Sunteți pe pagina 1din 3

Instrucţiune program

Programul informaţional se copie pe discul „C” sau „D”. Din mapa REVSPAS
se dă la îndeplinire prin dublu clic fişierul „REVSPAS exe” (desen verde). Din
meniul principal alegem „REVSPAS” „Conectare” şi apăsăm butonul „OK”.
Selectăm „date” şi „Agentul economic” . Introducem datele despre întreprindere şi
apăsăm butonul „OK”. Următorul pas selectăm „Persoane asigurate” şi se deschide
fereastra de introducere a declaraţiilor.
Programul informaţional „REVSPAS” constă din 1 fereastră şi 3 pagini.

Pagina nr. 1 „Date” cu ajutorul acestui tip de ecran are loc înregistrarea datelor
despre persoana asigurată. În cazul când persoana dispune de cod personal de
asigurări sociale (CPAS) se indică doar codul CPAS şi numele prenumele şi
patronimicul persoanei. Pentru persoanele ce nu au primit cod CPAS se vor completa
cîmpurile în conformitate cu datele din documentul ce identifică persoana. Tipul
documentului se selectează din clasificator. După introducerea datelor din această
pagină putem trece la următoarea cu ajutorul tastei „Page down” sau cu „Page Up” cu
o pagină în sus.

Pagina nr. 2 „Declaraţia” tipul formularului se va selecta din cîmpul „Tip


formular” în dependenţă de caz. Se completează obligatoriu. Cîmpul „Completare
automată” se bifează în cazul cînd este necesitatea completării automate a rubricilor
(coloane) din pagina Salariul (luna, perioada de muncă, zilele lucrătoare în
săptămînă, categoria persoanei asigurate şi codul funcţiei).
În câmpul „Perioada de activitate” se va indica perioada în care a activat persoana pe
parcursul anului. „Categoria persoanei asigurate” şi „funcţia persoanei asigurate” se
vor selecta din clasificator. „Serviciul public” se bifează pentru persoanele angajate în
funcţie de stat. Se indică data pentru persoanele care au devenit funcţionari de stat pe
parcursul anului.

Pagina nr. 3 „Salariul” . Include date despre salariul(venitul) persoanei asigurate,


calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări socilae pe fiecare lună a perioadei de
gestiune, inclusiv concediul medical în coloniţa 9. Contribuţiile de asigurări sociale
datorate de angajator cît şi contribuţiile individuale se vor calcula automat conform
tarifului pentru anul respectiv. Pentru calcularea manuală a procentelor, din meniul
„Procente” vom scoate bifa. Totalul se va calcula automat.
În cazul cînd este necesitatea de completat manual rubrica:
1. luna – se indică luna în care persoana asigurată a avut calcule la fondul de
retribuire a muncii şi alte recompense.
2. perioada de muncă – se indică data începerii şi încheierii activităţii de muncă pe
parcursul lunii.
3. zile lucrătoare în săptămînă – se indică numărul de zile lucrătoare în săptămînă.
4. categoria persoanei asigurate – se înscrie codul categoriei în conformitate cu
clasificatorul elaborat de CNAS. Pentru a selecta categoria tastăm F9 indicăm
categoria persoanei asigurate şi apăsăm butonul „Căutare”.
5. codul funcţiei – se înscrie codul funcţiei în conformitate cu clasificatorul
ocupaţiilor din Republica Moldova. Pentru a selecta codul tastăm F9 indicăm
funcţia persoanei asigurate şi apăsăm butonul „Căutare”.
Programul constă din următoarele meniuri:

Meniul „Date” are următoarele funcţii :


nou - înregistrarea (adăugirea) unei persoane noi în bază.
memorizarea datelor introduse (memorizarea se efectuează automat cu trecerea la o
altă pagină).
revocare, anulează corectările şi restabileşte informaţie ce a fost anterior.
ştergere, elimină datele despre identificare introduse pentru o anumită persoană.
tiparul registrului, se tipăreşte registrul lucrătorilor.

Meniul „Declaraţia” are 3 funcţii:


memorizarea datelor (memorizarea se efectuează automat cu trecerea la o altă
pagină).
revocare, anulează corectările şi restabileşte informaţie ce a fost anterior.
ştergere, elimină datele despre declaraţie introduse pentru o anumită persoană.

Meniul „Salariul” are 2 funcţii:


nou adaugă un rînd nou
memorizarea datelor introduse (memorizarea se efectuează automat cu trecerea la o
altă pagină).
revocare, anulează corectările şi restabileşte informaţie ce a fost anterior.
recalcul, calculează din nou datele despre salariu introduse pentru o anumită
persoană.
ştergere, elimină datele despre salariu introduse pentru o anumită persoană.

Meniul „Pachete” are 3 funcţii:


Formarea pachetelor. După introducerea datelor în program pentru un an, alegem
obligatoriu din meniu funcţia „formarea pachetelor”.
Tiparul formularelor . Apăsăm butonul „Lista pachetelor” şi la ecran apare lista
pachetelor formate. Butonul „Pachete” permite modificarea numărului de înregistrare
a pachetului. Pentru formarea raportului pe pachete cu datele necesare pentru
completarea formularului REV 2 apăsăm butonul „Raportul pe pachete” şi apar
totalurile pe pachete. Butoanele „Raportul pe an” şi „Raportul pe luni” se utilizează
pentru control în scopul verificării corectitudinii introducerii sumelor. După alegerea
pachetului apăsăm butonul „Lista persoanelor din pachet”. Pentru tiparul declaraţiilor
din pachet apăsăm butonul „Pachet”.
Formarea pachetului electronic, pregăteşte pachetele pentru export pe suport
magnetic.
Meniul „Procente”, are funcţia de a selecta la alegere, calcularea automată a tarifului
sau introducerea manuală. La selectarea calculării automate programul calculează
automat suma reieşind din tariful stabilit, şi plafonează contribuţia individuală
reieşind din plafonul de 5 salarii medii pe economie.

Următorul punct din meniul principal este:


Clasificatoare – se renovează clasificatorul în conformitate cu clasificatorul
elaborat de CNAS(site-ul www.cnas.md).
Import – se transferă datele personale a angajaţilor din programul REVIND
(fişierul BDREV. GDB) în baza de date REVSPAS. Pentru a transfera baza de date
din programul vechi „REVIND” copiem fişierul „BDREV” şi îl instalăm în
programul „REVSPAS”. După aceasta intrînd în program apăsăm butonul „Import”.
Aplicaţie – se foloseşte în cazul cînd programa la pornire dă eroare (ex.
„Midas.dll nu poate fi încărcată).

Relaţii la telefoonele
257-639, 641, 645, 642, 643