Sunteți pe pagina 1din 3

COEFICIENTUL PLUVIOMETRIC-COEFICIENTUL ANGOT

Coeficientul pluviometric mai poartă numele de coeficientul sau indicele Angot, după
numele marelui om de știință fizician, meteorolog și climatolog Charles Alfred Angot. Coeficientul
pluviometric lunar Angot se folosește pentru evidențierea caracteristicilor variației anuale a
precipitațiilor atmosferice și, mai cu seamă, pentru determinarea tipurilor de variație a acestora în
𝐩 𝐱 𝟑𝟔𝟓
timpul anului. Angot a elaborat următoarea formula: K= , unde K- indicele Angot, p-
𝐏𝐱𝐧
cantitatea lunară de precipitații, P- cantitatea anuală de precipitații, n- numărul de zile din lună, 365-
numărul de zile din an. Se evidențiază, în felul acesta, tipologiile specifice lunilor:

- 0,9≤k≤1,1 – toate lunile sunt unitare, luni cu distribuție normală de precipitații, fără risc
pluviometric;
- k<0,9 – sunt luni subunitare, prezintă risc prin deficit;
- k˃1,1 – sunt luni supraunitare care prezintă risc prin excedent.

Coeficientul pluviometric se analizează pentru cele trei stații meteorologice: Craiova, Galați
și Sulina. Dacă la ceilalți parametrii s-au calculat valorile specifice lunilor, obținându-se temperaturi
medii, în cazul precipitațiilor acestea se realizează pe șiruri de date.

CRAIOVA
2.00
UNITĂȚI

1.00

0.00
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Series1 0.77 0.77 0.78 1.02 1.31 1.48 1.22 0.92 0.93 0.83 1.00 0.96

Fig. nr. 1. Variația indicelui pluviometric anual la stația meteorologică Craiova

Coeficientul pluviometric pentru stația meteorologică Craiova (fig. nr. 1.) prezintă următoarele
elemente valorice: - 4 luni subunitare (ianuarie, februarie, martie, octombrie), prezintă risc prin
deficit;

1
- 3 luni supraunitare ( mai, iunie, iulie), prezintă risc prin excedent;

- 5 luni unitare (aprilie, august, septembrie, noiembrie, decembrie), fără risc


pluviometric.

GALATI
2.00
UNITĂȚI

1.00

0.00
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Series1 0.69 0.77 0.74 0.97 1.24 1.63 1.20 1.03 1.09 0.86 0.88 0.91

Fig. nr. 2. Variația indicelui pluviometric anual la stația meteorologică Galați

Coeficientul pluviometric pentru stația Galați (fig. nr. 2.) prezintă, de asemenea, următoarele
elemente: - 5 luni subunitare (ianuarie, februarie, martie, octombrie, noiembrie);

- 3 luni supraunitare (mai, iunie, iulie);

- 4 luni unitare (aprilie, august, septembrie, decembrie).

SULINA
2.00
UNITĂȚI

1.00

0.00
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Series1 0.83 0.77 0.77 0.67 0.95 1.41 1.06 1.29 1.32 0.85 1.06 0.91

Fig. nr. 3. Variația indicelui pluviometric anual la stația meteorologică Sulina

2
Coeficientul pluviometric pentru stația Sulina (fig. nr. 3.) prezintă următoarele elemente:

- 5 luni subunitare (ianuarie, februarie, martie, aprilie, octombrie);


- 3 luni supraunitare (iunie, august, septembrie);
- 4 luni unitare (mai, iulie, noiembrie, decembrie).

În concluzie, din reprezentarea grafică și dispunerea indicelui pluviometric la cele trei stații
meteorologice se observă diferențe în ceea ce privește regimul pluviometric anual. Există o oarecare
asemănare între stațiile Craiova și Galați, lunile care sunt caracterizate de distribuție normală de
precipitații este aproape același.