Sunteți pe pagina 1din 8

Aspectul religios constă în faptul că aceste expediții au fost însoțite, la început, de o ideologie

creștină. Proclamate ca "războaie sfinte", ele au fost organizate în numele eliberării așa numitelor
"locuri sfinte", în principal Ierusalimul și împrejurimile sale, de sub dominația musulmană.
Caracterul religios al cruciadelor explică de ce conducerea lor a revenit papalității al cărei rol, pe
plan internațional, se afirmă în secolul al XI-lea.

Orientul Apropiat, cuprinzând Bizanțul, Siria, Palestina, Egiptul, fiind mai dezvoltat din punct de
vedere economic și cultural decât Occidentul, exercita, la sfârșitul secolului al XI-lea, o puternică
atracție asupra claselor sociale din apusul Europei, care la acea dată trecea printr-o perioadă de
criză ca urmare a încheierii procesului de aservire a țărănimii, a creșterii puterii principilor, a
instituirii ordinelor cavalerești, a sporului demografic, precum și a unor factori naturali:
inundații, secetă, foamete, molime etc. Anarhia politică aducea prejudicii atât economiei
domaniale, pe cale de a se dezvolta, cât și celei orășenești.

Canalizarea spiritului războinic al cavalerilor în afara Europei, apărea tuturor o soluție fericită.
La ideea de cruciadă au aderat repede și orășenii, care întrezăreau posibilitatea unor noi piețe de
desfacere și aprovizionare. Participarea masivă a țărănimii la cruciade se explică, pe de o parte,
prin pauperizarea ei, pe de altă parte, prin spiritul de colectivitate și solidaritate foarte puternic în
Evul Mediu, fapt dovedit cu prisosință în timpul cruciadelor copiilor. Principii s-au alăturat și ei
cruciadelor deoarece nu puteau rămâne în afara unei lupte care le ar fi adus noi stăpâniri,
prestigiu și glorie, dar, de la început, între idealul nobiliar și cel popular a existat o prăpastie.

Posibilitatea unor acțiuni militare în răsărit și a unor deplasări da mase a fost creată de însăși
situația politică din Orientul Apropiat. În a doua jumătate a secolului al XI-lea, turcii selgiucizi,
după ce au cucerit Bagdadul în 1055, au înaintat în Asia Mică, în Siria și Palestina, pe atunci
stăpânite de Califul din Egipt, iar în anul 1070 a fost cucerit Ierusalimul. Formarea emiratului de
Damasc și a celor trei sultanate, Cappadocia, Rum și Smirna reprezentau o mare primejdie pentru
Bizanț, într un moment în care cumanii, pecenegii, maghiarii și normanzii atacau imperiul. În
această situație împărații bizantini au fost nevoiți, în mai multe rânduri, să ceară ajutor militar în
Occident. Așa s-a născut inițiativa papalității de a organiza expediții în urma cărora scaunul
apostolic și-ar fi mărit sfera de influență, mai întâi prin înlăturarea schismei, din anul 1054,
dintre bisericile catolică și ortodoxă, apoi, prin răspândirea catolicismului în noi regiuni. În
sconciliile de la Piacenza și Clermont din 1095, apelul de cruciadă a fost lansat de către papa
Urban al II-lea.

Cruciada I (1096-1099)
Articol principal: Prima cruciadă.

Prima cruciadă. Expediția sărăcimii, condusă de Petre Pustnicul și Walter cel Sărac, și expediția
cavalerilor grupați în patru corpuri principale de oaste, conduse de: Godefroy de Bouillon, ales
mai târziu comandant suprem al armatei; Hugo de Vermandois, fratele regelui Filip I și Robert
Courtheuse, fiul lui Wilhelm Cuceritorul; Robert al II-lea de Flandra; Bohemund de Taranto și
Tancred de Sicilia.
Masele populare au ajuns la Constantinopol, trecând prin Germania, Boemia și Ungaria.
Împăratul Alexie Comnenul, pentru a evita tulburările în oraș, i-a transportat pe cruciați pe coasta
Asiei Mici, unde au fost masacrați de trupele selgiucide sau făcuți prizonieri și duși în robie.

Cruciada cavalerilor s-a deschis cu masacrarea evreilor din orașele de pe Rin, Köln și Mainz,
anunțând prin aceasta caracterul sângeros și de jaf ce aveau să-l îmbrace expedițiile. În anul 1097
cavalerii au ajuns la Constantinopol, unde au încheiat o înțelegere cu Alexie Comnenul, prin care
se angajau să recunoască suveranitatea împăratului în teritoriile cucerite de la turci. Cruciații au
respins armata selgiucidă și au cucerit Niceea și Dorileea (mai-iulie 1097). Antiohia a rezistat opt
luni, dar în cele din urmă a fost și ea ocupată (1098). Cruciații au trebuit să lupte cu musulmanii
încă un an pentru a-și croi drum spre Ierusalim. Dar în anul 1099 Ierusalimul a căzut în mâinile
lor.

În urma cuceririlor făcute, s-au creat mai multe formațiuni politice, conform sistemului politico-
vasalic din Occident: Regatul Ierusalimului, Principatul de Antiohia, Principatul de Galileea,
comitatele de Tripoli, Edessa, Jaffa, senioriile de Tyr, Ramla, Kerak, Ascalon, Beirut, Sidon,
Ibelin și altele. Organizarea lor este cunoscută din "Așezămintele Ierusalimului", o culegere de
norme juridice privind obligațiile și drepturile clasei feudale, care reprezintă expresia clasică a
ordinii feudale. Pentru menținerea ordinii în rândul populației cucerite și pentru înlăturarea
răscoalelor s-au înființat ordine militaro-călugărești: Ordinul Ioaniților și cel al Templierilor,
organizate la începutul secolului al XII-lea de călugării francezi și Ordinul germanic al
teutonilor, spre sfârșitul aceluiași veac.

Cruciada a II-a (1147-1148)


Articol principal: Cruciada a doua.

Turcii nu au renunțat la teritoriile pierdute. Căpeteniile selgiucide, pe moment, au pus capăt


rivalităților dintre ele și unindu-se au început contraofensiva, ajutate fiind de nemulțumirile din
rândul populației supuse, care se răscoală în mai multe rânduri. Cele două războaie purtate, în
anii 1144-1146, între cruciați și selgiucizi au sfârșit cu recucerirea Edessei de către musulmani.
Aceasta a fost cauza organizării celei de a doua cruciade (1147-1148) de către papa Eugeniu al
III-lea. O armată franceză, condusă de regele Ludovic al VII-lea și o oaste germană, în frunte cu
regele Conrad al III-lea, mergând pe urmele primilor cruciați, în vara anului 1148, au ajuns la
Constantinopol, de unde, pe vase bizantine, puse la dispoziție de împăratul Manuel Comnenul,
au trecut în Asia Mică. Aici cele două oștiri au fost risipite de turci, iar Ludovic și Conrad, cu
resturi din armată, și-au sfârșit expediția ca simpli pelerini.

În tot acest timp turcii continuau ofensiva. Sultanul Damascului și Egiptului, Saladin, un militar
și om politic capabil. a unit lumea musulmană sub conducerea sa și și-a îndreptat atacul
împotriva Ierusalimului. În lupta de la Hattin (1187), în apropiere de lacul Tiberiada, sultanul a
înfrânt pe regele Ierusalimului, Guy de Lusignan și a pus stăpânire pe oraș. Guy de Lusignan este
considerat un om nesabuit deoarece a condamnat o armata intreaga la moarte, el fiind avertizat sa
nu plece din cauza ca nu aveau apa. Cand cele 2 armate au ajuns fata in fata, iar cruciatii nu au
avut nici o sansa impotriva arabilor care erau mai multi si mult mai bine pregatiti. Din cauza lui
Guy de Lusignan, Ierusalimul a fost cucerit si au murit numerosi oameni.
Cruciada a III-a (1189-1192)
articol principal Cruciada a treia

Papa Clement al III-lea a lansat un nou apel de cruciadă, la care au răspuns regii Angliei și
Franței - Richard Inimă de Leu și Filip al II-lea August - și împăratul Germaniei, Frederic I
Barbarossa. În vara anului 1190 o armată uriașă, bine echipată, era gata de război. Filip al II-lea
s-a îmbarcat cu oastea sa la Genova, iar Richard I, la Marsilia, în timp ce Frederic I lua drumul
pe uscat. Primii doi suverani, abia plecați, au debarcat în Sicilia, unde au făcut un popas lung, de
un an, fapt ce i-a permis împăratului german să ajungă primul în Asia Mică, unde a reușit să-l
învingă pe sultanul de Iconium. Victoria, însă,nu a putut fi fructificată, deoarece Barbarossa a
murit înecat pe când încerca să traverseze, călare, râul Cydnus. Rămași fără conducător, cea mai
mare parte din cruciați s-au împrăștiat, numai un număr mic, sub comanda ducelui Austriei,
Leopold al V-lea, și au continuat drumul, iar în anul 1191 cele trei armate se întâlneau în preajma
Ierusalimului, după ce în drumul său Richard cucerise insula Cipru și o cedase lui Guy de
Lusignan. Singura acțiune comună a armatelor cruciade a fost participarea la asediul Acrei,
început în anul 1189, intervenția lor determinând, în mare măsură, capitularea orașului (13 iulie
1191). După acest succes au început neînțelegerile din tabăra cruciaților, ele obligând pe cei trei
conducători să abandoneze expediția. Ca o mențiune tristă, dupa ce a intrat în Acra, Richard a
executat 3000 musulmani, în mare majoritate, femei, bătrâni, copii, o adevarată încercare de
epurare etnică. Pe drumul de întoarcere, Richard a devenit o perioada prizonierul lui Leopold,
fiind eliberat numai dupa plata unei răscumpărări însemnate.

Cruciada a IV-a (1202-1204)


articol principal Cruciada a patra

Cruciada a patra este legată de numele puternicului pontif Inocențiu al III-lea și de politica sa de
a-și impune supremația asupra întregii lumi creștine, occidentale și orientale. În anul 1190 papa a
început predicarea cruciadei, dar armata se aduna greu.

La începutul secolului al XIII-lea cruciadele își pierduseră baza populară, între cruciada populară
și cea aristocratică distanța se adâncise, păturile sărace nu mai aveau încredere în acțiunile
nobililor, de aceea, despre cruciada a IV a a însemnat o abatere fățișă de la scopul de cruciadă.
Mai întâi, pentru că expediția a fost plănuită împotriva Egiptului, centrul unității musulmane, și
nu ca o acțiune de cucerire directă a Ierusalimului. În al doilea rând, expediția a început prin
asediul cetății Zara (noiembrie 1202), situată pe coasta Dalmației și stăpânită de regele Ungariei,
rege catolic aflat sub protecția scaunului apostolic. Cucerirea Zarei fusese cerută cruciaților de
către dogele Veneției, Enrico Dandolo, în schimbul transportării trupelor până la Alexandria. În
al treilea rând, în urma unei abateri de la planul inițial al cruciadei, cavalerii s-au îndreptat spre
Bizanț unde lupta pentru tron favoriza o intervenție. Și de data aceasta cruciații erau îndemnați
de dogele Veneției, care dorea să și sporească privilegiile comerciale în Imperiul de Răsărit.

În luna mai a anului 1203, cruciații, îmbarcați pe vase venețiene, au sosit la Constantinopol, au
cucerit orașul și au reînscăunat pe Isaac al II-lea Angelos, căruia apoi i au pretins despăgubiri
bănești pentru ajutorul dat. Cum bazileul nu a putut achita suma cerută, în anul 1204 cruciații au
dat din nou asalt capitalei, au cucerit o și au luat o în stăpânire.

Consecința cruciadei a IV-a a fost desființarea Imperiului bizantin și împărțirea lui în mai multe
state: Imperiul Latin de Răsărit, împărat fiind ales Balduin de Flandra, Niceea, Epirul și
Trapezuntul. Veneția, dat fiind contribuția pe care o adusese în această expediție, primea
privilegii comerciale și stăpâniri teritoriale întinse. La cruciadă au mai participat Ludovic I de
Blois și Geoffroi de Villehardouin.

Imperiul bizantin a fost restaurat în anul 1261, dar el nu și-a mai găsit vitalitatea din trecut.
Cruciada a IV-a, prin efectele ei, a contribuit la eșecul final al cruciadelor.

Cruciada a V-a (1217-1221)


articol principal Cruciada a cincea

Papa Honoriu al III-lea, îl însărcină pe arhiepiscopul Acrei, Jacques de Vitry să propovăduiască


“războiul sfânt” în Siria și Palestina. În statele cruciate care mai rămăseseră domneau acum
principiile legilor numite Așezămintele Ierusalimului. Conform acestora exista domnia deplină a
baronilor și existau relațiile sociale de tip feudal.

La această cruciadă porniră spre Acra, locul de întâlnire al cruciaților, o serie de feudali: ducele
Leopold al VI-lea de Austria, regele Andrei al II-lea al Ungariei. Au mai participat nobili și
simpli pelerini din Germania, precum și baronii din statele cruciate. La sfârșitul lui octombrie
1217 se ținu un mare consiliu de război la Acra.

Armatele cruciate, care numărau 2000 de cavaleri, câteva mii de soldați călări, circa 20000 de
pedeștri și numeroase trupe neregulate, porniră la atac. Sultanul Egiptului Malik al-Adil știa că
atacul se rezuma la o cavalcadă a feudalilor, iar întreaga expediție a cruciaților la limitele unui
pelerinaj armat. Malik al-Adil se îndreptă spre Damasc, apoi trimise trupe de întărire la
Ierusalim. Regele Ungariei îmbolnăvindu-se, se întoarse acasă în anul 1218.

Jean de Brienne, regele Acrei, se gândi să se folosească de flotele europene pentru a cuceri
Alexandria și Damietta. După el, cheile Ierusalimului se găseau la Cairo, deci trebuia înfrânt
sultanul Egiptului, Malik al-Adil. Orașul Damietta căzu, iar Malik al-Adil muri în 31 august
1218. Noul sultan al Egiptului, Malin al-Kamil, încercă să reia ofensiva pentru a despresura
Damietta, dar luptătorii lui fură învinși în lupta din 9 octombrie 1218.

Viceregele Damascului, Al-Muazzam, fratele lui Malin al-Kamil, porunci să se distrugă toate
zidurile de apărare ale Ierusalimului. Dărâmarea începu la 19 martie 1219. Al-Muazzam avea
convingerea că în curând musulmanii vor fi constrânși să predea Ierusalimul în schimbul
pozițiilor ocupate de cruciați în Egipt. El socotea că e mai bine să predea un oraș pustiu și ruinat,
decât un loc întărit.

Leopold al VI-lea, ducele de Austria, se reîntoarse în Europa. Malin al-Kamil, sultanul Egiptului,
propuse cruciaților ca aceștia să ridice asediul Damiettei în schimbul restituirii Ierusalimului.
Legatul papal, cardinalul Pelagius de Albano, determină consiliul de decizie să respingă
propunerile sultanului Malin al-Kamil.

Cruciații pedeștri porniră la asaltul Damiettei, dar Malin al-Kamil și garnizoana din oraș îi
respinseră. Cruciații, întăriți cu noi forțe sosite din Europa, asaltară Damietta pe care o cuceriră
la 5 noiembrie 1219. Cruciații aveau de gând să facă din Damietta un centru de rezistență
asemănător Acrei.

Eyubizii (populația arabă din Egipt) porniră să salveze Egiptul în 1220. Din pricina
neînțelegerilor cu legatul papal, cardinalul Pelagius de Albano – nobil spaniol, regele Acrei, Jean
de Brienne, părăsise conducerea cruciadei lăsând-o numai în seama legatului papal. Delegații
eyubizilor propuneau să se facă un schimb între Damietta și regatul Ierusalimului. Nobilul
spaniol respinse din nou propunerea făcută. El hotărî să se pornească cu toate forțele la cucerirea
orașului Cairo. Regele Jean de Brienne, care se retrăsese la Acra, se răzgândi și făcu cale
întoarsă, debarcând la Damietta la 7 iulie 1221.

Sultanul Malin al-Kamil mai făcu o ultimă propunere cruciaților de a le restitui regatul
Ierusalimului, cu condiția ca ei să părăsească Egiptul. Legatul papal refuză din nou oferta
sultanului. Cardinalul Pelagius de Albano dădu ordinul de plecare spre Cairo, iar Jean de Brienne
se supuse, ca să nu fie considerat trădător.

Malin al-Kamil se ferea să dea vreo bătălie înainte de a primi ajutoare și încearcă o nouă
conciliere dar legatul papal refuză orice înțelegere. În timp ce cruciații urcau pe Nil, Malin al-
Kamil poruncește ruperea digurilor, astfel cruciații sunt parțial înecați iar trupele egiptene le
tăiaseră astfel drumul. Pentru cruciați, bătălia era pierdută.

La 7 septembrie 1221, Damietta fu predată foștilor ei stăpâni. Cruciații se îmbarcă, o parte pentru
Europa, o parte pentru Răsărit, întorcându-se la locurile cucerite de ei în vremea primei cruciade.
Pacea încheiată acum va fi menținută timp de opt ani: 1221-1229.

La Acra, Tripoli și Antiochia baronii și conducătorii se luptă mai departe între ei pentru putere și
interese mărunte.

Cruciada a VI-a (1228-1229)


articol principal Cruciada a șasea

Jean de Brienne, regele Acrei, avea din căsătoria cu Maria de Ierusalim o fiică, Isabella (sau
Yolanda). Ea era, prin mama ei, moștenitoarea legitimă a regatului Ierusalimului (Acrei).
Frederic al II-lea rămase văduv iar Papa Honoriu al III-lea și marele magistru al Ordinului
Teutonic, Hermann von Salza, avură ideea să-l căsătorească cu Isabella, pentru a-i asigura astfel
succesiunea la tronul regatului Ierusalimului.

În anul 1225, episcopul Giacomo de Patti celebrează căsătoria lui Frederic al II-lea cu Isabella de
Ierusalim (la 14 ani). După ce primi inelul nupțial la Acra, Isabella fu încoronată împărăteasă la
Tyr, apoi plecă spre apusul Europei.
Frederic al II-lea îl deposedă pe Jean de Brienne de regatul sirian.

În 1223 izbucni un conflict între cei trei frați eyubizi. Sultanul Egiptului și cel din Jazira se
uniseră contra fratelui lor din Damasc - Al-Muzzam, învinuindu-l că, ajutat de cete mongole, el
urmărește să-și impună autoritatea asupra statelor lor. În anul 1227, sultanul Egiptului, Malin al-
Kamil a cerut ajutor lui Frederic al II-lea.

Papa Grigore al IX-lea îl excomunicase pe Frederic al II-lea în anul 1227, din cauza vieții
imorale pe care o ducea și a raporturilor sale prietenești cu sultanul Malin al-Kamil. Papa îi
interzise să conducă cruciada, dar fără a ține seamă de papă Frederic al II-lea se îmbarcă și
pleacă în Siria la în iunie 1228.

Frederic al II-lea se opri mai întâi în Cipru, încercând să pună mâna pe acest regat; dar Jean
d’Ibelin regentul regatului Ierusalimului și Ciprului, își organizează apărarea și îl respinge pe
Frederic al II-lea. El conducea o cruciadă excomunicată, islamofilă. Frederic al II-lea cere lui
Malin al-Kamil cedarea Ierusalimului în schimbul altor teritorii.

Frederic al II-lea întreprinde un fel de expediție armată de la Acra la Jaffa. Se ajunge la


încheierea tratatului din 18 februarie 1229, prin care Ierusalimul era cedat cruciaților (acum
împăratul german fiind și rege al Ierusalimului ), împreună cu orașele Bethleem și Nazareth. În
martie 1229, Frederic al II-lea intră în Ierusalim unde este încoronat ca rege al Ierusalimului.

Frederic al II-lea rămâne indiferent de problemele religioase și hotărăște ca Ierusalimul să


rămână oraș deschis. El se întoarce la Acra deoarece baronii se răsculaseră împotriva sistemului
său centralizat de conducere. Nereușind să ajungă la o înțelegere cu baronii, Frederic al II-lea se
întoarce în Italia, în mai 1229.

Cruciada a VII-a (1248-1250)


articol principal Cruciada a șaptea

În 1244, după recucerirea Ierusalimului de către musulmani, patriarhul din Ierusalim trimisese
emisari la principii și regii din Occident, cerându-le organizarea unei noi cruciade generale. La
conciliul de la Lyon din iunie-iulie 1245, se lansa chemarea pentru această cruciadă.

În decembrie 1244, Ludovic cel Sfânt, regele Franței, făgăduise că va organiza el însuși o
cruciadă. El nu urmărea altceva decât să acapareze pământuri și pradă bogată în răsărit. În vara
anului 1248 Ludovic al IX-lea părăsi Parisul îmbarcându-se pentru insula Cipru, unde trebuia să
aibă loc adunarea generală a trupelor. Cruciada a șaptea avea un caracter francez , pentru că în
jurul lui Ludovic al IX-lea se adunară numai nobili francezi. În septembrie 1248, cruciații
francezi ajungeau în insula Cipru, unde fură primiți de regele Henric I al Ciprului.

Frederic al II-lea care continua să aibă legături strânse cu sultanul, informa curtea din Cairo
despre toate aceste lucruri. Sultanul eyubid al Egiptului și Damascului era pe atunci mulatrul Al-
Salih Eyub.
În primăvara anului 1249, Ludovic al IX-lea se îmbarcă împreună cu oamenii săi, la care se
adăugaseră baroni din Siria și Cipru. Numărul total al cruciaților se ridica la aproximativ 15000
de oameni. Ajunse în fața Damiettei, în ziua de vineri, 4 iunie 1249, dar sultanul, prevenit, avuse
timp să se înarmeze. Ludovic al IX-lea porunci să se înceapă debarcarea; dorea să câștige timp ca
să poată stabili un cap de pod în fața Damiettei. Bătălia se încheie în fața cruciaților. La 6 iunie
1249 cruciații pătrundeau în Damietta, pe care o găsiseră deschisă, goală și neatinsă. Trupele
cruciate se aleseseră cu o pradă bogată.

Sultanul eyubid, Al-Salih Eyub, va muri în noiembrie 1249, conducerea luând-o văduva
sultanului, Shajar al-Durr, care tăinuia moartea sultanului. Ea ceru proclamarea fiului ei, Turan-
șah, ca moștenitor și numirea lui Fakhr al-Din ca atabeg, comandant al trupelor egiptene, care
urma să acționeze în numele sultanului. Dar vestea morții sultanului ajunse și în tabăra
cruciaților. Porni apoi marșul de la Damietta spre Cairo.

Cruciada a VIII-a (1270)


articol principal Cruciada a opta

Răspunsul la apelul papii referitor la o nouă cruciadă îl dă Ludovic al IX-lea, regele Franței,
protagonistul celei de-a șaptea cruciade. Într-o adunare solemnă, la 24 martie 1268, regele își
anunță hotărârea de a mai conduce o cruciadă.

La 1 iulie 1270, vasele cu cruciați pornesc spre Siria, dar corăbiile își schimbă ruta spre Tunisia.
În Tunisia puterea o deținea dinastia berberă a hafsidilor, monarh fiind emirul Abu’Abd Allah.
Schimbarea destinației s-a explicat prin politica personală a lui Carol d’Anjou, ajuns rege al
Siciliei, care nu-i ierta emirului din Tunisia că oferise azil celor fugiți din Sicilia și că dinastia
hafsidă nu voia să mai plătească tributul pe care-l vărsa mai înainte fostei dinastii (de
Hohenstauffen) din Sicilia. Deci, în loc să ajungă la Acra, care își trăia ultimele ceasuri, cruciații
au ajuns în Tunisia unde nu căutau decât noi cuceriri și jafuri. Baibars, sultanul mameluc al
Egiptului oferă ajutor emirului Tunisiei. Dar regele Franței, Ludovic al IX-lea, moare în luptă, iar
puținii cruciați rămași în viață s-au întors în Franța.

Cu această ultimă încercare așa-numitele "cruciade clasice" au luat sfârșit. Rând pe rând statele
din Orient au fost recucerite de musulmani. În 1268 a fost recucerită Antiohia, în anul 1289
Tripoli, iar în anul 1291, după un asediu violent Acra, ultimul centru de rezistență al cruciaților.
Doar regatul Ciprului a rămas în mâna "latinilor" mai multă vreme, el fiind cucerit de Imperiul
Otoman abia în 1571.

Urmările cruciadelor
Cruciadele au avut consecințe negative și pozitive, cele negative decurgând din distrugerile de
bunuri și masacrele ce aveau loc în timpul războaielor, din exploatarea populației supuse, cele
pozitive constând în contactul dintre două civilizații, care s-au influențat reciproc.
Statele creștine formate, deși au avut un caracter efemer, au contribuit ca timp de două sute de
ani, zeci de mii de cruciați să se deplaseze în Orientul Apropiat și, o dată cu ei, au pătruns și
moravurile apusene, pe care clasa dominantă din Orient le-a adoptat. La rândul lor, feudalii
apuseni au împrumutat forme ale rafinamentului și luxului oriental, pe care le-au adus apoi în
Europa.

Cruciadele au contribuit la dezvoltarea legăturilor dintre Orient și Occident. Relațiile comerciale


ale Europei apusene cu orientul s-au accentuat, fapt de care au profitat orașele, mai ales cele din
Italia și sudul Franței. În veacul al XIII-lea, Veneția și Genova făceau comerț cu Orientul prin
porturile Siriei și Egiptului. Ele aduceau mărfuri din Orientul musulman și, indirect, din China,
insulele Sonde din Indonezia, din India. Veneția și Genova au înființat factorii comerciale la
Caffa și la Tana, de unde făceau negoț cu Rusia și Polonia, astfel că în perioada amintită se poate
vorbi de o supremație maritimă și comercială a celor două orașe în întreg bazinul Mediteranei.
Prin mijlocirea orașelor s-au răspândit unele procedee orientale în domeniul industriei textile și
al prelucrării metalelor. În Europa s-au introdus unele culturi noi ca: orezul, pepenele, caisul,
lămâiul.

Din punct de vedere politic, cruciadele au înlesnit, în Europa apuseană, procesul de centralizare
și de afirmare a regalității, ca urmare a slăbirii unei părți a nobilimii și a știrbirii adusă autorității
papale.

Pentru țărănime expedițiile în Orient au însemnat o sporire a obligațiilor, pentru a acoperi


cheltuielile ce le făceau nobilii. Dar, în același timp, ele au stimulat procesul de eliberare a
țăranilor din șerbie, eliberarea prin răscumpărare fiind și ea o sursă de venit. Aceeași nevoie de
bani a făcut ca nobilii să cedeze presiunii orașelor de a-și răscumpăra libertatea.

Cultura a fost și ea influențată de cruciade. Din cea de-a doua jumătate a secolului al XII-lea, se
pun bazele orientalisticii. Cunoașterea Orientului a dat gândirii filosofice, începând cu Raymond
Lulle și Toma d'Aquino un nou impuls și o nouă orientare. Cruciadele au dus la îmbogățirea
literaturii europene cu noi teme și la dezvoltarea ei în limba maternă. Arhitectura din secolele
XIII-XIV, mai ales în Italia, se resimte de influențele orientale, tot așa cum în Siria și Palestina
stilul renan și romanic din nordul Franței au lăsat vestigii (castelele , Kerak, Ibelin, mânăstirea de
lângă Bethleem).

S-ar putea să vă placă și