Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA PERSONALĂ

Loc pentru
de evidență a cadrelor fotografie
(color)

1. Nume ___________________________ prenume _____________________________


patronimicul___________________________________________________________
2. Sexul _________________ 3. Anul, ziua și luna nașterii______________________
4. Locul nașterii ________________________________________________________________________________
(satul, comuna, raionul, municipiul)
______________________________________________________________________________________________
5. Naționalitatea _________________________________ 6. Originea socială____________________________
(țărani, muncitori, intelectuali)
7. Cetățenia ____________________________________________________________________________________
8. Studiile
La ce an de
Anul Specialitatea după
studii ați
Denumirea instituției Anul absolvirii absolvirea
Facultatea abandonat
de învățământ și adresa admiterii sau
instituția de
instituției, diploma
abandonări nr., adeverința nr.
învățământ

9. Posedați limba de stat ________________________________________________________________________


10. Ce limbi străine cunoașteți __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(nivelul, citiți și traduceți cu dicționarul, citiți și vă puteți exprima, vorbiți curent)

11. Titlul științific ___________________________ Titlul științifico-didactic___________________________


12. Ce lucrări științifice și invenții aveți _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
13. Lucrul prestat de la începutul activității de muncă (inclusiv studiile în instituțiile de învățământ
superior și mediu de specialitatea, serviciul militar, cumul de funcții).
La indicarea acestui punct indicați denumirea instituției, organizației sau întreprinderii din perioada respectivă.
Data, luna și anul Adresa instituției,
Funcția (indicați instituția, organizația,
intrării în organizației,
demisiei întreprinderea, ministerul, departamentul)
funcție întreprinderii

14. Ce funcții ați avut în organele elective de stat


Anul
Funcția Declinării
Adresa organului electiv Denumirea organului electiv
electivă Alegerii împuterni-
cirilor

15. Ce decorații guvernamentale aveți ___________________________________________________________


(când ați fost decorat)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
16. Sunteți sau nu supus serviciului militar și ce grad militar aveți ________________________________
____________________________________________________________________________________________
Efectivul __________________________________ Specialitatea militară ____________________________
(de comandă, administrativ, tehnic etc.)
Situația familială la data completării fișei personale _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(enumerați membrii familiei și indicați vârsta lor: soțul/soția, copiii)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Domiciliat _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tel. mobil: ________________________________ E-mail: ____ ____________________________

”_______”______________________20______ Semnătura titularului ____________________________________