Sunteți pe pagina 1din 8

Reteta in dermatologie

1.SUPERSCRIPTIO (ANTETUL) – cuprinde date despre:


unitatea sanitară care eliberează prescripţia medicală
• bolnav – nume, prenume, varsta, adresa.
• regimul (compensat, gratuit, etc).
• u ărul di registrul de o sultaţii sau al foii de o servaţie
• diagnosticul i o orda ţă u o ţi utul pres ripţiei .

2.INVOCATIO – se reprezintă prin Rp/ o prescurtare de la “Recipe” adică “ia”


for a i perativă a ver ului a lua , se adresează far a istului şi o feră caracter oficial
reţetei.

3.PRESCRIPTIO – este prescripţia propriu-zisă. Ea poate cuprinde :


• preparate magistrale
• preparate oficinale
• medicamente tipizate
a) In cazul p epa atelo agist ale up i de e u e a ea i g edie telo şi
a tităţile.
Denumirea – su sta ţele se s riu u a su alta, u i iţială ajus ulă, i
ordinea:
- substanţa activă principală
- substanţa (substanţele) adjuvantă
- su sta ţele cu rol corectiv
- su sta ţele stabilizatoare
- excipientul sau vehicolul (pentru formele lichide)
Pe tru reţetele agistrale se tre e de u irea ofi i ală di Far a opee i
li a lati ă,
Ca tităţile – se tre i dreptul fie ărui i gredie t i ifre ara e. Se expri ă
in grame şi se scriu in sistem zecimal.
Ex. 1,0 g, 10,0 g, 100,0 g, 0,10 g, 0,01 g, 0,001 g,
Me ţiu i spe iale p ivi d a tităţile:
aa - pres urtarea de la “a a pa tes ae uales i pă ţi egale – se foloseşte
atu i a d 2 sau ai ulte su sta ţe se pres riu i a eeaşi a titate. A eastă
prescurtare
se tre e i dreptul ulti ei su sta ţe pres rise, ur a d a titatea respe tivă.
q.s. – prescurtarea de la ua tu satis atat at t e uie . Se efe ă la a titatea
de ex ipie t are este sta ilită de far a ist.
ad - pa ă la pe tru o pletarea a tităţii de ex ipie t pa ă la a titatea fi ală .
Sic volo – aşa v eau. Se foloseşte pe t u depăşi ea dozelo te apeuti e.
Ca titatea se va s rie i ifre şi i litere.
5.INSTRUCTIO (SIGNATURA) – se adresează ol avului, pri i ter ediul
far a istului şi upri de i di aţia privi d odul de ad i istrare :
- calea (intern, extern, in sacul conjunctival, i.m, s.c., i.v., etc);
- rit ul ad i istrării de ori pe zi, de ori pe zi, etc ;
- ca titatea luată odată;
- ti pul raportat la esele pri cipale i ai te de ese cu 0’, i tre ese
- durata ad i istrării
- i dicaţii speciale ( de ex. A se agita inaite de administrare)
Se expri ă pri D.S. prescurtare de la De tu sig etu dă şi otează ,
după care ur ează ele e tele e ţio ate ai sus. I stru ţia se s rie
iteţ, detaliat, fără pres urtări. Farmacistul opiază i stru ţia pe eti heta
edi a e tului şi-i expli ă ol avului odul de administrare.
Scabie
• Rp/ Benzoat de benzil 25 g
Talc
Oxid de zinc aa 10 g
Glicerina 15 g
Apa distilata ad 100 ml

DS: ext 1 apl/zi, seara, pe tot corpul, de la gat in


jos, 3 seri consecutiv
Psoriazis vulgar
• Rp/ Acid salicilic 3g
Uree 15 g
Vaselina ad 100 g

DS: ext 1 apl/zi, pe leziuni, timp de 5 zile


Psoriazis vulgar
• Rp/ HCA 2g
Acid salicilic 10 g
Vaselina ad 100 g

DS: ext 1 apl/zi, pe leziuni, timp de 5 zile

S-ar putea să vă placă și