d.conventional, in reactiile chimice generalizate(exprimate sub forma algebrica),
coeficientii stoechiometrici ai reactantilor sunt pozitivi
A e.viteza de reactie este variatia nr de moli in unitatea de timp, deci poate fi
pozitiva sau negativa dupa cum se raporteaza la un produs de reactie sau la un
reactant

84.Bifati afirmatiile adevarate privind reactia chimica in inginerie

F a.conversia fractionara a unui reactant nu poate fi in niciun caz egala cu


conversia reactiei
A b.selectivitatea unui reactant pentru un anumit produs este raportul dintre
randamentul reactantului in produsul respective si conversia fractionara a
reactantului
A c.gradul de avansare al reactiei este intotdeauna pozitiv
A d.conventional, in reactiile chimice generalizate(exprimate sub forma
algebrica), coeficientii stoechiometrici ai reactantilor sunt pozitivi
A e.viteza de reactie este variatia nr de moli in unitatea de timp, deci poate fi
pozitiva sau negativa dupa cum se raporteaza la un produs de reactie sau la un
reactant

85.Un reactor chimic(industrial) :


A a.poate functiona la echilibru chimic
A b.poate fi autoterm(isi asigura singur caldura necesara)
A c. nu poate functiona continuu daca este si catalitic
F d.este obligatoriu eterogen
F e.are neaparat forma cilindrica

86.Bifati aformatiile false despre reactor chimic industrial


A a.poate functiona la echilibru chimic
F b. nu poate fi autoterm
A c. poate fi numai discontinuu daca este si catalitic
F d.are intotdeauna amestecare
F e. nu poate fi adiabat

87.Ce afirmatii sunt false privind prezenta reactiilor chimice


A a. apare un termen de generare neta in absolut toate bilanturile
A b.bilantul termic devine puternic neliniar
A c.efectul termic al acestora mascheaza orice transfer lateral
F d.bilanturile trebuie scrise in unitati de masa chimice(mol)
F e. regimul strationar devine imposibil

88.Reactoarele chimice:
F a. sunt utilaje in care au loc numai procese catalitice
A b.au bilanturi ce contin obligatoriu termeni de generare neta
F c.nu pot functiona in regim stationar
A d.au modele matematice complexe datorita cineticii reactilor
F e.sunt prevazute cu dispositive externe de transfer de caldura

89.Bifati afirmatiile false despre reactoarele chimice


F a.sunt utilaje in care are loc numai procese catalitice
A b.au bilanturi ce contin obligatoriu termeni de generare neta
F c.nu pot functiona in regim stationar
A d.au modele matematice complexe datorita cinetii reactilor
A e.sunt prevazute cu dispozitive externe de transfer de caldura

90.Daca in sistemul considerat au loc reactii chimice:


A a.apare un termen de generare neta in absolut toate bilanturile
A b.bilantul termic devine puternic neliniar
A c.efectul termic al acestora mascheaza oricare transfer lateral
F b.bilanturile trebuiesc scrise in unitati de masa chimice (kmol)
F e.regimul strationar devine imposibil

91.Un mediu izotop este un sistem:


A a.in care este valabila ecuatia de continuitate
F b.in care nu au loc reactii chimice
A c.perfect amestecat
A d.de tip fluid incompresibil
A e.toate propr. sunt constant in spatiu

92.Bifati afirmatiile false despre mecanismele de transport


F a.transportul de proprietate se numeste transfer numai cand este implicate o
reactie chimica
A b.mecanismul radiant este important numai in medii foarte rarefiate
F c.transportul molecular poate avea loc numai in solide
A d.convectia poate masca transportul difuzional
A e.in regim turbulent exista intotdeauna convectie fortata

93.Purtatorii de proprietate:
A a.sunt molecule in cazul transportului molecular
F b.sunt entitati ce resping proprietatea respectiva
A c.depind (ca marime) de regimul de curgere
A d.se deplaseaza intotdeauna rectiliniu si uniform
A e.pot fi lipsiti de masa de repaus

94.Bifati afirmatiile false:


A a.ecuatia de continuitate este div V.mediu =0
F b.convetia libera are loc numai in lichide
A c. un regim laminar rot v=0
A d.derivata substantiala nu poate fi nula in regim tranzitoriu
F e.termenul de fluid exclude starea solida

95.Ecuatiile ingineriei chimice:


F a.reprezinta bilanturile (conservare) a 3 propr. considerate fiind , impulsul,
caldura si sarcina electrica???-->(impuls, caldura si masa de specie chmica)
A b.sunt analoage , deoarece proprietatile respective si mecanismele lor de
transport sunt analoage
A c. contin sub forma de termeni optionali reactia chimica ce exista eventual in
sistem
A d.marimea caracteristica a mediului in raport cu transportul este difuzivitatea
sau proprietatea de a se opune transportului proprietatii respective
A e.proprietatea respective poate fi prezenta in ecuatii sub forma potentialului
care o genereaza

96.ce afirmatii sunt false despre ecuatiile ingineriei chimice:


F a.reprezinta bilanturile (conservare) a 3 propr. considerate fiind , impulsul,
caldura si sarcina electrica
A b.sunt analoage , deoarece proprietatile respect si mecanismele lor de transport
sunt analoage
A c. contin sub forma de termeni optionali reactia chimica ce exista eventual in
sistem
A d.marimea caracteristica a mediului in raport cu transportul este difuzivitatea
sau proprietatea de a se opune transportului proprietatii respective
A e.proprietatea respective poate fi prezenta in ecuatii sub forma potentialului
care o genereaza

97.Fluxurile de propritate:
F a.sunt marimi fizice ce exprima cantitati pe unitatea de timp si unitatea de
volum
A b.se definesc separate in functie de mecanismul de transport
A c.in transport convectiv turbulent si respectiv radiant au postulata,aceeasi
forma matematica
A d.difuzionale sunt definite pe baza analogiei electrice
A e.pot fi rapoarte si la gradientuul de potential, si la gradientul de concentratie

98.
99.
100. Ce afirmatii sunt false despre modelul stratului dublu
A a.a fost elaborate pentru transferul de proprietate
F b.presupune un strat dublu perfect amestecat si 2 faze stagnante
A c.considera directia transferului perpendicular pe suprafata
A d.se bazeaza pe extinderea unei legi de echilibru
A e.este echivalent cu intersectia de fluxuri datorata volumului nul al interfetei