Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionarul de interese vocaționale Jackson (JVIS)

APLICARE

1. Chestionarul are 289 de itemi (vezi documentul JVIS – ITEMI, SCORARE, INTERPRETARE.pdf). Fiecare
item presupune alegerea unei variante de răspuns dintre cele două prezentate în cadrul itemului. Alegerea va
fi marcată prin umplerea cerculețului de pe foaia de cotare/răspuns din Figura 1 (vezi documentul JVIS –
ITEMI, SCORARE, INTERPRETARE.pdf):

Figura 1: Foaie de cotare / răspuns JVIS


2. Răspunsurile la fiecare item vor fi transferate în tabelul din Figura 2 (vezi documentul JVIS – ITEMI,
SCORARE, INTERPRETARE.pdf), în următorul mod: dacă pentru itemul X s-a ales prima variantă, vom
acorda 1 punct pe prima coloană și 0 puncte pe a doua coloană; dacă s-a ales a doua variantă, se va acorda
un punct pe a doua coloană și 0 puncte pe prima coloană. Puteți completa acest document direct în Excel (vezi
documentul Foaie de calcul scoruri JVIS.xlsx), pentru a calcula mai ușor scorul pe fiecare scală.

Figura 2: Scalele corespunzătoare fiecărei variante de răspuns JVIS

3. La final, se vor aduna punctele obținute pentru fiecare din cele 34 de scale. Adunare se poate face fie într-
un document Excel (vezi documentul Foaie de calcul scoruri JVIS.xlsx), fie în funcție de cele de mai jos:

Pentru scalele de la 1 la 17, scorul 1 la itemii scalei (prima variantă de răspuns) desemnează un punct pe această
scală. Scorul 2 la itemii scalei (a doua variantă de răspuns) se transformă în zero puncte. La final, adunați toate
punctele pentru a afla scorul final brut pentru fiecare din scale.

2
Pentru scalele 18 – 34, procedăm invers. Astfel, scorul 1 la itemii scalei (prima variantă de răspuns) se transformă
în zero puncte pe această scală. Scorul 2 la itemii scalei (a doua variantă de răspuns) desemnează un punct pe această
scală. La final, adunați toate punctele pentru a afla scorul final brut pentru fiecare din scale.

Scalele JVIS și itemii aferenți

1. Arte creative – interese pentru aranjarea materialelor într-o manieră plăcută din punct de vedere estetic,
creativitate și originalitate în domeniul artelor – muzică, decorațiuni, desen, etc.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

2. Arte interpretative – interese de organizare și susținere de spectacole pentru diferite tipuri de audiențe.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50

3. Matematică – interese de-a lucra cu formule matematice și concepte cantitative, de realizare de calcule, de
planificare și implementare a metodelor matematice pentru rezolvarea de probleme.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51

4. Științe fizice – interese de cercetare sistematică din sfera chimiei, fizicii, geologiei și astronomiei.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

5. Inginerie – interese de proiectare, evaluare și alcătuire a unei serii largi de produse, dar și de aplicare a unor
reguli și norme științifice pentru rezolvarea dificultăților de ordin practic.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117

6. Științe biologice – interese legate de cercetarea aspectelor diverse ale organismelor vii din sfera biologiei,
medicinei, ș.a.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118

7. Științe sociale – interese de cercetare și învățare în domeniile de organizare socială, de manifestare a


comportamentului uman, și respectiv al interacțiunilor sociale.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119

8. Aventură – interese de căutare a situațiilor noi, neobișnuite și riscante.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168

9. Natură, agricultură – interese de a lucra în aer liber, cu animale sau plante.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169

10. Profesii manuale – interese de a lucra manual sau cu utilaje, pentru producerea sau repararea unui anumit
produs.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170
3
11. Servicii personale – interese din sfera serviciilor directe, furnizate celorlalți (ghid turistic, cosmetician, etc).

Prima variantă de răspuns de la itemii: 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211 215 219 223 227 231 235

12. Activități familiale – interese casnice, care țin de un activism ridicat în domeniul vieții de familie și în
domeniul îngrijirii copiilor, dar și în decorațiuni interioare și exterioare, crearea de medii ambientale apreciate
de către ceilalți, etc.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236

13. Servicii medicale – interese legate de promovarea sănătății și vindecarea afecțiunilor medicale.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237

14. Conducere dominantă – interese de autoritate, supervizare directă și activă, evaluare critică a performanței
celorlalți care duc la preferința pentru un stil de conducere agresiv și bazat pe forță.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238

15. Siguranța locului de muncă – interese pentru un loc de muncă cu un viitor sigur și cu un traseu ușor de
prezis, interese de evitare a riscurilor socio-economice profesionale.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 239 242 245 248 251 254 257 260 263 266 269 272 275 278 281 284 287

16. Rezistență – interese pentru un stil de lucru continuu, fără pauze, de perseverență în fața adversităților și de
căutare a situațiilor provocatoare din punct de vedere al dificultăților cerințelor.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 240 243 246 249 252 255 258 261 264 267 270 273 276 279 282 285 288

17. Responsabilitate – interese pentru valorile tradiţionale, cum ar fi politeţea şi respectul faţă de celelalte
persoane; persoane corecte, oneste şi morale şi care nu fac compromisuri atunci când vine vorba de a aplica
aceste valori la locul de muncă. Nu ar face rău direct sau indirect colegilor şi nu ar putea trece cu vederea
dacă ar afla că cineva face rău intenţionat altei persoane. Lucrează doar pentru companii care îşi tratează
corect clienţii şi angajaţii.

Prima variantă de răspuns de la itemii: 241 244 247 250 253 256 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289

18. Predare – interese pentru activitatea didactică, plăcerea de a învăţa alte persoane (copii, studenţi etc.) lucruri
noi, satisfacţia provenind din convingerea şi mulţumirea contribuţiei la evoluţia ca oameni şi ca profesionişti
a elevilor, o înclinaţie spre înţelegerea elevilor şi studenţilor şi spre lucrul cu aceştia.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 1 2 3 52 53 54 55 120 121 122 171 172 173 174 239 240 241

19. Servicii sociale - interese de ajutorarea oamenilor în a gestiona dificultățile cu care se confruntă.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 4 5 6 56 57 58 59 123 124 125 175 176 177 178 242 243 244

20. Educaţie elementară – interese de desfășurare a activităților didactice sau de îngrijire a copiilor mici.
4
A doua variantă de răspuns de la itemii: 7 8 9 60 61 62 63 126 127 128 179 180 181 182 245 246 247

21. Finanţe – interese de cunoaștere a nevoilor financiare ale oamenilor, de rezolvarea dificultăților de această
natură, interese care țin de investiții și de comerț.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 10 11 12 64 65 66 67 129 130 131 183 184 185 186 248 249 250

22. Afaceri – interese care țin de gestionarea de afaceri și de organizare comercială.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 13 14 15 68 69 70 71 132 133 134 187 188 189 190 251 252 253

23. Activităţi administrative / de birou – interese pentru activități care presupun centrarea pe detalii,
desfășurate la birou, în contexte de afaceri.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 16 17 18 72 73 74 75 135 136 137 191 192 193 194 254 255 256

24. Vânzări – interese cu privire la negociere, a exercitării influenţei şi puterii de convingere asupra altor oameni.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 19 20 21 76 77 78 79 138 139 140 195 196 197 198 257 258 259

25. Supervizare – interese de planificare, organizare și coordonare a programului de lucru al celorlalți, specifice
indivizilor cu aspirații manageriale.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 22 23 24 80 81 82 83 141 142 143 199 200 201 202 260 261 262

26. Managementul relaţiilor umane – interese de mediere a conflictelor dificile, încărcate emoțional.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 25 26 27 84 85 86 87 144 145 146 203 204 205 206 263 264 265

27. Drept – interese de probleme legal, legislatură, justiție procedurală.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 28 29 30 88 89 90 91 147 148 149 207 208 209 210 266 267 268

28. Consultanţă profesională – interese legate de consiliere și de oferirea de sfaturi experte.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 31 32 33 92 93 94 95 150 151 152 211 212 213 214 269 270 271

29. Activitate literară – interese cu privire la a produce texte literare, care să fie citite de o audiență cât mai
largă.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 34 35 36 96 97 98 99 153 154 155 215 216 217 218 272 273 274

30. Realizare academică – interese pentru activități științifice, verbale sau scrise, și pentru studierea unor
domenii conceptuale și disciplinare în manieră sistematică.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 37 38 39 100 101 102 103 156 157 158 219 220 221 222 275 276 277

31. Scris tehnic – interese de redactare de conținuturi pentru documente de tipul rapoartelor, manualelor,
eseurilor științifice, tehnice, legale sau istorice.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 40 41 42 104 105 106 107 159 160 161 223 224 225 226 278 279 280
5
32. Independenţă – interese față de lucrul într-un mediu ne-reglementat rigid, cu o supervizare minimală și un
grad ridicat de autonomie.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 43 44 45 108 109 110 111 162 163 164 227 228 229 230 281 282 283

33. Planificare – interese pentru activități bine structurate și organizate.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 46 47 48 112 113 114 115 165 166 167 231 232 233 234 284 285 286

34. Încredere interpersonală – interese pentru activități care necesită un grad ridicat de siguranţă de sine în
interacțiuni sociale.

A doua variantă de răspuns de la itemii: 49 50 51 116 117 118 119 168 169 170 235 236 237 238 287 288 289

Scalele care arată preferinţele pentru rolurile muncii sunt 1- 13, 18 – 29, 31, iar cele care ilustrează
preferinţe pentru stilurile de muncă sunt 14-17, 30, 32-34.

4. Ierarhizăm scorurile brute obținute pentru fiecare din cele 34 de scale și interpretăm primele și ultimele 3
rezultate (în ordinea numerică).
Dacă obținem scoruri egale la mai multe scale, vom interpreta rezultatele ținând cont de acest aspect. De
exemplu, scorul brut maxim al lui Ionel Popescu este 13, și îl regăsim atât la scala Planificare, cât și la scala
Încredere interpersonală. Scorul imediat următor este de 11, și îl regăsim la Scris tehnic, Independență și
Realizare academică. Cel de-a treilea scor ca valoare numerică este de 10, și a fost obținut de Ionel la Arte
creative. În interpretarea noastră, vom face referință la toate aceste 5 scale, deoarece ele corespund celor mai
mari 3 punctaje obținute de clientul nostru.

5. Ierarhizăm scorurile brute pentru scalele care arată preferințele pentru rolurile muncii – ocupații și profesii
specifice (1- 13, 18 – 29, 31) și pe cele care arată preferințele pentru stilurile de muncă – medii/contexte de
muncă (14-17, 30, 32-34). Pentru fiecare din aceste două categorii, interpretăm doar primele 3 scoruri mari
obținute.