Sunteți pe pagina 1din 9

Către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Cetățenii cartierului Gherăiești din municipiul Bacău, direct afectați de


disconfortul creat de facilitățile de producție ale Abatorului de păsări a SC
Agricola Internațional SA, amplasat pe Calea Moldovei nr 230, vă aducem la
cunoștință următoarele obiecțiuni, referitoare la Raportul la Studiul de Evaluare
a Impactului asupra Mediului – Extindere Abator Păsări.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, potrivit documentului Actualizarea
Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune în municipiul Bacău, reies
următoarele aspecte în ceea ce privește zgomotul la care este supusă populația
rezidențială din imediata vecinătate a Abatorului de păsări a SC Agricola
Internațional SA, ca urmare a funcționării non-stop a agregatelor frigorifice și
nu numai (ventilatoare, motoare electrice, trafic rutier, etc).
Potrivit acestui studiu întocmit de SC Incertrans București nivelurile de
zgomot în urma măsurătorilor efectuate depășesc valorile limită de 65 dB LZSN
respectiv 45 dB Lnoapte, pentru persoanele și clădirile situate pe strada
Arinilor, pe latura de nord a Abatorului de păsări a SC Agricola Internațional
SA.
Incertrans SA București solicită să se aibă în vedere pentru protejarea
populației expuse la aceste niveluri de zgomot peste limita admisă, amplasarea
unor panori fonoabsorbante.
Totodată cei care au actualizat hărțile de zgomot și planurile de acțiune în
municipiul Bacău au stabilit și caracteristicile tehnice ale acestor panouri
fonoabsorbante, care să protejeze populația afectată de efectele negative ale
zgomotului asupra sănătății.
Conform acestei modelări panourile fonoabsorbante trebuie să aibă:
-lungime= 205 m
-înălțime= 4,5 m
-tipul = absorbant pe ambele părți
Domnilor reprezentanți ai ANPM Bacău, ce măsuri a luat SC Agricola
Internațional pentru atenuarea zgomotului generat din cauza funcționării
agregatelor abatorului de păsări, în vederea reducerii gradului de disconfort
produs de acestea populației rezidențiale de pe străzile Arinilor, Ecaterina
Teodoroiu și Calea Moldovei?

1
Nu au facut nimic în acest sens, dintre cele trei tipuri de atenuare a
zgomotului SC Agricola Internațional SA nu a pus în aplicare nici unul.
Probabil reducerea zgomotului la sursă, atenuarea căilor de propagare și
măsurile în jurul receptorilor sunt termeni străini pentru reprezentanții
responsabili cu aspectele legate de Mediu ai SC Agricola Internațional SA.
Din Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere
Abator Păsări reiese faptul ca toate utilajele necesare circuitelor de răcire sunt
amplasate în incintă închisă, în centrala frigorifică. Acest lucru nu este conform
cu realitatea pentru că modulul frigorific care deservește instalația de răcire și
care este sursa nr 1 de disconfort acustic, asupra noastră și a copiilor noștri, se
află amplasat în aer liber, fără să fie prevăzut cu vreun element fonoabsorbant
care să asigure reținerea zgomotului la sursă și nu propagarea acestuia la
receptorii din vecinătate.
Tot din Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, în ceea ce privește zgomotul, reiese faptul că
măsurătorile de zgomot efectuate de Laboratorul de analize de Mediu al
Centrului de Mediu și Sănătate din Cluj Napoca, în zilele de 10.09.2019 și
11.09.2019 confirmă ceea ce și Actualizarea Hărților de Zgomot și a planurilor
de acțiune în municipiul Bacău au scos în evidență.
Astfel, potrivit rezultatelor acestor măsurători efectuate în data de 10 și 11
septembrie 2019, nivelurile de zgomot ambiental se prezintă astfel:
- pe timp de noapte valorile zgomotului ambiental în toate cele trei
puncte Strada Arinilor, Strada Ecaterina Teodoroiu și Strada Calea
Moldovei au depășit LMA 45 dB chiar și cu peste 15 dB.
Agricola Internațional specifică deasemenea în acest Raport la Studiul de
Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere Abator păsări, că utilajele și
motoarele acestora care fac proiectul acestui proiect de extindere funcționează
în interiorul unei hale fapt pentru care nu vor reprezenta o sursă de producere și
transmitere a zgomotului. Acest lucru constituie o minciună pentru că motoarele
ventilatoarelor, mari generatoare de zgomot care aspiră praful, mirosul, gazele
de eșapament din sectorul Recepție păsări, se află în afara și nu în interiorul
acestei hale. Potrivit informațiilor din Raport ventilația acestui sector se
realizează cu șase sisteme de evacuare aer viciat, fiecare având capacitatea de
30 000 mc/h.
Cu alte cuvinte pe lângă disconfortul produs de zgomot noi și copiii noștri
vom inspira 30 000 mc/h de praf, miros pestilențial și gaze de eșapament, adică
suspensii PM 10, care au un potențial cancerigen extrem de ridicat.
2
Este necesar ca populația rezidențială de pe străzile Arinilor, Ecaterina
Teodoroiu, Calea Moldovei, să fie informată care sunt nivelurile de zgomot
suportate de organismul uman, ce înseamnă un anumit prag al nivelului de
zgomot și mai ales la ce pericole se supun prin expunerea timp îndelungat la un
zgomot de intensitate ridicată, de care se face răspunzătoare SC Agricola
Internațional SA, respectiv Abatorul de Păsări al acestei societăți comerciale.
Menționăm faptul ca la limita sudică a Abatorului de păsări vor fi amplasate
modulele frigorifice ale instalației de răcire, la o distanță mai mică de 10 m de
locuințele celor situați pe str.Ecaterina Teodoroiu, care constituie o altă sursă de
zgomot și de poluare cu substanțe extrem de periculoase, amoniac, pentru
sănătatea acestor oameni și nu numai.
O altă sursă de zgomot , mirosuri pestilențiale și gaze de eșapament o
constituie conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra
Mediului- Extindere Abator păsări reorganizarea din strada Arinilor a accesului
autovehiculelor de mare tonaj care transportă păsări de la ferme la abator.
Abatorul de păsări începe programul de sacrificare de la orele 3 ale
dimineții iar mașinile cu păsări încep să sosească încă de le orele 1 ceea ce
ar însemna ca populației de pe str. Arinilor, somnul și timpii de odihnă ai
acestor oameni să fie și mai mult afectați, în condițiile în care potrivit
măsurătorilor de zgomot efectuate în zilele de 10 și 11 septembrie 2019,
reiese faptul că pe timp de noapte toate valorile zgomotului ambiental
depășesc deja LMA 45 dB chiar și cu peste 15 dB.
Creșterea cu 70 la sută a capacității de producție de la 80.000 capete pui la
140000 capete pui pe zi, presupune o creștere exponențială a traficului greu al
autovehiculelor care transportă pui de la ferme la abator, acentuându-se și mai
mult poluarea și disconfortul la care suntem expuși zi de zi.
Deasemenea din Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra
Mediului- Extindere Abator Păsări nu reiese unde vor fi garate autovehiculele
din parcul auto al SC Agricola Internațional SA, întrucât nu este specificată o
zonă destinată acestui sector de activitate, camioanele și autobuzle fiind parcate
anterior în mod repetat pe domeniul public, respectiv strada Arinilor.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău potrivit studiilor de specialitate un
somn bun pe timpul nopții este o condiție necesară pentru starea de bine iar
afectarea acestuia ca urmare a poluării fonice produse de agregatele și
autovehiculele care transportă pui vii a SC Agricola Internațional SA constituie
unul dintre cele mai puternice motive de reclamare a zgomotului.

3
Principalele stări de disconfort cu care ne confruntăm ca urmare a afectării
somnului din cauza zgomotului sunt:
-dificultatea de a adormi
- trezirea prematură nedorită
- greutatea în a adormi din nou după ce persoana s-a trezit
- schimbări în stadiile somnului
Oamenii pot reclama și efecte secundare ale deranjării somnului cum ar fi:
-diminuarea calității somnului
- oboseală
- depresii
- scăderea productivității
- slăbirea concentrării
Efectele psihologice negative ale afectării somnului de către sursele de
zgomot ale Abatorului de păsări a SC Agricola Internațional SA sunt:
- mărirea presiunii arteriale
- mărirea pulsului
- vasocontracție
- modificări ale ritmului respirator
- aritmie cardiacă

Prin urmare domnilor reprezentanți ai APM Bacău, cetățenii de pe


strada Arinilor solicită ferm având în vedere cele relatate mai sus , ca
accesul autovehiculelor de mare tonaj care transportă pui vii de la ferme
către abator în vederea sacrificării să se facă în continuare, până la
relocarea abatorului de păsări în afara zonei rezidențiale, din strada Calea
Moldovei nr 230, ca și până acum.
Abatorul de păsări a SC Agricola Internațional SA nu mai poate să-și
desfăsoare activitatea în cartierul Gherăiești, municipiul Bacău, în mijlocul
comunității, în condițiile în care potrivit documentului de Actualizare a Hărților
de zgomot și a planurilor de acțiune în municipiul Bacău, parcul Gherăiești, cel
mai mare parc al orașului Bacău cu o suprafață de 22,8 ha, loc de odihnă și
recreere pentru toți cetățenii orașului, urmează să fie declarat zonă liniștită.
4
În cazul zonelor liniștite reglementările în ceeea ce privește poluarea fonică
sunt extrem de stricte, toate sursele de zgomot trebuie să îndeplinească
condițiile cele mai severe referitoare la limitele nivelului de zgomot. Scopul
delimitării zonelor liniștite este de a conserva liniștea zonei, cu alte cuvinte
asigurarea că nici pe termen lung zgomotul zonei să nu depășească normele
legale în domeniu și că în interiorul și la limita zonei liniștite să nu existe
surse de zgomot.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău , parcul Gherăiești se învecinează la
vest cu strada Arinilor, ceea ce înseamnă că această stradă și oamenii care
locuiesc aici constituie o zonă tampon între Abatorul de păsări, o sursă continuă
de poluare fonică, și Parcul Gherăiești. Așa după cum am menționat
reglementările legale în vigoare interzic în cazul zonelor tampon amplasarea
surselor de zgomot la limita acestora, iar utilajele și autovehiculele abatorului de
păsări ale SC Agricola Internațional conform măsurătorilor efectuate numai
silențioase nu sunt.
Deasemenea SC Agricola Internațional SA au încălcat normele legislative în
vigoare în condițiile în care conform Raportului la Studiul de Evaluare a
Impactului asupra Mediului- Extindere Abator păsări, deși acestă investiție face
obiectul procedurii de emitere a Acordului de mediu, au pus în funcțiune de mai
bine de 6 săptămăni noua centrală termică.
Conform ART 20, alineat 3, din legea 278/2013 privind emisiile
industriale, nici o modificare substanțială planificată a unei instalații nu se
poate realiza fără obținerea prealabilă a actelor de reglementare
corespunzătoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificări.
O altă problemă majoră de poluare cu gaze arse și compuși chimici ale
acestora, cum ar fi oxizii de azot, dioxidul de sulf, pulberi, extrem de toxici
pentru sănătatea oamenilor care locuiesc pe străzile Arinilor, Ecaterina
Teodoroiu, Calea Moldovei, o constituie cele trei coșuri de fum ale cazanelor
centralei termice care funcționează abuziv după cum am menționat mai sus.
Aceste coșuri de fum, au o înălțime de doar 7 metri, în condițiile în care
majoritatea imobilelor din vecinătate au cel puțin aceeași înălțime sau sunt chiar
mai înalte de cât aceste coșuri de fum.
În acest context toate gazele arse rezultate în urma funcționării acestor
cazane sunt aruncate în curțile și casele noastre și de aici mai departe în

5
plămânii noștri și ai copiilor noștri, producându-ne astfel grave afecțiuni
respiratorii și nu numai.
Art 30, din legea 278/2013 privind emisiile industriale prevede că
înălțimea coșului este calculată luând în considerare condițiile de evacuare
a gazelor reziduale astfel încât să protejeze sănătatea și mediul
înconjurător.
De aceea având în vedere că aceste cazane au fost puse în funcțiune abuziv
solicităm APM Bacău ca până la momentul în care SC Agricola Internațional
SA obține toate avizele de reglementare necesare demarării proiectului de
extindere, să someze Agricola Internațional SA să scoată din funcțiune aceste
cazane și implicit noua centrală termică care constituie o sursă de poluare pentru
populația rezidențială din vecinătate.
În ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile în domeniu BAT, pe
care potrivit Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, SC Agricola Internațional SA se laudă că le utilizează,
acestea nu sunt disponibile nici măcar pe hârtie darmite pe teren.
De exemplu pentru prevenirea scurgerilor lichide și a emisiilor urât
mirositoare din rezervoarele instalației de epurare ape uzate, cerințele BAT
conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, prevăd etanșarea bazei și a pereților și acoperirea
rezervoarelor.
Nici bazinul tampon situat în incinta abatorului, nici bazinul de aerare și
bazinele stației de epurare ape uzate nu sunt acoperite, acestea fiind o sursă
continuă de mirosuri pestilențiale și de disconfort pentru sănătatea
populației din zonă.
Ba mai mult tocmai datorită utilizării celor mai bune tehnici disponibile
în domeniu doar la nivel teoretic în noaptea de 16 spre 17 septembrie 2019,
bazinele stației de epurare au deversat inundând proprietatea d-lui Tarcău
Lucian cu mii de metri cubi de ape uzate încărcate cu substanțe
periculoase, în anul 2014 având loc un fenomen similiar, producându-se
astfel o poluare semnificativă, fapt consemnat și în Raportul la Studiul de
Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere Abator păsări.
În urma prelevării probelor de pe terenul contaminat și a raportului de
încercare din data de 4.10.2019, s-a constatat în ceea ce privește elementul

6
chimic cadmiu(Cd), o valoare de 5,6 mg/kg s.u., ceea ce constituie conform
legii 756/1997 o depășire a pragului de intervenție pentru terenurile cu
folosință sensibilă. Valoarea normală în sol a acestui element chimic Cd
este de 1 mg/kg s.u, ceea ce înseamnă că familia Tarcău și cetățenii din zonă
au fost supuși acțiunii nocive a unui metal greu cu o toxicitate ridicată și cu
un potențial cancerigen extrem de agresiv. Cadmiul este un element
carginogen, expunerea la acțiunea sa ducând la cancer pulmonar, de
prostată, iar prin alimentație la cancer endometrial și mamar. Expunerea
la cadmiu este deasemenea asociată cu boli renale, ateroscleroză,
hipertensiune arterială, boli cardiovasculare.
,,Reducerea prin metode tehnice recomandate de proiectanți de specialitate a
formarii aerosolilor (risc biologic si purtatori de miros) la suprafata bazinelor
deschise unde apa tratata cu clorura ferica este aerata”. Care sunt concret aceste
măsuri, întrucât deja de pe suprafța apei bazinelor stației de epurare se ridică
aerosoli urât mirositori, încărcați de suspensii periculoase care sunt purtați de
curenții de aer în arealele învecinate.
În Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere
Abator păsări, se precizează totodată că funcționarea noii investiții nu va
influența negativ calitatea aerului din zonă.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, calitatea aerului în zonă este deja la
cote alarmante! Suntem zilnic afectați de mirosurile pestilențiale infecte
generate de bazinul tampon de 80 metri cubi ce deservește stația de epurare a
apelor uzate, de bazinul de aerare și de bazinele stației de epurare a apelor uzate
care sunt neacoperite și amplasate în aer liber la mai puțin de 10 m distanță
de locuințele rezidențiale, iar prin descompunerea anaerobă a materiilor
organice se degajă un miros insuportabil care se întinde la nord până în zona
ansamblului rezidențial ,,Grădina cu Magnolii “ și a Parcului Gherăiești, iar la
sud până în zona locuințelor din cartierul Nord în funcție de direcția
predominantă a vântului.
O altă sursă de miros pestilențial o constituie sectorul de eviscerare ca urmare
a faptului că instalația de ventilație ce deservește acest sector, aspiră aerul viciat
din această hală și-l aruncă în zonele învecinate, respectiv imobilele situate la
mai puțin de 10 m distanță de această hală, accentuînd senzația de disconfort a
oamenilor de pe strada Arinilor, Ecaterina Teodoroiu, Calea Moldovei, Funzei,
Liniștei, Lunca Bistriței, Trecătoare Gherăiești etc.

7
Potrivit ART 9 din OMS 119/2014 între unitățile industriale, obiectivele
sau activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot și
vibrații în teritoriile protejate învecinate, se asigură zone de protecție
sanitară. În același timp ART 11 al aceleași legi stipulează că distanțele
minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități
care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt în cazul
abatoarelor de minim 500 metri, iar în cazul stațiilor de epurare a apelor
uzate de minim 300 metri.
Abatorul de păsări se află amplasat la mai puțin de 10 m de locuințele
învecinate de pe străzile Arinilor, Ecaterina Teodoroiu și Calea Moldovei,
încalcând astfel flagrant prevederile acestui act legislativ și aducând grave
prejudicii sănătății populației din zonă prin poluarea pe care o generează.
Tot în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, se face precizarea că în ceea ce privește calitatea
aerului în urma măsurătorilor efectuate în zilele de 10 și 11 septembrie
2019, reiese că zona punctului de măsurare nr 1 respectiv strada Arinilor
este o zonă vulnerabilă la poluarea cu amoniac și microparticole în
suspensie PM 10.
Cu alte cuvinte această vulnerabilitate a oamenilor care locuiesc pe strada
Arinilor înseamnă că prin expunerea continuă și îndelungată la amoniac și PM
10 că aceștia nu se îmbolnăvesc de tot felul de tumori maligne azi sau mâine dar
într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, în 2,3 sau 5 ani o pot face
oricând.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, potrivit studiilor în domeniu
expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi de tipul PM
10 cauzează cancer și moarte prematură!
Menționăm faptul că strada Arinilor se confruntă deja cu un fenomen de
depopulare masivă ca urmare a deceselor cauzate de tot felul de tumori maligne.
Se poate afirma că în ultimii 12 ani, de la momentul punerii în funcțiune a
Stației de epurare a apelor uzate și a dublării capacității de producție de la 40
000 la 80 000 păsări sacrificate zilnic, am fost cobaii experimentali ai SC
Agricola Internațional SA ca urmare a poluării la care am fost expuși în mod
continuat.
În Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere
Abator păsări, se invocă pentru realizarea proiectului criterii socio economice
8
în detrimentul sănătății populației și anume că nu vor fi venituri suplimentare la
bugetul local și că nu se vor crea locuri de muncă.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, extinderea Abatorului de păsări a SC
Agricola Internațional nu aduce nici un beneficiu comunității cartierului
Gherăiești și implicit municipiului Bacău, iar referitor la locurile de muncă
facem precizarea că dintre locuitorii cartierului Gherăiești mai puțin de 10 sunt
angajații abatorului, restul forței de muncă necesar desfășurării activităților
lucrative în abator, fiind atras din comunele limitrofe și nicidecum din orașul
Bacău sau din cartierul Gherăiești.

În concluzie ca urmare a celor relatate , a obiecțiilor formulate și


temeinic argumentate, semnatarii acestui memoriu solicităm APM Bacău
respingerea cererii de emitere a Acordului de Mediu formulată de SC
Agricola Internațional pentru proiectul Extindere Abator Păsări.