Sunteți pe pagina 1din 22

Inteligenţa artificială

şi sistemele expert
1. Domeniile de utilizare a sistemelor
expert
2. Componentele unui sistem expert
3. Aplicaţii ale sistemelor expert
4. Dezvoltarea de sisteme expert
5. Criterii pentru evaluarea sistemelor
expert
Domeniile de utilizare a sistemelor
expert includ:
 aplicaţii în domeniul ştiinţelor cognitive
 aplicaţii în ştiinţa computerelor
 robotică
 interfeţe naturale
Aplicaţii în domeniul ştiinţelor
cognitive
 Acest domeniu al sistemelor expert este fundamentat pe
cercetările din domeniul biologiei, neurologiei,
psihologiei, matematicii şi a altor discipline conexe.
Aplicaţiile din domeniul ştiinţelor
cognitive includ:
 sistemele expert propriu zise
 sistemele de învăţare adaptivă
 sistemele care utilizează logica fuzzy
Sistemele expert
 Un sistem expert este un sistem informatic care
utilizează cunoştinţele într-un domeniu foarte specializat,
domeniu în care sunt utilizaţi de obicei consultanţi
umani.
 Aceste sisteme sunt alcătuite dintr-o bază de cunoştinţe
şi nişte modele software care apelează la informaţiile din
baza de cunoştinţe iar în urma prelucrării transmit (oferă)
răspunsuri la întrebările utilizatorului.
Sistemele de învăţare adaptivă
 Un sistem de acest tip este definit ca un sistem
informatic care îşi poate schimba comportamentul în
funcţie de informaţiile primite din mediul în care
operează.
Sistemele care utilizează logica fuzzy
 Sistemele fuzzy sunt sisteme informatice care pot
prelucra date incomplete sau parţial corecte.
 Aceste sisteme pot rezolva probleme nestructurate care
nu dispun de cunoştinţe complete oferind răspunsuri în
acelaşi mod ca oamenii.
Aplicaţii în ştiinţa computerelor
 arhitecturi ce permit procesarea paralelă
 procesarea la nivel simbolic
 reţelele neuronale
Robotica
 Inteligenţa artificială, ingineria şi filozofia sunt disciplinele
de bază ale roboticii.
 Acestea permit construcţia de maşini care dispun de
sisteme expert şi sunt controlate de computer
desfăşurând activităţi umane.
 Aplicaţiile includ percepţia vizuală, mişcarea,
dexteritatea şi navigaţia.
Interfeţele naturale
 limbajele naturale
 interfețele multisenzoriale
 recunoaşterea vocală
 recunoașterea formelor
 realitatea virtuală
Interfeţele naturale
 Limbajele naturale sunt limbaje de programare foarte
apropiate de limbajul uman, fiind considerate limbaje de
nivel foarte înalt.
 Interfeţele multisenzoriale sunt facilitate de posibilităţile
computerelor de a recunoaşte o serie de mişcări umane
şi pe această bază de a opera.
 Recunoaşterea vocală este reprezentată de capacitatea
sistemului de a recunoaşte vocea utilizatorului şi de a
executa comenzi pe baza acesteia.
Interfeţele naturale
 Recunoaşterea formelor reprezintă capacitatea
computerelor de a percepe şi clasifica diferite forme prin
descompunerea şi reducerea la formele geometrice
cunoscute. Este utilizată în aplicaţii de vedere artificială
(robotică), cât şi în aplicaţii de recunoaştere facială.
 Realitatea virtuală este definită de utilizarea de interfeţe
multisenzoriale om-computer care oferă posibilitatea
utilizatorului uman să experimenteze relaţii cu obiecte
simulate de computer, entităţi, spaţii sau “lumi” ca şi cum
ar exista în mod real – denumite şi cyberspaţiu sau
realitate artificială.
Definiţia sistemelor expert
 Un sistem expert este un sistem informatic care
utilizează o bază de cunoştinţe şi un soft specific pentru
a oferi consultanţă într-un domeniu specific pentru a
rezolva o problemă dată folosind un raţionament similar
cu cel uman.
Componentele unui sistem expert
 Baza de informaţii
 Resursele software
 Resursele hardware
 Resursele umane
Aplicaţii ale sistemelor expert
 Managementul deciziei
 Design
 Monitorizare / control de procese
 Diagnostic
 Instruire
 Identificarea erorilor
 Documentare
Dezvoltarea de sisteme expert
 Ce aplicaţii corespund sistemelor expert?
 Ce avantaje şi ce dezavantaje trebuie avute în vedere la
elaborarea sistemului expert?
Avantajele oferite de utilizarea
sistemelor expert
 oferă informaţii provenite de la mai mulţi experţi
(cunoaştere);
 sunt mai rapide şi mai consistente decât un expert
uman;
 sunt disponibile tot timpul şi nu obosesc;
 sunt mai eficiente;
Dezavantajele utilizării sistemelor
expert
 au un domeniu de utilizare foarte specific;
 nu au posibilitatea de a învăţa;
 au costuri ridicate de dezvoltare.
Structura logică esenţială a unui
sistem expert

IF THEN ELSE
(DACĂ) (ATUNCI) (ALTFEL)
Conținutul unui sistem expert realizat
cu ajutorul programelor de calcul
tabelar

 zona de identificare şi documentaţie


 zona de intrare de date
 zona de lucru
 zona de ieşire
 zona de macrouri
Criterii pentru evaluarea sistemelor
expert
 acurateţea
 claritatea
 flexibilitatea
 auditabilitatea
Bibliografie
 Onete, C.B., Dina, R., 2015. Sisteme
informatice. Elemente fundamentale. Ediția a II-a
revizuită și adăugită. Bucureşti: Editura ASE