Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare pentru test – noțiuni de mecanică

1. Cinematica – mișcarea, sistemul de referință, punctul material, traiectorie


(definiții);
2. Vectorul viteză, vectorul accelerație – definiții, formule;
3. Mișcarea rectilinie uniformă – definiție, legea mișcării (formulă);
4. Mișcarea rectilinie uniform variate – definiție, legea mișcării, legea vitezei,
ecuația lui Galilei (formule);
5. Mișcarea circulară uniformă – perioada, frecvența, viteza unghiulară, viteza
tangențială, accelerația centripetă (formule);
6. Aruncarea pe verticală în sus. Aruncarea pe verticală în jos. (Formule);
7. Principiile mecanicii clasice – enunțuri;
8. Tipuri de forțe – de greutate, de frecare, forța elastică, legea lui Hooke;
9. Lucrul mecanic. Lucrul mecanic al unor tipuri de forțe (de greutate, de frecare,
elastică) – formule;
10. Puterea mecanică. Energia cinetică. Energia potențială – definiții, formule;
11. Compunerea forțelor paralele de același sens și de sens contrar;
12. Elemente de cinematică umană : legile pașilor, mersul, alergarea, săritura;
13. Elemente de dinamică umană: lucrul mecanic intern și extern;
14. Lucrul mecanic și puterea inimii – formule și calcule;
15. Elemente de statica umană: pârghii și scripeți.