Sunteți pe pagina 1din 86

Cursul 1

EMBRIOLOGIA PIELII
Originea embrionar a pielii este ecto-mezodermic. Din ectoderm ia natere epidermul + anexele pielii. EPIDERMUL este format din: Un rnd de celule n a II-a lun 2 straturi( erminati! " #eriderm$ n III-a i a IV-a lun stratul intermediar n V-a i a VI a lun- stratul s#inos %i cel ranulos Proces de &eratinizare-----'(R)(UL C*R+*' n luna a VII-a e#idermul are structura celei din !ia,a EU P-RUL se dez olt !n luna a "-a de ia# fetal !n sens $ranio-$audal. Ini#ial este denumit $u numele de lanu o%pr fin& sub#ire& 'ipopigmentat(. U+./IILE nn la termen sunt $omplet formate& ele apar !n primele luni de ia# intrauterin & $a nite ngrori epidermice la ni elul falangei distale& $are la sf)ritul lunii a V-a se transform !n preung'ii. .L)+DELE 'E0)CEE se dez olt din luna a IV-a i produ$ o substan# grsoas & numit V*+,I- ./0*O1/. /$east substan# grsoas prote2eaz ftul de a$#iunea li$'idului amnioti$. .L)+DELE 'UD*RIP)RE -se dez olt !n luna a IV-a & ini#ial pe palme& plante& axil i apoi tot restul $orpului. Din Crestele +eurale 1 se dez!olt '+ )uto2ton (e umentar %i MEL)+*0L)3(II (#recursorii melanocitelor $. Din mezoderm se formeaz dermul + 'ipodermul. n primele luni apar $elule mezen$'imale nediferen#iate /poi rezult D*+345 *36+IO,/+ /poi dermul prezint fibre %reti$ulini$e& $olagen& elasti$e( + $elule%ma$rofage& peri$ite& $elule 3er7el& masto$ite& melanoblati(.

'(RUC(UR) 3I 4U+C5IILE PIELII


)natomia Macrosco#ic a #ielii
9ielea este un !n eli $on2un$ti o-epitelial & $are a$oper $orpul !n !ntregime. 'u#ra6a,a #ielii- 117-2 m2. $u prezen#a de pliuri mari %submamar& interfesier( i altele dis$rete%pe 1 de flexie ale arti$ula#iilor(. 9e 1 palmar i plantar exist nite san#uri & $are delimiteaz dermatoglifele & determinate geeneti$. .reutatea #ielii- cca 289 : . cor#( 'ipo 8:;& derm "-:;& epi sub 8;$ .rosimea #ielii- ariaz !n fun$#ie de regiunea topografi$. *-. la #alme %i la #lante este de ;mm. 5a #leoa#e %i la #re#u, a em 812-817 mm Culoarea #ielii- depinde de $antitatea i de tipul pigmentului melani$& de < tegument& de as$ulariza#ia dermului 1uperfi$ial& de $antitatea de Oxi=b.

'tructura Microsco#ic a #ielii


1. 2. =. ;. 1tru$tura mi$ros$opi$ a pielii este format din: ,esuturi e#iteliale- epiderm glande& fir de pr& ung'ii ,esut con<uncti! al dermului " 2i#odermului mu%c2ii !ase " ner!i De la suprafa# spre profunzime & pielea este al$tuit din: E#iderm >. D-E Derm /i#oderm EPIDERMUL. *ste un e#iteliu #a!imentos #luristrati6icat & $u urmtoarele straturi din profunzime spre 1: bazal(germinativ ! 8> ; din grosimea epidermului& format din $elule $ilindri$e $u nu$leu oluminos + $elule dentriti$e%melano$ite& $elule 5ang'er'ans(. "pino"("trat#l m#co" al l#i Malpig$i ! :?; din grosimea epidermului& este format din @-AB de r)nduri de $elule poliedri$e. gran#lo"! 8B; din grosimea epidermului & i este format din A- " r)nduri de $elule romboidale& turtite $u nu$lei mi$i. l#cid#m % A-? r)nduri de $elule $u nu$lei pi$noti$i. corno" % 8> ; din epiderm & este format din "- 8B r)nduri de $elule turtite& anu$leate

1. 2. =. ;. 7.

(urno!er- re!nnoirea fiziologi$ a epidermului !ntr-o perioad medie de A@-A> de zile. Ceratinele sunt de A tipuri: ti#ul I- acide ? CR 1@ ti#ul II- Aazice- CR 12 Ceratinele epiteliale formeaz 'eterodimeri %7a-7b( 'udierea #ielii la ME a descris urmtoarea alctuire: 1. &eratinocitele- este popula#ia $elular ma2oritar %peste >B ;( a epidermului. /$estea produ$ i sto7eaz 7eratina. In fun$#ie de lo$alizarea a$este 7eratino$ite au nite denumiri: 7eratinoblati- bazal A A

7eratino$ite spinos granulo$ite-granulos $orneo$ite-$ornos

3ar7erii ultrasonostru$turali ai 7eratino$itelor sunt: tonofilamentele de 7eratin $orpii Odland granulele de 7erato'ialin desmozomii 2on$#iunile de aderen# 2on$#iunile </9

2. melanocitele ? reprezint 8B-8A ; din popula#ia $elular a epidermului. *le sunt dispuse printre $elulele stratului bazal. 1unt $$a 8@:B D mmA. =. celulele Lan 2er2ans- reprezint ?->; din $elulele epidermi$e& sunt $elule mari& $u $itoplasm $lar i $u nu$leu lobulat. 5a 3* au aspe$t stelat. 1unt de A tipuri& unele $u $itoplasm $lar%s. spinos( i altele $u $itoplasm dens %s. bazal(. +O5 D* 149+/V*<=*+* I34,O5O<I.E. ;. celule dendritice 7. celule Mer&er-Ran!ier- sunt $elule de form rotund sau o alar. >*+C5IU+E) DERM*-EPIDERMIC-. /re stru$tur $omplex i traseu sinuos. /re grosime de 8BB nm. 5a 3* s-a des$ris " straturi diferite: membrana plasmatic lamina lucida lamina densa sublamina densa(lamina reticularis) 5a formarea FD* parti$ip at)t fibroblastele $)t i 7eratino$itele. /re rol !n migrarea $elulelor& repararea $elulular + tisular. DERMUL. /re o grosime de 8-" mm. /re o mai bun reprezentare la ni elul spatelui + $oapselor i o mai mi$ reprezentare la ni elul fa$iesului. Dermul este al$tuit din ? $omponente : 1. com#onenta celular- fibroblaste& fibro$ite& 'istio$ite& masto$ite& limfo$ite& $elule 5ang'er'ans 2. 6iAre- $olagen + elasti$e %reti$ulin(. =. suAstan, 6undamental ? este un gel mu$o-poli-za'aridi$- gli$o-protei$& $are $on#ine ap& ioni& + mole$ule de tranzit !ntre s)nge i #esut. /$east substan# fundamental parti$ip la s$'imburile =*5 & transport de it + lipide& rol !n rezer or de proteine seri$e. /re impli$a#ie #i !n pro$esele imunologi$e. /IP*DERMUL. +eprezint 8:-AB; gin < la 6 i AB-A: ; la G. *ste format !n $ea mai mare parte de $elule adipoase organizate sub form de lobuli. ntre lobuli sunt ase sang ine& ner i& bulbi pilari. 9rin$ipalele $elule sunt /DI9O.IH*5* $are sunt $elule mari & $u $itoplasm redus & nu$leu turtit& dispus ex$entri$. n afara #esutului adipos $omun mai exist i #esutul adipos brun $are exist la nn i la animalele $are 'iberneaz. 5a adult a$est tip de #esut apare la g)t& axil & retrosternal. ? ?

B)'CUL)RIC)5I) PIELII. 9ielea este un organ bine as$ularizat $are primete 8B ; din D.. Vasele sang ine sunt dispuse la ni elul dermului + 'ipodermului. *pidermul nu are re#ea $ir$ulatorie. 1unt A plexuri: 1. ple&#l va"c#lar pro'#nd! grani#a dermo-epidermi$ 2. ple&#l va"c#lar "#per'icial! dermul superfi$ial%papilar( .omuni$area !ntre a$este A plexuri se fa$e prin ase $omuni$ante erti$ale. .ir$ula#ia arterial este de tip terminal. ntoar$erea enoas este asigurat de enele dispuse paralel $u arterele. 1istemul limfati$ este format dintr-un sistem profund i unul superfi$ial. I+ERB)5I) PIELII. *ste reprezentat de ramuri senziti e ale ner ilor $erebro-spinali& $are asigur fun$#iile senzoriale ale pielii& i filete egetati e $are sunt asomotoare i influen#eaz fun$#ia se$retorie. ,er ii egetati i sunt reprezenta#i de fibre ner oase simpati$e amielini$e. Giletele ner oase se dispun !n ? plexuri: 1. #ro6und- derm-'ipo 2. mediu- derm papilar =. su#er6icial- FD* Hot la ni elul pielii apar i cor#usculii senzoriali spe$ializa#i pentru : sensiAilitate tactil- $orpus$ulii 3eissner sensiAilitate termic- $orpus$ulii Crausse %frig( + $orpus$ulii +uffini%$ald( sensiAilitate la #resiune- $orpus$ulii Vater- 9a$ini Hrebuie subliniat 7 la ni elul epidermului exist i termina#ii ner oase libere re#eaua intraepidermi$ 5ang'er'ans + expansiunile iederifiorme. /$estea sunt responsabile de durere.

)neDele #ielii
.L)+DELE PIELII. .landele 'udori#are Ecrine. 1unt !n numr de A-: milioane& i sunt distribuite pe toat 1 $utanat. 9redomin pe palme& plante& frunte. 'e mentul secretor are o membran bazal $u ? tipuri de $elule: 1. cel#le clare& bogate !n gli$ogen 2. cel#le nt#necate& bogate !n 390 =. cel#le mioepiteliale& fusiforme 'e mentul eDcretor 8. por#iune dermi$- membran bazal $u epiteliu bistratifi$at A. por#iune epidermi$ fr perete propriu 1e$re#ia glandelor este 3ero$rin. .landele sudori#are a#ocrine. 1unt mai pu#ine i se gses$ !n regiunile axilare& perimamelonare& ing'inale& pubian& perineal& perianal. 1e dez olt $omplet la pubertate. 9rezint celule Entunecate " celule mioe#iteliale dispuse pe 3embr 6az. 5a G se$re#ia a$estor glande se intensifi$ premenstrual. 5a menopauz glandele apo$rine se atrofiaz.

"

"

.landele seAacee. 1unt de tip 'olo$rin & ele produ$ !n A" de ' 8-A g de sebum. /u o densitate de "BB-IBBD $mA. ,4 /9/+ pe palme + plante. 4IRUL DE P-R. De la suprafa# spre profunzime firul de pr este format din: ti<a- este partea izibil a firului de pr. *ste format din: 3*D45/+E& .O+HI./5E& .4HI.45E rdcina- por#iunea din grosimea pielii AulAul- extremitatea profund bombat #a#ila 6olicular- #esut dermi$ & bogat as$ularizat.

1. 2. =. ;.

U+./IILE. 1unt lame $ornoase & situate pe fe#ele dorsale ale ultimilor falange. *le au rol esteti$. 9artea izibil a ung'iei sn lama un 2ial. /$easta $ontinu partea proximal numit matrice. 3atri$ea este o zon generatoare. 4ng'iile $res$ $u $$a B&8mmDzi.m $reterea este mai rapid ziua de$)t noaptea& mai mare diminea#a de$)t dup-amiaza. 5a m)na dreapt $res$ mai repede de$)t la st)nga. 5a pi$ioare ritmul este mai lent $u ?B-:B ;. .reterea $omplet o a em la @-J luni la 3 i la I luni la 9. .reterea ung'iilor este mai rapid la tineri de$)t la btr)ni& la gra ide $res$ mai repede $u ?B;. O345 /+* AB D* 4,<=II KKKKK

4unc,iile #ielii
FER)(I+*.E+EC). *ste o fun$#ie spe$ifi$ prin $are epidermul produ$e zilni$ B&@-8g 7eratin. 6iosinteza 7eratinei respe$t s7ema sintezei proteinelor i se desfoar !n$ep)nd $u $elule stratului bazal---$elelalte straturi ale epidermului. n $elulele bazale se formeaz pre7eratina. n stratul granulos se sintetizeaz 7erato'ialina $are este lan#ul fibrelor de 7eratin. n $omponenta granulelor de 7erato'ialin& intr : #ro6ila ina- protein insolubil& neutr& bogat !n serin& gli$in& glutamin& $istein. laricrina- polipeptid bogat !n serin& gli$in& $istein. Un al treilea element im#licat En &eratino enez este #re#rezentat de Cor#ii *dland. Feratina staAilizat este 6ormat din 1G aa1 uni,i Entre ei #rin #un,iH disul6idice1 de /1 le turi de ti# sare1 6or,e slaAe BdI. FER)(I+ELEH 1. du# structura s#a,ial- 7eratin%stabil( i 7eratin%re ersibil( 2. localizare- moale%epiderm( i tare%ung'ii& pr( =. du# Moll %i col- a$ide%tip I(& bazi$e%tip II( Jn structura #rului %i un 2iilor intr En comAina,ie &eratine e#iteliale " &eratine s#eci6ice. 4actorii re latori ai &eratino ennezeiH 1. 6actori intrinseci $'alona epidermi$- sintetizat de $elulele malpig'ianului superior. *a suprim 3itozele& a$#iune poten#at de = de stress : :

fa$torul de $retere al epidermului H<G alfa + C<G H<G beta 8& H<G beta A Interferonul gama 9< 2. 6actori eDtrinseci- 'ormonii androgeni stimuleaz& $ei tiroidieni o deprim& fa$torul ner os%redus la 'emipareti$i + poline riti$i(& fa$torul me$ani$& fa$torul medi$amentos% it /& it D(. MEL)+*.E+EC). +eprezint $apa$itatea de a produ$e i a sto$a pigment melani$. 3elaninele sunt responsabile de $uloarea pielii i a prului. 1e $unos$ mai multe tipuri de melanin: eumelaninele- $uloarea brun sau neagr 6eomelaninele- $uloarea ariaz de la galben brun la roie tricocromii- $uloare galben roie miDte 3elanina este sintetizat de $tre melano$ite pornind de la tirozin. 3elanogeneza este influen#at de mai mul#i fa$tori: 6actorul enetic- inter ine prin intermediul genelor pigmenta#iei. .ontrolul geneti$ are rol asupra 6ormrii1 multi#licrii %i di6eren,ierii melanoblatilor. 3ai are lo$ i asupra mor6olo iei %i nr de melano$ite& talie1 6orm1 culoare. Diferen#ele de $uloare de la o ras la alta este dat de a$ti itatea fun$#ional a melano$itelor. 5a rasa alb melano$itele $on#in pu#ini melanosomi& i a$eea sunt ina$ti i ma2oritatea din ei. n s$'imb la rasa neagr melano$itele $on#in numeroi melanosomi $'iar maturi !n stadiul IV. Varia#iile rasiale ale prului sunt determinate geneti$ i sunt mai e idente la ni elul s$alpului. 1unt diferen#e at)t de form $)t i de $uloare. 6actorul 2ormonal- 31=& /.H=& estrogenii& testosteronul& prola$tina& 'ormoni H 8. I,=I6E 'ormonii tiroidieni A. 1HI345*/0E 31=& /.H=& testosteron& prola$tin P. E21 D21 )cidul ara2idonic- stimuleaz. /stfel se expli$ 'iperpigmentarea dup pro$esele inflamatorii. 6actorii 6izici- 4V& radia#iile izibile& radia#iile $alori$e& radia#iile ionizante. 6actorul medicamentos- 6leo& $i$linele& !it 011 !it C1 ED()- in2iA. 6actorul nutri,ional- $aren#ele de pre$ursori sau de .u& pot perturba. 4*RM)RE) 4ILMULUI /IDR*LIPIDIC. Gilmul 'idrolipidi$ de la 1 pielii%mantaua a$id(& ia natere prin emulsionarea $omponentelor lipidi$e !n ap. *l are un p' a$id $u alori de "-J. 1ubstan#ele lipidi$e& reprezint AB-?B; din a$east peli$ul & fiind un ameste$ de /< liberi& steroli& 3-D-H<. Din a$este lipide de 1 I:; sunt produse prin se$re#ia seba$ee i :; au pro enien# epidermi$. 1$ualenul & pre$ursorul $olesterolului & + $olesterolul & reprezint 8B-AB; din filmul lipidi$ de la ni elul pielii normale. 1e$re#ia sudoral este format din ap & ele$troli#i& a$izi%uri$& la$ti$& formi$& $itri$(. 9'-ul a$id $onfer filmului& propriet#i ba$teriostati$e& fungistati$e& putere tampon de neutralizare a subst al$aline. Gilmul lipidi$ are rol de lubrifiere pentru asigurarea suple#ii tegumentului. 1plrile ex$esi e $u spuniri al$aline& $ldur us$at& )ntul& frigul sunt fa$tori $are determin fisurarea i us$$iunea pielii& prin faptul 7 se deterioreaz G5. @ @

4n alt rol este $el de a$#iunea !mpotri a noxelor $'imi$e i mi$robilor& prote$#ie antioxidant. 4U+C5I) 'ECRE(*RIE. *ste asigurat de glandele sudoripare + glandele seba$ee. .landele sudori#are sunt glande e$rine $are produ$ sudoarea& un li$'id apos & $e $on#ine II; ap i 8; substan#e solubile. .antitatea zilni$ de sudoare este de >BB-8BBB ml& i poate a2unge i la 8B l !n $ondi#ii de temperaturi ridi$ate i efort fizi$ intens. 1e$re#ia sudoral este izoton $u plasma de la ni elul glomerulului glandular i 'ipoton la ni elul polului ex$retor. 9rin sudoare se elimin ,a.l& C& .a& 3g& 9b& I& 9& $antit#i mi$i de uree& a$id uri$& $reatinin& itamine din grupul 6& 'alogeni& sali$ila#i& barbituri$e& amfetamine& $oloran#i solubili& morfin& al$ool. 1e$re#ia sudoral este sub influen#a unor 6actori eDterni %temp& efort& ingestia de ap( i interni %impulsuri ner oase la ni elul $analului ex$retor(. (IPER(IRO)A! prod#c*ia e&agerat de "#doare+ (IPO(I,RO)A! "ecre*ia "#doral "cz#t+ A-(I,RO)A! lip"a "ecre*iei "#dorale+ 1e$re#ia .landelor a#ocine este mai )s$oas. *ste de $uloare alb-lptoas. /re $antitate redus& p' aproape de al$alinizare& miros $ara$teristi$. /$east se$re#ie apare dup pubertate. 1ebumul& $are este produsul de se$re#ie al glandelor seba$ee& reprezint "B-@B; din lipidele 1 epidermi$e. *ste mai redus la $opii& se a$$entueaz la pubertate & iar la adul#i este mai a$$entuat la 6 de$)t la G. 9rin sebum se elimin 'alogenii. 1timularea se$re#iei este dat de androgeni. PIL*.E+EC). +eprezint $apa$itatea pielii de a forma i dez olta firele de pr. ,umrul a$estora este determinat geneti$& iar iteza de $retere a unui fir de pr este !n medie $u B&8 mm Dzi. Difer $u )rsta& sexul & i anotimpul. .reterea prului este mai rapid la femeie & mai ales !n perioada martie-o$tombrie. n mod normal& zilni$ $ad $$a "B-:B fire de pr. n fun$#ie de momentul dez oltrii& sunt mai multe tipuri de pr: lanu o- este un pr $are se dez olt !n perioada intrauterin& i este prezent la natere. *ste fin i nepigmentat. !ellus- !nlo$uiete lanugo-ul imediat dup natere & este moale i pigmentat. #r termianal- este reprezentat de fire& groase& pigmentate. *ste !nt)lnit la gene& spr)n$ene& i pe s$alp !nainte de pubertate. Dup pubertate se dez olt perii terminali din regiunea genital + zonele axilare la ambele sexe& i pe barb + alte zone ale $orpului la brbat. /par diferen#e de form& $uloare& stru$tura prului !n fun$#ie de ras. 5a negri prul este ondulat& s)rmos& iar la mongoloizi& prul este drept. 5a ni elul s$alpului sunt $$a 8BB BBB de fire de pr. 4actorii care inter!in En #rocesul de Pilo enez. Ritmul intrinsec de dez!oltare- este pu#in $unos$ut 4actorul 2ormonal- 'ormonii androgeni stimuleaz pilogeneza la ambele sexe. /.H= stimuleaz pilogeneza. 8B ; din pa$ien#i $u alope$ie au 'ipoH. '+C %i Be etati!- alope$ii de stress )#ortul de suAstan,e necesare #ilo enezei- aa $u mult 1ulf%$istein(. 4actorii 6izici- 4V& radia#iile Infraroii. J

'uAstan,e c2imice- re ulsi ele stimmuleazL $itostati$ele + anti$uagulantele in'ib.

(ERM*RE.L)RE). 9ielea reprezint organul intermediar al s$'imbului de $ldur !ntre organism i mediul exterior. Hransferul de $ldur se fa$e prin: iradiere. convec*ie. cond#c*ie. evaporare+ .$a :B; din $antitatea de $ldur eliberat de organism !n mediul ambiant se fa$e prin iradiere. Con!ec,ia-reprezint transferul de $ldur pe $alea $uren#ilor de aer. Conduc,ia- transferul de $ldur prin $onta$t dire$t $u atmosfera. 9ierderile de $ldur se fa$ prin e aporare. * aporarea transepidermi$ reprezint o pierdere $ontinu de ap & la suprafa#a pielii + mu$oaselor& indiferent de temperatura mediului ambiant. n $ondi#iile de stress termi$& a$east e aporare este suplimentat i de se$re#ia sudoral. 3en#inerea $onstant a temperaturii $orporale nu $onstituie o fun$#ie tisular intrinse$ & $i este sub $ontrol ner os%'ipotalamus anterior- termoliza%pierderea de $ldur(& 'ipotalamusul posteriortermogeneza(. 4U+C5I) +EUR*-EK(ER*-CEP(*)RE. *xterore$eptorii de la ni el $utanat%ta$tili& termi$i(& fa$ 7 pielea s fie un organ de sim#. *xterore$eptorii pielii preiau semnalele & $are sunt transmise apoi $entrilor ner oi superiori & i sunt transformate la ni elul s$oar#ei $erebrale !n senza#iile respe$ti e- $ald& re$e& prurit& durere. 9entru algore$ep#ie sunt impli$ate i termina#iile ner oase libere. 4U+C5I) +EUR*-B)'*M*(*RIE. .ontribuie la adaptarea $ir$ula#iei sang ine prin aso$onstri$#ie sau asodilata#ie & !n raport $u ne oile organismului. /$este pro$ese sunt $ontrolate de sistemul simpati$& la ni elul aselor exist)nd i re$eptori adrenergi$i. 4U+C5I) ME()0*LIC-. 9ro$esele metaboli$e de la ni el $utanat& $ontribuie la starea de trofi$itate a pielii. 5a ni elul tegumentului & exist o mare $antitate de ap + elemente intra$elulare%C& 3g& 9& 1(& $are pot exista !n di erse $ombina#ii organi$e sau !n stare de ioni + itamine %/& D& 6& .(. <lu$idele- glu$oz& lu$idum gli$ogenul. 5ipidele-fosfolipide 9roteinele-$are se sintetizeaz dup se$ en#ele $unos$ute. 4U+C5I) DE RECI'(E+5-1 EL)'(ICI()(E 3I PL)'MICI()(E. 1e realizeaz prin $ontribu#ia fibrelor dermului. 9rin fun$#ia de rezisten#- pielea prezint o prote$#ie fa# de fa$torii me$ani$i. Gibrele de $olagen au o rezisten# mare la tra$#iune & iar fibrele elasti$e sunt importante pentru elasti$itatea tegumentului. 4U+C5I) E+D*CRI+-. 9+OVIH/3I,/ D se formeaz !n piele prin Oxidarea .O5*1H*+O5454I& i apoi transformat !n .O5*-./5.IG*+O5%Vitamina D?(& prin a$#iunea +adia#iilor 4V. D? A:-O=-D?8& A: %O=(A-D?. 4U+C5I) P'I/*'*CI)L-. Organ#l c#tanat reprezint 'a*ada mon#mental a corp#l#i #man+ > >

9ielea influen#eaz $omuni$area !ntre oameni& $eea $e du$e la interesul umanita#ii pentru !ngri2irea pielii. 4U+C5I) IMU+*L*.IC-. 1uportul imunitar este reprezentat de 5I3GO.IH*& 3/1HO.IH*& 3/.+OG/<* HI145/+*& <+/,45O.IH*& C*+/HI,O.IH*.

Cursul 2
,IAG-O/0I12L A3E14I2-ILOR 120A-A0E
)namneza
Prin aceasta 1 se oA,in date des#re 'im#tome1 Istoricul a6ec,iunii cutanate1 )PP1 )/C1 #ro6esie1 %i oAiceiuri de !ia,. 'IMP(*M)(*L*.I) Pruritul. *ste simptomul $el mai fre$ ent !nt)lnit& fiind definit 7 o senza#ie parti$ular & nepl$ut & $are determin bolna ul s se s$arpine. 9ruritul poate fi fiziologi$- dis$ret& tranzitoriu& prezent mai ales dup oboseal 1 transpira#ie& des'idratare& $reterii temperaturii $utanate. 9ruritul patologi$- este un simptom de !nso#ire !n urti$arie& egzeme& alergii medi$amentoase& mi$oze& dermatoze parazitare. 9ruritul poate fi: <eneralizat D lo$alizat .ontinuu D intermitent Varia#ia de I de-a lungul zilei 9ruritul poate apare i in afe$#iuni non-dermatologi$e pre$um: Hulburri endo$rine /fe$#iuni 'epati$e I+. 6oala =odg7in& leu$emii ,eoplasme 4ltimul trimestru de M Durerea. n afe$#iunile dermatologi$e& ea apare mai rar de$)t pruritul. *a este prezent !n infe$#iile ba$teriene %erizipel& furun$ul& $elulit(& infe$#ii irale%'erpes zoster& 'erpes simplex(& gangrene& ul$ere. Parestezii1 senza,ie de su6ocare1 tulAurri de (1 tulAurri de de luti,ie. IMP)C(UL P'I/*-'*CI)L- care este En strns le tur cu sistemul neuro-imunocutaneo-endocrin. )+(ECEDE+(ELE /.C. ? #redis#ozi,ia dez!olte1 iar din amAii #rin,i co#il G89 s dez!olte. I I enetic. Printe ato#ic co#il 7891 s

)+(ECEDE+(ELE P. P. ? DC1 endocrino#atii1 tulAurri di esti!e1 2emo#atii1 neo#lazii. 4)C(*RII DECL)+3)(*RI1 ).R)BE)C-1 CIRCUM'()+5ELE DE )MELI*R)RE. )LC**L. 3anifestri $utanate $aren#iale& $orelate $u defi$itul de itamine =1%6& .( Hulburri ale metabolismului Hriptofanului Hulburri de 'emostaz 6oli induse de al$ool- porfiria $utanat tardi + maladia DupuNtren 6oli agra ate de al$ool- psoriazis& roza$eea 4UM)(. ? #oate da1 Cancerul de 0uz.

PR*4E'I)- dermatozele ocu# L8-G89 din Aolile #ro6esionale. Cancerele de #iele de la radiolo i " a ricultori1 #ersoanele care stau mult in soare. Cldura eDcesi! la locul de munc duce la eriteme1 arsuri1 tulAurri de #i menta,ie cutanat.

EDamenul Clinic
I. M*DI4IC-RI )LE C*L*R)5IEI PIELII 5eziune $ara$teristi$ este reprezentat de 3/.45E%pata(. *le sunt de mai multe feluri: Macule #rin tulAurri circulatorii Eritem activ- apare prin dilatarea $apilarelor + arteriolelor din plexul subpapilar. Hemperatura lo$al este $res$ut& dispare la V9. 9oate fi lo$alizat D difuz. *ste dat de fa$tori fizi$i& $'imi$i& medi$amente& tulburri endo$rine& afe$#iuni 'epati$e. Eritem pa"iv- rou- iola$eu& temperatur lo$al s$zut& dispare la V9. /pare !n tulburri endo$rine + metaboli$e& i este agra at de frig. Mac#la p#rp#ric- apare datorit unor tulburri de $oagulare sau leziuni ale peretelui as$ular de $auz infe$#ioas & toxi$ sau imunologi$. /pare o extra azare a * i depunerea de =emosiderin !n spa#iul peri$apilar. ,4 dispare la V9. Ini#ial este +OOI* VIO5/.** </56*,-V*+04I*. .)nd leziunile sunt pun$tiforme& ele se numes$ 9*H*?OII. Da7 au diametrul de o moned& se numes$ *.=I3O0*. Da7 sunt i mai mari& se numes$ 14G40I4,I 1/,<VI,*. Helangie$tazia- dilata#ii izibile ale aselor mi$i de la piele + mu$oase. Macule #rin tulAurri de #i menta,ie- sunt date de ex$es D defi$it D lips de pigment. 1unt 'iper$rome D 'ipo$rome II. LECIU+I CU C*+5I+U( '*LID Pa#ula- proeminen# palpabil $ir$ums$ris& $u diametrul mai mi$ de B&: $m. ,u las $i$atri$e. 95/./ 4+HI./+I/,E este o form parti$ular de papul& $are atinge 8B 8

dimensiuni ariabile & p)n la 8B de $m. *ste dis$ret reliefat& este eritematoas& palid la $entru& $atifelat& pririginoas. +odulul- este o mas solid& obser abil 7 zon proeminent sau palpabil & $u diametrul de peste B.: $m. /fe$teaz epidermul& dermul i 'ipodermul + #esutul $elular sub$utanat. <O3/-este o nodozitate 'ipodermi$ $u e olu#ie !n " stadii: cr#ditate. ramolire. #lcerare. cicatrizare+ Be eta,ia- ex$re$en# dp tegument D mu$oase& $u aspe$t filiformD globulos D $onopidiform. (umora- forma#iune proeminet& ferm la palpare& neinflamatorie& $u tendin# la $retere. 9oate fi malign D benign. Lic2eni6icarea- !ngroarea tegumentului + a$$entuarea $artila2ului normal al pielii Feratoza ? leziune us$at& groas& form)nd un relief& $are ia natere prin !ngroarea stratului $ornos.

III. LECIU+I CU C*+5I+U( LIC/ID Bezicula- reprezint a$umularea izibil de li$'id sero$itrin& $eea $e fa$e o leziune $u diametrul sub B&: $m. Iau natere prin me$anism intersti#ial %edem( & sau prin paren$'imatos%$itoliti$(. 0ula(6lictena$- are diametrul peste B&: $m. 9oate fi produs prin fa$tori fizi$i& $'imi$i& infe$#ioi& imunologi$i. C me$anisme de produ$ere a em- /./,HO5I0/- ruperea $onta$telor inter$elulare & sau .IHO5I0/ne$roza $elular. *le pot fi: superfi$iale& mi2lo$ii& subepidermi$e Pustula- reprezint a$umularea izibil de puroi. 9oate fi foli$ular sau inrfoli$ular. 9oate fi septi$ D asepti$. IB. LECIU+I PRI+ '*LU5II DE C*+(I+UI()(E Eroziunea- pierderea de substan#& $are nu depete membrana bazal. 1e inde$ fr $i$atri$e. Ulcera,ia- pierdere de substan# & $are depete membrana bazal !n ad)n$ime. *a poate fi de $auz traumati$& infe$#ioas& as$ular& neoplazi$. 4isura- pierdere linear de substan#& $are poate apare $omisural& submamar& prepu#& palme& plante. EDcoria,ia- pierdere linear de substan# prin <rata2. B. LECIU+I PR*DU'E PRI+ DEP*CI(E 'cuama- reprezint a$umularea pe 1 pielii a $elulelor din stratul $ornos. Crusta- us$area unui exudat sau serozit#i. Escara- ne$roz is7emi$ neagr &us$at& aderent. *ste o $angren $utanat. 9oate fi is$'emi$& $'imi$& ele$tri$. '6acel- depozit ne$roti$ de $uloare alb $enuie. BI. 'EC/ELE CU()+)(E - Cicatricea- $eea $e rezult prin !nlo$uirea zonei afe$tate $u Pesut Gibros. 5a ni elul $i$atri$ei lipses$ glandele + prul +D- tulb de 1ensibilitate. - )tro6ia- reprezint sub#ierea pielii & $u diminuarea elasti$it#ii& asele sang ine sunt e idente& iar tegumentele de$olorate. - 'cleroza- indura#ia pielii $are imposibil de plisat& fr riduri i relief.

88

88

In!esti a,ii Paraclinice


1$ EK)ME+UL MIC*L*.IC DIREC(- este un examen rapid& dar nu identifi$ spe$ia de dermatofitL CUL(URI PE MEDII 'PECI)LE- identifi$ spe$ia & dar presupune timp de asteptare A( EK)ME+UL 0)C(ERI*L*.IC- frotiuri& $ulturi& teste de patogenitate& antibiograma ?( EK)ME+ BIRU'*L*.IC- IG& +I/& *5I1/ ;$ EK)ME+ P)R)CI(*L*.IC :( CI(*DI).+*'(ICUL (C)+CF- este util !n diagnosti$ul dermatozelor. .on#inutul se !ntinde pe o lam de sti$l& se usu$ la aer& i se fa$e $olora#ia <iesma. @( DERM)(*'C*PI)- sistem de amplifi$are a luminii in$idente + imersia zonei de examinat $u ulei. 9ermite examinarea leziunilor pigmentare de la ni elul epidermului i F. D* J( 0I*P'I) CU()+)(- " EK)ME+UL /.P.- re$oltarea unui fragment de piele& sub anestezie lo$al $u -ilin 8-A ;. /legerea 6iopsiei se fa$e !n raport de e$'imea leziunii& tipul a$esteia.

PRI+CIPII 3I MI>L*)CE DE (R)()ME+( J+ DERM)(*L*.IE


1$ (ratament medicamentos(.E+ER)L1 (*PIC(local$$ 2$ (ratament #rin a en,i - Electroc2irur ie- ele$tro$auterizare - 4ototera#ie- 94V/& +*-94V/ - Radiotera#ie - (era#ie cu laser1 ultrasunete =$ (ratament c2irur ical ;$ (ratament Aalnear (R)()ME+(UL MEDIC)ME+(*' ?(*PIC. /V/,H/F*: o Permite aplicarea direct a medicamentului pe zona afectat , n concentraia dorit. o Are efecte secundare reduse n comparaie cu cel sistemic. G/.HO+II ./+* I,G54*,P*/0E /61O+PI/ 3*DI./3*,H*5O+: Permeabilitatea c#tanat Difer n funcie de zona topografic i de v rsta bolnavului P! > facies, piele cap i < palme i plante P! > la "tr ni # !opii fa de Aduli P! > da$ se ndeprteaz prin solveni organici a filmului %& i prin 'idratarea stratului cornos (asoconstricia scade absorbia, iar (asodilataia crete .EI: 8A 8

(ranse#idermic " (rans6oliculare- cel mai DE' (ransductal " 'udoral ? R)R

Organul $utanat este un depozit pentru unele medi$amente topi$e& deoare$e a$estea au efe$t i dup !n$etarea administrrii lo$ale.

Pentru (ratamentul eDtern dermatolo ic1 este im#ortant att 'uAstan,a )C(IButilizat1 ct %i 0)C) (Be2iculul$. 'uAstan,a acti! se a6l introdus En Be2icul. Be2iculul treAuie s 'ie bine tolerat 5 " permit di"trib#*ia #ni'orm a "#b"tan*ei active+ )*P+,* D- "A.-/ 9456*+I- minerale%tal$( D egetale%amodon( 5I.=ID*- ser fiziologi$& ap distilat& al$ool 6/0* <+/1* a( 4leiuri minerale- ulei de aselin b( 4leiuri egetale- floarea soarelui& ri$in& msline $( 5anolin- extras din l)na de oaie d( Vaselin- produs din prelu$rarea petrolului e( .eara de albine& gli$erin& untur de pete

)*P+,* D- P,-PA,A)- D-,0A)1&12*!a( Pudrele- pulberi minerale sau egetale !n $are se pun una sau mai multe substan#e a$ti e. 1unt bine tolerate de tegumentele inflamate& au a$#iune superfi$ial& au efe$t $almant i r$oritor. b( MiDturile- ameste$uri H4564+I de pulberi !n ap + gli$erin. /u a$#iune superfi$ial& au efe$t $almant + r$oritor. $( .licerola,ii- ameste$uri de gli$erin + amidon + subst a$ti . /$#iune $almant. /$#iune superfi$ial. d( Lo,iunile- ameste$ format din 6/0E 5I.=IDE + subst a$ti 1O546I5E. 1e apli$ prin tamponare sau fri$#ionare. e( Pastele- 9456*+I + <+E1I3I f( Cremele- /meste$uri de <+E1I3I =ID+OGI5* + /9E + D- V/1*5I,E i 45*I4+I V*<*H/5* g( Linimentele- ameste$uri de uleiuri % egetale( + substan#e a$ti e '( Un uentele ? V/1*5I,E + 94D+* I,*+H*
/.PI4,*/ 1461H/,P*5O+ /.HIV*:

/ntiinfe$#ioas- antb& sulfamidele /nti iral- /$N$lo ir /ntimi$oti$ /ntiparazitar +edu$toare .itostati$ Ceratoliti$ + *pitelizant /ntiinflamatorie- .orti$oizii

DERM)(*C*R(IC*ICII

8?

Hratament medi$amentos lo$al & folosit !n dermatologie pentru efe$tele de /,HII,G5/3/HO+& /,HI9+O5IG*+/HIV& I34,O149+*1O+. Dozele mi$i de B&:mgD7g$ se foloses$ 7 antiinflamatoare & iar dozele mari de A mgD7g$ se foloses$ 7 imunosupresoare. /$#iunea antiinflamatorie este dat de: Vaso$onstri$#ia superfi$ial la ni elul dermului $u s$derea permeabilit#ii $apilare 1$derea migrrii leu$o$itelor Diminuarea fago$itozei

/$#iunea antiproliferati este dat de in'ibarea sintezei de /D, la ni elul Ceratino$itelor

/$#iunea imunosupresoare este dat de: In'ibarea degranulrii masto$itelor In'ibarea produ$erii de I58 1$derea nr de $elule lang'er'ans

Cea mai im#ortant #ro#rietate a DC 1 este ac,iunea )+(II+4L)M)(*RIE 1 care de#inde de structura c2imic 1 conc suAstan,ei acti!e1 calitatea !e2iculului. .5/1IGI./+*: a( b( $( d$ D. 0lnzi- 'idro$ortizon D. cu #utere medie- D*-/ D. #uternici- metil prednisolon D. 6oarte #uternici

(R)()ME+(UL PRI+ MI>L*)CE 4ICICE Electrocauterizarea- metod folosit pentru tratamentul tumorilor benigne& pre$an$erelor i $an$erelor $utanate. Criotera#ia- folosirea substan#elor refrigerante !n s$op terapeuti$- $lorur de etil& zpad $arboni$& azot li$'id. 4ototera#ia- expunerea la 4V/ & 4V6& infraroii. PUB)- terapie prin administrare de psoraleni. +ezultatele a anta2oase sunt date de in'ibarea repli$rii /D,. nainte de administrare trebuie f$ut la pa$ient un bilan# oftalmologi$& renal%$reatinina(& 'epati$%transaminaze(. .O,H+/I,DI./PII /61O54H*: 8. 'ematoame bazo$elulare A. sindromul ne ilor displazi$i ?. /9 de meloanom ". lupus eritematos :. afe$#iuni $u tulburri de /D, .O,H+/I,DI./PII 3/FO+*: 8" 8

8. A. ?. ". :. @.

$opii sub 8B ani gra idele persoanele $are alpteaz persoanele $u ante$edente de $ar$inoame persoanele $are au fost expune anterior la radia#ii persoanele $are sunt !n tratament imunosupresi +*/.PII /DV*+1*- prurit& xeroz& dureri $utanate& !mbtr)nire $utanat (era#ia 6otodinamic- fotosensibilizant + expunerea la lumin. /re 7 rezultat fotodistrugerea

$elular. 8. A. ?. ". 7. GOHO1*,1I6I5I0/,H45- $ara$teristi$i: lo$alizarea #esutului #int timpul de la administrare la a$umularea maxim !n #esut s fie s$urt eliminarea rapid din #esutul normal toxi$itate redus #2oto6rin1 )L)1 c2lorinele1 comAina,ii dintre acestea

P2oto#2ereza(6oto c2imio tera#ia eDtracor#oreal$- reprezint iradierea ex i o a leu$o$itelor prin 4V/. 1e fa$e prin ingestia de >-3O9%metoxi-psolaren(. Radiotera#ia- se utilizeaz rongen terapia- @B-IB <N total $u @-><NDsedin#. *ste de ? feluri: 8. antiinflamatoare- :B-8:B <N A. epilatorie- "BB-:BB<N ?. distru$ti se re$omand !n tumori Lasertera#ia /idrotera#ia ? ap + solu#ii antisepti$e $are se dizol !n ap. (ER)PI) C/IRUR.IC)LRol in!esti ati!(Aio#sie$ " tera#eutic 'co#ul este ameliorarea su6erin,ei " EmAunt,irea calit,ii !ie,ii #acientului EDUC)5IE PE+(RU '-+-()(E Men,inerea inte rit,ii te umentului " mucoaselor 8. efe$tuarea de bi $alde A. tratarea i pre enirea xeroxei $utaante ?. pre enirea arsurilor solare La cei cu irita,ii ale minilor se recomand 8. prote$#ia de spunuri& detergen#i& alte $'imi$ale prin punerea de m)nui A. nu #ii m)inile !n ap ?. purtarea de m)nui !n timpul lu$rrilor de $as ". e itarea m)nuilor de l)n Pentru Entre,inerea #ielii !rstnicilor - $reme Pentru En ri<irea #rului- ampoane 0olna!ii cu insu6icien, !enoas- importan#a drena2ului postural& !mbr$minte larg& s fa$ sport In6ec,iile seDual-transmisiAile

(a2i6ilaDie- s$derea efe$telor farma$ologi$e benefi$e-de unde tendin#a de a apela la un alt medi$ament din $lasa superioar

8:

Cursul =
6IRO)E 120A-A0E
(irozele cutanate sunt afeciuni provocate de virusuri. (irusurile sunt alctuite dintr3un singur acid nucleic (AD4 i A,4) ncon5urat de o capsid i din un nvelis protido3lipidic imunogen. Principale virusuri cu tropism cutaneo3mucos sunt date de/ 7+ vir#"#ri A, virusurile 'erpetice 6 simple7 8, simple7 9, varicela, .., !0(, (-", tip : # ; # < papiloma virusuri 8+ vir#"#ri AR-! %*( HERPES SIMPLEX *ste o epidermo-neuro iroz $ontagioas produs de irusul =erpex 1implex. /$est irus are A tipuri antigeni$e: ti# 1- infe$teaz mai mult 2umatea superioar a $orpului i este transmis prin $onta$t dire$t $u leziunile 'erpeti$e sau prin sali a purttorilor sntoi. ti# 2- infe$teaz mai mult regiune genital i se transmite prin $onta$t sexual sau !n timpul naterii de la mam la nn. M)+I4E'(-RI CLI+ICE Primoin6ec,ia 2er#etic. n >B-I:; din $azuri& primo-infe$#ia 'erpeti$ este $lini$ inaparent& iar la restul $azurilor debuteaz dup o perioad de in$uba#ie de ?-8A zile. 9a$ientul prezint: 7+ Gingivo!"tomatita $erpetic *ste produs de tipul I de irus i apare la $opii $u )rsta de @ luni- : ani. .opilul prezint 6eAr1 ce6alee1 sialoree1 se alimenteaz $u difi$ultate. 3u$oasa bu$al este eritematoas cu Auc2ete de !ezicule 1 care se ru# %i las eroziuni cu contur #oliciclic. /pare i adenopatie dureroas regional. Vinde$area se fa$e !n 8B-8: zile. 8+ (erpe"#l genital primar *ste produs de tipul II de irus i apare dup debutul a$ti it#ii sexuale. 9rima infe$#ie $u tipul II de irus apare dup A-AB zile de la $onta$tul infe$tant. 5a 6rbat& infe$#ia este mai se er i intereseaz landul1 #re#u,ul %i teaca #enisului. 1e $ara$terizeaz prin Eritem cu !ezicule eroziuni #oliciclice1 $eea $e reprezint tabloul $lini$ dominant. 5a Gemeie& apare o ul o- aginit a$ut $u febr& durere& stare general alterat. 3u$oasa aginal este roie& edema#iat i $u leziuni ezi$ulo-erozi e. =erpesul genital primar se inde$ spontan dup ? sptm)ni. G/.HO+II D* +I1. V)rsta mi$ de prim $onta$t sexual 8@ 8

,umrul mare de parteneri sexuali /nte$edente de alte infe$#ii sexual-transmisibile AB-"B ani prezen#a de =IV

9+ (erpe"#l c#tanat primar /pare de obi$ei pe buze& nas& pleoape& rar pe trun$'i sau membre. Ino$ularea este posttraumati$%'erpesul gladiatorilor& 'erpesul rugbitilor(. 5a stomatologi& gine$ologi$i& poate apare panari#iul 'erpeti$ profesional. :+ ;erato!con<#nctivita $erpetic 1e manifest printr-o $on2un$ti it purulent +D- opa$ifierea $orneei. 6olna ul prezint l$rimare& fotofobie& edem palpebral.

4ormele ra!e apar la $ei $u imunodefi$ien#e ma2ore. 5a a$etia apare o infe$#ie se er $u lezi#ni c#taneo m#coa"e necrotice+ 5a bolna ii $u dermatit atopi$& boala Darier& primoinfe$#ia 'erpeti$ a em aspe$tul de *.0*3E =*+9*HI.E ezi$ule ombili$ate& $are $onflueaz i formeaz bule $u $on#inut purulent sau 'emoragi$& eroziuni infe$tate i extinse& febr& stare general alterat& limfadenopatie. /er#esul neonatal este rar& dar gra & el produ$)nd pe l)ng afe$#iunile dermatologi$e& i o meningoen$efalit 'erpeti$ i afe$tri is$erale multiple. Infe$#ia ftului se fa$e prin urmtoarele $i: =ematogen- transpla$entar !n $az de primo-infe$#ie maternal /s$endent-la ruptur prelungit de membrane 5a natere +is$ul $el mai mare este !n primo-infe$#ie. 3ortalitatea este de :B-8BB;& $'iar i sub tratament $u acMclo!ir L8 m N& Nzi : 1; zile apare de$esuri i $ei $are tries$ au se7ele. .ezariana este obligatorie la primo-infe$#ie 'erpeti$ genital !n trimestrul III de sar$in. Da7 apare !n trimestrul II & gra ida este tratat $u /$N$lo ir. /er#esul Recurent (Recidi!ant$ +e$idi ele sunt de$lanate de infe$#ii generale& medi$amente imunodepresi e& tulburri digesti e& traumatisme& oboseal& stress& raporturi sexuale. =erpesul re$urent are urmtoarele $ara$teristi$i: +r leziunilor este mai mic Durata de eliminare a !irusului este mai scurt Leziunile se !indec mai re#ede 'im#tome enerale 1 #recum %i adeno#atia sunt 6oarte rare Localizarea este aceea%i1 adic Auze %i re iunea enital

8J

+e$idi ele sunt mai fre$ ente !n $azul 'erpesului genital. 9rin a$easta se pot lsa $onse$in#e psi'o-sexuale serioase ale pa$ientului%sti matizarea1 scderea autoa#recierii1 anDietatea1 de#resia1 6uria(. DeAutul 'erpesului re$urent genital este $u parestezii $are pre$ed ezi$ulele !n bu$'et pe o pla$ eritematoas. Vezi$uele au $on#inut sero$itrin& apoi se tulbur. =erpesul genital este mereu o poart de intrare pentru alte boli $u transmitere sexual. (R)()ME+( )cMclo!ir- este $el mai folosit medi$ament anti'erpeti$ $are ptrunde !n $elule& !n forma ina$ti . 1e administreaz pe $ale general ABBmg Q :xDzi %8gDzi( efe$tul $urati & iar pentru profilaxie "BBmg Q AxDzi %>BB mgDzi(- efe$t profila$ti$ pentru re$idi e. 1e re$omand !n 'erpesul neo-natal& o$ular& prima infe$#ie. *xist i form in2e$tabil de /$N$lo ir. 9ulberea se dizol !n 8B ml de ap distilat D ser fiziologi$ & apoi se dilueaz la :B ml d esolu#ie perfizabil. 1e administreaz 17 m N& cNzi : 7-18 zile. 1e poate administra i lo$al sub form de $rem % BiroleD1 Co!iraD(& ? zile dup inde$area leziunilor. 4oscarnet- se adminstreaz intra enos la $ei $u 1ID/& "B mgD7g Q Ax Dzi Balaciclo!ir- A Q :BB mgDzi& 8B zile la 9I& : zile la 'erpes re$urent .anciclo!ir- $ps :BB mg 'unt contraindica,i DERM)(*C*R(IC*ICII. Pe cale eneral se mai #ot 6olosi %i )I+' " antial ice. Jn sco#ul #re!enirii recuren,elor 6olosim IMU+*M*DUL)(*)RE +E'PECI4ICE(Isoprinosin + 6ara7a$.

/ERPE'UL C*'(ER
*ste o ganglio radi$ulit dat de VV0& $ara$terizat prin erup#ie la ni elul unui dermatom & format din bu7ete de ezi$ule pe fond eritematos. M)+I4E'(-RI CLI+ICE Durere intens Hopografie unilateral& segmentar& $are poate fi !nso#it de febr + astenie. :B; apare la ni el tora$i$& $er i$al& trigeminal%ramura oftalmi$(. Dup ?-" zile apare la ni elul dermatomului un eritem $e prezint bu7ete de ezi$ule. Vezi$ulele sunt ini#ial sero$itrine & apoi tulbur& $are las eroziuni sau $ruste. 1e inde$ !n 8" zile mediu /denopatie regional inflamatorie 9rezint urmtoarele forme $lini$e: abordiv. eritematoa". vezic#loa". $emoragic. necrotic. zo"ter di"eminat+ Costerul diseminat minim AB de ezi$ule dispuse !n bu$'ete pe fondul eritematos & aprute !n afara dermatomului primar sau adia$ent. C*MPLIC)5II: 1$ Oc#lare- u!eit1 &eratirt1 con<uncti!it1 #aralizii de mu%c2i oculari1 pentru 'erpesul zoster oftalmi$. 2$ Pareza 'acial! pa$ientul prezint erup#ie la ni elul pa ilionului ure$'ii + $ondu$tului auditi extern & otalgii + paralizie fa$ial. 9 /#prain'ec*ii. cicatrici. t#lb#rri de pigmentare local

8>

;$ Algii po"t!in'ec*ie! sunt dire$t prop $u $reterea !n )rst. *ste definit $a durerea $are persist peste ? luni dup inde$area erup#iei $utanate. = Meningit. poliradic#lonevrit (R)()ME+( /re 7 s$op diminuarea durerilor& diminuarea erup#iei& pre enirea $i$atri$ilor. Etiolo ic- Ac>clovir ?@@ mgA =&Bzi+ 1e re$omand !n zosterul la imunodeprima#i i $el o$ular. Da7 nu merge asta& dm 4oscarnet. 0ri!udina este unul din $ei mai puterni$i in'ibitori ai repli$rii VV0. 1e administreaz per os& 8A: mg Dzi Q J zile Pato enic- itamine 6& /I,1 'im#tomatic- antialgi$e Local ? solu#ii antisepti$e- 6IO-IH*+/.O+. Mana ementul durerii En #erioada de stare %i #ost-2er#es esteH ./+6/3*0*9I,E paroxismele 'iperalgi$e DO-*9I,- dureri permanente ./91/I.I,E- lo$al

0oli cauzate de P)PIL*M) B. UM)+E


BERUCILE BUL.)RE 1unt mai fre$ ente la $opii i se manifest prin #a#ule rotund ? o!alare. /u $uloarea tegumentului din 2ur. *le sunt numeroase $u tendin# la $onfluare. 1unt lo$alizate pe dosul m)inilor + degetelor sunt fa orizate de mi$i traumatisme. Hratamentul se fa$e prin apli$area de /zot li$'id& ele$tro$uagulare& a$id sali$ili$& a$id la$ti$ !n $olodiu. 1e poate administra si : Gluor4ra$il. +ezultate bune au fost prin administrarea de +anitidin ?Bmg ADzi Q " luni. BERUCILE PL)+()RE PR*4U+DE 1unt leziuni dis$oide $u 7enar 7eratozi$ & foarte dureroase& pt 7 s-au dez oltat !n profunzime. 1e transmit prin !n$l#minte $omun& pis$ine& podele de du. BERUCILE PL)+E /par la $opii i sunt lo$alizate pe fa#a i pe dosul m)inilor. /par 7 nite papule rotund o alare de diametru de 8-" mm& $uloarea $$a 7 pielea. Hratament- administrarea de /$N$lo ir& a$id ?-.l- /$eti$ LECIU+I DE L) +IBELUL MUC. *R)LE 9apiloame orale Veru$i orale =iperplazia epitelial fo$al- apare la $opii ?-8> ani& indieni& rara neagr& es$'imoi. /par 7 nite papule moi& de $uloarea mu$oasei din 2ur. C*+DIL*)MELE )CUMI+)(E )+*-.E+I()LE (Be eta,ii Beneriene ? $ 1unt nite ex$res$en#e filiforme $u baza de implantare mi$ i tendin# de dez oltare erti$al& iar leziunile mari au suprafa# neregulat. .res$ progresi !n numr i !n dimensiune. 1ar$ina fa orizeaz dez oltarea $ondiloamelor a$uminate ano-genitale. 8I 8

Hransmiterea a$estora se fa$e $el mai fre$ ent prin $onta$t sexual & iar infe$#iile de alt natur fa orizeaz. Humora 6-5oRenstein este $ara$terizat din pun$t de edere $lini$ prin egeta#ii $u dez oltare rapid $are iau un aspe$t tumoral. /$estea sunt fa$tori de ris$ pentru $an$erul de $ol uterin. O form #articular este re#rezentat de condiloamele plane ale col#l#i #terin. (ratamentul $ondiloamelor genitale $onst !n : Aplica*ii de PO,O3ILI-C 8=D "a# 1O-,ILI-E @.=D+ 1ondilin#l e"te m#lt mai bine tolerat i n# nece"it "plare la : $ de la aplicare+ Podo'ilina "e aplic local i treb#ie pacient#l " 'ie "#praveg$eat pt E d reac*ii "ec#ndare 'recvente+ 1$i#retare 5 aplicare de Acid "alicilic 1rioterapia e"te e'icient Pentr# lezi#nile mari! electroc#ag#larea. la"erterapia. tratament c$ir#rgical+ 2n alt tratament e"te reprezentat de =!'l#oro#racil+ 0ERAPIA MO,ER-C! ImiF#imod =D care "e aplic "eara de 9& BG zile!!!timp de 7H "apt 1ondiloamele din timp#l "arcinii treb#ie di"tr#"e prin crioterapie "a# electric+ Ele provoac 't#l#i atIt probleme dermatologice cIt i 'aringo!laringiene+ 6A11I-! /ilgard. 1ervari&

DERM)(*CE C)UC)(E DE P*K-BIRU'URI


a$ EC(IM) C*+().I*'UM *ste !nt)lnit la pstori + eterinari& sursa de infe$#ie fiind $aprele& oile& mieii. Dup :-@ zile& $)t este perioada de in$uba#ie& bolna ii prezint papule eritematoase& ferme& $are se extind i formeaz pe 1 pustule sau fli$tene 'emoragi$e. 5eziunile sunt lo$alizate pe degete& m)ini& antebra#e +D- adenopatie. Dup 8B-8" zile apare zona de eritem polimorf. A$ +*DULII MUL.-(*RIL*R *ste o infe$#ie $are apare la mulgtori + eterinari& sursa de infe$#ie fiind bo inele bolna e. Dup : zile apar papule roii albstrui& $are se mres$ i formeaz noduli fermi& deprima#i !n $entru & unde se erodeaz i se a$oper de $rust. /pare pe degete. c$ M*LU'CUM C*+().I*'UM *st e infe$#ie $are se produ$e numai la om i apare la $opil mai fre$ ent. 9a$ientul prezint nite papule $u diametru 8 $m ---A-? $m. /pare pe g)t& fa#& iar la adul#i apare perigenital. (R)()ME+(UL *$tima $ontagioas + nodulii mulgtorilor & se $ontagiosum se pra$ti$ urmtoarele: .'iuretare + apli$are de al$ool iodat .rioterapie $u azot li$'id Dia-termo-$uagulare 5aser ImiSuimod :; de ?xDJ zile Q 8-? luni inde$ spontan. 9entru mollus$um

AB

I+4EC5IILE 0)C(ERIE+E
1unt $unos$ute sub numele de 9IOD*+3IH* & i sunt date de strepto$o$i i stafilo$o$i.

I+4EC5II CU()+)(E 4*LICUL)RE


4*LICULI() 'UPER4ICI)L*ste dat de stafilo$o$ul aureus& i se $ara$terizeaz prin pustule foli$ulare& uneori $u 'alou eritematos. 4*LICULI() PR*4U+D9rezint o form a$ut%orgelet, foliculit narinar( fie forma suba$ut & $are poart numele de 1I.O0I1 1H/GI5O.O.I.. /$est si$ozis& este o stafilo$o$ie a fe#ei & $are apare la brba#i& i $are rareori apare pe alte regiuni. /pare pe un teren $u aprare antimi$robian slab. 9a$ientul prezint #a#ulo-#ustule eritemato-edematoase $entrate de fir de pr. /u aspe$t de buton de $ma. / em si$ozis !n pla$ard& $u noduli& lupoid.

I+4EC5II CU()+)(E 4*LICUL)RE 3I P)R)4*LICUL)RE


4URU+CULUL *ste o infe$#ie stafilo$o$i$ & $are intereseaz foli$ulul piloseba$eu + #esuturile din 2urul a$estuia. *l debuteaz $a o foli$ulit superfi$ial& $are de ine repede infiltrat $u nodul !n profunzime & !n$on2urat de edem. 1e formeaz o proeminen# roie& dureroas& $e prezint !n )rf& o pustul foli$ular. n e olu#ie se elimin burbionul #esut ne$roti$ + detritus $elular + se$re#ie purulent. Des$'iderea $ole$#iei se fa$e $'irurgi$al. 4URU+CULUL )+(R)C*ID /pare atun$i $)nd infe$#ia stafilo$o$i$ intereseaz un grup de foli$uli piloi adi$en#i + #esuturile din 2ur. *ste mai fre$ ent la brba#i i apare la $eaf. 6olna ul prezint febr& dureri lo$ale + adenopatie inflamatorie regional. Dup eliminarea burbioanelor las un aspe$t de stropitoare. 4URU+CULUL M)LI.+ )L 4E5EI *ste furun$ulul $u lo$alizare !n triung'iul format de buza superioar i piramida nazal. /$esta prezint $a $ompli$a#ie tromboflebita sinusului $a ernos. ,u se a stoar$e deoare$e poate du$e la diseminarea infe$#iei pe $ale sang in & sau !n $azul furun$ulozei maligne a fe#ei& du$e la tromboflebit de sinus $a ernos. 4URU+CUL*C) +eprezint apari#ia $on$omitent sau su$$esi a mai multor furun$ule. /$easta se dez olt pe un anume teren& $um ar fi: difi$ien#e imune& diabet& denutri#ie& etilism $roni$.

I+4EC5IILE .L)+DEL*R 'UD*RIP)RE


/IDR*')DE+I() +eprezint o inflama#ie supurati a glandelor apo$rine& !n spe$ial la $ele $u lo$alizare axilar. *ste dat de stafilo$o$ul aureus + strepto$o$ii anaerobi. A8 A

6oala apare dup pubertate i este mai fre$ ent la femei. 1e $ara$terizeaz prin apari#ia de noduli fermi sensibili la palpare& $are ab$edeaz. * olu#ia bolii este prelungit& deoare$e sun noduli $are se inde$ i al#ii $are apar din nou. 0aladia (erneuil este o 'idrosadenit supurati extensi & plurifo$al + rebel la tratament. 5eziunile apar !n regiunea perineo-fesier. Hratamentul este reprezentat de pansamente umede& antisepti$e $ldu#e& $are grbes$ $ole$tarea& dup e a$uarea puroiului& se spal $u ap oxigenat& ri anol i apoi se d $u pudre $u antb. Des$'iderea $ole$#iilor purulente de fa$e $'irurgi$al.

I+4EC5IILE CU()+)(E +E4*LICUL)RE


I+(ER(RI.* '(REP(*C*CIC +eprezint infe$#ia pliurilor & !n spe$ial retroauri$ulare. Debutul este $u eritem ---edem& exudat i fisuri dureroase. n stadii mai a ansate se formeaz $ruste glbui. IMPE(I.* *ste o piodermit superfi$ial $ontagioas. 9rezint o form veziculoas i una buloas. 3orma vezic#loa" numit i impetigo $ontagios& apare mai fre$ ent la $opii de ?-8B ani. *ste dat de stafilo$o$ul aureus sau strepto$o$ii piogeni. 1e lo$alizeaz pe fa#& piele proas a $apului& membre. 9a$ientul prezint ezi$ule sau bule superfi$iale& $are se rup. 3orma b#loa" este mai fre$ ent la nou ns$ut i la sugar. *ste dat de "ta'ilococ#l gr#p 'agic II tip G7& rar I. 9a$ientul prezint bule !n piele sntoas $u li$'id seros& $are !n A-? zile de ine purulent. EC(IM) *ste o strepto$o$ie sau strepto-stafilo$o$ie $utanat ul$eroas. /pare la pa$ien#ii $u igien pre$are& diabet& subnutri#ie& imunodefi$ien#& staz $ir$ulatorie. 9a$ientul prezint 645* pe baz *ritemasoas & $are dup $e se rup las 45.*+/PI* & $are se a$oper $u .+41HE. /pare pe gambe si inde$area se fa$e $u $i$atri$e. C tratament- se !ndeprteaz $rustele $u $omprese umede de /$. 6ori$& iar solu#iile ul$erate se or dezinfe$ta $u solu#ie D /libour. ERICIPEL *ste dat de strepto$o$ul beta =</. Intereseaz dermul i 'ipodermul. /pare la persoane peste "B de ani. Ga$torii fa orizan#i sunt: 5o$ali- limfedem& ul$ere de gamb <enerali- obezitate& diabet& etilism $r ?? 9*+IODE D* I,.46/PI* ? zile. D*64H frison& $efalee& rsturi& iar la $opii apar $on ulsii. Dup toate a$estea apare febra de ?>-"BQ.. 9a$ientul prezint #lacard ro%u1 dureros1 Aine delimitat---Aurelet mar inal. 'e #oate asocia %i )DE+*P)(IE RE.I*+)L- DURER*'- " LIM4)+.I(-. Intereseaz $el mai mult G/P/- aspe$t de fluture & dar i 3I 5a examenul para$lini$ a em: AA A

=iperleu$o$itoz peste 8A mii Dmm? 9olinu$leoz neutrofili$ peste J mii Dmm? V1= peste :BmmD' 9.+ +++ + /15O ++

C tratament se re$omand repaus la pat i imobilizarea zonei afe$tate $u apli$area de $ompresii re$i $u /$id bori$ + .loramin. JJJ 0ratament#l c# antibiotice "e va 'ace n '#nc*ie de germen#l patogen. "a# con'orm antibiogramei+ /e va *ine cont i de "tat#"#l pacient#l#i i de 'orma clin i implica*ia in'ec*iei a"#pra "trii generale+ '(REP(*C*C- #enicilina '()4IL*C*C- #eniciline de semisintez (O-/.I5I,E$ " C4L'P (.*G/5*-I3$ " 6loro&inolone( .I9+OG5O-/.I,$.

Cursul ;
MI1O)ELE 120A-EO % M21OA/E
=unt afeciuni superficiale sau profunde date de fungi. >ungii pot fi unicelulari(levuri) sau pluricelulari(dermatofii). Dermatofii D-,0A)1>*)1.&evuri &-(+,1.-

DERM)(*4I(*CE
)u dre#t azd omul1 animalele %i mai rar solul. Ei a6ecteaz #ielea1 #rul %i un 2iile. Jn a6ar de #rezen,a dermato6itului1 #entru a se #roduce Aoala eDist %i urmtorii 6actoriH Ga$tori $utana#i lo$ali- 'iper'idroza& 'idratarea ex$esi a pielii Ga$tori generali-$olagenoze& imunodepresia& boli as$ulare periferi$e& tulburri endo$rine II. Pilomicozele 1unt afe$#iuni fungi$e ale pr#ilor proase ale suprafe#ei $utanate. 5o$alizarea de ele$#ie este la $opii- pielea proas a capului i la adult- pielea brbiei. Ele sunt En numr de 7- = uscate %i 2 in6lamatorii. Micros#oria Este cea mai 6rec!ent micoz a co#ilului Entre 7 %i 17 ani1 a#are En colecti!it,i. La noi En R*M re#rezint @7-G89 din micozele uscate ale #ielii ca#ului1 %i sunt date de M. C)+I'. /$esta este un dermatofit zoofil: 9I1I.E- leziuni dis$rete pe pa ilionul ure$'ii .TI,*- desfigurant

A?

Hransmiterea se fa$e dire$t sau prin intermediul obie$telor $ontaminate%cciulie, fee de pern(. 9erioada de in$uba#ie este de 8-A spt. 6oala este $ontagioas. 6olna ul prezint pe pielea $apului pl$i s$uamoase rotunde $u firele de pr rupte de la a$eeai !nl#ime& realiz)nd aspe$tul de mirite. ,umrul leziunilor este mi$ i diametrul nu depete @ $m. ,4 DE /5O9*.I* D*GI,IHIVE i 1* VI,D*.E 19O,H/, 5/ 946*+H/H*. 5a examinarea $u lampa Uood- floures$en# erzuie. 5a examenul mi$ros$opi$ al firului de prparazitare exterioar& aspe$t de fir de pr uns& tre$ut prin nisip.

(rico6i,ia uscat
/re o in$iden# maxim !ntre J i 8B ani. 6ie#ii sunt mai afe$ta#i de$)t G. *ste mai pu#in $ontagioas de$)t prima. 6olna ul prezint pl$i eritemo-s$uamoase & numeroase i de dimensiuni mi$i. Girere de pr sunt rupte de la !nl#imi diferite. n lo$ul firelor de pr rupte sunt nite pun$te negre. ,4 DE /5O9*.I* D*GI,IHIVE KKK /+* HI,DI,PE 5/ VI,D*./+* KKK se inde$ spontan la pubertate. 5a examinarea $u lampa Uood lipsete fuores$en#a& iar parazitarea se fa$e din interior- aspe$t de sac plin cu nuci.

4a!usul
*ste mult mai rar& este mai pu#in $ontagioas de$)t 3i$rosomia + Hri$ofi#ia. .ontaminarea se fa$e $el mai mult !n $opilrie & !n situa#ii pre$are de igien i alimenta#ie defi$itar. In$uba#ia este de 8-A luni& iar fo$arele sunt de obi$ei familiale. 6olna ul prezint godeuri%depresiuni perifoli$ulare glbui(. 9rul nu are lu$iu& este $enui& aspe$t de pr de por$. 5eziunile au miros de urin de soare$e. 5/1E /5O9*.I* .I./H+I.I/5E KKK /spe$tul este de tunsoare de $lugr. Ferion Celsi *ste dat de agen#i etiologi$i& de a$eea fre$ en#a mai mare este la $ei din zona rural& !n spe$ial la !ngri2itorii de animale. Hransmiterea se poate fa$e i prin obie$te $ontaminate ---prosoape& obie$te de brbierit. 9erioada de in$uba#ie 8B zile. 6olna ul prezint un pla$ard& rar mai multe& de aspe$t o alar sau rotund& proeminent& a$operit de puroi i $ruste. Girele de pr se smulg si se elimin puroi. 1uprainfe$#ia este amplifi$at i de existen#a unei suprainfe$#ii $u stafilo$o$ul /ureus. 5a $opii apare pe pielea $apului & iar la adul#i pe barb + musta#. 9oate apare i o adenopatie inflamatorie regional. 5/1E /5O9*.I* D*GI,IHIVE KKK

'icozis Micotic
6oala apare mai fre$ ent la adul#i. 9ersoanele afe$tate sunt !ngri2itorii de animale& zoote'nitii& medi$ii i te'ni$ienii eterinari. 9a$ientul prezint noduli inflamatori& a$operi#i sau nu de leziuni exudati e. /fe$teaz barba& musta#a i mai rar spr)n$enele. 9erii se smulg $u uurin#. III. Dermato6itozele #ielii laAre

A"

(inea Pedis
*ste $ea mai fre$ ent dermatofitoz & ea apare la 8D? din popula#ia urban. *ste mai fre$ ent la 6 i este fa orizat de utilizarea !n$l#mintei de $au$iu$& 1=& $iorapilor de fibr sinteti$e i de transpira#ia ex$esi . .ontaminarea se fa$e prin folosirea !n $omun a bilor& pis$inelor& trandurilor& iar personalul interesat este reprezentat de pes$ari& sporti i. ,in p#nct de vedere clinic avem 9 'ormeK 8. f. *ntertriginoas- apare !ntre degete%sp. IV(& tegumentele sunt fisurate& ma$erate i des$uamate. 9ruritul este permanent. A. f. %iper$eratozic uscat3 apare pe plante& $are sunt pruriginoase& eritematose& a$operite de s$oame. 5eziunile se pot extinde i pe fa#a dorsal a pi$iorului & d)nd aspe$tul de moca"in+ ?. f. Dis'idrozic3 este forma exudati & ezi$ulo-buloas& pruriginoas. (inea Cruris Este o a6ec,iune mai 6rec!ent la 01 cu o #erioad de incuAa,ie de cte!a s#tmni %i intereseaz #liurile in 2inale. .ontaminarea se produ$e prin folosirea !n $omun a obie$telor de uz personal& ino$ulare de la un fo$ar i foarte rar prin $onta$t sexual. 9a$ientul prezint pl$i eritematoase& pruriginoase bine delimitate $u $ontur poli$i$li$. 9rezint margini inflamatorii i uneori ezi$ule.

(inea Manum
/pare pe palm i este unilateral. 9rezint urmtoarele forme : $iperEeratozic e&#dativ vezic#lo!b#loa" #"cat! des$uamare

(inea Cor#oris
3ai este denumit i 'erpes cincinat i intereseaz pielea glabr dp trun$'i membre i dosul m)inii. /pare la toate )rstele. 1ursa de $ontaminare este reprezentat de animale% pisici, c ini, vaci(& autoino$ulare de la un fo$ar. /re $ara$ter de extindere spre periferie. 9rezint A forme: 8. uscat3 pl$i D pla$arde eritemato-s$uamoase& $u margini bine delimitate& rotunde A. inflamatorie(veziculoas)3 ezi$ule D pustule

(inea 4aciei
Intereseaz #or,iunea 6r #r a 6e,ei. Contaminarea se 6ace #rin 2etero N autoinoculare. Clinic1 #acientul #rezint #lci circinate " #rurit " #arestezii1 accentuate de eD#unerea la soare. IB. *nicomicozele 'unt a6ec,iuni cronice ale un 2iilor1 care intereseaz cel mai mult #ersoanele de #este @8 de ani. Pot a#are 6oarte rar la co#ii. Peroanele interesate sunt minerii " s#orti!ii. .ele mai dese sunt $ele de la degetele pi$ioarelor%se trateaz mai greu& pt 7 ung'iile de ai$i $res$ mai !n$et(. Intereseaz marginea liber. Ini#ial apare o pat albi$ioas& $are se extinde & ung'ia se !ngroae& de ine opa$ i !n final se a2unge la detaarea a$esteia. A: A

Ini#ial& este asimetri$& dar !n lipsa tratamentului de ine simetri$.

(R)()ME+(
8. A. ?. ". 0ratament#l topic se a fa$e !n fun$#ie de: forma $lini$ regiunea H9< !ntinderea leziunilor .lasa de medi$amente folosite este )ntimicotice1 $u spe$tru largH IMID)C*LI- .5OH+I3/0O5& 3I.O,/0O5& *.O,/0O5& C*HO.O,/0O5 )LIL-)MI+E- ,/GHIGI,/& H*+6I,/GI,/ M*R4*LI+E- /3O+O5-GI,/ DIBER'E- .I.5O-9I+O-O5-/3I,/ 0ratament#l local 8 sau A apli$a#ii Dzi Q " spt. 0ratament#l general c# A-0IMI1O0I1E+ <+I1*OG45VI,/ o :BB-8BBB mgDzi o peste "B de ani o tinea $apitis o nu se d la gra ide & dar la $ele $are alpteaz D/ o rea$#ii fototoxi$e C*HO.O,/0O5 - ABB-"BB mgDzi - $pr ABB mg - gine$omastie& leu$openie& trombo$itopenie - medi$ament 'epatotoxi$ din ziua A> de tratament - nu se d la gra ide& ni$i la $ele $are alpteaz H*+6I,/GI,/ A:B mgDzi d erup#ii $utanate i $rete enzimele 'epati$e aten#ie KKK a nu se $onsuma $afea V..!i $rete $on$entra#ia IH+/.O,/0O5 % O+4,</5 ( .ps de 8BB mg D sol oral de 8B mgDml 1e administreaz !n puls terapie- un puls W "BB mg Dzi %A dim & A seara( Q J zile 1e administreaz !n $ursul meselor-indi$at <rea#& rsturi& dureri abdominale& flatulen#& prurit& $efalee -# "e admini"treaz la cei c# di"'#nc*ie 6entric#lar i la Gravide G54.O,/0O5 % DIG54./, ( 1ubstan# 'idrosolubil 8:B mgD J zile nu se d la gra ide

Durata tratamentului $u antimi$oti$e este de " spt dermatofitozele pielii glabre + pilomi$oze i de @ luni- mi$oza ung'iilor. A@ A

/e recomand epilarea mecanic a perilor parazita*i n pilomicozele in'lamatorii+ Av#l"ia c$ir#rgical B c$imic (pan"amente ocl#zive! #ree =@!H@ D !!! "c#rteaz tratament#l general+ n pilomi$oze- se a examina $opii din $ole$ti itate. n mi$ozele inflamatorii se or depista animalele i se or trata.

LEBUR*CE (Candidozele " Pitiriazisul Bersicolor$


Candidoze 'unt le!uri date de Candida )lAicans. 4actorii 6a!orizan,i #entru in6ec,ie suntH tratamentul prelungit i n doze mari cu A4)" tratamentul imunosupresant3 corticoterapie general # citostatice malnutriie, D., obezitate afeciuni grave3 2emo#atii1 tumori mali ne graviditate3 =8-;89 din ra!ide au candidoz !a inal profesie, umiditate, cldur 9entru DI/<,O1HI.45 D* .O,DIDO0E trebuie s existe : lezi#ni i "imptome ce caracterizeaz boala p"e#do$i'e i ocazional $i'e 555 e&pre"ie a rol#l#i patogen al candidei pe"te 8@ de colonii de candida albican" pe t#b tratament#l antilev#ric " cond#c la di"pari*ia lezi#nilor i "imptomelor "#biecte

Intertrigo .andidozi$ )#are En mai multe re iuni #recumH a7ilar, submamar, ing'inal, interfesier. Din #unct de !edere clinic1 #acientul #rezint #lci N #lacarde eritematoase eDudati!e 1 cu mar ini marcate de un ulera% alAicios. La #eri6erie sunt leziuni satelite 1 izolate de ti# #a#ulos sau #ustulos. Pruritul " senza,ia de arsur sunt constante. Durerea a#are o dat cu 6isurile. .andidoza de scutece )#are #e 6ondul unei dermatoze #reeDistente iritati!e1 determinat de umiditatea crescut din re iune1 de alcalinizarea urinei1 de 6actorii microAieni %i de aAraziunea mecanic a scutecelor. 'e 6ace #rin inoculare de la ni!el di esti!. Pacientul #rezint eritem #erianal care se eDtinde enito-6esier %i este #resrat de !eziculo-#ustule1 cu leziuni satelite la #eri6erie. .andidozele mu$oaselor 1. c$eilita ang#lar! este secundar unei candidoze orale. Pacientul #rezint eritem " de#ozit alA-cremos la ni!elul comisurilor 2. "tomatita candidozic! este mai 6rec!ent la nou nscut 1 dar #oate a#are la orice !rst En condi,ii e imunode#resie. Poate interesa En totalitate sau #ar,ial mucoasa Aucal. Pacientul AJ A

#rezint eritem ce se aco#er de de#ozit alA- run<os1 care se deta%eaz lsnd ' erodate senza,ie de arsur. =. valv#lovaginita candidozic- este dat de sarcin1 diaAet1 scderea #/ !a inal1 tratamentul cu antiAiotice(metronidazol$. @89 din 6emei #rezint candida En !a in1 6r mani6estri de candidoz. Pacienta #rezintH leu$oree& eritem presrat $u ezo$ulo-pustule& a$operite de depozit alb-$remos. 9ruritul i senza#ia de arsur sunt $onstante. ;. balanita i balanopo"tita candidozic- se transmite #rin contact seDual cu #artenerele in6ectate. DeAuteaz #rin leziuni eritematoase1 !eziculo-#ustuloase1 #rurit1 de#ozite alA-cremoase. Poate duce la 6imoz. H+/H/3*,H se 6ace cu imidazolii din dermato6itoze !al!ulo!a inita candidozic- *BULE ? Econazol1 Isoconazol1 (ra!o en1 CREMB).I+)L- antimicotic. 'e trateaz %i #arterenrul eneral- Fetoconazol1 4luconazol

Pitiriazisul versicolor
Este 6rec!ent la amAele seDe1 #redomin la 28-;8 ani. F re iuni interesate sutn scal#ul1 toracele su#erior1 zonele de 6leDie. 4actorii 6a!orizan,i- trans#ira,ia eDcesi! " imunode#resia. 3a$ule perofoli$ulare& fin des$uamoase- 1*3,45 H/5/O454I GO+3E ./G*,I* & GO+3E /.+O3I.E 6oala nu prezint $ompli$a#ii& $i doar probleme de ordin esteti$ 5a examenul $u lampa UOOD- fluores$en# erzuie 5a $opil- 88-8: aniL fa#%frunte(L 'ipoDa$rom Hratament- antimi$oti$e topi$e& ampoane $u Ceto$onazol& sulfur de seleniu.

1./6I/ OI 9*DI.45O0*5*
1./6I/
Dermatoz #arazitar Conta ioas1 #ruri inoas )6ecteaz toate continentele1 toate rasele1 %i clasele sociale Este 6a!orizat de a lomera,ii1 li#sa de i ien1 liAertina< seDuat (ransmiterea se 6ace direct (contact seDual$ 1 sau indirect- #rin len<eria acestuia. Contactul treAuie s 6ie intim %i #relun it. Co#ii sunt mai rece#ti!i dect adul,ii. PI- =-; s#t 4*RME CLI+ICE =cabie clasic 0olna!ul #rezint eru#,ie #ruri inoas1 #ato nomonic1 6ormat din t#nele acariene %i vezic#le perlate+

A>

Hunelul a$arian este o linie drea#t sau sinuoas de 1-18 mm lun ime1 care se termin #rintr-o #roeminen, !eziculoas. Cnd nu este !iziAil se e!iden,iaz #rin Aadi<onare cu tinctur de iod. Vezi$ula perlat este o mic ridictur translucid #lin de lic2id clar #rodus de En,e#tura #arazitului. =cabia oamenilor curai3 #rurit "1 dar leziuni minime =cabia incognit3 a#are la #ersoanele care au utilizat DC #t #rurit =cabia norvegian3 a#are la ca%ectici1 cu rs#uns imunolo ic slaA. Pacientul #rezint scuamocruste roase1 la eDtremit,i. =cabia nodular3 a#are la #ersoanele cu 2i#ersensiA 6a, de anti enele #arazitare. (aAloul Clinic- noduli ro%ii Aruni1 in6iltra,i1 intens #ruri ino%i1 aco#eri,i de cruste 2ematice datorit rata<ului. Eru#,ia a#are #e 6ese1 6lancuri1 or ane enitale1 coa#se. =cabia animal 1$abia netratat se poate suprainfe$ta i e$zematiza. H+/H/3*,H 4nguent $u 1ulf 4nguent $u 5indan 6ezoat de 6enzil 1praN s$abi$id-1pregal 9+4+IH45 1* 3/I 9O/H* 9+*54,<I D49E VI,D*./+*

9*DI.45O0*5*
9edi$uloza $apului Este #rodus de P. !apitis, #arazit lun de 1-2 mm %i lat de 1 mm. )re = #erec2i de #icioare 1 ce El a<ut s se #rind de #r. 4emela este mai mare dect masculul %i are durat medie de !ia, de 2 luni ? tim# En care de#une 188 ? =88 ou. 'e 6ace #rin contact direct cu #rul #arazitat sau indirect #rin 6olosirea de #ie#tene1 cciuli,e1 #erii. Re iunea de elec,ie este occi#ital. Pacientul #rezint #rurit1 #a#ulo-!ezicule1 eDcoria,ii1 cruste 2ematice %i melicerice(datorate "#prain'ec*iilor "trp$. 9edi$uloza $orpului Este dat de P. !orporis. Parazitul trie%te En cutele 2ainelor1 loc unde E%i de#une %i oule. El !ine #e #iele s se 2rneasc1 a#oi re!in la locul lui (cutele 2ainelor$. Pacientul #rezint #a#ulo-!ezicule #ruri inoase la locul En,e#turilor. Cu tim#ul as#ectul #ielii este de piele de vagabond datorit 2i#er#i mentrilor 1 eDcoria,iilor1 cicatricilor lineare %i lic2eni6icrilor . Eru#,ia are to#o ra6ie n pelerin- re iunea cer!ical1 umeri1 torace #osterior. Gtiriaza pubian Este dat de P'itirius pubis (pduc'ele lat) 1 care are o mrime de 117 mm " = #erec2i de #icioare. 0oala este u%or transmisiAil 1 cel mai des se 6ace #rin contact seDual. Pacientul #rezint #rurit localizat En re iunea enital 1 cu #a#ulo-!ezicule 1 eDcoria,ii. Pacientul mai #rezint %i ni%te #ete alAstrui cu diametrul de ;-7 mm1 rotunde datorit alterrii /A din cauza enzimelor din sali!a #arazitului. AI A

4rec!ent sunt Entlnite leziuni de #iodermit sau eczematizare. Parazitul #oate coloniza %i alte zone #recum aDilele1 AarAa1 ene1 #rncenele1 #rul d# trunc2i " memeAre. H+/H/3*,H Lindan Len<eria se 6ierAe1 se calc cu 6ier Encins Locuin,a #acientului- insecticide Pentru ca#-#rul se s#al cu acid acetic %i se 6olose%te #ie#tenele #t Ende#rtarea oulor

Cursul 7
I-3E14IILE ML1OBA10ERI2M (0+B+1+ 120A-A0
o =unt date de "? o *nfecia poate fi endogen sau e7ogen , de la un focar de )"! o Diseminarea se face 'ematogen i limfatic !,*)-,** / 8. 0A@1,- 1olora*ia )ie$l -iel"en! pune n evinden proprietatea de AA,. -i apar $ nite bastonae. - 1#ltivare pe medi#l LoMen"tein % cresc n 93A sptm ni la BC3B;D ! - Inoc#lare pe cobai! prin inoculare, cobaiul prezint iniial leziuni cutanate, iar ntr3o lun 5umtate si < luni, animalul moare prin )"! generalizat. 9. 0*41,- Pozitivarea *D, - Prezena foliculului ?oster la e7am %P - -videnierea sensibilitii la tuberculin - >ocar visceral de )"! - APP # pt )"! # - A%! # Oan$rul H6. Este o (0C cutanat #rimar 1 care a#are 6r un contact anterior cu 0F. )#are mai ales la co#ii %i se localizeaz En G89 din cazuri #e 6a,. Jn acest caz1 in6ec,ia se #roduce #rin srut (cel mai 6rec!ent$ de ctre Aolna!ii 0F " 1 cu leziuni desc2ise. Du# ce 0F a #truns #rin #oarta de intrare1 cam la =-; s#t du#1 la locul inoculrii1 se #roduce o P)PUL- --- ULCER)5IE (1-117 cm1 rotund 1 mar ini decolate$. Jn continuare1 #acientul #rezint adeno#atie re ional cu tendin, la 6istulizare. 5upusul H6. ?B ?

)#are #a #acien,ii cu 2i#ersensiAilitate la tuAerculin. Jn cele mai multe cazuri are & debut #erioada co#ilriei. Inocularea se 6ace #e 2 ciH 1. eDo en 2. endo en- lim6atic N conti uitateO este mai 6rec!ent la lu#usul memArelor 1 6ocarul 6iind osos sau articular. Dar eDist %i cazuri cnd diseminarea este 2emato en1 din 6ocare #ro6unde. L*C)LIC)RE) de elec,ie este la ni!elul C)PULUI- nas1 oAraz1 urec2i. LECIU+E EME+()R- P nodulul (tuAercul1 lu#om$. Este de =-; mm diametru1 ester situat En dermul #ro6und1 este lAui %i moale #recum marmelada de mere. )%a se !ede la BitroP. +odulul are tendin, --- plac lupic #olimor6. De aici s-au descris mai multe 6ormeH 1. lupus )"! plan3 #lac atro6ic1 scuamoas cu noduli mai e!iden,i la #eri6erie. +u ulcereaz1 iar cicatricea este im#er6ect. 2. lupus )"! proeminent3 tuAerculii sunt mai mari1 ei #roeminnd cu 1-; mm la ' #ielii1 dau as#ect #seudotumoral. Cu eDce#,ia localizrilor ( piramida nazal i lob#l #rec$ii $ 1 restul ulcereaz. B. lupus )"! ulcerat Este !orAa de ulcera,ie care #oate 6i secundar. Poate EmArca mai multe 6ormeH ulcero-crustos ulcero-!e etant ? #e nas tereArant ? lu#us !oraD ? a#ar ulcera,ii care distru oAra<ii " nasul. Pe memAre1 ulcera,iile sunt su#er6iciale. Lu#usul (0C atin e mucoasele En 2N= din cazuri. Lu#usul (0C al 6e,ei are & #oart de I ? mucoasa nazal. Dia nosticul " de lu#us #e mucoase se 6ace reu #t & li#se%te caracterul clasic al nodului lu#ic. Cnd se instaleaz ulcera,iile1 acestea sunt cronice1 distructi!e1 #er6oreaz se#tul1 distru e !lul #alatin. Dia nosticul lu#usului (0C se #une #eH examen 'istologi$ V. )#are ranulomul tuAerculoid ( celule e#itelioide " celule Lan 2ans$ In6iltrat lim6ocitar Distru erea 6iArelor de reticulin are mare im#ortan, #t dia nostic. * olu#ia este lent& $u timpul apar mutilri la ni elul piramidei nazale.

H6. periorifi$ial Este rezultat din autoinocularea m#coa" "a# c#tanat la un #urttor de (0C !isceral ra! (#ulmonar1 (U.1 intestinal$. 0olna!ul acesta se a6l Entr-o stare de de#resie imun %i elimin un numr crescut de a en,i #ato eni. Leziunile sunt localizate #e limb, palat, gingii, buze, peribucal, perianal, vulvar. DeAuteaz #rin +*DULI mici 1 urma,i de ULCER)5II dureroase1 mar ini !iolacee1 de#ozit lAui ?cazeos. )#ar aAcese miliare1 an lionii sateli,i sunt #ermanent tume6ia,i.

Cursul L
?8 ?

I-3E14IILE /EN2AL 0RA-/MI/IBILE (I0/


/I3ILI/
/i'ili"#l (L#e" . e"te o boal in'ec*ioa" "e&#al! tran"mi"ibil n ma<oritatea caz#rilor. de mare gravitate. atIt pe plan "ocial ( datorit transmiterii de la mam la copil cIt i pe plan individ#al ( leziuni viscerale severe +

Epidemiologie
o o o o o o 9E milioane de cazuri noi F an pe glob cele mai multe cazuri de sifilis apar n marile orae inciden crescut la 'omose7uali inciden n -uro 6 :3 8:E de cazuri la 8EE. EEE de locuitori incidena n ,10 este de 9C cazuri la 8EE. EEE le locuitori n 9EEC , este n scdere e7ist i cazuri de sifilis congenital , i cazuri care apar la persoane din ce n ce mai tinere datorit vagabonta5ului 5uvenil, e7tinderea copiilor strzii, agresarea se7ual a minorilor.

Etiopatogenie
Agentul cauzal este )reponema Pallidum, bacterie gram negativ spiralat (prezint C3 8A spire). 2enul trepinema face parte din ordinul spiroc'etelor. -a are lungimea de C3 8: micromi i grosime de E,9: micromi. =e divide transversal la fiecare BE 6BB ore sub aciunea unei enzime de tip lizozim =e dezvolt la o temperatur optim a organismului de BCD3B;D! 6 gazda fiind omul. )reponema Pallidum nu este cultivabil , n sc'imb poate fi inoculabil la iepuri i la maimu, unde produce manifestri sifilitice. )P este sensibil la o7igen, la temp mai mari de AED! (e7plic dc la pacienii li se producea febr 3 3 piretoterapia). -ste distrus rapid de spun i alcool. >oarte sensibil la Penicilin. 1 dat ptruns n organism , activeaz imunitatea ! # +G nu las imunitate definitiv. *nfecia sifilitic imprim corpului o stare particular de alergie. P-,*1ADH D- *4!+"AI*- -=)- D- B =HP)H0J4* /#prain'ec*ia % este o nou infecie cu treponeme n timpul evoluiei sifilisului. "olnavul va dezvolta leziuni corespunztoare stadiului bolii n care se afl. Rein'ec*ia % reprezint o nou infecie la un bolnav vindecat de sifilis. -l va face din nou sifilis primar. 0ran"miterea n OH!O? D "e 'ace pe cale "e&#al+ =e mai face i vertical (de la mam la ft), prin transfuzii de s nge, contact direct cu secreiile ce conin treponeme. )ransmiterea pe cale se7ual presupune urmtoarele/ 8. contact se7ual cu o persoan cu sifilis 6 risc mai mare la e7istena de leziuni desc'ise, netratateG 9. e7istena unei poi de intrare 6 soluii de continuitate, fie ea i microscopic B. cantitate suficient de spiro$ete 6 9EE .EEE

0ABLO2 1LI-I1
1 clasificare recent , mparte sifilisul n 9 categorii/ 8. sifilis recent 6 primul an de la evoluie 9. sifilis tardiv 6 cu peste un an de la evoluie ?A ?

Din raiuni didactice se va folosi vec'ea mprire/ "i'ili" primar. "ec#ndar. ter*iar+ /I3ILI/2L PRIMAR -ste primul stadiu al bolii i este caracterizat prin prezena a 9 elemente/ ancr# "i'ilitic 5 adenopatia "i'ilitic "atelit+ 7+ Pancr#l /i'ilitic (ancr#l d#r "a# "i'ilom#l Apare la locul inoculrii dup o perioad de B sptm ni. -ste o ERO)I2-E rot#nd % ovalar. ned#reroa" c# diametr#l de @.=! 8 cm . roie c# "erozitate clar+ Baza e"te ind#rat (ind#ra*ie de tip lamelar. cartonat "a# nod#lar . de aici i den#mirea de ancr# d#r+ 4-),A)A) =- (*4D-!H K4 BE3A: D- .*&-. &ocal rm ne o pat 'iperpigmentat, iar persistena induraiei pentru 93 B luni permite diagnosticul retrospectiv. JJJJ Acea"ta a 'o"t localizarea tipic a Pancr#l#i JJJJ Poate 'i i localizarea atipic prinK localizare 6 zone e7tragenitale dimensiuni 6 pitic, gigant aspect clinic 6 difteroid (acoperit de pseudo3membran), papulo3eroziv, 'ipertrofic profunzime 6 ulceros, gangrenos

o o o o

)ot $ manifestare atipic este considerat i Balanita "i'ilitic 3ollmann+ Acestea se caracterizeaz prin eroziuni superficiale pe gland , la nivelul crora se evideniaz )P. 1omplica*iile Pancr#l#i /i'ilitic o fimoza, parafimoza o suprainfecia cu ali germeni o limfangita dorsal a penisului o edem labii mici i mari o o o o o /it#a*ii cInd n# avem ancr#K infecie pauci 6 spiro$etic infecie prin transfuzii de s nge de la un bolnav cu sifilis primar =ero# tratament incomplet cu antb n perioada de * sifilis congenital 'erpes genital

,iagno"tic ,i'eren*ial o ancr# moale % leziuni multiple, ulcerative, neindurate, dureroase o ancr#l gran#lomato"! este polimorf, neindurat, fugace o ancr#l "cabio"! este pe teaca penisului, iar diagnosticul este susinut pe conte7tul epidemiologic # alte leziuni e7istente o $erpe"#l genital % vezicule grupate F eroziune policiclic dureroas o carcinom "pino % cel#lar o #lcera*ii t#berc#loa"e 8+ Adenopatia "atelit "i'ilitic Apare la ;3 < zile de la ancru i are urmtoare caracteristici / o regional ?? ?

o o o o o o o

frecvent unilateral poliganglionar inegal ferm indolor mobil nsoete sifilomul i se resoarbe dup 93 C luni

,iagno"tic di'eren*ialK o adenopatia din ancr# moale! monoganglionar, inflamatorie, cu evoluie spre ramolire o adenopatia din lim'o % gran#lomatoza ing$inal benign! ganglionii sunt inflamatori, adereni, se ramolesc o adenopatia 0B1! evolueaz foarte ncet, tegumentul de deasupra este violaceu i fistulizeaz o adenopatia meta"tatic! dur , cu timpul aderent o adenopatia #nei piodermite % de tip inflamator JJJ ,#p a"pect#l "erologiei. /P e"te "ero % n perioada de ncep#t ( primele 9 sptm ni . apoi reac*iile "erologice "e pozitiveaz i vorbim de /P "ero 5 JJJ /I3ILI/2L /E12-,AR Er#p*ia c#tanat este generalizat, superficial, nepruriginoas, tendin la recidiv. &eziunile intereseaz mucoasele , dar apar i manifestri viscerale => =-P)*!-0*- !+ ),-P14-0-. &-.*+4*&- !+)A4A)- (=ifiledele) n ordinea apariiei lor sunt/ 7+ "i'ilide eritematoa"e (rozeola "i'ilitic =unt primele manifestri cutanate ale sifilisului secundar i apar dup A: de zile de la ancru i persist n BEL din cazuri. =unt nite pete rotunde roz3 pale ($ floarea de piersic) cu diametrul de :38E mm, ce dispar la (P. Apar pe trunc'i, n special flancuri. Dureaz 93A sptm ni. 8+ "i'ilidele pap#loa"e Apar ntre A 689 luni de la infecie, i uneori se intric cu rozeola. Kn formele lor tipice ele sunt lenticulare, reliefate, diametrul de B38E mm. Au culoare roie armie, dure la palpare i indolore. o "i'ilidele pap#lo % "c#amoa"e % sunt acoperite de scuame, apar pe plante i palme. o "i'ilidele pap#lo % erozive ! apar la pliuri, sunt acoperite de secreie bogat de treponeme. =+4) >1A,)- !14)A2*1A=- MMM o "i'ilidele 'i"#rare % se gsesc perianal, peribucal, perinazal, sau spaiile interdigitale o "i'ilidele pap#lo %cr#"toa"e 6 cruste glbui la nivelul zonelor proase ale faciesului o "i'ilidele pap#lo % "eboreice % sunt papule acoperite de scuamo 6 cruste groase glbui. =unt situate pe zonele seboreice. Pe frunte realizeaz aa numita coroana 6enerei+ 9+ alte tip#ri de "i'ilide o sifilide foliculare3 sunt micropapule roietice sau palide, acoperite de scuam fin. Apar t rziu n perioada sifilisului secundar. o sifilide pustuloase 6 apar dup C luni de la infecie 6 au aspect variceliform F aceneiform. o sifilide lic'enoide 6 apar tot dup C luni de la infecie, pe brae, gambe. Aspectul este acela din lic'en.

?"

o sifilide pigmentare 6 faa lateral a g tului i regiunea decolteului 6 aa numita denumire de !olierul (enerei o sifilide ulceroase 6 membre inferioare. E&i"t "i'ilide i la nivel#l m#coa"elor i sunt prezente la cca 5umtate din cazuri i are urmtoarele aspecte clinice/ o eritematoase 6 pete rotund 6ovalare care apar pe mucoasa genital sau bucal o erozive 6 pe limb cu aspect de livad cosit o papulo 6 erozive 6 sunt papule cu suprafa eroziv. Pe limb 6 cu aspect de sifilid n pastil. o papulo 6 'ipertrofe (candiloma lata) 3 sunt situate n zona genital, perianal. =unt papule moi , roii 6violacei, infiltrate. =unt izolate sau confluate, rotunde, plate i sunt acoperite de o secreie purulent. /i'ilidele m#coa"elor treb#ie di'eren*iate de K enanteme virale, leziuni traumatice, leziuni ale mucoaselor din lic'enul plan iar "i'ilidele pap#lo % $ipertro'ice de K condiloamele genitale, iodide, bromide. Lezi#nile pilare se manifest prin alopecie rever"ibil care apare n luna B3a i a <3a a infeciei. Putem nt lni alopecie difuz sau n luminiuri, alopecia poate interesa spr ncenele, genele i barba. Intere"area #ng$iilor este mult mai rar i se manifest prin oni7is(eroziuni punctate, pa'ionic'ie, atrofia ung'ial, $oilonic'ie) sau Fi perioni7is. Mani'e"trile "i"temice % septicemie treponemic. 0anifestrile care apar la 9:L din pacienti sunt reprezentate de/ o cefalee ce rezist la antialgice cu e7acerbare nocturn o febr o oboseal o rar, alterare de stare Adenopatia mobil ferm nedureroas rezolutiv poliadenoapatie cu ganglioni mici 6 dimensiunea unui bob de mazre intereseaz ganglionii latero3cervicali, suboccipitali i epitro'leari Pacientul cu sifilis secundar poate avea dureri la nivelul oaselor (tibiei), datorit perioastitei sifilitice. o o o o o o o o o o o Mani'e"trile vi"cerale "#nt rare i constau n / splenomegalie 'epatit luetic reacie meningean # leziuni ale nervilor cranieni interesare renal 6 albuminurie pasager 333nefrit parenc'imatoas manifestri oculare 6 $eratit, irit, coroiditit, nevrit optic /I3ILI/2L 0ER4IAR Apare la 8CL din cazurile de sifilis netratat. ?: ?

Apare dup o perioad de acalmie de 83 9E ani. Kn acest timp infecia nc persist n organism. &eziunile din sifilisul teriar sunt puine, grupate, profunde i cu caracter distructiv. Au nuan roiatic 6 armie i sunt nedureroase # srace n )reponeme. Mani'e"trile c#tanate 7+ /I3ILI,ELE -O,2LARE (02BER12LOA/E o Apar dup A ani de la infectare o &eziune3 4odulul =ifilitic o Diametru N B3: mm o ,otunde, dure, rou 6armii o Apar pe fa, membre i pielea capului o 2ruparea se face n P&H!* F P&A!A,D Aspect 6 inelare, n form de arc, n form de mpuctur de alice -voluie 6 uscate F ulceroase Diagnostic diferenial 6 lupus )"! (cicatrice imperfect cu noduli de recidiv) 8+ GOMA /I3ILI0I1C >ormaiune tumoral 'ipodermic Diametrul N 93 A cm A stadii 6 cruditate, ramolire, ulceraie, cicatrizare evoluie B 6A luni 3333cicatrice regular scalp, frunte, fese, presternal, supraclavicular, pretibial Diagnostic diferenial cu 2oma )"! , care crete mai lent i se nsoete de elemente de impregnare bacilar , iar n perioada de ulceraie sunt moi neregulate , fa de goma "i'ilitic care marginile "#nt tiate drept i a# Eenar ro# armi#+ Kn goma )"! cicatricea este deformant. Mani'e"tri m#coa"e *ntereseaz mult mucoasa bucal 6 se distruge lueta, palatul moale # dur, glosit ulceroas F scleroas F sclero3gomoas. Lezi#nile o"oa"e osteo 6peri3oastita plastic a oaselor lungi 6 deformarea acestora (tibie n iatagan) interesarea oaselor craniului # nasului cu efect distructiv 6 (nas n a) Mani'e"tri vi"cerale aparat 16 % anevrism, afectarea de valve Ao /- % tabes, paralizie general progresiv 3icat % ciroz JJJ Qn "i'ili"#l ter*iar. reac*iile "erologice cla"ice "#nt 5 ntr!o propor*ie de H@ D. n timp ce reac*iile im#no"erologice A-0I 0reponemice "#nt 1O-/0A-0 PO)I0I6E + /I3ILI/2L LA0E-0 7+ latent recent % n primul an de la infecie ?@ ?

latent tardiv % dup un an de la infecie MMM -=)- A=*0P)10A)*! , DA, A,- =-,1&12*- # MMM &!,, ,7 sunt n limite normale. ! nd nu se tie vec'imea se folosete noiunea de &A)-4IH 4-D-)-,0*4A)H MMM +n sifilis serologic confirmat este latent dupO../ 7+ interogatori# % daE au e7istat leziuniG da$ au fost tratamente cu antibioticeG da$ sifilis congenitalG alte *)=G da$ sifilis la partenerG 8+ e&amen 'izic % cicatrici, adenopatie ? 9+ e&amen 16 ! -?2, ,adiografie torace, ec'o :+ e&amen o'talmologic % fund de oc'i, ,>0 =+ e&amen ne#rologic 5 e&amen#l L1R /I3ILI/ 1O-GE-I0AL 7+ /I3ILI/ 1O-GE-I0AL PRE1O1E Apare la 8.: L din cazurile de sifilis congenital. 0anifestrile clinice sunt asemntoare $ la sifilisul secundar. 0anifestrile sunt prezente la natere si apar n primii 9 ani de via. Pacientul prezint/ /i'ilide b#loa"e palmo % plantare 6 apar la natere sau dup c teva zile 6 semn de infecie grav /i'ilide eritematoa"e 6 este papuloas, apare peribucal i peri anal , dup vindecare las cicatrici radiare 1oriz "i'ilitic 6 zen respiratorie , suptul este dificil Laringita "i'ilitic Mani'e"tri o"oa"e 3 cranio3 tabes , impoten funcional a membrelor de natur algic, osteo3periostita # ostemielita cu deformarea oaselor lungi Mani'e"tri vi"cerale pleno # 'epatomegalie, convulsii333meningit Lim'adenopatie 8+ /I3ILI/ 1O-GE-I0AL 0AR,I6 Apare la ;9 L din cazurile de sifilis congenital. Apare dup 9 ani. Pacientul prezint/ Mani'e"tri active =unt semntoare celor din sifilisul teriar. =unt reprezentate de/ leziuni cutaneo 6 mucoase (sifilide, gome), procese osteogomoase distructive, $eratit, nevrit optic, cecitate, surditate. /tigmate 3 sunt sec'ele ale fostelor leziuni active cum ar fi/ surditate, cecitate, tibie n iatagan ,i"tro'ii 6 de ordin general (nanism, sindrom adiposo 3 genital), parial (dentare, faciale, craniene). ),*ADA %+)!%*4=14 8. $eratita interstiial 9. surditate B. dinii %utc'inson 6 incisivi mediani superiori implantai oblic, ngustai distal # incizur la nivelul margini libere.

8+

ME0O,E ,E E6I,E-4IERE A 0+P+ ?J ?

7+ #ltramicro"copie (micro"copie n cImp nt#necat ! se e7amineaz serozitatea leziunilor sau aspiratul de la nivelul ganglionilor limfatici regionali. 0 "#nt albe. "trl#citoare. c# micrile de rota*ie i de 'le&ie+ -=)- !-A 0A* +)*&*.A)H MMM 8+ colora*ia Giem"a 6 0 "#nt roii palide+ 9+ impregnarea argentic % 0 "#nt negre pe 'ond glb#i :+ colora*ia c# ro# de 1ongo % 0 apar albe . re'ringent pe 'ond ro# =+ colora*ia c# t# de 1$ina % 0 apar albe. re'ringente pe 'ond negr# H+ micro"copie c# contra"t de 'az G+ ME Metodele care detecteaz r"p#n"#l im#nologic al gazdei 'a* de 0P (metodele "erologice "e datoreaz structurii antigenice ale )P/ Lipidic Poliza$aridic Proteic de gr#p Proteic "peci'ic Anticorpii din infecia cu )P sunt / 8. diagnostici 6 sunt mar$eri ai infeciei, fr aciune antitreponemic. =unt indui de antigenul lipoidic, i apar la 8:3 9E de zile de la sifilom 8+ anticorpii antitreponemici 6 sunt indui de antigenele proteice i poliza'aridice ale treponemelor patogene. =e mai numesc i im#noanticorpi+ /#port#l biologic al ace"tora e"te reprezentat de IgM. IgG. IgA+ -(*D-4I*-,-A A4)*!1,P*&1, se face prin urmtoarele reacii/ 7+ REA14II -E0RPO-EMI1E >olosesc antigene lipidice, se fac calitativ i cantitativ i au rol de screening. =unt/ R31. reac*ii de loc#lare (6,RL. RPR + 8+ REA14II 0REPO-EMI1E +tilizeaz antigene treponemice obinute din treponeme saprofite care se cultiv. Acestea sunt/ )estul de imobilizare al ) ()P*) ,eacia )P%A )estul de imunoaderen a treponemelor , care evideniaz anticorpii de aderen ,eacii de >lourescen 3 >)A , >)A 3 A"= )estul -&*=A 6 cel care depisteaz precoce. ,inamica Reac*iilor "erologice e"te #rmtoareaK =ifilis primar 6 >)A A"=, (D,&, )P%A, )P* =ifilis secundar 6 toate reaciile sunt intens pozitive =ifilisul teriar 6 testele lipidice pot fi # F discordante F 3 . )estele treponemice sunt mere #. Reac*iile 3AL/ PO)I0I6E =unt reacii pozitive aprute la persoane fr infecie cu )P. -le pot fi/ Acute 6se menin # mai puin de C luni !ronice 6 se menin # mai mult de C luni ,eaciile >als # pot fi nt lnite n / ?> ?

Acute 6 infecii(grip, 04*, %epatit), sarcin, postvaccinare !ronice 6 colagenoze, 'epatit cronic, ciroz 'epatic, 'emopatii maligne ,eaciile >als # =e ,efer &a 4+0A* &A )-=)-&- 4-),P14-0*!- MMMM

0RA0AME-0
Kn tratamentul =ifilisului s3a introdus P-4*!*&*4A, de care s3a afirmat $ de la < ' de la in5ectarea, pacientul nu mai este contagios, iar treponemele dispar din leziuni. Penicilina acioneaz n perioada de multiplicare a treponemelor , mpiedic nd refacerea peretelui dup diviziune , prin blocarea transpeptidazei. Penicilina 2 (benzatin penicilina) a rmas tratamentul de elecie. !oncentraia n circulaie este de E,EB uiFml i este o doz eficace. 0edicamentul ptrunde n toate organele interne, n special =4, i trece bariera fetal. )ratamentul cu penicilin trebuie aplicat imediat i adaptat la forma clinic , vec'imea infeciei, starea general a bolnavului. Alte antibiotice A.*),10*!*4H. serului. Poc#l ana'ilactic )egument 6 eritem difuz, plci, placarde, eritemo3 edematoase Prurit, transpiraii profuze )A sczut, dispnee, stridor, tuse, senzaie de sufocare Agita, confuz, convulsii 333 moare prin *ns !ardio3,espiratorie Acut. Kn aceast situaie se recomand/ Kntreruperea administrrii medicamentului !linostatism cu membrele ridicate !,= libere, respiraie artificial , da$ este cazul AD,-4A&*4H &inie venoas pentru ,%-& 19 %%! folosite sunt/ D1P*!*!&*4H, )-),A!*!&*4H, -,*),10*!*4H,

,eaciile alergice la Penicilin sunt de tip urticarie, ra maculo3papulos, oc anafilactic, boala

Kn afar de reaciile alergice poate s mai apar/ Reac*ia R( 8. febr 9. cefalee B. artralgii, mialgii A. pot aprea i semene meningeene :. nu este oc, pt $ )A nu este sczut Reac*ia (oigne *. Agitaie e7trem **. =enzaie de moarte iminent ***. )a'icardie *(. !ianoz (. %)A ?I ?

Parado&#l terape#tic *. =erologia se negativeaz, iar simptomatologia se agraveaz D*=P-4=A,*.A,- 9 A4* 0-D**+

I-3E14IA GO-O1O1I1C (Gonoreea. Blenoragia. /c#lament


-ste o *)= care se mai transmite i prin contactul nn cu secreiile purulente ale mamei n timpul naterii, foarte rar prin contactul cu len5eria contaminat. Perioada de incubaie este de B zileO(poi face gonoree de 97 pe spt MMMMM). GO-OREEA LA BCRBA0 Kn 8:L din cazuri este asimptomatic , iar n <:L se manifest prin #retrit ac#t+ Principala manifestare clinic este secreia uretral purulent , galben verzuie, abundent, nsoit de usturimi la miciune. 0eatul este rou i edemaiat. 4etratat , n 9 sptm ni poate interesa uretra posterioar (pola$iurie, durere la sf ritul miciunii, erecii dureroase, 'ematurie terminal, 'emospermie). 1omplica*iile gonoreei la brbatK I+ Locale 6 balano postita acut, uretrita cronic nc'is F desc'is II+ Regionale 6 epidimita acut F cronic, or'iepidimita acut, prostatita, veziculita III+ La di"tan* 6 artrita gonococic, endocardita, miocardita. Acestea pot fi i la femeie GO-OREEA LA 3EMEIE &a femei , <:L din cazurile de infecie gonococic sunt asimptomatice sau oligoasimtomatice. Kn CAL din cazuri se asociaz cu alte *)= , cel mai frecvent cu )ric'omoniaza, !andidoze, sau !'lamidQa. >ormele acute sunt reprezentate de / 7+ cervicita gonococic % este cea mai frecvent localizare, se evideniaz secreie purulent galben verzuie , iar colul este rou edemaiat. 8+ #retrita gonococic % edem # eritem n 5urul orificiului uretrei, secreie redus, miciuni sangvinolente. >ormele !ronice face $ bolnava s fie e7trem de contagioas n perioadele ciclului menstrual. 1omplica*iiK 7+ in'ec*ia glandelor /Eene. Bart$olin 8+ v#lvo % vaginita gonococic % apare la gravide, le'uze, v rstnice i la persoane cu infantilism genital. &a gravide se asociaz cu risc crescut de avort spontan, natere prematur i cu rupere precoce de membrane 9+ endometrita % gonococic :+ "alpingita i "alpingo ovarita =+ boala in'lamatorie pelvin H+ rectita gonococic

GO-OREEA LA 3E0I4E "B "

*nfectarea se produce indirect prin len5eria intim contaminat , dar se poate i prin abuz se7ual. Pacienta are #retro % v#lvo % vaginit , caracterizat prin eritem, edem, secreie purulent abundent galben verzuie. &a B 6A sptm ni trece n forma cronic. ,iagno"tic#l "e p#ne peK coloraia gram coloraia albastru de !%9 culturi pe medii selective3330uller %inton, )'aQer 6 0artin probe bioc'imice teste de imunoflorescen direct 0RA0AME-0 precoce !*P,1>&1PA!*4, =P-!)*410*!*4H !>&=P Pl#" de tratament "e mai ada#g i tratament#l pt 1$lamid>a La gravide "e recomand /PE10OMI1I-A % e"te e'icient i "ig#r Qn 'ormele complicate tratament#l e"te comple& i d#reaz G %7= zile ( antibiotice, antiinflamatoare, antialgice, imunomodulatoare 0ratament#l e"te recomandat i partener#l#i+ Pacient#l va 'i "#praveg$eat "erologic 9 l#ni pentr# a depi"ta #n event#al "i'ili"+

2R0RI0E -O-!GO-O1I1E
*nfecii ale uretrei cu ali germeni , mai puin dec t gonococul. 0a5oritatea sunt produse de !lamidia i micoplasme. ! nd etiologia este neprecizat vorbim de uretrite nespecifice. 1aracteri"ticiK P* variabil de la 9 6BE zile =ecreie uretral este n cantitate mic 6 pictura matinal 4etratate se cronicizeaz (indecarea se obine greu , cu tratament prelungit 1omplica*iiK =indrom ,eiter cu / 8. mai frecvent la " tineri 9. %&A "9; B. particip i factorul infecios "olnavii prezint 'ebr. ce'alee. #retrit. "rbaii prezint pro"tatit cronic , iar femeile cervico! vaginit. Kn cazul formelor enterale, =indromul Diareic precede 83A sptm ni simptomatologia sindromului ,eiter. )abloul clinic prezint artrita. con<#nctivita i lezi#nile c#tanate ($eratodermie palmo 6 plantar, ngrori ung'iale + &a brbai apare balanita circinat, iar la femei atinngerea genital este asemenea unei candioze. =e poate interesa i mucoasa oral 6 cu plci eritematoase # eroziuni s nger nde. "8 "

)ratamentul acestui sindrom este tetraciclin 8gBzi. AI-/. corticoterapie general+ ,iagno"tic#l se pune prin coloraia 2,A0 a frotiurilor din secreia uretral, sau de la nivelul colului uterin. !el de certitudine se pune pe izolarea clamidiilor sau micoplasmelor n culturi. 0ratament#l e"te dat de cicline+ D1P*!*!&*4H 68EE mg D97Fzi D ; zile sau A.*,10*!*4H 6 8g doz unic.

0RI1OMO-IA)A 2RO % GE-I0ALC


N reprezint infecia !+ # genitale cu )ricomonas (aginalis. Acesta este un protozoar unicelular flagelat de form ovoid ce a5unge la o dimensiune ma7im de BE micromi. =e izoleaz la brbaii cu uretrite non 6g, sau la cei cu alte *)=. &a brbaii parteneri cu femei ce au vaginit cu trocomonnas, locul de izolare este din uretr. &a nivelul prostatei, )( se poate nmuli. )ransmiterea este pe cale se7ual, n care femeia este rezervorul, iar brbatul are rol de transmitere a bolii. P* N A398 zile, poate i mai mult. Mani'e"tri clinice 7+ BCRBA0 +retrit # balanopostita +retrit3 secreie uretral redus, senzaie de arsur # disconfort la miciune 8+ 3EMEIE (ulvovaginit 6 leucoree alb 6glbuie, abundent, aerat, ur t mirositoare 0ucoasa este congestiv # edem !ervi73 n cpun Kn :EL din cazuri avem prurit # parestezii ,iagno"tic#l se pune pe e7am microscopic ntre lam i lamel. 0RA0AME-0 0-),14*DA.1& 6 9:E mgFzi D ; zile, nu la gravid * trim de R. Apoi DA. ) Acut3 1rnidazol ()iberal) 69 cpr Fos seara ) !ronic 6 1rnidazol 6 8 cpr dimineaa, 8 seara i 8 vaginal seara D : zile =e trateaz i partenerul.

Cursul @ I-3E14IILE /EN2AL 0RA-/MI/IBILE (I0/ ! contin#are !


PA-1R2 MOALE
"A "

-ste o boal transmisibil se7ual , caracterizate prin ulceraii la poarta de intrare # adenopatie inflamatorie regional , cu tendin la abcedare. "oala este mai frecvent n regiunile tropicale i subtropicale unde e7ist aglomeraie populaional i igien precar. Perioad de incubaie este de 93: zile. Mani'e"tri clinice Papul 6 pustul ulcereaz rapid. Kn perioada de stare, avem ancre multiple i foarte rar e7ist o leziuni unic de 839 cm, cu margini decolate i fundul acoperit de depozit de esturi necrotice. +lceraia este dureroas , cu baza neindurat , de aici i noiunea de ancru moale. -ste evident 'aloul inflamator. &ocalizarea este n regiunea genital, iar la femei apare i perianal. Prin autoinoculare, pot apare ancre i pe faa intern a coapsei, pliuri ing'inale, sau regiunea pubian. Adenopatie/ 839 sptm ni de la ancru , apare la :EL din bolnavi regional, monoganglionar inflamatorie, dureroas, tendin la fistulizare >oarte rar, pacientul prezint frison, febr sau stare general alterat. Sancrul se poate vindeca spontan n sptm ni sau luni. 1omplica*ii fimoz, parafimoz limfangita dorsal a penisului fistule uretrale ,iagno"tic a"pect clinic 'roti#ri din "ecre*ie "a# din a"pirat#l ganglionar. colorate Giem"a "a# Gram c#lt#ri pe medii "elective 0RA0AME-0 !*P,1>&1PA!*4H :EE mg D 97Fzi D B zile "a# -,*),10*!*4H :EE mg D A7Fzi D ; zile "a# A.*),10*!*4H 8g doz unic

LIM3OGRA-2LOMA0O)A I-G(I-ALC BE-IG-C (BOALA -I1OLA/ ! 3A6RE


-ste o *)= dat de !'lamidQa )rac'omatis serotipurile &8, &9, &B, caracterizat clinic prin adenopatie regional c# evol#*ie "#bac#t+ Perioad de * N 8E3BE zile. "? "

Mani'e"tri clinice Debuteaz printr3o eroziune de c iva mm diametru , care este localizat la nivelul organelor genitale e7terne , nedureroas cu baza moale. 0anifestarea ma5or la brbai este adenopatia ing$inal care se dezvolt la 8: zile dup ancru. Adenopatia este unilateral i poliganglionar , => placard boelat, inflamator i fistulizat la planul superficial 6 aspect de stropitoare. &a palpare avem 9 grupe ganglionare separate de ligamentul ing'inal 6 semnul 5g'eabului. &a femei, inocularea se face n fundul de sac al vaginului. *ntereseaz ganglionii satelii , iar infecia se propag la mucoasa rectal (tene"me rectale. d#reri. "ecre*ie rectal m#co!"ang$inolent). At t la " c t i la > , compromiterea circulaiei limfatice duce la ulceraii trpide. "oala mai poate fi nsoit i de 'ebr. d#reri artic#lare. d#reri m#"c#lare. $epato!"plenomegalie. eritem nodo"+ ,iagno"tic A"pect clinic ,etectarea 1l$ pe c#lt#ri de *e"#t#ri "a# o# embrionat ,etectarea direct . pe 'roti#ri E&amen citologic 5 "erologic 0RA0AME-0 D1P*!*&*4H 8EE mg D 97 F zi , minim 98 de zile AL0ER-A0I6 -,*),10*!*4H :EE mg DA7 Fzi , minim 98 de zile . "a# )-),A!*!&*4H :EE mg D A7Fzi , minim 98 de zile

/+I+,+A+ % MA-I3E/0CRI 120A-A0E


=*DA este dat de %*( , virusul imunodeficienei umane , ce prezint 9 subtipuri/ %*( 8 6 mai rsp ndit n Africa !entral , i care este rspunztor de toate infeciile din -uro # America de 4. %*( 9 6 rsp ndit n Africa de (. Pe glob au fost infectate :E de milioane de omeni, din care peste 8C milioane au decedat. Anual se infecteaz cca : milioane i cca 9.: milioane mor. Kn ,10 primul caz de infecie 3 8T<:. Kn 9EE; n ara noastr erau / !ca 8;.8EE cumulativ total bolnavi !ca 88.CCE %*( # !ca 8.EAE =*DA Dup 10=, infecia (I6 "e tran"mite a"t'elK 7+ $etero"e&#al % G@D 8+ $omo"e&#al % 7@D 9+ con"#m#l de drog#ri iv % 7@D :+ tran"'#zii =D =+ alte ci % 7GD ! mam la ft, n timpul sarcinii, n timpul naterii sau prin alptare. Principalele gr#pe de ri"c "#ntK 'omose7ualii # bise7ualii to7icomanii ce i administreaz drogurile parenteral politransfuzionaii , n special 'emofilicii prostituatele "" "

nou3nscuii din mame infectate ,iscul transmiterii se7uale a infeciei %*( este mai mare dac/ partenerul sau partenera se afl ntr3un stadiu mai avansat al infeciei da$ nu urmeaz tratament cu antiretrovirale c nd e7ist eroziuni sau modificri inflamatorii genitale (*)= favorizeaz mult infecia cu %*() raportului se7ual c nd femeia este pe ciclu

I-3E14IA PRIMARC =e manifest clinic la AE 6TEL dup o perioad de incubaie de B zile 6 B luni (mediu pana la 8: zile). Pacienii prezint/ febr B<3BT,:D! cefalee transpiraii astenie e7antem rozeoliform eroziuni i ulceraii la nivelul mucoasei bucale i Fsa genitale mani'e"tri ga"tro!inte"tinale 6 anore7ie, grea, vrsturi, diaree limfadenopatie "emne ne#rologice 6 meningo3encefalit aseptic, neuropatie periferic altralgii, mialgii Ace"tea "#nt "emnele /indrom#l#i Retroviral Ac#t % a crui evoluie este n mediu de 8A zile, dup care bolnavii sunt purttori sntoi , asimptomatici, seropozitivi. La e&amenele biologice "e ob"erv &*0>1P-4*-, !DA, !D<. Diagnosticul de pune pe/ eviden*ierea antigen#l#i p8:. care di"pare n moment#l "eroconver"iei izolarea vir#"#l#i din "Inge i L1R eviden*ierea anticorpilor anti! (I6 (de tip *g0 % ELI/A. SE/0ER- BLO0+ )rebuie tiut $ p n la instalarea =*DA , este o perioad de ani de zile asimptomatic. Problema epidemiologic o reprezint persoanele infectate , aparent sntoase. *nfecia %*( este este responsabil de un numr mare de manifestri dermatologice. 0anifestrile dermatologice se mpart n B categorii/ 7+ MA-I3E/0CRI 120A-A0E -EOPLA)I1E /arcom#l ;APO/I -ste o tumoare de origine endotelial. %omose7ualii # bise7ualii au risc de 8E7 mai mare dec t alte categorii de persoane cu =*DA. Pentru sarcomul ?, forma epidemic , rata este de 8EC F8 raport "F>. ( rsta medie de apariie a sarcomului ? la sero# %*( este de BE3AE de ani, fiind cazuri nregistrate i la copii. -)*1&12*A nu este elucidat , dar se confirm rolul patogen al (irusului %erpetic +man <. !&*4*! , pacientul prezint plci eritemato % violacee , care nu dispar la presiune i nod#li mici i n#meroi ce apar precoce pe fa i pe trunc'i. -(1&+I*A lui, n forma epidemic , este foarte agresiv , supravieuirea fiind de la 7 an <#ma % 9 ani+ >1,0- !&*4*! 3orma cla"ic ": "

-ste mai frecvent la evreii din -uropa de -st, i la mediteraneeni. Afecteaz brbaii peste :E de ani. "oala are localizare acral. )abloul clinic este format din plci violacee. p"e#do!anginoa"e , care apar secundar tumorii ulcerare i 'emoragice. Aceast form clasic trebuie difereniat de MI1O)I/2L 32-GOI,. Pronostic relativ bun3 supravieuire ce depete de 8E38: ani. 3orma endemic a'ricana Apare mai frecvent n rile din Africa sub3sa'arian. ( rsta de debut este de 9:3AE ani aduli, iar la copii de 93: ani. -ste mai frecvent la ". /arcom Eapo"i a"ociat 'ormelor iatrogene de im#nodepre"ie -ste mai frecvent de :EE 7 mai mult la cei cu transplant renal, dec t la restul. -voluia este cronic sau rapid progresiv. ),A)A0-4) 0!) 6 bleomicin P!) 6 adriamicin, bleomicin, vincristin ,) 6 9E3BE 2Q -7cizie c'irurgical, crioterapie, laser cu !19, electrocauterizare AcQclovir *> asociat cu .idovudine &a sidatici se e7clud terapiile care conduc la imunodepresie (!) , ,)) Lim'oamele 1#tanate ,iscul este mare la cei cu %*(. -le sunt rare dar cu o mare malignitate. 0a5oritatea sunt cu limfocite ". 1arcinoamele /pino % 1el#lare Melanom 8+ MA-I3E/0CRI 120A-A0E I-3E14IOA/E 6irale %erpesul cutaneo 6 mucos 6 are un aspect clini mai sever cu ulceraii cronice cu diseminare 'ematogen. %erpesul zoster 6 este e7tins, necrotic # 'iperalgic 0olluscum contagiosium !ondiloamele acuminate ano 6 genitale 6 aspect tumoral &eucoplazia proas a limbii 6 este produs de (-". Pacientul prezint leziuni albe , dis$eratozice, filiforme pe marginea limbii. Apare la :38E ani de la primoinfecia %*(. Diagnostic diferenial se face cu lic'enul plan, $eratoze traumatice, nevul alb spongios. Bacteriene Angiomatoza bacilar 6 dat de "artonella 6 noduli angiomatoi, roii violacei. *nfecii stafilococice *nfecii oportuniste *nfecia cu )reponema Pallidum - Perioadele de laten ntre stadii sunt mai scurte - ,spunsul la tratament este mai slab 3#ngice ! candidoza mucoaselor # dermatofiiile 9+ AL0E ,ERMA0O)E Porfiria cutanat tardiv "

"@

,eaciile postmedicamentoase Dermatita atopic =cabia , Prurigo Afectarea ung'iilor # alopecie.

PRO3ILANIA PI 1OMBA0EREA I+0+/+


1a#zele per"i"ten*ei "a# creterii I0/ Prostituia clandestin , ncura5at de numeroase publicaii , n absena oricrei urme de educaie Dezvoltarea turismului 6 aceti microbi vagabonzi nu in cont de v rst, rang social , precum nici de 'otarele dintre state 0igrarea m inii de lucru 6 incidena *)= spre -uro ( este de BE7 mai mare dec t la populaia auto'ton +rbanizarea 3 frecvena *)= este de 8E7 mai mare n marile orae , dec t n mediu rural =c'imbarea opticii populaiei fa de aceste mbolnviri Knceperea precoce a vieii se7uale i ignorarea sau necunoaterea pericolului mbolnvirilor cu *)= 0odificarea comportamentului se7ual datorit elementelor negative ale vieii moderne 0inimizarea fricii de boal prin accesibilitatea uoar la antibiotice -7istena to7icomanilor )ratarea incorect a unui nr mare de cazuri de *)= -ducaie sanitar anti *)= insuficient Asigurarea inadecvat cu resurse umane i materiale necesare cercetrii n domeniul *)= &ipsa de suport legislativ care s susin activitatea antiepidemic Gr#pe epidemiologice 2rupuri cu risc crescut 6 prostituatele =ubiecii cu risc nalt 6 amatorii vagabonzi se7ual 2'inionitii 6 accident unic *nocenii 6 contaminai de partenerul de via 1irc#m"tan*ele c# ri"c cre"c#t % rzboaie, aglomerri urbane, turism. M"#rile de pro'ila&ie "#ntK =upraveg'erea epidemiologic a populaiei prin control antivenerian cu o$azia/ 8. e7amenul medical n cazul anga5rii 9. e7amenul medical prenupial B. e7amenul de bilan al elevilor n ultimul an de colarizare A. controlul serologic al tuturor donatorilor de s nge # al bolnavilor spitalizai :. e7amenul serologic al gravidelor n lunile *** i (*** !ontrolul periodic al surselor potenial polivalente 6 persoanele care au multiple contacte se7uale nt mpltoare Profila7ie individual 6 reducerea nr de parteneri se7uali, evitarea contactelor se7uale nt mpltoare, folosirea sistematic a prezervativelor -ducaie sanitar antivenerian

&upta n focarul de *)= 8. depistare "J "

9. informarea epidemiologic B. tratament corect A. depistarea sursei, a contacilor mbolnvii # cei aparent sntoi )ratament gratuit i obligatoriu 8. supraveg'ere clinic # serologic 9. dispensarizare

Pentru transmiterea erti$al se recomandH Pre!enirea in6ec,iilor /IB la 6emeie Pre!enirea sarcinii la 6emeile in6ectate cu /IB )!ort(la cerere$ Cezarian Dezin6ec,ie cezarian ante#artum E!itarea alimenta,iei naturale1 En momentul cnd eDist alimenta,ie arti6icial corect Pro6ilaDia transmiterii !erticale cu )C( (CID*BUDI+)$ s-a do!edit ca#aAil s reduc 1N= din nr co#iilor in6ecta,i. Pentru transmiterea parenteral se recomand H Controlul donatorilor de sn e Limitarea trans6uziilor la indica,ii medicale stricte Utilizarea autotrans6uziei 4olosirea acelor " serin ilor de unic 6olosin, ComAaterea consumului de dro uri Pentru transmiterea sexual se recomandH Educa,ie seDual )Astinen, sau mono amie 'eD #rote<at Pre!enirea aAuzului seDual asu#ra co#iilor Pentru #re!enirea in cazul infe$#iei profesionale se recomand H Mani#ulearea corect a instrumentelor medico-c2irur icale care taie %i En,ea# 4olosirea mnu%ilor de lateD " alte mi<loace de #rotec,ie

2R0I1ARIA
N o erupie cutanat instalat brusc format din papule # plci eritemato3edematoase, intens pruriginoase, pasagere, asemntoare cu leziunile ce apar dup contactul pielii cu urzica. Etiopatogenia <E3<:L din cazuri, urticaria se produce prin mecanism non 6 alergic. >oarte rar sunt cazuri de urticarie prin mecanism alergic. "> "

+rticaria prin mecani"m im#nologic, se produce prin/ %ipersensibilitate de tip anafilactic (tip 8) mediat prin *g- sau *g2A %ipersensibilitate prin activarea complementului #F3 formarea de !*! ,eacia de 'ipersensibilitate pateu fi produs de diveri factori precum/ medicamente. vaccin#ri. alergeni in$ala*i. alergeni de contact. in'ec*ii bacteriene de 'ocar. in'ec*ii virale+ *ndiferent de mecanismele de producere, +,)*!A,*A este con"ecin*a creterii permeabilit*ii va"c#lare a capilarelor i ven#lelor , ca urmare a unui numr mare de mediatori , precum %istamina.

+rticaria prin mecani"m non % im#nologic , se produce prin/ Aport sau eliberare de 'istamin Defect de in'ibare a unor mediatori 0ecanism colinergic -liberarea de %istamin n acest tip de urticarii e face prin aciunea direct a urmtoarelor substane/ 0edicamente 3 morfin, codein, atropin, papaverin =ubstane ,7 de contrast Alimente 6 cpune, citrice, crustacei, vin rou )o7ine bacteriene (eninuri de insecte !omple7itatea factorilor etiologici este susinut i de participarea factorilor genetici , evident n / +nele forme de urticarie fizic -demul Ruin$e ereditar -ste datorat deficitului cantitativ F calitativ al in'ibitorului !8 6esterazei, ne mia put nd fi oprit activarea complementului. >actorii declanatori sunt/ 8. stresul fizic i mintal 9. traumatismele mecanice 6contuziile B. alcoolul A. interveniile c'irurgicale sau dentare :. infecii 1,&, dentare C. menstruaia, sarcina,

Mani'e"tri clinice -rupia din urticarie 6 pap#le "a# plci eritematoa"e spre periferie i palide n centru, reliefate, elastice, bine delimitate cu contur rotund sau circinat. Pruritul este constant. >iecare element apare brutal , persist c teva minute sau ore i dispar fr a lsa urme. &a buze, pleoape, organe genitale e7terne, plcile #rticariene sunt nsoite de edem subcutanat important. !&A=*>*!A,c#loarea lezi#nilor % roie, liliac'ie, porelanieG 'orma lezi#nilor % micropapuloas, gigantG mor'ologia lezi#nilor % buloas F 'emoragic evol#*ie 2rticarie Ac#t % sub C sptm ni, #rticarie cronic 6 peste C sptm ni.

"I

"

+rticaria !ronic 6 9:L din totalul urticariilor , de 97 mai frecvent la >. *ncidena este mai crescut la 9E 6:E ani. +rticaria poate declana reacii emoionale importante. &a BE3 AEL din urticariile cronice e7ist o stare depresiv, de an7ietate, de aici i interesul administrrii antidepresoarelor triciclice. 0odificarea calitii vieii este n raport cu impactul urticariei/ pe imaginea bolnavului pe viaa cotidian pe performanele profesionale asupra vieii sociale # se7uale 2rticaria % diagno"tic di'eren*ial nepturi de insecte 6 e7ist punctul central de neptur eritemul polimorf 6 forma papuloas pemfigoidul bulos mastocitoza eritem inelar centrifug edemul palpebral din tric'ineloz

E,EM2L T2I-;E ,eprezint o varietate de urticarie , denumit i +rticarie Profund, deoarece edemul se produce n dermul profund i 'ipoderm. Apare la adulii tineri 6 9E39: ani , n special la >. !el ereditar debuteaz n copilrie. >actorul declanator este reacia de 'ipersensibilitate de tip *. Acest edem mai poate fi dat i de A*4= si de *-!A. &a pacienii care fac tratament cu *-!A apare edemul dup c teva sptm ni, luni sau c'iar ani de la tratament. &a fel i cu pacienii care iau A*4=, se poate declana un edem sau agrava. =e spune $ ac*i#nea in$ibitorie pe calea ciclo % o&igenazei 5 devierea metaboli"m#l#i Ac+ Ara$idonic pe calea lipo % o&igenazei 6 ar 'i mecani"m#l patogenic+ De aceea se recomand $ tratament A4)* 6 &-+!1),*-4- MMMM &eziunile din -demul R. sunt localizate la nivelul faciesului, doar boala poate interesa orice teritoriu. .ona afectat este intens edemaiat # infiltrat Pruritul lipsete &eziunile sunt parestezice # persistente 83 A zile 3ebr. a"tenie. lipotimie. $0A A>-!)A,-A 0+!1A=-&1, N +,2-4IH 0-D*!A&H 8. tulburri de deglutiie prin afectarea limbii # vlului 9. disfagie prin afectarea esofagului B. asfi7ie n edemul glotic A. dureri abdominale, vrsturi 6 prin afectarea *. -D-0+& R. D*A241=)*! D*>-,-4I*A& 'erpes, 'erpes zoster 6 leziunile de la nivelul pleoapelor stafilococii cutanate, erizipel tric'ineloz eczeme alergice edeme palpebrale din boli autoimune 6 &-=, =. =5ogren sindrom de (!= patologie sinusal

:B

2R0I1ARIILE 3I)I1E =timulul declanator este de natur fizic. Aceste urticarii reprezint 8EL din urticariile cronice , i cuprind/ a dermatogra'i"m#l a#tentic Apare dup 8:39E secunde de la frecarea tegumentului. Kn locul respectiv apare o leziune liniar eritemato 6edematoas. Pt a fi declarat patologic, el trebuie s fie e7agerat, iar da$ mai are i prurit, N dermatografism simptomatic. Dermatografismul mai poate fi/ 8. nt rziat 6 rspunsul iniial plete, i reapare la B3 C ', dup stimul, persist 9A3A< ' 9. intermediar 6 apare la BE minute dup stimulare, dispare la B3T ' Dermatografismul este de 97 mai frecvent la >, iar v rsta de debut este de 8:3 9: de ani. b #rticaria ntIrziat la pre"i#ne cca BEL din urticariile fizice apare la B3 89 ' dup presiune puternic zone a'ectateK tlpile dup mers, umerii dup purtarea unor greuti, fesele dup ezutul prelungit, m inile dup munc manual mai poate apare i d#p plon<are n ap de la ( 3 leziunile fiind pe zona de contact lezi#nile 6 pr#riginoa"e 5 d#reroa"e mai frecvent la " se poate acompania cu febr, cefalee, grea, lipotimie edem#l T#inEe ind#" de vibra*ii % este -,-D*)A, (AD). Apare la c teva minute de la e7punerea la vibraii (lucrri dentare, traumatisme, aparat de ras electric, picamer). #rticaria la 'rig ,eprezint 8: L din urticariile fizice. Aceast urticarie se clasific astfel/ >A0*&*A&H 6 transmitere AD D1"J4D*)H 8) Primar (idiopatic) 9) =ecundar 6 crioglobulinemii, 'emolizine la rece &eziunile sunt date de frig (dispar dup cca 8 ' de la nclzire) i de ingerarea alimentelor reci

c d

(buze). #rticaria de contact la cald -ste rar, i apare acolo unde s3a pus n contact cu surse de cldur (AE 6 A:D!) 6 este considerat urticarie genetic. >orm imediat 6 leziuni apar n : minute , dispar ntr3o or. Alimentele calde pot declana prurit. >orm familial nt rziat 6 apar la 8C3 8< ' i dureaz 89 69A ' ' #rticaria "olar -ste rar, de obicei este primitiv , dar poate fi dat i de un &-=, porfirie cutanat tardiv. &eziunile apar n c teva minte de la e7punerea la soare i dispar dup ce se ntrerupe e7punerea. Poate apare la toate v rstele , dar debuteaz mai mult n decadele B3A. poate fi nsoit de $0A. bron$o"pa"m. pierderea contien*ei. poate 'i invalidant n via*a cotidian. datorit impo"ibilit*ii de a evita "oarele+ Atinge mai ales >, razele care produc sunt +(A, +(", radiaii vizibile. g :8 #rticaria acvagen : e

Apare prin contactul cu apa, indiferent de temperatura acesteia. &eziunile sunt reprezentate de papule mici. $ #rticaria colinergic ,eprezint un 9:L din urticariile fizice, i este declanat de stimulii care cresc temperatura corpului 6 efort fizic, febr, baie cald, stress. "olnavul prezint micropap#le cIt gmalia de ac , cu 'alou eritematos, localizate pe trunc'i (n pelerin). Persist c teva minuteOp n la o or. Kn formele severe, apar ame*eli. ce'alee. bro$o"pa"m. gre*#ri. vr"t#ri. diaree+ Diagnosticul se pune pe ndrumarea pacientului sa fac ceva care s i creasc temperatura corpului (efort fizic). 7+ 8+ 9+ :+ ,iagno"tic#l 2rticariilor Alergice anamneza alergologic te"te c#tanate % pac' test, scrac' test, pric$ test, *D, probe de provocare % cutanat, digestiv, respiratorie, 3 sunt foarte riscante 6 se fac numai n spital te"te paraclinice eozinofilie scderea capacitii 'istamino 6 protectoare a serului creterea 'istaminei n urin # s nge creterea *g- serice =e testeaz i imunitatea umoral teste de precipitare n gel de 'emaglutinare pasiv 3 %AP fi7are a complementului 6 >A! ,A=) -&*=A

=e testeaz i imunitatea celular )ransformarea limfoblastic *n'ibarea migrrii macrofagelor # leucocitelor )estul de imuno aderen # imuno 6 fenotipare 0RA0AME-0 /#primarea 'actor#l#i declanator Admini"trarea de (in"taminice (P-,*)1&, !&1,>-41PA0*4H, ,10-,2A4, ?-)1)*>-4, !&A,*)*4- 6 are efect prelungit i nu este sedativ + Pentr# E,EM2L T2I-;E 7 1riz 0eninerea funciilor vitale Aport iv de -sterasine 6 8EEE 6 9EEE ui Fzi Acid )rane7amiU 6 8 69 g la A ' 8 Qntre*inere :A Danazol 6 :E3CEE mg Fzi D 8: zile :

! nd bolnavul este supus la ),A)A0-4) !%*,+,2*!A&, se adm Danazol CEE mgF zi , 8E zile nainte i B dup. Kn puseul ereditar de -dem R., nu s3a probat eficiena anti$i"taminicelor. adrenalinei. corticoizilor+ Kn #rticariile "evere % !1,)*.14*!- pe cale general. 0anifestri glotice # risc de asfi7ie 6 AD,-4A&*4H 0surile trebuie s fie prompte =upraveg'erea bolnavului p n la remisia complet a manifestrilor clinice. Kn funcie de forma urticariei, tratamentul este/ ,ermatogra'i"m Anti'istaminice Kmbrcminte larg -vitarea frecrii 2 la pre"i#ne - !-)*,*.*4- (Alerid)3 BE mg Fzi - !orticoizi AE mg Fzi - DAP=14H 6 :E 68EE mgFzi 2 la cald % anti'istaminice # bi calde pentru toleran 2 "olar )oleran prin +(A # anti%istaminice 6 eficacitate inconstant !loroc'in 6 rezultate inconstante Plasmaferez # P+(A 6 eficace >otoprotecie 2 ac#agen % anti'istaminice , P+(A, +(A 6 eficacitate inconstant 1olinergic % %idro7izin F ?etotifen Adrenergic % beta blocante 1ronic Anti %8, 9 ?etotifen %ipostamina Antileucotriene !olc'icin, %idro7iclorc'in Desensibilizri # plasmaferez # *2 , !iclosporin, 0)P, !iclofosfamid La 'rig % in'ibitori de leucotriene 6 !ipro%eptadin F penicilin, do7iciclin, danazol, dapson.

Cursul G E1)EME (,ermatit

:?

-ste un sindrom cutanat pruriginos, cu evoluie n puseuri, caracterizat prin urmtoarea succesiune, dar nu obligatorie/ eritem vezic#la*ie zem#ire cr#"ti'icare de"c#amare lic$eni'icare (forma cronic + &eziunea elementar caracteristic eczemei este (-.*!+&A =P142*1)*!H. =)AD**&- -!.-0-*/ -rtematos 6 eritem cu prurit # edem discret (eziculos 6 vezicule cu coninut seros, care cu timpul acoper placardul eritematos .emuire (e7udaie) 6 se rup veziculele i iau aspect de puuri !rustificare 6 uscarea e7udatului Descuamare 6 formarea de scuame detaabile, albe 6cenuii &ic'enificare !&A=*>*!A,- !&*4*!1 6 -(1&+)*(H Acut 6 debut brusc prin placarde eritematoase, cu limite imprecise, pe suprafaa crora apar vezicule. =ubacut 6 placarde eritematoase acoperite de cruste # scuame. !ronic 6 placarde eritematoase acoperite de scuame furfuracee F groase (eczem uscat).

JJJ Indi'erent de "tadi#l eczemei . bolnav#l are pr#rit i e&coria*ii+ O tr"t#r caracteri"tic a eczemei e"te tendin*a de di"eminare la di"tan* JJJ !&A=*>*!A,-A -)*1PA)12-4*!H -7ogen 6 prin iritaie (dermatita ortoergic), eczema de contact (alergic) -czeme mi7te (e7o F endogene) -czema constituional (dermatita atopic)

,ermatita prin irita*ie (,ermatita Ortoergic


Are $ etiologie , cea c'imic, este o dermatit profesional. 0anifestrile clinice depind de agentul iritant # de concentraia acestuia , durata de contact, factorii individuali locali. Kn forma acut 6 eritem. 'lictene. #neori necroze % contactul de acizi, baze, sruri concentrate. Kn forma cronic 6 teg#ment #"cat. 'i"#rat 6 petrol, gudron 'iul, detergeni anionici. Dermatita prin iritaie, forma acut, are urmtoarele partic#larit*iK &eziunile apar la scurt timp dup e7punere la toat lumea e7pus 0anifestrile clinice sunt cantonate la nivelul zonei de contact &eziunile pot fi reproduse prin efectuarea testelor cutanate , cu substana respectiv , n concentraia utilizat te'nologic

Profilactic, este necesar protecia fa de iritani, acolo unde nu este posibil eliminarea acestora. !remele pe baz de silicon sunt cele mai cunoscute. Dup terminarea lucrului, tegumentul trebuie splat corect cu spun supragras, apoi aplicaie de creme 'idratante.

Eczema de contact (alergic


-ste rezultatul 'ipersensibilizrii mediate celular (tip A). %ipersensibilizarea este dat de mai muli factori/ :" :

3actori climatici % temp, v nt, umiditate 0ran"pira*ii e&e"ive /e& 3 -ere"pectarea regim#l#i de igien % splarea pe m ini, pstrarea cureniei la locul de munc An#mite dermatoze % psoriazis, lic'en, atopia. Partic#larit*i eczem de contactK 7+ n# apare de la prima e&p#nere . 'iind nece"ar 3A)A ,E /E-/IBILI)ARE (= ! zile . care implic participarea cel#lelor Lang$er$an". lim'ocite 0. macro'age+ /e 'ormeaz comple&#l (apten % Protein 8+ d#p ree&p#nere . alergen#l e"te rec#no"c#t de Lim' 0 c# memorie. care proli'ereaz i prod#c citoEine ce recr#teaz cel#lele in'lamatorii+ ,#p 8!9 zile "e in"taleaz o er#p*ie pr#riginoa" ce con"t n eritem. vezic#le. #lterior zem#ire+ Er#p*ia e"te la loc#l de contac i la di"tan*+ 9+ apare n#mai la per"oanele c# ri"c de "en"ibilizare ,iagno"tic ,i'eren*ial

dermatita prin iritaie


Eczema de contact ,ermatita prin irita*ie 0a5oritatea =-4.AI*- D- A,=+,H 0argini nete 4u depete 4ecroz de epiderm 33 sau leziuni de iritaie 4umr mic se subieci, care i3au contact cu produsul P,+,*) 0argini 'rmi*ate Depete zona de contact =pongioz, e7ocitiz #

Epidemiologie /imptomatologie Lezi#ni c#tanate 0opogra'ie E&+ (i"to 0e"te epic#tane

erizipel edem T#inEe

/en"ibilizarea n medi# pro'e"ional "e 'ace la K cromai 6 ciment , piele tbcit nic'el 6 catarame, fermoare, unele bi5uterii cobalt 6 ciment , detergeni, vopsele cauciuc # mase plastice colorani medicamente

Eczema la co"metice se produce fie prin contact direct (pleoape 6 farduri, a7il 3 deodorant), fie purtat cu m na (eczema pleoapelor de la lacul de ung'ii) fie purtat prin aer (este n aer i se pune pe tegument). =3a mai descris o eczem luat de la partener. )-=)- -P*!+)A4- (=crac' )est) 6 presupun fi7area pe spatele bolnavului timp de A< de ' a nite benzi adezive cu rezervoare de Al pline cu antigene.

::

,eacia se citete la A< de ', dup o 5uma de or de la ndeprtarea materialului. ,ecitire la ;9 , respectiv TC de '. *nterpretare/ test negativ 6 piele aspect normal test pozitiv/ 8. # , prezena numai a -,*)-0+&+* 9. ##, prezena -,*)-0 # -D-0 i Fsau (-.*!+&B. ###, prezena -,*)-0 # (-.*!+&- # (-.*!+&- 6 "+&Pentru rezultatele >als 6 4egative , trebuie stopate nainte orice medicament care s influeneze testul. 0-)1D- D- P,-(-4I*automatizarea procesului de producie nlocuirea substanelor puternic alergizante , c nd este posibil evitarea contactului cu alergenul prin utilizarea de m nui, creme, filme siliconate respectarea msurilor de igien orientarea profesional

,ermatita prin irita*ie 5 eczema de contact (alergic % ,ERMA0O)E PRO3E/IO-ALE . cele mai 'recvente+

,ERMA0I0A A0OPI1C
Reprezint an"ambl#l mani'e"trilor c#tanate care apar la per"oanele c# a'ec*i#ni atopice (a"tm bronic. rinit alergic + U e&pre"ia c#tanat a "tat#"#l#i atopic+ Dermatita atopic este n str ns legtur cu astmul bronic, l poate precede sau succede. Apare n CEL din cazuri n prima copilrie, mai frecvent la ". !auze/ poluarea atmosferei 6 traficul intens de automobile acumularea de tot felul de alergene la domiciliu prin sc'imbri n modul de cuabitare3 acarieni, pisici, c ini tabacismul tinerelor mame aditivii nutriionali c'imici modificarea comportamentului alimentar 6 introducerea de alimente noi (fructe e7otice, ara'ide). E0IOPA0OGE-IE !am principala cauz este asocierea dintre predispoziia genetic # factorul imunologic. Predi"pozi*ia genetic CE 6 <EL din familii au antecedente atopice dermatita atopic 6 !, 88 U 6 receptor pt *g- i alta pe !, :U 3actor#l im#nologic :@ :

n DA sunt implicate 9 tipuri de celule prezentatoare de antigen (!PA) 6 cel#le Lang$er$an" 5 cel#lele dentritice epidermice in'lamatorii+ &a atopici, cele 9 tipuri de celule e7prim pe suprafa titruri ridicate de nite receptori (>c,8), cu nalt afinitate pentru *g-. ! nd alergenele se leag de comple7ul , 6 *g- => stimularea rspunsului imunitar prin &imf ). !reterea nivelului seric de *g- la <EL din lumea cu atopie -7punerea repetat la alergene care duce la apariia limf ) cu profil )%9 Producia e7cesiv de *g- i insuficiena de formare a *gA &a ora actual, manifestrile dermatitei atopice sunt consecinele at t sensibilizrii de tip umoral c t i celei de tip celular. MA-I3E/0CRI 1LI-I1E 8. D.A. a =+2A,+&+* # !1P*& 0*! (sub 9 ani) B3C luni leziuni 3 aspect eczematos, rou viu cu margini difuze, suprafa acoperit de vezicule, eroziuni , cruste frunte, obra5i, menton pe membre # trunc'i 6 plcile de eczem au aspect numular indiferent de aspectul clinic, pruritul este constant 9. D.A. a !1P*&+&+* P-=)- 9 A4* Apare de novo , sau $ urmare a celei precedente. *ntereseaz regiunile de fle7ie (plica cotului, fosa poplitee) , de aici i denumirea de -!.-0H >&-P+,A&H. Pacientul prezint placarde cu tendin la lic'enificare, pruriginoase. Puseurile sunt sezoniere 6 toamna # iarna. B. D.A. a AD+&)+&+* ;38E L din cazuri este 5uvenil 8E38: L 3 dup 8: ani : L 3 dup AE ani &ocalizarea este "imetric i intereseaz g tul, centura scapular, zonale fle7oare ale articulaiilor mari, dosul m inii. Predomin leziunile pruriginoase lic'enificate , ncon5urate de papule de diferite mrimi. +neori aspectul este de eczem numular. &eziunile dp dosul m inilor , retroauriculare, peribucale sunt cele mai rezistente la tratament. "olnavii cu dermatit atopic mai pot prezenta/ 7eroz cutanat $eratoz pilar eczem cronic a mameloanelor buze uscate pulpit fisurar tegumente palide dermatogra'i"m#l alb pigmentare periorbital pliu suplimentar la pleoapa inferioar

:J

,IAG-O/0I1 !,*)-,** D- D*A241=)*! 1riteriile l#i (& R 7+ MARORE a Pr#rit b Mor'ologia 5 topogra'ia lezi#nilor % lic'enificarea pliurilor la copii # afectarea feei # zonelor de e7tensie ale membrelor la nn # copii. c ,ermatoz cronic B recidivant d A(1 5 AP de atopie 8+ MI-ORE a Mani'e"tri partic#lare ale dermatitei =emne obiective 6 7eroz, dermatita m ini # picioare, ecezema mameloanelor, $eilita, eczema perifolicular =imptome 6 prurit agravat de transpiraie # intolerana la l n # solveni lipidici b Anomalii im#nologice % reacii cutanate de tip * # creterea *g- =erice # predispoziia la infecii cutanate c Anomalii '#nc*ionale o Paloare F eritem facial o !rize de sudoraie paro7istic o Dermatografism alb d Anomalii oc#lare i perioc#lare pigmentare periorbital pliu suplimentar la pleoapa inferioar ,IAG-O/0I12L U 9 MARORE 5 9 MI-ORE 1riteriile 2; SorEing Part> 7+ MARORE o ,ermatoz pr#riginoa" 8+ MI-ORE AP de eczem a pli#rilor "a# la nivel#l obra<ilor la copil "#b 7@ ani AP de a"tm. rinit I"toric de teg#ment &erotic n #ltim#l an ,IAG-O/0I1 U 7 MAROR 5 9 MI-ORE E6OL24IE Dermatita A este o afeciune cronic cu evol#*ie ond#lant &a sugar # copil mic poate fi declanat de infecii respiratorii # erupia dentar Pt toate v rstele stimulii (emoia, efort fizic, cldur) prurit violent N DA !ontactul cu l na sau solveni lipidici N agravare DA &a ;E L din DA la sugar # copil , la A3: ani leziunile >ormele severe persist la adult >A!)1,* D- P,141=)*! P,1=) ,eb#t precoce :

:>

Gravitatea 5 e&tinderea ,A n copilrie I"toric#l de ,A A"ocierea c# Rinita 5 A"tm 0itr#l ridicat de IgE 1OMPLI1A4II *nfecii bacteriene 6 stafilococ *nfecii virale, micotice -ritrodermizare =ensibilitate la medicamente ?eratocon5unctivita, cataract 0 RA0AM E -0

-!.-0- 6 ndeprtarea 'actor#l#i ca#zal e"te pt orice 'orm clinic 7+ local eritem, vezicule, zemuire 6 soluii antiseptice (4itrat de Ag, Permanganat de ?, Acid "oric), spraQ cu D! crustificare 6 D! creme descuamare 6 D! aciune medie lic'enificare 6 D! aciune mare 8+ general % anti %, tranc'ilizante, corticoizi n cure scurte (forme severe care nu au , la ). local) 9+ P26A % terapia % unele cazuri de eczem cr D-,0A)*)A A)1P*!H Re'acerea barierei c#tanate 1ombaterea in'lama*iei Remiterea pr#rit#l#i 0ratament#l "e adapteaz e&tinderii. "everit*ii 5 vec$imii lezi#nilor c#tanate 7+ 0opic D-,0A)1!1,)*!1*.* !el mai puin activ care controleaz simptomele Elocom. Advantan. Locoid Pot determina cataract # glaucom atunci c nd se administreaz la nivelul pleoapelor Poate determina nt rzierea creterii *4%*"*)1,* A* !A&!*4- 6 +,*4-* 6 Elidel crem (PIME1ROLIM2/ 7D % 8&Bzi A ? "ptmIni+ -01&*-4)-&- 3 pentru suprainfecie, uscciune cutanat, inflamaie, prurit. =e folosesc 6 Repair. Ato,erm % reduce 7eroza cutanat # scade prurit 8+ General Anti'istiminicele nu au rezultate prea bune , pt $ boala nu este din cauza %istaminei. Anti ' au mai mult rol sedativ P,-D4*=14+& 6 DA e7tins a adultului A4)" pe cale general 6 infecii importante, altfel se d doar 3#cidin :

:I

DA sever se d/ !*!&1=P1,*4H 6 A3: mgF$gcFzi D < spt , cu supraveg'ere a >. ,enale # )A A.A)%*1P,*4H, *4)-,>-,14 2A0A, *0+412&1"+&*4- A

9+ 3ototerapia ! a<#t la red#cerea cantit*ii de ,1 :+ Alte tratamente !limato3terapia Psi'oterapie

ERI0EM POLIMOR3
N sindrom cutaneo3 mucos, de etiologie multipl caracterizat printr3o erupie acut i autolimitat. &eziunile sunt eritemato 6 papuloase F veziculo 6 buloase. &ocalizarea este pe e7tremiti # mucoase (bucal). *ntereseaz persoanele de 8: 6 BE ani, apare mai frecvent vara # toamna.

Etiologie
-tiologie discutat, sunt incriminai mai muli factori/ *nfecii virale 6 'erpes, urlian, gripale, adenovirusuri, 'epatitice, (-" *nfecii cu mQcoplasme 6 mQcoplasma pneumonie *nfecii streptococice *nfecii micotice 0edicamente 6 A*4=, sulfamide "oli generale 6 &-=, boala !ro'n, limfoame, cancere

Mani'e"tri 1linice
"oala debuteaz prin mac#lo % pap#le roii nc'ise, de c iva mm diametru 333839 cm. Au aspect caracteristic ce !1!A,DH. Da$ n centru se formeaz o bul, iar la periferie o coroan de vezicule, aspectul este de tip %-,P-= *,*=. &ocalizarea de elecie este acral 6 m ini , picioare, antebrae, coate, genunc'i. -rupia este parestezic. >1,0- !&*4*! Eritem polimor' minor. 'orma pap#loa" % leziuni papuloase care dup 839 sptm ni las 'iperpigmentaie rezidual. Eritem polimor' minor. 'orma vezic#lo b#loa" 6 leziuni de tip 'erpes iris 6 :EL din cazuri sunt nsoite de bule la nivelul mucoaselor, apoi las eroziuni dureroase. ,! a bolii N 9 sptm ni. Eritem polimor' ma<or (/indrom /teven" Ro$n"on 8. :<L din cazuri 6 etiologie medicamentoas 9. 8:L din cazuri 6 etiologie infecioas B. restul nu se stie :+ deb#t c# "emne de in'ec*ie a 1R/V bolnav c# 'ebr 5 "tare general alterat+ :. intereseaz mucoasa bucal 6 leziuni care se rup i las eroziuni s nger nde, care se acoper de pseudo membrane H+ TEL din cazuri 6 apar leziuni oculare 6 con<#nctivit cataral B p#r#lent 5 Eeratit @B @

G+ alte intere"riK genitale 6 erozive (balanit, vulvit) cutanate 6 vezicule 6 bule, plci eritematoase, plci edematoase fanere 6 cderea ung'iilor # alopecie pulmonare 6 :EL renal, digestiv, miocardic &a evoluie favorabil 6 vindecare se face n B3C sptm ni. Kn cadrul sindromului =3@ 6 se moare din infecii, complicaii viscerale. /indrom#l L>ell % apare c nd leziunile cutanate intereseaz mai mult de BEL din = tegumentului. -ste de etiologie stafilococic F medicamentoas. =e moare de 01D=

0ratament
etiologic 6 cauza patogenic 6 corticoterapia sistemic , recomandat n formele veziculo3 buloas. Kn sindromul =3@ 6 corticoterapie # antb spectru larg, ,%-& # susinerea strii generale &ocal 6 antiseptice AcQclovir3 profila7ia recurenelor eritemului polimorf 'erpetic

Cursul Q BOLI ALE 4E/202L2I 1O-R2-10I6


L2P2/2L ERI0EMA0O/
L2P2/ ERI0EMA0O/ 1RO-I1 (c#tanat ,eprezint o form localizat de lupus eritematos cu evoluie cronic # pronostic benign. Afecteaz n special persoanele de BE3AE de ani. > sunt de 97 mai predispuse. -ste rar la copil. 0anifestrile cutanate/ >a 8. eritem 9. 'iper$eratoza punctat B. atrofia cicatriceal Pavilioane urec'ii =calp3 alopecie definitiv Decolteu ,ar, restul tegumentului Pleoapelor 3 "&->A,*)H 0ai frecvent este interesat pleoapa inferioar, n 8FB e7tern. Aici , lupusul este caracterizat prin eritem. $iperEeratoza p#nctat 5 atro'ia. care apare mai tIrzi#+ Apar i telan5ectazii. &eziunile sunt declanate si agravate de e7punerea la soare. "olnavul are senzaie de corpi strini intraocular, fotofobie, senzaie de arsur. @8 @

&eziunile de la nivelul capului # g tului N lupus eritematos cr localizat. &eziunile de dincolo de aceste regiuni N lupus eritematos cr diseminat. &upusul eritematos cr , poate afecta i mucoasele , n special la nivelul "+.-&1,. &upusul eritematos labial se caracterizeaz prin/ plci bine delimitate . albicioa"e c# centr#l atro'ic+ =e poate e7tinde pe partea cutanat a buzei => eritem. Eeratoz pilar. atro'ie+ &eziunile !+)A4A)- sunt reprezentate de plci eritematoa"e in'iltrative . bine delimitate+ Ele "#nt acoperite de /12AME n limb "e pi"ic ( dup ce se descuamez , pe partea dinspre piele , rm n nite prelungiri filiforme $ prul dp limba lu !ara( pisica *rinei Patrulescu) + Atro'ia cicatriceal apare tIrzi#+ >1,0- !&*4*!&- pur 6 scuama # cicatricea lipsesc &- tumidus 6 eritem # edem important &- cuperizic 6 predomin telangiectaziile &- 'iper$eratozic 6 unde scuma este groas i masc'eaz eritemul &- profund (paniculita lupic ) 6 infiltraie nodular care las cicatrici inestetice &eziuni eritemato 6 edematoase , localizate acral, agravate de frig i cu aspect de degertur. -ste mai frecvent la femei i deseori rezistent la tratament. D+PH -(1&+I*-/ &- cronic Discoid 6 leziunile sunt bine delimitate, eritemul , scuama # atrofia rm n nesc'imbate luni sau c'iar ani de zile. &- cronic !entrifug 6 localizare pe fa cu e7tindere la ambii obra5i. &eziunile sunt superficiale # predomin eritemul. D*A241=)*! -7amen clinic -7amen %P 8. epiderm atrofic 9. orizontalizarea interliniei dermo 3 epidermice *munofluorescen direct 3 evideniaz n pielea bolnav depozite de imunoglobuline # complement 6 "anda &upic. *g serice # complement # !*! # celule lupice # antc antinucleari # (=% # %&2 # -7am sumar de + 6 nu au valoare diagnostic. Anticorpii anti AD4 dc lipsesc, iar complementul are valori 4. @A D*A241=)*! D*>-,-4I*A& &upus )"! plan !arcinom "! superficial ,ozacee &eziuni din lic'enul plan ),A)A0-4) Local 8. D! cu poten mare sau medie, administrai c t mai precoce. @

8. 9. B. A. :.

9. Pimecrolimus (-lidel) 6rezultate ncura5atoare /i"temic Antimalarice de =intez 6 %*D,1P*!&1,1!%*4 6 9EE3AEE mgFzi D mai multe sptm ni. Dup remisie, se d o doz de ntreinere de 9EE mgFzi 9 luni. Knainte de nceperea tratamentului , se va face un e7amen oftalmologic , av nd n vedere riscul inducerii de leziuni oculare. )o7icitatea este mai mare pentru doze peste C,: mg F $gcFzi pentru 1% 6 !l 6 1c'ina. alte alternative 6 Dapsona 8EE mgFzi, retinoizii, )'alidomina 9EE mgFzi evitarea luminii # administrarea de "etacaroten 6 pentru efectul anti 6actinic. n sezonul cald 6se reia antimalaricele

/1LERO,ERMIA
/1LERO,ERMIA /I/0EMI1C -ste o form de sclerodermie caracterizat prin scleroz # infiltraie difuz tegumentar , cu evoluie cronic # agravare progresiv. )A"&1+ !&*4*! MA-I3E/0CRI 120A-A0E 7+ /indrom#l Ra>na#d Apare la T:L din cazuri De cele mai multe ori este manifestarea de debut Predomin la m ini , iar interesarea este simetric Declanat de frig Are B =)AD**/ /incopal % degete parestezice, albe, reciG dureaz c teva minute. A"'i&ic % degete dureroase, cianotice, reci Eritroz % degete parestezice, roii, calde 8+ /cleroza 1#tanat =e instaleaz progresiv i este precedat de mai multe crize de =. ,aQnaud. Kn funcie de e7tensia sclerozei cutanate avem/ a) =clerodactilia 6 scleroza nu depete nivelul art 0!> b) Acroscleroza 6 scleroza se e7tinde n m nu sau n ciorap i la faG aspect de icoan bizantin c) =cleroza cutanat difuz 6 scleroza afecteaz cca ntreaga suprafa cutanat 9+ 0elangec*azii 6 fa # e7tremiti. :+ 1alcinoza ,ermic 6 predomin la degete # gambe, cu aspect de noduli duri , vizibili sau numai palpabili. Prin eliminare dau natere la ulceraii cronice, dureroase. /indrom#l 1RE/0-C-$al$inoz sub$utanat& R-fenomen +aNnaud& E-dismotilitate esofagian& 's$leroda$tilie& (-telange$tazii =+ 0#lb#rri de pigmenta*ie % fa, dosul m inilor # torace posterior.

@?

H+ 2lcer#l /clerodermic % apare n 88L din sclerodermiile progresive, n fazele tardive ale bolii. Apare la ambele maleole, i este dureros. =e vindec ncet sub tratament imunosupresor. MA-I3E/0CRI EN0RA120A-A0E A'ectare dige"tiv % este cea mai frecvent i este reprezentat de scderea motilitii, atrofia mucoasei esofagiene, esofagit peptic ulcerativ. =e poate a5unge la =)-A)1,-- # !AS-!P*P,12,-=*(H. A'ectare renal % apare n fazele tardive ale bolii, este n :EL cauz de deces 6 proteinurie, retenie azotat , sau asocierea cu %)A. A'ectare p#lmonar % fibroz interstiial difuz *, constrictiv. Pe ,7 6plm ni n fagure de miere. A'ectare cardiac 8. tulburri de conducere 6 blocuri de diferite grade 9. endocardul este rar interesat B. pericardul 6 pericardite :+ bilan* cardiologic e"te indicat % e&am clinic. E;G. Ec$o. "cintigra'ie. RE1 (olter A'ectare m#"c#lo % aponevrotic % sindrom de !anal !arpian A'ectare o"teo ! artic#lar ! artralgii Qn '#nc*ie de deb#t#l i rapiditatea evol#*iei "clerozei. 'recven*a intere"rii vi"cerale i de modi'icrile im#nologice. "clerodermia "i"temic "e cla"i'ic a"t'elK 7+ LIMI0A0C Debut insidios *storic ndelungat de =. ,aQnaud -voluie benign *nciden redus a afectrii renale # respiratorii Aici intr sindromul !,-=) 8+ ,I32)C Debut mai rapid =cleroza cutanat avanseaz rapid # pro7imal Determinrile viscerale apar precoce == la copii/ Predomin la fete ( rsta medie 6 ;3< ani =. ,aQnaud mai puin frecvent 0anifestri osteo 6articulare frecvente Atingeri esofagiene mai rare D*A241=)*! 7+ a"pect#l clinic 8+ capilaro"copia pat#l#i #ng$ial ! rrirea capilarelor # apariia de megacapilare 9+ biop"ia c#tanat 6 se face de acolo de unde procesul scleros este evident :+ pt aparat#l dige"tiv ! manometrie e"o'agian. pa"a<#l baritat ( esofag n bag'et de sticl . e&amen coprologic =+ pt aparat#l re"pirator ! probele '#nc*ionale re"piratorii . RN H+ pt cardiova"c#lar % E;G. Ec$o @" @

G+ pt "i"tem#l o"o" % RN ?+ 6/(. 3. electro'oreza proteinelor "erice O+ a#toanticorpii anti 6 centromer 6 sunt # n ma5oritatea cazurilor de !,-=) G pronostic bun anti ,4P anti ==A F anti ==" 3sindrom =5ogren ),A)A0-4) 4u e7ist tratament care s vindece boala, ci doar s prelungeasc viaa bolnavului. 7+ im#no!mod#lator Prednison 6 B:3 AE mg F zi 6 nu se recomand la cei cu nefropatie 0)P # !iclofosfamid 6 amelioreaz funcia pulmonar *munosupresoarele 6 formele cu evoluie rapid >otoc'imioterapia e7tracorporeal # fototerapia 8+ va"oactiv 4ifedipina, Pento7ifilinul !aptopril, >ibrinolitice, ?etanserin, P2 , *loprost 6 =indrom ,aQnaud asociat cu == 9+ anti'ibrozant D 6 Penicilina 6 p n la TEE mg Fzi !olc'icina 6 8,: mg F zi (itamina Protecie de frig /1LERO,ERMIA LO1ALI)A0C -ste forma de sclerodermie care antinge teritorii limitate ale tegumentului (esutul subcutan # muc'ii subiaceni). -# prezint 'enomen Ra>na#d 5 acro"cleroz 5 intere"are vi"ceral+ =clerodermia &ocalizat cuprinde/ 7+ mor'eea n plci Debuteaz prin plci rotund 6 ovalare roz 6 liliac'ii. Pe msur ce se e7tind, tegumentul acestora devine infiltrat # scleros cu suprafa neted # strlucitoare, de culoare galben ceroas. Kn timp plcile se deprim datorit atrofiei. De multe ori are aspect de plac de "clerodermie centru atrofic zon mi5locie scleroas periferie eritematoas c'enar rou 6 liliac'iu , edematos. >aza activ dureaz B 6 : ani. Kn regiunile afectate, lipsesc firele de pr, secreia sebacee # sudoral ),A)A0-4) local 8. D! poteni 9. ionizri cu %ialuronidaz B. ultrasunete general @: @

a) b) c) d) e) f) g)

corticoizi D 6 Penicil3amin Antimalarice !olc'icin (it *nf, imunosupresoare, retinoizi P+(A terapia # plasmafereza 6 utile la unii bolnavi.

,ERMA0OMIO)I0A
-ste o miopatie care poate apare at t n copilrie c t i la :E de ani. 0A4*>-=)H,*&- !&*4*!Mani'e"tri c#tanate =unt cele care apar primele. Eritem edemato" care intereseaz regiunile descoperite/ fa (n o$elari)# decolteu. Pe coate, genunc'i, deasupra articulaiilor interfalangiene i metacarpofalangiene 6 benzi eritemo % edematoa"e % =@D caz#ri+ )ot $ leziuni cutanate sunt i plcile poiEilodermice (eritem # atrofie # telan5ectazii # 'ipo F 'iperpigmentri % dispuse laterocervical # decolteu+ 1alcinoza c#tanat apare la 8: L la adult i la :EL la copil. Mani'e"trile m#"c#lare *ntereseaz centurile 6 scapulare # pelvine *ntereseaz muc'ii g tului # paravertebrali A"tenie marcat. d#rerea ma"ei m#"c#lare n mod "pontan "i la pre"i#ne ,i'ic#ltate la #rcat#l "crilor. ridicarea dp "ca#n. la men*inerea mIinilor dea"#pra cap#l#i Pot apare i tulburri respiratorii # de deglutiie , prin interesarea musculaturii respective. 0asele musculare iniial sunt pstoase, apoi devenind scleroase # cu atrofie ,1) normale /emnele generale 5 vi"cerale =tare general alterat "olnav ta'icardic =cdere n 2 impresionant A. !A,D*A!H 6 tulb de ritm # conducere # *!! A. P+&014A,H 6 fibroz pulmonar interstiial difuz La copil Pronostic bun Purpura , leziunile necrotice i riscul renal sunt n raport cu 'istopatogenia vascular )rece frecvent n forma cronic 6 nt rziere n cretere !alcinoz 6 :EL

@@

-PP&1,H,* PA,A!&*4*! 1itoliza m#"c#lar % creterea &D% # !P? Electromiograma % scderea duratei # amplitudinii unitii motorii. Biop"ia m#"c#lar ! omogenizarea # tergerea fibrelor striate # nmulirea i centralizarea nucleilor ME 1apilaro"copia ! megacapilare E&plorri pentr# eval#area e&ten"iei bolii % ,7, probe ventilatorii, -?2 Alte inve"tiga*ii 6 (=% crescutG %&2 6 leucocitozG electroforeza proteinelorG D*A241=)*! Pozitiv Astenie muscular progresiv # simetric !reterea enzimelor musculare 0odificri electromiografice pt D*A2 # 33A criterii, pentru cel de probab B "iopsie muscular specific Afectare cutanat ,i'eren*ial % mioze virale # bacteriene, D0P, miopatii de origine metabolic # endocrin # medicamentoas , 0iastenie. ),A)A0-4) 1OR0I1O0ERAPIE GE-ERALC % 7 %8 mg BEgcBzi IM2-O/2PRE/OARE % doze mari a) 0)P3 9:3BE mgF; zile b) Azatioprin 6 8,: B mgF $gcF zi PLAMA3ERE)C IG iv Repa#" la pat. 'otoprotec*ie. Einetoterapie

POR3IRIA 120A-A0C 0AR,I6C


,e'ect enzimatic % #ropor'irinogen ,1! aza 0ip#l I % 'orma "poradic 0ip#l II % 'orma 'amilial 0ip#l III % por'iria $epato % eritro %poietic

3ORMA /PORA,I1C
Brba*i pe"te :@ de ani. con"#matori de alcool. la care "e mai a"ociaz i o $epatit cr+ 3actoriK Alcool 0edicamente @J @

%idrocarburi 6 'e7a3cloro3benzenul Pb, =t, Ar *nfecii cu interesare 'epatic inclusiv infecia cu %*( Mani'e"tri clinice &eziunile cutanate apar pe zonele descoperite i cuprind/ B#le "eroa"e B "angvinolente 5 erozi#ni % care intereseaz dosul m inilor # faa. Acestea se dezvolt dup e7punere la soare sau dup mici traumatisme. -rupia buloas are inciden ma7im n lunile august 6 septembrie. 1icatrici atro'ice 5 microc$i"t#ri cornoa"e (iperpigmentare br#n 5 $ipertricoz malar 0eg#mentele 'oto % e&p#"e Pacient#l mai poate prezenta iK Anomalii ung'iale primare F secundare *nteresri oculare datorit fotosensibilitii e7agerate %epatomegalie cu perturbarea funciilor 'epatice +rini 'ipercrome n puseu ,iagno"tic P1.*)*( !reterea uroporfirinelor urinare >luorescena urinilor la lampa Vood -7amen %P 6 bule subepidermice, cu papile dermice proeminente n planeul acestora =ideremie crescut *nvestigaiile 'epatice 6 'epatit cronic, ciroz, cancer 'epatic 2licemia 3 D. D*>-,-4I*A& 6 celelalte tipuri de porfirii # alte maladii buloase, fotodermatoze 0ratament 4on Alcool , non medicamente 'epatoto7ice 4on e7puneri la soare G >otoprotecie ,egim igienico 6 dietetic de protecie 'epatic = ngerare 6 9:E ml F edin sptm nal n prima lun , apoi de 97 Flun timp de 93 B luni , cu supraveg'ere a %b, =ideremiei # porfirinelor urinare. 1loroc$in % 78= mg de 8& B "pt Medica*ie $epatotro' % A/PA0O3OR0 % oarecare #tilitate Pla"ma'ereza 5 alcalinizarea #rinei %rar

3ORMA 3AMILIALC
@> =e transmite AD >emei # copii -7presie ma5or a manifestrilor cutanate >icatul nu este interesat &ipsesc tulburrile metabolismului >e @

Cursul 18 ,ERMA0O)E A20OIM2-E (,AI


DA* 6 grup 'eterogen de afeciuni, unele e7trem de grave, cu etiopatogenie variat, caracteristice prin aceeai leziune elementar 6 "+&A (>&*!)-4A).

PEM3IG2/2L 62LGAR
N reprezint forma de pemfigus cea mai grav i cea mai des nt lnit. Apare la persoanele n v rst (AE3 CE ani) i intereseaz ambele se7e. &a copii apare rar, i atunci cam pe la 89 ani. E0IOPA0OGE-IE ,esponsabilitatea autoanticorpilor de tip *g2 (8, A) >actorii declanatori sunt/ 8. arsurile 6 dup arsur apar la 8: 6 BE de zile autoanticorpii antisubstan intercelular, pemfigusul apare la c teva luni sau un an de la arsurG 9. radiaiile ionizante 6 apare la 9 sptm ni, la locul iradieriiG B. e7punerea la +( A. infecii 6 virus 'erpes < *mplicarea factorului genetic n pemfigus 6 grupe %&A MA-I3E/0CRI 1LI-I1E Debutul este insidios i intereseaz suprafaa cutaneo 6 mucoas. De cele mai multe cazuri leziunile apar la nivelul m#coa"elor+ *niial intereseaz mucoasa bucal 6 erozi#ni b#cale d#reroa"e. trenante. greit diagnosticate. -le sunt confundate cu afeciuni 1,& sau =tomatologice. Dup traumatismele din timpul masticaiei, => nite b#le e'emere . care la" erozi#ni 5 g#lera epidermic la peri'erie+ Aceste leziuni sunt localizate pe mucoasa 5ugal, palat, gingii. Alteori intere"eaz m#coa"a vaginal+ &eziunile dp teg#ment sunt precedate cu mult de leziunile dp mucoase i sunt date de/ er#p*ie b#loa" monomor'+ "ulele se dezvolt n piele sntoas. =unt de talie mare, flasce, coninut iniial serocitrin , apoi purulent. Kn lipsa tratamentului, ele au tendin de generalizare. =e rup, se acoper de cruste, iar dup vindecare las pete 'ipercrome. +n semn important pentru diagnostic, e"te "emn#l -icol"E>. (prod#cerea de noi b#le . prin aplicarea #nei pre"i#ni moderate pe teg#ment#l bolnav#l#i % E6I,E-4IEREA 3RAGILI0C4II 0EG2ME-0ARE. +ng'iile sunt distrofice, cu discromii, 'ematoame filiforme. E6OL24IE

@I

Kn lipsa tratamentului, starea general se altereaz, bolnavul devine febril, are tulburri digestive i se instaleaz cae7ia. >r tratament, bolnavul moare n :3C luni , datorit complicaiilor. Prognosticul depinde de rspunsul bolnavului la !) # complicaiile aprute. !omplicaii/ *nfecii locale F sistemice Dezec'ilibre %-& Anemie !reterea incidenei dezvoltrii unei leucemii sau unui limfom la cei ce folesescimunosupresoare !ae7ie ,IAG-O/0I12L PO)I0I6 A"pect#l clinic 1itodiagno"tic#l 0zancE 6 evidenierea celulelor ancantolitice n produsul raclatdp fundul unei eroziuni prin coloraie 2iemsa E&amen#l (P 6 evideniaz bula suprabazal cu celule acantolitice Im#no'l#ore"cen*a direct 6 prezena *g2, aspectul de reea Im#no'lore"cen*a indirect 6 autoanticorpii circulani de *g2 6/( cre"c#t. Le#cocitoz. anemie $ipocrom. (ipo 1a. -a. (iper ;. -8 (ipoproteinemie (creterea al'a 8 5 gama glob#linele ,IAG-O/0I1 ,I3ERE-4IAL Pem'ig#"#l benigne ereditar (aile> % (aile>+ 8. debut la 8: 69: de ani 9. buc'ete de vezicule 6 bule pe piele sntoas F fond eritematos B. leziuni pruriginoase A. apare pe prile laterale ale g tului, regiunea a7ilar, ing'inal :. crustele simuleaz o eczem /indrom#l L>ell este cauzat de medicamente la adult, iar la sugar # nn de stafilococ stare general alterat leziunile cutanate 6 eritem difuz F macule rotunde semnul 4icols$Q # interesarea mucoaselor este constant # intens afectarea visceral 6 semn de gravitate 0RA0AME-02L corticoterapie general % P,-D4*=14 6 83B mg F$gcFzi F 0-)*&P,-D4*=1&14 6 8:3 9E mgF$gcFzi D B zile im#no"#pre"oare 6 A.A)*1P,*4H 6 8EE38:E mgFzi, !*!&1>1=>A0*DH 6 8EE 6 9EE mgFzi, 0)P 6 9:3 :E mg F ; zile pla"ma'erez im#noglob#line iv % AEE mgF $gcFzi D : zile im#nomod#latoare c# anticorpi monoclonali % ,*)+P*0A" 6 B;: mgF m9 =c F ; zile D A spt

8. 9. B. A. :. C.

JB

&1!A& toaleta bulelor 6 topice sicative # antiseptice unguente cu antibiotice regim alimentar 6 bogat n !a, vitamine, sruri minerale

PEM3IGOI,2L B2LO/
-ste o dermatoz buloas subepidermic care afecteaz persoanele trecute de CE de ani. -ste caracterizat prin prezena de b#le mari n ten"i#ne 5 prezen*a a#toanticorpilor . care au $ ine 9 antigene de la nivelul 'emidesmozomilor. PA0OGE-IE Iinta autoanticorpilor N 'emidesmozomii. &a 5umtate din bolnavi avem o cretere de *g- serice totale. >actori precum ,adiaiile +(, ionizante traumatismele pot induce un pemfigoid localizat333generalizat. =3au semnalat i cazuri n care boala este indus de medicamente precum/ di#retice. analgetice. antibiotice. . captopril. "r#ri de a#r+ =tudii au artat $ cel mai frecvent incriminate sunt/ diureticele # neurolepticele. Kn unele cazuri este boal paraneoplazic. =3a gsit i o predispoziie genetic 6 %&A D,:. afeciunea poate coe7ista i cu anemie pernicinoa". artrit re#matoid. "cleroz m#ltipl. vitiligo. ,). lic$en plan+ MA-I3E/0CRI 1LI-I1E Prezena de b#le mari . n ten"i#ne. pe plci eritematoase F eritemato 6 edematoase F piele normal. =unt localizate simetric pe prile de fle7ie ale membrelor, torace, abdomen. !oninutul este clar sau 'emoragic. Kn evoluie se formeaz eroziuni, cruste sau pete 'ipercrome. Pruritul este frecvent i precede instalarea erupiei. 0ucoasa bucal este interesat n 8FB din cazuri. ,IAG-O/0I1 a"pect clinic "#ge"tiv 6 bulele nu se e7tind periferic i au tendin spontan la epitelizare e&amen (P 6 bula este subepidermic, lipsete acantoliza citodiagno"tic#l 0zancE 6 e7cluderea penfigusului im#no'l#ore"cen*a direct 6 pozitiv at t n pielea lezat c t i n cea nelezat im#no'l#ore"cen*a indirect im#noprecipitare 5 im#noblotiing PRO-O/0I1 teren 6 alterarea strii generale, antecedente de coronaropatie titrul anticorpilor serici anti "PA29 eozinofilia periferic 0RA0AME-0 J8 J

corticoterapia sistemic 6 P,-D4*=14 AE mgF zi imunosupresoare 6 *0+,A4 6 8EE mg Fzi plasmaferez 3 eficient

,ERMA0I0A (ERPE0I3ORMC (BOALA ,2(RI-G BRO1T


-ste o afeciune rar care apare la persoanele de 9E 6 AE de ani, caracteristic prin er#p*ie c#tanat polimor'. "imetric. pe zonele de e&ten"ie. inten" pririginoa" 5 E-0EROPA0IE ,A0C ,E GL20E-+ Predomin la rasa alb. PA0OGE-IE Predispoziia genetic este susinut de frecvena crescut a antigenelor %&A "<, %&A dB, %&A DR V9. 4atura autoimun este sugerat de/ prezena depozitelor granulare de *gA n v rful papilelor dermice identificarea anticorpilor antigliadin, antireticulin , antiendomisium =e spune $ gliadina (fraciune a glutenului), s3ar fi7a n derm, induc nd o to7icitate limfocitar , fie o activitate a complementului, cu eliberarea de factori c'imiotactici i de enzime capabile s distrug dermul papilar. 2lutenul determin o enteropatie 5e5unal cu producie crescut de anticorpi antigliadin (*gA), care reacioneaz ncruciat cu reticulina. Aceti anticorpi a5ung la piele i se fi7eaz la nivelul dermului papilar pe microfibrilele de reticulin care ancoreaz membrana bazal. &a acest nivel , anticorpii *gA activeaz complementul , care elibereaz factori c'emotactici , care declaneaz reacia inflamatorie , responsabil de producerea de bule. MA-I3E/0CRI 1LI-I1E "oala debuteaz prin prurit sau senzaie de arsur. Dup aceasta apare er#p*ia polimor' . 'ormat din lezi#ni eritematoa"eB pap#loa"e de tip #rticarian. pe care "e dezvolt vezic#lo %b#le gr#pate n b#c$ete B izolate+ *ntereseaz coatele, genunc'ii, fesele, umerii, regiunea sacrat. "oala este agravat de dieta bogat n ioduri # gluten (fructe de mare) # medicamente care conin 'alogeni. ,IAG-O/0I1 aspectul clinic 6 poate fi neltor e7amenul %P 6 prezena n v rful papilelor dermice a unor microabcese formate din neutrofile 6 denumite microabcesele papilare Pierrard Dupont. !itodiagnosticul )zanc$ 6 prezena de eozinofile n lic'idul din bule. *munoflorescena direct # indirect # electronic )estul @adasso'n 6 sensibilitatea la iod -7amenul coprologic -videnierea steatoreei Anemie 'ipogrom F megaloblastic %ipocloremie , 'ipoproteinemie *g0 sczute, *gA crescute JA J

0RA0AME-0 2-4-,A& DAP=14A 6 8EE 6 9EE mgF zi 6 in'ib activarea cii interne a complementului. Doza de ntreinere fiind de 9: mg F; zile. Pe parcursul ) se va controla %&2 i bilirubinemia seric =+&>AD*,*P*4A 6838,: g Fzi 6 la cei cu intoleran la Dapson )ratament simptomatic # patogenic 3anti'istaminice, triferment, glubifer, vit "89 ,egim dietetic fr gluten &1!A& =oluii antiseptice neiritante =parQ F creme cu D!

Cursul 11 P/ORIA)I/
N dermatoz inflamatororie cronic , caracterizat prin 'iperproliferarea $eratinocitelor. "oala intereseaz 9L din populaie, ceea ce reprezint cca CE milioane de locuitori. Apare la orice se7 i orice v rst. Predomin decada a treia de via, mai frecvent n zona temperat # nordic.

Etiopatogenie

Predi"pozi*ia genetic =unt 9 tipuri de psoriazis / 8. familial 6 se instaleaz precoce sub AE de ani, evoluie mai grav, severitate mare cu c t v rsta este mai mic 9. sporadic 6 debuteaz tardiv 6 peste AE de ani , cu severitate grav da$ debuteaz tardiv In'ec*iile bacteriene % din sfera 1,& In'ec*ii virale % (I6 7 5 (P6 In'ec*ia c# p>tiro"por#m ovale % aceast infecie la nivelul pielii proase a capului 6 factor declanator F de ntreinere. Medicamente % beta blocante, sruri de &i, antimalarice se sintez. 0ra#mati"me 3actori p"i$ogeni % ocurile emotive pot agrava Al*i 'actori % in5uria actinic # alcool # fumat # tulburri endocrine O mare importan* "e da# mecani"melor im#nologice . date de implicarea lim'ocitelor 0

1,:5+

Ace"t l#cr# poate 'i "#"*in#t deK Poate apare o infiltrare precoce a dermului cu limf !DA# 1binerea rezultatelor favorabile prin tratamentul psoriazisului cu anticorpi anti !DA Declanarea F vindecarea Psoriazisului dup un transplant de mduv osoas

Mani'e"tri 1linice % P/ORIA)I/2L 62LGAR


Acesta reprezint peste 9FB din cazurile de psoriazis i apare clinic prin / plci eritemato % "c#amoa"e bine delimitate , care n general asimptomatice. +nii pacieni prezint doar prurit local. =cuama este stratificat, are grosime variabil , este alb 6sidefie i se detaeaz uor. J? J

/emnele de diagno"tic "#ntK =emnul petei de spermanet 6 dung alb pe linia de grata5 a plcii ,oua s nger nd(=emnul Auspitz) 6 apariia unei picturi izolate de s nge , dup ndeprtarea complet a scuamei. =emnul ?obner 6 apariia de leziuni de psoriazis dup ; 68A zile pe zonele traumatizate. &eziunile de psoriazis sunt dispuse preferenial i simetric pe zonele de e7tensie. Qn '#nc*ie de localizare avemK P"oriazi"#l pielii cap#l#i % leziuni eritemato 6 scuamoase. Prurit mai frecvent. P"oriazi"#l 'e*ei % rar, este agravat de e7punerea la soare, poate fi confundat cu egzematide seboreice. P"oriazi"#l pli#rilor 6 apare la nivelul pliurilor ing'ino 6 crurale, a7ilare, retroauriculare, sau interfesier. P"oriazi"#l palmo % plantar % leziuni inestetice i greu de tratat P"oriazi"#l m#coa"elor 8. limba geografic 9. limba plicaturat B. eritem circinat A. psoriazisul ung'iilor atingerea matricei 6 ung'ii n degetar atingerea patului ung'ial ,#p 'orma i dimen"i#nile lezi#nilor. p"oriazi"#l poate 'iK p"oriazi" p#nctat % leziunile scuamoase sunt milimetrice p"oriazi" 'olic#lar % leziunile sunt sub form de papule foliculare eritemato 6 scuamoase cu diametrul de 93A m. =unt 9 tipuri/ tipul adultului 6apare la > i tipul 5uvenil p"oriazi" n pict#r (g#tat % apare mai ales la femei # tineri, este localizat pe trunc'i p"oriazi" nevoid 3 rar p"oriazi" n#m#lar % leziuni rotund 3ovalare p"oriazi" circinat('ig#rat p"oriazi" n plci i placarde p"oriazi" #niver"al % tegumentul este aproape n ntregime afectat. 3orme PAR0I12LARE ,E P/ORIA)I/K p"oriazi" 'oto % "en"ibil "ebo % p"oriazi" p"oriazi"#l la per"oanele c# in'ec*ie (I6 p"oriazi"#l egzemato" p"oriazi"#l la capil 3orme Evol#tive de P"oriazi"K p"oriazi" "tabil. cronic % plcile sunt persistente acoperite de scuame groaseG p"oriazi" er#ptiv 6 apariie brusc de leziuni multiple de psoriazisG p"oriazi" in"tabil 6 form de boal fluctuant cu evoluie imoprevizibil. Kn cadrul acestei >1,0intr i P=1,*A.*=+& -P+DA)*( , care cuprinde nite forme grave de boal ce afecteaz starea general # capacitatea de munc. Acesta este format din/ 8. P=1,*A.*=+& -,*),1D-,0*! J

J"

=tare general variabil alterat >ebril )egumentele sunt eritematoase, scuamoase, infiltrate, uneori e7udative &imfadenopatie # atingeri ale fanarelor Pruritul este generalizat # intens Pacientul este des'idratat cu pierderi mari de proteine # e7punere la infecii

9. P=1,*A.*=+& P+=)+&1= -ste caracterizat prin prezena pustulelor nefoliculare, sterile , care au $ substrat AP 6 acumularea de neutrofile n epiderm. P"oriazi"#l p#"t#lo" generalizat grav Debut brutal cu alterarea strii generale >ebr peste AED! >A!)1,* 6 infecii, tratamente locale iritante, medicamente, ntreruperea !) Pustulele sunt inzolate Poate fi i interesare a mucoaselor Prul cade n 93B luni de la debut Knlipsa tratamentului avem D-!-= P#"t#loza e&antematic gravidic U impetigo $erpeti'orm+ -ste o form particular de psoriazis pustulos Apare n timpul sarcinii ,isc vital pentru paciente 6 d insuficien cardiac F renal &a copil 6 anomalii fetale , prematuritate, mortinatalitate !auz necunoscut "oala debuteaz n ultimul trimestru de sarcin , fiind vorba de primigeste Apar plci eritematoase cu pustule la nivelul pliurilor mari -7amenul %P 6 pustule spongiforme ?ogo5 =indrom biologic inflamator 6 (=% crescut, &eucocitoz )ratamentul const n ,%-&, supliment proteic, A4)", !) B. P=1,*A.*=+& A,),1PA)*! /e mai n#mete i artrit p"oriazic B re#mati"m#l p"oriazic De cele mai multe ori, manifestrile cutanate preced pe cele articulare Aici psoriazisul are o evoluie mai grav >1,0- !&*4*!8. oligoatrita asimetric 6 art *> # sinovit 6 degete n c rnciori 9. atingerile *>D 6 atingeri i ung'iale constante # severe B. psoriazis atropatic de tip mutilant 6 degetele sunt scurtate datorit osteolizei severe # telescoprii secundarre A. poliatrita simetric seronegativ 6 este mai frecvent la femei :. forma a7ial 6 care intereseaz !( A)*42-,*&- ,A%*D*-48. afectare ra'idian izolat 6 afecteaz mai mult " 9. mi7t afectarea pe se7e este egal >A!)1,* de pronostic 6 v rsta sub 9E de ani, se7ul >, debutul acut, caracterul simetric ,73 util pentru diagnostic J

J:

,iagno"tic#l 5
Aspectul clinic, care de obicei este sugestiv -7amenul 'istopatologic 8. epiderm ngroat 9. stratul granulos este discontinuu sau lipsete B. malpig'ianul suprapapilar este subire A. papilele dermice sunt nalte i conin capilare dilatate 0anifestri cardiovasculare, oculare, 2*

0ratament
Are $ obiectiv ameliorarea calitatea vieii bolnavului. ,-2*0 *2*-4*!1 6 D*-)-)*! ,eec'ilibrare psi'ic a bolnavului ,educerea ncrcturii emoionale, evitarea stressului Diet srac n triptofan 6 administrare de carne de curcan # ulei de pete &a obezi 6 regim 'ipocaloric &a diabetici 6 'ipoglucidic 4on alcool , non fumat ),A)A0-4) &1!A& 7+ ;ERA0OLI0I1E % acid salicilic # uree , n unguent 8+ G2,ROA-E 9+ ,1 % se folosesc pentru decaparea leziunilor. =e utilizeaz cei cu aciune puternic, iar $ tratament de ntreinere se folosesc cei cu putere slab sau medie. :+ ,ERI6A4I ,E LA 6I0AMI-A ,9 % !A&!*P1),*1& 6 aciune imunoreglatoare. -ste sub form de crem, loiune sau pomad. 7+ ),A)A0-4) =*=)-0*! M0N % 8: 69: mg F; zile. =e recomand n psoriazisul eritrodermic, pustulos, artropatic. -fecte adverse 'ematologice , 'epatice, digestive, pulmonare !ontraindicat cand avem %b mai mic de 8E, ) mai puine de 8EE.EEE FmmB, &eucocite mai puin de BEEEFmmB Alte contraindicaii la pacienii cu perturbri ale funciei renale, 'epatice, alcoolism cr 1I1LO/PORI-C % 9,: 6 : mgF$gcFzi RE0I-OI)I % A!*),-)*4+& 6 E,: 68 mg F $gcFzi -fecte adverse 6 uscciunea mucoaselor, alopecie, modificri s$eletice, tulb ale metabolismului lipidic !ontraindicat la bolnavii sub 8C ani )imp de 9 ani at t femeia cat i brbatul nu au voie s fac copii

8+ 9+

LI1(E- PLA-ste o dermatoz in'lamatorie. pap#loa". pr#riginoa" i pigmentogen, care intereseaz v rsta adult. Poate afecta ambele se7e.

J@

Etiopatogenie
7+ mecani"me im#nologice cel#lar cretera nr celulelor lang'er'ans n epiderm infiltrat format din limfocite # 'istiocite 8+ 'actor in'ec*io" % infecii cu (%! 9+ predi"pozi*ie genetic :+ 'actor#l ne#rop"i$ic =+ medicamente % antimalarice, sruri de aur, diuretice H+ 'actor metabolic % asocierea cu D.

0ablo# 1linic
Afeciunea intereseaz pielea, mucoasele i ung'iile. "olnavul prezint e&antem pap#lo". inten" pr#rigino" care apare pe/ faa anterioar a m inilor # antebraelor, regiunea lombar, regiunea maleolar # zona genital la ". Papulele din lic'en sunt roii liliac'ii, rotunde sau poligonale care lucesc ntr3o anumit incidena a luminii. &eziunile sunt dispuse liniar 6 semnul ?obner. &ic'enul intereseaz i mucoasele (bucal, 5ugal, genital), dar i ung'iile >orme particulare de lic'en/ inelar3 intereseaz zona genital # pliurile verucos , 'ipertrofic 6 gambe, unde apar i tulburri venoase psoriaziform atrofic scleros 6 greu de difereniat de o morfee eroziv 6 form sever , este localizat pe mucoase # e7tremiti folicular 6 femei AE 6:E ani

,iagno"tic#l 5
modi'icri $i"topatologice 'iper$eratoz orto$eratozic compact 'ipergranuloz inegal papile dermice dilatate n cupol

0ratament
D! P+(A Prednison 6 CE3<E mgFzi D 8E38A zile ,etinoizi 6lic'enul sever !iclosporin 6 formele grave %idro7i 6!l 6c'in 6 lic'en actinic

I1(0IO)A 62LGARC
-ste cea mai frecvent form de isc'tioz, transmis AD. &eziunile sunt instalate n primul sau al **3lea an de via.

JJ

-le de accentueaz progresiv p n la adolescen. =cuamele sunt asemntoare solzilor de pete. "oala se amelioreaz la transpiraie abundent. )ratamentul se face cu emoliente, $eratolitice. >oarte important este sfatul genetic.

BOALA ,ARIER
Apare n 5urul v rstei de 8: ani i se transmite AD. "oala este agravat de soare, iar anestezicele locale # carbonatul de litiu pot avea efect declanator. )abloul clinic este reprezentat de/ Pap#le Eeratozice 'olic#lare 6ezic#le Placarde cr#"toa"e % de c#loarea br#n i #rIt miro"itoare Afecteaz ung'iile dar i mucoasele. Diagnosticul pozitiv se pune de e7amen %P, clinic. )ratamentul *sotretinoin 6 839 mgF$gcFzi F Acitetrin 6E,: mgF$gcFzi !iclosporin B mgF$gcFzi 3pt cei cu , la ,etinoizi

BO0RIOMI1OM2L (Gran#lom#l Piogenic


)umoare angiomatoas moale -ste 'emisfertic cu diametru de E,: 6 8,: cm Are culoare roie i s ngereaz uor Apare la nivelul degetelor, antebraelor, feei Diagnostic diferenial 6 sarcomul $aposi # 'emangiomul microvenular, tumorile arterio 6 venoase ),A)A0-4) 6 electrocuagulare, lase, e7cizie c'irurgical

Cursul 12 ;ERA0O)E /OLARE (A10I-I1E


Precanceroz cu frecven crescut Apare mai frecvent la agricultori, pescari 6 peste :E de ani, e7pui mult timp la soare Apare mai mult la cei blonzi i rocai Plc#*e Eeratozice glb#i %br#ne de @.= %7.= cm . care apar pe zonele fotoe7puse. ,epozit#l Eeratozic e"te #"cat. a"pr# la palpare i aderent+ &a e7amenul %P se poate evidenia mai multe forme clinice # i trecerea lui n carcinom =! Profila7ie 6 fotoprotecie vestimentar, medicamentoas ),A)A0-4)/ 8. distrugere c'imic 6 : >luorouracil , Podofilin 9. distrugere fizic 6 diatermo3cuagulare superficial, crioterapie cu azot lic'id, fotocuagulare cu laser B. terapie fotodinamic A. e7erez c'irurgical 6 pt formele maligne J

J>

;ERA0O)E AR/E-I1ALE
=unt boli profesionale , care apar mai frecvent la viticultori, vopsitori de vapoare, la cei care folosesc insecticidele cu arsen. Pacient#l prezint pap#le $iperEeratozice palmo %plantare . pap#le Eeratozice 'olic#lare "a# plci le#EoEeratozice ale m#coa"elor+ -voluia este cronic spre carcinom =!. ),A)A0-4) diatermocuagularea leziunilor e7ereza c'irurgical 6 pt malignizare crioterapie, retinoizi topici

;ERA0OA1A-0OM2L
Apare mai frecvent la " , i intereseaz v rstele peste :E de ani. >A!)1,* ,adiaiile +( )raumatismele *munodepresia *nfecia viral 6 %P( =ubstane cancerigene 6 rini, gudroane 1linic este o tumoare de 839 cm , sau poate c'iar mai mare care crete rapid. Apare cel mai frecvent pe dosul m inilor i pe fa. &a c teva sptm ni de la debut, tumoarea a5unge la maturaie c nd prezint n centr# o ma" Eeratozic. #"cat. "#ge"tiv pentr# diagno"tic+ =tadiul de involuie3 spt :3C de la debut =tadiul de cicatrizare 6 spt C389 de la debut. 1aracteri"ticile (P care l di'eren*iaz de 1/1 "#ntK )umoare centrat de un crater cu fund vegetant , care este plin cu $eratin Are 9 pinteni laterali care fac legtura cu pielea normal &imita dermic inferioar este net tumorii ?eratinocitele au aspect clar # cromofob

),A)A0-4) -7cizia c'irurgical !'imioterapie 6 0)P, "leo, :3>lorouracil, *>4 Diatermocoagulare

LE21OPLA)IA
JI Afeciune cu potenial mare de malignizare *ntereseaz mucoasa bucal F genital 1linic % plci albe -ste dat de +(, microtraumatisme, cureni galvanici, fumat, D. Are mai multe forme clinice/ "impl. ver#coa". eroziv , acestea fiind i formele evolutive J

),A)A0-4) 6 electrocuagulare, crioterapie fotosensibilizare cu laser, e7cizie c'irurgical.

;EILI0ELE ;ERA0O)I1E
-ste o afeciune ce intereseaz buza inferioar este rezultatul mai multor factori precum/ Radia*ii actinice 3#mat Intemperiile atmo"'erice ,e'icien*e ale igienei b#cale 0#lb#rri metabolice caren*iale Apare o 'iperplazie i o inflamaie a glandelor salivare, care d B forme de $eratite glandulare/ >orm glandular simpl >orm glandular inflamatorie superficial >orm glandular supurat profund ?eilitele $eratozice apar mai frecvent la persoanele de peste :E de ani de la ar. ?eilita cr descuamativ ?eilita din stadiul intermediar ?eilita abraziv 6 e7ulceraii s nger nde # tulb funcionale ),A)A0-4) =tadiul incipient 6 topice grase # $eratolitice n conc slabe, corecatarea tulb metabolice careniale !rioterapie # diatermocuagulare Pt forma abraziv 6 vermillo 6nectomie

-E6II -E6O1EL2LARI
=unt displazii cutanate care apar datorit proliferrii nevocitelor (melanocite dintr3un anumit stadiu de dezvoltare). -i pot fi de 9 feluri/ 7+ congenitali Apar la natere. =unt mici, mi5locii, i mari. 0ici N sub 8,: cm, mari peste 9E cm. 4evii gigani afecteaz o mare suprafa de corp de la natere, mai ales trunc'iul. J -i sunt acoperii de pr abundent i au suprafaa neregulat, papilomatoas, uneori verucoas. !uloarea oscileaz de la brun 6desc'is la negru. 8+ dobIndi*i Apar n timpul copilriei , prepubertar , dar i dup. >actorii implicai sunt arsurile solare, imunodepresia. &a "iei, apare pe trunc'i , iar la fete pe 0*. )ratamentul este e7cizia c'irurgical. Kn funcie de localizare avem/ nevi 5oncionali nevi dermici >B >

4-(** A)*P*!*/ asimetrici margini neregulate culoare variabil diametru peste C proeminen Persoanele cu nevi atipici trebuie s se autoe7amineze lunar i la B3C luni s consulte medicul.

1A-1ERE 120A-A0E (Etiopatogenie


radia*iile actinice % acioneaz $ iniiator i promotor n carcinogenez. radia*iile ionizante 8. determin apoptoz 9. mutaii # aberaii !r B. transformare neoplazic prin alterri subletale 'actorii genetici carcinogenii c$imici % arsenicul, gudroane de 'uil, pesticide, insecticide im#nodepre"ia '#mat#l % cancer de buz 'actori biologici !virus %P( al*i 'actori! microtraumatisme, infecii cutanate cr

Qn carcinom#l B) % apare diminuarea morii programate (apoptoza), care in'ibat de o protein "!&9 , care este crescut n acest carcinom. Qn carcinom#l /1 ! apare prin creterea produciei celulare.

1AR1I-OM2L BA)O!1EL2LAR
-ste o tumoare cu e7tensie lent i malignitate local. *ntereseaz ambele se7e i este mai frecvent peste :E de ani. -ste mai frecvent la persoanele e7puse la soare. ,EB202L este insidios i comport unul din urmtoarele tipuri de leziuni/ grunte 'emisferic 6 perl nodul mic acoperit de telan5ectazii eroziune superficial cr acoperit de crust plac eritemo 6 scuamoas PERIOA,A ,E /0ARE 7+ plan cicatriceal cea mai frecvent form obra5i # zona temp a"pect de plac cicatriceal c# lezi#ni . acoperite de cr#"t 8+ perlat ! a"pect de perle gr#pate 9+ roden" % este o form de5a ulcerat , care n lipsa tratamentului devine terebrant

>8

>

:+ terebrant % duce la o distrucie a esuturilor n profunzime, afecteaz cartila5ele i oasele. Are evoluie mutilant. Apare pe nas gur. =+ nod#lar % aspect globulos, apare numai pe fa, prezint telangectazii, rar ulcereaz H+ glob#lo" % aspect globulos , de consistent renintent G+ b#r<onat. vegetant ?+ pagetoid O+ mor'ei'orm 7@+ pigmentar 77+ epiteliomatoza B1 % carcinoame multiple, aprute concomitent sau la intervale mici. ,IAG-O/0I1 aspect clinic, localizarea tumorii anamnez 6v rst, profesie e7amen %P 8. epiderm atrofiat, uneori ulcerat 9. dermul este invadat de celule de tip bazal B. tipuri / solid, pseudoc'istic, $eratozic, adenoid, morfeiform -voluia este lent 6 pronostic bun 6 foarte rar d meta MMMMM 0RA0AME-0 e7cizia c'irugical 6 cea mi sigur metod electroc'irurgia c'iuretare # : florouracil radioterapie

1AR1I-OM2L /PI-O ! 1EL2LAR


!arcinomul spinocelular, denumit i carcinom epidermoid, este o tumore malign de origine epitelial. in'iltrant i di"tr#ctiv, care evolueaz din aproape n aproape, 'iind o poten*ial "#r" de meta lim'atic i $ematogen+ Debuteaz peste CE de ani, i predomin la persoanele cu piele desc'is, care au fost e7puse la soare i la entemperii. *ncidena mai mare este la brbai. -l survine de multe ori pe leziuni precanceroase. -l apare pe zonele descoperite, n special pe buza inferioar. MA-I3E/0CRILE 1LI-I1E !ancerul spino3celular debuteaz prin leziuni $eratozice, tumoret 'emisferic, ulceraie cutanat, infiltraie leucoplazic. 7+ nod#lar nodul roi crnos cu suprafaa neregulat s nger nd 8+ vegetant (conopidi'orm %tumore cu suprafaa multiboselat , secret nd # ur t mirositoare. >A >

9+ #lcero %vegetant % iniial este o tumore voluminoas, rotun5it, care ulcereaz precoce. -ste acoperit de secreii fetid. "aza este infiltrat, iar prin compresiune ntre 9 degete se elimin mase albicioase, cazeoase. :+ #lcero" % evolueaz de la nceput prin n profunzime cu baza i marginile infiltrate. Apare mai frecvent pe mucoase. =+ Eeratozic % mai frecvent pe buze # organe genitale. H+ 'i"#rar % localizat n zone buzei inferioare, pliul ano 6 vulvar, retroauricular sau anul sublingual. G+ in'iltrativ c# e&ten"ie radial %apare pe aripile # v rful nasului i buza inferioar. ?+ actinomicozic O+ epitelioma c#nic#lat#m % este constituit din mase tumorale moi, care se dezvolt n profunzime i formeaz numeroase cripte. )umora este localizat plantar, este ulcerat, se elimin material cornos i puroi. 0RA0AME-0

-P-,-.A !%*,+,2*!A&H # -(*DA,-A 2A42 0-)A=)A.*AI* 6 marginea de siguran de minim C mm # controlul %P al acestora. ,adioterapia 6 AE 2Q pt tumora mai mic de : cm, CE pt mai mare !'iureta5 # electrocuagulare &aser # crioterapie. Kn tumorile voluminoase la care o anumit metod nu a fost eficient, se folosete polic$imioterapia ("leo, :>luorouracil, adriamicin, 0)P)

PRO3ILANIA 1AR1I-OAMELOR 120A-A0E Pro'ila&ie primar 8. protecie antiactinic vestimentar # medicamentoas 9. evitarea factorilor Pro'ila&ie "ec#ndar % tratarea leziunilor ce preced cancerul.

MELA-OM2L
-ste o tumore malign melanocitar care pune n 5oc prognosticul vital al bolnavului. Apare la v rste de AE 6CE de ani, foarte rar, debuteaz p n n 9E de ani. 3A10ORII ,E RI/1 /oarele % este de 8:7 mai frecvent la rasa alb. 3actor#l genetic % este familial 6 cel puin 9 melanoame pe B generaii din familia respectivei persoane. 3actor#l tra#matic % traumatismele mecanice, c'imice, termice -evii nevo!cel#lari % nevul displazic care este nev compus cu displazie de tip ar'itectural, citologic. Al*i 'actori % radiaii ionizante, factorul umoral, antecedentele, 'ipopigmentarea pielii # prului, e7punerea la soare, nr crescut de nevi. MA-I3E/0CRI 1LI-I1E Melanom#l e&ten"iv n "#pra'a* >

>?

CE L din cazurile de melanom la adult i <BL la tineri AE 6 :E ani, mai frecvent la > la > apare pe gambe, iar la " pe trunc'i n 5umtate din cazuri , el se dezvolt pe nevi pree7isteni mic lezi#ne pigmentar. bine delimitat care "e e&tinde lent+ Are cont#r nereg#lat policiclic+ Evol#*ie atIt pe orizontal 5 vertical+ Progno"tic#l "e agraveaz a"t'el+ Melanom#l nod#lar 8. reprezint 9E L din melanoame 9. :E3CE de ani B. este de la nceput invaziv, deeaceea prognosticul este mai rezervat $ la primul. :+ t#morea e"te rot#nd B ovalar . neagr. care apare pe cap. gIt i tr#nc$i Melanom#l pe lentigo malign 8. reprezint AL din cazuri, afecteaz persoanele de CE 6<E ani 9. este localizat pe zonele e7puse la soare, n special pe fa B. este mai frecvent la > :+ e"te 'ormat dintr!o plac de 7@ cm "a# mai mare. care evol#eaz de mai m#li ani+ 1# timp#l va da i o cretere pe vertical !!!nod#li+ Melanom acral Melanom "#b#ng$ial Melanom al m#coa"elor % pronostic nefavorabil Melanom acromic Melanoame m#ltiple Melanom la gravide Melanom tran"placentar Melanom non % primitiv Melanom la copil ,IAG-/O0I1 ,ermato"copia % micro"copie de epil#mini"cen* % permite o e7aminare detaliat a leziunilor E&amen#l (P 8. dermul este invatad de o mulime de agregate tumorale 9. celule tumorale sunt epiteloide, fusiforme, rotun5ite B. epiderm este subiat # ulcerat 1itodiagno"tic#l e&temporane# I(1 Bilan*#l de e&ten"ie pre"#p#ne analize prec#mK 8. ec'o abd 9. ,04 6 cerebral, 'epatic, ra'idian B. scintigrafie osoas, cerebral A. termografie corporal total :. tomo3densitometrie 6 toracic, adbomeno 6pelvin, cerebral C. limgografie ;. >A, &D% 6 bilan 'epatic <. dozarea : cisteinil 6D1PA 6 care este un mar$er specicific metastaztii 0RA0AME-0 c$ir#rgical este indicaia de referin evitarea ganglionar se recomand n stadiul ** >" >

8. 9. B. A. =+

cura ganglionar este inutil i contraindicat la meta de viscere c$imioterapia 0141!%*0*1)-,AP*- 6 dacarbazida, temozolomide, fotomustine, vindesine P1&*!%*0*1)-,AP*- 6 combinaii de D3(, D3> im#noterapia % *>4 alfa, *&9, imunoterapie celular pasiv, vaccinare cu peptide radioterapia $ormonoterapia ! estrogeni PRO3ILANIA MELA-OM2L2I prevenirea eritemelor solare la cei de ras alb # v rst t nr supraveg'erea # tratamentul precursorilor poteniali consultarea medicului n cazul de leziuni pigmentare cutanate

I-/23I1IE-4A 6E-OA/C 1RO-I1C


MA-I3E/0CRI 1LI-I1E "enza*ia de gambe grele d#reri la nivel#l gambelor 8. dureri n molet 9. sunt accentuate de oboseal # ortostatism prelungit B. sunt ameliorate de repaus # contenia elastic A. la unii pacieni sunt localizate e7act la nivelul venelor dialtate "indrom#l gambelor nelinitite noct#rn % parestezie care oblig mereu pacientul s mite gambele, i s simpt nevoia de fricionareG este mai frecvent la > crampe m#"c#lare % trezesc bolnavul din somn pare"tezii locale % senzaie de neptur, arsur, furnictur, amoreal

2L1ER2L 6E-O/ ,eprezint pierderea de substan dermo3epidermic , care apare la un bolnav cu *venoas !r, cu evoluie cr, fr tendin de vindecare spontan. Acesta este datorat unei circulaiii venoase profunde compromise. /imptomatologia nedureroase , fa de cele arteriale care sunt dureroase da$ apare durerea => complicaie 6 suprainfecie capilarit trombozant apare pe 8FB distal a gambelor 1la"i'icare 8. dimensiune 6 mici(8 cm), medii(83Acm), mari(peste A cm) 9. superficiale(ad ncime de c iva mm) F profunde B. recente (istoric mai mic de 9 luni)F vec'i (peste 9 luni) , foarte vec'i (peste B8 luni) 1OMPLI1A4II % "#prain'ec*ia. eczematizarea. $emoragia 0RA0AME-02L I-/23I1IE-4EI 6E-OA/E 1RO-I1E 1O-0E-4IA ELA/0I1C

>:

>

-ste considerat tratamentul de baz i se face de la e7tremiti spre partea pro7imal, compresia mai mare fiind la glezne i mai mic la genunc'i. "enzile rigide sunt mai eficace pe circulaia profund, n timp ce elastica este pe superficial. ->-!)-/ 8. diminu diametrul vaselor superficiale # profunde 9. scade flu7ul sanguin patologic B. crete velocitatea flu7ului venos # limfatic A. diminu edemul interstiial :. crete activitatea fibrinolitic a s ngelui 3LEBO0O-I1ELE Au aciune asupra sistemului veno 6capilar i este o terapie ad5uvant. -le amelioreaz senzaia de greutate, durerile, i crampele. E&K ,etrale&. Endotelon. GinEor 3ort+ ->-!)-/ 8. crete tonusul venos 9. crete rezistena i diminu permeabilitatea capilar # limfaticelor B. aciune antiinflamatorie A. protecie fa de agresorii tisulari 0RA0AME-0 LO1AL Debridarea c'irurgical 6 prin e7cizia esuturilor sfaclate, c'iureta5 Debridarea medicamentoas !ombaterea infeciei 6 soluii antiseptice 0RA0AME-0 /I/0EMI1 Antibiotice >lebotonice %emo 6 reologice aspirin 0RA0AME-0 1(IR2RGI1AL 8. detersie prin c'ireta5, fotocuagulare cu laser 9. grefe de piele B. circumvalarea # 'emicircumvalarea A. e7cizia ulcerului # tegumetului periculceros (oclului) :. corectare reflu7 venos # 'iper) venoas profund C. terapie celular

>@

>