Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

la geografie
Clasa a VI

Profesor: Ceban Viorica

2019
Râurile şi lacurile Americii de Sud

Tipul lecţiei: lecţie de formare a capacităţilor şi de înţelegere a cunoştinţelor.


Subcompetenţe şi obiective operaţionale:
Sc 1. Comunicarea corectă în limba maternă, cu utilizarea adecvată a termenilor
geografici.
Sc 5. Citirea şi interpretarea hărţii fizice la caracterizarea componentelor naturii
continentelor.
Sc 6. Identificarea relaţiilor dintre componentele naturii specifice continentului.
Obiective:
O1. Să utilizeze termenii specifici în comunicările geografice orale;
O2. Să caracterizeze un râu în baza algoritmului;
O3. Să deducă modul de formarea a cuvetelor lacustre;
O4. Să recunoască poziția principalelor bazine acvatice;

Strategii didactice:

- Metode/procedee/tehnici: conversaţia, algoritmizarea, problematizarea;


- Mijloace de instruire: harta fizică a lumii, harta zonelor climatice, harta
climatică, harta fizică a Americii de Sud, harta bazinelor de scurgere,
schema Clasificarea lacurilor.

Forme de activitate: frontală, individuală, în perechi.

Tipuri/metode/tehnici de evaluare: evaluarea curentă; conversaţia


euristică: Întrebare-problemă, Extemporalul, Inteligenţile multiple,
descrierea, completarea hărţii-contur, jocul evaluativ.

Etapele Ob. Du- Activitatea de predare-învăţare-evaluare/


lecţiei Op. rata/ Forme de activitate/Materiale
min.
Reactuali- 4 Timp de 4 minute Caracterizați ce este reprezentat în
zarea cu- imaginea de pe tablă
noştinţelor

Evocare 3 Captarea atenţiei:


Pr. cere elevilor să rotească globul și să se oprească la
America de Sud. Ce observați pe harta din satelit?
Râurile care se aseamănă cu niște firișoare.
Anunţarea subiectului lecției.
Realizarea Caracterizarea generală a apelor interne ale Americii de
sensului Sud.
Analizați harta bazinelor de scurgere și identificați
O1 5
bazinele de scurgere ale Râurilor Americii de sud.
Descoperiți care sunt ele.
Caracterizarea fluviului Amazon, Parana, Orinoco in baza

Izvorul fluviului
O2 15 Gura de vărsare
Direcția de scurgere
Relieful traversat

Afluenți
algoritmului
Tehnica Ghici ce-i - elevii recunosc lacurile după cuveta
O3 5 lacustră. (Smart Board)

Reflecția O4 6 Completează sarcinile de pe harta contur( Anexa 2)

5 1. Exercițiul 1 de la Evaluare (p.84).


Extensia
Tema pentru acasă: Ex. 2 De repetat, printr-o
2
schemă, clasificarea lacurilor, studiind alin. 3(p.83) -
Anexa 1.
Anexa1

Clasificarea lacurilor Americii de Sud după originea cuvetei

Lagune Lacurile Tectonice


(Titicaca)
(Maracaibo)

*Solonceacuri *Glaciare Vulcanice


(Salinas Grandes) (Buenos Aires, Argentino) (Ojos del Slado)

Anexa 2

Râul notat pe harta cu cifra 3______________________

Râul notat pe harta cu cifra 6______________________

Cascada notata pe harta cu cifra 4__________________

Râul notat pe harta cu cifra 7______________________

Lacul notat pe harta cu cifra 10 ____________________

Cascada notata pe harta cu cifra 15_________________

S-ar putea să vă placă și